Korespondenční volby do výboru a KK a výroční členská schůze.

Uplynuly 4 roky a tak jsou zde nové volby. Vy členové, kteří jste obnovili členství na rok 2019 v řádném termínu, tj. vaše platba členského příspěvku byla připsána na klubový účet nejpozději 31.12.2018, jste byli zapsáni do voličského seznamu.
Voliči v těchto dnech obdrželi zásilku s hlasovacím lístkem a registrovanou ofrankovanou odpovědní obálkou. Informace o volbách a ČS byla zveřejněna také v posledním čísle klubového Zpravodaje.
Pro účast v korespondenčním hlasování je třeba splnit následující podmínky: hlasovací lístek je třeba vložit do registrované odpovědní obálky a zaslat poštou nejpozději do 17. února 2019. Hlasovací lístky zaslané v jiné obálce jsou neplatné, stejně jako hlasovací obálky předané osobně, aniž prošly poštou. Obálky budou otevřeny sčítací komisí a hlasy sečteny na členské schůzi, která se koná 23.února 2019 v Praze, v hotelu Svornost od 10,oo hodin, na kterou srdečně zveme všechny členy klubu, včetně těch zapomnětlivých, kteří zaplatili příspěvky až po termínu.

 

Výbor klubu.