Klubové poplatky

 

 

platnost od 01/2022

 

č.účtu – 123369369/2010 (pozor nové číslo banky !!!)

 

Do variabilního symbolu je nutno uvádět vaše členské číslo

 

Do specifického symbolu pak kód platby

 

člen nečlen specifický symbol – kód
Zápisné (nový člen) 100,- Kč 2
Roční členství (členství je splatné vždy k 31.12 předchozího roku) 500,- Kč 2
Rodinný příslušník 300,- Kč 2
Sdružené členství (po dohodě s jednatelem) 900,- Kč 2
Svod 250,- Kč 500,- Kč 3
Individuální svod 500,- Kč 1000,- Kč 3
Bonitace 500,- Kč 1000,- Kč 3
Individuální bonitace 1500,- Kč 3000,- Kč 3
Krycí list 500,- Kč 1000,- Kč 5
Příspěvek na kontrolu vrhu (štěně x cena) Ruší se od 1.1.22, zahrnut do ceny KL
Barevný inzerát 500,- Kč 1000,- Kč 10
Katalog KV, SV 50,- Kč 50,- Kč 12
Klub.příručka – Vystavujeme 100,- Kč 100,- Kč 12
Poštovné a balné 80,- Kč 80,- 14
Výstavy 9
Sponzorský dar 11