Výstavy 2020 – aktualizace

Odloženou březnovou KV 2020-I bychom chtěli uspořádat, pokud to situace a vláda dovolí, v náhradním termínu v sobotu 11. července 2020. Přihlášky a katalog byly uzavřeny v březnu, nové přihlášky na tento termín se nepřijímají. Bude provedeno automatické přeřazení do vyšších tříd, pokud to vyžaduje věk přihlášených psů. Výstava bude koncipována s ohledem na prevenci nákazy jako outdoorová, bude se konat venku v zahradě Kulturního domu v Městci Králové. S ohledem na omezení přeshraničního cestování jsme museli objednat domácí rozhodčí a to paní Ing. Alenu Košťálovou a paní Zuzanu Brotánkovou.

 

Sobotní bonitaci bude posuzovat paní Ing. Hana Kovaříková a na svod a bonitaci se lze ještě přihlašovat.

 

Abychom uspokojili zájemce o dodatečné přihlášení na výstavu, otevíráme přihlášky na KV 2020-II, která se bude konat o stejném víkendu, tj. v neděli 12. července 2020 tamtéž. Tuto výstavu s titulem Klubový vítěz jsme přesunuli z října t.r. vzhledem k tomu, že na podzim se předpokládá nástup druhé infekční vlny Covid-19 a není jisté konání podzimních výstav. Přihlášku a propozice najdete na obvyklých stránkách na tomto webu. Rozhodčí budou stejní.

Nezapomeňte, že vzhledem ke krátkému času na přípravu další výstavy, je vypsána pouze jediná uzávěrka s termínem 24.6.2020.