Posuzování kavalírů a kingů rozdělené do tříd podle barev, nebo všechny barvy společně, čili 6 nebo 24 titulů CAC ?

 

Do r. 2008 byli kavalíři vzhledem k počtu vystavovaných jedinců rozděleni podle barev na NV, KV a SV,  u kingů se posuzovaly všechny barvy společně na všech typech výstav, tj. vč. klubových a speciálních. Náš klub žádal ČMKU o rozdělení barev kingů na KV a SV, dokonce to bylo už v propozicích jedné KV, ale nebylo to nakonec ČMKU schváleno. Opakovaně jsme také žádali o rozdělení kavalírů na MV, ale vždy zcela bezvýsledně.

Na program Valné hromady ČMKU na jaře 2009 dal předseda Výstavní komise ing. Lysák opačný návrh – sloučit barevné a velikostní rázy  u všech plemen a CACe dávat jen po třídách. Cílem bylo údajně „povznesení úrovně české kynologie na úroveň severských evropských států“. O Lysákově návrhu jsme věděli a tak jsme lobovali jako řada ostatních dotčených klubů prostřednictvím paní Vladimíry Tiché  za zachování posuzování po barvách u kavalírů alespoň na KV a SV s tím, že sloučení by bylo pro KV  likvidační.

To se podařilo,  ale  pan Lysák a výstavní komise usnesení VH zřejmě pochopili jako totální prohru a sekretariát ČMKU zaslal klubům a pořadatelům výstav po VH 2009 sdělení, že všechna dotčená plemena budou posuzována odděleně po barvách na všech typech výstav  (vč. MV a NV).  Tak se stalo, že kingové, ač ani tehdy v některých barvách zdaleka nepokrývali všechny CAC třídy, byli od poloviny r. 2009 také posuzováni odděleně po barvách.  Zároveň byly také zpřísněny podmínky pro získání Českého šampiona (5xCAC). Tento stav trval až do letošního roku.

Březnová Valná hromada ( 12.3.2011)  anulovala usnesení VH 2009 v tomto bodě, vč. výkladu, protože byl evidentně zmatečný.. Stav posuzování barev u našich plemen by se podle usnesení letošní VH automaticky vrátil s platností od 1. ledna 2012 na stav z roku 2008, tj. kingové všude společně, kavalíři odděleně na NV, KV a SV. Kluby dotčených plemen mohly dát podle usnesení VH svá stanoviska k barvám předsednictvu ČMKU, které VH zmocnila rozhodnout individálně o jednotlivých plemenech. Vrátila také počet CAC titulů a podmínky pro získání Českého šampiona na stav platný v r. 2008 (zpět z 5-ti CACů na 4)

Pokud vím, tak jsme na tento bod usnesení VH reagovali jen my (pokud jde kavalíry a kingy).  Nemáme žádné ověřené informace o tom, že by oficiální stanoviska zaslaly další chovatelské kluby jako Cavalier King Charles klub Čech, Moravy a Slezska, Klub chovatelů málopočetných plemen nebo nově vznikající King Charles španěl klub.  Náš výbor na základě podané zprávy z VH  (delegáty byli  Severová a Stehlík) na schůzi dne 25.3.2011 rozhodl, že  stanovisko klubu je následující:  – vzhledem k velkému počtu přihlášených kavalírů dále trváme na rozdělení barev u kavalírů na všech typech výstav, u kingů pouze na KV a SV (tehdy jsme vycházeli ze stavu přihlášených na poslední podzimní KV v Mělníku, který byl ještě přes 30 kingů, dnes je to sotva 20). Důvodem pro zachování stejného rozdělení tříd u kingů jako u kavalírů na KV/SV nebyl rozhodně jejich počet, ale sjednocení podmínek pro obě plemena v rámci společné výstavy. V tom smyslu napsal předseda dopis adresovaný předsednictvu ČMKU. Předsednictvo klasifikovalo naše stanovisko jako žádost o sloučení barev kingů na MV a NV a tak to uveřejnilo ve svém zápise.

Pro ty, kterým se to nelíbí, uvedu příklad z podzimní MV v Praze – Letňanech. Této historicky největší mezinárodní výstavy psů v Praze se zůčastnilo celkem téměř 3,5 tisíce psů. Kavalírů bylo přihlášeno 78, přihlášených kingů bylo 12, posouzeno 11. Kingové byli rozděleni po barvách, ale z důvodů neobsazenosti značného počtu tříd ani jedním jedincem se teoretický počet 24 titulů CAC rázem smrskl na 6. Z těchto titulů byly uděleny pouze 4, ve 2 třídách nebyl jedinci s V1 titul CAC zadán.  Při posuzování barev společně by se tedy počet udělených titulů CAC s nejvyšší pravděpodobností vůbec nezměnil.

 

Závěrečná rekapitulace je tedy následující:

– od 1.1.2012 by se měly zadávat u kavalírů tituly CAC a CAJC odděleně po barvách na výstavách všech typů,

u kingů pouze na výstavách klubových a speciálních.

– počet čekatelských titulů CAC nutných pro získání Českého šampiona je opět 4, z toho 2 z MV.

 

Přeji chovatelům kavalírů i kingů hodně úspěchů na výstavách v roce 2012.

Ing. Zdeněk Stehlík