Zápis z VS 1.2.2018

Zápis z VS KaKCHŠdne 1.2.2018, od 18 do 20 hod., hotel Svornost

 

Přítomni: Brandstettrová, Hradečný, Kohoutová, Ing. Kovaříková, Severová, Ing. Stehlík.

Omluveni: Ing. Diky, Tutschková

________________________________________________________________________

 

  1. Jarní KV 2018 bude ve Sportovní hale TJ TZ Rakovník. Rozhodčí, kteří přijali naše pozvání: paní Irene Hess (D) a pan Andráš Polgar (SK).
  2. Propozice a přihlášky na jarní KV 2018 v českém a anglickém jazyce vč. jmen rozhodčích byly zveřejněny v lednu na klubovém webu.
  3. Pan Jakub Kadlec požádal o schválení rozšíření aprobace pro naše plemena. Dotyčný kontaktoval výbor prostředníctvím pí Brandstettrové a požádal o možnost se představit. Jeho žádost výbor doporučí.
  4. Sponzoři jarní KV: Gambrinus, Rakona a další v jednání.
  5. Přijetí nových členů – Hausnerová Jitka, Dragounová Daniela, Mgr., MUDr. Fišerová Věra, Beránková Eva a Mgr. Marečková Michaela. Výbor uvedené přihlášky schválil. Ing. Nováková Zuzana po přerušení členství v roce 2017 zaplatila členský poplatek na rok 2018 s novým zápisným jako rodinný příslušník. Výbor klubu projednal její žádost o nové členství a rozhodl se využít pravomoci dané mu článkem 3, odst. 3 Stanov klubu a Ing. Novákovou nepřijmout. Poplatky v částce 300,- Kč jí budou vráceny převodem na číslo účtu, ze kterého byla platba provedena.
  6. Termín členské schůze je 24.2.2018, od 10. hod. v salónku hotelu Svornost.
  7. Program schůze: V termínu do 24.1.2018 přišel jediný návrh k projednání na ČS. Ing. Diky navrhuje následující doplnění formulace ve Čl.. 2, odst. 2) Stanov klubu, a to: Pouze řádná ČS bude ….., jejichž projednávání bylo předem …..Dále navrhuje uvést jmenovitě všechny klubové řády. Program schůze bude rozšířen o tento návrh.

 

Zapsal: Ing. Stehlík, kontrola J. Severová.