Klub protestuje proti zneužití údajů o chovných psech a fenách v majetku našich členů.

Konkurenční klub chovatelů kavalírů – Cavalier King Charles klub Čech, Moravy a Slezska na svém webu www.cavalierclub.cz zveřejnil údaje o našich chovných psech a fenách včetně osobních údajů našich členů bez jejich souhlasu. Údaje jsou navíc neúplné a zavádějící tak,  aby  v tam umístěné aplikaci Chovný pár vycházelo spojení s nimi jako nedoporučované. Domníváme se, že jde o záměrnou provokaci, protože praktická hodnota této aplikace je problematická mj. tím, že umožňuje výběr páru stejného pohlaví a dokonce označuje takové spojení (jde-li o dva jedince z mateřského klubu) za doporučené ! Autor tohoto nápadu si zřejmě neuvědomuje, že tím porušil Zákon na ochranu osobních údajů a zároveň se dopouští i nekalé hospodářské soutěže.

 

Na základě stížností řady našich členů projednal výbor klubu vzniklou situaci a zaslal stížnost předsedkyni zmíněného klubu s žádostí o odstranění dat o našich členech. V případě, že tak neučiní, zvažujeme příslušné právní kroky. Zároveň doporučujeme našim členům, aby zaslali individuální stížnosti na ÚOOÚ, případně ÚOHS.

Faksimili tohoto dopisu zveřejňujeme.      Výbor klubu.