Program členské schůze konané dne 4.3.2023

Program členské schůze konané 4. března 2023 od 10 hod.  v restauraci Řeporyjská sokolovna, Jáchymovská 1, 155 00 Praha 5

 

 

 1. Úvod a zahájení.
 2. Seznámení účastníků s programem ČS.
 3. Výroční zpráva předsedy výboru klubu.
 4. Zpráva KK o hospodaření v r. 2022.
 5. Zprávy funkcionářů výboru.
 6. Kontrola úkolů podle zápisu z ČS 2022.
 7. Volba sčítací komise a zahájení otvírání obálek a sčítání hlasů.
 8. Přestávka na občerstvení.
 9. Vyhlášení výsledků voleb.
 10. Diskuse.
 11. Usnesení a závěr.

 

 

V termínu 1 měsíce před konáním schůze nepřišly od členů žádné náměty k projednání na ČS.

 

Prosíme účastníky schůze, aby své komentáře a názory prezentovali až v čase vymezeném v programu pro diskusi a nenarušovali průběh schůze.

 

 

Omlouvám se za zpoždění zveřejnění programu, uniklo mi to, kvůli kumulaci akcí jakými byly klubová výstava a příprava korespondenčních voleb, které si vyžádaly mou práci na zpracování přihlášek, katalogu, hlasovacích obálek atd. a také nutnost zpracovat účetní uzávěrku a podklady pro KK, protože paní Tutschková odstoupila k 31.12.22 a pan Ing. Uher byl hospitalizován. Čas mi ubraly také moje dvě týdenní hospitalizace, z nichž ta druhá v únoru byla neplánovaná. Děkuji za pochopení.

 

Ing. Zdeněk Stehlík, předseda