CHARLES_web_small3
 Výsledky Klubové výstavy 2008 - I v Dolínku

Fotogalerie

Výsledky Klubové výstavy kavalírů a kingů 2008 - I, Dolínek, 15.6.2008, včetně posudků.

1 King PSI BT tř. DOROSTU XANTOS MACABEUS Bedit N1

Nar.:12.11.2007CMKU/KCS 845/07 O: MAXIM MACABEUS Bedit M: GERALDINE Verum Gaudium

Majitel: Dana ZOULOVÁ, Ústí nad Labem

Compact, four incisors on the top, good back ?, nice head and expression, good dome, needs ring training, moves well when he wants, needs to tighten in front.

Kompaktní, nahoře má 4 řezáky, dobrý hřbet ?, krásná hlava a výraz, dobrá klenba, potřebuje trénink v kruhu, pohybuje se dobře když chce, potřebuje zesílit vepředu.

2 PSI BT tř. MLADÝCH GIN-FIZZ Karaj V1, CAJC, NMP

Nar.:23.4.2007 CMKU/KCS 804/07 O: TIZIAN Verum Gaudium M: AJA de la Bacska

Majitel: Jaroslava VOTÁPKOVÁ, Údlice

Very nice type, sweet head, I would like eyes a bit darker, good dome, good neck and back, straight in shoulder, four incisors up I think - very difficult to see,very nice movement, lovely coat and colour, nice temperament.

Velmi pěkný typ, krásná hlava, ráda bych trochu tmavší oči, dobrý krk a hřbet, strmá lopatka, nahoře má, myslím, 4 řezáky - je velmi obtížné je prohlédnout, velmi pěkný pohyb, nádherná srst a barva, báječný temperament.

3 PSI BT tř. MLADÝCH HILL z Valldemose V2

Nar.:13.2.2007 CMKU/KCS 791/07 O: AŠANT ze Zámku Lešná M: BABETKA z Vesničky u hranic

Majitel: Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ, Kolešovice

Sturdy young male, masculine head, would like more dome, good topline, straight in shoulder, a bit full in croup, good brisquet (brisket je hovězí hrudí, u psa lépe ribcage - pozn. překl.) , moves well, bit tight in front legs.

Robustní mladý pes, samčí hlava, chtěla bych lepší klenbu, dobrá horní linie, strmý v lopatce, trochu plný zadní partii,dobrý hrudník, pohybuje se dobře, trochu sevřené postavení předních nohou.

4 PSI BT tř. MEZITŘÍDA Othmese CELTIC VICTORY xxx

Nar.:10.1.2007 LSVK KCS 0003/07 O: Othmese DHU OTES M: Othmese ROOZ KERESEN

Majitel: Regina VAITUNSKIENE, Vilnius, LTU

nebyl

5 PSI BT tř. OTEVŘENÁ OZZY MACABEUS Fapella Gray V1, CAC

Nar.:20.10.2005CMKU/KCS 698/05 O: MORIS MACABEUS Bedit M: CATHY COX Fapella Gray

Majitel: Ing. Danuše FOJTÍKOVÁ, Havířov

Maskuline male, well balanced, good bite, would like a bit more dome, good top line, good briscuet (má být ribcage-pozn. překl.), well angulated behind, straight in shoulder, moves well, nice coat, lovely temperament, the white spot on the chest is rather big.

Samčí typ, dobře vyvážen, správný skus, ráda bych větší klenutí (lebky), správná horní linie, dobrý hrudník, dobře zaúhlen vzadu, strmý v lopatkách, pohybuje se dobře, pěkná srst, báječný temeperament, bílá skvrna na hrudi je dosti velká.

6 PSI BT tř. OTEVŘENÁ VIDOR KING de la Bascka xxx

Nar.:23.11.2004EST 00615/06 O: SUNRISE of Delicious Love M: Verum Gaudium

Majitel: Rita VALDNA-PRUEL, Tallin, EST

nebyl

7 PSI BT tř. VÍTĚZŮ MONTY LUIS Fapella Gray V1, CAC, VB

Nar.:21.2.2005 CMKU/KCS 648/05/06 O: LUIS ARMSTRONG Verum Gaudium M: DEISY BEVERLY Fapella Gray

Majitel: Petr FASORA, Hovorany

Lovely type and size, beautiful head, nice dome, well angulated in front and behind, correct tail, moves well from the side, bit waning in front, nice colour, coat is ok.

Nádherný typ a velikost, překrásná hlava, pěkná klenba, dobře zaúhlen vepředu i vzadu, korektní ocas, pohybuje se dobře z bočního pohledu, trochu slábnoucí vepředu, pěkná barva, srst je OK.

8 PSI BH tř. DOROSTU ILIAN Karaj VN

Nar.:12.12.2007CMKU/KCS 850/07 O: BONAPARTE des Vercheres de Montdidier M: Dixie Acres TYNA AT JARKA

Majitel: Jaroslava VOTÁPKOVÁ, Údlice

Sturdy puppy, nice head, good dome, straight back, compact body, moves nice, nice colour and coat.

Statné štěně, pěkná hlava, správná klenba, rovný hřbet, kompaktní tělo, pohybuje se pěkně, pěkná barva a srst.

9 PSI BH tř. MEZITŘÍDA BONSAI des Vercheres de Montdidier V2

Nar.: 5.9.2006 CMKU/KCS 796-07/06 O: TIMOTHY de Melcourt M: ASTURIAS de la Bacska

Majitel: Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ, Kolešovice

Elegant male, very good size and type, nice head and expression, spot, nice topline, good angulated, today a bit out of coat, but very nice colour, moves well, lovely temperament.

Elegantní pes, velmi dobrá velikost a typ, pěkná hlava a výraz, korunka, pěkná horní linie, dobře zaúhlen, dnes trochu bez srsti, ale velmi pěkná barva, pohybuje se dobře, báječný temeperament.

10 PSI BH tř. MEZITŘÍDA SHORTY ENDY Fapella Gray V1, CAC, VB, VKV

Nar.:11.2.2007 CMKU/KCS 788/07 O: ENDY BRILLIANCY Fapella Gray M: CHERRY LADY B. Fapella Gray

Majitel: Petr FASORA, Hovorany

Excellent type and size, nice head, good dome, well angulated, good back, lovely silky coat, moves well, nice colour and temperament.

Výborný typ a velikost, pěkná hlava, správná klenba, dobře zaúhlen, správný hřbet, nádherná hedvábná srst, pohybuje se dobře, pěkná barva a temperament.

11 PSI BH tř. OTEVŘENÁ AZZARO de la Bascka V1

Nar.:22.8.2005 CMKU/KCS 794-07/05 O: SONIC des Cavaliers de Strass M: SHE'S SO LOVELY de la Bascka

Majitel: Dana FÁČKOVÁ, Nová Cerekev

Good size, maskuline head, good dome, straight in shoulder, good brisket (lépe ribcage, viz č.3), spotty, cobby male, moves freeley, but wide in front, nice temperament, nice colour.

Správná velikost, samčí hlava, správná klenba, strmý v lopatce, dobrý hrudník, pihovaný, nízký samec, pohybuje se volně, ale vepředu zeširoka, pěkný temperament, pěkná barva.

12 PSI BH tř. OTEVŘENÁ Dixie Acres SIR GEORGE xxx

Nar.:12.4.2005 CMKU/KCS 674-05/05 O: PRESTON TOY Verum Gaudium M: Smokey Valley's UP THE VOLUME

Majitel: Jaroslava VOTÁPKOVÁ, Údlice

nebyl

13 PSI BH tř. OTEVŘENÁ DUSTIN Charly Unlimited V2

Nar.:15.1.2006 CMKU/KCS 720-06/06 O: Maibee ROBSON M: Maplehurst MARISSA

Majitel: Petr FASORA, Hovorany

Elegant male, needs more weight in brisket (ribcage), lovely head and expression, needs to be more compact, still not ready in front, nice coat and colour, lovely boy, but be needs more substance, nice temperament.

Elegantní samec, potřebuje přibrat v hrudníku, nádherná hlava a výraz, potřebuje být kompaktnější, vepředu není ještě hotový, pěkná srst a barva, báječný chlapec, ale potřebuje více substance (hmoty), pěkný temperament.

14 PSI BH tř. OTEVŘENÁ EDMONT z Valldemose VD 3

Nar.:15.10.2005CMKU/KCS 689/05/06 O: DANDY Milpos M: BERENICA z Valldemose

Majitel: Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ, Kolešovice

Good size, would like more dome, higher ears, spot, level weight, five incisors on the top, good topline, straight shoulder, good brisket (lépe ribcage), moves well from the side, narrow in front and behind.

Správná velikost, potřebuje lepší klenbu, uši jsou výše, korunka, vyrovnaná váha (?) , nahoře pět řezáků, dobrá horní linie, rovná lopatka, dobrý hrudník, pohybuje se dobře při pohledu z boku, úzký vepředu i vzadu.

15 PSI BH tř. VETERÁNŮ ENDY BRILLIANCY Fapella Gray V1, nejlepší veterán

Nar.:26.4.2000 CMKU/KCS 408/00/01 O: BRILLIANCY Vitamín M: LADY BEVERLY Milpos

Majitel: Petr FASORA, Hovorany

Lovely veteran boy, nice head and expression, well angulated, good body overall, nice coat and colour, moves very well.

Nádherný chlapec - veterán, pěkná hlava a výraz, dobře úhlený, celkově správné tělo, pěkná srst a barva, pohybuje se velmi dobře.

16 PSI RU tř. ŠTĚŇAT IVORY Rubinowy Skarb xxx

Nar.:24.1.2008 PKR IX-50618 O: VIDOR KING de la Bacska M: Marjaniemen QUEEN OF HOPES

Majitel: Dorota LEDZEWICZ, Bialystok, PL

nebyl

17 PSI RU tř. MLADÝCH TERRY ASHANT Fapella Gray xxx

Nar.:15.6.2007 CMKU/CKC 820/07 O: AŠANT ze ZámkuLešná M: LADY B. AILLI Fapella Gray

Majitel: Jiří VAŘEKA, Babice

nebyl

18 PSI RU tř. MLADÝCH TOBY ASHANT Fapella Gray V1

Nar.:15.6.2007 CMKU/KCS 821/07 O: AŠANT ze Zámku Lešná M: LADY B. AILLI Fapella Gray

Majitel: Petr FASORA, Hovorany

Very nice size and type, needs more substance, lovely head and dome, lovely soft expression, nice topline, a bit straight in shoulder, lovely coat and colour, moves very well, nice temperament.

Velmi pěkná velikost a typ, ptřebuje více substance (hmoty), nádherná hlava a klenba, nádherně něžný výraz, pěkná horní linie, trochu strmý v lopatce, báječná srst a barva, pohybuje se velmi dobře, pěkný temperament.

19 PSI RU tř. OTEVŘENÁ BURSZTYN Rubinowy Skarb xxx

Nar.:15.5.2006 LSVK KCS 0002/07 O: VIDOR KING de la Bacska M: FELICITA z Cerekvické stráně

Majitel: Regina VAITUNSKIENE, Vilnius, LTU

nebyl

20 PSI RU tř. OTEVŘENÁ QUELL MACABEUS Bedit VD1

Nar.: 1.7.2005 CMKU/KCS 666/05/07 O: LUDWIG Verum Gaudium M: NYMUE MACABEUS Bedit

Majitel: Dana ZOULOVÁ, Ústí nad Labem

Good size, nice dome, a bit pale nose, a four incisives up, straight in shoulder, good topline, can't judge the movement - needs training, does not like the show today.

Správná velikost, výborná klenba, trochu světlý nos, nahoře čtyři řezáky, strmý v lopatce, dobrá horní linie, nemohu posoudit pohyb - potřebuje trénovat, dnes nemá rád výstavu.

21 PSI RU tř. VÍTĚZŮ QUENCY MACABEUS Bedit V1, res. CAC

Nar.: 1.7.2005 CMKU/KCS 668/05/07 O: LUDWIG Verum Gaudium M: NYMUE MACABEUS Bedit

Majitel: Dana ZOULOVÁ, Ústí nad Labem

Very nice size and type, lovely head and dome, four incisives, needs more substance, good angulated behind, bit straight in shoulder, lovely coat and colour, moves well from the side, bit narrow from the front.

Velmi pěkná velikost a typ, nádherná hlava a klenba, čtyři řezáky, potřebuje více hmoty, dobré úhlení vzadu, trochu strmý v lopatce, nádherná srst a barva, pohybuje se dobře při pohledu ze strany, trochu úzký zepředu.

22 PSI TR tř. DOROSTU HARRY POTTER Rubinowy Skarb xxx

Nar.:27.9.2007 PKR IX-50310 O: Winsdor PURE PANDA MONIUM M: CWMHAF Vauderville

Majitel: Dorota LEDZEWICZ, Bialystok, PL

nebyl

23 PSI TR tř. DOROSTU CHARLIE BOY Karaj VN1, NPD

Nar.:29.11.2007CMKU/KCS 849/07 O: BONAPARTE des Vercheres de Montdidier M: DESDEMONA Charly Unlimited

Majitel: Jaroslava VOTÁPKOVÁ, Údlice

Lovely puppy, lovely head and dome, nice topline, well angulated, good body, nice coat and colour.

Nádherné štěně, nádherná hlava a klenba, pěkná horní linie, dobře zaúhlený, správné tělo, pěkná srst a barva.

24 PSI TR tř. MLADÝCH Bonitos Companeros Deluxe ADONIS xxx

Nar.: 5.5.2007 SP 1073 O: Rossbonny BAILEY M: Ribessita LADY MADONNA OF LIVERPOOL

Majitel: Dorota LEDZEWICZ, Bialystok, PL

nebyl

25 PSI TR tř. OTEVŘENÁ ASHLEY de la Tierra de Suerte V1, res. CAC

Nar.:31.5.2005 CMKU/KCS 795-07/06 O: URRAN MAGIC au Pays du Cadre Noir M: SATINE de la Tierra de Suerte

Majitel: Vladimíra LŮZUMOVÁ, Tábor

Nice size, good type, very nice head, good expression, straight in shoulder, needs more substance, straight back, moves well from the side, bit navrow behind and front, would like white colour clear, nice temperament, rich coat.

Pěkná velikost, správný typ, velmi pěkná hlava, správný výraz, strmá lopatka, potřebuje více hmoty, rovný hřbet, ze strany se pohybuje dobře, trochu úzký zezadu a vepředu, ráda bych měla čistší bílou, pěkný temperament, bohatá srst.

26 PSI TR tř. OTEVŘENÁ CASPER CRYSTAL ze Slunné stráně V2

Nar.: 6.6.2006 CMKU/KCS 745/06 O: KARL MACABEUS Verum Gaudium M: ANABELA z Cerekvické stráně

Majitel: Dana FÁČKOVÁ, Nová Cerekev

Nice cobby type, enough ????, teeth with lot of tartar, nice body, well angulated, good back, today not in best show condition, moves very well, nice temperament.

Pěkný nízký typ, dostatečně ????, zuby se spoustou zuního kamene, pěkné tělo, dobře zaúhlený, správný hřbet, dnes není v nejlepší výstavní kondici, pohybuje se velmi dobře, pěkný temperament.

27 FENY BT tř. DOROSTU XANTIPA MACABEUS Bedit VN1, NFD

Nar.:12.11.2007CMKU/KCS 847/07 O: MAXIM MACABEUS Bedit M: GERALDINE Verum Gaudium

Majitel: Jiřina SEVEROVÁ, Kněžice

Lovely puppy, excellent type and size, sweet head, good angulated, good body, lovely movement, happy temperament, nice colour and coat.

Nádherné štěně, výborný typ a velikost, sladká hlava, správně úhlená, správné tělo, nádherný pohyb, šťastný temperament, nádherná barva a srst.

28 FENY BT tř. MLADÝCH KLAUDIE z Cerekvické stráně V1, CAJC, NMF

Nar.:10.5.2007 CMKU/KCS 813/07 O: TIZIAN Verum Gaudium M: CLARISSA z Cerekvické stráně

Majitel: Dana FÁČKOVÁ, Nová Cerekev

Lovely size and type, cobby body, super topline, well angulated, good weight, moves well, nice coat and colour, has to be more self-sure.

Nádherná velikost a typ, nízké (kompaktní?) tělo, super horní linie, dobře úhlená, správná váha, pohyb dobrý, pěkná srst a barva, musí být více sebejistá.

29 FENY BT tř. MEZITŘÍDA URŠULA TIZIAN Bedit xxx

Nar.:31.12.2006CMKU/KCS 782/06 O: TIZIAN Verum Gaudium M: GERALDINE Verum Gaudium

Majitel: Dana ZOULOVÁ, Ústí nad Labem

nebyla

30 FENY BT tř. OTEVŘENÁ BELLA Rubinowy Skarb xxx

Nar.:15.5.2006 PKR IX-47938 O: VIDOR KING de la Bacska M: FELICITA z Cerekvické stráně

Majitel: Dorota LEDZEWICZ, Bialystok, PL

nebyla

31 FENY BT tř. VÍTĚZŮ BRYLANT Rubinowy Skarb xxx

Nar.:15.5.2006 PKR IX 47547 O: VIDOR KING de la Bacska M: FELICITA z Cerekvické stráně

Majitel: Dorota LEDZEWICZ, Bialystok, PL

nebyla

32 FENY BH tř. ŠTĚŇAT ELIZABETH Stamíra N

Nar.: 1.1.2008 CMKU/KCS 860/08 O: ASHLEY de la Tierra du Suerte M: ARATHA Astra-Nera

Majitel: Zdenka SURMANOVÁ, Plzeň

Sweet new year puppy, good size and type, good topline, falling croup, tail is not correct, moves well, nice colour and coat, sweet temperament.

Sladké novoroční štěně, správná velikost a typ, správná horní linie, spáditá záď, ocas není v pořádku, pohybuje se dobře, pěkná barva a srst, sladký temperament

33 FENY BH tř. OTEVŘENÁ BABY KITTY ze Slunné stráně dostatečná

Nar.:29.6.2005 CMKU/KCS 672/05 O: JASON Bohemia Zlatava M: JACQELINE DEISY Fapella Gray

Majitel: Dana FÁČKOVÁ, Nová Cerekev

Very good size, feminine head, is losing pigment, is losing both canines under, well angulated, nice colour and coat.

Velmi dobrá velikost, fenčí hlava, ztráta pigmentu, ztráta obou spodních špičáků ?, dobře zaúhlená, pěkná barva a srst.

34 FENY BH tř. OTEVŘENÁ Dixie Acres TYNA AT JARKA V1, res. CAC

Nar.:23.2.2006 CMKU/KCS 733-06/06 O: PRESTON TOY Verum Gaudium M: Dixie Acres SUMMER BREEZE

Majitel: Jaroslava VOTÁPKOVÁ, Údlice

Very nice feminine bitch, good expression, correct back, compact body, bit straight in shoulder, well angulated behind, nice colour and coat, moves very well from the side, bit wide in the front.

Velmi pěkná fenka, správný fenčí výraz, korektní hřbet, kompaktní tělo, trochu strmá v lopatce, dobře zaúhlená vzadu, pěkná barva a srst, pohybuje se z boku velmi dobře, trochu široký vepředu.

35 FENY RU tř. MEZITŘÍDA QUEENY DEISY Fapella Gray V2, res. CAC

Nar.:15.6.2006 CMKU/KCS 744/06 O: MORIS MACABEUS Bedit M: DEISY BEVERLY Fapella Gray

Majitel: Petr FASORA, Hovorany

Nice head, good dome, good topline, bit straight in shoulder, good angulated behind, straight back, moves well, nice coat and colour, nice temperament.

Pěkná hlava, správná klenba, správná horní linie, trochu strmá v lopatce, vzadu dobře zaúhlená, rovný hřbet, pohybuje se dobře, pěkná srst a barva, nádherný temperament.

36 FENY RU tř. OTEVŘENÁ AJA de la Bacska V1, CAC

Nar.: 2.9.2005 CMKU/KCS 709-06/05 O: VALESPOIR au Pays du Cadre Noir M: TIHYA de la Bacska

Majitel: Jaroslava VOTÁPKOVÁ, Údlice

Very nice size and type, feminine head with soft expression, good topline, well angulated, moves well, nice colour and coat, typical temperament.

Velmi pěkná velikost a typ, fenčí hlava a něžný výraz, správná horní linie, dobře úhlená, pohybuje se dobře, pěkná barva a srst, typický temperament.

37 FENY RU tř. OTEVŘENÁ APHRODITE de la Bacska V2

Nar.: 2.9.2005 CMKU/KCS 751-06/05 O: VALESPOIR au Pays du Cadre Noir M: TIMYA de la Bascka

Majitel: Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ, Kolešovice

Very nice size, nice type, nice head and expression, good topline, good angulated, good bones, not really corect tail, moves well, but narrow behind, nice coat, good condition, nice temperament.

Velmi pěkná velikost, pěkný typ, krásná hlava a výraz, správná horní linie, dobře úhlená, dobrá kostra, ne úplně korektní ocas, pohybuje se dobře, ale úzká vzadu, pěkná srst, dobrá kondice, nádherný temperament.

38 FENY RU tř. VÍTĚZŮ FELICITA z Cerekvické stráně xxx

Nar.:13.8.2004 PKR-IX 45126 O: MAXIM MACEBEUS Bedit M: CLARISSA z Cerekvické stráně

Majitel: Dorota LEDZEWICZ, Bialystok, PL

nebyla

39 FENY RU tř. VÍTĚZŮ MONNY DEISY Fapella Gray VD

Nar.:21.2.2005 CMKU/KCS 649/05/06 O: LUIS ARMSTRONG Verum Gaudium M: DEISY BEVERLY Fapella Gray

Majitel: Petr FASORA, Hovorany

Good type, nice head, good expression, four incisives in top, good topline, good angulated, good substance, rich red colour, but too much white, moves well, friendly temperament.

Správný typ, krásná hlava, správný výraz, nahoře má 4 řezáky, správná horní linie, dobře zaúhlená, správná substance, zářivě červená barva, ale příliš mnoho bílé, pohybuje se dobře, přátelský temperament.

40 FENY TR tř. ŠTĚŇAT EIMY Stamíra VN1, NFŠ

Nar.: 1.1.2008 CMKU/KCS 859/08 O: ASHLEY de la Tierra de Suerte M: ARETHA Astra-Nera

Majitel: Pavlína MAREŠOVÁ, Praha 5

Very sweet puppy, nice size and type, sweet head, good dome, nice topline, congratulation to this sweet puppy, moves very well, happy.

Velmi sladké štěně, pěkná velikost a typ, sladká hlava, správně klenutá, pěkná horní linie, gratuluji k tomuto sladkému štěněti, pohybuje se velmi dobře, šťastná.

41 FENY TR tř. MLADÝCH HAPPY Karaj V1

Nar.:14.6.2007 CMKU/KCS 816/07 O: ASHLEY de la Tierra de Suerte M: ELIZABETH z Vyhlídky

Majitel: Jaroslava VOTÁPKOVÁ, Údlice

Correct type, nice head, good dome, good earset, good bite, good angulations, moves very well, good temperament, needs a bit more substance.

Správný typ, pěkná hlava, dobrá klenba, správné nasazení uší, správné úhlení, pohybuje se velmi dobře, dobrý temperament, potřebuje trochu více substance (hmoty).

42 FENY TR tř. MLADÝCH TARA TIZIAN Bedit V2

Nar.:30.12.2006CMKU/KCS 776/06 O: TIZIAN Verum Gaudium M: VIVA LA MUSICA Verum Gaudium

Majitel: Svatava HALUZOVÁ, Újezdec

Excellent type and size, sweet head and expression, needs more substance, good topline, nice short body, good bones, moves well, lovely coat and colour.

Vyýborný typ a velikost, sladká hlava a výraz, potřebuje více substance (hmoty), správná horní linie, pěkné, krátké tělo, pohybuje se dobře, nádherná srst a barva.

43 FENY TR tř. MLADÝCH VERA TIZIAN Bedit V3

Nar.:12.6.2007 CMKU/KCS 817/07 O: TIZIAN Verum Gaudium M: VIVA LA MUSICA Verum Gaudium

Majitel: H. BRANDSTETTROVÁ, Praha 8

Sweet little young girl, needs more substance, straight back, needs training, very nice head, good topline, needs training on the table, moves very well, nice colour, still very much a baby.

Sladké, malé mladé děvče, ptřebuje více substance (hmoty), rovný hřbet, potřebuje trénink, velmi pěkná hlava, dobrá horní linie, potřebuje trénink na stole, pohybuje se velmi dobře, pěkná barva, stále ještě je hodně štěnětem.

44 FENY TR tř. MLADÝCH VICTORIA TIZIAN Bedit xxx

Nar.:12.6.2007 CMKU/KCS 818/07 O: TIZIAN Verum Gaudium M: VIVA LA MUSICA Verum Gaudium

Majitel: Dana ZOULOVÁ, Ústí nad Labem

nebyla

45 FENY TR tř. MEZITŘÍDA Smokey Valley's KRISTINE V1, CAC

Nar.:18.8.2006 CMKU/KCS 853-07/06 O: Smokey Valley's DESING SCHEME M: Smokey Valley's KATRINA

Majitel: Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ, Kolešovice

Sweet bitch of a right type, nice head and expression, good size, could have a better dome, bit afraid of the table, good topline, well angulated, short body, very nice coat and colour, moves very well.

Sladká fenka správného typu, pěkná hlava a výraz, správná velikost, mohla by mýt lepší klenbu, trochu se bojí stolu, dobrá horní linie, dobře úhlená, krátké tělo, velmi pěkná srst a barva, pohybuje se velmi dobře.

46 FENY TR tř. OTEVŘENÁ DESDEMONA Charly Unlimited V1

Nar.:15.1.2006 CMKU/KCS 715-06/06 O: Maibee ROBSON M: Maplehurst MARISA

Majitel: Jaroslava VOTÁPKOVÁ, Údlice

Lovely size and type, nice expression, good bite, good angulated in front and behind, needs more substance, moves very nice, bit narrow behind.

Nádherná velikost atyp, pěkný výraz, správný skus, dobře zaúhlená vepředu i vzadu, potřebuje více substance (hmoty), pohybuje se velmi dobře, trochu úzká vepředu.

47 FENY TR tř. OTEVŘENÁ VIVA LA MUSICA Verum Gaudium VD2

Nar.:17.7.2005 CMKU/KCS 786-06/05 O: ABSOLUTELY FABULOUS Charly Unlimited M: Ribessita LADY MADONA OF LIVERPOOL

Majitel: Dana ZOULOVÁ, Ústí nad Labem

Attractive bitch, feminine head, nice expression, correct dome, nice topline, body, good angulated, doesn't move correct behind, nice coat and colour.

Atraktivní fena, fenčí hlava, pěkný výraz, korektní klenba, pěkná horní linie, tělo, dobře zaúhlená, vzadu se nepohybuje korektně, pěkná srst a barva.

48 FENY TR tř. VÍTĚZŮ ICEE CATHY Fapella Gray V1, CAC, VKV, BOB

Nar.:30.12.2002CMKU/KCS 557/02/04 O: ENDY BRILLIANCY Fapella Gray M: CATHY COX Fapella Gray

Majitel: Petr FASORA, Hovorany

Lovely bitch of excellent type, classic head but lovely expression, straight back, good body and angulations, correct back, lovely coat and colour, excellent moving.

Nádherná fena výborného typu, klasická hlava, ale s nádherným výrazem, rovný hřbet, správné tělo a zaúhlení, korektní hřbet, nádherná srst a barva, výborný pohyb.

49 FENY TR tř. VETERÁNŮ CATHY COX Fapella Gray V1, nejlepší veteránka

Nar.: 1.2.1999 CMKU/KCS 331/99/00 O: ATHOS Bokalu M: COX POMONA Nalina's

Majitel: Petr FASORA, Hovorany

Very nice girl, sweet head and expression, very good topline, nice body in all parts, well angulated, moves well, old lady with super temperament.

Velmi krásná fena, sladká hlava a výraz, velmi dobrá horní linie, krásné tělo ve všech partiích, dobře úhlená, pohybuje se dobře, stará dáma se super temperamentem.

50 Kavalír PSI BT tř. ŠTĚŇAT U TWO UNESCO RONY z Usedlosti Újezdec VN1

Nar.: 5.2.2008 CMKU/CKC 10073/08 O: FOWLER TWAI z Císařského mlýna M: EVE ROYAL Tempo-Krč

Majitel: Jindra DIBLÍKOVÁ, Vodňany

Sweet puppy, the nose may not be longer, nice body, good angulations, sweet temperament, good colour, moves like a puppy.

Sladké štěně, nos by neměl být delší, krásné tělo, dobré úhlení, sladký temperament, správná barva, pohybuje se jako štěně.

51 PSI BT tř. DOROSTU HARRY AMEER z Mokropes N2

Nar.:25.10.2007CMKU/CKC 9964/07 O: AMEER Perle du Sahel M: CARMEN CAMELIA z Mokropes

Majitel: Martina FORTUNOVÁ, Odolena Voda

Masculine puppy of a bigger size, very nice bite, big teeth, masculine head, moves well, too proud of his tail a bit, nice colour, rich coat, nice temperament and expression.

Samčí štěně větší velikosti, velmi pěkný skus, samčí hlava, pohybuje se dobře, trochu příliš pyšný na svůj ocas, pěkná barva, bohatá srst, pěkný temperament a výraz.

52 PSI BT tř. DOROSTU OSEI AFENG Sladká krása VN1

Nar.: 2.11.2007 CMKU/CKC 9989/07 O: BAILEYS of An Excellent Choice M: FRIDOLINA Sladká krása

Majitel: JUDr. Petr VELEMAN, Praha 4

Good size, typical head for this age (bit too long nose), good topline, good angulation, moves nice, good colour, nice temperament.

Spávná velikost, typická hlava pro jeho věk (trochu příliš dlouhý nos), dobrá horní linie, správné zaúhlení, pohybuje se pěkně, správná barva, pěkný temperament.

53 PSI BT tř. MLADÝCH ANGEL IN BLACK Harmony Line vyloučen

Nar.: 6.8.2007 CMKU/CKC 9797/07 O: LANCELOT Biely démon M: FANTASY Caroli Regis

Majitel: Daniela LAŠTŮVKOVÁ, Horoměřice

Masculine dog of the bigger size, nice head, good teeth, straight in the shoulder, still teenager that has to learn how to behave - very important, nice colour and coat. Today I didn't like his temperament on the table.

Samčí typ větší velikosti, pěkná hlava, dobré zuby, strmý v lopatce, dosud teenager, který se musí naučit, jak se chovat - to je velmi důležité, pěkná barva a srst. Dnes se mi nelíbil jeho temperament na stole.

54 PSI BT tř. MLADÝCH EDEN BLACK z Hradu Doubravka V1, CAJC, NMP, BOB

Nar.: 3.4.2007 CMKU/CKC 9706/07 O: Clopsville DRAMBUIE M: ANASTASIA BLACK z Hradu Doubravka

Majitel: Blanka KMOCHOVÁ, Liberec 14

Black and tan male of high quality, lovely head and expression, nice topline, angulations and good body, moves very well, bit narrow behind, lovely coat and colour, nice temperament.

Velmi kvalitní BT pes, nádherná hlava a výraz, pěkná horní linie, úhlení a správné tělo, pohybuje se velmi dobře, trochu úzký vzadu, nádherná srst a barva, pěkný temperament.

55 PSI BT tř. MLADÝCH EL NINO z Vrchu králů V2

Nar.:12.5.2007 CMKU/CKC 9680/07 O: Leelyn TY IN BLACK M: CÁCORKA Fimfárum

Majitel: Mgr. Eva TICHÁ, Mladá Boleslav

Nice male of a bigger size, head has to fill up, very good topline, good angulation, good body, moves nice from the side but needs to get more sturdy in the front, nice black colour, good coat, nice temperament.

Pěkný pes větší velikosti, hlava se potřebuje vyplnit, velmi dobrá horní linie, dobré úhlení, dobré tělo, pohybuje se dobře (v pohledu) ze strany, ale potřebuje více zmohutnět vepředu, pěkná černá barva, dobrá srst, pěkný temperament.

56 PSI BT tř. MLADÝCH ERAGON BOY Království Canny VD4

Nar.:22.1.2007 CMKU/CKC 9450/07 O: AMEER Perle du Sahel M: DAFNE GIRL Království Canny

Majitel: Petra ZACHAROVÁ, České Budějovice

Masculine male of a bigger size, good bite, the head has to get filled up, straight in back, bit falling in croup, difficult to see his movement - jumping around, would like more angulation behind, nice coat, nice temperament.

Samčí pes většího typu, správný skus, hlava potřebuje vyplnit, rovný hřbet, trochu spáditá záď, je obtížné pozorovat jeho pohyb - skáče dokola, potřeboval by větší zaúhlení vzadu, pěkná srst, pěkný temperament.

57 PSI BT tř. MLADÝCH JEFF Čajový lístek D

Nar.:31.5.2007 CMKU/CKC 9711/07 O: BAILEYS of An Excellent Choice M: AURIKA od Ptačí skály

Majitel: Eva PAZDZIOROVÁ, Nový Jičín

Sturdy boy, carrying too much weight today, heavy head, good bite, heavy bones, straight back, movement not possible to judge, nice coat and colour, bit straight in front, nice temperament.

Mohutný chlapec, dnes nosí příliš velkou váhu, těžká hlava, správný skus, těžká kostra, rovný hřbet, pohyb není možné posoudit, pěkná srst a barva, trochu rovný vepředu, pěkný temperament.

58 PSI BT tř. MLADÝCH JUSTY Čajový lístek V3

Nar.:31.5.2007 CMKU/CKC 9712/07 O: BAILEYS of An Excellent Choice M: AURIKA od Ptačí skály

Majitel: Mgr. Anna STACHOVÁ, Rýmařov

Nice size, masculine head, a nice expression, good angulated, bit long in loin, moves nice, nice rich tan, good coat, nice temperament.

Pěkná velikost, samčí hlava, pěkný výraz, dobře zaúhlený, trochu dlouhý v bedrech, pohybuje se pěkně, pěkné bohaté pálení, dobrá srst, hezký temperament.

59 PSI BT tř. MLADÝCH NANUK Sladká krása VD

Nar.: 1.9.2007 CMKU/CKC 9855/07 O: Harana STARMAN M: ISADORA Sladká krása

Majitel: Lenka POLÁKOVÁ, Mnichovo Hradiště

Young male of good size, would like more masculine head and bigger eyes, straight in shoulder, body has too immature, movement has to coordinate, nice colour and coat, nice temperament.

Mladý pes správné velikosti, ráda bych více samčí hlavu a větší oči, strmý v lopatce, tělo má příliš nedospělé, pohyb musí koordinovat, pěkná barva a srst, pěkný temperament.

60 PSI BT tř. MEZITŘÍDA BASTIEN z Derylova panství V2

Nar.:30.8.2006 CMKU/CKC 9165/06/0 O: IMPERIO Rubínový květ M: ALEXIA z Derylova panství

Majitel: Dagmar STAŇKOVÁ, Slabce

Big boy, masculine head with a deep stop, good bite, correct ears, good topline, heavy bones, moves well with drive, rich coat, would like him a number smaller, but he is still elegant, nice temperament.

Velký chlapec, samčí hlava s hlubokým stopem, správný skus, korektní uši, dobrá horní linie, těžká kostra, pohybuje se dobře s odpichem, bohaté osrstění, raději bych, aby byl o něco menší, ale je přesto elegantní, pěkný temperament.

61 PSI BT tř. MEZITŘÍDA BAXTER z Derylova panství xxx

Nar.:30.8.2006 CMKU/CKC 9166/06 O: IMPERIO Rubínový květ M: ALEXIA z Derylova panství

Majitel: Libuše SEDLÁČKOVÁ, Praha 8

nebyl

62 PSI BT tř. MEZITŘÍDA CASPER Arga-Star VD3

Nar.:22.11.2006CMKU/CKC 9311/06 O: AMEER Perle du Sahel M: DANNY LADY Tempo-Krč

Majitel: Bc. Jana FLORIÁNOVÁ, Hluboká nad Vltavou

Good size, has to fill up his face, straight in shoulder and is deep, good angulated behind, bit narrow behind, nice coat and colour, needs to immature, nice temperament, falling on the front legs white he is moving.

Správná velikost, musí se mu vyplnit tváře, strmý v lopatce a je hluboký (nízký vepředu), vzadu dobře zaúhlený, trochu úzký vepředu, pěkná srst a barva, potřebuje vyspět (má být evidentně "mature", zapsáno je ale nevyspět ), pěkný temperament, v pohybu poklesává na přední nohy.

63 PSI BT tř. MEZITŘÍDA MOLODĚC Sladká krása V1, CAC

Nar.:17.7.2006 CMKU/CKC 9145/06/0 O: Lolita's DREAMING MILLENNIUM AKEEM M: ISIDORA Sladká krása

Majitel: Vladimíra JALŮVKOVÁ, Praha 4

Masculine male, nice head that has to fill up, strong body, well angulated, moves very well, he is a bit proud of his tail, nice colour and coat, nice temperament.

Samčí typ, pěkná hlava, která potřebuje vyplnit, silné tělo, dobře úhlený, pohybuje se velmi dobře, je trochu pyšný na svůj ocas, pěkná barva a srst, pěkný temperament.

64 PSI BT tř. OTEVŘENÁ AUGGIE Royal Miracle xxx

Nar.:24.8.2006 CMKU/CKC 9181/06/0 O: IMPERIO Rubínový květ M: ANABELL MAID Bungee-Ann

Majitel: Dr. J. MAŠKOVÁ-ŠVEJDOVÁ, Praha 4

nebyl

65 PSI BT tř. OTEVŘENÁ B TWO BARNABY z Usedlosti Újezdec V1, CAC

Nar.: 5.10.2005 CMKU/CKC 8614/05/0 O: LOUIS TWAI z Císařského mlýna M: EVE ROYAL Tempo-Krč

Majitel: Jindra DIBLÍKOVÁ, Vodňany

Atractive male, very nice head, good body and angulations, bit falling in trup (má být "croup"), moves well, would like to see him more happy in the ring while he's moving, nice coat and colour.

Atraktivní pes, velmi pěkná hlava, dobré tělo a úhlení, lehce spáditá záď, pohybuje se dobře, ráda bych ho viděla veselejšího, když se pohybuje v kruhu, pěkná srst a barva.

66 PSI BT tř. OTEVŘENÁ JONÁŠ z Cerekvické stráně V3

Nar.:21.5.2006 CMKU/CKC9018/06/07O:EDISON Sladká krása M: FATYMA z Cerekvické stráně

Majitel: Mgr. Jana KUDLÁKOVÁ, Písek

Nice boy of the good size, very nice head, the eyes could be a bit darker, good angulated, in moving falling a bit on a forehand, very nice coat of a good quality, moves free.

Pěkný chlapec správné velikosti, velmi pěkná hlava, oči by mohli být o něco tmavší, dobře zaúhlen, v pohybu se svažuje trochu dopředu, velmi pěkná srst dobré kvality, pohybuje se volně.

67 PSI BT tř. OTEVŘENÁ LINDEN BELL Arušava VD4

Nar.:19.7.2003 CMKU/CKC 7334/03/0 O: Turretbank LYNDABELLE LANCELOT M: DALILLA Tricyrtis

Majitel: Luďka SIEGROVÁ, Kyšice

Male on a bigger size, the expression is a bit disturbed because of a light eyes, bit straight in shoulder, behind OK, the back is bit reached, moves nice, nice temperament, a bit harsh coat.

Pes větší velikosti, výraz je trochu rušen světlýma očima, trochu strmý v lopatce, vzadu OK, hřbet je trochu delší, pohybuje se pěkně, pěkný temperament, trochu hrubá srst.

68 PSI BT tř. OTEVŘENÁ MAZANEC Sladká krása V2, res. CAC

Nar.:17.7.2006 CMKU/CKC 9142/06/0 O: Lolita's DREAMING MILLENNIUM AKEEM M: ISADORA Sladká krása

Majitel: Mgr. Jan MUSÍLEK, Zbiroh

Elegant male, masculine head, would like the eyes bit bigger, good topline, well angulated, but loose in elbow, moves nice, would like happier tail in moving, nice coat, nice temperament.

Elegantní pes, samčí hlava, ráda bych trochu větší oči, dobrá horní linie, dobře zaúhlený, ale volné lokty, pohybuje se pěkně, ráda bych, aby měl při pohybu veselejší ocásek, pěkná srst, pěkný temperament.

69 PSI BT tř. VÍTĚZŮ NEVAEH Perle du Sahel V1, CAC, VB

Nar.:12.6.2005 CMKU/CKC 8461/05 O: Swynworth INDOXYL M: UPTOWN GIRL of Woodville

Majitel: Alexandra BEDOUI, Rudná

Elegant male, lovely head, would like to see the eyes bit bigger, good bite, well angulated, good topline, moves very well, with good drive, nice coat and colour, the real cavalier temperament.

Elegantní pes, nádherná hlava, ráda bych viděla trochu větší oči, správný skus, dobře zaúhlený, správná horní linie, pohybuje se velmi dobře, s dobrou dynamikou, pěkná srst a barva, temperament skutečného kavalíra.

70 PSI BT tř. VETERÁNŮ AGENT 007 BOND Ywo V1

Nar.:15.11.1999CMKU/CKC 5313/99 O: Bonema GOLD SOVEREIGN FOR CHOYA M: CASSIE z Horpu

Majitel: Jindra DIBLÍKOVÁ, Vodňany

Big boy, masculine head, very good condition for his age, well built and angulated, moves like a young dog, rich coat, nice colour, happy temperament, too big for excellent but he gets it anyway, because he's veteran.

Velký chlapec, samčí hlava, dobrá kondice na jeho věk, dobře stavěný a úhlený, pohybuje se jako mladý pes, bohatá srst, pěkná barva, šťastný temperament, příliš velký na výbornou, ale stejně ji dostane, protože je to veterán.

71 PSI BH tř. DOROSTU HAYDEN od Ptačí skály xxx

Nar.:26.11.2007CMKU/CKC 9955/07 O: Judyland STYLISTIC M: EVITHA Spanilá věž

Majitel: VETEŠNÍKOVI, Obrataň

nebyl

72 PSI BH tř. DOROSTU LATIMER Petty Pun VN1, NPD

Nar.: 9.10.2007 CMKU/CKC 9905/07 O: Toraylac ZIG ZIGLAR M: FIAMA ze Západní stráně

Majitel: Zdeňka PETRŽÍKOVÁ, Prachatice

Sweet blenheim puppy, very nice head and expression, good bite, nice body, moves well, nice colour and coat, sweet temperament.

Sladké BH štěně, velmi pěkná hlava a výraz, správný skus, pěkné tělo, pohybuje se dobře, pěkná barva a srst, sladký temperament.

73 PSI BH tř. DOROSTU WESSAYSO PERI Biely démon VN2

Nar.:17.9.2007 SPKP 2212 O: GABIN Spanilá věž M: NIMMUE TRIES Biely démon

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, Svätý Jur, SK

Well built little blenheim boy, sweet head and expression, spot, good pigment, legs and bones suiting for the body, moves very well and free, nice temperament, good colour.

Dobře stavěný malý BH chlapec, sladká hlava a výraz, korunka, dobrý pigment, nohy a kosti odpovídají tělu, pohybuje se velmi dobře a volně, pěkný temperament, správná barva.

74 PSI BH tř. MLADÝCH DA VINCI z Vrchu králů V2

Nar.:14.1.2007 CMKU/CKC 9439/07 O: Toraylac ZIG ZIGLAR M: My Exotic World PRETTY WOMAN

Majitel: Jolana BÁČOVÁ, Brandýsek

Harmonic male, good size, nice shape of the head but muscles have to fill up, good topline, bit straight in shoulder, moves very well with correct tail, nice coat and colour, typical temperament.

Harmonický pes, správná velikost, pěkný tvar hlavy, ale musí ji vyplnit svaly, dobrá horní linie, trochu strmý v lopatce, pohybuje se velmi dobře s korektním ocasem, pěkná srst a barva, typický temperament.

75 PSI BH tř. MLADÝCH GALÁN Caroli Regis V3

Nar.: 7.7.2007 CMKU/CKC 9773/07 O: NABUCO TRIES Biely démon M: ELSA Caroli Regis

Majitel: Jaromír PALÁN, Most

Elegant male on the bigger size, nice head and expression, good pigment, good topline, bit long in loin, moves very well, bit losing in the front, lovely coat and colour, nice temperament, good presented.

Elegantní pes větší velikosti, pěkná hlava a výraz, dobrý pigment, správná horní linie, trochu dlouhý v bedrech, pohybuje se velmi dobře, trochu ztrácí vepředu, nádherná srst a barva, pěkný temperament, dobře předveden.

76 PSI BH tř. MLADÝCH GALLANTE Merlin Bohemia V1, CAJC

Nar.: 9.5.2007 CMKU/CKC 9612/07 O: Miletree NIJINSKY'S SECRET M: Anncourt THELMA

Majitel: Mgr. Alena ČÍHALOVÁ, Černošice

Substance full male, nice head that should not get heavier, spot, nice topline, good angulated, moves well, silky coat, good colour, nice temperament.

Svalnatý pes, pěkná hlava, která už by neměla být těžší, korunka, pěkná horní linie, dobře zaúhlen, pohybuje se dobře, hedvábná srst, pěkný temperament.

77 PSI BH tř. MLADÝCH GIRALDINO Merlin Bohemia VD4

Nar.: 9.5.2007 CMKU/CKC 9613/07 O: Miletree NIJINSKY'S SECRET M: Anncourt THELMA

Majitel: R. + K. ŠMEJKALOVI, Straky

Nice blenheim young male, nice head that should not be much heavier, good angulated, straight back, good tail, needs to develop in his movements, nice colour and coat, nice temperament.

Pěkný mladý BH pes, pěkná hlava, která by už neměla být těžší, dobře zaúhlen, rovný hřbet, dobrý ocas, potřebuje se rozvíjet v pohybu, pěkná barva a srst, pěkný temperament.

78 PSI BH tř. MEZITŘÍDA Angel's Pride NAPOLEONE V1, CAC, VB

Nar.: 7.3.2007 CMKU/CKC 9803-07/0 O: Timsar FORTUNE SEEKERI M: Timsar MISS TEEQ

Majitel: Libuše KRISTOVÁ, Kunovice

Elegant male, nice head and expression, good topline, well angulated, still a bit loose in elbows, short croup, nice coat and colour, moves well, nice temperament.

Elegantní pes, pěkná hlava a výraz, dobrá horní linie, dobře zaúhlen, dosud trochu volné lokty, krátká záď, pěkná srst a barva, pohybuje se dobře, pěkný temperament.

79 PSI BH tř. MEZITŘÍDA Anncourt FABERGE V2, res. CAC

Nar.:24.9.2006 CMKU/CKC 9461-07/0 O: Chacombe ARMANI M: Anncourt TRAMPOLINE

Majitel: R. + K. ŠMEJKALOVI, Straky

Harmonic young male, nice head, the muscles have to fill up, lovely pigment, good angulated, short strong body, short croup, moves very elegant, is a bit proud of his tail, nice colour and coat.

Harmonický mladý pes, pěkná hlava, musí ji vyplnit svaly, nádherný pigment, dobře zaúhlený, krátké, silné tělo, krátká záď, pohybuje se velmi elegantně, je trochu pyšný na svůj ocas, pěkná barva a srst.

80 PSI BH tř. MEZITŘÍDA DORIAN GRAY do Kapsy V3

Nar.:22.12.2006CMKU/CKC 9391/06 O: NABUCO TRIES Biely démon M: DULSINEA TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Zdenka BELLOVÁ, Praha 4

Strong boy, lot of muscles, would like a bit longer neck, well angulated, strong body, masculine head, good pigment, moves well, a bit losing in the front, nice coat and colour, typical temperament.

Silný chlapec, spousta svalů, ráda bych trochu delší krk, dobře zaúhlený, silné tělo, samčí hlava, dobrý pigment, pohybuje se dobře, trochu ztrácí vepředu, pěkná srst a barva, typický temperament.

81 PSI BH tř. OTEVŘENÁ BAYARDI PERI Biely démon V1, CAC

Nar.:26.5.2006 CMKU/CKC 10243-08/ O: GRANWILLE Rubínový květ M: GAISY TRIES Biely démon

Majitel: Běla SOCHOROVÁ, Praha 4

Attractive blenheim male, lovely head and expression, good topline, well built overall, moves very well, a bit narrow behind, lovely coat and colour, nice temperament.

Atraktivní BH pes, nádherná hlava a výraz, správná horní linie, celkově dobře stavěný, pohybuje se velmi dobře, trochu úzký vzadu, nádherná srst a barva, pěkný temperament.

82 PSI BH tř. OTEVŘENÁ BENJAMIN Bonimo VD

Nar.:17.9.2006 CMKU/CKC 9213/06 O: ROCKWELL de Castelburry M: AILEN Kolonáda Poděbrady

Majitel: Jiří LÁTAL, Slatinice

Big blenheim boy, but harmonic, masculine head, a bit heavy, good topline, strong bones, bit sloppy in croup, moves free, narrow behind, rich coat and rich colour, very nice temperament.

Velký BH chlapec, ale harmonický, samčí hlava, trochu těžká, správná horní linie, silné kosti, trochu neupravený na zádi, pohybuje se volně, úzký vzadu, bohatá srst a výrazná barva, velmi pěkný temperament.

83 PSI BH tř. OTEVŘENÁ BENJI Kolonáda Poděbrady V3

Nar.:22.8.2005 CMKU/CKC 8545/05 O: IBER Vanessa Atalanta M: MICHEL Fraking

Majitel: Dana FEJFAROVÁ, Poděbrady

Good size, would like his head and expression more masculine, good angulated, short body, moves well and free, nice temperament, bit out of coat today, nice colour.

Správná velikost, chtěla bych, aby jeho hlava a výraz byly více samčí, dobře zaúhlený, krátké tělo, pohybuje se dobře a volně, pěkný temperament, dnes poněkud ze srsti, pěkná barva.

84 PSI BH tř. OTEVŘENÁ EGON ze Západní stráně VD4

Nar.:28.5.2005 CMKU/CKC 8439/05/0 O: RUPRECHT TWAI z Císařského mlýna M: FANYNKA ze Starého Dobrasa

Majitel: Jana ŠKVAŘILOVÁ, Lanškroun

Male of a bit heavy type, suity (asi suited ?) head for the body, good pigment, good topline, straight in shoulder, good angulated behind, moves OK but would like to have more elegance in movement, nice coat and expression, nice temperament but today a bit tired in the ring.

Pes poněkud těžkého typu, hlava přiměřená k tělu, dobrý pigment, správná horní linie, strmý v lopatce, dobře zaúhlený vzadu, pohybuje se OK, ale ráda bych aby měl v pohybu více elegance, pěkná srst a výraz, pěkný temperament, ale dnes je v kruhu trochu unavený.

85 PSI BH tř. OTEVŘENÁ WELLINGTON MAN z Usedlosti Újezdec V2, res. CAC

Nar.:31.1.2005 CMKU/CKC 8192/05/0 O: Habanera's HITCHHIKER M: ILLUSION FLEUR z Usedlosti Újezdec

Majitel: Jindra DIBLÍKOVÁ, Vodňany

Nice size and type, nice head and expression, bit straight in shoulder, good topline, would need a bit more substance, lovely colour, moves well with temperament, happy boy.

Pěkná velikost a typ, pěkná hlava a výraz, trochu strmý v lopatce, správná horní linie, potřeboval by více substance (hmoty), nádherná barva, pohybuje se dobře s temperamentem, šťastný chlapec.

86 PSI BH tř. VÍTĚZŮ BENTLEY QIRI Biely démon V1, CAC

Nar.:21.10.2004SPKP 1813 O: Judyland DIAMOND CHIP M: Immenhof's ROXETTE

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, Svätý Jur, SK

Harmonic male on good size, masculine head, good topline, nice angulated, good body, correct tail, moves very well with correct tail, nice colour, good coat quality but today a bit out of coat, nice temperament, well presented.

Harmonický pes ve správné velikosti, samčí hlava, správná horní linie, pěkně zaúhlený, dobré tělo, korektní ocas, pohybuje se velmi dobře s korektním (nesením) ocasu, pěkná barva, dobrá kvalita srsti, ale dnes je poněkud bez srsti, pěkný temperament, dobře předveden.

87 PSI BH tř. VÍTĚZŮ FIDELIO Spanilá věž xxx

Nar.:30.3.2005 CMKU/CKC 8273/05/0 O: NABUCO TRIES Biely démon M: VERENICA Biely démon

Majitel: Naděžda PROCHÁZKOVÁ, Říčany

nebyl

88 PSI BH tř. VÍTĚZŮ Toraylac ZIG ZIGLAR V2, res. CAC

Nar.: 2.1.2004 CMKU/CKC 8163-04/0 O: Pascavale ENCHANTED M: Toraylac EXQUISITE

Majitel: JUDr. Ivana JANDOVÁ, Vinařice-Tuháň

Good size, nice shape of the back, masculine head, would like the eyes bit bigger, good angulated, correct tail set, moves well, very nice colour and rich coat, typical temperament.

Správná velikost, pěkný tvar hřbetu, samčí hlava, chtěla bych trochu větší oči, správně úhlený, korektní nasazení ocasu, pohybuje se dobře, velmi pěkná barva a bohatá srst, typický temperament.

89 PSI BH tř. VETERÁNŮ BINGO Miláček králů VD2

Nar.: 4.10.1999 CMKU/CKC 5281/99/0 O: Stonehill's WEST SIDE STORY M: TEA z Hukvaldského podhradí

Majitel: Šárka SOUKUPOVÁ, Chotěboř

Big veteran boy in very good condition, good bite, nice head, nice topline, good angulated, heavy bones, moves OK, would like him a number smaller.

Velký chlapec - veterán ve velmi dobré kondici, správný skus, pěkná hlava, pěkná horní linie, dobře zaúhlený, těžké kosti, pohybuje se OK, chtěla bych, aby byl o číslo menší.

90 PSI BH tř. VETERÁNŮ FLICK Brno-Frost V1

Nar.:21.1.2000 CMKU/CKC 5460/00/0 O: COLLIN BOOM z Kamilkové zahrady M: AIRIN Miláček králů

Majitel: Ing. Květoslava BILÍKOVÁ, Brno

On the bigger size, good condition, nice head, good topline, well angulated, very rich red colour, nice coat, moves well, nice temperament.

Větší velikosti, v dobré kondici, pěkná hlava, správná horní linie, dobře zaúhlený, velmi bohatá červená barva, pěkná srst, pohybuje se dobře, pěkný temperament.

91 PSI RU tř. ŠTĚŇAT DISNEY Arinin sen VN2

Nar.:21.12.2007CMKU/CKC 10016/07 O: NORIS Prokopská hvězda M: ANETA Arinin sen

Majitel: Ivan DEDINSKÝ, Praha 4

Nice puppy, still a bit high on the legs, head for his age normal, nice topline, good angulated, moves very well with drive, happy temperament, good colour and coat.

Pěkné štěně, ještě na trochu vysokých nohách, hlava je normální vzhledem k věku, pěkná horní linie, dobře zaúhlený, pohybuje se velmi dobře s odpichem, šťastný temperament, dobrá barva a srst.

92 PSI RU tř. ŠTĚŇAT NEW'N GOLDEN Perle du Sahel VN1

Nar.: 1.2.2008 CMKU/CKC 10215/08 O: NEVAEH Perle du Sahel M: FRENCH ROSE Perle du Sahel

Majitel: Alexandra BEDOUI, Rudná

Sweet ruby puppy, very sweet head, good pigment, good topline, good body, nice colour and coat, sweet temperament.

Sladké RU štěně, velmi něžná hlava, dobrý pigment, správná horní linie, dobré tělo, pěkná barva a srst, sladký temperament.

93 PSI RU tř. DOROSTU YUPPIE PERI Biely démon VN1

Nar.:30.9.2007 SPKP 2234 O: Harana FERNANDO M: FIRUZÉ QIRI Biely démon

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, Svätý Jur, SK

Harmonic ruby boy, nice head, very good pigment, nice bite, good topline, body and tail set, moves very well and free, nice temperament, nice colour and coat.

Harmonický RU chlapec, pěkná hlava, velmi dobrý pigment, pěkný skus, dobrá horní linie, tělo a nasazení ocasu, pohybuje se velmi dobře a volně, pěkný temperament, pěkná barva a srst.

94 PSI RU tř. MLADÝCH APRICOT KISS Harmony Line VD3

Nar.: 6.8.2007 CMKU/CKC 9801/07 O: LANCELOT Biely démon M: FANTASY Caroli Regis

Majitel: Eva FRYDRYŠKOVÁ, Praha 8

Good size, nice type, sweet head and expression, good angulated, deep behind the shoulder, a bit long in loin, lovely coat of super quality, needs ring training, movement difficult to judge, nice temperament.

Správná velikost, hezký typ, sladká hlava a výraz, dobře zaúhlený, prohnutý za lopatkami, poněkud dlouhý v bedrech, nádherná srst vynikající kvality, potřebuje trénovat v kruhu, pohyb je obtížné posoudit, pěkný temperament.

95 PSI RU tř. MLADÝCH CHRISTOPER z Panství Lomnice V1, CAJC

Nar.:11.4.2007 CMKU/CKC 9577/07 O: Lisgarth DYLAN THOMAS M: CATHERINE z Panství Lomnice

Majitel: Helena MAJERNÍKOVÁ, Lomnice

Elegant boy, very nice head, super pigment, correct back, good angulations, strong body, moves perfect, nice coat, colour, sweet temperament.

Elegantní kluk, velmi pěkná hlava, super pigment, korektní hřbet, dobré úhlení, silné tělo, pohybuje se perfektně, pěkná srst, barva, sladký temperament.

96 PSI RU tř. MLADÝCH NEMO Sladká krása V2

Nar.: 1.9.2007 CMKU/CKC 9856/07 O: Harana STARMAN M: ISADORA Sladká krása

Majitel: Alexandra BEDOUI, Rudná

Sweet youngster, very nice head, nice expression, good pigmentation, body needs to mature, lovely topline, bit straight in shoulder, good tail set, very nice movement but has to tighten in front, lovely coat for his age and nice colour, happy temperament.

Sladký mladík, velmi pěkná hlava, hezký výraz, dobrá pigmentace, tělo potřebuje vyspět, nádherná horní linie, poněkud strmý v lopatce, dobré nasazení ocasu, velmi pěkný pohyb, ale potřebuje zpevnit předek, pěkná srst na jeho věk a hezká barva, šťastný temperament.

97 PSI RU tř. MEZITŘÍDA BLOSSOM Perle du Sahel V2, res. CAC

Nar.: 1.9.2006 CMKU/CKC 9263/06 O: RACCOON MAN of Fairytale castle M: UPTOWN GIRL of Woodville

Majitel: Alexandra BEDOUI, Rudná

Lovely size and type of the body, it's not my head - for me I'd like more elegance, lovely neck and topline, good angulated, correct tail set, nice body, moves well, nice coat, nice temperament.

Báječná velikost a typ těla, není to můj favorit - pokud jde o mne, chtěla bych více elegance, nádherný krk a horní linie, dobře úhlený, korektní nasazení ocasu, pěkné tělo, pohybuje se dobře, pěkná srst, pěkný temperament.

98 PSI RU tř. MEZITŘÍDA ENRICO PERI Biely démon V3

Nar.:13.7.2006 CMKU/CKC 9390-06/0 O: NABUCO TRIES Biely démon M: LOSTRESS Biely démon

Majitel: Eva HRDLIČKOVÁ, Praha 4

Sturdy boy, masculine head, nice expression, good topline, well angulated, bit fully in croup, moves very well, rich coat, rather much white or cream colour on chest and bottom, nice temperament, colour of the back rich red.

Mohutný chlapec, samčí hlava, hezký výraz, dobrá horní linie, dobře zaúhlený, trochu plný zadek, pohybuje se velmi dobře, bohatá srst, poněkud mnoho bílé či krémové barvy na hrudníku a na spodku, pěkný temperament, barva na hřbetě je sytě červená.

99 PSI RU tř. MEZITŘÍDA L TWO LOVELY BERT z Usedlosti Újezdec V1, CAC, VB

Nar.: 3.10.2006 CMKU/CKC 9227/06 O: AGENT 007 BOND Ywo M: DARLEE LADY Tempo-Krč

Majitel: Ing. Olga ZÁLESKÁ, Středokluky

Sturdy male, head suiting to body, masculine head, good topline, good angulated, bit falling in croup, moves very well, nice coat and colour.

Mohutný pes, hlava odpovídá tělu, samčí hlava, dobrá horní linie, dobře zaúhlený, trochu spáditá záď, pohybuje se velmi dobře, pěkná srst a barva.

100 PSI RU tř. OTEVŘENÁ AVON Arinin sen V2, res. CAC

Nar.:15.6.2004 CMKU/CKC 7845/04/0 O: HAPPY z Horpu M: ERRIANA Zlatý zázrak

Majitel: Ilona ŠTEKRTOVÁ, Praha 9

Elegant mover, nice head, would like it bit smaller, filled up in muscles, nice expression, good topline, strong back, good angulated, moves well, nice coat, good colour, happy temperament.

Elegantní v pohybu, pěkná hlava, chtěla bych, aby byl menší, vypracované svaly, pěkný výraz, dobrá horní linie, silný hřbet, dobře zaúhlený, pohybuje se dobře, pěkná srst, dobrá barva, šťastný temperament.

101 PSI RU tř. OTEVŘENÁ BOLERO GOLD z Hradu Doubravka V3

Nar.:30.3.2005 CMKU/CKC 8402/05/0 O: Swynworth INDOXYL M: GWYNETH z Hradu Špilberk

Majitel: Vladimíra JALŮVKOVÁ, Praha 4

On the bigger side, very nice pigment, good ear set, good angulated in front but bit loose in elbow, moves free, lovely colour and rich coat, nice temperament.

Patří mezi větší, velmi pěkný pigment, dobře nasazené uši, dobré zaúhlení vepředu, ale trochu volnější v loktech, pohybuje se volně, nádherná barva a bohatá srst, pěkný temperament.

102 PSI RU tř. OTEVŘENÁ H TWO HAPPY ART z Usedlosti Újezdec V1, CAC

Nar.:21.4.2006 CMKU/CKC 8959/06/0 O: AROSTONN Kouzelná Metuje M: EVE ROYAL Tempo-Krč

Majitel: Jindra DIBLÍKOVÁ, Vodňany

Nice size and type, deep stop, good topline, well angulated, nice body, moves nice, very nice colour, good temperament, good coat.

Pěkná velikost a typ, hluboký stop, dobrá horní linie, dobře zaúhlený, pěkné tělo, pohybuje se pěkně, velmi pěkná barva, dobrý temperament, dobré osrstění.

103 PSI RU tř. VÍTĚZŮ Lolita's GOLDEN GERRET JUNIOR V1, CAC

Nar.:27.4.2005 CMKU/KCS 10123-08/ O: BUNO RED vom Paulinenhof M: Lolita's DREAMING MILLENNIUM CINIMINNE

Majitel: Jindra DIBLÍKOVÁ, Vodňany

Champion boy on the bigger side, lovely head and expression, good pigment, well angulated, correct tail, lovely coat and colour, nice rich frenches (má být patrně "fringes"), moves well, bit narrow behind, nice temperament, I'd like him a number smaller.

Šampion, chlapec větší velikosti, nádherná hlava a výraz, dobrý pigment, dobře zaúhlený, korektní ocas, nádherná srst a barva, pěkné bohaté třásně, pohybuje se dobře, trochu ůzký vzadu, pěkný temperament, chtěla bych, aby byl o číslo menší.

104 PSI TR tř. ŠTĚŇAT RICHARD TRES z Císařského mlýna VN1, NPŠ

Nar.: 4.1.2008 CMKU/CKC 10033/08 O: Toraylac ZIG ZIGLAR M: FILOMENA TRES z Císařského mlýna

Majitel: JUDr. Ivana JANDOVÁ, Vinařice-Tuháň

Harmonic puppy with sweet head, good angulations, sturdy body, moves well, nice colour, well broken up, good coat quality, sweet temperament.

Harmonické štěně se sladkou hlavou, dobré úhlení, robustní tělo, pohybuje se dobře, pěkná barva, dobře rozdělená, dobrá kvalita srsti, sladký temperament.

105 PSI TR tř. ŠTĚŇAT S TWO SYLVESTER RONY z Usedlosti ÚjezdeVN2

Nar.:31.12.2007CMKU/CKC 9998/07 O: FOWLER TWAI z Císařského mlýna M: VENDULKA LIN z Usedlosti Újezdec

Majitel: Jiřina KLIKOVÁ, Praha 10

Sweet puppy of very good type and size, nice head, good topline, bit straight in shoulder, black coat, moves very nice and free, happy puppy, nice coat quality.

Sladké štěně velmi dobrého typu a velikosti, pěkná hlava, dobrá horní linie, trochu strmá lopatka, černá srst, pohybuje se velmi pěkně a volně, šťastné štěně, pěkná kvalita srsti.

106 PSI TR tř. DOROSTU ANTONIO Amor Real VN1

Nar.:14.12.2007CMKU/CKC 9975/07 O: CAIRO Biely démon M: FLORENTINA Spanilá věž

Majitel: Ing. Iva ŘEHÁKOVÁ, Olomouc

Sweet puppy, well built-up, nice head and sweet expression, level bite, good topline, a bit straight in shoulder, correct tail set, well angulated behind, moves very nice, a bit narrow behind, nice colour and coat, sweet temperament.

Sladké štěně, dobře utvářené, pěkná hlava a sladký výraz, klešťový skus, dobrá horní linie, trochu strmý v lopatce, korektní nasazení ocasu, vzadu dobře úhlený, pohybuje se velmi pěkně, trochu úzký vzadu, pěkná barva a srst, sladký temperament.

107 PSI TR tř. DOROSTU UNCLE BENZ Dejvické údolí xxx

Nar.:17.10.2007CMKU/CKC 9928/07 O: ALEXANDER THE GREAT de l'Angelarde M: ROSALYN Dejvické údolí

Majitel: Alexandra BEDOUI, Rudná

nebyl

108 PSI TR tř. MLADÝCH BUSTER GOLD Fraking D

Nar.:18.7.2007 CMKU/CKC 9791/07 O: Pensrick DIXY LEE M: DANAE PRONCESS Moravia Eden

Majitel: Ing. Bohuslav HOLÝ, Praha 10

Boy, that has to (im)mature (má být patrně "mature") a lot, nice head and expression, lovely ears, front has to tighten, very loose in elbow, today the dog doesn't suit together - it can be caused by age, but has to (im)mature, lovely colour, very nice coat, happy temperament.

Chlapec, který musí hodně dospět, pěkná hlava a výraz, nádherné uši, předek se musí zpevnit, je velmi volný v loktech, dnes ten pes nejde dohromady - může to být způsobeno věkem, ale musí vyspět, nádherná barva, velmi pěkná srst, šťastný temperament.

109 PSI TR tř. MLADÝCH DRUPI Santana Gwellian VD

Nar.:19.3.2007 CMKU/CKC 9518/07 O: VOLPONE de la Ferme du Prieure M: ADANA Santana Gwellian

Majitel: Lenka ALBLOVÁ, Praha 9

Young boy on bigger side, nice head shape but would like to have it much cleaner, reverse scisors, strong body, heavy bones, moves nice, is a bit proud of has tail, lovely temperament, black mantle.

Mladý pes větší velikosti, pěkný tvar hlavy, ale ráda bych, aby byla mnohem čistší, reverzní nůžky (=předkus), silné tělo, těžká kostra, pohybuje se pěkně, je trochu pyšný na svůj ocas, báječný temperament, černý plášť.

110 PSI TR tř. MLADÝCH GEDEON Caroli Regis V2

Nar.: 7.7.2007 CMKU/CKC 9774/07 O: NABUCO TRIES Biely démon M: ELSA Caroli Regis

Majitel: Jaromír PALÁN, Most

Harmonic built, nice head, would like a bit bigger eyes, good topline, well angulated, strong bones, moves free but bit losing in the front, lovely coat and colour, must not be heavier.

Harmonicky utvářen, pěkná hlava, ráda bych trochu větší oči, dobrá horní linie, dobře zaúhlený, silná kostra, pohybuje se volně, ale trochu ztrácí vepředu, nádherná srst a barva, nesmí přibrat.

111 PSI TR tř. MLADÝCH LUDWIG TRES z Císařského mlýna V3

Nar.:14.1.2007 CMKU/CKC 9433/07 O: ALBERTO Jizutoji M: RIVERA TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Yvona NEUMANNOVÁ, Zlín

Harmonic built young male, nice head, good bite, good neck, enough angulated in the front and behind, short back, moves elegant, nice broken up, nice coat, sweet temperament.

Harmonicky stavěný mladý samec, pěkná hlava, dobrý skus, dobrý krk, dostatečně zaúhlený vepředu i vzadu, krátký hřbet, elegantně se pohybuje, pěkné rozdělení (barev), pěkná srst, sladký temperament.

112 PSI TR tř. MLADÝCH O TWO OLIVER RONY z Usedlosti Újezdec VD

Nar.:29.3.2007 CMKU/CKC 9533/07 O: FOWLER TWAI z Císařského mlýna M: D TWO DAISY z Usedlosti Újezdec

Majitel: Marie KIRCHNEROVÁ, Žďár nad Sázavou

Harmonic built young male, nice head and expression, muscle has to fill out, correct bite, needs to tighten in elbows, is too proud of his tail, needs training, nice coat and colour.

Harmonicky stavěný mladý sameček, pěkná hlava a výraz, musí se vyplnit svaly, korektní skus, potřebuje zpevnit v loktech, je příliš pyšný na svůj ocas, potřebuje trénink, pěkná srst a barva.

113 PSI TR tř. MLADÝCH O TWO ORIN RONY z Usedlosti Újezdec V1, CAJC

Nar.:29.3.2007 CMKU/CKC 9534/07 O: FOWLER TWAI z Usedlosti Újezdec M: D TWO DAISY z Usedlosti Újezdec

Majitel: Eva KAČUROVÁ, Praha 6

Good size and type, nice head and expression, good short back, still open in elbow, moves well, lovely colour, good coat, rich frenched (ná být "fringed") ears, nice temperament.

Správná velikost a typ, pěkná hlava a výraz, správně krátký hřbet, ještě je široký v loktech, pohybuje se dobře, nádherná barva, uši s bohatými závěsy, pěkný temperament.

114 PSI TR tř. MLADÝCH WIFIDO Prokopská hvězda VD4

Nar.:22.8.2007 CMKU/CKC 9823/07 O: FIDELIO Spanilá věž M: OLINDA Prokopská hvězda

Majitel: Pavel VEČEŘ, Praha 5

Young black boy, lovely head and expression, reversed scissors bite, nice topline, a bit straight in shoulder, good angulated behind, bit falling in croup, moves nice, nice coat quality, but would have to see some white spots on the body, nice temperament.

Mladý černý chlapec, nádherná hlava a výraz, obrácený nůžkový skus (předkus), pěkná horní linie, trochu strmý v lopatce, dobře úhlený vzadu, trochu spáditá záď, pohybuje se hezky, pěkná kvalita srsti, ale musely by být viditelné nějaké bílé skvrny na trupu, pěkný temperament.

115 PSI TR tř. MEZITŘÍDA BONIFÁC od Vyšebrodského kláštera VD3

Nar.:21.11.2006CMKU/CKC 9306/06 O: OBERON TWAI z Císařského mlýna M: ADINA od Žižkovské hraběnky

Majitel: Mgr. Eva TICHÁ, Mladá Boleslav

Nice boy of right size, masculine head, that should be a bit more filled up, good bite, straight in shoulder, good tail set, good substance, falling on the forehand by moving, nice ear frenches (fringes), good colour, nice temperament.

Pěkný pes správné velikosti, samčí hlava, která by měla být trochu více vyplněna, správný skus, strmý v lopatce, správně nasazený ocas, dobrá substance, za pohybu se svažuje na předek, pěkné ušní závěsy, dobrá barva, pěkný temperament.

116 PSI TR tř. MEZITŘÍDA BRONISLAV od Vyšebrodského kláštera VD

Nar.:21.11.2006CMKU/CKC 9305/06 O: OBERON TWAI z Císařského mlýna M: ADINA od Žižkovské hraběnky

Majitel: Bc. Jana FLORIÁNOVÁ, Hluboká nad Vltavou

Elegant male, nice head and expression, chest has to come down, still very immatured, very straight in shoulder, needs more sunstance, walks with the reached back, needs training, lovely colour, long ear franches (fringes), needs time.

Elegantní pes, pěkná hlava a výraz, hrudník se musí prohloubit, dosud velmi nedospělý, velmi strmá lopatka, potřebuje více hmoty, vykračuje si s nataženým hřbetem, potřebuje trénink, nádherná barva, dlouhé ušní závěsy, potřebuje čas.

117 PSI TR tř. MEZITŘÍDA GREYSTOKE PERI Biely démon V1, CAC, VB, VKV

Nar.:31.10.2006SPKP 2116 O: NABUCO TRIES Biely démon M: HENNETICA Rubínový květ

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, Svätý Jur, SK

Attractive male of very nice shape, bit short on the legs, nice head and expression, perfect topline and back, good angulated in front and behind, moves nice with the correct tail, nice colour and coat, typical temperament.

Atraktivní pes velmi pěkného formátu, trochu krátké nohy, pěkná hlava a výraz, perfektní horní linie a hřbet, dobře zaúhlený vpředu i vzadu, pohybuje se hezky s korektním ocasem, pěkná barva a srst, typický temperament.

118 PSI TR tř. MEZITŘÍDA Raketons GENTLEMAN VD2

Nar.:28.11.2006CMKU/CKC 9553-07/0O: Craigowl DODGE OF AZALEA M: Lazycrofts XPRESS YOUR SELP

Majitel: Jindra DIBLÍKOVÁ, Vodňany

Lovely head, good size and type, needs training in the table and on the ground, good angulated in front, a bit less behind, good tail, moves tight in the feet in the front, today very limited, you have to work with the dog.

Krásná hlava, správná velikost a typ, potřebuje trénink na stole i na zemi, správně zaúhlen vepředu, trochu méně vzadu, dobrý ocas, vepředu se pohybuje strnule (= s napjatýma nohama), dnes velmi omezeně, musíte se psem pracovat.

119 PSI TR tř. OTEVŘENÁ ARMANI Vanmajer Majesty xxx

Nar.: 7.9.2005 CMKU/CKC 8708-05/0 O: POWER Biely démon M: MARYLIN Dejvické údolí

Majitel: Barbora SKALSKÁ, Praha 5

nebyl

120 PSI TR tř. OTEVŘENÁ Babbler's LATES NEWS V3

Nar.:22.3.2006 SPKP 2135 O: Babbler's MCLAREN M: Baletta's LILLA LI

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, Svätý Jur, SK

Strong little male, lovely outline, masculine head, much too small eyes, well bodied, well angulated, correct tail set, moves nicely, lovely coat, good temperament, rich coat, good colour, nice temperament.

Silný malý samec, nádherný profil, samčí hlava, příliš malé oči, dobře tělesně utvářen, dobře zaúhlen, korektní nasazení ocasu, pohybuje se pěkně, nádherná srst, dobrý temperament, bohatá srst, dobrá barva, pěkný temperament.

121 PSI TR tř. OTEVŘENÁ CAPOTE Santana Gwellian V

Nar.:10.6.2006 CMKU/CKC 9068/06/0 O: LOUIS TWAI z Císařského mlýna M: RIVERA TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Jana HALLOVÁ, Praha 7

Good size a type, today totally out of coat, masculine head, good back and neck, straight in shoulder, good angulated behind, nice colour, moves nice, bit wide in front, nice temperament.

Správná velikost a typ, dnes naprosto bez srsti, samčí hlava, správný hřbet a krk, strmý v lopatce, dobře zaúhlen vzadu, pěkná barva, pohybuje se pěkně, trochu široký vepředu, krásný temperament.

122 PSI TR tř. OTEVŘENÁ COWLEY z Vrchu králů xxx

Nar.: 2.6.2006 CMKU/CKC 9072/06/0 O: Toraylac ZIG ZIGLAR M: CLERY z Brčálníčku

Majitel: Daniela ŠPAČKOVÁ, Mladá Boleslav

nebyl

123 PSI TR tř. OTEVŘENÁ GASTON Zaječická Horka V1, CAC

Nar.:20.12.2005CMKU/CKC 8721/05/0O: Anncourt TEDDY BEAR M: AKBARA Zaječická Horka

Majitel: Ing. Václav ZUBR, Praha 10

Harmonic male, lovely outline, nice head and expression, good angulated, nice body overall, nice coat quality, black mantel, moves very elegant and with drive, nice temperament.

Harmonický pes, nádherný vzhled, pěkná hlava a výraz, dobře zaúhlen, celkově krásné tělo, pěkná kvalita srsti, černý plášť, pohybuje se velmi elegantně a s odpichem, hezký temperament.

124 PSI TR tř. OTEVŘENÁ IMPERÁTOR z Hradu Špilberk V2, res. CAC

Nar.:24.4.2005 CMKU/CKC 8350/05/0 O: EVANS MONARCH Hanácký ráj M: DEPPY TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Jolana BÁČOVÁ, Brandýsek

Well built tricolour on the bigger side (size ?), nice head and expression, still open in elbow, strong back, bit short in neck, good substance, well broken up, nice coat, moves well, bit narrow behind, nice temperament.

Dobře stavěný TR větší velikosti, pěkná hlava a výraz, ještě otevřený v loktech, silný hřbet, trochu krátký krk, dobrá substance, dobře rozdělené barvy, pěkná srst, pohybije se dobře, trochu úzký vzadu, hezký temperament.

125 PSI TR tř. OTEVŘENÁ LORD Vanessa Atalanta V

Nar.:18.11.2005CMKU/CKC 8713/05/0O: FLICK Brno-Frost M: FÄLLDIN TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Ing. Květoslava BILÍKOVÁ, Brno

Nice size and type, would like to see the muscles more built up, good topline, good angulated, nice body, bit falling in croup, nice coat, good ear fringes, needs ring training, difficult to judge the movement, nice temperament.

Pěkná velikost a typ, ráda bych viděla více vyvinuté svaly, dobrá horní linie, správně úhlený, pěkné tělo, trochu spáditá záď, pěkná srst, dobré ušní závěsy, potřebuje trénink v kruhu, je obtížné posoudit jeho pohyb, hezký temperament.

126 PSI TR tř. OTEVŘENÁ TWISTER Dejvické údolí V4

Nar.:15.1.2006 CMKU/CKC 8762/06/0 O: THUNDERBOLT des Plaines de la Varenne M: JOCELYN Dejvické údolí

Majitel: Ing. Zdeněk STEHLÍK, Praha 6

On the bigger side, nice head and expression, good neck, bit falling in croup, enough angulated in front, ok behind, nice quality of coat, but bit wawy, lovely ear fringes, moves navrow behind, but free from the side, nice temperament.

Větší pes, pěkná hlava a výraz, dobrý krk, trochu spáditá záď, dostatečně zaúhlen vepředu, OK vzadu, pěkná kvalita srsti, ale je trochu zvlněná, nádherné ušní závěsy, pohybuje se úzký vzadu, ale volně ze strany, hezký temperament.

127 PSI TR tř. VÍTĚZŮ ALBERTO Jizutoji V1, CAC

Nar.:22.2.2004 CMKU/CKC 7614/04/0 O: Stonehill's WEST SIDE STORY M: NIKITA BOOM z Kamilkové zahrady

Majitel: Jiří HRADEČNÝ, Městec Králové

Excellent type and size, lovely masculine head, beautiful good eyes, good topline, good bodied, good angulated, correct tail set, well broken up, moves well, but wide in the front, nice temperament.

Výborný typ a velikost, nádherná samčí hlava, krásné, dobré oči, správná horní linie, dobře utvářené tělo, správně zaúhlen, korektní nasazení ocasu, pěkně rozdělená barva, pohybuje se dobře, ale zeširoka vepředu, hezký temperament.

128 PSI TR tř. VÍTĚZŮ GABIN Spanilá věž V2, res. CAC

Nar.: 3.5.2006 SPKP 2113 O: Helandros IVANHOE M: VERENICA Biely démon

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, Svätý Jur, SK

Very nice size and type, nice topline, well angulated, nice head, would like the eyes bigger and darker, nice coat, black mantle, moves well, nice temperament. Velmi pěkná velikost a typ, pěkná horní linie, dobře úhlený, pěkná hlava, chtěla bych větší a tmavší oči, pěkná srst, černý plášť, pohybuje se dobře, hezký temperament.

129 PSI TR tř. VETERÁNŮ CAIRO Biely démon V1, nejlepší veterán

Nar.: 4.8.1999 SPKP 1070 O: Milkey MONARCH AT LYMREY M: MERIEM Biely démon

Majitel: Eva MACHAČOVÁ, Holešov

Lovely veteran of high class, lovely head and expression, good topline, correct tail, bit straight in shoulder, good angulated behind, nice coat and colour, moves like a young boy.

Nádherný veterán vysoké třídy, nádherná hlava a výraz, dobrá horní linie, korektní ocas, trochu strmá lopatka, dobře zaúhlen vzadu, pěkná srst a barva, pohybuje se jako mladík.

130 FENY BT tř. ŠTĚŇAT DANETA Airinin sen VN2

Nar.:21.12.2007CMKU/CKC 10017/07 O: NORIS Prokopská hvězda M: ANETA Airinin sen

Majitel: Eva SÝKOROVÁ, Žamberk

Nice head, good dark eye, good neck, moved well, nice rich tan, mouth good.

Pěkná hlava, správně tmavé oko, dobrý krk, dobře se pohybovala, pěkné výrazné pálení, čenich dobrý.

131 FENY BT tř. ŠTĚŇAT DARLING od Vyšebrodského kláštěra N3

Nar.:21.1.2008 CMKU/CKC 10163/08 O: JONÁŠ z Cerekvické stráně M: ADINA od Žižkovské hraběnky

Majitel: Eva KUSOVÁ, Vyšší Brod

Up to size, nice coat, little bit plain in head, mouth good, nice rich tan, eye could be darker. movement is rather loose at present.

Trochu větší, pěkná srst, trochu nehezká hlava, čenich dobrý, pěkné, výrazné pálení, oko by mohlo být tmavší, pohyb je v současnosti poněkud nevázaný.

132 FENY BT tř. ŠTĚŇAT GLORIA GWYNETH BLACK z Hradu DoubravkVN1, NFŠ

Nar.:29.12.2007CMKU/CKC 10062/07 O: RACCOON MAN of Fairytale castle M: DAMINA GOLD z Hradu Doubravka

Majitel: Iveta TOMANCOVÁ, Teplice

Very sweet, good head, dark eyes, good mouth, very nice conformation, nice rich tan, movement ok.

Velmi sladká, správná hlava, tmavé oči, dobrý čenich, velmi pěkná stavba, pěkné, výrazné pálení, pohyb ok.

133 FENY BT tř. DOROSTU HANNY CARMEN z Mokropes VN2

Nar.:25.10.2007CMKU/CKC 9965/07 O: AMEER Perle du Sahel M: CARMEN CAMELIA z Mokropes

Majitel: Mgr. Alena ČÍHALOVÁ, Černošice

Up to size, reasonable head, good mouth, nice eyes, movement not too bad.

Větší velikost, slušná hlava, dobrý čenich, pěkné oči, pohyb není tak špatný.

134 FENY BT tř. DOROSTU HILLARY CARMEN z Mokropes VN1

Nar.:25.10.2007CMKU/CKC 9967/07 O: AMEER Perle du Sahel M: CARMEN CAMELIA z Mokropes

Majitel: Mgr. Alena ČÍHALOVÁ, Černošice

Pretty bitch, a good head, nice dark eyes, rich tan, moved very well and happily.

Krásná fenka, správná hlava, pěkné tmavé oči, výrazné pálení, pohybovala se velmi dobře a šťastně.

135 FENY BT tř. MLADÝCH AGATHA CHRISTIE Gardyth V

Nar.:10.8.2007 CMKU/CKC 9832/07 O: WARWICK Biely démon M: Aneridee TIA MARIA

Majitel: Olga JAČKOVÁ, Praha 1

Nice little bitch, needs to fill out in head, good eyes, rich tan, moved well.

Pěkná malá fenka, potřebuje vyplnit hlavu, správné oči, výrazné pálení, pohybovala se dobře.

136 FENY BT tř. MLADÝCH ANNA MARIA Gardyth V

Nar.:10.8.2007 CMKU/CKC 9834/07 O: WARWICK Biely démon M: Aneridee TIA MARIA

Majitel: Olga JAČKOVÁ, Praha 1

Nice type of bitch, generous head, good dark eyes, conformation ok, the right type of coat, rich tan, must not grow on.

Pěkný typ feny, ušlechtilá hlava, správně tmavé oči, stavba (těla) je v pořádku, správný druh srsti, výrazné pálení, nesmí dál růst.

137 FENY BT tř. MLADÝCH CASCADE D'RIRES Flowers City V1, CAJC

Nar.: 6.2.2007 CMKU/CKC 9457/07/0 O: ULTIMATE Collection M: DIRKÉ ze Západní stráně

Majitel: Monika KIRMANOVÁ, Rychvald

Lovely type bitch, pretty head, good conformation, moved very well and happily, good tail set, nice dark eye, stands out on move.

Náderný typ feny, krásná hlava, správná stavba (těla), pohybovala se velmi dobře a šťastně, správné nasazení ocasu, pěkné tmavé oko, vyniká v pohybu.

138 FENY BT tř. MLADÝCH DILIA Santana Gwellian VD

Nar.:19.3.2007 CMKU/CKC 9520/07 O: VOLPONE de la ferme du Prieure M: ADANA Santana Gwellian

Majitel: Jitka BAJEROVÁ, Nová Paka

Up to size bitch, moved well, little bit plain in face, light in tan, bit upright in shoulder, level topline.

Větší fena, pohybovala se dobře, trochu nehezká ve tváři, světlé pálení, trochu strmá lopatka, rovná horní linie.

139 FENY BT tř. MLADÝCH ESSENCE z Vrchu králů xxx

Nar.:12.5.2007 CMKU/CKC 9682/07 O: Leelyn TY IN BLACK M: CÁCORKA Fimfárum

Majitel: Daniela ŠPAČKOVÁ, Mladá Boleslav

nebyla

140 FENY BT tř. MLADÝCH FERGIE FOON Charmander VD

Nar.: 7.4.2007 CMKU/CKC 9604/07 O: Lolita's DREAMING MILLENNIUM AKEEM M: ISABELA Sladká krása

Majitel: Ing. Radomír UHER, Prostějov

Very well coated bitch, could be happier on move, reasonable head with dark eyes, good topline, must enjoy herself a little bit more.

Velmi dobře osrstěná fena, mohla by být veselejší v pohybu, slušná hlava s tmavýma očima, dobrá horní linie, musí si to trochu víc užívat.

141 FENY BT tř. MLADÝCH FRANCIS FOON Charmander V4

Nar.: 7.4.2007 CMKU/CKC 9605/07 O: Lolita's DREAMING MILLENNIUM AKEEM M: ISABELA Sladká krása

Majitel: Dana VYKOUKALOVÁ, Vysoké Mýto

Very nice overall type, good head, nice dark eyes, in very good coat, moved well and hapily, good conformation.

Celkově velmi pěkný typ, dobrá hlava, pěkné tmavé oči, ve velmi dobré srsti, pohybovala se dobře a šťastně, dobře stavěná.

142 FENY BT tř. MLADÝCH HANIČKA z Panství Lomnice xxx

Nar.: 9.1.2007 CMKU/CKC 9411/07 O: CASSIUS z Panství Lomnice M: FIDJI Gold Ba-Ka-Ra

Majitel: Helena MAJERNÍKOVÁ, Lomnice

nebyla

143 FENY BT tř. MLADÝCH KETTY z Cerekvické stráně V2

Nar.: 2.5.2007 CMKU/CKC 9638/07 O: IMHOTEP Rubínový květ M: FATYMA zCerekvické stráně

Majitel: Vlasta NOVÁ, Kamenice

Nice type with generous head, good eyes, moved well and happily, tan could be darker, good conformation, needs a little bit more body.

Pěkný typ s ušlechtilou hlavou, dobré oči, pohybovala se dobře a šťastně, pálení by mohlo být tmavší, dobrá stavba, potřebuje více zesílit v těle.

144 FENY BT tř. MLADÝCH NELINKA ze Starého Dobrasa D

Nar.:10.5.2007 CMKU/CKC 9647/07 O: CHADWICK SAM Arušava M: JOHANKA ze Starého Dobrasa

Majitel: Iva KORECKÁ, Kánín

Immature bitch, rather fine in head, good conformation, coat not at its best, needs more weight.

Nedospělá fena, poněkud jemná hlava, dobrá stavba, srst není nejlepší, potřebuje přibrat.

145 FENY BT tř. MLADÝCH UNNELISE PERI Biely démon V3

Nar.: 6.8.2007 SPKP 2204 O: NABUCO TRIES Biely démon M: CHRISTATA QIRI Biely démon

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK, Svätý Jur

Right type, good body, strong head, good conformation, moved very well and hapily, needs to work on the coat, good coloured tan.

Správný typ, dobré tělo, silná hlava, dobrá stavba těla, pohybovala se velmi dobře a šťastně, potřebuje pracovat na osrstění, dobře zbarvené pálení.

146 FENY BT tř. MEZITŘÍDA CRÉME D'E BEAUTY Flowers City VD

Nar.: 6.2.2007 CMKU/CKC 9460/07 O: ULTIMATE COLLECTION de Passeriphane M: DIRKÉ ze Západní stráně

Majitel: Jiřina TOLMANOVÁ, Praha 4

Pretty headed, very feminine, nice dark eyes, bit short in neck, moved well and hapily, too mismarked.

Krásná hlava, velmi fenčí, pěkné tmavé oči, trochu krátký krk, pohybovala se dobře a šťastně, příliš špatně znakována.

147 FENY BT tř. MEZITŘÍDA L TWO LOUISA DARLEE z Usedlosti Újezdec xxx

Nar.: 3.10.2006 CMKU/CKC 9228/06 O: AGENT 007 BOND Ywo M: DARLEE LADY Tempo-Krč

Majitel: Tereza TALIÁNOVÁ, Praha 6

nebyla

148 FENY BT tř. OTEVŘENÁ CELESTA ze Šibeničního vrchu nehodnocena

Nar.:30.10.2005CMKU/CKC 8693/05 O: CHADWICK SAM Arušava M: ALYSON ze Šibebničního vrchu

Majitel: Miluše ŠILHÁNKOVÁ, Praha 8

Good mover, feminine head, very happy, gail tail on moving, nice expression, good conformation, in full coat, some black in tan, eye colour could be darker.

Dobrá v pohybu, fenčí hlava, velmi šťastná, v pohybu veselý ocas, pěkný výraz, dobrá stavba, v plné srsti, černě prokvetlé pálení, barva oka by mohla být tmavší.

Poznámka: Paní přišla pozdě do kruhu, kdyby přišla včas, dostala by známku VD.

149 FENY BT tř. OTEVŘENÁ GAYA Watavah V1, CAC, VB

Nar.: 2.11.2005 CMKU/CKC 8679/05/0 O: FIGARO ze Zámku Lešná M: ENANA Watavah

Majitel: Svatava HALUZOVÁ, Újezdec

Very good overall type, pretty head, good expression, nice rich tan, good featherings, little bit long in body.

Celkově velmi pěkný typ, krásná hlava, dobrý výraz, pěkně výrazné pálení, dobré praporce (osrstění), poněkud dlouhá v těle.

150 FENY BT tř. OTEVŘENÁ ISADORA Sladká krása VD

Nar.:11.6.2004 CMKU/CKC 7965/04/0 O: Lisgarth DYLAN THOMAS M: FRIDOLINA Sladká krása

Majitel: Jiří ALTMAN, Plzeň

Strong bitch, rather doggy in head, moved close behind, otherwise ok, rather heavy throughout.

Silná fena, hlava má poněkud psí (výraz), pohybuje se úzká vzadu, jinak OK, celkově poněkud mohutná.

151 FENY BT tř. VÍTĚZŮ ADANA Santana Gwellian VD1

Nar.:16.8.2004 CMKU/CKC 7858/04/0 O: RACCOON MAN of Fairytale castle M: ITURI TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Jitka BAJEROVÁ, Nová Paka

Smart moving bitch, up to size, slightly plain in head, good coat.

Bystře se pohybující fena, větší velikosti, trochu nehezká hlava, dobrá srst.

152 FENY BT tř. VÍTĚZŮ ISABELA Sladká krása VD2

Nar.:11.6.2004 CMKU/CKC 7964/04 O: Lisgarth DYLAN THOMAS M: FRIDOLÍNA Sladká krása

Majitel: Dana VYKOUKALOVÁ, Vysoké Mýto

Heavy headed bitch, up to size, moved very well, good conformation, nice expression, coat needs attention.

Fena s těžkou hlavou, větší velikosti, pohybuje se velmi dobře, dobrá stavba těla, pěkný výraz, srst potřebuje péči.

153 FENY BT tř. VETERÁNŮ DALILLA Tricyrtis V1

Nar.: 7.9.1998 CMKU/CKC 4705/98/9 O: Bonema GOLD SOVEREING FOR CHOYA M: AMICITIA MAGNIFICA Res Pretiosa

Majitel: Luďka SIEGROVÁ, Kyšice

Wonderful old girl, no grey in coat, moved very well for age, in full coat and featherings, eye colour could be darker, good colour tan.

Obdivuhodné staré děvče, bez šedin v srsti, pohybuje se na svůj věk velmi dobře, je v plné srsti a s praporci, barva oka by mohla být tmavší, správná barva pálení.

154 FENY BH tř. ŠTĚŇAT BAFFY z Horáckého knížectví xxx

Nar.: 3.2.2008 CMKU/CKC 10065/08 O: MATHIAS z Krásné Gladys M: GRACE od Zlatého Roxe

Majitel: Hana HANÁKOVÁ, Třebíč

nebyla

155 FENY BH tř. ŠTĚŇAT SASKIA TRES z Císařského mlýna VN3

Nar.: 7.1.2008 CMKU/CKC 10039/08 O: ISSYK TRES z Císařského mlýna M: BAISHA Růžový sen

Majitel: Jan BLECHA, Teplice

Rich coloured BH, strong head, good mouth, black pigment, nice dark eyes, moved well enough, must not grow on.

Bohatě vybarvená BH, silná hlava, dobrý čenich, černý pigment, pěkné tmavé oči, pohybovala se dost dobře, nesmí už vyrůst.

156 FENY BH tř. ŠTĚŇAT V TWO VANESSA LIZ z Usedlosti Újezdec VN1

Nar.:23.2.2008 CMKU/CKC 10120/08 O: F TWO FANDANGO z Usedlosti Újezdec M: ILLUSION FLEUR z Usedlosti Újezdec

Majitel: Jindra DIBLÍKOVÁ, Vodňany

Very pretty, well marked, rich tan, nice dark eyes and black nose, very good head, moved well enough, mouth good, lovely hind quarters.

Velmi krásná, dobře zbarvená, zářivá hnědá, pěkné tmavé oči a černý nos, velmi dobrá hlava, pohybuje se dost dobře, čenich je správný, nádherná pozice zadních.

157 FENY BH tř. ŠTĚŇAT XANDRA Prokopská hvězda VN2

Nar.: 8.1.2008 CMKU/CKC 10040/08 O: NOSTRADAMUS ze Zámku Lešná M: ROSITA Prokopská hvězda

Majitel: Hana NOVÁKOVÁ, Praha 5

Pretty little bitch, good conformation, dark eyes, good mouth, promise of long ears, lightly marked, has the spot.

Krásná malá fenka, dobře stavěná, tmavé oči, správný čenich, příslib dlouhých uší, slabě znakovaná, má korunku.

158 FENY BH tř. DOROSTU DÁŠENKA Líbezné tváře N2

Nar.:15.9.2007 CMKU/CKC 9901/07 O: PERCIVAL TWAI z Císařského mlýna M: ARABELA Líbezné tváře

Majitel: Lucie HOFÍRKOVÁ, Pardubice

Strong headed bitch, rather white in face, good pigment, lightly marked, good conformation, mouth will come, moved well enough.

Fena se silnou hlavou, poněkud bílá ve tváři, dobrý pigment, světle znakovaná, dobře stavěná, čenich přijde (vyvine se), pohybovala se dost dobře.

159 FENY BH tř. DOROSTU FIONA Santana Gwellian VN1

Nar.: 1.11.2007 CMKU/CKC 9978/07 O: Toraylac ZIG ZIGLAR M: UMMA TWAI z Císařského mlýna

Majitel: JUDr. Ivana JANDOVÁ, Vinařice-Tuháň

Very nice yougster, well marked, nice head, dark eyes, good mouth, moved well enough, rich colour, lovely topline and tailset.

Velmi pěkná mladá fenka, dobře vybarvená, pěkná hlava, tmavé oči, dobrý čenich, pohybovala se dost dobře, zářivá barva, nádherná horní linie a nasazení ocasu.

160 FENY BH tř. DOROSTU Kaishmar KRISTIANNA xxx

Nar.:23.9.2007 CMKU/CKC 10020-07/ O: Charwelton TATE M: Kaishmar KARRIANNA'S DREAM

Majitel: Daniela ŠPAČKOVÁ, Mladá Boleslav

nebyla

161 FENY BH tř. MLADÝCH BEATRICE Lady Ellen VD

Nar.: 9.1.2007 CMKU/CKC 9417/07 O: KAPUCÍN-KERRY ze Zámku Lešná M: RACHEL Fraking

Majitel: Hana CIMBURKOVÁ, Praha 3

Very lightly marked bitch, pale pigment, nice eyes, long ears, has the spot, moved very well.

Velmi slabě znakovaná fena, světlý pigment, pěkné oči, dlouhé uši, má korunku, pohybovala se velmi dobře.

162 FENY BH tř. MLADÝCH DEBBIE do Kapsy VD

Nar.:22.12.2006CMKU/CKC 9393/06 O: NABUCO TRIES Biely démon M: DULSINEA TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Zuzana KOLÁŘOVÁ, Praha 8

Happy little bitch with lovely dark eyes and good expression, lightly marked, pale pigment, good tailset, good conformation.

Šťastná malá fenka s nádherně tmavýma očima a správným výrazem, slabě znakovaná, světlý pigment, dobrá stavba těla.

163 FENY BH tř. MLADÝCH DOMINICA z Vrchu králů VD

Nar.:14.1.2007 CMKU/CKC 9440/07 O: Toraylac ZIG ZIGLAR M: My Exotic World PRETTY WOMAN

Majitel: Iveta LOUDOVÁ, Pchery

Very well marked, nice rich colour, moved well, wants settled, upright in shoulder, rather long in back, pretty expression, black pigment.

Velmi dobře zbarvená, pěkná zářivá barva, pohybovala se dobře, potřebuje se usadit, strmá v lopatce, poněkud dlouhá ve hřbetě, černý pigment.

164 FENY BH tř. MLADÝCH GOTHICA Merlin Bohemia V2

Nar.: 9.5.2007 CMKU/CKC 9616/07 O: Miletree NIJINSKY'S SECRET M: Anncourt THELMA

Majitel: R. + K. ŠMEJKALOVI, Straky

Attractive head, nice big black eyes, black pigment, good conformation, rich colour, well marked with spot.

Atraktivní hlava, krásné, velké černé oči, černý pigment, dobrá stavba těla, zářivá barva, dobře znakovaná s korunkou.

165 FENY BH tř. MLADÝCH HANAMI Watavah VD

Nar.: 6.7.2007 CMKU/CKC 9769/07 O: VEGAS TRIES Biely démon M: FILLIA Watavah

Majitel: Svatava HALUZOVÁ, Újezdec

Good moving lightly marked bitch, needs to come on in head, shows white in eye, little upright in shoulder.

Dobře se pohybující, slabě znakovaná fena, potřebuje se zlepšit v hlavě, ukazuje bělmo v oku, trochu strmá v lopatce.

166 FENY BH tř. MLADÝCH IASMINE Moravia Eden V3

Nar.:16.2.2007 CMKU/CKC 9501/07 O: ETRALING Azalea M: LUCY z Krásné Gladys

Majitel: Helena MAJERNÍKOVÁ, Lomnice

Strong headed girl, very good pigment, good eye colour, rich heavy marked, moved well enough, good neck and shoulder, rather heavy.

Fenka se silnou hlavou, velmi dobrý pigment, správná barva očí, výrazně a hodně znakovaná, pohybovala se dostatečně dobře, dobrý krk a lopatka, poněkud těžká.

167 FENY BH tř. MLADÝCH MANDYLAY PERI Biely démon V1, CAJC

Nar.: 9.2.2007 CMKU/CKC 10124-08/ O: NABUCO TRIES Biely démon M: WAIKIKI TRIES Biely démon

Majitel: Hana BRÁZDILOVÁ, Fryšták

Very pretty bitch, lovely head, dark eyes, black pigment, very good coat, cobby body, moved well enough.

Velmi krásná fenka, nádherná hlava, tmavé oči, černý pigment, velmi dobrá srst, nízké robustní tělo, pohybovala se dost dobře.

168 FENY BH tř. MLADÝCH O TWO OLLIE DAISY z Usedlosti Újezdec V4

Nar.:29.3.2007 CMKU/CKC 9537/07 O: FOWLER TWAI z Císařského mlýna M: D TWO DAISY z Usedlosti Újezdec

Majitel: Anna KIRCHNEROVÁ, Žďár nad Sázavou

Strong bitch with generous head, good eyes, very black pigment, nice coat very coloured, moved well enough, very sound, up to size.

Silná fena s ušlechtilou hlavou, dobré oči, velmi černý pigment, pěkná srst hodně vybarevná, pohybovala se dost dobře, velmi robustní, větší velikosti.

169 FENY BH tř. MLADÝCH REGGIE od Jihlavské brány VD

Nar.:12.4.2007 CMKU/CKC 9555/07 O: DANDELION Merlin Bohemia M: NUSSIE od Jihlavské brány

Majitel: Eva PŘIBYLOVÁ, Jihlava

Well marked blenheim bitch, short coat, good eye colour, pale pigment, needs to fill in head, movement erratic, very high tail.

Dobře znakovaná BH fena, krátká srst, správná barva oka, světlý pigment, potřebuje vyplnit hlavu, pohyb je nevyrovnaný, ocas je velmi vysoko.

170 FENY BH tř. MEZITŘÍDA DANAE do Kapsy VD3

Nar.:22.12.2006CMKU/CKC 9392/06 O: NABUCO TRIES Biely démon M: DULSINEA TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Bc. Zuzana STÁDNÍKOVÁ, Praha 3

Pretty headed bitch, lovely expression, dark eyes, good pigment, well marked with spot, needs more coat, has an itch on moving.

Fena s krásnou hlavou, nádherný výraz, tmavé oči, dobrý pigment, dobře znakovaná s korunkou, potřebuje více srsti, v pohybu má svědění (drbe se ?).

171 FENY BH tř. MEZITŘÍDA FELEEN od Ptačí skály xxx

Nar.:28.8.2006 CMKU/CKC 9174/06 O: ALEXANDER THE GREAT de l'Angelarde M: EVITHA Spanilá věž

Majitel: VETEŠNÍKOVI, Obrataň

nebyla

172 FENY BH tř. MEZITŘÍDA KATHY TRES z Císařského mlýna VD2

Nar.:18.10.2006CMKU/CKC 9254/06 O: ALEXANDER THE GREAT de l'Angelarde M: UMMA TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Romana JŮZOVÁ, Chýnov

Well marked rich coloured bitch, good conformation, pretty head, good eyes and pigment, bit spoty on face, good long ears, moved well enough.

Dobře znakovaná bohatě vybarvená fena, dobře stavěná, krásná hlava, dobré oči a pigment, trochu pihovaná na tváři, dobré, dlouhé uši, pohybuje se dost

dobře.

173 FENY BH tř. MEZITŘÍDA M TWO MÁVA VENDY z Usedlosti Újezdec xxx

Nar.: 3.10.2006 CMKU/CKC 9231/06 O: WELINGTON MAN z Usedlosti Újezdec M: VENDULKA LIN z Usedlosti Újezdec

Majitel: Tereza TALIÁNOVÁ, Praha 6

nebyla

174 FENY BH tř. MEZITŘÍDA METAXA PERI Biely démon V1, CAC

Nar.: 9.2.2007 SPKP 2145 O: NABUCO TRIES Biely démon M: WAIKIKI TRIES Biely démon

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, Svätý Jur, SK

Attractive good headed bitch, with spot, strong mover, very well made with good topline and tail set.

Atraktivní fena s dobrou hlavou, s korunkou, silná v pohybu, velmi dobře utvářená s dobrou horní linií a nasazením ocasu.

175 FENY BH tř. OTEVŘENÁ AGATHA z Vrchu králů V2, res. CAC

Nar.:25.11.2005CMKU/CKC 8695/05 O: VLAD TEPES de l'Angelarde M: CLERY z Brčálníčku

Majitel: Dana BERNATÍKOVÁ, Brodek u Prostějova

Very pretty bitch, well marked, in full coat, pretty expression, nice dark eyes, good pigment, moved well enough, good overall picture.

Velmi pěkná fena, dobře znakovaná, v plné srsti, krásný výraz, pěkné tmavé oči, dobrý pigment, pohybovala se dost dobře, dobrý celkový obraz.

176 FENY BH tř. OTEVŘENÁ ARABELA Líbezné tváře V

Nar.:26.12.2004CMKU/CKC 8153/04/0O: ELIOT ze Zámku Lešná M: IRIS Vanessa Atalanta

Majitel: Lucie HOFÍRKOVÁ, Pardubice

Very good moving bitch, quite lightly marked, good head, dark eyes, black pigment, very sound, up to size.

Velmi dobře se pohybující fena, dost slabé znakování, dobrá hlava, tmavé oči, černý pigment, velmi důkladná, větší velikosti.

177 FENY BH tř. OTEVŘENÁ DIAMONDS SPAKLE Llewellyn Bohemia V

Nar.:14.4.2006 CMKU/CKC 8933/06/0 O: NABUCO TRIES Biely démon M: BERENICA Llewellyn Bohemia

Majitel: Šárka SOUKUPOVÁ, Chotěboř

Very neat little bitch, pretty head, good dark eyes, black pigment, a bit upright in shoulder, well marked rich colour and good coat, moved very smartly.

Velmi něžná malá fenka, krásná hlava, správně tmavé oči, černý pigment, trochu strmá v lopatce, dobře rozdělená zářivá barva a dobrá srst, pohybovala se velmi bystře.

178 FENY BH tř. OTEVŘENÁ FERGIE Hanácký ráj VD

Nar.:30.10.2002CMKU/CKC 7050/02/0O: ELIOT ze Zámku Lešná M: DAFNE TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Ing. Radomír UHER, Prostějov

Attractively moving bitch, strong headed, with rather too much white on face, black pigment, in very good coat, moved well enough, very good featherings, up to size.

Atraktivně se pohybující fena, silná hlava s poněkud příliš velkým podílem bílé barvy ve tváři, černý pigment, ve velmi dobré srsti, pohybovala se dostatečně dobře, velmi dobré praporce (třásně), je větší velikosti.

179 FENY BH tř. OTEVŘENÁ GREASY Spanilá věž V4

Nar.: 3.5.2006 CMKU/CKC 8985/06/0 O: Helandros IVANHOE M: VERENICA Biely démon

Majitel: Věra DORAZILOVÁ, Tovačov

Heavy marked, good head, black pigment, eye colour could be darker, good movement, in full coat.

Silně znakovaná, dobrá hlava, černý pigment, barva očí by mohla být tmavší, dobrý pohyb, v plné srsti.

180 FENY BH tř. OTEVŘENÁ I TWO ISABELLA BONY z Usedlosti Újezdec V3

Nar.:21.4.2006 CMKU/CKC 8971/06 O: Habanera's HITCHHIKER M: AIMY Jave-King

Majitel: Eva KUBÁTOVÁ, Boršov nad Vltavou

Most attractive bitch, good strong head, very good eyes and pigment, good featherings, little fat.

Nejatraktivnější fena, dobrá silná hlava, velmi dobré oči a pigment, dobré osrstění (střapce), trochu tlustá.

181 FENY BH tř. OTEVŘENÁ IRIS Vanessa Atalanta V

Nar.: 1.2.2003 CMKU/CKC 7157/03/0 O: ROCKWELL de Castelburry M: FÄLLDIN TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Lucie HOFÍRKOVÁ, Pardubice

Strong headed bitch, movement well enough, lovely expression, good dark eyes, black pigment, very well marked, nice long ears.

Fena s mohutnou hlavou, pohyb dostatečně dobrý, nádherný výraz, dobré, tmavé oči, černý pigment, velmi dobře znakovaná, pěkné dlouhé uši.

182 FENY BH tř. OTEVŘENÁ JESSIE Rusavská koliba VD

Nar.: 2.5.2006 CMKU/CKC 9005/06 O: CAIRO Biely démon M: BIANKA Aldaha Gold

Majitel: Marie CHMELOVÁ, Luštěnice

Little bitch with pretty head, well marked with spot, a bit fine althrough, needs more coat.

Malá fenka s krásnou hlavou, dobře znakovaná s korunkou, celkově trochu útlá, potřebuje více srsti.

183 FENY BH tř. OTEVŘENÁ NORMA JEAN ze Zámku Lešná V1, CAC

Nar.:31.12.2005CMKU/CKC 8733/05/0O: NABUCO TRIES Biely démon M: JAMIE-LEE ze Zámku Lešná

Majitel: Běla SOCHOROVÁ, Praha 4

Attractive well marked bitch, good head, dark eyes, black pigment. good conformation, very happy, moved well, reasonable coat.

Atraktivní dobře vybarvená fena, dobrá hlava, tmavé oči, černý pigment, dobrá stavba těla, velmi šťastná, pohybovala se dobře, přijatelná srst.

184 FENY BH tř. OTEVŘENÁ WHITE MAGIC WOMAN vom Paulinenhof VD

Nar.:25.4.2006 CMKU/CKC 9309-06/0 O: FRANY LEE vom Paulinenhof M: Angel's Pride OLILIE

Majitel: Iveta TOMANCOVÁ, Teplice

Very neat little bitch, pretty head, good conformation, cobby, good black pigment, wish she was happier, needs more road walking.

Velmi něžná malá fenka, krásná hlava, dobrá stavba těla, nízká, dobrý černý pigment, přeji si, aby byla veselejší, potřebuje více procházek po cestách.

185 FENY BH tř. VÍTĚZŮ Kaishmar KARRIANNA'S DREAM xxx

Nar.:29.3.2005 CMKU/CKC 10019-07/ O: Judyland TOUCH OF MAGIC M: Korraines BAY BREEZE AT KAISHMAR

Majitel: Daniela ŠPAČKOVÁ, Mladá Boleslav

nebyla

186 FENY BH tř. VÍTĚZŮ KIRISS TRIES Biely démon V1, CAC, VB

Nar.: 8.5.2003 CMKU/CKC 7465/03/0 O: POWER Biely démon M: Immenhof's ROXETTE

Majitel: Eva MACHAČOVÁ, Holešov

Very attractive well marked BH, pretty head, good dark eyes, lovely expression, pigment good enough, in great coat and featherings, moved well enough, very smart, lovely overall picture.

Velmi atraktivní dobře znakovaná BH, krásná hlava, dobré, tmavé oči, nádherný výraz, pigment dosti dobrý, ve vynikající srsti a s třásněmi, pohybovala se dostatečně dobře, velmi bystrá, nádherný celkový obraz.

187 FENY BH tř. VÍTĚZŮ TORAYA Prokopská hvězda VD2

Nar.:29.8.2005 CMKU/CKC 8566/05/0 O: Toraylac ZIG ZIGLAR M: OLINDA Prokopská hvězda

Majitel: Hana NOVÁKOVÁ, Praha 5

Very richly marked BH, well marked on body, too much brown on face, good eyes and expression, black pigment, moved well enough, in good coat, up to size.

Velmi bohatě znakovaná BH, dobré znaky na těle, příliš mnoho hnědé na tváři, dobré oči a výraz, černý pigment, pohybovala se dostatečně dobře, v dobré srsti, větší velikost.

188 FENY BH tř. VETERÁNŮ Aneridee CHRISTMAS CAROL D

Nar.:14.12.1995CMKU/CKC 3364-96/9O: SPACE MISSION via Chantiz M: CRESTESSENCE

Majitel: Ing. Zdeněk STEHLÍK, Praha 6

Bitch up to size, very lightly marked, missing an eye patch, no muscles in the hind quaters.

Fena větší velikosti, velmi málo znakovaná, chybějící skvrna na oku, žádné svaly v zadních partiích (?).

189 FENY BH tř. VETERÁNŮ BARUNKA z Rovin Moravy V2

Nar.: 2.5.2000 CMKU/CKC 5585/00/0 O: ARSETH Rubínový květ M: GRÉTA Moravské lázně

Majitel: Svatava HALUZOVÁ, Újezdec

Neat little bitch, lightly marked, pretty head, good expression, moved well enough, very happy.

Něžná malá fena, slabě znakovaná, krásná hlava, dobrý výraz, pohybovala se dostatečně dobře, velmi šťastná.

190 FENY BH tř. VETERÁNŮ JOCELYN Dejvické údolí V3

Nar.:13.5.2000 CMKU/CKC 5658/00/0 O: WILSON z Císařského mlýna M: Aneridee CHRISTMAS CAROL

Majitel: Ing. Zdeněk STEHLÍK, Praha 6

Strong well marked bitch with rich colour, nice head, good expression, pigment good enough, very muscled old girl, up to size.

Silná, dobře vybarvená fena se zářivou barvou, pěkná hlava, správný výraz, pigment dost dobrý, velmi svalnatá stará dáma, větší velikost.

191 FENY BH tř. VETERÁNŮ Stonehill's WATERLILY V1

Nar.:26.3.1998 CMKU/CKC 4600-98/9 O: Stonehill's ROCKY M: Stonehill's HEY JUNE

Majitel: Eva JÍNOVÁ, Sušice

Lightly marked bitch with spot, pretty head, good expression, good pigment, moved out well and strongly.

Slabě znakovaná fena s korunkou, krásná hlava, správný výraz, dobrý pigment, pohybovala se dobře a důkladně.

192 FENY RU tř. ŠTĚŇAT DARINA Arinin sen VN2

Nar.:21.12.2007CMKU/CKC 10018/07 O: NORIS Prokopská hvězda M: ANETA Arinin sen

Majitel: Ilona ŠTEKRTOVÁ, Praha 9

Richly colored RU, moved well and hapily, good conformation, good pigment, nice eyes, too fine in muzzle.

Zářivě vybarvená RU, pohybovala se dobře a vesele, dobrá stavba těla, dobrý pigment, pěkné oči, příliš jemný čenich.

193 FENY RU tř. ŠTĚŇAT EVENING STAR Flowers City VN1

Nar.: 5.3.2008 CMKU/CKC 10149/08 O: NEVAEH Perle du Sahel M: DIRKÉ ze Západní stráně

Majitel: Jiřina TOLMANOVÁ, Praha 4

Delightful baby, good head, dark eyes, good pigment, nice rich colour, movement very good.

Rozkošné děcko, správná hlava, tmavé oči, dobrý pigment, pěkná zářivá barva, pohyb je velmi dobrý.

194 FENY RU tř. ŠTĚŇAT MISS MYSTIQOUE Moravia Eden N3

Nar.:27.2.2008 CMKU/CKC 10153/08 O: BAILEYS of An Excellent Choice M: MANON LESCAUT Res Pretiosa

Majitel: Libuše KRISTOVÁ, Kunovice

Rather lightly coloured RU, good conformation, pretty head and expression, a bit short in muzzle, deep stop, very happy and moved well.

Poněkud světle zbarvená rubínka, dobrá tělesná konstrukce, krásná hlava a výraz, trochu krátký čenich, hluboký stop, je velmi veselá a pohybovala se dobře.

195 FENY RU tř. DOROSTU BETTY GOLD Šťastný koutek VN1, NFD

Nar.: 5.10.2007 CMKU/CKC 9888/07 O: AMEER Perle du Sahel M: BROOKE Santana Gwellian

Majitel: Olga HÁJKOVÁ, Statenice

Very nice richly coloured RU, moving very well, pretty head, good expression and good pigment.

Velmi pěkná, zářivě zbarvená rubínka, velmi dobře se pohybující, dobrý výraz a pigment.

196 FENY RU tř. MLADÝCH AMELIE MONTMARTRE Gardyth D

Nar.:10.8.2007 CMKU/CKC 9833/07 O: WARWICK Biely démon M: Aneridee TIA MARIA

Majitel: Olga JAČKOVÁ, Praha 1

Richly coloured RU, too much white, nice head and good expression, good conformation, moved well enough, bit close behind.

Zářivě zbarvená RU, příliš mnoho bílé barvy, pěkná hlava a správný výraz, dobrá tělesná stavba, pohybovala se dost dobře, trochu úzká vzadu.

197 FENY RU tř. MLADÝCH JACQUELINE LEE Moravia Eden xxx

Nar.:17.7.2007 CMKU/CKC 9788/07 O: IMPERIO Rubínový květ M: ENGLISH BEAUTY Moravia Eden

Majitel: Jiří ALTMAN, Plzeň

nebyla

198 FENY RU tř. MLADÝCH QERIDA PERI Biely démon VD1

Nar.:10.6.2007 SPKP 2182 O: IMPERIO Rubínový květ M: TANITA Biely démon

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK, Svätý Jur

Attractive headed RU, rich colour, good conformation, good expression but light in eye colour, moved well and happily, curly tail.

Rubínka s atraktivní hlavou, zářivá barva, dobrá stavba těla, správný výraz, ale světlá barva očí, pohybovala se dobře a vesele, kudrnatý ocas.

199 FENY RU tř. MEZITŘÍDA CARMEN Arga-Star VD2

Nar.:22.11.2006CMKU/CKC 9313/06 O: AMEER Perle du Sahel M: DANNY LADY Tempo-Krč

Majitel: Dana FEJFAROVÁ, Poděbrady

Good headed bitch, out of coat, rather straight in stifle, good expression, bit light in eye, moved well enough.

Fena s dobrou hlavou, bez srsti, poněkud strmá v kolenou, dobrý výraz, trochu světlé oko, pohybovala se dost dobře.

200 FENY RU tř. MEZITŘÍDA EROICA PERI Biely démon V1, CAC, VB, VKV

Nar.:13.7.2006 SPKP 2101 O: NABUCO TRIES Biely démon M: LOSTRESS Biely démon

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, Svätý Jur, SK

Generous headed bitch with good dark eyes and black pigment, in good coat, lovely mover, very happy, good overall picture.

Fena s ušlechtilou hlavou a se správnýma tmavýma očima a černým pigmentem, v dobé srsti, báječně běhá, velmi veselá, dobrý celkový obraz.

201 FENY RU tř. OTEVŘENÁ ANETKA Arga-Star xxx

Nar.:22.12.2003CMKU/CKC 7528/03/0O: HAPPY z Horpu M: DANNY LADY Tempo-Krč

Majitel: Eva KUSOVÁ, Vyšší Brod

nebyla

202 FENY RU tř. OTEVŘENÁ C TWO CANDIA z Usedlosti Újezdec VD2

Nar.:16.10.2005CMKU/CKC 8625/05/0O: Anneridee RIVERDANCE M: DARLEE LADY Tempo-Krč

Majitel: Eva KUBÁTOVÁ, Boršov nad Vltavou

Mature bitch, good type of head, nice expression, but light in eye, good pigment, bit pale in colour, in good coat, close behind in movement, slightly fat.

Vyspělá fena, správný typ hlavy, pěkný výraz, ale světlé oko, dobrý pigment, trochu světlá barva, v dobré srsti, při pohybu úzká vzadu, trochu tlustá.

203 FENY RU tř. OTEVŘENÁ DAMINA GOLD z Hradu Doubravka V1, CAC

Nar.:12.4.2006 CMKU/CKC 8994/06 O: Loranka's STARLITE M: GWYNETH z Hradu Špilberk

Majitel: Iveta TOMANCOVÁ, Teplice

Attractive richly coloured RU, very showy on the move, pretty head, very feminine, good dark eyes, good conformation, moved well.

Atraktivní zářivě zbarvená rubínka, velmi pohledná v pohybu, krásná hlava, velmi fenčí, správné tmavé oči, dobrá stavba těla, pohybovala se dobře.

204 FENY RU tř. OTEVŘENÁ LADRONKA Sladká krása VD3

Nar.:13.6.2006 CMKU/CKC 9098/06/0 O: Lisgarth DYLAN THOMAS M: FRIDOLINA Sladká krása

Majitel: Vlasta BÁRTOVÁ, Plzeň

Strong headed bitch, rather deep stop, doggy in head, eye colour could be darker, coat colour is ok, moved well enough enthusiastically.

Fenka se silnou hlavou, poněkud hluboký stop, psí hlava, barva očí by mohla být tmavší, barva srsti je OK, pohybovala se dobře s dostatečným nadšením.

205 FENY RU tř. VÍTĚZŮ FRENCH KISS Perle du Sahel xxx

Nar.: 5.8.2003 CMKU/CKC 7328/03 O: Leelyn TWISTER M: ONLY a ROSE d'm Ysatis

Majitel: Alexandra BEDOUI, Rudná

nebyla

206 FENY TR tř. ŠTĚŇAT S TWO SÁRA VENDY z Usedlosti Újezdec xxx

Nar.:31.12.2007SPKP 2263 O: FOWLER TWAI z Císařského mlýna M: VENDULKA LIN z Usedlosti Újezdec

Majitel: Alena SMOLENOVÁ, Dunajská Lužná, SK

nebyla

207 FENY TR tř. DOROSTU ANDALUSIA Amor Real VN3

Nar.:14.12.2007CMKU/CKC 9976/07 O: CAIRO Biely démon M: FLORENTINA Spanilá věž

Majitel: Vladimíra GRYCOVÁ, Zábřeh

Sweet little TR, good eyes and expression, little short in muzzle, heavy marked, moved well enough.

Sladká malá trikolorka, dobré oči a výraz, trochu krátký čenich, hodně znakovaná, pohyb vyhovující.

208 FENY TR tř. DOROSTU BRINCLEY SIRI Biely démon VN1

Nar.: 9.12.2007 SPKP 2240 O: Babbler's LATEST NEWS M: WIXY QIRI Biely démon

Majitel: Lucie KUDLÁČKOVÁ, Praha 4

Attractive TR, good head, very good eye and expression, nice clear white, good conformation, moved well enough, a bit enthusiastic.

Atraktivní trikolorka, dobrá hlava, velmi dobré oko a výraz, pěkně čistě bílá, dobrá stavba těla, pohybovala se dost dobře, lehce nadšená.

209 FENY TR tř. DOROSTU ELISSA Syparo VN2

Nar.:11.11.2007CMKU/CKC 9932/07 O: LOUIS TWAI z Císařského mlýna M: GUDRUN TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Sylvie ROHÁČKOVÁ, Semily

Well marked TR with good head, dark eyes and clear white, moved well enough and very happily, must not grow on, could be a little fatter.

Trikolorka s dobře rozloženými znaky, s dobrou hlavou, tmavé oči a čistá bílá, pohybuje se dostatečně dobře a velmi vesele, nesmí už růst, mohla by být o trochu tlustší.

210 FENY TR tř. DOROSTU HANNETTE Spanilá věž xxx

Nar.:15.11.2007CMKU/CKC 9963/07 O: Babbler's LATES NEWS M: VERENICA Biely démon

Majitel: MUDr. Judita SKOUMALOVÁ, Brno

nebyla

211 FENY TR tř. MLADÝCH ANNY Salvia Rose VD

Nar.:15.8.2007 CMKU/CKC 9819/07 O: FOWLER TWAI z Císařského mlýna M: ESTER NOELI od Zlatého Roxe

Majitel: Lucie MAYEROVÁ, Benešov

Nicely marked TR, correct head, nice expression, could be darker in eye, slightly long, nice rich tan, moved well enough.

Pěkně znakovaná trikolorka, korektní hlava, pěkný výraz, mohla by mít tmavší oko, trochu dlouhá, pěkná výrazná barva, pohybovala se dostatečně dobře.

212 FENY TR tř. MLADÝCH BABY GOLD Fraking VD

Nar.:18.7.2007 CMKU/CKC 9793/07 O: Pensrick DIXY LEE M: DANAE PRINCESS Moravia Eden

Majitel: Iveta LOUDOVÁ, Pchery

Well marked TR, little plain in head, no blaze, good conformation, rich tan, good eye colour, moved well enough, needs a bit more bone.

Dobře znakovaná trikolorka, trochu nehezká hlava, chybí lysina, výrazné pálení, správná barva oka, pohybovala se dostatečně dobře, potřebuje trochu silnější kosti.

213 FENY TR tř. MLADÝCH CONIE BATGIRL Líbezné tváře V

Nar.:23.2.2007 CMKU/CKC 9542/07 O: Anncourt TEDDY BEAR M: ARANKA Líbezní tváře

Majitel: Jitka VENCLOVÁ, Liberec

Well marked TR, nice tan, pretty head, dark enough eye, good expression, moved very well, quite showy.

Dobře znakovaná trikolorka, pěkné pálení, krásná hlava, dostatečně tmavé oko, správný výraz, pohybovala se velmi dobře, docela pohledná.

214 FENY TR tř. MLADÝCH DACIA Santana Gwellian VD

Nar.:19.3.2007 CMKU/CKC 9519/07 O: VOLPONE de la Ferme du Prieure M: ADANA Santana Gwellian

Majitel: Ing. Romana KÁŇOVÁ, Praha 9

Very heavy marked TR, a bit overmarked on the face, no blaze, quite ticked, movement ok and happy, colour ok.

Velmi těžce znakovaná trokolorka (málo bílá), trochu přespříliš znakovaná ve tváři, bez lysiny, dost pihovatá, pohyb je ok a veselý, barva ok.

215 FENY TR tř. MLADÝCH GAJANÉ FELICITA z Mokropes V4

Nar.:27.4.2007 CMKU/CKC 9640/07 O: BONIFÁC FAWLER z Mokropes M: FELICITA CAMILA z Mokropes

Majitel: Mgr. Alena ČÍHALOVÁ, Černošice

Very well marked TR, clear white, nice rich tan, pretty head, good eye, short neck, moved well enough, good topline.

Velmi dobře zbarvená trikolorka, čistá bílá, pěkné, výrazné pálení, krásná hlava, krátký krk, pohybuje se dostatečně dobře, dobrá horní linie.

216 FENY TR tř. MLADÝCH GRACIE Caroli Regis V3

Nar.: 7.7.2007 CMKU/CKC 9775/07 O: NABUCO TRIES Biely démon M: ELSA Caroli Regis

Majitel: Jaromír PALÁN, Most

Richly marked TR, generous head with dark eyes and very nice expression, very happy girl, good coat, moved well and happily, little upright in shoulder, good type overall.

Bohatě znakovaná trikolorka, ušlechtilá hlava s tmavýma očima a velmi pěkným výrazem, hodně veselá holka, dobrá srst, pohybovala se dobře a šťastně, trochu strmá v lopatkách, celkově dobrý typ.

217 FENY TR tř. MLADÝCH O TWO OCTAVIE DAISY z Usedlosti Újezdec V

Nar.:29.3.2007 CMKU/CKC 9535/07 O: FOWLER TWAI z Císařského mlýna M: D TWO DAISY z Usedlosti Újezdec

Majitel: Luďka SIEGROVÁ, Kyšice

Very happy well marked bitch, nice head with good expression, clean white, moved well enough, need to get a head up when moving.

Velice veselá, dobře znakovaná fenka, pěkná hlava s dobrým výrazem, čistá bílá, pohybovala se dost dobře, potřebuje držet hlavu nahoře, když se pohybuje.

218 FENY TR tř. MLADÝCH OYREEN PERI Biely démon V1, CAJC, NMF

Nar.:17.4.2007 SPKP 2164 O: GRANDWILLE Rubínový květ M: WEBBI TRIES Biely démon

Majitel: Vlasta HOLÍKOVÁ, Žďár nad Sázavou

Mature young bitch, cobby, in good coat, very pretty head and expression, dark eyes, very happy, moved very well.

Vyspělá mladá fena, nízká, v dobré srsti, velmi krásná hlava a výraz, tmavé oči, velice veselá, pohybovala se velmi dobře.

219 FENY TR tř. MLADÝCH SUNNETTA PERI Biely démon V2

Nar.:24.6.2007 SPKP 2177 O: BENTLEY QIRI Biely démon M: INGA TRIES Biely démon

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, Svätý Jur, SK

Well marked TR, nice coat for age, good conformation, pretty head, good dark eyes and nice expression, happy girl, moved well.

Dobře znakovaná trikolorka, na její věk dobré osrstění, dobrá stavba těla, krásná hlava, správné, tmavé oči a hezký výraz, šťastné děvče, pohybovala se dobře.

220 FENY TR tř. MEZITŘÍDA ANABEL z Královského města VD2

Nar.:12.9.2006 CMKU/CKC 9200/06 O: PERCIVAL TWAI z Císařského mlýna M: PAMELA Fraking

Majitel: Věra LAPÁČKOVÁ, Slaný

Heavy marked TR, nice coat and feathering, good head, nice eye and expression, rich tan, drops away on the croup, movement rather erratic.

Hodně znakovaná TR, pěkná srst a praporce, dobrá hlava, pěkné oko a výraz, výrazné pálení, svažuje se směrem k zádi, pohyb poněkud neuspořádaný.

221 FENY TR tř. MEZITŘÍDA BESSI Líbezné tváře VD3

Nar.: 4.11.2006 CMKU/CKC 9344/06 O: ELIOT ze Zámku Lešná M: IRIS Vanessa Atalanta

Majitel: Lucie ŠULCOVÁ, Ústí nad Orlicí

Generous headed heavy marked TR, overmarked on the face, nice coat, good expression, moved well and happily.

Těžce znakovaná TR s ušlechtilou hlavou, přiliš znakovaná ve tvářích, pěkná srst, správný výraz, pohybovala se dobře a vesele.

222 FENY TR tř. MEZITŘÍDA FREESIA Merlin Bohemia V1, CAC, VB

Nar.:16.1.2007 CMKU/CKC 9443/07 O: VLAD TEPES de l'Angelarde M: DIAMOND ROSE Merlin Bohemia

Majitel: R. + K. ŠMEJKALOVI, Straky

Pretty headed bitch, good eyes and expression, good conformation, movement close behind, otherwise moves well and hapily, very good overall picture.

Fenka s krásnou hlavou, dobré oči a výraz, dobrá stavba těla, pohyb je vzadu úzký, jinak se pohybuje dobře a vesele, velmi dobrý celkový obraz.

223 FENY TR tř. OTEVŘENÁ ALIZÉ z Vrchu králů xxx

Nar.:25.11.2005CMKU/CKC 8696/05 O: VLAD TEPES de l'Angelarde M: CLERY z Brčálníčku

Majitel: Jolana BÁČOVÁ, Brandýsek

nebyla

224 FENY TR tř. OTEVŘENÁ ARANKA Líbezné zváře V1, CAC

Nar.:26.12.2004CMKU/CKC 8154/04/0O: ELIOT ze Zámku Lešná M: IRIS Vanessa Atalanta

Majitel: Lucie HOFÍRKOVÁ, Pardubice

Very pretty well marked TR, good eyes and pretty expression, coby body, moved well and happily, in good coat.

Velice krásná trikolorka s dobrým znakováním, dobré oči a krásný výraz, nízké tělo, pohybuje se dobře a šťastně, v dobré srsti.

225 FENY TR tř. OTEVŘENÁ CAROLINA Santana Gwellian V3

Nar.:10.6.2006 CMKU/CKC 9069/06/0 O: LOUIS TWAI z Císařského mlýna M: RIVERA TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Jitka BAJEROVÁ, Nová Paka

Rather heavy marked TR, nice head, rich tan, nice eyes and expression, moved well enough and happily, enough coat.

Poněkud těžce znakovaná trikolorka, pěkná hlava, výrazné pálení, pěkné oči a výraz, pohybovala se dost dobře a vesele, dostatek srsti.

226 FENY TR tř. OTEVŘENÁ FILLIA Watavah VD

Nar.: 5.1.2004 CMKU/CKC 7562/04/0 O: VAMPIRELLI Biely démon M: BARUNKA z Rovin Moravy

Majitel: Svatava HALUZOVÁ, Újezdec

TR in reasonable coat, quite well marked on body, but facial markings detract from otherwise pretty head, a bit heavy in the shoulder, stands a bit long.

Trikolorka v odpovídající srsti, docela dobře vybarvená v těle, ale znaky na tvářích kazí jinak krásnou hlavu, trochu těžká v lopatkách, ve stoje trochu dlouhá.

227 FENY TR tř. OTEVŘENÁ MONA LISA Hanácký ráj V2, res. CAC

Nar.:10.3.2006 CMKU/CKC 8862/06/0 O: CAIRO Biely démon M: INSIDER LADY of Fairytale forest

Majitel: Ing. Radomír UHER, Prostějov

Very pretty headed TR, in good coat, good dark eyes, nice clear white, cobby body, moved well enough, pretty picture standing.

TR s velice krásnou hlavou, v dobré srsti, správné tmavé oči, pěkná čistá bílá, nízké tělo, pohybovala se dost dobře, ve stoje krásný obraz.

228 FENY TR tř. OTEVŘENÁ TARRA Prokopská hvězda VD4

Nar.:29.8.2005 CMKU/CKC 8565/05 O: Toraylac ZIG ZIGLAR M: OLINDA Prokopská hvězda

Majitel: Alena JELÍNKOVÁ, Praha 4

Very lightly marked TR, rich tan, nice head, good expression, narrow blaze, moved well and happily, too much ticked.

Velmi málo znakovaná trikolorka, výrazné pálení, správný výraz, úzká lysina, pohybovala se dobře a vesele, příliš mnoho pih.

229 FENY TR tř. VÍTĚZŮ ANGELINA JOLIE do Kapsy V4

Nar.: 9.9.2003 CMKU/CKC 7398/03/0 O: WILSON z Císařského mlýna M: DULSINEA TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Lucie KUDLÁČKOVÁ, Praha 4

Heavy marked TR, good head, lovely expression, very nice attitude, looks good standing, could move better coming and going, attractive from side view.

Těžce znakovaná trikolorka, dobrá hlava, nádherný výraz, velmi pěkné držení těla, ve stoje vypadá dobře, mohla by se pohybovat lépe tam a zpět, atraktivní při

pohledu ze strany.

230 FENY TR tř. VÍTĚZŮ COCO CHANEL do Kapsy V3

Nar.: 8.1.2006 CMKU/CKC 8760/06 O: Toraylac ZIG ZIGLAR M: ANGELINA JOLIE do Kapsy

Majitel: Zdenka BELLOVÁ, Praha 4

Heavy marked TR, with very little blaze, a bit overmarked on the face, good conformation, pretty head, good expression, moved well enough.

Hodně znakovaná trikolorka s velmi malou lysinkou, trochu příliš znaků na tvářích, dobrá stavba těla, krásná hlava, dobrý výraz, pohybovala se dostatečně dobře.

231 FENY TR tř. VÍTĚZŮ ELSA Caroli Regis V2,---

Nar.:17.10.2004CMKU/CKC 8060/04/0O: CAIRO Biely démon M: GERTRUDA TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Jaromír PALÁN, Most

Very well marked TR, in full coat and feathering, coat a bit wawy and harsh, good conformation, moved very well, pretty head and expression, showy on the move.

Trikolorka s velmi dobrým rozdělením barev, v plné srsti a s praporci, srst trochu vlnitá a drsná, dobrá stavba těla, pohybovala se velmi dobře, krásná hlava a výraz, pohledná v pohybu.

232 FENY TR tř. VÍTĚZŮ FILOMENA TRES z Císařského mlýna V1, CAC

Nar.: 1.1.2006 CMKU/CKC 8743/06/0 O: VLAD TEPES de l'Angelarde M: IDRUS TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Jiřina SEVEROVÁ, Kněžice

Very well coated and marked TR, pretty head and expression, very feminine, cobby body, moved well enough, only needs to keep her head up more, good featherings.

Velmi pěkně osrstěná a vybarvená trikolorka, krásná hlava a výraz, velmi fenčí, nízké tělo, pohybuje se dostatečně dobře, jen potřebuje nést hlavu výše, dobré praporce (třásně).

233 FENY TR tř. VÍTĚZŮ JACYNTHE Perle du Sahel VD

Nar.:20.8.2004 CMKU/CKC 7861/04 O: Toraylac PADRUIG M: TROPHY STAR de la Fieffe au Songeur

Majitel: Alexandra BEDOUI, Rudná

Attractive headed bitch, well marked, good conformation, appears a bit weak on hind quaters, good expression, moved happily.

Fena s atraktivní hlavou, dobře znakovaná, dobrá stavba těla, zdá se trochu slabá v zadních partiích, dobrý výraz, pohybovala se vesele.

234 FENY TR tř. VÍTĚZŮ ROMY Dejvické údolí VD

Nar.:11.2.2004 CMKU/CKC 7608/04/0 O: NOEL Dejvické údolí M: Aneridee CREST OF HEARTS

Majitel: Ing. Zdeněk STEHLÍK, Praha 6

Atractive headed, well marked TR, coat very wawy, heavy in shoulder, nice head and good expression, nice clear white.

Dobře znakovaná trikolorka s atraktivní hlavou, srst velmi vlnitá, těžká v lopatce, pěkná hlava a správný výraz, pěkně čistá bílá.

235 FENY TR tř. VETERÁNŮ IBERIA Biely démon V1, nejlepší veterán

Nar.: 7.3.2000 CMKU/CKC 5760-00/0 O: Milkeyn MONARCH AT LYMREY M: MERIEM Biely démon

Majitel: Hana BRÁZDILOVÁ, Fryšták

Very pretty TR in good coat, good featherings, feminine head, dark eyes, good expression, moved very well and happily.

Velmi krásná trikolorka v dobré srsti, dobré praporce, fenčí hlava, tmavé oči, správný výraz, pohybovala se velmi dobře a vesele.

236 FENY TR tř. VETERÁNŮ IDA od Stříbrného groše VD2

Nar.:31.12.1994CMKu/CKC 2502/94 O: RIO von der Saarmühle M: BESINKA od Stříbrného groše

Majitel: Ing. Radomír UHER, Prostějov

Very bright eyed, good head, dark eye and good expression, good conformation, slight limp hind quaters.

S velmi světlýma očima, dobrá hlava, tmavé oko (???) a správný výraz, dobrá stavba těla, lehce kulhá na zadní.