Zápis z VS 9.2.2017

Zápis z VS KaKCHŠdne 9.2.2017, od 18 do 20 hod., hotel Svornost

Přítomni: Brandstettrová, Hradečný, Kohoutová, Ing. Kovaříková, Severová, Ing. Stehlík, Tutschková.

Omluveni: Ing. Diky.

________________________________________________________________________

 

  1. KV 2017-I v Hlušicích 18.3.2017: na veterinární správu akci oznámí Ing. Kovaříková, občerstvení s cateringovou firmou dohodne J. Severová. Přejímka H. Severová, zápis do PP Brandstettrová, kruhy: ved. Kovařík, Diky, zápis: zatím v jednání. Bonitace: Ing. Kovaříková, J. Severová, J. Hradečný, D. Tutschková.
  2. Kluboví šampióni – celkem 4 psi, jména budou uvedena ve výstavním katalogu, ceny budou předány rovněž na KV.
  3. Rovněž výsledky Klubových soutěží budou uvedeny ve výstavním katalogu, budou-li k dispozici do termínu odevzdání výstavního katalogu do tisku.
  4. KV 2017-II a SV 2017 by měly být uspořádány v Jesenici 21. a 22. 10.2017, rezervace potvrzena radou města, kalkulace ceny nájmu je zatím 35 tisíc za dva dny.
  5. Zahraniční rozhodčí na podzimní KV a SV +III. KV kingů: účast potvrdily paní Alicia Pennington (UK) a slečna Caroline Gurtner (F). O jejich oficiální delegaci požádá sekretariát ČMKU J. Severová.
  6. Smlouva se sponzorem K9 – CANDY s.r.o. I. Klubové výstavy byla uzavřena.
  7. ČS 26.2.2017 v hotelu Svornost v D. Počernicích: Program schůze byl uveřejněn ve Zpravodaji 2/16, v termínu doručeny dva návrhy. První – úprava CHŘ Čl. 9, odst 3 a Čl.13 odst. 7, a to podle CHŘ ČMKU. Druhý návrh – úprava OŘ, bod G.
  8. Předseda referoval o metodických pokynech kontroly idenity psů na výstavách vydaných ČMKU. Výbor navrhuje zavést namátkové kontroly čipů od podzimní KV a SV. Tato skutečnost musí být uvedena předem ve vydaných propozicích.
  9. Na VH ČMKU, která se koná 25.3.2017 byl delegován Ing. Stehlík.

 

 

Zapsal: Ing. Stehlík, kontrola J. Severová.