Druhý rozhodčí pro KV 2020-III.

Oznamujeme, že naše pozvání přijal polský rozhodčí pan Rafal First, který doplní paní Heidi Kirschbichler z Rakouska. Upozorňujeme, že změna rozhodčích je vyhrazena zejména s ohledem na možná protiepidemická opatření vlád jednotlivých zemí v oblasti přeshraničního cestování. Děkujeme za pochopení.

Výstavní výbor.