Několik poznámek k vystavování krycích listů.

Protože se zpracování krycích listů oproti dosavadní praxi trochu změnilo, což jako každá změna vyvolalo různé diskuze, chtěl bych zde uvést několik poznámek k novému postupu.

 

  1. Krycí list je dokument, který nevymyslel náš klub, aby šikanoval chovatele. Krycí  list je základní dokument, který požaduje Chovatelský a zápisní řád ČMKU a tudíž musí být zakotven i v řádu klubovém. Bez tohoto dokumentu nevystaví plemenná kniha průkazy původu.
  2. Krytím bez platného, předem vystaveného KL se vystavujete nebezpečí, že PK ČMKJ nevystaví průkazy původu štěňatům, nebo bude vyžadovat jako sankci prokázání tzv. parentity (genetické testy rodičů a štěňat), což je dost drahý špás.
  3. KL se už nevystavují programem PSI97, který navrhl 2 plemeníky z databáze a jednu kolonku nechal volnou pro vaši volbu. Většina z vás volila stejně svého vybraného psa a navržené psy nevyužila. Nyní si stáhnete z webu: http://www.kavalir-king-klub.org/formularepoplatky/chovatelske-tiskopisy/   2  stejné formuláře pro psa a fenu a údaje o feně a psu si doplníte sami. Pokud nemáte možnost si dokument vytisknout nebo nemáte vůbec přístup k internetu, napište si o krycí list na hlavni.poradce@kavalir-king-klub.org, případně pošlete SMS s údaji o feně a vybraném psu na mobil HPCH: 732 908 211. Začínajícím chovatelům na požádání HPCH navrhne krycí psy.
  4. Dohoda o úhradě krycího poplatku je formulář, který majitelům chovné feny a krycího psa doporučujeme vyplnit. Klub v žádném případě nevyžaduje zaslání vyplněné dohody, ani informaci o výši poplatku. Doporučuje ale chovatelům ve vlastním zájmu tuto dohodu předem učinit jako prevenci pozdějších sporů o peníze.

 

Doufám, že tyto poznámky dostatečně popisují stávající postup při získání krycího listu.

 

Ing. Zdeněk Stehlík, předseda