Zápis z ČS 23.2.2019

Zápis z členské schůzePraha, 23.02.2019 (od 10 hod.)

Svolaná předsedou spolku pozvánkou ve Zpravodaji 2/18 a na webu klubu.

 

Přítomno: 11 členůviz prezenční listina (uložena je u předsedy KK)

Přítomni za výbor: Brandstettrová, Kohoutová, Severová, Ing. Stehlík, Tutschková

Přítomni za KK: Ing. Uher

Omluveni za výbor: Ing. Diky, Ing. Kovaříková, Hradečný

Omluveni za KK: Rojt, Vecka ________________________________________________________________________

 

PROGRAM:

 1. Úvod a zajení ČS. V 10,15 zahájil a předsedal ČS předseda spolku Ing. Zdeněk Stehlík. Přivítal přítomné a omluvil nepřítomné členy výboru a KK.

 2. Volba sčítací komise pro sečtení hlasů korespondenčních voleb výboru a kontrolní komise. Zvoleni byli Ing. Radomír Uher, Michaela Hroncová, Pavlína Marešová.

 3. Zprávy funkcionářů. Zpráva předsedy, zpráva HPCH, zpráva kontrolní komise atd. budou publikovány pro přehlednost ve Zpravodaji 1/19 ve zvláštním oddíle za zápisem z mimořádné ČS.

 4. Diskuze.

 5. Přestávka.

 6. Vyhlášení výsledku voleb.

Zvoleni byli všichni kandidáti, všichni získali přes 93 % z 84 platných hlasů, jmenovitě: do výboru: Brandstettrová, ing. Diky, Kohoutová, Severová, ing. Stehlík, Tutschková, do KK: Rojt, ing. Uher, Vecka

Závěr. Závěrem předseda spolku ukončil ČS v 11,30 hod. s konstatováním, že ČS se nezúčasnila potřebná nadpoloviční většina členů klubuklub v tento den 202 členůpotřebná většina je tedy 102 členů. Zároveň svolal mimořádnou ČS se stejným programem od 12,00 hod.

 

Zápis vyhotovila Jiřina Severová na místě, ověřovatel zápisu ing. Zdeněk Stehlík.

 

 

Zápis z mimořádné členské schůzePraha, 23.02.2019 od 12 do 13 hod.

Svolaná předsedou spolku pozvánkou na místě.

 

Přítomno: 11 členůviz prezenční listina (je uložena u předsedy KK)

Přítomni za výbor: Brandstettrová, Kohoutová, Severová, Ing. Stehlík, Tutschková

Přítomni za KK: Ing. Uher

Omluveni za výbor: Ing. Diky, Ing. Kovaříková, Hradečný

Omluveni za KK: Rojt, Vecka

_______________________________________________________________________

 

PROGRAM:

 1. Úvod a zahájení mimořádné ČS, ve 12,00 zahájil a předsedal mimořádné ČS předseda spolku Ing. Zdeněk Stehlík. Přivítal přítomné a omluvil nepřítomné členy výboru a KK.

 2. Shrnutí výsledku voleb.

 3. Diskuze.

 4. Usnesení.

 • ČS bere na vědomí zprávy funkcionářů a zprávu KK o hospodaření za rok 2018 (viz příloha)

 • ČS bere na vědomí výsledky korespondenčních voleb výboru a KK.

 • ČS na základě četných stížností členů klubu na práci HPK ČMKU (paní Evy Dragovič) pověřuje nově zvolený výbor tyto připomínky shromáždit a poslat oficiální stížnost sekretariátu ČMKU.

 

Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými.

Závěrem předseda spolku mimořádnou ČS ukončil a poděkoval přítomným na účast.

 

Zápis vyhotovila Jiřina Severová, ověřovatel zápisu ing. Zdeněk Stehlík