Průkazy původu a údaje v nich.

Na základě častých problémů s údaji v PP psů bychom chtěli upozornit na některé zásady pro doplňování povolených údajú chovateli a majiteli psů.

 

    1. Nové průkazy pro odchovaná štěňata musí být vždy opatřeny podpisem chovatele. Divili byste se v kolika případech tento podpis chybí.
    2. Průkaz původu je úřední listina, majitel nesmí měnit údaje v něm zapsané s jedinou výjimkou: Může a musí pouze vepsat svoje jméno a adresu do rubriky k tomu vymezené. PP jen s uvedeným jménem majitele, nebo s vůbec nevyplněnou rubrikou Majitel, jsou vraceny k doplnění.
    3. Pro změnu majitele je v průkazu k dispozici dostatek dalších řádků. Jméno a adresa nového majitele se vypíše do dalšího řádku pod jméno předchozího majitele, spolu s datem od kterého se majitel mění.
    4. V žádném případě se údaje v rubrice Majitel neškrtají !!! Pokud se tak stane, je průkaz znehodnocen, tzn. neplatný.

 

Děkujeme.

 

Výbor klubu.