Problematika tzv. jednotných chovných podmínek.

Jednotné chovné podmínky

Protože druhý klub chovatelů kavalírů – Cavalier King Charles Spaniel klub Čech, Moravy a Slezska upozornil „dotazem“ Komisi pro chov a zdraví ČMKU na to, že náš klub vyžaduje, aby kavalíři psi byli plnochrupí (jinak jsou vyřazováni z chovu), komise odpovídá v zápisu ze svého zasedání, zveřejněném na webu ČMKU:

Komise pro chov a zdraví vidí jako zásadní problematiku vzájemné si uznávání chovných jedinců mezi kluby, které zastřešují chov stejného plemene.

KCHZ připomíná, že jednotné chovné podmínky neznamená, že jsou identické, ale musí vycházet ze stejných principů!

Otázka vyřazení jedinců s chyběním premolárů a molárů (psů) je jen věcí jednoho z klubů – zpřísnění chovných podmínek – a je ponecháno na chovateli, zda jedince s absencí těchto zubů ve svém chovu použije, pokud takový jedinec je například v druhém klubu.

Dále KCHZ připomíná, že základem chovných podmínek je FCI standard a jednotlivé kluby si mohou vytvořit podmínky přísnější než ukládá FCI standard, nikoliv však podmínky mírnější, než je FCI standard.

 

Stanovisko našeho klubu.

Náš klub se plně ztotožňuje s názory KCHZ. Již od vzniku druhého klubu kavalírů v roce 1992 jsme v praxi nekladli žádné překážky, pokud se náš chovatel rozhodl krýt se psem evidovaným v tomto druhém klubu. Náš klub nikdy nezpochybnil bonitaci, kterou vykonal Cavalier King Charles klub Čech, Moravy a Slezska a rovněž nikdy žádného takového jedince znovu nebonitoval, natož aby takového jedince připustil k rebonitaci!

Což bohužel Cavalier King Charles Spaniel klub Čech, Moravy a Slezska udělal v minulém roce v případě psa Latimer Petty Pun, který byl na naší bonitaci vyřazen právě s absencí zubů, a tento pes byl dokonce rebonitován (tj. oprava naší bonitace jiným klubem, věc to naprosto nepřijatelná – oba kluby jsou stejní členové ČMKU a žádný z klubů není nadřazen).

Námi navrhovanou smlouvu o vzájemném uznávání bonitací a zachování dosavadní 20-ti leté praxe, bohužel druhý klub také odmítl a místo toho vznášel „dotazy“ na KCHZ.

Proto jsme rádi, že i Komise pro chov a zdraví zastává stejný názor. Jen jsme zvědavi, jak situaci s uvedeným psem dále vyřeší PK ČMKU, protože pes je uznán zároveň chovným a zároveň nechovným!

 

Proč dodržujeme plnochrupost u psů

Již od samého založení našeho klubu (rok 1990), dodržujeme jednoduché pravidlo – pes je vždy plnochrupý, feně smí chybět pouze 1 zub buď P1 nebo M3.

Hlásaná zásada Cavalier King Charles klubu Čech, Moravy a Slezska, aby jeden z rodičů byl vždy plnochrupý, lze prakticky dodržet opravdu je tehdy, když jeden z párů bude s jistotou plnochrupý. Jistotu získáme bez problémů a se 100% jistotou pouze tehdy, když jedno pohlaví bude mít plnochrupost jako podmínku chovnosti!

Funkcionáři, kteří zakládali náš, tehdy jediný klubu chovatelů kavalírů, zavedli podmínku chovnosti – plnochrupost psa, neboť pes může teoreticky zplodit až stovky potomků. Tato metoda se osvědčila, i po 20-ti letech chovu, nemáme se ztrátou zubů prakticky žádné problémy, ztráta zubů se vyskytuje jen sporadicky. I když vznikající Cavalier King Charles Spaniel klub Čech, Moravy a Slezska se v roce 1992 dal bohužel populistickou cestou a uvolnil výskyt chybění zubů. Zatím se tato skutečnost na dnešních potomcích příliš neprojevila, jsme přesvědčeni, že je to velkou mírou naší zásluhou (vyřazováním chudozubých jedinců).

Kluby jiných plemen, které se daly touto líbivou cestou a povolily ztráty zubů, dnes zjišťují, že nechybí jen „zuby nefunkční“, ale ztrácí se i řezáky, jejichž ztrátou před 20-ti lety jejich plemena netrpěla.

Zaštítit se standardem kavalírů a zdůrazňovat, že nehovoří o počtu zubů, lze vysvětlit i jiným způsobem, než-li jen tím, že vlastně kavalír musí mít 6 řezáků a dva špičáky v každé čelisti. Tato možnost je přímo úsměvná!

My máme za to, že standard hovoří o problémech, které kavalíři mají, u zubů je to jednoznačně skus. Počet zubů není označen, protože je přece normální, aby pes, jako živočišný druh, měl v dospělém věku 42 zubů! Standard také nehovoří o počtu očí, uší a nohou, také jejich počet odpovídá živočišnému druhu, u pavouka je normální, aby nožiček měl osm!

 

Závěrem

Pokud chce chovatel nakrýt psem mimo klub, tj. zahraničním psem, nebo psem z druhého klubu je to jen jeho věcí, není mu ze strany našeho klubu kladena žádná překážka.