Jak se nerozhádat v kynologickém klubu – rady psychologa.

Přečetli jsme kdysi za vás v časopise Pes přítel člověka 3/2003, str. 18, rady psychologa a neškodí si je zase po létech připomenout. Stále hodně členů a členek klubu jedná proti těmto zásadám a tím vyvolává zbytečné problémy, které poškozují klub.

 

Jak se nerozhádat v kynologickém klubu ?

 

Je až s podivem, jak ostré spory mohou vzniknout mezi lidmi, jež by měl spojovat ušlechtilý společný zájem. Lze nad tím kroutit hlavou, ale lépe je formulovat zásady, jak se sporům vyhnout. Tak třeba:

 

1. První a hlavní pravidlo zní: Nikdy nedávejte nevyžádané rady. Kdyby byly ze zlata, jsou v lepším případě neúčinné, v horším škodlivé.

 

2. Nikdy se nenechte vtáhnout do sporů jednotlivých podskupin, či přesněji klik. Ani jedné z nich. Ani kdybyste měli dojem, že váš klub je ohrožen.

 

3. Nikdy nikomu svoji pomoc, a tím i kontrolu, nevnucujte.

 

4. Jste plně kompetentní posoudit, kolik pomoci chcete věnovat, pokud budete požádáni. Není nic horšího než poskytnout pomoc, na kterou vlastně nemáte síly, a pak vyčítat či emočně vydírat.

 

5. Nikdy od svých kolegů neočekávejte vděk.

 

6. Rozlišujte, kdy někomu nebo něčemu pomáháte a kdy vlastně pomáháte sobě (jste kdykoliv ochotni něco vykonat proto, že je to potřeba, nebo proto, že vás to těší ?).

 

7. Rčení o lidech dí: “Málo je tahounů, víc je chovných.” Buďte připraveni alespoň na čas se stát “tahounem”.

 

Zbývá dodat:… a dobře se vám povede.