CHARLES_web_small3
 Výsledky Speciální výstavy 2009, Praha - Motol

Fotogalerie

Reportáž

Výsledky Speciální výstavy kavalírů a kingů 2009, Praha 5 - Motol, 31.5.2009, včetně posudků.


1 KING PSI BH tř. ŠTĚŇAT GERRY Stamíra VN 1

Nar.:21.12.2008CMKU/KCS 910/08 O: ASHLEY de la Tierra de Suerte M: ANNABEL Stamíra

Majitel: Vladimíra LŮZUMOVÁ, Tábor

5 months old BH baby, nice dark eyes, good width of head, nice bone, good body, well covered, moved well.

5-ti měsíční BH bejby, pěkné tmavé oči, správná šířka hlavy, pěkná kostra, dobré tělo, dobře osrstěn, pohyboval se dobře.

2 PSI BT tř. MLADÝCH JEWEL Rubinowy Skarb V1, CAJC, NMP, NMJ

Nar.:22.3.2008 PKR IX. 51714 O: QUENCY MACABEUS Bedit M: BLOOM Rubinowy Skarb

Majitel: Dorota LEDZEWICZ, PL, Bialystok

15 months old BT, classic domed head, excellant nostrils, good jawline, nice bone, good front, deep chest, moved and shoved well, just needs slightly more

confidence.

15-ti měsíční BT, klasická klenutá hlava, výborné nozdry, dobrá linie čelisti, pěkná kostra, dobrý předek, hluboký hrudník, pohyboval a předváděl se dobře, ještě

potřebuje o něco více jistoty.

3 PSI TR tř. MEZITŘÍDA HARRY POTTER Rubinowy Skarb V1, CAC

Nar.:24.9.2007 PKR IX. 50310 O: Windsor PURE PANDA MONIUM M: CWMHAF Vauderville

Majitel: Dorota LEDZEWICZ, PL, Bialystok

20 months old TR, nicely domed head, good nostrils, nice eye, well shaped body, moved and showed well.

20-ti měsíční TR, pěkně klenutá hlava, dobré nozdry, pěkné oči, dobře tvarované tělo, pohyboval a předváděl se dobře.

4 PSI BH tř. MEZITŘÍDA ILIAN Karaj V3

Nar.:12.12.2007CMKU/KCS 850/07 O: BONAPARTE des Vercheres de Montdidier M: Dixie Acres TYNA AT JARKA

Majitel: Jaroslava VOTÁPKOVÁ, Údlice

BH, large expressive eyes, good nostrils, nice domed head, good bone, compact body, moved and showed well.

BH, velké výrazné oči, dobré nozdry, pěkně klenutá hlava, dobrá kostra, kompaktní tělo, pohyboval a předváděl se dobře.

5 PSI RU tř. MEZITŘÍDA UNO MACABEUS Fapella Gray V2, res. CAC

Nar.:30.6.2007 CMKU/KCS 824/07 O: MORIS MACABEUS Bedit M: MONNY DEISY Fapella Gray

Majitel: Petr FASORA, Hovorany

22 months old, young ruby dog, excellent colour and coat condition, nice dark eye, large open nostrils, good bone, compact in body, moved and showed with

confidence, well presented and trained, very good choice of colour of lead, good furnishing.

22-ti měsíční mladý ruby pes, výborná barva a kondice srsti, pěkné tmavé oko, velké otevřené nozdry, dobrá kostra, kompaktní v těle, pohyboval a předváděl se

s jistotou, dobře předveden a trénován, velmi dobrá volba barvy vodítka, dobré vybavení.

6 PSI TR tř. OTEVŘENÁ BALTHAZAR de l'Epine a Miel xxx

Nar.: 4.4.2006 CMKU/KCS 793-07/06 O: KENTON Rosskonny M: U-BETTY-BOOP de l'Epine a Miel

Majitel: Petr FASORA, Hovorany

nebyl

7 PSI BT tř. OTEVŘENÁ CARLOS de la Tierra de Suerte V1, CAC, VSV, BOB

Nar.: 1.11.2007 CMKU/CKC 876-08/07O: TSAR des Trois Maillets M: AICHA au Pays du Cadre Noir

Majitel: Jaroslava VOTÁPKOVÁ, Údlice

2 years old BT, very nice head, large eyes and nostrils, well made body, good substance, nicely muscled, moved and showed well, good tail carriage.

2-letý BT, velmi pěkná hlava, velké oči a nozdry, dobře utvářené tělo, dobrá substance, pěkně osvalen, pohyboval a předváděl se dobře, správné nesení ocasu.

8 PSI RU tř. OTEVŘENÁ IVORY Rubinowy Skarb V2, res. CAC

Nar.:24.1.2008 PKR IX. 50618 O: VIDOR KING de la Bacska M: Marjaniemen QUEEN OF HOPES

Majitel: Dorota LEDZEWICZ, PL, Bialystok

17 months old young ruby dog, large eyes, good nostrils. excellent shaped head, overall size good, deep chest, good bone, nice tail carriage, excellent

character, coat condition good, deep ruby colour.

17-ti měsíční mladý ruby pes, velké oči, dobré nozdry, výborně tvarovaná hlava, celkově dobrá velikost, hluboký hrudník, dobrá kostra, pěkné nesení ocasu,

výborný charakter, dobrá kondice srsti, tmavá ruby barva.

9 PSI BH tř. VÍTĚZŮ SHORTY ENDY Fapella Gray V1, CAC

Nar.:11.2.2007 CMKU/KCS 788/08 O: ENDY BRILLIANCY Fapella Gray M: CHERRY LADY B. Fapella Gray

Majitel: Petr FASORA, Hovorany

2,5 years old BH, dark large eyes, good nostrils, nice jawline, good bone and construction, compact body, deep chest, level topline, good tailset, coat well

feathered, moved and showed well.

2,5-letý BH, tmavé, velké oči, dobré nozdry, pěkná linie čelisti, dobrá kostra a konstrukce, kompaktní tělo, hluboký hrudník, rovná horní linie, dobré nasazení

ocasu, srst s dobrými třásněmi, pohyboval a předváděl se dobře.

10 FENY TR tř. ŠTĚŇAT LUCKY Karaj VN1, NFŠ

Nar.: 4.12.2008 CMKU/KCS 907/08 O: Dixie Avres SIR GEORGE M: VIVA LA MUSICA Verum Gaudium

Majitel: Jaroslava VOTÁPKOVÁ, Údlice

6 months old sweet little TR, tan nicely deep, head well domed, good pigment and open nostrils, nice size, body well covered, happy disposition on the move.

6 měsíců stará, sladká malá tricolorka, pálení je pěkně syté, hlava dobře klenutá, dobrý pigment a otevřené nozdry, pěkná velikost, tělo dobře osrstěno, veselá

povaha v pohybu.

11 FENY TR tř. ŠTĚŇAT NIKITKA Karaj xxx

Nar.:10.2.2009 PKR dosud neuděleno O: TIZIAN Verum Gaudium M: Dixie Acres TYNA AT JARKA

Majitel: Dorota LEDZEWICZ, PL, Bialystok

vyřazena - nesplnila věkový limit

12 FENY TR tř. MLADÝCH EIMY Stamíra xxx

Nar.: 1.1.2008 CMKU/KCS 859/08 O: ASHLEY de la Tierra de Suerte M: ARETHA Astra-Nera

Majitel: Pavlína MAREŠOVÁ, Praha 5

nebyla

13 FENY BH tř. MLADÝCH ELIZABETH Stamíra V3

Nar.: 1.1.2008 CMKU/KCS 860/08 O: ASHLEY de la Tierra de Suerte M: ARETHA Astra-Nera

Majitel: Zdenka SURMANOVÁ, Plzeň

17 months old, young BH bitch, large dark eyes, domed head, could do with more filling under eye, bone sufficient, level topline, deep chest, body well

covered, moved and showed well.

17-ti měsíční mladá BH fena, velké tmavé oči, klenutá hlava, měla by mít více výplní pod očima, kostra dostatečná, rovná horní linie, hluboký hrudník, tělo

dobře osrstěno, pohybovala a předváděla se dobře.

14 FENY TR tř. MLADÝCH ERNA Stamíra V2

Nar.: 1.1.2008 CMKU/CKC 861/08 O: ASHLEY de la Tierra de Suerte M: ARETHA Astra-Nera

Majitel: Vladimíra LŮZUMOVÁ, Tábor

15 months old TR bitch, large and good nostrils, well domed head, good jawline, body well mature, deep chest, nice bone, moved well.

15-ti měsíční TR fena, velké a správné nozdry, dobře klenutá hlava, dobrá linie čelisti, dobře vyspělé tělo, hluboký hrudník, pěkná kostra, pohybovala se

dobře.

15 FENY BT tř. MLADÝCH LILY Rubinowy Skarb V1, CAJC, NMF

Nar.:29.7.2008 PKR IX. 52275 O: Othmese CELTIC VITORY M: FELLIS z Cerekvické stráně

Majitel: Dorota LEDZEWICZ, PL, Bialystok

10 months old BT bitch, nicely domed head, excellent eyes and nostrils, good jawline, sufficient bone for the age, really nice type, moved and showes well, lovely

silky straight coat.

10-ti měsíční BT fena, pěkně klenutá hlava, výborné oči a nozdry, dobrá linie čelisti, na její věk dostatečná kostra, skutečně pěkný typ, dobře se pohybuje a

předvádí, nádherně hedvábná, rovná srst.

16 FENY TR tř. MEZITŘÍDA HAPPY Karaj xxx

Nar.:14.6.2007 CMKU/KCS 816/07 O: ASHLEY de la Tierra de Suerte M: ELIZABETH z Vyhlídky

Majitel: Jaroslava VOTÁPKOVÁ, Údlice

nebyla

17 FENY TR tř. MEZITŘÍDA VICTORIA TIZIAN Bedit V1, CAC

Nar.:12.6.2007 CMKU/KCS 818/07/08 O: TIZIAN Verum Gaudium M: VIVA LA MUSICA Verum Gaudium

Majitel: Jiřina SEVEROVÁ, Kněžice

Almost two years old, nice TR bitch, very typical of breed, a classic head, large dark eye, very good nostrils, overall size good, well constructed, could just do

with a little more body, tail carriage good.

Téměř dva roky stará, pěkná TR fena, velmi typická představitelka plemene, klasická hlava, velké tmavé oko, velmi dobré nozdry, správná celková velikost,

dobře stavěná, mohla by mít trochu více tělesné hmoty, dobré nesení ocasu.

18 FENY BT tř. OTEVŘENÁ BELLA Rubinowy Skarb V1, CAC

Nar.:15.5.2006 PKR IX. 47938 O: VIDOR KING de la Bacska M: FELICITA z Cerekvické stráně

Majitel: Dorota LEDZEWICZ, PL, Bialystok

3 years old BT, mature, lovely domed head, ears well set, large dark eyes, excellent nostrils, good jawline, nice bone, well bodied, deep chest, moved and

shoved with confidence, good featherings.

3 roky stará BT, vyspělá, nádherně klenutá hlava, uši dobře nasazené, velké tmavé oči, výborné nozdry, dobrá linie čelisti, pěkná kostra, dobré tělo, hluboký

hrudník, pohybovala a předváděla se s jistotou, dobré osrstění.

19 FENY TR tř. OTEVŘENÁ DESDEMONA Charly Unlimited V3

Nar.:15.1.2006 CMKU/KCS 715/06 O: Maibee ROBSON M: Maplehurst MARISA

Majitel: Jaroslava VOTÁPKOVÁ, Údlice

3 years old TR bitch, head well domed, nice eyes, good jawline, rather immature for her age, could do with a bit more body, covered ground well on the move.

3-letá TR fena, hlava dobře klenutá, pěkné oči, dobrá linie čelisti, poněkud nedospělá na její věk, mohla by mít více hmoty v těle, při pohybu dobře pokrývala

prostor.

20 FENY RU tř. OTEVŘENÁ QUENNY DEISY Fapella Gray V2, res. CAC

Nar.:15.6.2006 CMKU/KCS 744/06/08 O: MORIS MACABEUS Bedit M: DEISY BEVERLY Fapella Gray

Majitel: Petr FASORA, Hovorany

3 years old ruby bitch, earsset higher, dark eyes, large, open nostrils, well matured body, deep chest, level topline, moved well, with good featherings.

3-letá ruby fena, uši výše nasazeny, tmavé oči, velké, otevřené nozdry, dobře vyspělé tělo, hluboký hrudník, rovná horní linie, pohybovala se dobře, s dobrým

osrstěním.

21 FENY TR tř. OTEVŘENÁ VERA TIZIAN Bedit V4

Nar.:12.6.2007 CMKU/KCS 817/07 O: TIZIAN Verum Gaudium M: VIVA LA MUSICA Verum Gaudium

Majitel: Hana BRANDSTETTROVÁ, Praha 8

2 years old TR bitch, domed head, large eyes, good pigment, open nostrils, finer bone and smaller in type, and good confidence on the move, could do with a

bit more body.

2-letá TR fena, klenutá hlava, velké oči, dobrý pigment, otevřené nozdry, slabší kostra a menší v typu, a správná jistota v pohybu, mohla by být vyspělejší v těle.

22 FENY BT tř. VÍTĚZŮ BRYLANT Rubinowy Skarb V1, CAC, VSV

Nar.:15.5.2006 PKR IX. 47547 O: VIDOR KING de la Bacska M: FELICITA z Cerekvické stráně

Majitel: Dorota LEDZEWICZ, PL, Bialystok

3 years old, very nice BT, nice dark eyes, domed head, open nostrils, good jawline, level topline, good bone and construction, a little overrounded side, well

placed shoulders, moved well.

3-letá velmi pěkná BT, pěkné tmavé oči, klenutá hlava, otevřené nozdry, správná linie čelisti, rovná horní linie, dobrá kostra a konstrukce, trochu příliš

zaoblené boky (?), pohybovala se dobře.

23 FENY TR tř. VÍTĚZŮ ICEE CATHY Fapella Gray V2, res. CAC

Nar.:30.12.2002CMKU/KCS 557/02/03 O: ENDY BRILLIANCY Fapella Gray M: CATHY COX Fapella Gray

Majitel: Petr FASORA, Hovorany

6,5 years old TR, talking king charles, good nostrils, nice head, nice bone, shoulders well placed, body well covered, level topline, nice size, moved and showed

well.

6,5 letá TR, upovídaná kingice, dobré nozdry, pěkná hlava, pěkná kostra, lopatky dobře položené, tělo dobře osrstěno, rovná horní linie, pěkná velikost,

pohybovala se a předváděla dobře.

24 FENY TR tř. VETERÁNŮ ARETHA Astra-Nera V1

Nar.: 1.1.2001 CMKU/KCS 468/01 O: BEETHOVEN Metropol M: ARA-SINDA Perla Agapé

Majitel: Vladimíra LŮZUMOVÁ, Tábor

9 years old TR bitch, domed head, large eyes, good pigment, good jawline, nice bone, level topline, moved well for her age, well presented.

9-ti letá TR fena, klenutá hlava, velké oči, dobrý pigment, dobrá linie čelisti, pěkná kostra, rovná horní linie, na její věk se pohybuje dobře, dobře předvedena.

25 KAVALÍR PSI BT tř. MLADÝCH BLACK JACK Kareli pod Radyní VD4

Nar.:31.7.2007 CMKU/CKC 10472/08 O: B TWO BARNABY z Usedlosti Újezdec M: LADRONKA Sladká krása

Majitel: Eva HANZLÍKOVÁ, Praha 5

10 months old BT dog, very sound, well up to size for age, very strong head, good bone, eye could be slightly bigger, level topline, a little long in back, moved

well.

10-ti měsíční, BT pes, velmi robustní, pořádně velký na jeho věk, velmi mohutná hlava, dobrá kostra, oko by mohlo být trochu větší, rovná horní linie, trochu

dlouhý ve hřbetě, pohyboval se dobře.

26 PSI BT tř. MLADÝCH FALKO Syparo V2

Nar.: 1.5.2008 CMKU/CKC 10253/08 O: AKIM Syparo M: BELLINDA z Bellai

Majitel: Blanka KMOCHOVÁ, Liberec

13 months old BT dog, well mature, good pigment, nice temperament, good straight coat.

13-ti měsíční BT pes, dobře vyvinutý, dobrý pigment, pěkný temperament, dobrá, rovná srst.

27 PSI BT tř. MLADÝCH INSTINKT BLACK z Hradu Doubravka V3

Nar.: 7.8.2008 CMKU/CKC 10502/08 O: NIGHT FEVE du Chateau Noblesse M: DAMINA GOLD z Hradu Doubravka

Majitel: Iveta TOMANCOVÁ, Teplice

9 months old young BT male, would do with a larger eye, nice bone, level topline, needs to mature, moved well, a little short in leg, good condition.

9-ti měsíční mladý BT pes, měl by mít větší oko, pěkná kostra, rovná horní linie, potřebuje vyspět, pohyboval se dobře, trochu krátké nohy, dobrá kondice.

28 PSI BT tř. MLADÝCH KELSO SIRI Biely démon V1, CAJC

Nar.:15.5.2008 SPKP 2286 O: Babbler's LATEST NEWS M: XSARA QIRI Biely démon

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK, Svätý Jur

1 years old BT boy, few white hairs, lovely head and expression, excellent pigment, good bone, body well covered, nice size, nice silky coat condition, tailset

good, showed well.

1 rok starý BT kluk, pár bílých chlupů, nádherná hlava a výraz, výborný pigment, dobrá kostra, tělo dobře osrstěno, pěkná velikost, srst v pěkné, hedvábné

kondici, dobré nasazení ocasu, dobře předveden.

29 PSI BT tř. MEZITŘÍDA HARRY AMEER z Mokropes V4

Nar.:25.10.2007CMKU/CKC 9964/07 O: AMEER Perle du Sahel M: CARMEN CAMELIA z Mokropes

Majitel: Martina FORTUNOVÁ, Praha - západ

18 months old, well up to size BT dog, large head, good pigment, well feathered, excellent bone, shoulders tight, level topline, high tailset, moved well.

18-ti měsíční BT pes na horní hranici velikosti, velká hlava, dobrý pigment, dobře osrstěn, výborná kostra, uzké lopatky, rovná horní linie, vysoko nasazený

ocas, pohyboval se dobře.

30 PSI BT tř. MEZITŘÍDA JUSTY Čajový lístek V1, CAC

Nar.:31.5.2007 CMKU/CKC 9712/07/0 O: Baileys of AN EXCELLENT CHOUICE M: AURIKA od Ptačí skály

Majitel: Anna STACHOVÁ, Horní 5

2 years old BT dog, good character and temperament, nice head, could do with a larger eye, excellent pigment, nice bone, level topline, tailset only high on

the move, covered the ground well.

2-letý BT pes, dobrá povaha a temperament, pěkná hlava, mohl by mít větší oko, výborný pigment, pěkná kostra, rovná horní linie, nasazení ocasu je vysoké

pouze v pohybu, pokrývá dobře kruh.

31 PSI BT tř. MEZITŘÍDA NANUK Sladká krása V2, res. CAC

Nar.: 1.9.2007 CMKU/CKC 9855/07/0 O: Harana STARMAN M: ISADORA Sladká krása

Majitel: Lenka POLÁKOVÁ, Mnichovo Hradiště

1 year 9 months old, nice BT dog, eye a little smaller, good temperament, nice bone, level topline, nice straight coat, tail not too high, sound.

1 rok a 9 měsíců starý, hezký BT pes, oko je trochu menší, dobrý temperament, pěkná kostra, rovná horní linie, pěkná, rovná srst, ocas nenese příliš vysoko,

robustní.

32 PSI BT tř. MEZITŘÍDA OSEI AFENG Sladká krása V3

Nar.: 2.11.2007 CMKU/CKC 9989/07 O: Baileys of AN EXCELLENT Chouice M: FRIDOLINA Sladká krása

Majitel: JUDr. Petr VELEMAN, Praha 4

18 months old, BT dog with a nice head, good pigment, ears well feathered, good bone, level topline, silky coat in good condition, tail carried a bit high, moved

fairly well.

18 měsíců starý BT pes s pěknou hlavou, dobrý pigment, uši dobře osrstěné, dobrá kostra, rovná horní linie, hedvábná srst v dobré kondici, ocas nesený o

trochu výše, pohyboval se docela dobře.

33 PSI BT tř. OTEVŘENÁ EL NINO z Vrchu králů V

Nar.:12.5.2007 CMKU/CKC 9680/07 O: Leelyn TY IN BLACK M: CÁCORKA Fimfárum

Majitel: Mgr. Eva MAROUŠKOVÁ, Mladá Boleslav

25 months old, sound BT dog, well up to size, expressive head, good ear fringes, nice pigment, level topline, good bone, moved and showed well.

25 měsíců starý, robustní pes, větší velikosti, výrazná hlava, dobré třásně na uších, pěkný pigment, rovná horní linie, dobrá kostra, pohyboval a předváděl se

dobře.

34 PSI BT tř. OTEVŘENÁ FIDO FOON Charmander V4

Nar.: 7.4.2007 CMKU/CKC 9602/07/0 O: Lolita's DREAMING MILLENNIUM AKEEM M: ASABELA Sladká krása

Majitel: Jindra DIBLÍKOVÁ, Vodňany

2 years old BT dog, nice head and eye, good nostrils, good coat condition, nice crest of the neck, well placed shoulders, level topline, did not really want to move

well, a little thin in the illiac crest, but a very good type.

2-letý BT pes, pěkná hlava a oko, dobré nozdry, dobrá kondice srsti, pěkná linie krku, dobře umístěné lopatky, rovná horní linie, evidentně se nechtěl dobře

pohybovat, trochu útlý v kyčelním kříži, ale velmi dobrý typ.

35 PSI BT tř. OTEVŘENÁ JONÁŠ z Cerekvické stráně V3

Nar.:21.5.2006 CMKU/CKC 9018/06/0 O: EDISON Sladká krása M: FATYMA z Cerekvické stráně

Majitel: Mgr. Jana KUDLÁKOVÁ, Písek

3 years old, well balanced TR dog, nice head, well feathered ears, dark eyes and good muzzle, well constructed, good body.

3-letý, dobře vyvážený TR pes, pěkná hlava, dobře osrstěné uši, tmavé oči a dobrý čenich, dobře stavěný, dobré tělo.

36 PSI BT tř. OTEVŘENÁ MOLODĚC Sladká krása V2, res. CAC

Nar.:17.7.2006 CMKU/CKC 8145/06/0 O: Lolita's DREAMING MILLENNIUM AKEEM M: ISADORA Sladká krása

Majitel: Vladimíra JALŮVKOVÁ, Praha 4

3 years old, well matured BT, nice head, ears well feathered, good head carriage on the move, nice bone, level topline, well balanced, well feathered.

3-letý, velmi vyspělý BT, pěkná hlava, uši dobře osrstěny, správné nesení hlavy v pohybu, pěkná kostra, rovná horní linka, dobře vyvážen, dobře osrstěn.

37 PSI BT tř. OTEVŘENÁ TRAVOLTA Gorska Fantazja V1, CAC, VB

Nar.: 4.5.2007 PKR IX. 50781 O: Harana STARMAN M: BARBORKA Kavalíří kvarteto

Majitel: Beata RADOMSKA, PL, Nowa Sucha

2 years old, well matured BT dog, lovely head, dark eye, good pigment, nice bone, level topline, straight silky coat, excellent tailset, loved his head cariage on

the move, excellent temperament.

2-letý, dobře vyvinutý BT pes, nádherná hlava, tmavé oko, dobrý pigment, pěkná kostra, rovná horní linie, rovná hedvábná srst, výborné nasazení ocasu, líbilo

se mi jeho nesení hlavy v pohybu, vynikající temperament.

38 PSI BT tř. OTEVŘENÁ YARDLEY Perle du Sahel xxx

Nar.: 6.6.2006 CMKU/CKC 9121/06 O: Clopsville JACK DANIELS M: FRENCH KISS Perle du Sahel

Majitel: JUDr. Ivana JANDOVÁ, Vinařice-Tuháň

nebyl

39 PSI BT tř. VÍTĚZŮ EDEN BLACK z Hradu Doubravka V1, CAC

Nar.: 3.4.2007 CMKU/CKC 9706/07/0 O: Clopsville DRAMBUIE M: ANASTASIA BLACK z Hradu Doubravka

Majitel: Blanka KMOCHOVÁ, Liberec

2 years old BT male, nice head, good pigment, sufficient bone, little close in front, could do with a bit more body, moved well, but tail, nice temperament and

character.

2-letý BT samec, pěkná hlava, dobrý pigment, dostatečná kostra, trochu úzký vepředu, mohl by být trochu silnější v těle, pohyboval se dobře, až na ocas,

pěkný temperament a povaha.

40 PSI BH tř. DOROSTU DAY DREAM de Castelburry VN1

Nar.:31.10.2008CMKU/CKC 10790-09/O: VALENTIN de Castelburry M: ULYSSIA des Beylias

Majitel: JUDr. Ivana JANDOVÁ, Vinařice-Tuháň

7 months old, really nice BH puppy, nice size, good mask, excellent pigment, well placed shoulders, nice crest of neck, good topline, body well covered, moved

well, tail carriage excellent.

7-mi měsíční, skutečně pěkné BH štěně, pěkná velikost, dobrá maska, výborný pigment, dobře umístěné lopatky, pěkný tvar krku (kohoutek), dobrá horní linie, v

těle dobře osrstěn, pohyboval se dobře, výborné nesení ocasu.

41 PSI BH tř. DOROSTU ILLUSION od Ptačí skály VN2

Nar.: 3.11.2008 CMKU/CKC 10578/08 O: Toraylac ZIG ZIGLAR M: FELEEN od Ptačí skály

Majitel: Lucie SVOBODOVÁ, Praha 10

7 months old, nice BH puppy, good head, large dark eye, good pigment, clear face, nice bone, well up to size for the age, good body, well covered, difficult to

examine on the table, needs more training, given his owner trouble to show him today, but he got him going well, needs more practice.

7 měsíců staré BH štěně, dobrá hlava, velké tmavé oko, dobrý pigment, čisté líce, pěkná kostra, velký na jeho věk, dobré tělo, dobře osrstěn, je obtížné ho

prohlížet na stole, potřebuje více tréninku, dnes způsobil svému majiteli trable při předvádění, ale on ho přiměl jít dobře, potřebuje více praxe.

42 PSI BH tř. MLADÝCH ANDAR z Čarovného lesa V4

Nar.:25.4.2008 CMKU/CKC 10239/08 O: LOUIS TWAI z Císařského mlýna M: FRANCIS TRES z Císařského mlýna

Majitel: Jiřina FISCHEROVÁ, Tanvald

13 months old, nice doggy head, desired lozenge, shoulders well placed, very firm, good bone, nice neck, level topline, nice body, BH very deep, overall size good,

good hind action, but tail a little low set.

13-ti měsíční, pěkná psí hlava, žádaná korunka, lopatky pěkně umístěny, velmi pevný, dobrá kostra,pěkný krk, rovná horní linie, pěkné tělo, BH barva je velmi

sytá, celková velikost je správná, dobrá zadní akce, ale ocas je trochu nízko nasazený.

43 PSI BH tř. MLADÝCH BATTY White Sirius xxx

Nar.:27.6.2008 CMKU/CKC 10441/08 O: PERCIVAL TWAI z Císařského mlýna M: SNOW QUEEN z Císařského mlýna

Majitel: Dana HOROVÁ, Nové Jirny

nebyl

44 PSI BH tř. MLADÝCH CARPATHIAN SECRET Silver Carpicorn xxx

Nar.:24.3.2008 CMKU/CKC 10181/08 O: VLAD TEPES de l'Angelarde M: PURE PASSION Perle du Sahel

Majitel: JUDr. Ivana JANDOVÁ, Vinařice-Tuháň

nebyl

45 PSI BH tř. MLADÝCH DIRE STRAITS of Woodville V2

Nar.:19.7.2008 CMKU/CKC 10791-09/ O: Lanola MONTLUCON M: ALLEGRA of Woodville

Majitel: JUDr. Ivana JANDOVÁ, Vinařice-Tuháň

10 months old, rich BH puppy, nice head and expression, good character, dark eyes, good pigment, good neck placement, needs to mature, a very nice type,

moved well, carrying tail correctly.

10-ti měsíční, bohatě vybarvené BH štěně, pěkná hlava a výraz, dobrá povaha, tmavé oči, dobrý pigment, správná poloha krku, potřebuje vyspět, velmi pěkný

typ, pohyboval se dobře, správně nese ocas.

46 PSI BH tř. MLADÝCH ERNIE Orineiro VD

Nar.:10.6.2008 CMKU/CKC 10356/08 O: IMPERÁTOR z Hradu Špilberk M: BONNIE od Zlatého Roxe

Majitel: Kateřina DYRYNKOVÁ, Žatec

1 years old, very mature male, for his age, nicely shaped head, but he's mismarked, which distracts, constructionwise made well, moved well with drive, tail

carriage OK.

1 rok starý, na svůj věk velmi vyspělý samec, pěkně modelovaná hlava, ale je špatně znakován, což ruší, pokud jde o stavbu těla, je dobrá, pohyboval se dobře

s odpichem, nesení ocasu OK.

47 PSI BH tř. MLADÝCH IVÁNEK RONNY z Mokropes xxx

Nar.: 8.7.2008 CMKU7/CKC 10447/08O:OBERON TWAI z Císařského mlýna M: OLYMPIA LILI z Usedlosti Újezdec

Majitel: Mgr. Alena ČÍHALOVÁ, Černošice

nebyl

48 PSI BH tř. MLADÝCH Loranka's BRANSON VD

Nar.:15.1.2008 CMKU/CKC 10861-09/ O: Keyingham BRANWELL M: Loranka's CELESTIAL

Majitel: Daniela ŠPAČKOVÁ, Mladá Boleslav

16 months old BH dog, nice clear face, large eyes, a little short in foreface, needs to body up, giving his owner a bad time today, not moving, would rather be

at home.

16-ti měsíční BH pes, pěkná čistá tvář, velké oči, trochu krátký v lících, potřebuje vyspět v těle, dnes připravuje majiteli špatné chvíle, nechce běhat, raději by

byl doma.

49 PSI BH tř. MLADÝCH MAXWELL z Willanny V1,m CAJC

Nar.:16.4.2008 CMKU/CKC 10625-09/ O: Miletree GERRY Mcguire M: AMELKA ze Sarniej Góry

Majitel: Jindra DIBLÍKOVÁ, Vodňany

13 months old BH dog, good shape, nice eye, good pigment, good crest of neck, level topline, good body, balanced, but I would prefer him a bit shorter, moving

well with good tail carriage.

13-ti měsíční BH pes, dobrý formát, pěkné oko, dobrý pigment, dobrá linie krku, rovná horní linie, dobré tělo, vyvážený, ale preferovala bych ho trochu

kratšího, pohybuje se dobře s dobře neseným ocasem.

50 PSI BH tř. MLADÝCH ULRYCH TRES z Císařského mlýna V3

Nar.:20.5.2008 CMKU/CKC 10294/08 O: ALBERTO Jizutoji M: UMMA TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Miloš KOPECKÝ, Šternberk

1 years old BH dog, has a lozenge, dark large eyes with pigment, sufficient bone, level topline, needs to mature, tail carriage acceptable, moved well.

1 rok starý BH pes, má korunku, velké tmavé oči s pigmentem, dostatečná kostra, rovná horní linie, potřebuje dospět, přijatelné nesení ocasu, pohyboval se

dobře.

51 PSI BH tř. MEZITŘÍDA GALÁN Caroli Regis V3

Nar.: 7.7.2007 CMKU/CKC 9773/07/0 O: NABUCO TRIES Biely démon M: ELSA Caroli Regis

Majitel: Jaromír PALÁN, Most

22 months old, a large mature male, lightly marked, clear face, large dark eyes, good pigment, well placed shoulders, nice head carriage, good body, well

covered, nice temperament, moved with drive, covered ground well, tail carriage good.

22-ti měsíční, velký, dospělý pes, lehce znakován, čistá tvář, velké tmavé oči, dobrý pigment, dobře umístěné lopatky, pěkné nesení hlavy, dobré tělo, dobře

osrstěn, pěkný temperament, pohybuje se s dynamikou, dobře pokrývá kruh, dobré nesení ocasu.

52 PSI BH tř. MEZITŘÍDA GENESIS Jizutoji V2, res. CAC

Nar.: 4.1.2008 CMKU/CKC 10029/08 O: ISSYK TRES z Císařského mlýna M: BUBBLE BEAU Jizutoji

Majitel: Jiří HRADEČNÝ, Městec Králové

17 months old, young BH dog, nice head, large dark eye, good earset, level topline, well bodied, silky coat, good ribcage, moved well, tailset OK, nice

character.

17-ti měsíční mladý BH pes, pěkná hlava, velké tmavé oči, dobře nasazené uši, rovná horní linie, dobře vyvinutý v těle, hedvábná srst, dobrý hrudník,

pohyboval se dobře, nasazení ocasu je OK, pěkný charakter.

53 PSI BH tř. MEZITŘÍDA Lymrey MY BOY V1, CAC,VB, VSV, BOB, BIS

Nar.:15.7.2007 PKR IX. 51453 O: Timsar MISTER MOONLIGHTER M: Lymrey HI HOPES

Majitel: Beata RADOMSKA, PL, Nowa Sucha

22 months old, very mature BH male, large dark eyes, darkest pigment, good shoulders set, well bodied, level topline, rich BH, lovely temperament, very good

featherings, moved well with drive, carries his tail a little high.

22-ti měsíční velmi vyspělý BH pes, velké tmavé oči, nejtmavší pigment, dobře nasazené lopatky, dobře vyvinuté tělo, rovná horní linie, výrazná BH barva,

nádherný temperament, velmi dobré osrstění, pohyboval se dobře s dynamikou, nese svůj ocas trochu vysoko.

54 PSI BH tř. MEZITŘÍDA SARKA FARKA TRES z Císařského mlýna V4

Nar.: 7.1.2008 CMKU/CKC 10038/08 O: ISSYK TRES z Císařského mlýna M: BAISHA Růžový sen

Majitel: MUDr. Janka TOČÍKOVÁ, Praha 2

17 months old, mature male, large eyes, good mouth, ear fringes good, nice featherings, good bone, level topline, could do with slightly more weight, would like

to see him slightly better presented, moved fairly well, tail carried high.

17-ti měsíční, vyspělý pes, velké oči, dobrá tlama, dobré ušní závěsy, pěkné osrstění, dobrá kostra, rovná horní linie, mohl by disponovat nepatrně větší

váhou, ráda bych ho viděla trochu lépe předvedeného, pohyboval se docela dobře, ocas nesl vysoko.

55 PSI BH tř. OTEVŘENÁ ARTHUR TRES z Císařského mlýna xxx

Nar.:23.11.2004CMKU/CKC 8099/04/0O: FOWLER TWAI z Císařského mlýna M: ORCA Dejvické údolí

Majitel: Jana FRANCLOVÁ, Bystřec

nebyl

56 PSI BH tř. OTEVŘENÁ DA VINCI z Vrchu králů V2, res. CAC

Nar.:14.1.2007 CMKU/CKC 9439/07 O: Toraylac ZIG ZIGLAR M: My Exotic World PRETTY WOMAN

Majitel: Jolana BÁČOVÁ, Brandýsek

2 years old BH, desired lozenge, nice head and eye, good pigment, excellent mouth, strong shoulders, good bone, level topline, good ribcage, overall size very

good, nicely feathered, moved well, covering ground, tail carriage good on the move.

2-letý BH, žádaná korunka, pěkná hlava a oko, dobrý pigment, výborná tlama, silné lopatky, dobrá kostra, rovná horní linie, dobrý hrudník, velmi dobrá celková

velikost, pěkně osrstěn, pohyboval se dobře, pokrýval plochu (kruhu), dobré nesení ocasu při pohybu.

57 PSI BH tř. OTEVŘENÁ GALLANTE Merlin Bohemia V1, CAC

Nar.: 9.5.2007 CMKU/CKC 9612/07/0 O: Miletree NIJINSKY'S SECRET M: Anncourt THELMA

Majitel: Mgr. Alena ČÍHALOVÁ, Černošice

2 years old BH male, nice head and eye, good earset and fringes, well set shoulders, level topline, nice silky coat, BH well broken up, moved very well, a very

happy temperament.

2-letý BH samec, pěkná hlava a oko, dobré nastavení uch a závěsy, dobře nasazené lopatky, rovná horní linie, pěkná, hedvábná srst, dobře rozdělené barvy,

pohyboval se velmi dobře, velmi veselý temperament.

58 PSI BH tř. OTEVŘENÁ VLAD TEPES de l'Angelarde V3

Nar.:14.2.2004 CMKU/CKC 8164-04/0 O: Toraylac PADRUING M: SAHTINDA LYS de l'Angelarde

Majitel: Alexandra BEDOUI, Praha 9

5 years old, nice type of BH dog, clear face, dark eyes, good pigment, not in his best coat today, well balanced, good bone, nice temperament, moved well with

drive.

5-ti letý BH pes pěkného typu, čistá tvář, tmavé oči, dobrý pigment, dnes není v nejlepší srsti, dobře vyvážen, dobrá páteř, pěkný temperament, pohyboval se

dobře s dynamikou.

59 PSI BH tř. VÍTĚZŮ DORIAN GRAY do Kapsy V1, CAC

Nar.:22.12.2006CMKU/CKC 9391/06 O: NABUCO TRIES Biely démon M: DULSINEA TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Zdenka BELLOVÁ, Praha 4

2,5 years old, strong BH dog, dark eyes, excellent pigment, level topline, could do with more neck, good bone and temperament, moved well, with drive, happy

temperament.

2,5-letý, silný BH pes, tmavé oči, výborný pigment, rovná horní linie, mohl by disponovat delším krkem, dobrá kostra a temperament, pohyboval se dobře s

dynamikou, veselý temperament.

60 PSI RU tř. DOROSTU INDIAN SUMMER z Vrchu králů N2

Nar.: 3.11.2008 CMKU/CKC 10596/08 O: Lisgarth DYLAN THOMAS M: ESSENCE z Vrchu králů

Majitel: Ing. Iva MERHAUTOVÁ, Praha 8

7 months old, pale ruby male, a little long in foreface, would like a bigger eye, good pigment, needs more neck, level topline, well bodied, up to size for age,

moves reasonably well, owner and dog need more training.

7-mi měsíční, světlý ruby pes, trochu delší čenich, chtěla bych větší oko, dobrý pigment, potřebuje delší krk, rovná horní linie, dobré tělo, velký na svůj věk,

pohybuje se přimeřeně dobře, majitel a pes potřebují více trénovat.

61 PSI RU tř. DOROSTU QWILLERAN SIRI Biely démon VN1, NPD

Nar.:30.9.2008 SPKP 2332 O: Leelyn FLASH HARRY M: FIRUZÉ QIRI Biely démon

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK, Svätý Jur

8 months old, nice young ruby male, rich in colour, dark eyes, good pigment, shoulder set well, level topline, nicely bodied, nice on the move.

8-mi měsíční, pěkný mladý ruby pes, výrazný v barvě, tmavé oči, dobrý pigment, dobře položená lopatka, rovná horní linie, pěkné tělo, pěkný v pohybu.

62 PSI RU tř. MLADÝCH ARON Hadcova step D

Nar.:11.8.2008 CMKU/CKC 10485/08 O: Baileys of EXCELLENT CHOICE M: BONNIE Syparo

Majitel: Hana RŮŽIČKOVÁ, Rosice

9 months old, large ruby male, well up to size, a little long in foreface, dark eye, good pigment, strong bone, level topline, good body, owner just cannot

manage him on the move.

9-ti měsíční, velký ruby samec, dobře na hranici velikosti, trochu delší v čenichu, tmavé oko, dobrý pigment, silná kostra, rovná horní linie, dobré tělo,

majitel ho teď právě nemůže zvládnout v pohybu.

63 PSI RU tř. MLADÝCH BOO-BOO Kareli pod Radyní xxx

Nar.:31.7.2008 CMKU/CKC 10474/08 O: B TWO BARNABY z Usedlosti Újezdec M: LADRONKA Sladká krása

Majitel: Vlasta BÁRTOVÁ, Plzeň

nebyl

64 PSI RU tř. MLADÝCH DISNEY Arinin sen V2

Nar.:21.12.2007CMKU/CKC 10016/07 O: NORIS Prokopská hvězda M: ANETA Arinin sen

Majitel: Ivan DEDINSKÝ, Praha 4

17 months old, nice RU male, nice size overall, good head, dark eyes, nice pigment, good neck, level topline, body well covered, overall feathering is good,

moving well, carrying tail correctly.

17-ti měsíční, pěkný ruby samec, celkově pěkná velikost, dobrá hlava, tmavé oči, pěkný pigment, dobrý krk, rovná horní linie, tělo dobře osrstěno, osrstění je

celkově dobré, pohybuje se dobře, při tom nese správně ocas.

65 PSI RU tř. MLADÝCH EXCLUSIVE PRESENT Flowers City xxx

Nar.: 5.3.2008 CMKU/CKC 10148/08 O: NEVAEH Perle du Sahel M: DIRKÉ ze Západní stráně

Majitel: Gabriela ŠIDLOVÁ, Klášterec nad Ohří

nebyl

66 PSI RU tř. MLADÝCH GRISSOM SIRI Biely démon V1, CAJC, NMP, NMJ

Nar.: 6.4.2008 SPKP 2284 O: Slippy Star IMPERIAL RED M: CRISTATA QIRI Biely démon

Majitel: Božena ŠVANCAROVÁ, SK, Myjava

13 months old, rich RU dog, large dark eyes, good pigment, good crest of neck, shoulder very well set set, level topline, good ribcage, nice hindquarters,

excellent temperament, moves very well, tail carried high.

13-ti měsíční, bohatě vybarvený RU pes, velké tmavé oči, dobrý pigment, dobrý tvar krku, lopatka velmi pěkně nasazena, rovná horní linie, dobrý hrudník,

pěkné zadní partie, výporný temperament, pohybuje se velmi dobře, ocas nesen vysoko.

67 PSI RU tř. MLADÝCH JASPER z Panství Lomnice V3

Nar.:27.3.2009 CMKU/CKC 10197/08 O: Lisgarth DYLAN THOMAS M: MON CHERI Res Pretiosa

Majitel: Jana ORSÁGOVÁ, Valašské Meziříčí

14 months old, well up to size for age, rich in colour, very strongly made, nice head, dark eye and pigment, well bodied, level topline, not one moving well, with

a high tail.

14-ti měsíční, velký na svůj věk, výrazně vybarven, velmi důkladně stavěný, pěkná hlava, pěkná hlava, tmavé oko a pigment, dobře vyvinuté tělo, ani jednou

nešel dobře, s ocasem vysoko.

68 PSI RU tř. MLADÝCH YELLOW du Chateau Noblesse VD4

Nar.: 8.6.2008 CMKU/CKC 10577-08/ O: Leelyn FLASH HARRY M: KATINKA du Chateau Noblesse

Majitel: Lenka POLÁKOVÁ, Mnichovo Hradiště

11 months old, rich young ruby, nice head, dark eye, good nostrils, lovely character, good neck, well bodied, level topline, nice silky coat, well furnished, lacking

lenght in leg, moved well, tail a little high.

11-ti měsíční, výrazně zbarvený, mladý ruby, pěkná hlava, tmavé oko, dobré nozdry, nádherná povaha, dobrý krk, dobře vyvinuté tělo, pěkná hedvábní srst,

dobře vybavený, nedostatečně dlouhé nohy, pohyboval se dobře, ocas trochu vysoko.

69 PSI RU tř. MEZITŘÍDA APRICOT KISS Harmony Line V2, res. CAC

Nar.: 6.8.2007 CMKU/CKC 9801/07/0 O: LANCELOT Bielý démon M: FANTASY Caroli Regis

Majitel: Eva FRYDRYŠKOVÁ, Praha 8

20 months old, ruby male with dark eyes, excellent pigment, could do with a bit more neck, level topline, needs a bit more body, nicely laid shoulders, nice

straight silky coat, a little long cast, moved fairly well, owner and dog more training.

20-ti měsíční ruby samec s tmavýma očima, výborný pigment, mohl by mít trochu delší krk, rovná horní linie, potřebuje trochu více hmoty v těle, pěkně položené

lopatky, pěkná, rovná, hedvábná srst, trochu delšího rámce, pohyboval se docela dobře, majitel a pes potřebují více tréninku.

70 PSI RU tř. MEZITŘÍDA OTMAR Sladká krása V3

Nar.: 2.11.2007 CMKU/CKC 9990/07 O: Baileys of AN EXCELLENT CHOICE M: FRIDOLINA Sladká krása

Majitel: Libuše MAXOVÁ, Plzeň

1,5 years old, mature male, well up to size, large head, dark eye, good pigment, ears well fringed, shoulders set well, level topline, moves well, does not want

grow any more.

1,5-letý, dospělý samec, dosti velký, velká hlava, tmavé oko, dobrý pigment, uši dobře osrstěny, lopatky dobře nasazeny, rovná horní linie, pohybuje se dobře,

neměl by už více růst.

71 PSI RU tř. MEZITŘÍDA YUPPIE PERI Biely démon V1, CAC, VB

Nar.:30.9.2007 SPKP 2234 O: Harana FERNANDO M: FIRUZÉ QIRI Biely démon

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK, Svätý Jur

20 months, very nice shaped ruby male, dark eyes and pigment, good mouth, very active temperament, well laid shoulders, good bone, nice body, good straight

coat, very compact, full of itself, excellent movement and tailset.

20-ti měsíční, velmi dobře formovaný ruby samec, tmavé oči a pigment, dobrá tlama, velmi aktivní temperament, dobře položené lopatky, dobrá kostra, pěkné

tělo, správná rovná srst, velmi kompaktní, zaujatý sám sebou, výborný pohyb a nasazení ocasu.

72 PSI RU tř. OTEVŘENÁ BOLERO GOLD z Hradu Doubravka V4

Nar.:30.3.2005 CMKU/CKC 8402/05/0 O: Swynworth INDOXYL M: GWYNETH z Hradu Špilberk

Majitel: Vladimíra JALŮVKOVÁ, Praha 4

4 years old, well matured ruby male, large eyes, lovely eye rims, good pigment, well feathered ears, excellent featherings, he could do with a bit more body,

more attention to grooming needed, but he moved well and has a good tailset.

4-letý, velmi vyspělý ruby samec, velké oči, nádherné lemování očí, dobrý pigment, dobře osrstěné uši, výborné třásně, mohl by být trochu silnější v těle, je

třeba věnovat více pozornosti česání, ale pohyboval se dobře a má dobře nasazený ocas.

73 PSI RU tř. OTEVŘENÁ H TWO HAPPY ART z Usedlosti Újezdec V2, res. CAC

Nar.:21.4.2006 CMKU/CKC 8959/06/0 O: ARISTONN Kouzelná Metuje M: EVE ROYAL Tempo-Krč

Majitel: Jindra DIBLÍKOVÁ, Vodňany

3 years old, nice ruby dog, nice size, compact, good head, dark eye, good pigment, shoulders well placed, level topline, straight coat, moved well, with good

tailset.

3-letý, pěkný ruby pes, pěkná velikost, kompaktní, dobrá hlava, tmavé oko, dobrý pigment, lopatky dobře umístěny, rovná srst, pohyboval se dobře se správně

nasazeným ocasem.

74 PSI RU tř. OTEVŘENÁ CHRISTOPER z Panství Lomnice V3

Nar.:11.4.2007 CMKU/CKC 9577/07/0 O: Lisgarth DYLAN THOMAS M: CATHERINE z Panství Lomnice

Majitel: Petra PŘIKRYLOVÁ, Lomnice

2 years old ruby male, large eyes, good nostrils, earset good, good shoulders placement, level topline, rounded body, nice body, nice temperament, straight silky

coat, moved well, but tail a little high.

2-letý ruby samec, velké oči, dobré nozdry, dobré nasazení uší, dobré umístění lopatek, rovná horní linie, zaoblené tělo, pěkné tělo, pěkný temperament, rovná,

hedvábná srst, pohyboval se dobře, ale s ocasem trochu výš.

75 PSI RU tř. OTEVŘENÁ L TWO LOVELY BERT z Usedlosti Újezdec V1, CAC

Nar.: 3.10.2006 CMKU/CKC 9227/06/0 O: AGENT 007 BOND Ywo M: DARLEE LADY Tempo-Krč

Majitel: Ing. Olga ZÁLESKÁ, Středokluky

2,5 years old ruby male with dark eyes, good dark rims, nice nose, nice head, good bone, shoulders nice and tight, well laid back, level topline, nice coat, moved

well with a good tailset.

2,5 roku starý samec ruby s tmavýma očima, dobré tmavé lemy víček, pěkný nos, pěkná hlava, dobrá kostra, lopatky pěkné a přiléhající, dobře položené vzad,

rovná horní linie, pěkná srst, pohyboval se dobře s dobrým nasazením ocasu.

76 PSI RU tř. VÍTĚZŮ ALFI Sylena V2

Nar.:20.5.2007 CMKU/CKC 9858-07/0 O: ACAJOU de Passeriphane M: ELSA ROYAL Tempo-Krč

Majitel: Michaela ČERMÁKOVÁ, Praha 4

2 years old ruby male, large dark eyes, good pigment, nice nose, good mouth, ears well feathered, strong bone, well placed shoulders, level topline, moved well,

good tailset.

2-letý ruby samec, velké tmavé oči, dobrý pigment, pěkný nos, dobrá tlama, uši dobře osrstěné, silná kostra, dobře umístěné lopatky, rovná horní linie,

pohyboval se dobře, správné nasazení ocasu.

77 PSI RU tř. VÍTĚZŮ LIMMERICK Sladká krása V1, CAC

Nar.:13.6.2006 CMKU/CKC 9097/06/0 O: Lisgarth DYLAN THOMAS M: FRIDOLINA Sladká krása

Majitel: Jeanete LALÁKOVÁ, Praha 2

Almost 3 years old, well up to size ruby male, dark eyes, good nose and pigment, big bone, strong shoulders, level topline, a little long cast, nice temperament,

moves with good drive, straight coat, carries tail a bit high.

Téměř 3-letý ruby samec, dobře na horní hranici velikosti, tmavé oči, dobrý nos a pigment, velká kostra, silné lopatky, rovná horní linie, trochu delší

formát, pěkný temperament, pohybuje se s dobrou dynamikou, rovná srst, nese ocas poněkud vysoko.

78 PSI TR tř. ŠTĚŇAT JONATHAN od Ptačí skály VN1

Nar.:22.12.2008CMKU/CKC 10649/08 O: EVANS MONARCH Hanácký ráj M: EVITHA Spanilá věž

Majitel: Kateřina BLAŽKOVÁ, Opařany

5 months old, nice little TR, nice head, developed well, teeth a bit sore at the moment, good body, nicely marked, nice temperament, moves fairly well.

5-ti měsíční, pěkný malý TR, pěkná hlava, dobře vyvinutý, zuby jsou v tomto momentě trochu bolavé, dobré tělo, pěkně znakován, hezký temperament, pohybuje

se docela dobře.

79 PSI TR tř. DOROSTU SHALIMMAR SIRI Bielý démon VN1

Nar.:28.11.2008SPKP 2357 O: GRANDWILLE Rubínový květ M: WEBBI TRIES Bielý démon

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK, Svätý Jur

6 months old, well trained TR puppy, dark eyes and pigment, good mouth, level topline, well balanced, good body, lovely temperament, moves very well, tail

carriage excellent.

6-ti měsíční, dobře trénované TR štěně, tmavé oči a pigment, dobrá tlama, rovná horní linie, dobře vyvážen, dobré tělo, nádherný temperament, pohybuje se

velmi dobře, výborné nesení ocasu.

80 PSI TR tř. MLADÝCH DÉMON z Bořkovických lesů V1, CAJC

Nar.: 1.6.2008 CMKU/CKC 10331/08 O: FOWLER TWAI z Císařského mlýna M: I TWO IMAGINE BONY z Usedlosti Újezdec

Majitel: Magdalena PÍNOVÁ, Praha 2

1 years old, very nice TR young dog, rich tan and markings, and undertail tan, well balanced, nice bone, well trained, good body, level topline, nice

temperament, moved very well.

1 rok starý, velmi pěkný TR pes, bohaté pálení a znakování, a pálení pod ocasem, dobře vyvážen, pěkná kostra, doře trénovaný, dobré tělo, rovná horní linie,

pěkný temperament, pohyboval se velmi dobře.

81 PSI TR tř. MLADÝCH FILIPE Bonimo V2

Nar.:22.3.2008 CMKU/CKC 10190/08 O: Toraylac ZIG ZIGLAR M: ALIZÉ z Vrchu králů

Majitel: Jolana BÁČOVÁ, Brandýsek

14 months old, very nice TR, good head, deep tan markings, nice bone, good neck, level topline, heavily marked, on body, needs to mature a bit more, moves well

with a nice tail carriage.

14-ti měsíční, velmi pěkný TR, dobrá hlava, tmavě hnědé znaky, pěkná kostra, dobrý krk, rovná horní linie, těžce znakován, potřebuje trochu víc vyspět,

pohybuje se dobře s pěkným nesením ocasu.

82 PSI TR tř. MLADÝCH YAHOO Prokopská hvězda V3

Nar.:14.7.2009 CMKU/CKC 10414/08 O: Toraylac ZIG ZIGLAR M: OLINDA Prokopská hvězda

Majitel: Jaroslava PROSECKÁ, Jižní 1376

10 months old, nice TR, nice bone, well laid shoulders, level topline, overall size is good, moved well, tail carriage acceptable.

10-ti měsíční pěkný TR, pěkná kostra, dobře položené lopatky, rovná horní linie, správná celková velikost, pohybuje se dobře, přijatelné nesení ocasu.

83 PSI TR tř. MEZITŘÍDA UNCLE BENZ Dejvické údolí V1, CAC

Nar.:17.10.2007CMKU/CKC 9928/07 O: ALEXANDER THE GRAT de l'Angelarde M: ROSALYN Dejvické údolí

Majitel: Alexandra BEDOUI, Praha 9

19 months old, a TR dog, dark eyes, excellent pigment, nice head, not in his best coat today, needs more maturity, level topline, nice temperament, moved well,

good tailset, needs to tighten up behind.

19-ti měsíční TR pes, tmavé oči, výborný pigment, pěkná hlava, dnes není v nejlepší srsti, potřebuje více vyspět, rovná horní linie, pěkný temperament,

pohyboval se dobře, dobré nasazení ocasu, vzadu potřebuje utáhnout (zpevnit).

84 PSI TR tř. OTEVŘENÁ Babbler's LATES NEWS V2, res. CAC

Nar.:22.3.2006 SPKP 2135 O: Babbler's MC LAREN M: Baletta's LILLA LI

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK, Svätý Jur

3 years old TR dog, excellent head, dark eye, would like it slightly bigger, good pigment, excellent mouth, nice featherings, good ear placement, tight

shoulders, level topline, good size, well bodied, happy temperament, moved well, tail carriage good.

3-letý TR pes, výborná hlava, tmavé oko, chtěla bych trochu větší, dobrý pigment, výborná tlama, pěkné třásně, dobré umístění uší, přiléhající lopatky, rovná

horní linie, správní velikost, dobře utvářené tělo, šťastný temperament, pohyboval se dobře, správné nesení ocasu.

85 PSI TR tř. OTEVŘENÁ BONIFÁC od Vyšebrodského kláštera xxx

Nar.:21.11.2006CMKU/CKC 9306/06 O: OBERON TWAI z Císařského mlýna M: ADINA od Žižkovské hraběnky

Majitel: Mgr. Eva MAROUŠKOVÁ, Mladá Boleslav

nebyl

86 PSI TR tř. OTEVŘENÁ CAPOTE Santana Gwellian V

Nar.:10.6.2006 CMKU/CKC 9068/06/0 O: LOUIS TWAI z Císařského mlýna M: RIVERA TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Jana HALLOVÁ, Praha 7

3 years old, very doggy head, good tan, nice eye and pigment, good earset and featherings, overal size nice, well bodied, moved well, tail carriage acceptable.

3-letý pes, velmi psí hlava, dobré pálení, pěkné oko a pigment, dobré nasazení ucha a osrstění, pěkná celková velikost, dobře utvářené tělo, pohyboval se dobře,

přijatelné nesení ocasu.

87 PSI Tr tř. OTEVŘENÁ COWLEY z Vrchu králů V1, CAC, VB

Nar.: 2.6.2006 CMKU/CKC 9072/06/0 O: Toraylac ZIG ZIGLAR M: CLERY z Brčálníčku

Majitel: Daniela ŠPAČKOVÁ, Mladá Boleslav

3 years old, very well groomed, TR with a nice male head, good mouth, good pigment, very nice ear fringes, well feathered, good bone, nice crest of neck, level

topline, well bodied, it would enhance if his markings were more broken up, moved well, excellent tail carriage, very well presented.

3-letý, velmi dobře učesaný TR s pěknou samčí hlavou, dobrá tlama, dobrý pigment, velmi pěkné ušní závěsy, dobře osrstěn, dobrá kostra, pěkný tvar krku,

rovná horní linie, dobře vyvinuté tělo, pozvedlo by ho, kdyby jeho znaky (barvy) byly lépe rozložené, pohyboval se dobře, výborné nesení ocasu, velmi dobře

předveden.

88 PSI TR tř. OTEVŘENÁ KORNEL ze Starého Dobrasa V4

Nar.:29.7.2004 CMKU/CKC 8016/04/0 O: FABRICIUS TWAI z Císařského mlýna M: FELINA ze Starého Dobrasa

Majitel: Lenka POLÁKOVÁ, Mnichovo Hradiště

5 years old, nice TR with a good doggy head, very clear, nice ear fringes, well feathered, reluctant to be handled today, excellent size, nice shape, moved well.

5-ti letý pes, pěkný TR s dobrou psí hlavou, velmi čistý, pěkné ušní závěsy, dobře osrstěn, dnes se zdráhá být předváděn, výborná velikost, pěkný formát,

pohyboval se dobře.

89 PSI TR tř. OTEVŘENÁ O TWO ORIN RONY z Usedlosti Újezdec V

Nar.:29.3.2007 CMKU/CKC 9534/07/0 O: FOWLER TWAI z Císařského mlýna M: D TWO DAISY z Usedlosti Újezdec

Majitel: Eva KAČUROVÁ, Praha 6

2 years 2 months old, TR dog, well feathered ears, dark eyes, could be slightly bigger, good nose, well balanced, markings well broken up, moved well, but

carried tail high.

2 roky a 2 měsíce starý TR pes, dobře osrstěné uši, tmavé oči, mohly by být nepatrně větší, dobrý nos, dobře vyvážen, znakování je dobře rozloženo, pohyboval

se dobře, ale ocas nesl vysoko.

90 PSI TR tř. OTEVŘENÁ Rakelton's GENTLEMAN V3

Nar.:28.11.2006CMKU/CKC 9553-07/0O: Graigowl DODGE OF AZALEA M: Lazycrofts XPRESS YOUR SELF

Majitel: Jindra DIBLÍKOVÁ, Vodňany

2,5 years old, TR male, good rich tan, dark eye, good nostrils, ears well set, suffucient bone, level topline, could do with more body, overall size OK, moved

well, tail carriage good.

2,5 letý TR samec, správné, syté pálení, tmavé oči, dobré nozdry, uši dobře nasazené, dostatečná kostra, rovná horní linie, mohl by mít více hmoty v těle,

celková velikost OK, pohyboval se dobře, dobré nesení ocasu.

91 PSI TR tř. OTEVŘENÁ Toraylac BOHEMIAN RHAPSODY xxx

Nar.: 6.4.2007 CMKU/CKC 10772-09/ O: Toraylac STRIKE A LIGHT M: Toraylac MATILDA

Majitel: Alexandra BEDOUI, Praha 9

nebyl

92 PSI TR tř. VÍTĚZŮ ALBERTO Jizutoji V1, CAC

Nar.:22.2.2004 CMKU/CKC 7614/04/0 O: Stonehill's WEST SIDE STORY M: NIKITA BOOM z Kamilkové zahrady

Majitel: Jiří HRADEČNÝ, Městec Králové

2,5 years old TR male, nice head, compact in size, well feathered, level topline, good neck, nice temperament, moved well, good tailset.

2,5-letý TR samec, pěkná hlava, kompaktní velikost, dobře osrstěn, rovná horní linie, dobrý krk, pěkný temperament, pohyboval s dobře, dobře nasazený ocas.

93 PSI TR tř. VÍTĚZŮ GREYSTOKE PERI Biely démon V2, res. CAC

Nar.:31.10.2006SPKP 2116 O: NABUCO TRIES Biely démon M: HENNETICA Rubínový květ

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK, Svätý Jur

2,5 years old, TR male, nice head, compact in size, well feathered, level topline, good neck, nice temperament, moved well, good tailset.

2,5-letý TR samec, pěkná hlava, kompaktní velikost, dobře osrstěn, rovná horní linie, dobrý krk, pěkný temperament, pohyboval se správně, ocas dobře

nasazen.

94 FENY BT tř. MLADÝCH Aneridee SUPER SATEEN VD

Nar.: 3.2.2008 CMKU/CKC 10293-08/ O: Cisosan SUPER AGENT M: Aneridee NOBLE NEFERTARI

Majitel: MVDr. Irena KOCIÁNOVÁ, Brno

kopie posudku není k dispozici

95 FENY BT tř. MLADÝCH ENNESIE SIRI Bielý démon V3

Nar.:14.2.2008 SPKP 2255 O: Babbler's LATES NEWS M: LOSTRESS Bielý démon

Majitel: Lubica JANKOVIČOVÁ, SK, Tomášov

Large eye, bright tan, nicely cushioned muzzle, good laid shoulder, short back, good spring of rib, good rear angulation, good movement.

Velké oko, jasné pálení, pěkně vyplněný čenich, dobře položená lopatka, krátký hřbet, dobrá klenba žeber, dobré zadní úhlení, dobrý pohyb.

96 FENY BT tř. MLADÝCH EVERLASTING LOVE Flowers City V1, CAJC

Nar.: 5.3.2008 CMKU/CKC 10150/08 O: NEVAEH Perle du Sahel M: DIRKÉ ze Západní stráně

Majitel: Ilona ŠTEKRTOVÁ, Praha 9

Pretty head, broad skull, bright tan, good stop, good laid shoulder, nice bone, short level back, nice movement.

Krásná hlava, široká lebka, jasné pálení, dobrý stop, dobře položená lopatka, pěkná kostra, krátký rovný hřbet, pěkný pohyb.

97 FENY BT tř. MLADÝCH EVERY THING NICE Flowers City V4

Nar.: 5.3.2008 CMKU/CKC 10151/08 O: NEVAEH Perle du Sahel M: DIRKÉ ze Zápaní stráně

Majitel: Romana JŮZOVÁ, Chýnov

Feminine head, bright tan, good eye and mouth, good reach of neck and laid shoulder, a little long in body, good rear angulation, lovely long silky coat,

movement OK, but needs more confidence.

Fenčí hlava, jasné pálení, dobré oko a tlama, správná délka krku a poloha lopatky, trochu dlouhá v těle, správné zadní úhlení, nádherně dlouhá, hedvábná srst,

pohyb OK, ale potřebuje více jistoty.

98 FENY BT tř. MLADÝCH HENRIETA GENNY BLACK z Hradu DoubravkaV

Nar.:10.3.2008 CMKU/CKC 10245/08 O: BLOSSOM Perle du Sahel M: ANASTASIA BLACK z Hradu Doubravka

Majitel: Milada KAŠKOVÁ, Ústí nad Labem

Pretty head, bright tan, good mouth, nice crest of neck, straight topline, good front movement, needs to tighten in hind movement.

Krásná hlava, zářivé pálení, dobrá tlama, pěkný tvar krku, rovná horní linie, správný pohyb vepředu, vzadu potřebuje zpevnit při pohybu..

99 FENY BT tř. MLADÝCH INSPIRACE BLACK z Hradu Doubravka V2

Nar.: 7.8.2008 CMKU/CKC 10504/08 O: NIGHT FEVER du Chateau Noblesse M: DAMINA GOLD z Hradu Doubravka

Majitel: Jolana BÁČOVÁ, Brandýsek

Feminine head, broad skull, good eye, good broad of muzzle, good teeth, good laid back shoulder, well bodied, good rear angulation, straight soft silky coat,

moved OK, a little more training would help.

Fenčí hlava, široká lebka, dobré oko, správná šířka čenichu, dobré zuby, správně dozadu položená lopatka, dobře vyvinutá v těle, správné zadní úhlení,

rovná, měkká, hedvábná srst, pohybovala se OK, pomohlo by o trochu více tréninku.

100 FENY BT tř. MEZITŘÍDA ANNA MARIA Gardyth V3

Nar.:10.8.2007 CMKU/CKC 9834/07 O: WARWICK Biely démon M: Aneridee TIA MARIA

Majitel: Olga JAČKOVÁ, Praha 1

Attractive head, broad skull, good eye and mouth, good shoulder, spring of rib, level topline, good rear angulation, nice coat, steady movement.

Atraktivní hlava, široká lebka, dobré oko a tlama, správná lopatka, klenba žeber, rovná horní linie, dobré zadní úhlení, pěkná srst, vyrovnaný pohyb.

101 FENY BT tř. MEZITŘÍDA BLECKIE GOLD Šťastný koutek V

Nar.: 5.10.2007 CMKU/CKC 9889/07 O: AMEER Perle du Sahel M: BROOKE Santana Gwellian

Majitel: Stanislav SVOBODA, Sázava

Pretty head, bright tan, eye could be darker, good mouth, shoulder OK, good spring of rib, level topline, rounded stifle, moved OK.

Krásná hlava, jasné pálení, oko by mohlo být tmavší, dobrá tlama, lopatky OK, dobrá klenba žeber, rovná horní linie, zaoblená kolena, pohybovala se OK.

102 FENY BT tř. MEZITŘÍDA GLORIA GWYNETH BLACK z Hradu DoubravkV2, res. CAC

Nar.:19.12.2007CMKU/CKC 10062/07 O: RACCOON MAN of Fairytale castle M: DAMINA GOLD z Hradu Doubravka

Majitel: Iveta TOMANCOVÁ, Teplice

Very pretty head, bright tan, well cushioned muzzle, good ear placement, good shoulder, spring of rib, nice rear angulation, happy temperament, moved well.

Velice krásná hlava, zářivé pálení, dobře vyplněný čenich, dobře umístěné uši, dobrá lopatka, klenba žeber, pěkné zadní úhlení, šťastný temperament,

pohybovala se dobře.

103 FENY BT tř. MEZITŘÍDA HILLARY CARMEN z Mokropes V4

Nar.:25.10.2007CMKU/CKC 9967/07/0O: AMEER Perle du Sahel M: CARMEN CAMELIA z Mokropes

Majitel: Mgr. Alena ČÍHALOVÁ, Černošice

Nice broad flat skull, good eye, deep stop, a little narrow in foreface, good reach of neck and shoulder, a little long in body, good rear angulation, moved OK.

Pěkná, široká a plochá lebka, hluboký stop, trochu úzká v lících, správná délka krku a lopatka, trochu dlouhá v těle, správné zadní úhlení, pohybovala se OK.

104 FENY BT tř. MEZITŘÍDA ODETA Sladká krása V

Nar.: 2.11.2007 SPKP 2257 O: Baileys of AN EXCELLENT CHOICE M: FRIDOLINA Sladká krása

Majitel: MVDr. Hana BLANÁRIKOVÁ, SK, Myjava

Broad flat skull, a little light in eye, good mouth, a short in neck, shoulder OK, good spring of rib, level topline, good rear angulation, movement OK.

Široká, plochá lebka, trochu světlé oko, dobrá tlama, krátký krk, lopatka OK, správně klenutá žebra, rovná horní linie, správné úhlení zadních, pohyb OK.

105 FENY BT tř. MEZITŘÍDA UNNELISE PERI Biely démon V1, CAC

Nar.: 6.8.2007 SPKP 2204 O: NABUCO TRIES Biely démon M: CRISTATA QIRI Biely démon

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK, Svätý Jur

Very pretty head, broad skull, good ear placement, cushioned muzzle, good neck and shoulders, nice spring of rib, short back, level topline, nice quarters,

moved OK.

Velice krásná hlava, široká lebka, dobře umístěné uši, vyplněný čenich, dobrý krk a lopatky, pěkně klenutá žebra, krátký hřbet, rovná horní linie, pěkná zadní

partie, pohybovala se OK.

106 FENY BT tř. OTEVŘENÁ CASCADE D'E RIRES Flowers City V3

Nar.: 6.2.2007 CMKU/CKC 9457/07/0 O: ULTIMATE COLLECTION de Passeriphane M: DIRKÉ ze Západní stráně

Majitel: Monika KIRMANOVÁ, Rychvald

Very pretty head, flat skull, good cushioning, nose and mouth, good reach of neck and lay of shoulder, nice spring of rib, short back, good stifles, well

balanced, showed well, good movement.

Velice krásná hlava, správné výplně, nos a tlama, správná délka krku a poloha lopatky, pěkná klenba žeber, krátký hřbet, dobrá kolena (úhlení), dobře

vyvážená, dobře předvedena, dobrý pohyb.

107 FENY BT tř. OTEVŘENÁ H TWO HANNAH EVE z Usedlosti Újezdec V1, CAC, VB

Nar.:21.4.2006 CMKU/CKC 8964/06/0 O: ARISTONN Kouzelná Metuje M: EVE ROYAL Tempo-Krč

Majitel: Jindra DIBLÍKOVÁ, Vodňany

Nice head, good cushioning, bright tan, a little apprehensive, good shoulder, nice spring of rib, short back, well angulated, overall very nice bitch, but needs

more confidence.

Pěkná hlava, dobře vyplněná, jasné pálení, trochu bojácná, dobrá lopatka, pěkná klenba žeber, krátký hřbet, dobře zaúhlená, celkově velmi pěkná fenka, ale

potřebuje více jistoty.

108 FENY BT tř. OTEVŘENÁ TEQUILA Górska Fantazja V2, res. CAC

Nar.: 4.5.2007 PKR.IX 50900 O: Harana STARMAN M: BARBORKA Kavalíří kvarteto

Majitel: Agneszka+Radoslaw TODA, PL, Konin

Pretty head, nice muzzle, sooty tan, good shoulder, level topline, nice spring of rib, good stifles, lovely coat texture, moved well.

Krásná hlava, pěkný čenich, prokvetlé pálení, dobrá lopatka, rovná horní linie, pěkně klenutá žebra, dobrá kolena, báječná struktura srsti, pohybovala se

dobře.

109 FENY BT tř. VÍTĚZŮ ADANA Santana Gwellian V2, res. CAC

Nar.:16.8.2004 CMKU/CKC 7858/04/0 O: RACCOON MAN of Fairytale castle M: ITURI TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Jitka BAJEROVÁ, Nová Paka

Pretty feminine head, good mouth, broad muzzle, good shoulders, nice spring of rib, plenty of substance, good angulation, strong movement.

Krásná fenčí hlava, dobrá tlama, široký čenich, dobré lopatky, pěkně klenutá žebra, spousta substance (hmoty), dobré úhlení, silná v pohybu.

110 FENY BT tř. VÍTĚZŮ CAVINO-ANGEE fan de Zwemmer V1, CAC

Nar.:13.1.2006 CMKU/CKC 9154-06/0 O: REMBRANDT de Sophline M: AN ENGLISH ROSE od Ptačí skály

Majitel: VETEŠNÍKOVI, Obrataň

Very pretty head, broad skull, good use of ears, good mouth, expressive eye, good neck and shoulder and spring of rib, level topline, well angulated quarters,

moved well.

Velice krásná hlava, široká lebka, dobře používá uši (=dobře držené), dobrá tlama, výrazné oko, dobrý krk a lopatka a klenba žeber, rovná horní linie, dobře

zaúhlené zadní partie, pohybovala se dobře.

111 FENY BT tř. VETERÁNŮ DAILA z Krhovského údolí V1

Nar.: 7.3.2001 CMKU/CKC 6104/01 O: ADIR Sedmý Vršek M: ANATT Vanessa Atalanta

Majitel: Iveta TOMANCOVÁ, Teplice

Very pretty feminine head, bright tan, good stop, good teeth, nice shoulder, good spring og rib, very short in back, level topline and good stifles, excellent

movement.

Velice krásná fenčí hlava, jasné pálení, dobrý stop, dobré zuby, pěkná lopatka, dobře klenutá žebra, velmi krátká ve hřbetě, rovná horní linie a dobrá kolena,

výborný pohyb.

112 FENY BH tř. ŠTĚŇAT T TWO ZUZANA LILI z Usedlosti Újezdec VN1

Nar.: 4.12.2008 CMKU/CKC 10612/08 O: Rakelton's GENTLEMAN M: CLEMENTINA Perla Olešné

Majitel: Jindra DIBLÍKOVÁ, Vodňany

Delightful baby, lovely eye, rich tan, good mouth, good neck and shoulders, nice spring of rib, well bodied, good rear angulation, strong hind action.

Rozkošné děcko, nádherné oči, zářivá hnědá barva, dobrý krk a lopatky, pěkná klenba žeber, dobře utvářené tělo, správné zadní úhlení, silná zadní akce.

113 FENY BH tř. DOROSTU PIAF SIRI Biely démon VN1

Nar.:16.9.2008 SPKP 2328 O: CAIRO Biely démon M: NIMMAIMA QIRI Biely démon

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK, Svätý Jur

Promising baby, pretty head, good eye, good width muzzle, good neck and shoulders and spring of rib, good quarters, good movement, showed well.

Slibné štěně, krásná hlava, dobré oko, správný široký čenich, dobrý krk a lopatky a klenba žeber, dobré zadní partie, dobrý pohyb, dobře předvedena.

114 FENY BH tř. MLADÝCH AJLEEN z Čarovného lesa xxx

Nar.:25.4.2008 CMKU/CKC 10240/08 O: LOUIS TWAI z Císařského mlýna M: FRANCIS TRES z Císařského mlýna

Majitel: Jitka KOLAROVSKÁ, Velký Osek

nebyla

115 FENY BH tř. MLADÝCH EMILLY Orineiro VD

Nar.:10.6.2008 CMKU/CKC 10358/08 O: IMPERÁTOR z Hradu Špilberk M: BONNIE od Zlatého Roxe

Majitel: Andrea LEBEDOVÁ, Cheb

Expressive eye, good use of ears, good mouth, a little plain in head at the moment, should improve with age, good reach of neck, a little upright in shoulder,

long in back and high on leg, good angulation, good movement, needs time to mature.

Výrazné oko, správně používá uši (=dobře nasazené), dobrá tlama, momentálně trochu nehezká hlava, měla by se zlepšit s věkem, dobrá délka krku, trochu

strmá v lopatkách, dlouhá ve hřbetě a na vysokých nohách, dobré zaúhlení, dobrý pohyb, potřebuje čas, aby dospěla.

116 FENY BH tř. MLADÝCH HESPERIA Jizutoji V1, CAJC, NMF

Nar.:14.6.2008 CMKU/CKC 10362/08 O: ALBERTO Jizutoji M: CAPPY TRES z Císařského mlýna

Majitel: Jiří HRADEČNÝ, Městec Králové

Good head, broad skull and muzzle, expressive eye, good reach of neck and lay of back on shoulder, good spring of rib, good angulation, excellent movement.

Správná hlava, široká lebka a čenich, výrazné oko, dobrá délka krku a poloha lopatek na zádech, dobrá klenba žeber, dobré úhlení, výborný pohyb.

117 FENY BH tř. MLADÝCH IDISS SIRI Biely démon V2

Nar.:21.4.2008 SPKP 2283 O: GABIN Spanilá věž M: NIMMUE TRIES Biely démon

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK, Svätý Jur

Lovely head, good width of foreface, good nose and pigment, good neck and good lay of shoulder, nice bone, well ribbed, plenty of substance and good stifles,

strong movement.

Nádherná hlava, dobrá šířka lící, dobrý nos a pigment, dobrý krk a poloha lopatky, pěkná kostra, dobrá žebra (=hrudník), spousta hmoty a dobrá kolena, silný

pohyb.

118 FENY BH tř. MLADÝCH Kaishmar CARA BELLA V3

Nar.:23.1.2008 CMKU/CKC 10611-08/ O: Charwelton TATE M: Kaishmar CARA MIA MINE

Majitel: Daniela ŠPAČKOVÁ, Mladá Boleslav

Most attractive head, good stop, well cushioned foreface, good mouth, good reach of neck and lay of shoulder, well rounded ribs, short body, level topline,

good rear angulation, good movement, shown in excellent coat, a little more confidence will improve her.

Nejvíce atraktivní hlava, dobrý stop, dobře vyplněné líce, dobrá tlama, správná délka krku a poloha lopatky, dobře zaoblená žebra, krátké tělo, rovná horní

linie, dobré zadní úhlení, dobrý pohyb, předvedena ve výborné srsti, trochu více jistoty povede ke zlepšení..

119 FENY BH tř. MLADÝCH YOGITEA Prokopská hvězda V4

Nar.:14.7.2008 CMKU/CKC 10416/08 O: Toraylac ZIG ZIGLAR M: OLINDA Prokopská hvězda

Majitel: Ing. Hana KOVAŘÍKOVÁ, Praha 5

A little plain in head at moment, needs more width in muzzle, good mouth, good neck and lay of the shoulder, deep chest, on settle on the table, moved well, but

needs time to mature.

V tomto okamžiku trochu nehezká hlava, potřebuje rozšířit čenich, dobrá tlama, dobrý krk a poloha lopatky, hluboký hrudník, sedá si na stole, pohybovala se

dobře, ale potřebuje čas dozrát.

120 FENY BH tř. MEZITŘÍDA AIMEE z Částkova V3

Nar.: 4.10.2007 CMKU/CKC 9884/07 O: FOWLER TWAI z Císařského mlýna M: HENRIETA Hanácký ráj

Majitel: Dana MACHOVÁ, Průhonice

Broad flat head, needs more cushioning under eyes, needs more neck, shoulders, deep chest, short back, good turn of stifle, moved very well, needs time to

mature.

Široká plochá hlava, potřebuje více výplně (doslova: polštářování) pod očima, potřebuje delší krk, lopatky, hluboký hrudník, krátký hřbet, dobré zaúhlení

kolena, pohybuje se velmi dobře, potřebuje čas, aby dospěla.

121 FENY BH tř. MEZITŘÍDA APHRODITE Gorska Fantazja V1, CAC, VB, VSV

Nar.:15.9.2007 PKR IX. 50211 O: Aranel COSMIC M: ABIGAYLE Gorska Fantazja

Majitel: Beata RADOMSKA, PL, Nowa Sucha

Very attractive head, well cushioned muzzle, good mouth, good crest of neck and well laid shoulders, good spring of rib, plenty of substance, short back, level

topline, good angulation, good head carriage, strong movement, excellent tailset.

Velmi atraktivní hlava, dobře vyplněný čenich, dobrá tlama, dobrá linie krku a dobře položené lopatky, dobré klenutí žeber, spousta hmoty, krátký hřbet, rovná

horní linie, dobré úhlení, dobré nesení hlavy, silný pohyb, výborné nasazení ocasu.

122 FENY BH tř. MEZITŘÍDA BLANCHE NEIGE vom Welfenhof xxx

Nar.:26.12.2007PKR.IX 51319 O: Timsar FORTUNE SEEKER M: Royal Times ANNA KARENINA

Majitel: Alicja MUNSCH, PL, Tarnowskie Gory

nebyla

123 FENY BH tř. MEZITŘÍDA ELISA Santana Gwellian V2, res. CAC

Nar.:21.9.2007 CMKU/CKC 9863/07/0 O: KONSUL KAPPA vom Rötepfuhl M: ITURI TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Kateřina HÁJKOVÁ, Kostelec nad Labem

Nice type, gentle expression, good mouth, nose pigment could be better, good neck and shoulders, well rounded rib, level topline, good turn of stifle, steady

movement.

Pěkný typ, něžný výraz, dobrá tlama, nosní pigment by mohl být lepší, dobrý krk a lopatky, dobře zaoblený hrudník, rovná horní linie, dobré zaúhlení kolena,

plynulý pohyb.

124 FENY BH tř. MEZITŘÍDA V TWO VANESSA LIZ z Usedlosti Újezdec xxx

Nar.:23.2.2008 CMKU/CKC 10120/08 O: F TWO FANDANGO z Usedlosti Újezdec M: ILLUSION FLEUR z Usedlosti Újezdec

Majitel: Jindra DIBLÍKOVÁ, Vodňany

nebyla

125 FENY BH tř. OTEVŘENÁ BIANKA Kolonáda Poděbrady VD

Nar.:22.8.2005 CMKU/CKC 8548/05/0 O: IBER Vanessa Atalanta M: MICHEL Fraking

Majitel: Jana VEJSADOVÁ, Milovice 2

Very plain in head, soft eye, good mouth, needs more neck, upright in shoulder, deep ribcage, very well bodied, moved well, but too big for my taste.

Velmi nehezká hlava, jemné oko, dobrá tlama, potřebuje delší krk, strmá v lopatce, hluboký hrudník, velmi dobře utvářené tělo, pohybovala se dobře, ale je

příliš velká na můj vkus.

126 FENY BH tř. OTEVŘENÁ CAMILLA Orineiro VD

Nar.:16.5.2007 CMKU/CKC 9652/07/0 O: ALEXANDER THE GREAT de l' Angelarde M: BONNIE od Zlatého Roxe

Majitel: Jana KLAZAROVÁ, Chlumec

Good flat head, expression eye, good nose pigment, good mouth, a little upright in shoulder, deep ribcage, a little long in body, good rouded quarters, moved

OK, but too big.

Správně plochá hlava, výrazné oko, dobrý nosní pigment, dobrá tlama, trochu strmá v lopatkách, hluboký hrudník, trochu dlouhá v těle, správně zaoblené zadní

partie, pohybovala se OK, ale je příliš velká.

127 FENY BH tř. OTEVŘENÁ CELESTÝNA Hvězda Prokyon xxx

Nar.:25.2.2006 CMKU/CKC 8844/06/0 O: Hackensack TEMPTATION M: ANUŠKA Hvězda Prokyon

Majitel: Jaromír PALÁN, Most

nebyla

128 FENY BH tř. OTEVŘENÁ CLARISSA Jandaluz V

Nar.: 8.4.2006 SPKP 2034/08 O: UNNO Biely démon M: ORISSA TWAI z Císařského mlýna

Majitel: MVDr. Hana BLANÁRIKOVÁ, SK, Myjava

Very impressive head, rich tan, good teeth, expressive eye, good mouth, a little short in neck, good lay of shoulder, well bodied, short in loin, moved OK.

Velmi působivá hlava, zářivá barva, dobré zuby, výrazné oko, dobrá tlama, poněkud krátký krk, dobrá poloha lopatky, dobře utvářené tělo, krátká v bedrech,

pohybovala se OK.

129 FENY BH tř. OTEVŘENÁ DOMINICA z Vrchu králů xxx

Nar.:14.1.2007 CMKU/CKC 9440/07 O: Toraylac ZIG ZIGLAR M: My Exotic World PRETTY WOMAN

Majitel: Iveta LOUDOVÁ, Pchery

nebyla

130 FENY BH tř. OTEVŘENÁ FELEEN od Ptačí skály V1, CAC

Nar.:28.8.2006 CMKU/CKC 9174/06 O: ALEXANDER THE GREAT de l'Angelarde M: EVITHA Spanilá věž

Majitel: VETEŠNÍKOVI, Obrataň

Pretty head, good use of ears, nicely cushioned foreface, good neck and shoulders, good ribcage, level topline, good quarters, positive movement, lovely

tailset.

Krásná hlava, dobře používá uši, pěkně vypolštářované líce, dobrý krk a lopatka, dobrý hrudní koš, rovná horní linie, dobré zadní partie, pozitivní pohyb,

nádherně nasazený ocas.

131 FENY BH tř. OTEVŘENÁ FRANCIS TRES z Císařského mlýna V

Nar.: 1.1.2006 CMKU/CKC 8745/06/0 O: VLAD TEPES de l' Angelarde M: IDRUS TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Kamila ŠANDOVÁ, Tanvald

Lovely eyes, a little apprehensive, good mouth, good neck and shoulders, round ribs, plenty of substance, good hind quarters, moved out well with good tail

carriage, needs more table training.

Nádherné oči, trochu bojácná, dobrá tlama, dobrý krk a lopatky, zaoblená žebra, spousta hmoty, dobré zadní partie (=nohy), vykračuje si se správně neseným

ocasem, potřebuje více trénovat na stole.

132 FENY BH tř. OTEVŘENÁ GOTHICA Merlin Bohemia V2, res. CAC

Nar.: 9.5.2007 CMKU/CKC 9616/07/0 O: Miletree NIJINSKY'S SECRET M: Anncourt THELMA

Majitel: ŠMEJKALOVI, Straky

Pretty head, good eye, level mouth, good wide muzzle, nice reach of neck and lay of shoulder, well rounded ribs, short level back and good stifles, steady

movement.

Krásná hlava, dobré oko, rovná tlama (zde patrně jde o klešťový skus), správně široký čenich, pěkná délka krku a poloha lopatky, dobře zaoblená žebra,

krátký, rovný hřbet a dobrá kolena, plynulý pohyb.

133 FENY BH tř. OTEVŘENÁ KATHY TRES z Císařského mlýna V3

Nar.:18.10.2006CMKU/CKC 9254/06/0O: ALEXANDER THE GREAT de l' Angelarde M: UMMA TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Romana JŮZOVÁ, Chýnov

Pretty gentle head, broad skull, good mouth, good neck and shoulder, good spring of rib, short back, moved OK.

Krásná něžná hlava, široká lebka, správná tlama, dobrý krk a lopatky, správné klenutá žebra, krátký hřbet, pohybovala se OK.

134 FENY BH tř. OTEVŘENÁ X-TASY Gorska Fantazja V4

Nar.:28.7.2007 PKR IX. 50215 O: Lanola MONTLUCON M: PECHE MELBA v' T Burgstse Hof

Majitel: Beata RADOMSKA, PL, Nowa Sucha

Feminine head, huge ear letters, good mouth, expressive eye, needs more cushioning under eye, good neck and shoulders, good spring of rib, well rounded

stifles, shown in good coat, moved well, happy temperament.

Fenčí hlava, obrovské ušní boltce, dobrá tlama, výrazné oko, potřebuje více výplní pod očima, dobrý krk a lopatky, dobrá klenba žeber, dobře zaúhlená

kolena, předvedena v dobré srsti, pohybovala se dobře, šťastný temperament.

135 FENY BH tř. VÍTĚZŮ ABIGAYLE Gorska Fantazja V1, CAC

Nar.:13.7.2005 PKR IX. 46587 O: TONITO v' T Burgstse Hof M: FIRST FANTASY v' T Burgstse Hof

Majitel: Beata RADOMSKA, PL, Nowa Sucha

Very pretty head, expressive eye, good breadth (of) skull, good use of ears, well cushioned muzzle, good mouth and nose pigment, good lay of shoulder, lovely

spring of rib, level topline, well rounded stifle, well let down hocks, shining good coat, strong hind action.

Velice krásná hlava, výrazné oko, správná šířka lebky, správné použití (držení) uší, dobře vyplněný čenich, dobrá tlama a nosní pigment, správná poloha

lopatky, nádherně klenutá žebra, rovná horní linie, dobře zaúhlená kolena, správně sklopená hlezna, správně lesklá srst, silná akce zadních.

136 FENY BH tř. VÍTĚZŮ I TWO IMAGINE BONY z Usedlosti Újezdec V2, res. CAC

Nar.:21.4.2006 CMKU/CKC 8967/06/0 O: Habanera's HITCHHIKER M: AIMY Jave-King

Majitel: Magdalena PÍNOVÁ, Praha 2

Very typical head, large round eye, well cushioned muzzle, good mouth, well laid shoulder, rounded ribs, plenty of substance, good strong movement, nice tail

carriage.

Velmi typická hlava, velké kulaté oči, dobře vypolštářovaný čenich, dobrá tlama, dobře položená lopatka, zaoblená žebra, spousta hmoty, správný, silný pohyb,

pěkné nesení ocasu.

137 FENY BH tř. VÍTĚZŮ TORAYA Prokopská hvězda V3

Nar.:29.8.2005 CMKU/CKC 8566/05/0 O: Toraylac ZIG ZIGLAR M: OLINDA Prokopská hvězda

Majitel: Hana NOVÁKOVÁ, Praha 5

Typical head, good mouth, good ear levels, needs more neck, shoulders OK, good spring of rib, good substance and good angulation, moved steadily with good

tail carriage.

Typická hlava, dobrá tlama, správná výška uší (o zavěšení), potřebuje delší krk, lopatky OK, dobrá klenba žeber, dobrá substance a správné úhlení,

pohybovala se plynule s dobře neseným ocasem.

138 FENY BH tř. VETERÁNŮ DULSINEA TWAI z Císařského mlýna V1

Nar.:21.6.2000 CMKU/CKC 5710/00/0 O: Stonehill's LOVE STORY M: Stonehill's WATERLILY

Majitel: Lucie KUDLÁČKOVÁ, Praha 4

Typical cavalier head, expressive eye, good bite, lovely reach of neck and lay of shoulder, good spring of rib, short back, level topline, right rear angulation,

moved very well with good tailset.

Typická kavalíři hlava, výrazné oko, správný skus, nádherná délka krku a poloha lopatky, dobrá klenba žeber, krátký hřbet, rovná horní linie, správné úhlení

zadních, pohybovala se velmi dobře se správně nasazeným ocasem.

139 FENY RU tř. DOROSTU UPSIDE DOWN Perle du Sahel xxx

Nar.:22.11.2008CMKU/CKC 10696/08 O: YARDLEY Perle du Sahel M: UPTOWN GIRL of Woodville

Majitel: Alexandra BEDOUI, Praha 9

nebyla

140 FENY RU tř. MLADÝCH CLEMENTINE Magic Magpie V2

Nar.: 8.4.2008 CMKU/CKC 10225/08 O: BLOSSOM Perle du Sahel M: BERENIKA BLACK z Hradu Doubravka

Majitel: ŠMEJKALOVI, Straky

Very pretty head, flat skull, good ear placement, gentle eye, broad muzzle, black pigment and good nose, good neck and shoulders, well rounded ribs, good

angulation, short body, moved well.

Velmi krásná hlava, plochá lebka, správně umístěné uši, něžné oko, široký čenich, černý pigment a dobrý nos, dobrý krk a lopatky, dobře klenutá žebra, správné

úhlení, krátké tělo, pohybovala se dobře.

141 FENY RU tř. MLADÝCH FRANCESCA Charle's Angels V3

Nar.:16.4.2008 CMKU/CKC 10236/08 O: ONTARIO QIRI Biely démon M: ANNY Charle's Angels

Majitel: Monika KIRMANOVÁ, Rychvald

Feminine head, good ear placement, needs cushioning under eyes, but that will come with maturity, good mouth, good reach of neck and well laid back

shoulders, needs a little more body, very good movement.

Fenčí hlava, správně nasazené uši, potřebuje výplně pod očima, ale to přijde s dospělostí, dobrá tlama, správná délka krku a dobře dozadu položené lopatky,

potřebuje o něco více tělesné hmoty, velmi dobrý pohyb.

142 FENY RU tř. MLADÝCH GYTTIA Santana Gwellian V4

Nar.:28.3.2008 CMKU/CKC 10267/08 O: LOUIS TWAI z Císařského mlýna M: ITURI TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Jitka BAJEROVÁ, Nová Paka

Gentle head with soft expression, good pigment and good mouth, well laid shoulders, nice body, good turn of stifle, a little long, on big side. Would prefer a

richer tan, moved well.

Něžná hlava s jemným výrazem, dobrý pigment a správná tlama, dobře položené lopatky, pěkné tělo, dobré úhlení zadních, trochu dlouhá, velký typ.

Preferovala bych tmavší barvu, pohybovala se dobře.

143 FENY RU tř. MLADÝCH CHERRY AN od Ptačí skály V1, CAJC

Nar.:11.6.2008 CMKU/CKC 10343/08 O: Loranka's STARSTEALER M: CAVINO-ANGEE Fan de Zwemmer

Majitel: VETEŠNÍKOVI, Obrataň

Very mature for age, good head and wide stop, expressive eye, well cushioned muzzle, black pigment, well laid back shoulders, good bone, plenty of body, a

little long in body, moved well.

Velmi vyspělá na její věk, správná hlava a široký stop, výrazné oko, dobře vyplněný čenich, černý pigment, dobře dozadu položené lopatky, dobrá kostra,

spousta tělesné hmoty, trochu delší v těle, pohybovala se dobře.

144 FENY RU tř. MEZITŘÍDA BETTY GOLD Šťastný koutek xxx

Nar.: 5.10.2007 CMKU/CKC 9888/07/0 O: AMEER Perle du Sahel M: BROOKE Santana Gwellian

Majitel: Olga HÁJKOVÁ, Statenice

nebyla

145 FENY RU tř. MEZITŘÍDA QERIDA PERI Biely démon V1, CAC

Nar.:10.6.2007 SPKP 2182 O: IMPERIO Rubínový květ M: TANITA Biely démon

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK, Svätý Jur

Very pretty head, breath of skull, expressive eye, good nose and pigment, good mouth, well laid shoulders, good bone, good spring of rib and good depth, well

bodied, short back, well turned stifle, good head carriage and tailset, moved well.

Velice krásná hlava, šíře lebky, výrazné oko, dobrý nos a pigment, dobrá tlama, dobře položené lopatky, dobrá kostra, správná klenba žeber a správná hloubka

(hrudníku), dobře vyvinuté tělo, správně zaúhlená kolena, správné nesení hlavy a nasazení ocasu, pohybovala se dobře.

146 FENY RU tř. OTEVŘENÁ FLORIDA Caroli Regis xxx

Nar.: 9.3.2005 CMKU/CKC 8285/05/0O:Swynworth INDOXYL M: GINFIZZ Sladká krása

Majitel: Jaromír PALÁN, Most

nebyla

147 FENY RU tř. OTEVŘENÁ LADRONKA Sladká krása xxx

Nar.:13.6.2006 CMKU/CKC 9098/06/0 O: Lisgarth DYLAN THOMAS M: FRIDOLINA Sladká krása

Majitel: Vlasta BÁRTOVÁ, Plzeň

nebyla

148 FENY RU tř. OTEVŘENÁ YIPPEE Perle du Sahel V1, CAC

Nar.: 6.6.2006 CMKU/CKC 9125/06 O: Clopsville JACK DANIELS M: FRENCH KISS Perle du Sahel

Majitel: Alexandra BEDOUI, Praha 9

Pretty bitch, good eye, lovely bite, short nose, good shoulders, good spring of rib, short body, well angulated quarters, very happy on the move.

Krásná fena, dobré oko, báječný skus, krátký nos, dobré lopatky, správné klenutí žeber, krátké tělo, dobře zaúhlené zadní, velmi veselá v pohybu.

149 FENY RU tř. VÍTĚZŮ CARMEN Arga-Star xxx

Nar.:22.11.2006CMKU/CKC 9313/06 O: AMEER Perle du Sahel M: DANNY LADY Tempo-Krč

Majitel: Dana FEJFAROVÁ, Žehúň

nebyla

150 FENY RU tř. VÍTĚZŮ EROICA PERI Biely démon V1, CAC, VB

Nar.:13.7.2006 SPKP 2101 O: NABUCO TRIES Biely démon M: LOSTRESS Biely démon

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK, Svätý Jur

Very pretty head, round expressive eye, well cushioned muzzle, good mouth, good ear placement, good reach of neck and laid back shoulders, good spring of rib,

short level back, good turn of stifle, moved well.

Velmi krásná hlava, kulaté výrazné oko, dobře vyplněný čenich, dobrá tlama, správné umístění ucha, správná délka krku a poloha lopatek, dobré klenutí žeber,

krátký rovný hřbet, správné zaúhlení kolen, pohybovala se dobře.

151 FENY RU tř. VÍTĚZŮ FRENCH KISS Perle du Sahel V2, res. CAC

Nar.: 5.8.2003 CMKU/CKC 7326/03 O: Leelyn TWISTER M: ONLY A ROSE d'Ysatis

Majitel: Alexandra BEDOUI, Praha 9

Very pretty bitch, broad head, deep stop, soft expression, good bite, well laid back shoulders, nice spring of rib and well bodied, good angulation, good

movement, needs tail feathering.

Velice krásná fenka, široká hlava, hluboký stop, jemný výraz, dobrý skus, dobře dozadu položené lopatky, pěkné klenutí žeber a dobře vyvinuté tělo, dobré

úhlení, potřebuje osrstit ocas.

152 FENY RU tř. VETERÁNŮ DARLEE LADY Tempo-Krč xxx

Nar.:19.5.2001 CMKU/CKC 6222/01/0 O: RACCOON MAN of Fairytale castle M: DORIANNE Tricyrtis

Majitel: Jindra DIBLÍKOVÁ, Vodňany

nebyla

153 FENY RU tř. VETERÁNŮ ONLY A ROSE d' Ysatis V1, nejlepší veterán

Nar.: 8.3.1998 CMKU/CKC 7316-03/9O: NUT ROCKER from Grantilley M: LYS des Arnuettes

Majitel: Alexandra BEDOUI, Praha 9

Very pretty head, large eye, deep stop, really good mouth for age, well angulated shoulders, lovely spring of rib, short back, plenty of body, well angulated

quarters, very free moving, really enjoying herself.

Velice krásná hlava, velké oko, hluboký stop, velmi dobrá tlama na její věk (o zubech), dobře zaúhlené lopatky, nádherně klenutá žebra, krátký hřbet, spousta

tělesné hmoty, dobře zaúhlené zadní partie, velmi volný pohyb, skutečně si to užívá.

154 FENY TR tř. ŠTĚŇAT ARNIKA z Údolí Kavalírů N3

Nar.:27.12.2008CMKU/CKC 10673/08 O: WELINGTON MAN z Usedlosti Újezdec M: CASIE z Bořkovických lesů

Majitel: MUDr. Janka TOČÍKOVÁ, Praha 2

Typical TR head, bright tan, level bite, head still neds to break, good reach of neck and well laid shoulder, plenty body for age, well angulated hind quarters,

good top level, movement OK.

Typická TR hlava, zářivé pálení, klešťový skus, hlava se ještě potřebuje změnit, správná délka krku a dobře položená lopatka, na její věk hodně vyvinuté tělo,

dobře zaúhlená v zadních partiích, správná horní linie, pohyb OK.

155 FENY TR tř. ŠTĚŇAT CARAVELLA TRE z Usedlosti Újezdec VN2

Nar.:26.1.2009 CMKU/CKC 10730/09 O: F TWO FANDANGO z Usedlosti Újezdec M: N TWO NANNIE LIZ z Usedlosti Újezdec

Majitel: Jindra DIBLÍKOVÁ, Vodňany

Very pretty head, bright tan, good eye, broad muzzle, well cushioned, good mouth, very good neck and shoulders, well spring of ribs, short back, nice turn of

stifle, good movement, very outgoing.

Velice krásná hlava, výrazné pálení, dobré oko, široký čenich, dobře vyplněný, dobrá tlama, velmi dobrý krk a lopatky, dobře klenutá žebra, krátká záď, pěkné

zaúhlení kolen, dobrý pohyb, velmi společenská.

156 FENY TR tř. ŠTĚŇAT VANILLA BLISS Perle du Sahel VN1, NFŠ

Nar.: 7.1.2009 CMKU/CKC 10758/09 O: Toraylac ZIG ZIGLAR M: EPPLE BRANDY Perle du Sahel

Majitel: JUDr. Ivana JANDOVÁ, Vinařice-Tuháň

Very promising head, good skull, good eye, bright tan, level bite, well cushioned in muzzle, nice chunky body, good neck and shoulders, good spring of rib,

good strong quartes, moved well with good tail carriage.

Velmi slibná hlava, dobrá lebky, dobré oko, jasné pálení, klešťový skus, dobře vyplněný čenich, pěkné podsadité tělo, dobrý krk a lopatky, správná klenba

žeber, správné, silné zadní partie, pohybovala se dobře se správným nesením ocasu.

157 FENY TR tř. DOROSTU ANNY of Goldenleon VN1

Nar.:22.10.2008CMKU/CKC 10575/08 O: Rakelton's GENTLEMAN M: KATHY TRES z Císařského mlýna

Majitel: Romana JŮZOVÁ, Chýnov

Pretty head, broad skull, rich tan, good eye, good mouth, good reach of neck and laid back shoulder, good spring of rib, a little long in back, moved OK, will

improve with confidence.

Krásná hlava, široká lebka, bohaté pálení, dobré oko, správná tlama, správná délka krku a dozadu položená lopatka, dobrá klenba žeber, trochu delší ve hřbetě,

pohybovala se OK, zlepší se až získá jistotu.

158 FENY TR tř. MLADÝCH ARWEN z Čarovného lesa VD

Nar.:25.4.2008 CMKU/CKC 10242/08 O: LOUIS TWAI z Císařského mlýna M: FRANCIS TRES z Císařského mlýna

Majitel: Kamila ŠANDOVÁ, Tanvald

Good head shape, bright tan, good mouth, shame about the freckles, short neck, a little upright in shoulder, good spring of rib, well bodied, good rear

angulation, needs to gain confidence, movement OK.

Spávný tvar hlavy, jasné pálení, dobrá tlama, smůla, že má pihy, krátký krk, trochu strmá v lopatce, správná klenba žeber, dobře vyvinuté tělo, dobré zadní

úhlení, potřebuje získat jistotu, pohyb OK.

159 FENY TR tř. MLADÝCH BREE VIVIEN Amor Real V4

Nar.:12.7.2008 CMKU/CKC 10463/08 O: Miletree JAMBO M: FLORENTINA Spanilá věž

Majitel: Marie KULHAVÁ, Humpolec

Broad head, bright tan, dark eye, good cushioning and mouth, good neck and shoulders, good spring of rib, good turn of stifle, good topline on the move,

moved well.

Široká hlava, jasné pálení, tmavé oko, dobré výplně a tlama, dobrý krk a lopatky, správná klenba žeber, správné zaúhlení kolen, správná horní linie při

pohybu, pohybovala se dobře.

160 FENY TR tř. MLADÝCH BREISY White Sirius xxx

Nar.:27.6.2008 CMKU/CKC 10445/08 O: PERCIVAL TWAI z Císařského mlýna M: SNOW QUEEN Dejvické údolí

Majitel: Dana HOROVÁ, Nové Jirny

nebyla

161 FENY TR tř. MLADÝCH CLAUDIE GOLD Šťastný koutek xxx

Nar.:11.2.2008 CMKU/CKC 10095/08/ O: FOWLER TWAI z Císařského mlýna M: TRAVIATA LILI z Usedlosti Újezdec

Majitel: Simona PEŠTOVÁ, Praha 6

nebyla

162 FENY TR tř. MLADÝCH FANTASY z Vrchu králů xxx

Nar.:29.2.2008 CMKU/CKC 10159/08 O: Maibee MOFFAT M: My Exotic World PRETTY WOMAN

Majitel: Daniela ŠPAČKOVÁ, Mladá Boleslav

nebyla

163 FENY TR tř. MLADÝCH CHANTÉ z Vrchu králů V3

Nar.: 1.8.2008 CMKU/CKC 10500/08 O: Maibee MOFFAT M: Kaishmar KARRIANNA 'S DREAM

Majitel: Iveta LOUDOVÁ, Pchery

Typical TR head, good tan, good nose pigment and bite, well laid shoulders, nice spring of rib, level back, good turn of stifle, moved well with good tail

carriage.

Typická TR hlava, dobré pálení, dobrý nosní pigment a skus, dobře položené lopatky, pěkné klenutí žeber, rovný hřbet, dobré úhlení kolenních kloubů,

pohybovala se dobře se správným nesením ocasu.

164 FENY TR tř. MLADÝCH NESSEEM SIRI Biely démon V2

Nar.: 8.8.2008 SPKP 2317 O: NABUCO TRIES Biely démon M: CALYPSO PERI Biely démon

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK, Svätý Jur

Very pretty head, good broad skull, well cushioned cheeks, good nose, correct earset, nice shape, good neck and shoulders, short body, level topline, well

rounded quarters, nicely marked, very steady mover for one so you.

Velice krásná hlava, správná, široká lebka, dobře vyplněné tváře, dobrý nos, korektní nasazení uší, pěkný formát, dobrý krk a lopatky, krátké tělo, rovná horní

linie, dobře zaoblené zadní partie, pěkně vybarvená, velmi klidná v pohybu pro někoho jako vy.

165 FENY TR tř. MLADÝCH W TWO WINIFRED PETTY z Usedlosti ÚjezdecV1, CAJC

Nar.: 9.5.2008 CMKU/CKC 10279/08 O: F TWO FANDANGO z Usedlosti Újezdec M: PETITTE LIN z Usedlosti Újezdec

Majitel: Jindra DIBLÍKOVÁ, Vodňany

Pretty head, broad skull, bright tan, nice round eye, clear muzzle, good mouth, well laid shoulders, good spring of rib, short back, well rounded stifles, plenty

of long straight coat, free moving.

Krásná hlava, široká lebky, jasné pálení, pěkné kulaté oči, čistý čenich, správná tlama, dobře položené lopatky, dobrá klenba žeber, krátký hřbet, dobře

zaoblená kolena, mnoho dlouhé, rovné srsti, volný pohyb.

166 FENY TR tř. MLADÝCH YUSTINE Prokopská hvězda V

Nar.:14.7.2008 CMKU/CKC 10417/08 O: Toraylac ZIG ZIGLAR M: OLINDA Prokopská hvězda

Majitel: Alena + Václav JELÍNKOVI, Praha 4

Typical TR head, narrow blaze, bright tan, good mouth, good reach of neck and well laid shoulders, good spring of rib, well bodied, rear angulation OK, free

mover with good tailset.

Typická TR hlava, úzká lysinka, světlé pálení, dobrá tlama, správná délka krku a dobře položené lopatky, dobře klenutá žebra, dobře utvářené tělo, přední

úhlení OK, volně se pohybuje s dobře nasazeným ocasem.

167 FENY TR tř. MEZITŘÍDA BRINCLEY SIRI Biely démon V3

Nar.: 3.12.2007 CMKU/CKC 10446-08/ O: Babbler's LATEST NEWS M: WIXY QIRI Biely démon

Majitel: Lucie KUDLÁČKOVÁ, Praha 4

Pretty head, broad skull, bright tan, good eye, enough cushioning, good teeth, shoulders OK, good spring of rib, short back, enough turned stifle, moved OK,

needs maturity.

Krásná hlava, široká lebka, světlé pálení, dobré oko, dostatečné výplně, dobré zuby, lopatky OK, správná klenba žeber, krátký hřbet, dostatečně zaúhlená

kolena, pohyb OK, potřebuje dospět.

168 FENY TR tř. MEZITŘÍDA CENDRILLON des Brandes de Beaulieu V4

Nar.: 4.12.2007 LOF 73835 O: UN ETE INDIEN de l'Angelarde M: VIOLETTE IMPRIALE de l'Angelarde

Majitel: Alexandra BEDOUI, Praha 9

Typical TR head, good cushioning, bright tan, good neck and shoulders, good spring of rib, a little long in body, acceptable rear angulation, good front

movement, needs to tighten in hind movement.

Typická TR hlava, dobré výplně, světlé pálení, dobrý krk a lopatky, dobrá klenba žeber, trochu dlouhá v těle, přijatelné zadní úhlení, dobrý pohyb vepředu,

vzadu potřebuje zesílit.

169 FENY TR tř. MEZITŘÍDA GRACIE Caroli Regis V1, CAC, VB

Nar.: 7.7.2007 CMKU/CKC 9775/07/0 O: NABUCO TRIES Biely démon M: ELSA Caroli Regis

Majitel: Jaromír PALÁN, Most

Very pretty head, broad flat head, well cushioned muzzle, good round eye and good muzzle, good neck and lay back of shoulder, good spring of rib, well

bodied, good rear angulation, good movement.

Velmi krásná hlava, široká plochá hlava, dobře vyplněný čenich, dobré kulaté oko a dobrý čenich, dobrý krk a dozadu položená lopatka, správná klenba žeber, v

těle dobře vyvinutá, dobré zadní úhlení, dobrý pohyb.

170 FENY TR tř. MEZITŘÍDA IDA ze Západní stráně xxx

Nar.:11.6.2007 CMKU/CKC 9700/07/0 O: Anncourt TEDDY BEAR M: HILDEGARDA TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Jana FRANCLOVÁ, Bystřec

nebyla

171 FENY TR tř. MEZITŘÍDA SUNNETTA PERI Biely démon V2, res. CAC

Nar.:24.6.2007 SPKP 2177 O: BENTLEY QIRI Biely démon M: INGA TRIES Biely démon

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK, Svätý Jur

kopie posudku není k dispozici.

172 FENY TR tř. OTEVŘENÁ CLERY z Brčálníčku V3

Nar.:17.9.2003 CMKU/CKC 7408/03/0 O: EGMONT TWAI z Císařského mlýna M: ROXY Jizutoji

Majitel: Daniela ŠPAČKOVÁ, Mladá Boleslav

Pretty head, short muzzle, bright tan, good mouth, short neck, good laid shoulder, good spring of rib, short body, short coupled, free flowing movement, needs to

lose a little weight.

Krásná hlava, krátký čenich, světlé pálení, dobrá tlama, krátký krk, dobře položená lopatka, správně klenutá žebra, krátké tělo, kompaktní, volný plynulý

pohyb, potřebuje trochu ubrat na váze.

173 FENY TR tř. OTEVŘENÁ DOROTKA Hvězda Prokyon V4

Nar.:29.12.2006CMKU/CKC 9374/06 O: JESENIUS ze Zámku Lešná M: CLEMENTINE Caroli Regis

Majitel: Hana BIARIAKOVÁ, Praha 8

Typical TR head, feasible stop, good bite, a little short in neck, good bone, good spring of rib, short body, plenty of substance, movement OK.

Typická TR hlava, přijatelný stop, dobrý skus, trochu krátký krk, dobrá kostra, správná klenba žeber, krátké tělo, spousta tělesné hmoty, pohyb OK.

174 FENY TR tř. OTEVŘENÁ GAJANÉ FELICITA z Mokropes V1, CAC

Nar.:27.4.2007 CMKU/CKC 9640/07/0 O: BONIFÁC FAWLER z Mokropes M: FELICITA CAMILA z Mokropes

Majitel: Mgr. Alena ČÍHALOVÁ, Černošice

Pretty head, good skull, well cushioned muzzle, nice round eye, bright tan, good mouth, a little short in neck, good shoulders, good rounded ribcage, short

coupled, good quarters, steady mover, needs to lose a little weight.

Krásná hlava, dobrá lebka, dobře vyplněný čenich, pěkné, kulaté oko, jasné pálení, dobrá tlama, trochu krátký krk, dobré lopatky, dobře zaoblený hrudník,

kompaktní tělo, dobré zadní partie, plynulý pohyb, potřebuje trochu snížit váhu.

175 FENY TR tř. OTEVŘENÁ ILAVA TRES z Císařského mlýna V2, res. CAC

Nar.: 3.3.2006 CMKU/CKC 8831/06/0 O: THUNDERBOLT des Plaines de la Varenne M: KISS THE BEST Arušava

Majitel: Emma MICHALOVÁ, Praha 9

Petite head, good tan, good mouth, good cushioned muzzle, a little short in neck, shoulders OK, good spring of rib, short back, level topline, good rear

angulation, free moving.

Drobná hlava, dobré pálení, dobrá tlama, správně vyplněný čenich, trochu krátký krk, lopatky OK, správná klenba žeber, krátký hřbet, rovná horní linie, dobré

zadní úhlení, volný pohyb.

176 FENY TR tř. VÍTĚZŮ CAROLINA Santana Gwellian V1, CAC

Nar.:10.6.2006 CMKU/CKC 9069/06/0 O: LOUIS TWAI z Císařsk=82ho mlýna M: RIVERA TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Jitka BAJEROVÁ, Nová Paka

Attractive head, flat skull, broad muzzle, bright tan, good mouth, good laid back shoulder, good spring of rib, coby body, good rear angulation, moved OK.

Atraktivní hlava, plochá lebka, široký čenich, světlé pálení, dobrá tlama, dobře dozadu položená lopatka, správně klenutá žebra, robustní tělo, dobré zadní

úhlení, pohybovala se dobře.

177 FENY TR tř. VÍTĚZŮ COCO CHANEL do Kapsy V2, res. CAC

Nar.: 8.1.2006 CMKU/CKC 8760/06/0 O: Toraylac ZIG ZIGLAR M: ANGELINA JOLIE do Kapsy

Majitel: Zdenka BELLOVÁ, Praha 4

Broad head, well cushioned muzzle, good mouth, round eye, a little short in neck, good shoulders, well bodied and compact, very good rear angulation, level

topline, moved OK.

Široká hlava, dobře vyplněný čenich, správná tlama, kulaté oko, trochu krátký krk, dobré lopatky, dobře vyvinuté a kompaktní tělo, velmi dobré zadní úhlení,

rovná horní linie, pohyb OK.

178 FENY TR tř. VÍTĚZŮ TARRA Prokopská hvězda V3

Nar.:29.8.2005 CMKU/CKC 8565/05 O: Toraylac ZIG ZIGLAR M: OLINDA Prokopská hvězda

Majitel: Alena + Václav JELÍNKOVI, Praha 4

Flat skull, bright tan, good mouth, needs cushioning under eyes, needs more neck, shoulders OK, good spring of rib, level topline, good turn of stifle, moved

very well with good tail carriage.

Plochá lebka, světlé pálení, dobrá tlama, potřebuje výplně pod očima, potřebuje delší krk, lopatky OK, dobře klenutá žebra, rovná horní linie, dobé úhlení

kolen, pohybuje se velmi dobře s dobře neseným ocasem.

179 FENY TR tř. VETERÁNŮ CAMELIA z Usedlosti Újezdec V1

Nar.:25.2.2001 CMKU/CKC 6069/01/0 O: HOOPER z Diova chrámu M: IRRA Dejvické údolí

Majitel: Mgr. Alena ČÍHALOVÁ, Černošice

Pretty head, large eye, good mouth, bright tan, good lay of shoulder, very good spring of rib, short coupled, good rear angulation and very good condition,

strong driving action, outgoing temperament.

Krásná hlava, velké oko, dobrá tlama, světlé pálení, správná poloha lopatky, velmi dobře klenutá žebra, kompaktní stavba těla, dobré zadní úhlení a velmi

dobrá kondice, silná akce v pohybu, společenský temperament.

180 FENY TR tř. VETERÁNŮ ISIDORA Prokopská hvězda V3

Nar.:24.5.1999 CMKU/CKC 5089/99/0 O: MERLIN Bielý démon M: BARONESA Prokopská hvězda

Majitel: Hana NOVÁKOVÁ, Praha 5

Typical head, narrow blaze, bright tan, good shoulders, excellent spring of rib, level topline, enjoying her day out, full of exuberance.

Typická hlava, úzká lysinka, světlé pálení, správné lopatky, výborně klenutá žebra, rovná horní linie, užívá si svého dne plná nevázanosti.

181 FENY TR tř. VETERÁNŮ KESSY BOOM z Kamilkové zahrady V2

Nar.:20.9.2000 CMKU/CKC 5865/00/0 O: Stonehill's WEST SIDE STORY M: FLAIR Moravské lázně

Majitel: Marie KULHAVÁ, Humpolec

Pretty head, lozenge, good nose, short in neck, good shoulder angulation, good spring of rib, short body, good rear angulation, moved well with good strong

hind action.

Krásná hlava, korunka, dobrý nos, krátký krk, dobré zaúhlení lopatek, správné klenutí žeber, krátké tělo, dobré zadní úhlení, pohybovala se dobře se silnou

zadní akcí.


VN=velmi nadějný, N=nadějný, V=výborný, VD=velmi dobrý, D=dobrý, VT=vítěz třídy, VB=nejlepší v barvě,

NPD/NFD=nejlepší pes/fena dorostu, NMP/F=nejlepší mladý pes/fena, NV=nejlepší veterán,

CAJC=čekatel šampióna mladých, CAC=čekatel Českého šampióna,

BOB=Vítěz plemene, VSV=Vítěz speciální výstavy, BIS=Nejlepší pes výstavy (BIS)