Změna zápisu výsledků genetických testů v PP

Změna zápisu v PP

Požádáli jsme Plemennou Knihu ČMKU o změnu formy zápisu v PP u zdravotního vyšetření – genetického testu EF a CC u našich plemen.

Dosavadní zápis u jedince, který je bez postižení je výkladově sporný. Zápis v PP vypadá nyní takto: EF / CC + / + (viz část kopie PP, přiložena je i část kopie certifikátu z labořatoře.)

Plusové znaménko si ne každý vyloží správně tedy tak, že takto označený jedinec je bez nálezu (respektive vyloží si ho ve smyslu toho slova, tj. jako pozitivní). Logické je označení slovní – negativní, ev. neg. apod.

Navrhujeme zápis v této úpravě: EF / CC neg. / neg. (jedinec je čistý)

EF / CC neg. / pos. (jedinec je přenašeč)

EF / CC pos. / pos. (jedinec je nemocný)

Náš návrh, aby výsledek byl rozepsán vychází z označení výsledků vyšetření v anglických PP. Je možné i jen ponechat označení neg. a pos., výsledek testu podle ohodnocení laboratoře je takto ze zápisu nezpochybnitelný.

PK ČMKU zápis provádí pouze na základě kopií certifikátů, které archivuje, takže správnost zápisu v PP lze kdykoliv ověřit.

Již vydané PP s nestandardními zápisy (zápisy bez nálezu + /+) bohužel již nelze opravit a

proto žádáme chovatele, aby v tomto smyslu informovali nové majitele svých štěňat.