Sdělení výboru

Výbor klubu obdržel dne 14.10.2021 jakousi petici. Po prošetření celé záležitosti zjistil, že organizátoři petice se dopustili při informování petentů hrubého zkreslení, když jim nesdělili, co je vlastně jejím pravým účelem. Toto jednání klasifikoval jako podvod na členech klubu. Na členy výboru se obrátila řada členů se sdělením, že nevěděli, jaký dokument podepsali a nyní berou podpis zpět. Na základě toho bylo rozhodnuto zahájit s organizátory petice řízení podle stanov a to individuálně. Každý člen klubu by měl podle svých schopností a možností aktivně přispívat k činnosti klubu, nikoliv se realizovat v destrukční činnosti. Řádná členská schůze se uskuteční jako vždy v termínu, kdy je to dáno stanovami, a to v únoru, příp. v březnu 2022. Řádné volby pak na počátku roku 2023. Do této doby výbor klubu nepřipustí jakoukoli destabilizaci klubu, ke které jednoznačně směřují změny navrhované anonymním autorem textu petice. Výbor klubu funguje a poskytuje svým členům všechny služby podle stanov. I nadále umožní všem chovatelům s maximální možnou volností a plnou individuální odpovědností se věnovat svému chovu.
Ti, kteří žádají změnu, budou muset před  volbami přesvědčit členy klubu, že oni jsou ti praví, aby převzali vedení.