Genetické testy a zdravotní vyšetření u Kingů

Genetické testy a jiná vyšetření pro kingy


Protože se obě plemena – kavalíři a kingové – během staletí prolínala, po kavalírech starého typu se objevili kingové a opět se z některých kingů byli vyšlechtěni kavalíři, a až začátkem 20-tého století se obě plemena ustálila a oddělila, takže dnes tedy existují vedle sebe kavalíři a kingové jako dvě samostatná plemena.

Pro stejný původ mají obě plemena mnoho stejných genů a pochopitelně také i vloh pro stejné neduhy.

Proto by i majitelé a chovatelů kingů měli věnovat svou pozornost prevenci zdraví kingů. Přesto, že uveřejňujeme zdarma výsledky všech vyšetření ve Zpravodajích, jen velice sporadicky se objeví jakékoliv vyšetření u kingů. To, že netrpí stejnými potížemi jako kavalíři, odsuneme do říše pohádek. Mnozí chovatelé a majitelé kingů si tento problém dostatečně neuvědomují. Také se u 7-mi letých kingů může objevit nějaký ten stupeň srdečního šelestu, jen se o tom běžně nehovoří.

Pro zdravý chov kingů by bylo dobré věnovat pozornost vyšetřením rodičů, aby se nespojovali ti jedinci, kteří mohou být nositeli různých genetických zátěží.

Doporučujeme proto vyšetření srdce, a to opakovaně nejlépe každý druhý rok. Feny s nálezem šelestu pak krýt jen po poradě s veterinářem, nebo už vůbec ne. Také vyšetření očí odborníkem je žádoucí. Vyšetření luxace patel by měl mít každý jedinec, protože kingové tímto postižením trpí více jak kavalíři.

Rovněž tak by bylo vhodné nechat vyhotovit pro svého psíka i genetické vyšetření EF a CC. Toto vyšetření se dělá pouze 1x za život. Pokud jsou oba rodiče geneticky čistí, pak jsou automaticky čistá i štěňata, a tak u nich není třeba toto vyšetření provádět. Genetické testy provádí také genetická laboratoř Genomia s.r.o. z Plzně, s níž má náš klub smlouvu o poskytnutí 10% slevy pro členy našeho klubu na tato vyšetření.

Kam se obrátit pro odborná vyšetření? Na stránkách veterinářů si snadno zjistíte potřebné odborníky, specialisty, které máte poblíž svého bydliště. Laboratoř Genomia má své webové stránky a na nich je i potřebný návod kam si napsat a jak vzorky odebrat.