Posuzování barevných rázů plemene King Charles španěl – rozhodnutí P-ČMKU.

Předsednictvo ČMKU se na základě žádosti Klubu chovatelů málopočetných plemen psů a King Charles Spaniel klubu ČR o znovurozdělení výstavních tříd podle barev zabývalo dne 23.2.2012 kompromisním návrhem Výstavní komise rozdělit barvy kromě KV a SV ještě na NV a tento návrh zamítlo (viz přiložený dokument). To znamená, že praxe zavedená po 1.1.2012 se nemění a barevné rázy kingů se na Národních a Mezinárodních výstavách psů posuzují ve všech třídách společně.  Výbor klubu.