Klubová výstava 2020-III zrušena, bonitace bude v Praze !

S politováním oznamujeme, že z důvodu zostřených hygienických opatření platných od vyhlášení nouzového stavu počínaje datem 5.10.2020 jsme nuceni zrušit poslední letošní Klubovou výstavu 2020-III, která se měla konat 17.10.2020 v Rakovníku. Pokud se situace na jaře zlepší, plánujeme uskutečnit KV v Rakovníku (20.3.2021). Dvojvýstavu plánujeme opět na 10. a 11. července 2021 ve venkovním prostředí.

 

Zdůvodnění:

Podle vládního nařízení a stanoviska KHS, územního pracoviště pro Beroun a Rakovník, pro nás platí omezení počtu osob při akcích v uzavřených prostorech na 10 lidí, výjimka je možná jen pro oficiálně registrované sportovní organizace, což nejsme.

 

Bonitaci dne 17.10.2020 však jen přesouváme do hotelu Svornost v Praze 9 – Dolních Počernicích. Bude v místnosti nazvané Krbovna, přístupné ze zahrady přes terasu a zvláštní vchod. Plánujeme účastníky rozdělit do 3 skupin podle časového rozpisu, a to od 10 hodin, od 11 hodin a od 12 hodin. Komise bude 4 členná a tím splníme podmínku max. 10 osob v místnosti. Každý účastník obdrží “Potvrzení přihlášky” mailem během příštího týdne.

 

Všem platícím vystavovatelům vrátíme poměrnou část výstavního poplatku, tzn. za každého přihlášeného psa odečteme 50,-Kč na již vzniklé náklady, jako jsou storno poplatky apod. Peníze budeme vracet na účet, ze kterého platba přišla, popřípadě s penězi naložíme podle dohody s jednotlivými vystavovateli.

 

Výstavní výbor.