Konec roku a s ním termín obnovení členství se blíží !

 

Vážení členové,
chtěli bychom vás upozornit na blížící se konec roku a s ním termím pro obnovení členství na rok 2017. Ten termín je 31.12.2016 a bohužel ho stále méně členů respektuje. Jistě víte, že náš klub, nyní spolek, je neziskovou organizací, tzn., že členské příspěvky jsou významnou složkou klubového rozpočtu. Nezaplacené příspěvky pak začátkem roku na našem účtu chybí a musíme sáhnout do rezerv, abychom byli schopní pokrýt nutné výdaje.

 

Buďte tak laskaví a zařaďte letos do svého platebního kalendáře členský příspěvek ještě před vypuknutím obvyklého vánočního šílenství.

 

Výše členského příspěvku se nemění, činí 450,- Kč, pro druhého a dalšího rodinného příslušníka pak stačí zaplatit 200,- Kč (bez nároku na Zpravodaj a tiskoviny).

 

Číslo našeho konta je 123369369/0800, jako variabilní symbol uveďte vaše členské číslo, jako specifický symbol pak 02.

 

Pokud jste nezměnili osobní údaje (např. adresu, telefon, u provdaných žen jméno, atd.), nevyplňujte žádný formulář, stačí uvést správné platební symboly !!!

 

Děkujeme.

 

Výbor klubu.