CHARLES_web_small3
 Výsledky Speciální výstavy v Praze - Vinoři

Výsledky Speciální výstavy kavalírů a kingů 2007, Praha - Vinoř, 10.6.2007, včetně posudků.

1 KING FENY BT tř. ŠTĚŇAT URŠULA TIZIAN Bedit N1

Nar.:31.12.2006CMKU/KCS 782/06 O: TIZIAN Verum Gaudium M: GERALDINA Verum Gaudium

Majitel: Dana ZOULOVÁ, Ústí nad Labem

Substantial BT, quite big to age, large head, good dome, a bit long in body, very good bone, expression must improve with age, moves nice a baby.

Robustní BT, docela velká vzhledem k věku, velká hlava, správná klenba, trochu dlouhý v těle, velmi dobrá kostra, výraz se musí zlepšit s věkem, pohybuje se

hezky jako štěně.

2 FENY TR tř. DOROSTU FLOPSY Karaj VN1, NFD

Nar.: 5.10.2006 CMKU/KCS 766/06 O: VELOURS NOIR de la Tierra de Suerte M: ELIZABETH z Vyhlídky

Majitel: Jaroslava VOTÁPKOVÁ, Údlice

Very pretty TR, lovely size and shape, I would like a bit more bone, very good dome, needs more cushioning, low set ears, short back, sound hind quartes,

lovely markings.

Velmi pěkná TR, roztomilá velikost a formát, rád bych, aby měla lepší kostru, velmi dobrá klenba lebky, potřebuje více vyplnit, nízko nasazené uši, krátký hřbet,

dobrá zadní část, báječné znakování.

3 FENY RU tř. MLADÝCH BIANCA Bohemia Zlatava V2

Nar.:25.7.2006 CMKU/KCS 747/06 O: AŠANT ze Zámku Lešná M: INAJA Bohemia Zlatava

Majitel: Irina KORBELOVÁ, Lovosice

Lovely coby (body ?), good size to age, suff. large head, would like better done, large eye, would like a straight of front, good neck, suff. straight back, good hind

quarters, lovely colour, still moves a little bit close.

Krásné tělo (?), dobrá velikost na její věk, dostatečně velká hlava, byl bych rád, aby byla lépe stavěná, velké oko, rád bych rovnější přední, dobrý krk,

dostatečně rovný hřbet, dobrá zadní část, nádherná barva, ještě je v pohybu trochu úzká.

4 FENY BT tř. MLADÝCH BRYLANT Rubinowy Skarb V1, CAJC, NMF

Nar.:15.5.2006 PKR IX-47547 O: VIDOR KING de la Bascka M: FELICITA z Cerekvické stráně

Majitel: Dorota LEDZEWICZ, Polska, Bialystok

BT, lovely outline, coby (body?) and square, large head, good bone and cushioning, I would like a little bit more turn up, straight front, very good bone, lovely

silky coat and colour, moves a little his close behind, shows well, good temperament.

BT, báječná v profilu, těle a kvadratická, velká hlava, dobré kosti a výplně, přál bych si trochu výše otočený vzhůru (zřejmě o nose), rovný předek, velmi

dobrá kostra, nádherná hedvábná srst a barva, pohybuje se vzadu trochu sevřeně, předvádí se dobře, dobrý temperament.

5 FENY RU tř. MLADÝCH CLEA z Vesničky u hranic xxx

Nar.: 6.2.2006 CMKU/KCS 703/06 O: BRUNO z Cerekvické stráně M: BABETKA z Vesničky u hranic

Majitel: Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ, Kolešovice

nebyla

6 FENY BH tř. MLADÝCH GALLA z Valldemose VD

Nar.:23.5.2006 CMKU/KCS 717/06 O: BASTIEN Stamíra M: BERENICA z Valldemose

Majitel: Světlana ROSENTHALOVÁ, Mšené Lázně

Very small, dainty BT, needs to body up, small head, rather extreme flat face, needs to body up a lot, which should improve her topline, attractive marking and

colour, silky coat.

Velmi malá, elegantní BT, potřebuje vyspět, malá hlava, poněkud etrémně plochá tvář, potřebuje hodně vyspět, což by mělo zlepšit její horní linii, atraktivní

znakování a barva, hedvábná srst.

7 FENY RU tř. MLADÝCH MAY od Dvou ořechů V

Nar.:11.9.2006 CMKU/KCS 758/06 O: GERI of Tsin-Ling-Schan M: KANACHÉ od Dvou ořechů

Majitel: Světlana ROSENTHALOVÁ, Mšené Lázně

Good size and nice body, really nice head with good expression, lovely dark eye, needs to drop in body, nice colour, unfortunately doesn't show today, but

"výborná" for quality.

Správná velikost a pěkné tělo, skutečně pěkná hlava s dobrým výrazem, roztomilé tmavé oko, potřebuje spadnout v těle, pěkná barva, bohužel se dnes

nepředvádí, ale výborná pro kvalitu.

8 FENY BT tř. MLADÝCH PHOEBE LADY B. Fapella Gray V4

Nar.:30.5.2006 CMKU/KCS 740/06 O: AŠANT ze Zámku Lešná M: LADY B. AILLI Fapella Gray

Majitel: Eva LIBERDOVÁ, Staříč

Very feminine BT, good shape, still a bit narrow in head, lovely low-set ears, unfortunately very skinny and needs to body up, lovely colour to age, moves a bit

narrow.

Velmi fenčí BT, dobrý formát, ještě trochu úzká hlava, nádherné, nízko nasazené uši, bohužel velmi vyzáblá a potřebuje přibrat v těle, nádherná barva na její

věk, pohybuje se trochu úzkým chodem.

9 FENY RU tř. MLADÝCH QUEENY DEISY Fapella Gray V3

Nar.:15.6.2006 CMKU/KCS 744/06 O: MORIS MACABEUS Bedit M: DEISY BEVERLY Fapella Gray

Majitel: Petr FASORA, Hovorany

Ruby, a touched long in cast, suff. large head, large eye, rather short ears, suff. bone, good neck, nicely rounded ribcage, sound hind quarters, lovely colour,

moves with good side.

Ruby, citelně dlouhá ve fomátu, dostatečně velká hlava, velké oko, poněkud krátké uši, dostatečná kostra, dobrý krk, pěkně zaoblený hrudník, důkladná zadní

partie, báječná barva, pohybuje se správnou stranou.

10 FENY RU tř. MLADÝCH SHEILA MACABEUS Bedit VD

Nar.:26.8.2006 CMKU/KCS 762/06 O: TIZIAN Verum Gaudium M: NYMUE MACABEUS Bedit

Majitel: Dana ZOULOVÁ, Ústí nad Labem

9 months, still a baby, needs to body up, large head, eyes set to far apart, needs straight in front, needs to substance, lovely rich colour, moves very narrow

behind, needs to settle in temperament.

9-ti měsíční, dosud štěně, potřebuje zesílit, velká hlava, oči umístěné příliš daleko od sebe, potřebuje narovnat (nemá být spíše strenghten - zesílit?) vepředu,

potřebuje hmotu, pohybuje se vzadu velmi úzká, potřebuje se usadit v temperamentu.

103 FENY TR tř. MEZITŘÍDA DESDEMONA Charly Unlimited V2, res. CAC

Nar.:15.1.2006 CMKU/CKC 715-06/06O: Maibee ROBSON M: Maplehurst MARISSA

Majitel: Jaroslava VOTÁPKOVÁ, Údlice

Lovely shape and type, but still very immature, beautiful head, lovely profile, needs to body up, nice square frame, very attractive markings, unfortunatelly

doesn't show very well, if this bitch bodies up with age and shows better, she would be a top class dog, because she has got a lot of quality, "výborná" for the

potential.

Báječný formát a typ, ale dosud velmi nevyspělá, krásná hlava, nádherný profil, ptřebuje vyspět, pěkný čtvercový rámec, velmi atraktivní znakování, bohužel se

příliš dobře nepředvádí, když tato fenka s věkem přibere a lépe se předvede, bude z ní prvotřídní pes, protože je hodně kvalitní, je výborná pro její potenciál.

11 FENY BH tř. MEZITŘÍDA Dixie Acres TYNA AT JARKA V2, r. CAC

Nar.:23.2.2006 CMKU/KCS 733-06/06 O: PRESTON TOY Verum Gaudium M: Dixie Acres SUMMER BREEZE

Majitel: Jaroslava VOTÁPKOVÁ, Údlice

Feminine BH, good overall type, pretty head, dark type, good pigment, very good ribcage, sufficiently straight front, sound hind quarters, good colour, moves

well, but must improve in topline.

BH s fenčím výrazem, celkově dobrý typ, krásná hlava, tmavý typ, dobrý pigment, velmi dobrý hrudník, dostatečně rovné přední, důkladné zadní, dobrá barva,

pohybuje se dobře, ale musí se zlepšit v horní linii.

12 FENY BT tř. MEZITŘÍDA NELLY CHERRY Fapella Gray V1, CAC

Nar.:21.8.2005 CMKU/KCS 683/05 O: MORIS MACABEUS Bedit M: CHERRY LADY B. Fapella Gray

Majitel: Petr FASORA, Hovorany

BT lovely shape and size, touched long in loin, lovely head with gentle expression, excellent stop and lovely cushioning, best body in this class, very promissing

coat, moves well.

BT nádherného formátu a velikosti, lehce dlouhá v bedrech, roztomilá hlava s něžným výrazem, výborný stop a báječné výplně, nejlepší tělo v této třídě, velmi

slibná srst, pohybuje se dobře.

13 FENY BT tř. OTEVŘENÁ Marjaniemen QUEEN OF HOPES V1, CAC

Nar.:28.4.2005 PKR IX-45952 O: Marsward MY MATE MARCHOG M: Marsward LITTLE MISS MOLLY

Majitel: Dorota LEDZEWICZ, Polska, Bialystok

Super shape BT, short in coby (body ?), large head, good tomb (tomb je hrob, má být dome), very good bone, suff. straight front, sound hind quarters, good coat

markings, moves rather close behind, a little bit untidy in front.

BT se super formátem, krátká v těle?, velká hlava, dobrá klenba, velmi dobrá kostra, dostatečně rovný předek, důkladné zadní, dobré zbarvení srsti, vzadu je

v pohybu poněkud úzká, trochu rozhozená vepředu.

14 FENY BT tř. VÍTĚZŮ DEBY z Cerekvické stráně V3

Nar.: 7.8.2003 CMKU/KCS 581/03/04 O: HSAMUEL von Santa Felicia M: ARABELLA GOLD Milpos

Majitel: Jaroslava VOTÁPKOVÁ, Údlice

Solid BT, good size and shape, pleasing head, but would like more turn up, low set ears, good neck, would prefer more ribcage, silky coat, good move, a little

bit drive behind.

Solidní BT, dobrá velikost a formát, roztomilá hlava, ale chtěl bych, aby byla více otočená nahoru, nízko nasazené uši, dobrý krk, preferoval bych větší

hrudník, hedvábná srst, dobrý pohyb, málo dynamiky vzadu.

15 FENY RU tř. VÍTĚZŮ FELICITA z Cerekvické stráně V1, CAC, VSV

Nar.:13.8.2004 PKR IX-45126 O: MAXIM MACABEUS Bedit M: CLARISSA z Cerekvické stráně

Majitel: Dorota LEDZEWICZ, Polska, Bialystok

Solid RU, super shape and size, lovely profile, exceptionally good substance and bone, large head, very good nose placement, low set ears, lovely strong neck,

super ribcage, sound hind quarters, suff. straight topline, rich colour, super coat, shows and moves very well.

Solidní RU, super formát a velikost, nádherný profil, vyjímečně dobrá substance a kostra, velká hlava, velmi dobré umístění nosu, nízko nasazené uši, báječně

silný krk, super hrudník, důkladné zadní partie, dostatečně rovná horní linie, zářivá barva, super srst, předvádí a pohybuje se velmi dobře.

16 FENY TR tř. VÍTĚZŮ ICEE CATHY Fapella Gray V2, res. CAC

Nar.:30.12.2002CMKU/KCS 557/02/04 O: ENDY BRILLIANCY Fapella Gray M: CATHY COX Fapella Gray

Majitel: Petr FASORA, Hovorany

Very feminine TR, lovely shape and size, beautiful head with good dome, good set ears, very good cushioning, suff. dark eye, well boned front, good neck, sound

hind quarters, attractive markings, moves a little bit untidy in front, could be shown better, lovely overall type.

Velmi fenčí TR, báječný formát a velikost, překrásná hlava se správnou klenbou, dobře nasazené uši, velmi dobré výplně, dostatečně tmavé oko, dobrá kostra

vepředu, dobrý krk, důkladné zadní partie, atraktivní vybarvení, pohyb vepředu trochu neuspořádaný, mohla by být lépe předvedena, celkově roztomilý typ.

17 FENY TR tř. VETERÁNŮ CATHY COX Fapella Gray V1, nejlepší veteránka

Nar.: 1.2.1999 CMKU/KCS 331/99/00 O: ATHOS Bokalu M: COX POMONA Nalinas

Majitel: Petr FASORA, Hovorany

Lovely shape, coby (body ?) and super size, lovely head, super dome, good cushioning, lovely dark eye, low set ears, super body, strong bone, very sound hind

quarters, good colour, moves well for age.

Báječný formát, tělo a super velikost, roztomilá hlava, super klenba, dobře vyplněná, nádherné tmavé oko, nízko nasazené uši, super tělo, silná kostra, velmi

důkladná zadní partie, dobrá barva, na svůj věk se pohybuje dobře.

18 FENY BH tř. VETERÁNŮ FIDJI KARLJOHAN Bedit V2

Nar.:13.3.1999 CMKU/KCS 334/99/00 O: KARLJOHAN Nalinas M: CORRIE Karlovarský porcelán

Majitel: Dana ZOULOVÁ, Ústí nad Labem

Lovely sguare, rather out of coat, pleasing head, good stop, would prefer a straight front, deep body with straight behind, movement not too good.

Báječně kvadratická, poněkud bez srsti, nádherná hlava, dobrý stop, preferoval bych rovný předek, hluboké tělo s rovnými zadními, pohyb není příliš dobrý.

19 PSI BT tř. ŠTĚŇAT Othmese CELTIC VICTORY VN1, NPŠ

Nar.:10.1.2007 AH 01219301 O: Othmese DHU OTES M: Othmese ROOZ KERESEN

Majitel: Dorota LEDZEWICZ, Polska, Bialystok

Very pleasing puppy BT, good shape for age, good domed no spapecement (??), firm topline, silky straight coat, sound hind quarters, moves well for age.

Velmi krásné BT štěně, dobrý formát na jeho věk, dobrá klenba lebky, ...., pevná horní linie, hedvábná rovná srst, důkladné zadní partie, pohybuje se na svůj

věk dobře.

20 PSI BT tř. ŠTĚŇAT URIEL TIZIAN Bedit N2

Nar.:31.12.2006CMKU/KCS 781/06 O: TIZIAN Verum Gaudium M: GERALDINE Verum Gaudium

Majitel: Dana ZOULOVÁ, Ústí nad Labem

A bit big for age, I would to be more compact, solid bone, rather stronger under jaw would prefer more lippy, good topline, strong hind quarters, needs to (be)

soft in expression, needs more training.

Trochu velký na jeho věk, mohl by být kompaktnější, pevná kostra, poněkud silnější pod čelistí, preferoval bych větší pysky, dobrá horní linie, silná zadní

partie, potřebuje být jemnější ve výrazu, potřebuje více tréninku.

21 PSI BH tř. DOROSTU FAFÍK Karaj xxx

Nar.: 5.10.2006 CMKU/KCS 763/06 O: VELOURS NOIR de la Tierra de Suerte M: ELIZABETH z Vyhlídky

Majitel: Andrea TSOHLA, Praha 9

nebyl

22 PSI TR tř. MLADÝCH BONAPARTE des Vercheres de Montdidier VD3

Nar.:28.2.2006 CMKU/KCS 769-06/06 O: Rossbonny KENTON M: UNGATA de l'Epine a Miel

Majitel: Jaroslava VOTÁPKOVÁ, Údlice

Suff. squared TR, large well balanced head, good domed, suff. cushioning for age, needs to body up and rather narrow in front, good markings, could shown

better and better hind quarters.

Dostatečně kvadratický TR, velká, dobře vyvážená hlava, s dobrou klenbou, na jeho věk dostatečně vyplněná, potřebuje vyspět v těle a je poněkud úzký vepředu,

dobré vybarvení, mohl by se lépe předvádět a mít lepší zadek.

23 PSI BH tř. MLADÝCH BONSAI des Vercheres de Montdidier V2

Nar.: 5.9.2006 CMKU/KCS 796-07/06 O: TIMOTHY de Melcourt M: ASTURIAS de la Bacska

Majitel: Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ, Kolešovice

Very pretty BH, lovely large head, good pigment, very good cushioning, good bone for age, a bit long in loin, good markings, very good type, but he could be

shown better, once body up to (spíše "then") will be a very good dog.

Velmi krásný BH, roztomilá velká hlava, dobrý pigment, velmi dobré výplně, na jeho věk dobrá kostra, trochu dlouhý v bedrech, dobré vybarvení, velmi dobrý

typ, ale mohl být předveden lépe, až jednou vyspěje, bude to velmi dobrý pes.

24 PSI BH tř. MLADÝCH DUSTIN Charly Unlimited V1, CAJC, NMP

Nar.:15.1.2006 CMKU/KCS 720-06/06 O: Maibee ROBSON M: Maplehurst MARISSA

Majitel: Petr FASORA, Hovorany

Very mature BH, coby (body ?) and (?) nicely put together, pleasing head, large scull, good domed, ears ok, good bone, sound hind quarters, silky coat, moves

well, good topline.

Velmi vyspělý BH, tělo a (cosi, co vypadlo) pěkně spojeno dohromady, roztomilá hlava, velká lebka, dobře klenutá, uši OK, dobrá kostra, hedvábná srst,

pohybuje se dobře, dobrá horní linie.

25 PSI RU tř. MEZITŘÍDA AMEDEE de la Bacska V2, res. CAC

Nar.: 2.9.2005 CMKU/KCS 708-06/05 O: VALESPOIR au Pays du Cadre Noir M: TIHYA de la Bacska

Majitel: Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ, Kolešovice

RU - lovely shape and size, truly compact, large head, good stop, very good cushioning, good domed, suff. rounded ribcage, would like a little bit more

substance, super coat and colour, sound hind quarters, could (be) shown better.

RU - báječný formát a velikost, opravdu kompaktní, velká hlava, dobrý stop, velmi dobré vypolštářování, dobře klenutá, dostatečně klenutý hrudník, potřeboval

by trochu více hmoty, super srst a barva, důkladná zadní část, mohl být předveden lépe.

26 PSI BH tř. MEZITŘÍDA EDMONT z Valldemose VD3

Nar.:15.10.2005CMKU/KCS 689/05 O: DANDY Milpos M: BERENICA z Valldemose

Majitel: Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ, Kolešovice

Nice shape BH, typical BH head, a bit floal in scull, good nose placement, needs more bone and substance, good hind quarters, silky coat, could shown better,

this dog needs time to improve.

BH pěkného formátu, typická hlava blenheima, trochu plochá lebka, správné umístění nosu, potřebuje více hmoty a kostru, dobré zadní partie, hedvábná srst,

mohl by být lépe předveden, tento pes potřebuje čas, aby se zlepšil.

27 PSI BT tř. MEZITŘÍDA OZZY MACABEUS Fapella Gray VD4

Nar.:20.10.2005CMKU/KCS 698/05 O: MORIS MACABEUS Bedit M: CATHY COX Fapella Gray

Majitel: Danuše FOJTÍKOVÁ, Havířov

Slightly on the big side BT, would prefer him more coby (body) and squared, large head suff. domed, dark eye, needs better nose placement, ok in bone, too long

in loin, lovely silky coat, moves ok, but I would like a more breed's type.

BT patřící mezi trochu větší, preferoval bych u něj mohutnější a kvadratické tělo, velká hlava je dostatečně klenutá, tmavé oko, potrebuje lepší umístění nosu,

kostra OK, příliš dlouhý v bedrech, nádherná hedvábná srst, pohybuje se OK, ale přál bych si více plemenný typ (vyjadřující znaky plemene).

28 PSI RU tř. MEZITŘÍDA QUENCY MACABEUS Bedit V1, CAC, VSV, BOB

Nar.: 1.7.2005 CMKU/KCS 668/05 O: LUDWIG Verum Gaudium M: NYMUE MACABEUS Bedit

Majitel: Dana ZOULOVÁ, Ústí nad Labem

Compact RU, super shape and size, he squares (má být scores) in his lovely head, super domed and soft expression, very good front, good neck, would prefer a

slightly better topline, which should improve with better substance, sound hind quarters, lovely colours, moves ok, this dog's head is stunning and therefore one

can forgive other things.

Kompaktní ruby, super formát a velikost, boduje díky své roztomilé hlavě, super klenba a něžný výraz, velmi dobrý předek, dobrý krk, preferoval bych nepatrně

lepší horní linii, která by se měla zlepšit s lepší (přibývající) hmotou, důkladné zadní partie, nádherná barva, pohybuje se OK, hlava tohoto psa je fantastická a

proto mu člověk může odpustit ostatní věci.

29 PSI BH tř. OTEVŘENÁ ARSENE de la Bacska V2, res. CAC

Nar.:11.1.2005 LOF 003202 O: SISLEY de la Riveroise M: SHE'S A BABY DOLL de la Bacska

Majitel: Dorota LEDZEWICZ, Polska, Bialystok

Very masculine BH, large head, soft expression, suff. domed, very good cushioning, very good neck, would prefer a straigter in front, very sound movement.

BH s velmi samčím výrazem, velká hlava, něžný výraz, velmi dobré vypolštářování, velmi dobrý krk, preferoval bych rovnějšího vpředu, velmi důkladný pohyb.

30 PSI TR tř. OTEVŘENÁ ASHLEY de la Tierra de Suerte V3

Nar.:31.5.2005 CMKU/KCS 795-07/05 O: URLAN MAGIC au Pays du Cadre Noir M: SATINE de la Tierra de Suerte

Majitel: Vladimíra LUZŮMOVÁ, Tábor

TR lovely shape and size, large head, unfortunately eye showed a little bit of white, lovely ears, good front, needs a bit more body, sound hind quarters, silky

coat, very good movement, would like a softer expression, a little bit untidy in front.

TR nádherného formátu a velikosti, velká hlava, bohužel oko ukazuje trochu bělmo, báječné uši, dobrý předek, potřebuje trochu více tělesné hmoty, důkladné

zadní partie, hedvábná srst, velmi dobrý pohyb, uvítal bych něžnější výraz, trochu neuspořádaný vepředu.

31 PSI BH tř. OTEVŘENÁ BIG BANG des Trois Maillets VD

Nar.: 4.3.2006 CMKU/KCS 797-07/06 O: ULYSSE du Loch d'Armor M: SOYANA des Trois Maillets

Majitel: Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ, Kolešovice

BH - not small, a little bit long, needs time to body up, not coby (body ?) enough, large head, good pigments, needs to drop in body, good colour, showed moved

better.

BH - není malý, trochu dlouhý, potřebuje čas, aby zesílil, nedostatek tělesné hmoty, velká hlava, dobrá pigmentace, potřebuje snížit v těle, dobrá barva,

předváděl a pohyboval se lépe.

32 PSI BH tř. OTEVŘENÁ DANDY Karaj V4

Nar.:23.5.2005 CMKu/KCS 650/05 O: DANDY Milpos M: ELIZETH z Vyhlídky

Majitel: Jaroslava VOTÁPKOVÁ, Údlice

BH on honest type, good shape, large head, good stop, very good cushioning, suff. body, would like a straigther in front, good hind quarters, not in best coat

condition, very good side movement, shown well.

BH poctivého typu, dobrý formát, velká hlava, dobrý stop, velmi dobře vyplněná, dostatečné tělo, chtěl bych rovnější přední, dobré zadní partie, srst není v

nejlepší kondici, velmi dobrý pohyb ze strany, dobře předveden.

33 PSI RU tř. OTEVŘENÁ QUELL MACABEUS Bedit V

Nar.: 1.7.2005 CMKU/KCS 666/05 O: LUDWIG Verum Gaudium M: NYMUE MACABEUS Bedit

Majitel: Dana ZOULOVÁ, Ústí nad Labem

Coby RU, classical head, dark eye, good front, suff. substance, good angulation, lovely coat colour, unfortunately doesn't show very well, "výborný" for type.

?? RU, klasická hlava, tmavé oko, dobrý předek, dostatečná hmota, dobré úhlení, nádherná barva srsti, bohužel se moc dobře nepředvádí, výborný kvůli typu.

34 PSI TR tř. OTEVŘENÁ TIZIAN Verum Gaudium VD

Nar.:16.2.2005 CMKU/KCS 679-05/05 O: Frosta ATOS M: ZARA-LEANDER zur Alten Schmieden

Majitel: Dana ZOULOVÁ, Ústí nad Labem

TR - lovely shape, coby, would prefer softer expression, eye shows white, low set ears, needs more substance, very thin, slightly bow hind legs, silky coat, moves

a little narrow.

TR, báječný formát, tělo (?), preferoval bych jemnější výraz, oko ukazuje bělmo, nízko nasazené uši, potřebuje více hmoty, velmi hubený, zadní nohy lehce do

O, hedvábná srst, v pohybu trochu úzký.

35 PSI TR tř. OTEVŘENÁ Windsor PURE PANDA-MONIUM V1, CAC

Nar.: 3.1.2006 AKC TR 51139201 O: Windsor BYTE ME AT LEGACY M: Windsor CHANTILLY LACE

Majitel: William+Terri CHAPMAN, Grafenwöhr, D

Lovely outline, classical coby (body ?), large head, super domed, excellent profile, good eye, in ideal coat, I would like wider blaze, but does not mind, because

for (of ?) his good expression, excellent angulation, super form topline, silky coat, moves with lovely topline and shows well.

Báječný formát, klasické tělo, velká hlava, super klenutá, výborný profil, dobré oko, v ideální srsti, uvítal bych širší lysinu, ale to nevadí, protože má dobrý

výraz, výborné úhlení, tvar horní linie je super, hedvábná srst, pohybuje se s báječnou horní linií a dobře se předvádí.

36 PSI BT tř. VÍTĚZŮ MAXIM MACABEUS Bedit V1, CAC

Nar.:13.11.2001CMKU/KCS 512/01/03 O: Marsward MIGHTY MACABEUS M: DESDEMONA Verum Gaudium

Majitel: Dana ZOULOVÁ, Ústí nad Labem

Very substantial BT, coby (body) good boned, large head, would like more domes and softer eye, suff. silky coat, good topline, moves well.

Velmi robustní BT, tělo s dobrou kostrou, velká hlava, chtěl bych, aby měl větší klenbu a jemnější oko, dostatečně hedvábná srst, dobrá horní linie, dobře se

pohybuje.

37 PSI BT tř. VÍTĚZŮ RINGO Bohemia Zlatava V2, res. CAC

Nar.: 7.5.2003 CMKU/KCS 569/03 O: HSAMUEL von Santa Felicia M: CHER Bohemia Zlatava

Majitel: Irina KORBELOVÁ, Lovosice

Suff. coby (body?), would prefer better topline, large head, needs a bit more turn up, needs straigter topline, sound hind quarters, would prefer brighter colour

and more silky coat, moves a little bit untidy in front and could be shown better.

Dostatečné tělo, preferoval bych lepší horní linii, velká hlava, potřebuje být trochu více vztyčená, potřebuje rovnější horní linii, důkladná zadní partie,

prferoval bych zářivější barvu a hedvábnější srst, vepředu se pohybuje trochu rozházeně a mohl by být lépe předveden.

38 KAVALÍR FENY BT tř. ŠTĚŇAT CASCADE D' E RIRES Flowers City VN2

Nar.: 6.2.2007 CMKU/CKC 9457/07 O: ULTIMATE COLLECTION de Passeriphane M: DIRKÉ ze Západní stráně

Majitel: Zuzana VAJDOVÁ, Havířov

Pretty head, needs to improve in age, long ears, good conformation, strong back, good hind angulation, shows well for age.

Krásná hlava, potřebuje se zlepšit s věkem, dlouhé uši, dobrý formát, silný hřbet, dobré zadní úhlení, na svůj věk se dobře předvádí.

39 FENY BT tř. ŠTĚŇAT CAVALÍRKA Arinin sen xxx

Nar.: 9.1.2007 CMKU/CKC 9404/07 O: HAPPY z Horpu M: ERRIANA Zlatý zázrak

Majitel: Iva BUREŠOVÁ, Poděbrady

nebyla

40 FENY BT tř. ŠTĚŇAT COCO DE L'AMOUR Flowers City VN1

Nar.: 6.2.2007 CMKU/CKC 9458/06 O: ULTIMATE COLLEKTION de Passeriphane M: DIRKÉ ze Západní stráně

Majitel: Zuzana VAJDOVÁ, Havířov

Solid bitch, good bone, pleasing head, good loin, straight front, excellent hide (má být hind) angulation, good marking, moves very well.

Masívní fena, dobrá kostra, líbivá hlava, dobrá bedra, rovný předek, výborné zadní úhlení, dobré znakování, pohybuje se velmi dobře.

41 FENY BT tř. MLADÝCH CAROLINA BLACK z Hradu Doubravka V1, CAJC

Nar.:10.4.2006 CMKU/CKC 8987/06 O: VOLPONE de la Ferme du Prieure M: ANASTASIA BLACK z Hradu Doubravka

Majitel: Zdeněk+Ivana MARKOVI, Česká Čermná

Nice shape and size, pretty feminine head, dark eye, very good neck and topline, promissing coat, good tail set, good move front, behind.

Pěkný formát a velikost, krásná fenčí hlava, tmavé oko, velmi dobrý krk a horní linie, slibná srst, dobré nasazení ocasu, dobrý pohyb vpředu i vzadu.

42 FENY BT tř. MLADÝCH H TWO HANNAH EVE z Usedlosti Újezdec VD4

Nar.:21.4.2006 CMKU/CKC 8964/06 O: ARISTONN Kouzelná Metuje M: EVE ROYAL Tempo-Krč

Majitel: Jindra DIBLÍKOVÁ, Vodňany

Would like more compact, eye shows white, would prefer softer expression, bit narrow, needs to improve in top line, to close behind, needs to body up.

Přál bych si více kompaktní, oko ukazuje bělmo, preferoval bych jemnější výraz, trochu úzká, potřebuje zlepšit horní linii, příliš úzká vzadu, potřebuje vyspět v

těle.

43 FENY BT tř. MLADÝCH HAPPY HARLEQUIN Moravia Eden VD3

Nar.: 2.6.2006 CMKU/CKC 9091/06 O: DARCY Li-Ro Moravia M: FALANGA TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Libuše KRISTOVÁ, Kunovice

Good bitch, dark eyes, good lenght of muzzle, too fat!, good hind angulation, narrow behind, would show better.

Dobrá fena, tmavé oči, správná délka čenichu, příliš tlustá !, dobré zadní úhlení, úzká vepředu, předváděla by se lépe.

44 FENY BT tř. MLADÝCH XSARA QIRI Biely démon V2

Nar.:27.4.2006 SPKP 2078 O: Helandros IVANHOE M: HENNETICA Rubínový květ

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK, Svätý Jur

Lovely shape, feminine expression, suffi. gentle expression, good profile, very good top line, lovely coat, slightly missed marks, moves well, but could showed

better.

Báječný formát, fenčí výraz, dostatečně něžný výraz, dobrý profil, velmi dobrá horní linie, báječná srst, trochu chybí znaky, pohybuje se dobře, ale mohla být

lépe předvedena.

45 FENY BT tř. MEZITŘÍDA Aneridee TIA MARIA V1, CAC, VB

Nar.:10.1.2006 CMKU/CKC 9111-06/0 O: Clopsville DRAMBUIE M: Penquite SONATA

Majitel: O.JAČKOVÁ + I. KAUPPI, Praha 1

Nice balanced bitch, femine but subshantial, very pretty open face, very good top, front, neck, excellent hind angulation, tail set and silky coat, good drive -

could (be) more behind.

Pěkně vyvážená fena, samička, ale robustní, velmi krásně otevřená (zdvižená ?) tvář, velmi dobrý hřbet, krk, výborné zadní úhlení, nasazení ocasu a hedvábná

srst, dobrá dynamika - mohla by být větší vzadu.

46 FENY BT tř. MEZITŘÍDA CAVINO-ANGEE fan de Zwemmer V2, res. CAC

Nar.:13.1.2006 CMKU/CKC 9154-06/0 O: REMBRANT de Sophline M: AN ENGLISH ROSE od Ptačí skály

Majitel: J.+A. VETEŠNÍKOVI, Obrataň

Nicely balanced, suff. head, soft expression, dark eye, suff. neck, good body, good tailset, touch long in loin, silky straight coat, nice marking, moves a bit

narrow behind and in front.

Pěkně vyvážená, dostatečná hlava, něžný výraz, tmavé oko, dostatečný krk, dobré tělo, dobré nasazení ocasu, lehce dlouhá v bedrech, hedvábná rovná srst,

pěkné znakování, pohybuje se s trochu úzkým chodem vzadu i vepředu.

47 FENY BT tř. OTEVŘENÁ ADANA Santana Gwellian V2, res. CAC

Nar.:16.8.2004 CMKU/CVKC 7858/04/O: RACCOON MAN of Fairytale castle M: ITURI TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Jitka BAJEROVÁ, Nová Paka

Nice shape, compacted, well balanced, touch line top, good stop, lovely ears, very good neck in front, good boned, good hind angulation, moves closed behind,

would prefer better fringings.

Pěkný formát, kompaktní, dobře vyvážená, týká se linie hřbetu, dobrý stop, báječné uši, vpředu velmi dobrý krk, dobrá kostra, dobré zadní úhlení, vzadu se

pohybuje uzavřeně (úzká), preferoval bych lepší osrstění ("střapce").

48 FENY BT tř. OTEVŘENÁ ANGELA z Derylova panství V3

Nar.:15.6.2004 CMKU/CKC 7838/04 O: DENNIS Zlatý zázrak M: FRENZY Terako

Majitel: Petra BREINEKOVÁ, Brno

Would (like) more compact head with magic ears, more filling under eyes, touch long in loin, silky straight coat, touch closed behind, I'would prefer more

round eyes, good sine.

Hlava s magickýma ušima by měla být kompaktnější, více vyplněná pod očima, je trochu dlouhá v bedrech, hedvábná rovná srst, poněkud úzká vzadu, preferoval

bych kulatější oči, dobrý sínus (?, spíše asi signes - znaky).

49 FENY BT tř. OTEVŘENÁ ASHLEY Syparo xxx

Nar.:26.2.2005 CMKU/CKC 8268/05 O: HAPPY z Horpu M: GUDRUN TWAI z Císařského mlýna

Majitel: MVDr. Eva ČEREŠŇÁKOVÁ, Nová Paka

nebyla

50 FENY BT tř. OTEVŘENÁ CRISTATA QIRI Biely démon xxx

Nar.:26.10.2004SPKP 1820 O: Amantra ROYAL BLACK M: LOSTRESS Biely démon

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK, Svätý Jur

nebyla

196 FENY BT tř. OTEVŘENÁ FEABEE JES Tempo-Krč V4

Nar.:10.1.2005 CMKU/CKC 8177/05/0 O: JESENIUS ze Zámku Lešná M: DORIANNE Tricyrtis

Majitel: Michaela ČERMÁKOVÁ, Praha 4

Small, but good substance, nicely balanced head, but would like darker eye. Good hind angulation, suff. silky coat, shows a bit more drive in behind, good in

front.

Malá, ale dobrá hmota, pěkně vyvážená hlava, ale přál bych si tmavší oko. Dobré zadní úhlení, dostatečně hedvábná srst, ukazuje trochu více dynamiky vzadu,

dobrá vepředu.

51 FENY BT tř. OTEVŘENÁ ISABEL z Cerekvické stráně VD

Nar.:30.5.2005 CMKU/CKC 8437/05 O: ARISTONN Kouzelná Metuje M: FATYMA z Cerekvické stráně

Majitel: Kamila RÁKOSNÍKOVÁ, Jinočany

Rather large, would prefer more feminine, head close, dark eye, good neck, too long in loin, slightly over angulated in line, moves nerrow in behind, silky coat.

Poněkud velká, preferoval bych více fenčí typ, hlava úzká, tmavé oko, dobrý krk, příliš dlouhá v bedrech, trochu přeúhlená v linii (patrně přestavěná), při

pohybu vpředu úzká, hedvábná srst.

52 FENY BT tř. OTEVŘENÁ PETITTE LIN z Usedlosti Újezdec V1, CAC

Nar.:21.12.2003CMKU/CKC 7505 O: AGENT 007 BOND Ywo M: AILEN z Hradu Špilberk

Majitel: Jindra DIBLÍKOVÁ, Vodňany

Very pretty lovely medium size, nicely balanced head, soft eyes. Good neck and topline, correct angulation, suff. silky coat, moves with good drive, shows well.

Velmi krásná, báječná střední velikost, pěkně vyvážená hlava, něžné oči. Dobrý krk a horní linie, korektní úhlení, dostatečně hedvábná srst, pohybuje se s

dobrou dynamikou, předvádí se dobře.

53 FENY BT tř. VETERÁNŮ DAISY Li-Ro Moravia V1, nejlepší veteránka

Nar.:25.12.1994CMKU/CKC 2602/94/9O: FERO z Hukvaldského podhradí M: FALWI z Císařského mlýna

Majitel: Libuše DOSEDĚLOVÁ, Brno

In super condition for age, present(ed) by owner by (in ?) extremely good condition. Still gentle, super coat for age, still shows well.

V super kondici na její věk, předvedena majitelkou v nejlepší kondici. Dosud jemná, super srst na její věk, stále se dobře předvádí.

54 FENY BT tř. VETERÁNŮ CHANEL Prokopská hvězda V2

Nar.: 7.5.1998 CMKU/CKC 4518/98/9 O: Marjaniemen Q'ASSIOUM M: BONSISI ze Slavonína

Majitel: Hana NOVÁKOVÁ, Praha 5

Nice bitch, good typ, face ok, still lovely coat of silky texture, moves very well for her age.

Pěkná fena, správný typ, tvář OK, dosud báječná srst s hedvábnou strukturou, na svůj věk se pohybuje velmi dobře.

55 FENY BT tř. VETERÁNŮ VIRGINIA z Císařského mlýna xxx

Nar.: 5.2.1998 CMKU/CKC 4372/98/9 O: FELLOW MAN of Fairytale castle M: RAYA z Císařského mlýna

Majitel: Vlasta HOLÍKOVÁ, Sivice

nebyla

56 FENY BH tř. ŠTĚŇAT DOMINICA z Vrchu králů VN

Nar.:14.1.2007 CMKU/CKC 8440/07 O: Toraylac ZIG ZIGLAR M: My Exotic World PRETTY WOMEN

Majitel: Iveta LOUDOVÁ, Pchery

Pretty, well sized for age, would prefer more stop, lovely pigment, excellent ears, a touch long in loin, good hind angulation, lovely markings, shows and moves

well.

Krásná, dobrá velikost vzhledem k věku, preferoval bych výraznější stop, báječný pigment, výborné uši, lehce dlouhá v bedrech, dobré zadní úhlení, roztomilé

znakování, předvádí a pohybuje se dobře.

57 FENY BH tř. ŠTĚŇAT DUŠIČKA Hvězda Prokyon VN4

Nar.:29.12.2006CMKU/CKC 9376/06 O: JESENIUS ze Zámku Lešná M: CLEMENTINE Caroli Regis

Majitel: Lenka TŮMOVÁ, Český Brod

Good frame, but must drop in body, pleasing head, dark eye, soft expression, a touch long in loin, rich colour, happy temperament, movement must improve.

Dobrý rámec, ale musí jít dolů v těle, báječná hlava, tmavé oko, něžný výraz, trochu dlouhá v bedrech, zářivá barva, veselý temperament, pohyb musí zlepšit.

58 FENY BH tř. ŠTĚŇAT ENISETTE Caressema VN3

Nar.:25.1.2007 CMKU/CKC 9465/07 O: BENTLEY QIRI Biely démon M: Immnehof's RAVER-GIRL

Majitel: Eva MACHAČOVÁ, Holešov

A bit narrow for 5 months, dark eye, good muzzle, ears with thick leathers, suff. boned, lightly marked, happy little mover.

Trochu úzká na 5 měsíců, tmavé oko, dobrá tlama, uši se silnou pokožkou (možná mělo být feathers - osrstěním ?), dostatečná kostra, světle znakovaná, veselá

malá v pohybu.

59 FENY BH tř. ŠTĚŇAT ICE FLOWER Moravia Eden VN1, NFŠ

Nar.:16.2.2007 CMKU/CKC 9503/07 O: Azalea ENTHRALLING M: LUCY z Krásné Gladys

Majitel: Libuše KRISTOVÁ, Kunovice

Very classy puppy, lovely balanced, excellent head with soft expression, super pigment, very good body for age, silky coat, a side movement needs to settle.

Velmi elegantní štěně, báječně vyvážená, výborná hlava s jemným výrazem, super pigment, velmi dobré tělo na její věk, hedvábná srst, boční pohyb potřebuje

ustálit.

60 FENY BH tř. ŠTĚŇAT TRIADA Rubínový květ VN2

Nar.:15.2.2007 CMKU/CKC 9477/07 O: VEGAS TRIES Biely démon M: EASY Jižní sen

Majitel: Renata DRAJSAJTLOVÁ, Tršice

A truth baby, nice balanced, lovely open face, very good pigment, good stop and lenght of muzzle, nice body and markings, moves for age.

Pravé děcko, pěkně vyvážené, nádherná, otevřená tvář, velmi dobrý pigment, dobrý stop a délka čenichu, pěkné tělo a vybarvení, pohyb odpovídá věku.

61 FENY BH tř. DOROSTU BEATRIS Bonimo VN1

Nar.:17.9.2006 CMKU/CKC 9214/06 O: ROCKWELL de Castelburry M: AILEN Kolonáda Poděbrady

Majitel: Jolana BÁČOVÁ, Brandýsek

Rather big and very mature for age, touch long in loin, pleasing head, suff. typical, good pigment, needs drop in ribcage, a touch long in loin, attractive

markings, topline should improve in age.

Poněkud velká a velmi vyspělá na svůj věk, trochu dlouhá v bedrech, roztomilá hlava, dostatečně typická, dobrý pigment, potřebuje shodit v hrudníku, trochu

dlouhá v bedrech, atraktivní znakování, horní linie by se měl s věkem zlepšit.

62 FENY BH tř. MLADÝCH FELEEN od Ptačí skály V3

Nar.:28.8.2006 CMKU/CKC 9174/06 O: ALEXANDER THE GREAT de l'Angelarde M: EVITHA Spanilá věž

Majitel: J.+A. VETEŠNÍKOVI, Obrataň

Still a baby, good size, but needs to body up, nicely balanced head, expression nice, eye showed white. Good front, suff. hind angulation, attractive markings,

coat is comming, moves well.

Dosud štěně, správná velikost, ale potřebuje zesílit v těle, báječně vyvážená hlava, výraz je pěkný, oko ukazovalo bělmo. Dobrý předek, dostatečné zadní úhlení,

atraktivní znakování, osrsťuje se, pohybuje se dobře.

63 FENY BH tř. MLADÝCH GOETA Spanilá věž V1, CAJC

Nar.: 3.5.2006 SPKP 2110 O: Helandros IVANHOE M: VERENICA Biely démon

Majitel: Petra LACKOVIČOVÁ, SK, Trakovice

Nicely balanced bitch, pretty face, good pigment, needs to body up, but good angulated, silky coat, rich colour, very good rib and neck, nice mover.

Pěkně vyvážená fena, krásná tvář, dobrý pigment, potřebuje přibrat v těle, ale dobře zaúhlena, hedvábná srst, zářivá barva, velmi dobrý hrudník a krk, pěkná v

pohybu.

197 FENY BH tř. MLADÝCH GREASY Spanilá věž VD

Nar.: 3.5.2006 CMKU/CKC 8985/06 O: Helandros IVANHOE M: VERENICA Biely démon

Majitel: Věra DORAZILOVÁ, Tovačov

Heavily marked, a bit long in body. Pretty head a touch strong in stop, good neck, should be shorter in loin, silky coat texture, rather narrow in front, needs

(to) improve in topline.

Těžce znakovaná (hodně hnědé), trochu dlouhá v těle. Krásná hlava, trochu silná ve stopu, dobrý krk, měla by být kratší v bedrech, hedvábná struktura srsti,

poněkud úzká vepředu, potřebuje zlepšit horní linii.

64 FENY BH tř. MLADÝCH I TWO IMAGINE BONY z Usedlosti Újezdec V4

Nar.:21.4.2006 CMKU/CKC 8967/06 O: Habanera's HITCHHIKER M: AIMY Jave-King

Majitel: Magdalena PÍNOVÁ, Praha 2

Substantial bitch, suff. feminine, would like softer expression, good ribcage, a little bit more hind angulation, silky coat. More drive behind - I would prefer.

Robustní fena, dostatečně fenčí, chtěl bych jemnější výraz, dobrý hrudník, trochu přeúhlená vzadu, hedvábná srst. Více dynamiky vzadu - to bych preferoval.

65 FENY BH tř. MLADÝCH MENDDY od Zlatého Roxe VD

Nar.:14.6.2006 CMKU/CKC 9088/06 O: Anncourt TEDDY BEAR M: ESTER NOELI od Zlatého Roxe

Majitel: Blanka JELÍNKOVÁ, Pardubice

Good shape, but needs drop in body, good skull, eye showes a bit white, rather narrow muzzle, very short ears, too long in loin, nice markings. Slightly low tail

set, would prefer more drive in front.

Dobrý formát, ale potřebuje shodit v těle, dobrá lebka, oko ukazuje trochu bělmo, poněkud úzký čenich, velmi krátké uši, příliš dlouhý v bedrech, pěkné

znakování. Trochu nízko nasazený ocas, preferoval bych více dynamiky vpředu.

66 FENY BH tř. MLADÝCH MIRABELA ze Zámku Lešná V2

Nar.:19.12.2005CMKU/CKC 8730/05 O: Helandros IVANHOE M: CHANTIZ ze Zámku Lešná

Majitel: R.+K.ŠMEJKALOVI, Straky

Lovely shape and size, good substance, head with suff. gentle expression, dark eye, suff. pigment, ear fringings have to come, nice angulated, attractive

markings, moves well, but could showed better.

Nádherný formát a velikost, dobrá hmotnost, hlava s dostatečně jemným výrazem, tmavé oko, dostatěčný pigment, musí se osrstit na uších, pěkně úhlená,

atraktivní vybarvení, pohybuje se dobře, ale mohla by být lépe předvedena.

67 FENY BH tř. MLADÝCH NORA Hanácký ráj VD

Nar.: 1.6.2006 CMKU/CKC 9049/06 O: ELIOT ze Zámku Lešná M: ESTER LADY Hanácký ráj

Majitel: Ing. Radek BERAN, Olomouc

Good size, but neds drop in body, eye shows white, good light soft expression, straight front. Moves a bit stuff (má být stiffly) in front, needs time to improve.

Správná velikost, ale potřebuje shodit v těle, oko ukazuje bělmo, dobrý, zářící něžný výraz, rovný předek. Pohybuje se trochu toporně vepředu, potřebuje čas,

aby se zlepšila.

68 FENY BH tř. MEZITŘÍDA CELESTÝNA Hvězda Prokyon V3

Nar.:25.2.2006 CMKU/CKC 8844/06 O: Hackensack TEMPTATION M: ANUŠKA Hvězda Prokyon

Majitel: J. PALÁN + L.CIKRTOVÁ, Most

OK overall type, feminine expression, good pigment, needs more filling under eyes, suff. neck, good topline, rather heavily marked. Good drive behind, a bit

untidy in front.

Celkový typ je v pořádku, fenčí výraz, dobrý pigment, potřebuje více výplní pod očima, dostatečný krk, dobrá horní linie, poněkud hodně vybarvena. Dobrá

dynamika vzadu, trochu neuspořádaný pohyb vepředu.

69 FENY BH tř. MEZITŘÍDA PURE PASSION Perle du Sahel V1, CAC, VB

Nar.:22.9.2005 CMKU/CKC 8586/05/0 O: Toraylac ZIG ZIGLAR M: TROPHY STAR de la Fieffe au Songeur

Majitel: JUDr. Ivana JANDOVÁ, Vinařice-Tuháň

Very classy bitch, substantial, well balanced head, excellent pigment, excellent eye, good coat, good angulation, moves well, can (be) showed better and wins

because of her quality.

Velmi elegantní fena, robustní, dobře vyvážená hlava, výborný pigment, výborné oko, dobrá srst, dobré úhlení, pohybuje se dobře, může být lépe předvedena a

vyhrává pro svou kvalitu.

70 FENY BH tř. MEZITŘÍDA URŠULA Fraking V2, res. CAC

Nar.:29.8.2005 CMKU/CKC 8571/05 O: TOO GROOVY Jizutoji M: KEISY Fraking

Majitel: Iveta LOUDOVÁ, Pchery

Good size, but behind her legs, would prefere more substance, head ok with nice eye, but needs more fill under eyer, good neck, good hind angulation, silky

straight coat, moves well, a bit closed in front.

Správná velikost, ale za jejíma nohama (..?), preferoval bych více hmoty, hlava OK s pěkným okem, ale potřebuje více vyplnit pod očima, dobrý krk, dobré

zadní úhlení, hedvábná rovná srst, pohybuje se dobře, trochu sevřeně vpředu.

71 FENY BH tř. OTEVŘENÁ EVITHA Spanilá věž V1, CAC

Nar.: 4.1.2004 CMKU/CKC 7552/04 O: GADDE FATIO Rubínový květ M: VERENICA Biely démon

Majitel: J.+A. VETEŠNÍKOVI, Obrataň

Not small, but nice balanced, pleasing head, gently expression, lovely ears, round eye, very good neck and front, lorm (patrně firm) back, suff. angulation,

lovely coat and markings, touch a bit closed behind, but very good side gate.

Není malá, ale pěkně vyvážená, půvabná hlava, něžný výraz, báječné uši, kulaté oko, velmi dobrý krk a předek, pevný hřbet, dostatečné úhlení, nádherná srst a

zbarvení, nepatrně sevřená vzadu, ale velmi dobrý profil ze strany.

72 FENY BH tř. OTEVŘENÁ IRINNE LADY z Hradu Špilberk V3

Nar.:24.4.2005 CMKU/CKC 6352/05 O: EVANS MONARCH Hanácký ráj M: DEPPY TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Barbora BEDNÁŘOVÁ, Praha 10

Good overall type, a bit out of coat, nicely balanced head, would prefer softer eye, Rather short ears, needs more filling under eyes, good neck and topline,

would prefer more parallel legs, a bit proud of her tail.

Celkově dobrý typ, trochu bez srsti, pěkně vyvážená hlava, preferoval bych něžnější oko. Poněkud krátké uši, potřebuje více výplní pod očima, dobrý krk a

horní linie, preferoval bych více rovnoběžné nohy, trochu pyšná na svůj ocas.

73 FENY BH tř. OTEVŘENÁ ISISS LADY z Hradu Špilberk xxx

Nar.:24.4.2005 CMKU/CKC 8355/05 O: EVANS MONARCH Hanácký ráj M: DEPPY TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Vlasta HOLÍKOVÁ, Sivice

nebyla

74 FENY BH tř. OTEVŘENÁ TORAYA Prokopská hvězda V2, res. CAC

Nar.:29.8.2005 CMKU/CKC 8566/05/0 O: Toraylac ZIG ZIGLAR M: OLINDA Prokopská hvězda

Majitel: Hana NOVÁKOVÁ, Praha 5

I like her size, body and balance, her head markings are not her best point, lovely ears, bit short in upper arm, silky coat, very good topline and neck, rather

narrow behind, shows well.

Líbí se mi její velikost, tělo a vyvážení, znaky na její hlavě nejsou její předností, nádherné uši, trochu krátké nadloktí, hedvábná srst, velmi dobrá horní linie

a krk, poněkud úzká vzadu, předvádí se dobře.

75 FENY BH tř. VÍTĚZŮ JOCELYN Dejvické údolí xxx

Nar.:13.5.2000 CMKU/CKC 5658/00/0 O: WILSON z Císařského mlýna M: Aneridee CHRISTMAS CAROL

Majitel: Ing. Zdeněk STEHLÍK, Praha 6

nebyla

76 FENY BH tř. VÍTĚZŮ KIRISS TRIES Biely démon V1

Nar.: 8.5.2003 CMKU/CKC 7465-03/0 O: POWER Biely démon M: Immenfos's ROXETTE

Majitel: Eva MACHAČOVÁ, Holešov

Very pretty bitch, lovely shape and balanced, very feminine expression, very good dark eye, stop and muzzle, good neck, topline, good hind angulation, soft

coat, lovely markings, shows well, moves with enough drive.

Velmi krásná fena, pěkný formát a vyvážena, velmi fenčí výraz, velmi dobré tmavé oko, stop a čenich, dobrý krk, horní linie, velmi dobré zadní úhlení, měkká

srst, nádherné vybarvení, předvádí se dobře, pohybuje se s dostatečnou dynamikou.

77 FENY BH tř. VÍTĚZŮ ROSITA Prokopská hvězda VD2

Nar.:28.12.2004CMKU/CKC 8160/04/0O: TOO GROOVY Jizutoji M: ISIDORA Prokopská hvězda

Majitel: Hana NOVÁKOVÁ, Praha 5

Solid bitch, out of coat, honesty in typ, a touch light in eye, suff. soft expression, a bit long in loin, a bit closed in hughs (patrně má být hocks), would prefere

better topline.

Masívní fena, bez srsti, poctivý typ, lehce světlé oko, dostatečně jemný výraz, trochu dlouhá v bedrech, trochu úzká v hleznech, preferoval bych lepší horní

linii.

78 FENY RU tř. ŠTĚŇAT CARAMELA Arinin sen VN1

Nar.: 9.1.2007 CMKU/CKC 9402/07 O: HAPPY z Horpu M: ERRIANA Zlatý zázrak

Majitel: Ilona PELANTOVÁ, Praha 6

Very much a puppy, head ok for age, good pigment, a bit long in body, should drop, with age, lovely colour, showed well.

Je hodně štěnětem, hlava vzhledem k věku OK, dobrý pigment, trochu dlouhá v těle, s věkem musí poklesnout, nádherná barva, dobře předvedena.

79 FENY RU tř. DOROSTU CARMEN Arga-Star N2

Nar.:22.11.2006CMKU/CKC 9313/06 O: AMEER Perle du Sahel M: DANNY LADY Tempo-Krč

Majitel: Dana FEJFAROVÁ, Poděbrady

Rather big for age, needs to balanced, lovely dark eye, good pigment and bone, suff. hind angulation, silky coat, straight and good colour, needs (to) improve

in movement.

Poněkud velká na její věk, potřebuje vyvážit, nádherně tmavé oko, dobrý pigment a kostra, dostatečné zadní úhlení, hedvábná srst, rovná a s dobrou barvou,

potřebuje zlepšit v pohybu.

80 FENY RU tř. DOROSTU CRISTEL z Derylova panství VN1

Nar.:21.11.2006CMKU/CKC 9302/06 O: FAEDON Caroli Regis M: ANGELA z Derylova panství

Majitel: Petra BREINEKOVÁ, Brno

Very pretty, very promissing, good proportions, lovely head and gentle expression, realy nicely put together, lovely rich colour, moves well.

Velmi krásná, velmi nadějná, dobré proporce, nádherná hlava a něžný výraz, skutečně hezky složena dohromady, báječná zářivá barva, pohybuje se dobře.

81 FENY RU tř. MLADÝCH BEYONCÉ z Vrchu králů VD4

Nar.: 1.5.2006 CMKU/CKC 8981/06 O: Lisgarth DYLAN THOMAS M: CÁCORKA Fimfárum

Majitel: Dana HOROVÁ, Nové Jirny

Well proportion, but needs to body up, suff. soft expression, dark eye, good pigment, good neck, would like more compact, good tailset, needs more coat, suff.

rich colour, needs a more time to mature.

Dobrá proporce, ale potřebuje přibrat v těle, dostatečně jemný výraz, tmavé oko, dobrý pigment, dobrý krk, chtěl bych více kompaktní, dobré nasazení ocasu,

potřebuje více srsti, dostatečně bohatá barva, potřebuje více času, aby dospěla.

82 FENY RU tř. MLADÝCH EROICA PERI Biely démon V1, CAJC, NMF

Nar.:13.7.2006 SPKP 2101 O: NABUCO TRIES Biely démon M: LOSTRESS Biely démon

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK, Svätý Jur

Nice shape, lovely balanced, truly feminine, godness head, dark eyes, good angulation, super pigment, happy mover and move well too.

Pěkný formát, báječně vyvážena, pravá fenka, božská (?) hlava, tmavé oči, dobré úhlení, super pigment, radostná v pohybu a také se dobře pohybuje.

83 FENY RU tř. MLADÝCH HOLDWINE Terako VD3

Nar.:18.6.2006 CMKU/CKC 9109/06 O: LANCELOT Biely démon M: BRIXI Pernštejnský anděl

Majitel: MVDr. Irena KOCIÁNOVÁ, Brno

Kopie posudku nebyla k dispozici..

84 FENY RU tř. MLADÝCH YIPPEE Perle du Sahel V2

Nar.: 6.6.2006 CMKU/CKC 9125/06 O: Clopsville JACK DANIELS M: FRENCH KISS Perle du Sahel

Majitel: Alexandra BEDOUI, Hostivice

Very pretty young bitch, pleasing enough head, level bite, lovely dark eyes, good pigment and neck, suff. boned for size, rich colour, but mismarked, shows and

moves well.

Velmi krásná mladá fena, dostatečně roztomilá hlava, klešťový skus, nádherné tmavé oči, dobrý pigment a krk, dostatečná kostra vzhledem k velikosti, zářivá

barva, ale špatné znakování, předvádí se a pohybuje dobře.

85 FENY RU tř. OTEVŘENÁ DIRKÉ ze Západní stráně xxx

Nar.:30.3.2005 CMKU/CKC 8309/05 O: Lisghart DYLAN THOMAS M: ITHRYN Li-Ro Moravia

Majitel: Zuzana VAJDOVÁ, Havířov

nebyla

86 FENY RU tř. OTEVŘENÁ EMILY DICKINSON Moravia Eden xxx

Nar.:11.5.2005 CMKU/CKC 8424/05 O: Aneridee RIVERDANCE M: MANON LESCAUT Res Pretiosa

Majitel: MVDr. Eva ČEREŠŇÁKOVÁ, Nová Paka

nebyla

87 FENY RU tř. OTEVŘENÁ FIRUZÉ QIRI Biely démon V1, CAC

Nar.:13.3.2005 SPKP 1848 O: Swynworth INDOXYL M: TANITA Biely démon

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK, Svätý Jur

Well balanced, nice shape and size, lovely head with mealty (asi má být neatly) expression, lovely body, good angulation, nice coat, moves well, gentle

disposition.

Dobře vyvážena, pěkný formát a velikost, nádherná hlava s úhledným výrazem, báječné tělo, dobré úhlení, pěkná srst, pohybuje se dobře, milá povaha.

88 FENY RU tř. OTEVŘENÁ FLORIDA Caroli Regis V3

Nar.: 9.3.2005 CMKU/CKC 8285/05 O: Swynworth INDOXYL M: GINFIZZ Sladká krása

Majitel: J.PALÁN+L.CIKRTOVÁ, Most

Very pretty and feminine bitch, nice shape, lovely rich colour, good head and dark eyes, would like a little bit more filling under the eyes, good body size,

good coat and colour, slightly falling away in croup, moves and shows well.

Velmi krásná fena s fenčím výrazem, pěkný formát, báječná bohatá barva, dobrá hlava a tmavé oči, přál bych si trochu více výplně pod očima, správná velikost

těla, dobrá srst a barva, trochu spáditá záď, pohybuje a předvádí se dobře.

89 FENY RU tř. OTEVŘENÁ GERENIKA Terako V2, res. CAC

Nar.:11.4.2005 CMKU/CKC 8317/05/0 O: LANCELOT Biely démon M: BRIXI Pernštejnský anděl

Majitel: MVDr. Irena KOCIÁNOVÁ, Brno

Substantial bitch on honest type, good scull and stop, dark eye, lovely ear, very good front, well rounded ribcage, a touch long in loin, good coat and colour,

moves touch close behind, shows well.

Robustní fena poctivého typu, dobrá lebka a stop, tmavé oko, nádherné ucho, velmi dobrý předek, dobře zaoblený hrudník, trochu dlouhá v bedrech, dobrá srst

a barva, pohyb vzadu trochu sevřený, předvádí se dobře.

90 FENY RU tř. VÍTĚZŮ FRENCH KISS Perle du Sahel xxx

Nar.: 5.8.2003 CMKU/CKC 7326/03 O: Leelyn TWISTER M: ONLY AROSE d'Ysatis

Majitel: Alexandra BEDOUI, Hostivice

nebyla

91 FENY RU tř. VÍTĚZŮ IRULAN Rubínový květ V1, CAC, VB

Nar.:28.10.2004CMKU/CKC 8079/04 O: LANCELOT Biely démon M: ERISANA Rubínový květ

Majitel: Renata DRAJSAJTLOVÁ, Tršice

Nicely balanced, good shape, well balanced head, suff. gentle expression, good front, correct topline, good hind angulation, lovely coat, lovely movement,

shows well.

Výborně vyvážena, dobrý formát, dobře vyvážená hlava, dostatečně jemný výraz, dobrý předek, korektní horní linie, dobré zadní úhlení, nádherná srst,

nádherný pohyb, dobře se předvádí.

92 FENY RU tř. VETERÁNŮ ADÉLKA Gold Ba-Ka-Ra V1

Nar.: 1.8.1998 CMKU/CKC 4648/98 O: ASTOR z Kozlovic M: ETNA Kouzelný oheň

Majitel: Jindra DIBLÍKOVÁ, Vodňany

Substantial bitch, would like a bit more compact, head with suff. gentle expression, lovely ears, topline not good anymore, good coat texture, still moves well.

Robustní fena, přál bych si kompaktnější, hlava s dostatečně jemným výrazem, nádherné uši, horní linie už není dobrá, dobrá struktura srsti, stále se dobře

pohybuje.

93 FENY TR tř. ŠTĚŇAT BREE Andělská tvář VN1

Nar.:20.2.2007 CMKU/CKC 9485/07 O: ELIOT ze Zámku Lešná M: VELVET GIRL Jizutoji

Majitel: Ing. Radek BERAN, Olomouc

Sweet puppy, nice balanced, outgoing temperament, suff. soft expression, touched small eyes, very good ears, nice solid body, very attractive markings, shows

well.

Sladké štěně, pěkně vyvážena, společenský temperament, dostatečně něžný výraz,

poněkud malé oči, velmi dobré uši, pěkné pevné tělo, velmi atraktivní vybarvení, dobře se předvádí.

94 FENY TR tř. DOROSTU ANABEL z Královského města N

Nar.:12.9.2006 CMKU/CKC 9200/06 O: PERCIVAL TWAI z Císařského mlýna M: PAMELA Fraking

Majitel: Věra LAPÁČKOVÁ, Slaný

A bit on larger size, at the moment longer legs, pretty face and expression, touch long in loin, suff. loin (patrně hind) angulation, rather heavily marked, needs

more training.

Trochu větší velikosti, v soušasné době delší nohy, krásná tvář a výraz, trochu dlouhá v bedrech, dostatečné zadní úhlení, poněkud hodně znakovaná (hodně

černé), potřebuje více trénovat.

95 FENY TR tř. DOROSTU EPPLE BRANDY Perle du Sahel VN1, NFD

Nar.:22.11.2006CMKU/CKC 9370/06 O: ALEXANDER THE GREAT Perle du Sahel M: TROPHY STAR de la Fieffe au Songeur

Majitel: Alexandra BEDOUI, Hostivice

Very attractive and pretty bitch, lovely proportions, pretty face, touch low set ears, super neck and topline, good hind angulation, nice markings, confident

little mover, shows well.

Velmi atraktivní a krásná fenka, nádherné proporce, trochu nízko nasazené uši, super krk a horní linie, dobré zadní úhlení, pěkné znakování, malá a sebejistá

v pohybu, dobře se předvádí.

96 FENY TR tř. MLADÝCH ALIZÉ z Vrchu králů VD

Nar.:25.11.2005CMKU/CKC 8696/05 O: VLAD TEPES de l'Angelarde M: CLERY z Brčálníčku

Majitel: Jolana BÁČOVÁ, Brandýsek

Rather heavily marked, good size, needs to drop in body, pretty feminine face, good eye, needs a little bit more substance, which should improve her substance,

out of coat, close in behind and in front.

Poněkud hodně vybarvena, dobrá velikost, potřebuje být nížší v těle, krásná fenčí tvář, dobré oko, potřebuje o něco více hmoty, to může zlepšit její hmotu, bez

srsti, uzká vpředu i vzadu.

97 FENY TR tř. MLADÝCH CALYPSO PERI Biely démon V1, CAJC

Nar.: 6.6.2006 SPKP 2076 O: Helandros IVANHOE M: BAUCIS QIRI Biely démon

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK, Svätý Jur

Lovely balanced bitch, super outline, super outline, pleasing head, suff. dark eye, very good neck and front, super ribcage and substance for age, good angulation

and tailset, attractive marking and colour, super side gate, still a little bit untidy in front and in behind.

Báječně vyvážená fena, super profil, báječná hlava, dostatečně tmavé oko, velmi dobrý krk a předek, super hrudník a hmota na její věk, dobré úhlení a

nasazení ocasu, atraktivní znakování a barva, z boku super rámec, dosud trochu neuspořádaný pohyb vpředu i vzadu.

98 FENY TR tř. MLADÝCH CAROLINA Santana Gwellian V2

Nar.:10.6.2006 CMKU/CKC 9069/06 O: LOUIS TWAI z Císařského mlýna M: RIVERA TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Jitka BAJEROVÁ, Nová Paka

Not small, but good balanced, needs to body up and get wider pleasing head, dark eye, lovely ear, still a bit narrow in front, a touched long in loin, coat is

coming, a little bit close in front, shows well.

Není malá, ale dobře vyvážená, potřebuje zesílit a získat pěknou širší hlavu, tmavé oko, nádherné ucho, dosud trochu úzká vpředu, trochu dlouhá v bedrech,

srst roste, trochu sevřená vpředu, předvádí se dobře.

99 FENY TR tř. MLADÝCH CLEMENTINA Hvězda Prokyon VD

Nar.:25.2.2006 CMKU/CKC 8845/06 O: Hackensack TEMPTATION M: ANUŠKA Hvězda Prokyon

Majitel: Lenka TŮMOVÁ, Český Brod

Quite solid bitch, rather heavily marked, would prefer slightly darker eye, otherwise good head, needs more filling under the eyes, good neck, a bit long in body,

would like a little bit more feminine, a bit proud of her tail.

Docela solidní fena, poněkud hodně vybarvená, preferoval bych nepatrně tmavší oko, jinak dobrá hlava, potřebuje více výplní pod očima, dobrý krk, trochu dlouhá

v těle, chtěl bych, aby byla více fenčí, je trochu pyšná na svůj ocas.

100 FENY TR tř. MLADÝCH DEBBIE Severní Království V3

Nar.: 2.4.2006 CMKU/CKC 8916/06 O: ARTABAN Sweet Soul M: BEATRICE Severní království

Majitel: Marcela NOVÁ, Praha 5

Good size, but still not balanced, needs to body up, pleasing head, good neck and front, needs to drop in body, good hind angulation, coat is coming, moves

rather close behind, needs time.

Dobrá velikost, ale dosud nevyvážená, potřebuje vyspět v těle, nádherná hlava, dobrý krk a předek, potřebuje snížit v těle, dobré zadní úhlení, srst roste,

vzadu se pohybuje poněkud sevřeně, potřebuje čas.

101 FENY TR tř. MLADÝCH DIXIE Severní království VD4

Nar.: 2.4.2006 CMKU/CKC 8917/06 O: ARTABAN Sweet Soul M: BEATRICE Severní království

Majitel: Kamila TOMÁŠKOVÁ, Orlová

Good size and proportion, well balanced head, but needs more filling under the eye, good neck, nicely rounded ribcage, firm topline, suff. hind angulation,

good markings, but completely out of coat, moves close in front and in behind.

Dobrá velikost a proporce, dobře vyvážená hlava, ale potřebuje více vyplnit pod okem, dobrý krk, pěkně zaoblený hrudník, pevná horní linie, dostatečné zadní

úhlení, dobré znakování, ale uplně bez srsti, pohybuje se sevřeně vpředu i vzadu.

102 FENY TR tř. MEZITŘÍDA COCO CHANEL do Kapsy VD4

Nar.: 8.1.2006 CMKU/CKC 8760/06 O: Toraylac ZIG ZIGLAR M: ANGELINA JOLIE do Kapsy

Majitel: Zdenka BELLOVÁ, Praha 4

Substantial bitch, would prefer to be more compact and more feminine, gentle head with good expression, nice ears, heavy in body, straight front, heavily

marked, doesn't show well a little bit nervous, needs more training.

Robustní fena, preferoval bych kompaktnější a více fenčí, jemná hlava s dobrým výrazem, pěkné uši, těžká v těle, rovný předek, těžce znakována (hodně černé),

nepředvádí se dobře, je trochu nervózní, potřebuje více tréninku.

104 FENY TR tř. MEZITŘÍDA ILAVA TRES z Císařského mlýna V3

Nar.: 3.3.2006 CMKU/CKC 8831/06 O: THUNDERBOLT des Plaines de la Varenne M: KISS THE BEST Arušava

Majitel: Emma MICHALOVÁ, Praha 1

Very pretty bitch, good size, very feminine, eye shows a little white, lovely ears, good neck and shoulder, a bit shallow in ribcage, touch cow hocked behind,

attractive markings, silky coat, moves a little bit close in front and in behind.

Velmi krásná fena, správná velikost, velmi fenčí, oko ukazuje trochu bělmo, nádherné uši, dobrý krk a lopatka, trochu mělký hrudník, trochu kravský postoj

vzadu, atraktivní zbarvení, hedvábná srst, pohybuje se trochu sevřeně vepředu i vzadu.

105 FENY TR tř. MEZITŘÍDA MONA LISA Hanácký ráj V1, CAC

Nar.:10.3.2006 CMKU/CKC 8862/06 O: CAIRO Biely démon M: INSIDER LADY of Fairytale forest

Majitel: Ing. Radomír UHER, Prostějov

Nicely balanced bitch, lovely size, pleasing head with gentle expression, well set ears, lovely dark eye, good body, correct hind angulation, silky coat, prefer

sligthly deeper body, moves well, could present herself a little bit better.

Pěkně vyvážená fena, nádherná velikost, krásná hlava s něžným výrazem, dobře nasazené uši, nádherné tmavé oko, dobré tělo, korektní zadní úhlení, hedvábná

srst, preferuji trochu hlubší tělo (hrudník), pohybuje se dobře, mohla by se prezentovat o trochu lépe.

106 FENY TR tř. MEZITŘÍDA VERITY QIRI Biely démon V2, res. CAC

Nar.: 6.3.2006 SPKP 2022 O: Helandros IVANHOE M: RAMAYA TRIES Biely démon

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK, Svätý Jur

Lovely shape and balance, really nice outline, good head, gentle expression, good ears, stop and muzzle, very good neck, lovely ribcage, good hind angulation,

attractive markings, could be showed better, moves well.

Báječný formát a vyváženost, skutečně pěkný vzhled, dobrá hlava, jemný výraz, dobré uši, stop a čenich, velmi dobrý krk, báječný hrudník, dobré zadní úhlení,

atraktivní vybarvení, mohla by být lépe předvedena, pohybuje se dobře.

107 FENY TR tř. OTEVŘENÁ ANUŠKA Hvězda Prokyon VD2

Nar.:12.2.2004 CMKU/CKC 7611/04/0 O: Pascavale DESIGNET M: CLEMENTINE Caroli Regis

Majitel: Lenka ŽELEZNÁ, Praha 5

Heavily build bitch, would like more elegance and softer eye, more filling under eyes, for the size would like more depth of body, good hind angulation, rather

heavily marked, suff. coat, moves rather close in behind, shows well.

Těžce stavěná fena, přál bych si více elegance a jemnější oko, více výplní pod očima, pro svou velikost by potřebovala být hlubší v těle (hrudníku), dobré

zadní úhlení, poněkud těžce znakována, dostatečná srst, pohybuje se poněkud úzká vzadu, předvádí se dobře.

108 FENY TR tř. OTEVŘENÁ ELISHKA Caroli Regis VD3

Nar.:17.10.2004CMKU/CKC 8059/04 O: CAIRO Biely démon M: GERTRUDA TWAI z Císařského mlýna

Majitel: J.PALÁN + L.CIKRTOVÁ, Most

Big and substantial bitch, large head, touched small eye, would like touch gentle expression, a bit narrow in muzzle, suff. neck, good hind angulation, good

coat texture, but almost over coated, which takes away the elegance, moves ok.

Velká a robustní fena, velká hlava, trochu malé oko, chtěl bych trochu něžný výraz, trochu úzká v čenichu, dostatečný krk, dobré zadní úhlení, dobrá struktura

srsti, ale skoro příliš mnoho srsti, což bere eleganci, pohyb OK.

109 FENY TR tř. OTEVŘENÁ RAMAYA TRIES Biely démon V1, CAC

Nar.: 5.3.2004 SPKP 1721 O: Immenhof's NIKITO M: WENITTA Biely démon

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK, Svätý Jur

Lovely shape and size, not in the best of coat, but has nothing to high (má být hide), nicely balanced head with soft expression, well constructed, suff. body,

attractive markings, happy mover, shows well.

Nádherný formát a velikost, není v nejlepší srsti, ale nemá co skrývat, pěkně modelovaná hlava s něžným výrazem, dobře stavěná, dostatečné tělo, atraktivní

znakování, veselá v pohybu, dobře se předvádí.

110 FENY TR tř. OTEVŘENÁ ROSALYN Dejvické údolí VD

Nar.:11.2.2004 CMKU/CKC 7609/04/0 O: NOEL Dejvické údolí M: Aneridee CREST OF HEARTS

Majitel: Jana NOVÁ, Kladno 4

Bitch of honest type, quite substantial, well balanced head, but the eyes show a little of white, good neck, well rounded ribcage, would like a silkier coat,

attractive markings, would prefer more parallel hind movement, really leg's (asi lacks) elegance.

Fena poctivého typu, trochu při těle, dobře vyvážená hlava, ale oči ukazují trochu bělmo, dobrý krk, dobře zaoblený hrudník, chtěl bych hedvábnější srst,

atraktivní vybarvení, preferoval bych více paralelní pohyb vzadu, opravdu postrádá eleganci.

111 FENY TR tř. OTEVŘENÁ TARRA Prokopská hvězda VD4

Nar.:29.8.2005 CMKU/CKC 8565/05 O: Toraylac ZIG ZIGLAR M: OLINDA Prokopská hvězda

Majitel: Alena JELÍNKOVÁ, Praha 4

Fair size, a touch of the square side, head with suff. typical expression, touch(ed) bulging eye, would prefer (better ?) angulation behind, a little out of coat,

temperament not settled.

Docela dobrá velikost, trochu čtvercovitá, hlava s dostatečně typickým výrazem, trochu vypoulené oko, preferoval bych lepší zaúhlení vzadu, trochu bez srsti,

temperament potřebuje ustálit.

112 FENY TR tř. VÍTĚZŮ ANGELINA JOLIE do Kapsy V2, res. CAC

Nar.: 9.9.2003 CMKU/CKC 7398/03/0 O: WILSON z Císařského mlýna M: DULSINEA TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Lucie KUDLÁČKOVÁ, Praha 4

Not small, but nice overall type, would like her to be a more compact, very good expression - gentle and soft, lovely ears, good neck and front, slightly raising

topline, slightly heavily marked, silky coat, shows well.

Není malá, ale celkově dobrý typ, chtěl bych, aby byla kompaktnější, velmi dobrý výraz - něžný a jemný, báječné uši, dobrý krk a předek, horní linie lehce

zvednutá, trochu těžce znakovaná, hedvábná srst, předvádí se dobře.

113 FENY TR tř. VÍTĚZŮ FILOMENA TRES z Císařského mlýna V1, CAC, VB, VSV

Nar.: 1.1.2006 CMKU/CKC 8743/06/0 O: VLAD TEPES de l'Angelarde M: IDRUS TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Jiřina SEVEROVÁ, Kněžice

Lovely shape and size, truly feminine expression - soft and pretty lovely body, good substance in a small frame, attractive markings, lovely coat, shows well,

really like her type.

Nádherný formát a velikost, opravdu fenčí výraz - jemný a krásné, půvabné tělo, dobrá hmota v malém rámci, atraktivní vybarvení, nádherná srst, předvádí se

dobře, opravdu mám rád její typ.

114 FENY TR tř. VÍTĚZŮ ROMY Dejvické údolí xxx

Nar.:11.2.2004 CMKU/CKC 7608/04/0 O: NOEL Dejvické údolí M: Aneridee CREST OF HEARTS

Majitel: Ing. Zdeněk STEHLÍK, Praha 6

nebyla

115 FENY TR tř. VETERÁNŮ IDA od Stříbrného groše V1

Nar.:31.12.1994CMKU/CKC 2502/94/9O: RIO v.d. Saarmühle M: BESINKA od Stříbrného groše

Majitel: Ing. Radomír UHER, Prostějov

In very good condition for the age, excellent breed type, still good expression, still very good coat, good neck and topline, movement ok, for age shows well

and happy.

Ve velmi dobré kondici s ohledem na věk, výborný plemenný typ, stále dobrý výraz, stále velmi dobrá srst, dobrý krk a horní linie, pohyb OK, na její věk se

předvádí dobře a vesele.

116 PSI BT tř. ŠTĚŇAT ESCONT BOY Království Canny VN1

Nar.:22.1.2007 CMKU/CKC 9451/07 O: AMEER Perle du Sahel M: DAFNE GIRL Království Canny

Majitel: Miroslava ŠTĚPÁNOVÁ, Praha 9

Shapy BT, dark eye, would like it slightly larger, needs to fill in foreface, good neck and topline, good shoulder placement, moved well front and rear, good coat

condition, a little proud on his tail.

Pěkně formovaný BT, tmavé oko, chtěla bych o něco větší, potřebuje vyplnit tváře, dobrý krk a horní linie, dobrá poloha lopatky, pohyboval se dobře vpředu i

vzadu, dobrá kondice srsti, trochu pyšný na svůj ocas.

117 PSI BT tř. DOROSTU ADAM Spoutaná Morava VN1

Nar.:20.9.2006 CMKU/CKC 9232/06 O: ALEXANDER z Panství Lomnice M: FLORETA z Podhradí Boskovic

Majitel: Šárka DĚKANOVSKÁ, Čechtice

Well boned BT, presented in good condition, masculine head, dark eye, muzzle well developed, good neck, topline and tailset, moved soundly front and rear,

up to size and must no grow on, good temperament.

BT se správnou kostrou, prezentován v dobré kondici, samčí hlava, tmavé oko, čenich dobře vyvinut, dobrý krk, horní linie a nasazení ocasu, pohybuje se

důkladně vpředu i vzadu, na hranici velikosti a tak už nesmí vyrůst, dobrý temperament.

118 PSI BT tř. MLADÝCH BASTIEN z Derylova panství VD

Nar.:30.8.2006 CMKU/CKC 9165/06 O: IMPEROI Rubínový květ M: ALEXIA z Derylova panství

Majitel: Dagmar STAŇKOVÁ, Slabce

Well presented, good coat and condition, dark eye, but I would like it slightly bigger, good bite, good reach of neck, level topline, short back, moved a little

wide in front, lacked drive from rear, must not grow on, looks a little rangy at present.

Dobře prezentován, dobrá srst a kondice, tmavé oko, ale chtěla bych, aby bylo o něco větší, dobrý skus, správná délka krku, rovná horní linie, krátká záď,

pohyboval se vepředu trochu zeširoka, postrádal pohyb vedený zezadu, v současnosti vypadá trochu vytáhlý.

119 PSI BT tř. MLADÝCH BAXTER z Derylova panství V3

Nar.:30.8.2006 CMKU/CKC 9166/06 O: IMPERIO Rubínový květ M: ALEXIA z Derylova panství

Majitel: Libuše SEDLÁČKOVÁ, Praha 8

Handsome headed BT, round eye - I would like it slightly darker, good muzzle and earset, good reach of neck, topline and tailset, good tail carriage, would

like slightly better shoulder angulation, he lacked drive from rear when moving, good presentation and temperament.

BT s hezkou hlavou, kulaté oko - chtěla bych, aby bylo trochu tmavší, dobrý čenich a nasazení uší, dobrá délka krku, horní linie a nasazení ocasu, dobře

nesený ocas, přála bych si trochu lepší úhlení lopatky, postrádá dynamiku vedenou zezadu, když se pohybuje, dobré předvedení a temperament.

120 PSI BT tř. MLADÝCH JONÁŠ z Cerekvické stráně V2

Nar.:21.5.2006 CMKU/CKC 9018/06 O: EDISON Sladká krása M: FATYMA z Cerekvické stráně

Majitel: Mgr. Jana KUDLÁKOVÁ, Písek

Handsome headed BT, good eye and expression, well set ears, super coat and condition, enough neck, good topline, well laid shoulder, good front, moved ok from

rear, would like slightly more drive, little proud of his tail, would like him slightly shorter in back, nice type, little bit silly on the table.

BT s pěknou hlavou, dobré oko a výraz, dobře nasazené uši, super srst a kondice, dostatečný krk, dobrá horní linie, dobře položená lopatka, dobrý předek,

pohyboval se dobře zezadu, chtěla bych trochu více dynamiky, je trochu pyšný na svůj ocas, ráda bych ho nepatrně kratšího ve hřbetě, pěkný typ, na stole je

trochu ňouma.

121 PSI BT tř. MLADÝCH MAZANEC Sladká krása V4

Nar.:17.7.2006 CMKU/CKC 9142/06 O: Lolita's DREAMING MILLENNIUM AKEEM M: ISADORA Sladká krása

Majitel: Mgr. Jan MUSÍLEK, Zbiroh

BT in good condition, good coat, dark eye, needs to full fill in foreface, good reach of neck, bit straight in shoulder, good topline and profile when moving,

would like more drive from rear, typy dog, reluctant to be handle on table.

BT v dobré kondici, dobrá srst, tmavé oko, potřebuje vyplnit tváře, dobrá délka krku, trochu rovný v rameni, v pohybu dobrá horní linie a profil, chtěla bych

více dynamiky zezadu, psí typ, vzpírá se při předvedení na stole.

122 PSI BT tř. MLADÝCH MOLODĚC Sladká krása VD

Nar.:17.7.2006 CMKU/CKC 9145/06 O: Lolita's DREAMING MILLENNIUM AKEEM M: ISADORA Sladká krása

Majitel: Vladimíra JALŮVKOVÁ, Praha 4

Well presented BT, good ear set, I felt he was a little havsh in expression, needs to fill in muzzle, good neck and topline, moved wide in front, was closed

behind in rear, excellent condition, good temperament.

Dobře předvedený BT, dobře nasazené uši, cítila jsem, že byl trochu hrubý ve výrazu, potřebuje vyplnit čenich, dobrý krk a horní linie, vpředu se pohyboval

zeširoka, vzadu byl úzký, výborná kondice, dobrý temperament.

123 PSI BT tř. MLADÝCH MULISÁK Sladká krása VD

Nar.:17.7.2006 CMKU/CKC 9146/06 O: Lolita's DREAMING MILLENNIUM AKEEM M: ISADORA Sladká krása

Majitel: Kateřina JELÍNKOVÁ, Praha 9

Typy BT, very pretty head, good muzzle and ear set, good coat and condition, good temperament, would like a little more neck, topline could be firmer, moved

happily, but little wide in front and close behind.

Typický BT, velmi krásná hlava, dobrý čenich a nasazení uší, dobrá srst a kondice, dobrý temparament, přála bych si trochu delší krk, horní linie by mohla být

pevnější, pohyboval se vesele, ale vpředu trochu zeširoka a vzadu sevřeně.

124 PSI BT tř. MLADÝCH VENDELÍN Prokopská hvězda VD

Nar.:30.3.2006 CMKU/CKC 8889/06 O: Lisgarth DYLAN THOMAS M: OLINDA Prokopská hvězda

Majitel: Hana NOVÁKOVÁ, Praha 5

Masculine BT, well set ears, dark eye, would like a softer expression, good neck, well ribded, must watch his topline on the move, was a little proud of his

tail, moved close behind, sweet temperament, well presented.

Samčí BT, dobře nasažené uši, tmavé oko, ráda bych jemnější výraz, dobrý krk, dobrý hrudník, musí si hlídat horní linii za pohybu, byl trocu pyšný na svůj

ocas, pohyboval se vzadu sevřeně, sladký temperament, dobře předveden.

125 PSI BT tř. MLADÝCH YARDLEY Perle du Sahel V1, CAJC

Nar.: 6.6.2006 CMKU/CKC 9121/06 O: Clopsville JACK DANIELS M: FRENCH KISS Perle du Sahel

Majitel: JUDr. Ivana JANDOVÁ, Vinařice-Tuháň

Well presented BT, excellent coat condition, pretty head, good dark eye, sweet expression, mouth needs to settle, good reach of neck, shoulder placement could be

better, well ribbed body, good turn of stifle, moved really well behind, a little wide in front, good topline and tail set, to be critical - he is a little bit

feminine and I would like more leg and underneath him.

Dobře předvedený BT, výborná kondice srsti, krásná hlava, dobé tmavé oko, sladký výraz, čenich se potřebuje usadit, dobrá délka krku, poloha lopatek by moha

být lepší, tělo s dobrým hrudníkem, dobré zadní úhlení, vzadu se pohyboval skutečně dobře, torhu zeširoka vpředu, dobrá horní linie a nasazení ocasu, abych byla

kritická - je trochu fenčí a chtěla bych vyšší nohy a spodek.

126 PSI BT tř. MEZITŘÍDA C TWO CROMWELL z Usedlosti Újezdec VD3

Nar.:16.10.2005CMKU/CKC 8624/05/0O: Aneridee RIVERDANCE M: DARLEE LADY Tempo-Krč

Majitel: Ing. Olga ZÁLESKÁ, Středokluky

Masculine headed BT, round eye, little heavy in muzzle, ear set could be better, excellent neck, good topline, moved close behind from rear and little wide in

front, would like him slightly shorter in back, excellent coat in cleaming condition, very well presented.

BT se samčí hlavou, kulaté oko, trochu těžký čenich, ucho by mohlo být lépe nasazeno, výborný krk, dobrá horní linie, pohybuje se sevřeně vzadu a trochu

zeširoka vpředu, chtěla bych, aby byl trochu kratší ve hřbetě, výborná srst v lesklé kondici, velmi dobře prezentován.

127 PSI BT tř. MEZITŘÍDA NEVAEH Perle du Sahel V1, CAC

Nar.:12.6.2005 CMKU/CKV 8461/05/0 O: Swynworth INDOXYL M: UPTOWN GIRL of Woodville

Majitel: Alexandra BEDOUI, Hostivice

Handsome headed BT, good ear set, dark eye, good reach of neck, well laid shoulder, could carry a little more weight on body, good rear angulation, moved

hapily, excellent head carriage, topline and tailset. Would like him slightly shorter in back, but nice type.

BT s pěknou hlavou, dobré nasazení ucha, tmavé oko, dobrá délka krku, dobře položená lopatka, mohl by více vážit v těle, dobré zadní úhlení, pohyboval se

vesele, výborné nesení ocasu, horní linie a nasazení ocasu. Chtěla bych, aby byl trochu kratší ve hřbetě, ale je to pěkný typ.

128 PSI BT tř. MEZITŘÍDA ONTARICO QIRI Biely démon VD2

Nar.:29.9.2005 SPKP 1952 O: MAVERICK TRIES Biely démon M: TANITA Biely démon

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK, Svätý Jur

Shapy BT, good size, well set ears, dark eye, would prefer a better muzzle, he lacked softer expression, excellent neck, good topline, a little lean in body, moved

freely, really good rear, good coat, looks good in profile, little unsettled on table.

Dobře formovaný BT, dobře nasazené uši, tmavé oko, preferovala bych lepší čenich, postrádal jemnější výraz, výborný krk, dobrá horní linie, trochu hubený v

těle, pohyboval se volně, skutečně dobrý zadek, dobrá srst, vypadá dobře v profilu, trochu neustálený na stole.

129 PSI BT tř. OTEVŘENÁ IMHOTEP Rubínový květ V1, CAC

Nar.:28.10.2004CMKU/CKC 8076/04/0O: LANCELOT Rubínový květ M: ERISANA Rubínový květ

Majitel: Pavlína BENEŠOVÁ, Písek

Handsome headed BT, shapy dog, coat needs attention, large eye, shows white, good length of muzzle, correctly cushioned, typy dog, good size and shape.

Little upright in shoulder, would like more drive from rear, good temperament.

BT s pohlednou hlavou, pěkně formovaný pes, srst potřebuje péči, velké oko, ukazující bělmo, správná délka čenichu, korektně vyplněný, typický pes, správná

velikost a formát. Trochu strmý v lopatce, ráda bych více dynamiky zezadu, dobrý temperament.

130 PSI BT tř. OTEVŘENÁ NIXON Prokopská hvězda VD2

Nar.:14.6.2002 CMKU/CKC 6761/02/0 O: RACCOON MAN of Fairytale castle M: CHANEL Prokopská hvězda

Majitel: Daniela ŠPAČKOVÁ, Mladá Boleslav

Handsome head, good dark eye, good tan, well set ears, good reach of neck, good coat and condition, moved very stilted in rear and lacked drive, topline could

be firmer, was a little bit proud of his tail, super condition and temperament.

Pohledná hlava, správně tmavé oko, dobré pálení, dobře nasazené uši, dobrá délka krku, dobrá srst a její kondice, pohyboval se vzadu velmi toporně a

postrádal dynamiku, horní linie by mohla být pevnější, byl trochu pyšný na svůj ocas, super kondice a temperamnet.

131 PSI BT tř. VÍTĚZŮ HAPPY z Horpu V2, res. CAC

Nar.:28.7.2000 CMKU/CKC 5788/00/0 O: BERTRAM ze Zámku Lešná M: CINDA Trias

Majitel: Daniela ŠPAČKOVÁ, Mladá Boleslav

Handsome headed BT, well set ears, round eye, soft expressive face, good size and shape, with enough neck, good topline, in excellent coat and condition, moved

freely and soundly, carried his tail a little high, quality dog, good type.

BT s pohlednou hlavou, dobře nasazené uši, kulaté oko, jemný, expresívní výraz, správný formát a velikost, s dostatečným krkem, dobrá horní linie, ve výborné

srsti a kondici, pohyboval se volně a důkledně, nesl svůj ocas trochu vysoko, kvalitní pes, dobrý typ.

132 PSI BT tř. VÍTĚZŮ IMPERIO Rubínový květ V1, CAC, VB

Nar.:28.10.2004CMKU/CKC 8077/04/0O: LANCELOT Biely démon M: ERISANA Rubínový květ

Majitel: Renata DRAJSAJTLOVÁ, Tršice

Shapy BT, handsome head, round eye, good cushioning of muzzle, good reach of neck, firmed topline, free moving dog, good in front, moving well behind, lacks a

little body and needs to drop a little in chest, excellent in profile at all time, quality dog.

Dobře formovaný BT, pohledná hlava, kulaté oko, dobré vypolštářování čenichu, správná délka krku, pevná horní linie, volně se pohybující pes, dobrý vepředu,

pohybujes e dobře vzadu, postrádá trochu tělo a potřebuje prohloubit hrudník, po celou dobu výborný profil, kvalitní pes.

133 PSI BT tř. VETERÁNŮ CASIDY z Tichého údolí V1, nejlepší veterán

Nar.:28.11.1997CMKU7/CKC 4291/97/O: ALMSBURY Zlatý kavalír M: ARLETTE z Roztockého zámku

Majitel: Marcela HRONCOVÁ, Velké Přílepy

Handsome headed 9 year old, dark eye, well set ears, excellent reach of neck, good topline, moved happily, good in front, ok in rear, extremely well presented,

good condition, wonderful temperament, would like him slightly smaller allround, but still a lovely type.

Devítiletý s pěknou hlavou, tmavé oko, dobře nasazené uši, výborná délka krku, dobrá horní linie, pohyboval se vesele, dobrý vepředu, OK vzadu, mimořádně

dobře předveden, dobrá kondice, báječný temperament, chtěla bych, aby byl celkově trochu menší, ale stejně je to báječný typ.

134 PSI BH tř. ŠTĚŇAT CONNERY Victorian Cavaliers xxx

Nar.:18.12.2006CMKU/CKC 9524-07/0O: Sanickro DELIGHT M: DARLEEN Perle du Sahel

Majitel: JUDr. Ivana JANDOVÁ, Vinařice-Tuháň

nebyl

135 PSI BH tř. ŠTĚŇAT DA VINCI z Vrchu králů VN1

Nar.:14.1.2007 CMKU/CKC 9439/07 O: Toraylac ZIG ZIGLAR M: My Exotic World PRETTY WOMAN

Majitel: Jolana BÁČOVÁ, Brandýsek

Well broken BH, rich color, shapy puppy, good size, dark eye and good nose placement, a little upright in shoulder, would like more reach of neck, good hind

angulation, moved happily, sweet temperament.

BH s dobře rozdělenými barvami, zářivá barva, dobře formované štěně, dobrá velikost, tmavé oko a správně umístěný nos, trochu strmý v lopatkách, přála bych si

delší krk, dobré zadní úhlení, pohyboval se šťastně, sladký temperament.

136 PSI BH tř. ŠTĚŇAT DORIAN GRAY do Kapsy VN2

Nar.:22.12.2006CMKU/CKC 9391/06 O: NABUCO TRIES Biely démon M: DULSINEA TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Zdenka BELLOVÁ, Praha 4

Well broken BH, dark eye, good nose placement, good reach of neck, level topline, good hind angulation, well balanced, moved freely, a lttle long in muzzle

at present, more balance in head properties, good temeprament, well presented.

Dobře vybarvený BH, tmavé oko, dobré umístění nosu, správná dělka krku, rovná horní linie, dobré zadní úhlení, dobře vyvážen, pohyboval se volně, v

současnosti má trochu dlouhý čenich, více vyvážení ve vlastnostech hlavy (zřejmě zde vypadlo úvodní "potřebuje" - pozn. překl.), dobrý temperament, dobře

předveden.

137 PSI BH tř. DOROSTU Anncourt FABERGE VN1

Nar.:24.9.2006 CMKU/CKC 9461-07/0 O: Chacombe ARMANI M: Anncourt TRAMPOLINE

Majitel: R.+K.ŠMEJKALOVI, Straky

Well broken BH, rich color, excellent coat quality, handsome head, good balance, dark eye, excellent nose pigment, shapy dog, good size, good reach of neck,

level topline, good hind angulation, would like more reach in front and more drive from behind. Well presented, excellent coat for age.

Dobře vybarvený BH, zářivá barva, výborná kvalita srsti, pohledná hlava, dobré vyvážení, tmavé oko, výborný nosní pigment, dobře formovaný pes, dobrá

velikost, správná délka krku, rovná horní linie, dobré zadní úhlení, chtěla byc, aby měl větší záběr vepředu, a více dynamiky šlo zezadu. Dobře prezentován, na

svůj věk má výbornou srst.

138 PSI BH tř. DOROSTU BENJAMIN Bonimo N3

Nar.:17.9.2006 CMKU/CKC 9213/06 O: ROCKWELL de Castelburry M: AILEN Kolonáda Poděbrady

Majitel: Jiří LÁTAL, Slatinice

Well marked BH, good coat and condition, well set ears, dark eye, good nose pigment, moved happily, plenty of drive from rear, just wish he was smaller and

more compact.

Dobře vybarvený BH, dobrá srst a kondice, dobře nasazené uši, tmavé oko, dobrý nosní pigment, pohyboval se vesele, vzadu spousta dynamiky, jen si přeji, aby

byl menší a kompaktnější.

139 PSI BH tř. DOROSTU SEMIR Rubínový květ VN2

Nar.:29.11.2006CMKU/CKC 9330/06 O: VEGAS TRIES Biely démon M: FERUCCIA Rubínový květ

Majitel: Renata DRAJSAJTLOVÁ, Tršice

Pretty headed puppy, dark eye, good nose pigment, well fringed ears, excellent shape and size, good bone, showed level back, good rear angulation, moved

soundly, but lack confidence, quality puppy, needs work, well presented.

Štěně s krásnou hlavou, tmavé oko, dobrý nosní pigment, dobré ušní závěsy, výborný formát a velikost, dobrá kostra, předvedl rovný hřbet, dobré zadní úhlení,

důkladný pohyb, ale nedostatek sebedůvěry, kvalitní štěně, potřebuje práci, dobře presentováno.

140 PSI BH tř. MLADÝCH ARNOŠT Bonimo VD

Nar.:16.3.2006 CMKU/CKC 8898/06 O: MONTY Fraking M: BETTY Královská hvězda

Majitel: Jiřina VAŇKOVÁ, Teplice

Well marked BH, good ear set, black nose pigment, would like a softer eye, good reach of neck, little upright in shoulder, topline could be firmer, he tended to

fall away at croup, lacked drive when moving, little lean, well presented.

Dobře vybarvený BH, dobré nasazení ucha, černý nosní pigment, přála bych si jemnější oko, dobrá délka krku, trochu strmá lopatka, horní linie by mohla být

pevnější, měl tendenci ke spádité zádi, při pohybu postrádal dynamiku, trochu hubený, dobře předveden.

141 PSI BH tř. MLADÝCH Azalea SPENDID V3

Nar.:15.12.2005CMKU/CKC 9160-06/0O: Keyingham BRANWELL M: ROYAL HIGHNESS de la Fieffe au Songeur

Majitel: Dana TOŠENOVJANOVÁ, Ostrava

Handsome headed BH, good expression and pigmentation, stylish dog, excellent profile and neck, good topline, well presented, good coat and fringy. Needs little

more body, he is a little narrow alround, moved well, but I would like a little more drive from rear, quality exhibit, sweet temperament.

BH s pohlednou hlavou, dobrý výraz a pigmentace, elegantní pes, výborný profila krk, dobrá horní linie, dobře předveden, dobrá srst a závěsy. Potřebuje trochu

více hmoty v těle, je všude trochu úzký, pohyboval sed obře, ale chtěla bych, aby pohyb vycházel více zezadu, kvalitní výstavní kus, sladký temperament.

142 PSI BH tř. MLADÝCH CAMOMILE CANDY Perle du Sahel VD

Nar.: 3.9.2006 CMKU/CKC 9562/06 O: VLAD TEPES de l'Angelarde M: SMOOTH OPERATOR of Woodville

Majitel: Alexandra BEDOUI, Hostivice

Well marked BH, good dark eye and nose pigment, incorrect bite spoil expression, good neck and topline, well carried tail, moved happily and steadily.

Dobře vybarvený BH, dobré tmavé oko a nosní pigment, nekorektní skus ruší výraz, dobrý krk a horní linie, dobře nesený ocas, pohyboval se vesele a plynule.

143 PSI BH tř. MLADÝCH CARTIER z Vrchu králů V4

Nar.: 2.6.2006 CMKU/CKC 9071/06 O: Toraylac ZIG ZIGLAR M: CLERY z Brčálníčku

Majitel: Josef ONDRÁČEK, Měchenice

Well marked BH, good round dark eye, good nose pigment, typy expression, well set ears, shapy dog, good size, would like better laid shoulder and upper arm,

moved stadily from behind, wide in front, well presented, good temperament, needs more ring training.

Dobře vybarvený BH, dobré tmavé oko, dobrý nosní pigment, typický výraz, dobře nasazené uši, dobře utvářený pes, dobrá velikost, ráda bych, aby měl lépe

položenou lopatku a nadloktí, pohybuje se vzadu plynule, široký vepředu, dobře předveden, dobrý temperament, potřebuje více tréninku v kruhu.

144 PSI BH tř. MLADÝCH CIPRIÁN Hvězda Prokyon V2

Nar.:25.2.2006 CMKU/CKC 8843/06 O: Hackensack TEMPTATION M: ANUŠKA Hvězda Prokyon

Majitel: Vladimíra TOPLÁKOVÁ, Dolní Březany

Handsome headed and well marked, good round dark eye, soft expression, shapy dog, but I would like him a size smaller, good reach of neck, level topline, would

like more drive from rear, was a little wide in front, excellent presentattion and temperament.

Pohledná hlava a dobré vybarvení, dobré, kulaté tmavé oko, něžný výraz, dobře formovaný pes, ale chtěla bych, aby byl o velikost menší, dobrá délka krku,

rovná horní linie, přála bych si více dynamiky zezadu, byl trochu široký vepředu, výborné předvedení a temperament.

145 PSI BH tř. MLADÝCH CONCORDE PERI Biely démon V1, CAJC

Nar.: 6.6.2006 SPKP 2075 O: Helandros IVANHOE M: BAUCIS QIRI Biely démon

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK, Svätý Jur

Well marked BH, excellent size and shape, super reach of neck and turn of stifle, this dog is really good in profile, broad skull, good nose pigment, wish his eye

was darker, moved freely, lovely type.

Dobře vybarvený BH, výborná velikosta formát, délka krku a úhlení zadních je super, tento pes je skutečně dobrý v profilu, široká lebka, dobrý nosní pigment,

přála bych si, aby jeho oko bylo tmavší, pohyboval se volně, nádherný typ.

146 PSI BH tř. MEZITŘÍDA BENJI Kolonáda Poděbrady VD

Nar.:22.8.2005 CMKU/CKC 8545/05 O: IBER Vanessa Atalanta M: MICHEL Fraking

Majitel: Dana FEJFAROVÁ, Poděbrady

Well marked BH, good ears and nose pigment, eye shows white, which spoils expression, would like a better cushioned muzzle, good neck, needs to carry more

weight, tended to pull in front on move, which made movement and his topline difficult to assess, well presented.

Dobře vybarvený BH, dobré uši a nosní pigment, uši ukazují bělmo, což ruší výraz, ráda bych, aby měl lépe vyplněný čenich, dobrý krk, potřebuje nést větší

váhu, měl sklon v pohybu vepředu táhnout, což činilo jeho pohyb a horní linii těžko posouditelnými, dobře předveden.

147 PSI BH tř. MEZITŘÍDA ISSYK TRES z Císařského mlýna V2, res. CAC

Nar.: 3.3.2006 CMKU/CKC 8830/06 O: THUNDERBOLT des Plaines de la Varenne M: KISS THE BEST Arušava

Majitel: Jiří HRADEČNÝ, Městec Králové

Well marked BH, handsome head, good round dark eye, black nose pigment, little short in muzzle - to be correct, shapy body, good size, little upright in shoulder

and lacked drive from rear, in full coat, presentation could be better, but he is a nice type.

Dobře vybarvený BH, pohledná hlava, dobré, kulaté, tmavé oko, černý nosní pigment, trochu krátký čenich - abych byla přesná, pěkně formované tělo, správná

velikost, trochu strmý v lopatce a vzadu postrádající dynamiku, v plné srsti, předvedení by mohlo být lepší, ale je to pěkný typ.

148 PSI BH tř. MEZITŘÍDA MONTEK MAGIC ze Zámku Lešná V3

Nar.:19.12.2005CMKU/CKC 8728/05/0O: Helandros IVANHOE M: CHANTIZ ze Zámku Lešná

Majitel: Dana BURIÁNOVÁ, Pyšely

Well marked BH, super coat and condition, masculine head, large eye, dark pigment, would like him shorter, moved happily, was a little wide in front, lacked

drive from rear.

Dobře vybarvený BH, super srst a kondice, samčí hlava, velké oko, tmavý pigment, chtěla bych, aby byl kratší, pohyboval se vesele, byl trochu široký vepředu,

postrádal dynamiku odzadu.

149 PSI BH tř. MEZITŘÍDA RALPH LAUREN Perle du Sahel V1, CAC

Nar.:27.9.2005 CMKU/CKC 8590/05 O: Homerbrent PENNYROYAL M: TENDRE MARGOT de Castelburry

Majitel: Alexandra BEDOUI, Hostivice

Shapy well broken BH, good rich color, masculine head, large dark eye, black nose pigment, his freckles make his face look messy, he is a bit heavy on muzzle,

which slightly spoils his expression, good reach of neck, level topline, well carried tail, would like him shorter in back and he needs to carry more weight,

showy dog, excellent head carriage, moved well.

Dobře formovaný a dobře vybarvený BH, dobrá zářivá barva, samčí hlava, velké tmavé oko, černý nosní pigment, pihy způsobují, že jeho tvář vypadá umazaně, je

trochu mohutný v čenichu, což lehce ruší jeho výraz, dobrá délka krku, rovná horní linie, dobře nesený ocas, ráda bych, aby byl kratší ve hřbetě a potřebuje

nést více váhy, nápadný pes, výborné držení hlavy, pohyboval se dobře.

150 PSI BH tř. MEZITŘÍDA WESLEY Květ sakury VD4

Nar.:18.7.2005 CMKU/CKC 8518/05 O: MARIUS Svatojanské noci M: CLARISA z Plavecké samoty

Majitel: Dagmar KRČMOVÁ, Mladá Boleslav

Well marked BH, good round eye, dark nose pigment, would prefer softer expression, enough neck, little upright in shoulder, would like more drive from rear,

lost his topline when moving, coat needs attention, super temperament.

Dobře vybarvený BH, dobré kulaté oko, tmavý nosní pigment, preferovala bych jemnější výraz, dostatečný krk, trochu strmá lopatka, chtěla bych více dynamiky

zezadu, za pohybu ztrácel svou horní linii, srst potřebuje pozornost, super temperament.

151 PSI BH tř. OTEVŘENÁ ARCHIE Kolonáda Poděbrady VD

Nar.: 3.9.2004 CMKU/CKC 7890/04/0 O: FABRICIUS TWAI z Císařského mlýna M: MICHEL Fraking

Majitel: Dana FEJFAROVÁ, Poděbrady

Lightly marked BH, would like him a size smaller, good ears, shows white in eye, would like slightly darker eye and softer expression, little upright in shoulder,

good spring of rib, good hind angulation, moved happily, but was wide in front, didn't hold his topline, was a bit proud of his tail, excellent presentation and

handling.

Světle znakovaný BH, ráda bych, aby byl o velikost menší, dobré uši, ukazuje oční bělmo, ráda bych měla trochu tmavší oko a něžnější výraz, trochu strmý v

lopatce, správná klenba hrudníku, dobré zadní úhlení, pohyboval se vesele, ale byl široký vepředu, nedržel horní linii, byl trochu pyšný na svůj ocas, výborná

prezentace a předvedení.

152 PSI BH tř. OTEVŘENÁ BENETTI RICO ze Zámeckých arkád V3

Nar.:31.3.2004 CMKU/CKC 7682/04/0 O: LOUIS TWAI z Císařského mlýna M: JOLASCA Biely démon

Majitel: Michaela VAŇKOVÁ, Černá Hora

Handsome headed BH, good large dark eye, black nose pigment, good neck, topline and tail set, attractively marked, good coat condition, little rangy at

present, needs to drop in chest, moved wide in front, would like more drive from rear, nice type.

BH s pohlednou hlavou, dobré, velké, tmavé oko, černý nosní pigment, dobrý krk, horní linie a nasazení ocasu, atraktivně vybarven, srst v dobré kondici, v

současné době trochu vytáhlý, potřebuje prohloubit hrudník, vepředu se pohyboval zeširoka, ráda bych více dynamiky zezadu, pěkný typ.

153 PSI BH tř. OTEVŘENÁ BENTLEY QIRI Biely démon V2, res. CAC

Nar.:21.10.2004SPKP 1813 O: Judyland DIAMOND CHIP M: Immenhof's ROXETTE

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK, Svätý Jur

Shapy and attractively marked BH, great profile, size and shape, super bone, excellent neck and topline, large dark eye, good nose pigment, a little heavy on

lips, real stallion of a dog, moved soundly, really good in front, positive and correct, lovely type.

Dobře formovaný a atraktivně vybarvený BH, báječný profil, velikost a formát, super kostra, výborný krk a horní linie, velké tmavé oko, dobrý nosní pigment,

trochu těžké pysky, skutečný psí "hřebec", pohyboval se důkladně, skutečně dobrý vepředu, pozitivní a přesný, nádherný typ.

154 PSI BH tř. OTEVŘENÁ EDMONTH Spanilá věž V

Nar.: 4.1.2004 CMKU/CKC 7551/04/0 O: GADDE FATIO Rubínový květ M: VERENICA Biely démon

Majitel: Věra DORAZILOVÁ, Tovačov

Masculine headed BH, good dark eye, good nose pigment, typical expression, good reach of neck, would like better shoulder, well marked and good color, moved

happily, but I would like more drive from rear, was proud of his tail.

BH se samčí hlavou, dobré tmavé oko, dobrý nosní pigment, typický výraz, dobrá délka krku, ráda bych lepší lopatku, dobře vybarven a správná barva,

pohyboval se vesele, ale chtěla bych více dynamiky zezadu, byl pyšný na svůj ocas.

155 PSI BH tř. OTEVŘENÁ INDIANA JONES Aldaha Gold VD

Nar.:19.4.2005 CMKU/CKC 8339/05 O: AVE CAESAR Azalea M: AMELKA Rafpap

Majitel: Dana JAROUŠKOVÁ, Písek

Well broken BH, dark eye, black nose pigment, good bite, good reach of neck, short level back, well carried tail, I would like him a shade smaller, would like

more rear angulation, lacked drive and impetus when moving.

Dobře vybarvený BH, tmavé oko, černý nosní pigment, dobrá délka krku, spáditá záď, dobře nesený ocas, chtěla bych, aby byl kapku menší, ráda bych větší

úhlení zadních, v pohybu postrádá dynamiku a hnací sílu.

156 PSI BH tř. OTEVŘENÁ Lanola MONTLUCON V1,CAC, VB, VSV, BOB, BIS

Nar.:13.1.2005 LOF 63272/8396 O: Maibee MONTROSE M: Lanola LOVE IN A MIST

Majitel: Alexandra BEDOUI, Hostivice

Richly marked BH in excellent coat condition, dog of correct size and shape, large eyes, well set ears, black nose pigment, good reach of neck, well laid

shoulders, firm level body, good rear angulation, balanced dog, moved soundly, with reach in front and drive from rear, correct tail carriage, super

temperament.

Hodně znakovaný BH ve výborné kondici srsti, pes správné velikosti a formátu, velké oči, dobře nasazené uši, černý nosní pigment, dobrá délka krku, dobře

umístěné lopatky, pevné rovné tělo, dobré zadní úhlení, vyvážený pes, pohyboval se důkladně, se záběrem vepředu a s dynamikou zezadu, správné nesení

ocasu, super temperament.

157 PSI BH tř. OTEVŘENÁ WELINGTON MAN z Usedlosti Újezdec V4

Nar.:31.1.2005 CMKU/CKC 8192/05/0 O: Habanera's HITCHHIKER M: ILLUSION FLEUR z Usedlosti Újezdec

Majitel: Jindra DIBLÍKOVÁ, Vodňany

Richly marked BH, good size and shape, dark eye, good nose pigment, needs more cushioning to muzzle, face, mopved hapily, well presented, good

temperament.

Bohatě vybarvený BH, dobrá velikost a formát, tmavé oko, dobrý nosní pigment, potřebuje více výplní na čenichu a tvářích, pohyboval se vesele, dobře

předveden, dobrý temperament.

158 PSI BH tř. VÍTĚZŮ Anncourt TEDDY BEAR V4

Nar.:13.1.2004 CMKU/CKC 7762-04/0 O: Anncourt Mc TRAMP M: Mandolic ROYAL MIX

Majitel: R.+K.ŠMEJKALOVI, Straky

Well marked BH, excellent coat and condition, well set ears, masculine head, shows white in eye which detracts from expression, good size and shape, moved

happily and soundly, super temperament.

Dobře vybarvený BH, výborná srst a kondice, dobře nasazené uši, samčí hlava, ukazuje bělmo v oku, což ubírá na jeho výrazu, dobrá velikost a formát,

pohyboval se vesele a důkladně, super temperament.

159 PSI BH tř. VÍTĚZŮ KLEO QIRI Biely démon V1, CAC

Nar.:27.4.2005 SPKP 1870 O: NABUCO TRIES Biely démon M: Immenhof's ROXETTE

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK, Svätý Jur

Correctly marked, richly colored and well broken BH, good large dark eye, black nose pigment, would like him slightly longer in muzzle, shapy well balanced

dog, looks excellent in profile, good reach of neck and topline, good rear angulation, and front too, moved soundly, he really covered the ground, excellent

type, good temperament and presentation.

Korektně vybarvený BH, se zářivou barvou a dobrým rozdělením, dobré, veké tmavé oko, černý nosní pigment, chtěla bych, aby byl trochu delší v čenichu, pěkně

formovaný a dobře vyvážený pes, vypadá výborně v profilu, dobrá délka krku a horní linie, dobré zadní úhlení, a vepředu také, pohyboval se důkladně,

skutečně pokrýval plochu, výborný typ, dobrý temperament a předvedení.

160 PSI BH tř. VÍTĚZŮ NABUCO TRIES Biely démon V3

Nar.:20.10.2003SPKP 1668 O: Immenhof's MOVIE STAR M: NAILEEN Biely démon

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK, Svätý Jur

Masculine headed dog with dark eyes, nose pigment could be stronger, shapy body, good size, excellent reach of neck, could carry little more weight, moved

happily, but little wide in front, excellent temperament and presentation.

Pes se samčí hlavou a tmavýma očima, nosní pigment by mohl být silnější, dobře formované tělo, dobrá velikost, výborná délka krku, mohl by nést více váhy,

pohyboval se vesele, ale vpředu troch zeširoka, výborný temperament a předvedení.

161 PSI BH tř. VÍTĚZŮ Toraylac ZIG ZIGLAR V2, res. CAC

Nar.: 2.1.2004 CMKU/CKC 8163-04/0 O: Pascavale ENCHANTED M: Toraylac EXQUISITE

Majitel: JUDr. Ivana JANDOVÁ, Vinařice-Tuháň

Masculine well broken and richly colored BH, good size and shape, well balanced dog, good neck, strong rear and good front, moved soundly and easily, dark eye

but felt slightly to the side, excellent nose pigment, good bite, quality dog.

Samčí BH s dobře rozdělenou zářivou barvou, správná velikost a formát, dobře vyvážený pes, dobrý krk, silný zadek a dobrý předek, pohyboval se důkladně a

lehce, tmavé oko, ale zdálo se trochu ke straně, výborný nosní pigment, správný skus, kvalitní pes.

162 PSI BH tř. VETERÁNŮ WARWICK Bielý démon V1

Nar.: 8.8.1998 CMKU/CKC 4728-98/9 O: Spar-to GOLDEN GLINT IMMENHOF M: CLERY Biely démon

Majitel: Olga JAČKOVÁ, Praha 1

Well marked BH, in good condition, would prefer a darker eye, good size and shape, walked happily, super temperament.

Dobře vybarvený BH, v dobré kondici, preferovala bych tmavší oko, dobrá velikost a formát, vykračoval si vesele, super temperament.

163 PSI RU tř. ŠTĚŇAT TABASCO Sylena VN1

Nar.:27.12.2006neuvedeno O: ACAJOU de Passeriphane M: FLY ME TO THE STAR Sylena

Majitel: Ivana KOROUSOVÁ, Třinec

Pretty headed ruby, good size and shape for age, dark eyes, good nose pigment, moved well front and rear, good neck and tail set, very promissing puppy.

Ruby s pěknou hlavou, na jeho věk dobrá velikost a formát, tmavé oči, dobrý nosní pigment, pohyboval se dobře vpředu i vzadu, dobrý krk a nasazení ocasu,

velmi nadějné štěně.

164 PSI RU tř. DOROSTU L TWO LOVELY BERT z Usedlosti Újezdec VN1

Nar.:13.10.2006CMKU/CKC 9227/06 O: AGENT 007 BOND Ywo M: DARLEE LADY Tempo-Krč

Majitel: Ing. Olga ZÁLESKÁ, Středokluky

Pretty headed ruby, large dark eye, black nose pigment, well set ears, sweet expression, mouth needs to settle, shapy puppy with good bone, moved well front

and rear, good coat color, very promissing puppy.

Ruby s pěknou hlavou, velké tmavé oko, černý nosní pigment, dobře nasazené uši, sladký výraz, tlama se potřebuje usadit, dobře formované štěně s dobrou

kostrou, pohyboval se dobře vpředu i vzadu, dobrá barva srsti, velmi nadějné štěně.

165 PSI RU tř. MLADÝCH BLOSSOM Perle du Sahel V2

Nar.: 1.9.2006 CMKU/CKC 9263/06 O: RACCOON MAN of Fairytale castle M: UPTOWN GIRL of Woodville

Majitel: Alexandra BEDOUI, Hostivice

Pretty headed ruby, dark eye, good nose pigment, shapy body, good bone, good reach of neck, topline and tail set, excellent coat condition, moved well in front,

little erratic in rear, lovely temperament and balance.

Ruby s krásnou hlavou, tmavé oko, dobrý pigment nosu, pěkně formované tělo, dobrá kostra, správná délka krku, horní linie a nasazení ocasu, srst ve výborné

kondici, pohyboval se vepředu dobře, trochu nepravidelně vzadu, báječný temperament a vyváženost.

166 PSI RU tř. MLADÝCH ENRICO PERI Biely démon V3

Nar.:13.7.2006 CMKU/CKC 9390-06/0 O: NABUCO TRIES Biely démon M: LOSTRESS Biely démon

Majitel: Eva HRDLIČKOVÁ, Praha 4

Handsome headed ruby, good round dark eye, black nose pigment, well set ears, with good expression, shapy dog, good size, good neck, level topline, good

shoulder placement and hind angulation, would like more drive from rear, little proud of his tail, well presented, good temeperament.

Ruby s pohlednou hlavou, dobré, kulaté, tmavé oko, černý nosní pigment, dobře nasazené uši, s dobrým výrazem, pěkně formovaný pes, správná velikost, dobrý

krk, rovná horní linie, správná poloha lopatky a zadní úhlení, chtěla bych více dynamiky zezadu, trochu pyšný na svůj ocas, dobře předveden, dobrý

temperament.

167 PSI RU tř. MLADÝCH H TWO HAPPY ART z Usedlosti Újezdec V1, CAJC

Nar.:21.4.2006 CMKU/CKC 8959/06 O: ARISTONN Kouzelná Metuje M: EVE ROYAL Tempo-Krč

Majitel: Jindra DIBLÍKOVÁ, Vodňany

Handsome headed ruby, good coat color, good nose pigment, dark eye, good size and shape, lacked a little confidence on move, but sound with correct tail

carriage, nice type, well balanced.

Ruby s pohlednou hlavou, dobrá barva srsti, dobrý nosní pigment, tmavé oko, správná velikost a formát, pohyb postrádá trochu sebejistoty, ale je důkladný s

korektním nesením ocasu, pěkný typ, dobře vyvážen.

168 PSI RU tř. MLADÝCH K TWO KIMI MAN F1 z Usedlosti Újezdec xxx

Nar.:12.8.2006 CMKU/CKC 9185/06 O: Habanera's HITCHHIKER M: PETITTE LIN z Usedlosti Újezdec

Majitel: Alice KOTRBOVÁ, Milevsko

nebyl

169 PSI RU tř. MLADÝCH LIMMERICK Sladká krása VD4

Nar.:13.6.2006 CMKU/CKC 9097/06 O: Lisgarth DYLAN THOMAS M: FRIDOLINA Sladká krása

Majitel: Jeanette LALÁKOVÁ, Praha 2

Richly colored ruby, dark eye, good nose pigment, masculine head, good reach of neck, good coat condition and presentation, would prefer him shorter in back

and size smaller, would like more reach in front and drive from rear, little proud of his tail when moving, excellent presentation.

Bohatě vybarvený ruby, tmavé oko, dobrý pigment nosu, samčí hlava, dobrá délka krku, dobrá kondice srsti a předvedení, preferovala bych kratšího ve hřbetě a

o velikost menšího, chtěla bych lepší záběr předních a více dynamiky zezadu, trochu pyšný na svůj ocas, když se pohybuje, výborné předvedení.

170 PSI RU tř. OTEVŘENÁ ADAM Arinin sen V3

Nar.:15.6.2004 CMKU/CKC 7843/04/0 O: HAPPY z Horpu M: ERRIANA Zlatý zázrak

Majitel: Ilona ŠTEKRTOVÁ, Praha 9

Handsome headed ruby, dark eye, good pigment, well set ear, pretty head, would like a little more neck, moved happily, little wide in front, would like more

drive from rear, good temperament, well presented.

Ruby s pohlednou hlavou, tmavé oko, dobrý pigment, dobře nasazené ucho, krásná hlava, chtěla bych, aby měl delší krk, pohyboval se šťastně, trochu široký

vpředu, ráda bych více dynamiky zezadu, dobrý temperament, dobře předveden.

171 PSI RU tř. OTEVŘENÁ BOLERO GOLD z Hradu Doubravka V4

Nar.:30.3.2005 CMKU/CKC 8402/05 O: Swynworth INDOXYL M: GWYNETH z Hradu Špilberk

Majitel: Vladimíra JALŮVKOVÁ, Praha 4

Richly colored ruby, good skull and eye, good pigment, would like a more filling in muzzle, shapy dog, good neck, topline and tail set, little apprehensive on

table, shapy dog, good size, moved soundly front and rear, well presented.

Bohatě vybarvený ruby, dobrá lebka a oko, dobrý pigment, ráda bych, aby měla více vyplněný čenich, dobře formovaný pes, dobrý krk, horní linie a nasazení

ocasu, trochu bojácný na stole, dobře formovaný pes, správná velikost, pohyboval se důkladně vpředu a vzadu, dobře předveden.

172 PSI RU tř. OTEVŘENÁ FELIX Caroli Regis V2, res. CAC

Nar.: 9.3.2005 CMKU/CKC 8282/05 O: Swynworth INDOXYL M: GINFIZZ Sladká krása

Majitel: Jan PLESAR, Niederhasli, CH

Very handsome headed ruby, good eye and nose pigment, correct expression, shapy dog, good size, in wonderful coat, beautifuly presented, moved happily, but

would like more drive from rear, topline spoilt by his tail carriage.

Ruby s velmi pohlednou hlavou, dobré oko a nosní pigment, korektní výraz, dobře formovaný pes, správná velikost, v báječné srsti, krásně předveden, pohyboval

se vesele, ale chtěla bych více dynamiky zezadu, horní linie je rušena nesením ocasu.

173 PSI RU tř. OTEVŘENÁ GREFFY Terako xxx

Nar.:11.4.2005 CMKU/CKC 8315/05/0 O: LANCELOT Biely démon M: BRIXI Pernštejnský anděl

Majitel: Miloš ŠRÁMEK, Hradec Králové

nebyl

174 PSI RU tř. OTEVŘENÁ Loranka STARLITE V1, CAC

Nar.:27.9.2004 CMKU/CKC 9197-06/0 O: Loranka's STARSTEALER M: Chantismere HOT SAHARA LORANKA

Majitel: Alexandra BEDOUI, Hostivice

Very shapy ruby, good size, handsome head, good eye, good muzzle and pigmentation, good reach of neck, excellent laid of shoulder, firm level body, good hind

quarters, moved with drive, good rich color, well balanced and full of quality.

Velmi dobře formovaný ruby, správná velikost, pohledná hlava, dobré oko, dobrý čenich a pigmentace, dobrá délka krku, výborná poloha lopatky, pevné, rovné

tělo, dobré zadní partie, pohybuje se dynamicky, dobrá, bohatá barva, dobře vyvážen a hodně kvalitní.

175 PSI RU tř. VÍTĚZŮ ALF z Bellai V1, CAC, VB

Nar.: 2.11.2002 CMKU/CKC 7046/02/0 O: SHOWMASTER v.d. Hohenzollernfeste M: CINDY Tempo-Krč

Majitel: Zdenka BELLOVÁ, Praha 4

Masculine handsome headed ruby, good soft expression, round dark eye, black nose pigment, lovely type, rich coat color, well presented, good neck, topline and

tail carriage, moved soundly front and rear, excellent type, worth the champion.

Ruby s pohlednou samčí hlavou, dobrý, jemný výraz, kulaté, tmavé oko, černý nosní pigment, nádherný typ, bohatá barva srsti, dobře předveden, dobrý krk, horní

linie a nesení ocasu, pohyboval se důkladně vpředu i vzadu, výborný typ, šampión, který stojí za to.

176 PSI TR tř. ŠTĚŇAT FLORINO Merlin Bohemia VN1, NPŠ

Nar.:16.1.2007 CMKU/CKC 9441/07 O: VLAD TEPES de l'Angelarde M: DIAMOND ROSE Merlin Bohemia

Majitel: Marcela HRONCOVÁ, Velké Přílepy

Very shapy lightly marked TR, pretty head, dark eye, excellent reach of neck, good topline and tail set, good front and rear movement, good temperament.

Velmi dobře formovaný, lehce znakovaný TR, krásná hlava, tmavé oko, výborná délka krku, dobrá horní linie a nasazení ocasu, dobrý pohyb vpředu i vzadu,

dobrý temperament.

177 PSI TR tř. ŠTĚŇAT YUSTIN Fraking N2

Nar.:30.12.2006CMKU/CKC 9382/06 O: MONTY Fraking M: DANAE PRINCESS Moravia Eden

Majitel: Lenka MICHŇOVÁ, Praha 5

Well bodied TR, good clarity markings. Would prefer a better eye, mouth not yet correct. Movement erratic, both moved front and rear, sweet temperament.

TR s dobrým tělem, správné, jasné znaky. Preferovala bych lepší oko, tlama ještě není korektní. Pohyb je neustálený jak vpředu, tak vzadu, sladký

temperament.

178 PSI TR tř. DOROSTU AMOR z Královského města N2

Nar.:12.9.2006 CMKU/CKC 9198/06 O: PERCIVAL TWAI z Císařského mlýna M: PAMELA Fraking

Majitel: Dagmar KRČMOVÁ, Mladá Boleslav

Heavily marked TR, good tan, would prefer better eye and shorter and fuller muzzle, little upright in shoulder, good neck, fell away at croup, moved

lethargicaly and lacked drive from rear, sweet temperament.

Hodně znakovaný TR, dobré pálení, preferovala bych lepší oko a kratší a plnější čenich, trochu strmá lopatky, dobrý krk, spáditá záď, pohyboval se letargicky

a postrádal dynamiku zezadu, sladký temperament.

179 PSI TR tř. DOROSTU GREYSTOKE PERI Biely démon VN1, NPD

Nar.:31.10.2006SPKP 2116 O: NABUCO TRIES Biely démon M: HENNETICA Rubínový květ

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK, Svätý Jur

Well broken TR, good dark eye, lovely head, good size and shape, excellent neck, good shoulder and bone, good topline and tail set, well angulated rear,

moved so und(u)ly ?, excellent presenteation and temperament.

TR s dobře rozdělenou barvou, dobré tmavé oko, nádherná hlava, dobrá velikost a formát, výborný krk, dobrá lopatka a kostra, dobrá horní linie a nasazení

ocasu, dobře zaúhlený vzadu, pohyboval se až přespříliš, výborné předvedení a temperament.

180 PSI TR tř. DOROSTU Rakelton's GENTLEMAN xxx

Nar.:28.11.2006CMKU/CKC 9553-07/0O: Graigowl DODGE OF AZALEA M: Lazycrofts XPRESS YOUR SELF

Majitel: Jindra DIBLÍKOVÁ, Vodňany

nebyl

181 PSI TR tř. MLADÝCH ALWAYS MARVELOUS Perle du Sahel xxx

Nar.:12.8.2006 CMKU/CKC 9257/06 O: ALEXANDER THE GREAT de l'Angelarde M: SOREEN de Prettylburry

Majitel: Alexandra BEDOUI, Hostivice

nebyl

182 PSI TR tř. MLADÝCH Babbler's LATEST NEWS V1, CAJC, NMP

Nar.:22.3.2006 SPKP 2135 O: Babbler's McLAREN M: Baletta's LILLA LI

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK, Svätý Jur

Well marked TR, good tan, handsome head, good bite, would like a lightly larger eye, shapy body, correct size, good neck and topline and tail set, sound front

and rear, moved with drive, elegant well balanced dog, in good coat and condition, super temperament.

Dobře znakovaný TR, dobré pálení, pohledná hlava, dobrý skus, ráda bych o něco větší oko, dobře formované tělo, korektní velikost, dobrý krk a horní linie a

nasazení ocasu, důkladný předek i záď, pohyboval se dynamicky, elegantní, dobře vyvážený pes, v dobré srsti a kondici, super temperament.

183 PSI TR tř. MLADÝCH CAPOTE Santana Gwellian V4

Nar.:10.6.2006 CMKU/CKC 9068/06 O: LOUIS TWAI z Císařského mlýna M: RIVERA TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Jana HALLOVÁ, Praha 7

Well marked TR, gleaming coat, good size and shape, would like softer expression and more fullness muzzle, good neck, little upright in shoulder, good spring

of rib, moved well from rear, excellent temperament and presentation.

Dobře znakovaný TR, lesklá srst, správná velikost a formát, ráda bych jemnější výraz a více vyplněný čenich, dobrý krk, trochu strmý v lopatce, dobré klenutí

hrudníku, pohyboval se správně zezadu, výborný temperament a předvedení.

184 PSI TR tř. MLADÝCH COWLEY z Vrchu králů V3

Nar.: 2.6.2006 CMKU/CKC 9072/06 O: Toraylac ZIG ZIGLAR M: CLERY z Brčálníčku

Majitel: Daniela ŠPAČKOVÁ, Mladá Boleslav

Pretty headed TR, round eye, well cushioned muzzle, good reach of neck, would like a better shoulder placement and him to be shorter in back, well angulated

hind quarters, would prefer more drive.

TR s krásnou hlavou, kulaté oko, dobře vyplněný čenich, dobrá délka krku, ráda bych, aby měl lépe umístěnou lopatku a byl kratší ve hřbetě, dobře úhlené

zadní, preferovala bych více dynamiky.

185 PSI TR tř. MLADÝCH FLOREN od Ptačí skály VD

Nar.:28.8.2006 CMKU/CKC 9171/06 O: ALEXANDER THE GREAT de l'Angelarde M: EVITHA Spanilá věž

Majitel: Zuzana NOVÁKOVÁ, Pardubice

Well presented TR, good short back, but he is a little high on leg a needs more weight, would like a softer expression, moved ok, but carried his tail too high,

good temperament.

Dobře předvedený TR, dobrý krátký hřbet, ale má trochu vysoké nohy a potřebuje více váhy, ráda bych jemnější výraz, pohyboval se OK, ale nesl ocas příliš

vysoko, dobrý temperament.

186 PSI TR tř. MLADÝCH GABIN Spanilá věž V2

Nar.: 3.5.2006 SPKP 2113 O: Helandros IVANHOE M: VERENICA Biely démon

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK, Svätý Jur

Heavily marked TR, good tan, well balanced shapy body, good size, dark eye, good bite, more blaze would help his expression, would prefer better laid

shoulder, good neck, fall away at croup, moved well from rear, excellent temperament and presentation.

Hodně vybarvený TR, dobré pálení, dobře vyvážené a tvarované tělo, dobrá velikost, tmavé oko, dobrý skus, větší lysina by pomohla jeho výrazu, preferovala

bych lépe položenou lopatku, dobrý krk, spáditá záď, pohyboval se dobře zezadu, výborný temperament a předvedení.

187 PSI TR tř. MEZITŘÍDA F TWO FANDANGO z Usedlosti Újezdec V1, ----

Nar.:23.1.2006 CMKU/CKC 8775/06 O: FOWLER TWAI z Císařského mlýna M: AIDA Perla Olešné

Majitel: Jindra DIBLÍKOVÁ, Vodňany

Well marked TR, good size and shape, pretty head, would like a little more substance, lacked bone, moved ok, but I would like a bit more drive from rear,

good temperament.

Dobře znakovaný TR, dobrá velikost a formát, krásná hlava, ráda bych, aby měl trochu více substance (hmoty), nedostatečná kostra, pohyboval se OK, ale

chtěla bych více dynamiky zezadu, dobrý temperament.

188 PSI TR tř. OTEVŘENÁ ALEXANDER THE GREAT de l'Angelarde V2, res. CAC

Nar.: 7.3.2005 CMKU/CKC 8692-05/0 O: Toraylac PADRUIG M: TASSE-DE-THE de l'Angelarde

Majitel: Alexandra BEDOUI, Hostivice

Handsome headed TR, good tan, dark eye, would like a better ear set, excellent reach of neck, topline and tail set, good bone. Would like him slightly shorter

in back. Moved with reach in front and drive from rear. Excellent presentation and temperament.

TR s pohlednou hlavou, dobré pálení, tmavé oko, ráda bych lepší nasazení ucha, výborná délka krku, horní linie a nasazení ocasu, dobrá kostra. Ráda bych,

aby byl trochu kratší ve hřbetě. Pohyboval se s dobrým záběrem vpředu a dynamikou vzadu. Výborné předvedení a temperament.

189 PSI TR tř. OTEVŘENÁ IMPERÁTOR z Hradu Špilberk VD3

Nar.:24.4.2005 CMKU/CKC 8350/05/0 O: EVANS MONARCH Hanácký ráj M: DEPPY TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Jolana BÁČOVÁ, Brandýsek

Well broken TR, excellent coat and condition, bright tan, would prefer a better eye for better expression. Little upright in shoulder, lacked drive when moving,

sweet temperament.

TR s dobrým rozdělením barev, výborná srst a kondice, světlé pálení, preferovala bych lepší oko pro lepší výraz. Lehce strmý v lopatce, postrádal dynamiku

pohybu, sladký temperament.

190 PSI TR tř. OTEVŘENÁ UBU Fraking VD4

Nar.:29.8.2005 CMKU/CKC 8567/05 O: TOO GROOVY Jizutoji M: KEISY Fraking

Majitel: Kateřina JELÍNKOVÁ, Praha 9

Well marked TR, pretty face and lovely ears, excellent coat, carrying too much weight and size should be smaller, tended to roll when moving and lacked drive

from rear, lovely temperament.

Dobře znakovaný TR, krásná tvář a nádherné uši, výborná srst, nosí příliš velkou váhu a jeho velikost by měla být menší, má sklon se při pohybu valit a má

nedostek dynamiky zezadu, báječný temperament.

191 PSI TR tř. OTEVŘENÁ UNION RONY z Usedlosti Újezdec V1, CAC

Nar.: 6.12.2004 CMKU/CKC 8122/04 O: FOWLER TWAI z Císařského mlýna M: AIDA Perla Olešné

Majitel: Dana JAROUŠKOVÁ, Písek

Well marked TR, good size and shape, handsome head - very typical, but I would like softer expression, good neck and topline, moved well in front, but I

would like more angulation and drive from rear, excellent presentation and temperament.

Dobře znakovaný TR, správná velikost a formát, pohledná hlava - velmi typická, ale já bych chtěla jemnější výraz, dobrý krk a horní linie, pohyboval se dobře

vepředu, ale chtěla bych, aby měl větší úhlení a více dynamiky vzadu, výborné předvedení a temperament.

192 PSI TR tř. VÍTĚZŮ ALBERTO Jizutoji V1, CAC, VB

Nar.:22.2.2004 CMKU/CKC 7614/04/0 O: Stonehill's WEST SIDE STORY M: NIKITA BOOM z Kamilkové zahrady

Majitel: Jiří HRADEČNÝ, Městec Králové

Beautiful headed TR, kind eye, good pigment, lovely size and shape, sufficient neck, firm level back, good rear and tail set, impressive dog, masculine and

excellent coat and condition. Moved wide in front, but quality dog throughout.

TR s nádhernou hlavou, vlídné oko, dobrý pigment, nádherná velikost a formát, dostatečný krk, pevný, rovný hřbet, dobrá záď a nasazení ocasu, impozantní pes,

samčí a má výbornou srst a kondici. Vpředu se pohyboval zeširoka, ale je to kvalitní pes po všech stránkách.

193 PSI TR tř. VÍTĚZŮ KAPUCÍN-KERRY ze Zámku Lešná V2, res. CAc

Nar.:18.9.2004 CMKU/CKC 7926/04/0 O: GRANDWILLE Rubínový květ M: JAMIE-LEE ze Zámku Lešná

Majitel: Dana BURIÁNOVÁ, Pyšely

Handsome well marked dog, good eye and expression, good reach of neck, topline and tailset, moved a little wide in front, with drive from rear, excellent

type, condition and temperament.

Pohledný, dobře znakovaný pes, dobré oko a výraz, dobrá délka krku, horní linie a nasazení ocasu, pohyboval se vpředu trochu zeširoka, s dynamikou zezadu,

výborný typ, kondice a temperament.

194 PSI TR tř. VÍTĚZŮ MONTY Fraking V3

Nar.: 6.7.2002 CMKU/CKC 6837/02/0 O: WARWICK Biely démon M: KEISY Fraking

Majitel: Jolana BÁČOVÁ, Brandýsek

Well marked TR, good tan, handsome head, good neck and short back, would like a little more reach in front, good drive from rear, excellent presentation and

temperament.

Dobře vybarvený TR, dobré pálení, pohledná hlava, dobrý krk a krátký hřbet, přála bych si lepší záběr vpředu, dobrá dynamika zezadu, výborné předvedení a

temperament.

195 PSI TR tř. VETERÁNŮ WOODY Květ sakury V1

Nar.:10.4.1995 CMKU/CKC 2720/95/9 O: Immenhof's MOVIE STAR M: INKA Květ sakury

Majitel: Michaela ČERMÁKOVÁ, Praha 4

Lovely headed TR, dark eye, well marked, shapy body, moved soundly front and rear, lovely type.

TR s nádhernou hlavou, tmavé oko, dobře vybarvený, dobře tvarované tělo, pohyboval se důkladně vpředu a vzadu, krásný typ.