Informace z výboru 9. 4. 2019

Informace z výboru.

 

1.     Výstava v Rakovníku, přes zvýšené náklady na pobyt a stravu rozhodčích (přiletěli již v pátek) byla zisková. Povýstavní katalog s překlady posudků a fotografie byly umístěny na web 14 dní po výstavě.

 

2.     Výstavy KV II., SV kavalírů a KV III. kingů budou 19.-20.10.2019 v Rakovníku. Účast potvrdili rozhodčí z UK, pan Kevan Berry a pan Brian Rix. Jiřina Severová připravila propozice a přihlášku, Ing. Stehlík zajistí překlad anglických verzí. Poplatky byly mírně upraveny s ohledem na zvýšené náklady.

 

3.     Pan Dadok nám vyčistil webovou databázi na hostingovém serveru a provedl upgrade systému WordPress na aktuální verzi. Přes poměrně velkou částku, kterou jsme mu zaplatili, neodvedl úplně práci beze zbytku, další požadované peníze už nedostane. Navíc vyvstal problém zabezpečení formulářů pro inzerci prostřednictvím prvku captcha, takže potvrzovací maily byly hostingovou firmou Wedos zablokovány. Kontaktována byla jiná webmasterka, která na odstranění problému pracuje.

 

4.     Námitky Výstavní komise proti udělování titulu VKV na druhé a třetí KV v daném roce. Předseda zaslal odpověď se žádostí, aby na všech KV byl udělován stejný titul Klubový vítěz. Paní Jarošová se vyjádřila, že to nelze, protože propozice na většinu KV jsou letos již vydány. Požadoval proto projednání návrhu ve VK a P ČMKU, což se zatím na posledním předsednictvu nestalo, VK skončilo funkční období a bude jmenována jiná.

 

5.     Do Výstavní komise ČMKU navrhl předseda paní Ing. H. Kovaříkovou, která  kandiduje již podruhé (poprvé v r. 2011), ale naděje na úspěch je mizivá.

 

6.     K žádosti rozhodčí paní L. Frnčové o rozšíření aprobace na naše klubová plemena: pozvána byla telefonicky na KV 17.3.2019 v Rakovníku, kam se bez omluvy nedostavila.

 

7.     Stížnosti chovatelů na špatnou a nekompetentní práci pracovnice HPK paní Evy Dragovič. Předseda si vyměnil několik emailů s paní Jarošovou, která brání paní Dragovič jak raněná tygřice mládě. Přes snahu eskalovat problém výše, se to nepodařilo. Po kritice paní Dragovič poslala všechny dlužené rodokmeny z února a dva z ledna po termínu, rodokmeny z 5.3. došly na hranici lhůty 4.4. ale přeregistrace PP po bonitaci z 29.března došly již 9.dubna. Domníváme se, že zlepšení nebude mít delší trvání a žádáme převedení našich plemen k jiné referentce PK.

 

8.     Předseda zapsal požadované povolební změny ve složení statutárního orgánu klubu – výmaz dvou členů výboru – na justice.cz a zaslal doklady Městskému soudu v Praze. Ten rozhodl kladně, obdrželi jsme rozhodnutí, změny se ve Spolkovém rejstříku objeví do 15 dnů po doručení, tj. po 15.4.

 

9.     Předseda nahlásil nové kontaktní adresy klubu na ČMKU, paní Ing. Fialové. Primární kontakt je přesměrován z místopředsedkyně Ing. Kovaříkové na předsedu. Kontaktní adresa pro výstavy z Ing. Kovaříkové na Jiřinu Severovou.

 

10. Bonitace v hotelu Svornost bude 22.6.2019 – sobota od 10. hod

 

11. Klubové soutěže – zveřejníme výsledky, soutěže kromě Klubového šampióna jsou nadále soukromou aktivitou zpracovatelek, klub bude sponzorovat pohárem vítěze soutěže chovatelských stanic.

 

12. Individuální bonitace – kingice AUDRY Kráska severu a kavalíři psi – DE RITCHIE Kavalíři z Politaví a MATÚŠ Chilli koliba.