CHARLES_web_small3
 Výsledky Klubové výstavy 2007 - I  v Praze Vinoři

Výsledky Klubové výstavy kavalírů a kingů 2007 - I, Praha- Vinoř, 9.6.2007, včetně posudků.

Omlouváme se za chybu v databázi, kdy porušením indexů došlo k přehození textů posudků u kat. č. 7,8,9 a 10. Fixační utilita použitá po pádu databáze automaticky většinu indexů opravila, ale na tuto přetrvávající chybu na začátku souboru jsme bohužel přišli až po upozornění majitelů psů, kterých se posudky týkaly. Chybu jsme tedy opravili alespoň na webu.  

1 KING FENY BT tř. ŠTĚŇAT URŠULA TIZIAN Bedit VN1, NFŠ

Nar.:31.12.2006CMKU/KCS 782/06 O: TIZIAN Verum Gaudium M: GERALDINA Verum Gaudium

Majitel: Dana ZOULOVÁ, Ústí nad Labem

Nice six month old BT, pretty head, dark eyes, good bone, well ribbed, movement a little difficult to assess, as needs more confidence, nice type, in excellent

condition.

Pěkná šestiměsíční BT fenka, krásná hlava, dobrá kostra, správný hrudník, pohyb je trochu těžké posoudit, protože potřebuje více jistoty, pěkný typ ve výborné

kondici.

2 FENY TR tř. DOROSTU FLOPSY Karaj VN1, NFD

Nar.: 5.10.2006 CMKU/KCS 766/06 O: VELOURS NOIR de la Tierra de Suerte M: ELIZABETH z Vyhlídky

Majitel: Jaroslava VOTÁPKOVÁ, Údlice

Well marked TR, in good coat, pretty head, dark eyes, needs a little more muzzle, good size and shape, needs confidence, didn't hold the topline, movement ok.

Dobře vybarvená TR, v dobré srsti, krásná hlava, tmavé oči, potřebuje trochu vyspět v čenichu, správná velikost a vzhled, potřebuje jistotu, nedržela horní

linii, pohyb v pořádku.

3 FENY RU tř. MLADÝCH BIANCA Bohemia Zlatava V2

Nar.:25.7.2006 CMKU/KCS 747/06 O: AŠANT ze Zámku Lešná M: INAJA Bohemia Zlatava

Majitel: Irina KORBELOVÁ, Lovosice

Nine month ruby, good color and coat, dark eye, good muzzle, would like more height in skull, good neck, good topline, move well in front, would like more

drive from rear.

Devítiměsíční ruby, správná barva a srst, tmavé oko, správný čenich, ráda bych vyšší lebku (klenbu), dobrý krk, správná horní linie, pohyb je dobrý vepředu,

uvítala bych větší aktivitu vzadu.

4 FENY BT tř. MLADÝCH BRYLANT Rubinowy Skarb V1, CAJC, NMF

Nar.:15.5.2006 PKR IX-47547 O: VIDOR KING de la Bascka M: FELICITA z Cerekvické stráně

Majitel: Dorota LEDZEWICZ, Polska, Bialystok

Pretty headed BT, good dark eye, well placed nose, good size and shape, rich tan, excellent coat, good neck and front movement, well boned, would like a bit

more positive rear movement.

Krásně hlavatá BT, správné tmavé oko, dobře umístěný nos, správná velikost a tvar, výrazné pálení, výborná srst, správný krk a pohyb vepředu, správná kostra,

ráda bych viděla trochu pozitivnější pohyb vzadu.

5 FENY BH tř. MLADÝCH CICEBY Stamíra VD

Nar.: 6.6.2006 CMKU/KCS 735/06 O: BRUNO z Cerekvické stráně M: ANNABEL Stamíra

Majitel: Petra TOMÍŠKOVÁ, Praha 10

BH, well presented, dark eye, would like more muzzle and skull, well set ears, good reach of neck, a little fine, would like better spring of rib and more bone,

lacks drive from rear, good temperament.

BH, dobře předvedena, tmavé oko, měla by mít výraznější čenich a lebku, dobře nasazené uši, správná délka krku, trochu drobná, měla by mít lépe klenutý

hrudník a lepší kostru, postrádá pohyb vedený zezadu, dobrý temperament.

6 FENY BH tř. MLADÝCH GALLA z Valldemose VD

Nar.:23.5.2006 CMKU/KCS 717/06 O: BASTIEN Stamíra M: BERENICA z Valldemose

Majitel: Světlana ROSENTHALOVÁ, Mšené Lázně

Well presented BH, pretty expression, would like more muzzle and skull, dark eyes, well placed ears, good size and shape, but I would like more bone and

substance, good neck, moved well in front, she lacked coordination in rear.

Dobře prezentovaná BH, krásný výraz, uvítala bych masivnější čenich a lebku, tmavé oči, dobře umístěné uši, správná velikost a vzhled, ale měla bych raději

lepší kostru a substanci, dobrý krk, pohybuje se dobře vepředu, postrádá koordinaci vzadu.

7 FENY RU tř. MLADÝCH IRIS z Cerekvické stráně V3

Nar.:22.2.2006 CMKU/KCS 707/06 O: ERNY z Cerekvické stráně M: ARABELLA GOLD Milpos

Majitel: Dana FÁČKOVÁ, Nová Cerekev

Ruby, good color, good size and shape, good neck and topline, round dark eye, would like better muzzle and better nose placement, good bone, moved OK

from rear, moved well in front, good temperament and presentation.

Ruby, dobrá barva, dobrá velikost a formát, dobrý krk a horní linie, kulaté tmavé oko, ráda bych lepší čenich a lépe umístěný nos, dobrá kostra,

pohybovala se OK zezadu, dobře vepředu, dobrý temperament a předvedení. t.

8 FENY RU tř. MLADÝCH MAY od Dvou ořechů VD

Nar.:11.9.2006 CMKU/KCS 758/06 O: GERI of Tsin-Ling-Schan M: KANACHÉ od Dvou ořechů

Majitel: Světlana ROSENTHALOVÁ, Mšené Lázně

Very pretty headed ruby, good round eye, good nose placement, good size and shape for age, good bone, presented in excellent condition,

unfortunately wouldnot move and could not assess movement.

Ruby s velmi krásnou hlavou, dobré kulaté oko, správné umístění nosu, na její věk dobrá velikost a formát, dobrá kostra, prezentována

ve výborné kondici,bohužel se nechce pohybovat a tak ji nemohu posoudit v pohybu. 

9 FENY BT tř. MLADÝCH PHOEBE LADY B. Fapella Gray V4

Nar.:30.5.2006 CMKU/KCS 740/06 O: AŠANT ze Zámku Lešná M: LADY B. AILLI Fapella Gray

Majitel: Eva LIBERDOVÁ, Staříč

BT, good coat and condition, rich tan, good dark eye, would like more width in muzzle, needs to carry more weight, ribs are little flat, good size and shape,

moved soundly.

BT, dobrá srst a kondice, bohaté pálení, dobré tmavé oko, chtěla bych aby měla širší čenich, potřebuje nosit trochu větší váhu, žebra jsou trochu plochá,

správná velikost a formát, pohybuje se správně.

10 FENY RU tř. MLADÝCH QUEENY DEISY Fapella Gray V

Nar.:15.6.2006 CMKU/KCS 744/06 O: MORIS MACABEUS Bedit M: DEISY BEVERLY Fapella Gray

Majitel: Petr FASORA, Hovorany

Richly colored ruby, good size and shape, dark eye, nose placement could be better, would like more width in muzzle, good bone, neck and shoulder,

rear movement could be stronger, good coat, well presented, sweet temperament.

Výrazně vybarvená ruby, dobrá velikost a formát, tmavé oko, umístění nosu by mohlo být lepší, ráda bych širší čenich, dobrá kostra, krk a lopatka,

pohyb vzadu by mohl být silnější, dobrá srst, dobře předvedena, sladký temperament.

11 FENY RU tř. MLADÝCH SHEILA MACABEUS Bedit V

Nar.:26.8.2006 CMKU/KCS 762/06 O: TIZIAN Verum Gaudium M: NYMUE MACABEUS Bedit

Majitel: Dana ZOULOVÁ, Ústí nad Labem

Very immature ruby, pretty skull, but would like more turn up in muzzle, good size and shape, good neck and topline, needs more confidence, moved soundly,

nice type.

Velmi nedospělá ruby fena, krásná lebka, ale ráda bych více nahoru otočený čenich, správná velikost a formát, dobrý krk a horní linie, potřebuje více jistoty,

pohybuje se dobře, pěkný typ.

105 FENY TR tř. MEZITŘÍDA DESDEMONA Charly Unlimited V3

Nar.:15.1.2006 CMKU/CKC 715-06/06O: Maibee ROBSON M: Maplehurst MARISSA

Majitel: Jaroslava VOTÁPKOVÁ, Údlice

Well marked TR, pretty head, good eye, ear and nose placement, good neck and topline, would like better laid shoulder, she needs more weight on body, she

needs more condidence, rear movement is difficult to assess, she moved soundly on the one occasion that she did move, quality bitch.

Dobře znakovaná trikolorka, krásná hlava, dobré oko, ucho a umístění nosu, dobrý krk a horní linie, měla by mít lépe položenou lopatku, potřebuje více váhy v

těle, potřebuje více jistoty, pohyb vzadu je obtížné posoudit, pohybovala se dobře v jednom případě, kdy se jí to podařilo, kvalitní fena.

12 FENY BH tř. MEZITŘÍDA Dixie Acres TYNA AT JARKA V2, res. CAC

Nar.:23.2.2006 CMKU/KCS 733-06/06 O: PRESTON TOY Verum Gaudium M: Dixie Acres SUMMER BREEZE

Majitel: Jaroslava VOTÁPKOVÁ, Údlice

Well marked BH, good dark eyes, dark nose pigment, pretty head, needs a little more cushioning to muzzle, good size and shape, little rangy in present, good neck,

held topline on move, little erratic in rear when moving, nice type, coat needs a little attention.

Dobře vybarvená BH, dobré tmavé oči, tmavý nosní pigment, krásná hlava, potřebuje trochu více vyplněný čenich, správná velikost a formát, v současnosti trochu

vytáhlá, správný krk, v pohybu drží horní linii, vzadu trochu nepravidelný pohyb, pěkný typ, srst vyžaduje trochu péče.

13 FENY BT tř. MEZITŘÍDA NELLY CHERRY Fapella Gray V1, CAC

Nar.:21.8.2005 CMKU/KCS 683/05 O: MORIS MACABEUS Bedit M: CHERRY LADY B. Fapella Gray

Majitel: Petr FASORA, Hovorany

Quality BT, excellent coat and condition, rich tan, good dark eye, pretty head, good muzzle and nose placement, good reach of neck and topline, moved well,

lovely type, just right for age.

Kvalitní BT fena, výborná srst a kondice, bohaté pálení, správně tmavé oko, krásná hlava, dobrý čenich a umístění nosu, dobrá délka krku a horní linie,

pohybuje se dobře, nádherný typ, odpovídající věku.

14 FENY BT tř. OTEVŘENÁ Marjaniemen QUEEN OF HOPES V1, CAC

Nar.:28.4.2005 PKR IX-45952 O: Marsward MY MATE MARCHOG M: Marsward LITTLE MISS MOLLY

Majitel: Dorota LEDZEWICZ, Polska, Bialystok

Two year old BT with lovely head and expression, good dark eye, well placed nose, good cushioning in muzzle, good size and shape, good bone, good reach of

neck, level topline, moved well in front, but would like more drive from rear, excellent type, well balanced, well presented.

Dvouletá BT s překrásnou hlavou a výrazem, dobré tmavé oko, dobře umístěný nos, dobře vyplněný čenich, dobrá velikost a formát, dobrá kostra, správná délka

krku, rovná horní linie, pohybovala se dobře vepředu, ale uvítala bych více pohybu zezadu, výborný typ, dobře vyvážena, dobře předvedena.

15 FENY BT tř. VÍTĚZŮ DEBY z Cerekvické stráně V2, res. CAC

Nar.: 7.8.2003 CMKU/KCS 581/03/04 O: HSAMUEL von Santa Felicia M: ARABELLA GOLD Milpos

Majitel: Jaroslava VOTÁPKOVÁ, Údlice

4 year old BT, gleaming coat, rich tan, dark eyes, good nose placement, good neck and shoulder, good topline, good size and shape, good balance, moved

hapily, but was a little wide in rear, good temperament.

4 roky stará BT, leknoucí se srst, bohaté pálení, tmavé oči, správné umístění nosu, dobrý krk a lopatka, správná horní linie, správná velikost a formát, dobré

vyvážení, pohybovala se šťastně, ale byla trochu široká vzadu, dobrý temperament.

16 FENY TR tř. VÍTĚZŮ ICEE CATHY Fapella Gray V1, CAC, VKV, BOB

Nar.:30.12.2002CMKU/KCS 557/02/04 O: ENDY BRILLIANCY Fapella Gray M: CATHY COX Fapella Gray

Majitel: Petr FASORA, Hovorany

Shapely TR, good size, good bone and well marked, good tan, lovely head, good skull, eyes and muzzle, good spring of rib, good neck and level topline, good

rear angulation, moved soundly, freely and hapily.

Pěkně tvarovaná TR, správná velikost, dobrá kostra a správné znakování, dobré pálení, nádherná hlava, dobrá lebka, oči a čenich, správné klenutí hrudníku,

dobrý krk a rovná horní linie, správné zadní úhlení, pohybovala se dobře, volně a šťastně.

17 FENY TR tř. VETERÁNŮ CATHY COX Fapella Gray V1, nejlepší veterán

Nar.: 1.2.1999 CMKU/KCS 331/99/00 O: ATHOS Bokalu M: COX POMONA Nalinas

Majitel: Petr FASORA, Hovorany

8 year old well marked TR, lovely head, good eye and nose placement, attractively marked, well presented, good bone, shape and body, good topline, moved

hapily, good front, well angulated rear, super temperament.

8 let stará dobře vybarvená TR, nádherná hlava, dobré oko a umístění nosu, atraktivně znakovaná, dobře předvedená, dobrá kostra, formát a tělo, dobrá horní

linie, pohybovala se šťastně, dobrý předek, dobře zaúhlené zadní, super temperament.

18 FENY BH tř. VETERÁNŮ FIDJI KARLJOHAN Bedit V2

Nar.:13.3.1999 CMKU/KCS 334/99/00 O: KARLJOHAN Nalinas M: CORRIE Karlovarský porcelán

Majitel: Dana ZOULOVÁ, Ústí nad Labem

Well marked BH, rich color, good size and shape, good rib, good depth of body, very pretty head, feminine with good round dark eye, good muzzle, good

topline, bone, happy temperament, moved well in front, but would like more drive from rear, lovely type.

Dobře vybarvená BH, bohatě vybarvená, správná velikost a formát, dobrá žebra, dobrá hloubka hrudníku, velmi krásná hlava, fenčí výraz s dobrým kulatým,

tmavým okem, dobrý čenich, správná horní linie, kostra, šťastný temperament, pohybuje se dobře vepředu, ale ráda bych více pohybu zezadu, nádherný typ.

19 PSI BT tř. ŠTĚŇAT Othmese CELTIC VICTORY VN1, NPŠ

Nar.:10.1.2007 AH 01219301 O: Othmese DHU OTES M: Othmese ROOZ KERESEN

Majitel: Dorota LEDZEWICZ, Polska, Bialystok

Five month old BT, gleaming black coat and rich tan, good size and shape for age, good bone and body, short in back, good topline and neck, well set tail,

handsome head, good eye, just right for age, good shoulder and front movement, plenty drive from rear, super temperament.

Pětiměsíční BT, lesklá černá srst a bohaté pálení, dobrá velikost a formát na jeho věk, dobrá kostra a tělo, krátká záď, správná horní linie a krk, dobře

nasazený ocas, pěkná hlava, dobré oko, odpovídá jeho věku, dobrá lopatka a pohyb vepředu, hodně pohybu zezadu, super temperament.

20 PSI BT tř. ŠTĚŇAT URIEL TIZIAN Bedit VN2

Nar.:31.12.2006CMKU/KCS 781/06 O: TIZIAN Verum Gaudium M: GERALDINE Verum Gaudium

Majitel: Dana ZOULOVÁ, Ústí nad Labem

Shapely BT, excellent bone, good spring of rib, good skull and well placed nose, little heavy in muzzle at this moment, needs a little more confidence, seemed

moved well from rear and front, super temperament.

Dobře formovaný¨BT, výborná kostra, správná klenba hrudníku, dobrá lebka a dobře umístěný nos, v tomto momentě trochu těžký v čenichu, potřebuje trochu

více jistoty, zdál se dobrý v pohybu vzadu i vepředu, super temperament.

21 PSI BH tř. DOROSTU FAFÍK Karaj VN1, NPD

Nar.: 5.10.2006 CMKU/KCS 763/06 O: VELOURS NOIR de la Tierra de Suerte M: ELIZABETH z Vyhlídky

Majitel: Andrea TSOHLA, Praha 9

Attractively marked BH, good dark round eye, good size for age, would like more bone and body, moved well in front, would like a little more drive from rear,

more weight would improve his topline, delightful temperament, well presented.

Atraktivně vybarvený BH, správně tmavé, kulaté oko, na jeho věk správná velikost, uvítala bych lepší kostru a více tělesné hmoty, pohyboval se dobře vepředu,

uvítala bych více pohybu zezadu, větší váha by zlepšila jeho horní linii, roztomilý temperament, dobře předveden.

22 PSI TR tř. MLADÝCH BONAPARTE des Vercheres de Montdidier V2

Nar.:28.2.2006 CMKU/KCS 769-06/06 O: Rossbonny KENTON M: UNGATA de l'Epine a Miel

Majitel: Jaroslava VOTÁPKOVÁ, Údlice

19 month old TR, good size and shape, typy (patrně typical) head, good eyes, good nose placement, good reach of neck and topline, moved soundly in front,

didn't move well behind, needs more angulation, would benefit to carry little extra weight.

19-ti měsíční TR, správná velikost a formát, typická hlava, správné oči, správné umístění nosu, správná délka krku a horní linie, pohyboval se dobře vepředu,

nepohyboval se dobře vzadu, potřebuje větší zaúhlení, získal by, kdyby nosil trochu více váhy.

23 PSI BH tř. MLADÝCH DUSTIN Charly Unlimited V1, CAJC, NPM

Nar.:15.1.2006 CMKU/KCS 720-06/06 O: Maibee ROBSON M: Maplehurst MARISSA

Majitel: Petr FASORA, Hovorany

Handsome BH, good size and shape, lovely head, good eye, well placed nose, excellent neck, good front, good drive from rear, slightly fell away at group, good

coat for age, well presented, super temperament.

Pohledný BH, správná velikost a formát, nádherná hlava, dobré oko, dobře umístěný nos, výborný krk, dobrý předek, správný pohyb zezadu, lehce pozadu ve

skupině (?), na jeho věk dobrá srst, dobře předveden, super temperament.

24 PSI BT tř. MEZITŘÍDA OZZY MACABEUS Fapella Gray V2, res. CAC

Nar.:20.10.2005CMKU/KCS 698/05 O: MORIS MACABEUS Bedit M: CATHY COX Fapella Gray

Majitel: Danuše FOJTÍKOVÁ, Havířov

Nice extrovert BT, would like more rise of skull and better nose placement, good eye, well set ear, good reach of neck, good laid shoulder and topline, good

rear angulation, excellent movement both front and rear, up to size, would like more typical expression, excellent presentation and temperament.

Pěkný, extrovertovaný BT, uvítala bych více stoupající lebku a lepší umístění nosu, správné oko, dobře nasazené ucho, správná délka krku, správně položená

lopatka horní linie, správné zadní úhlení, výborný pohyb vepředu a vzadu, přiměřené velikosti, uvítala bych typičtější výraz, výborné předvedení a

temperament.

25 PSI RU tř. MEZITŘÍDA QUENCY MACABEUS Bedit V1, CAC, VKV

Nar.: 1.7.2005 CMKU/KCS 668/05 O: LUDWIG Verum Gaudium M: NYMUE MACABEUS Bedit

Majitel: Dana ZOULOVÁ, Ústí nad Labem

Very typy (typical ?) ruby, excellent color, good size and shape, wonderful skull, well placed nose, good dark eye, very shapely dog, moved well in front,

holding his topline, moved well behind, good coat and condition, good temperament.

Velmi typický ruby, výborná barva, správná velikost a formát, báječná lebka, dobře umístěný nos, správné tmavé oko, velmi dobře tvarovaný pes, pohyboval se

dobře vepředu, držel horní linii, pohyboval se dobře vzadu, dobrá srst a kondice, dobrý temperament.

26 PSI TR tř. OTEVŘENÁ ASHLEY de la Tierra de Suerte V2, res. CAC

Nar.:31.5.2005 CMKU/KCS 795-07/05 O: URLAN MAGIC au Pays du Cadre Noir M: SATINE de la Tierra de Suerte

Majitel: Vladimíra LUZŮMOVÁ, Tábor

Lovely TR, super size and shape, masculine handsome head, good skull, good eyes and well set nose, well cushioned muzzle, all giving soft lovely expression,

richy neck, level topline, short compact, good coat, could carry slightly more weight, nice temperament.

Půvabný TR, super velikost a formát, pohledná samčí hlava, dobrá lebka, dobré oči a dobře nasazený nos, dobře vyplněný čenich, všechno to dává něžně půvabný

výraz, silný krk, rovná horní linie, krátký kompaktní, dobrá srst, mohl by o něco více vážit, pěkný temperament.

27 PSI BH tř. OTEVŘENÁ DANDY Karaj V4

Nar.:23.5.2005 CMKu/KCS 650/05 O: DANDY Milpos M: ELIZETH z Vyhlídky

Majitel: Jaroslava VOTÁPKOVÁ, Údlice

Handsome headed BH, excellent skull, good nose placement, dark eye, good reach of neck, attractive markings, needs to drop in body, looks a little higher legs,

needs to work with his handler, he tends to pull on lead, thats spoils his profile, coat needs a little work, quality dog, excellent type.

Pěkně hlavatý BH, výborná lebka, dobré umístění nosu, tmavé oko, správná délka krku, atraktivní vybarvení, potřeboval by být nižší v těle, vypadá jako že má

trochu delší nohy, potřebuje ješte pracovat se svým handlerem, má sklon táhnout na vodítku, což kazí jeho profil, srst potřebuje trochu práce, kvalitní pes,

výborný v typu.

28 PSI RU tř. OTEVŘENÁ QUELL MACABEUS Bedit V1, CAC

Nar.: 1.7.2005 CMKU/KCS 666/05 O: LUDWIG Verum Gaudium M: NYMUE MACABEUS Bedit

Majitel: Dana ZOULOVÁ, Ústí nad Labem

Fabulous headed ruby, good eye, good nose placement and muzzle, good coat, good color, good size and shape, well spring rib, short in back, good reach of neck,

level topline, well angulated front and rear, movement difficult to assess, needs more confidence, full of breed typ and quality, he needs to get his act together.

Ruby se skvostnou hlavou, dobré oko, správné umístění nosu a čenich, dobrá srst, dobrá barva, správná velikost a formát, dobré klenutí žeber, krátký ve hřbetě,

správná délka krku, rovná horní linie, dobré zaúhlení vpředu i vzadu, pohyb je obtížné posoudit, potřebuje více jistoty, kvalitní představitel plemene, potřebuje

k tomu získat chování.

29 PSI TR tř. OTEVŘENÁ TIZIAN Verum Gaudium V

Nar.:16.2.2005 CMKU/KCS 679-05/05 O: Frosta ATOS M: ZARA-LEANDER zur Alten Schmieden

Majitel: Dana ZOULOVÁ, Ústí nad Labem

Shapely TR, good size and bone, good neck and topline, would like more skull and better nose placement, he could carry some extra weight, very sound on

move, good rear drive, good temperament.

Dobře formovaný TR, správná velikost a kostra, dobrý krk a horní linie, potřeboval by větší lebku a lepší pozici nosu, mohl by mít trochu váhy navíc, velmi

dobrý v pohybu, dobrá akce zadních, dobrý temperament.

30 PSI TR tř. OTEVŘENÁ Windsor PURE PANDA-MONIUM V3

Nar.: 3.1.2006 AKC TR 51139201 O: Windsor BYTE ME AT LEGACY M: Windsor CHANTILLY LACE

Majitel: William+Terri CHAPMAN, Grafenwöhr, D

Heavily marked TR, good skull and nose placement, dark eyes, good body, well ribbed, and well covered, good reach of neck, good topline, moved with reach in

front, and drive from rear, excellent presentation and temperament, would like more blaze for softer expression, feet are a little overtrimmed.

Hodně znakovaný (černý) TR, dobrá lebka a umístění nosu, tmavé oči, dobré tělo, dobrá žebra a dobře osrstěn, správná délka krku, dobrá horní linie, pohybuje

se s dobrým záběrem vepředu a akcí vycházející zezadu, výborné předvedení a temperament, měl by mít větší jiskru pro něžnější výraz, nohy jsou trochu příliš

vytrimovány.

31 PSI BH tř. VÍTĚZŮ ARSENE de la Bascka V1, CAC

Nar.:11.1.2005 LOF 003202 O: SISLEY de la Riveroise M: SHE'S A BABY DOLL de la Bacska

Majitel: Dorota LEDZEWICZ, Polska, Bialystok

Lovely headed BH, good nose placement, round dark eye, well cushioned muzzle, good reach of neck, well marked, good reach in front and drive from rear,

excellent coat and condition, super temperament, would like him slightly smaller, but quality dog.

BH s roztomilou hlavou, správné umístění nosu, kulaté tmavé oko, dobře vyplněný čenich, správná délka krku, dobře vybarven, dobrý záběr vepředu a akce zezadu,

výborná srst a její kondice, super temperament, raději bych, aby byl trochu menší, ale je to kvalitní pes.

32 PSI BT tř. VÍTĚZŮ MAXIM MACABEUS Bedit V3

Nar.:13.11.2001CMKU/KCS 512/01/03 O: Marsward MIGHTY MACABEUS M: DESDEMONA Verum Gaudium

Majitel: Dana ZOULOVÁ, Ústí nad Labem

Six years old BT, masculine head, good nose placement, well cushioned muzzle, would like a softer eye, good size and shape, good neck, level topline, moved

soundly, lots of drive from rear, good coat, quality exhibit.

Šestiletý BT, samčí hlava, správné umístění nosu, dobře vyplněný čenich, měl by mít jemnější oko, správná velikost a formát, dobrý krk, rovná horní linie,

pohyboval se dobře, hodně aktivity zezadu, dobrá srst, kvalitní výstavní jedinec.

33 PSI BT tř. VÍTĚZŮ RINGO Bohemia Zlatava V2, res. CAC

Nar.: 7.5.2003 CMKU/KCS 569/03 O: HSAMUEL von Santa Felicia M: CHER Bohemia Zlatava

Majitel: Irina KORBELOVÁ, Lovosice

Handsome BT, lovely head and expression, good round dark eyes, good size and shape, lovely bone, tan a little sooty on legs, moved well, excellent profile,

really good front, super temperament.

Pohledný BT, půvabná hlava a výraz, správně kulaté, tmavé oči, správná velikost a formát, krásná kostra, pálení na nohách je trochu začerněné, pohyboval se

dobře, výborný profil, skutečně dobrá přední partie, super temperament.

34 KAVALÍR FENY BT tř. ŠTĚŇAT CASCADE D' E RIRES Flowers City VN1

Nar.: 6.2.2007 CMKU/CKC 9457/07 O: ULTIMATE COLLECTION de Passeriphane M: DIRKÉ ze Západní stráně

Majitel: Zuzana VAJDOVÁ, Havířov

Pretty baby, good head for age, round dark eyes, good neck, level topline, good tail set, moved well both front and rear.

Pěkné štěně, na jeho věk dobrá hlava, kulaté tmavé oči, dobrý krk, rovná horní linie, správné nasazení ocasu, pohybovala se dobře vepředu i vzadu.

35 FENY BT tř. ŠTĚŇAT COCO DE L'AMOUR Flowers City VN2

Nar.: 6.2.2007 CMKU/CKC 9458/06 O: ULTIMATE COLLEKTION de Passeriphane M: DIRKÉ ze Západní stráně

Majitel: Zuzana VAJDOVÁ, Havířov

BT rich tan, good dark eye, good topline and tail set, better front angulation, good body and shape.

Bohatě pálená BT, dobré, tmavé oko, dobrá horní linie a nasazení ocasu, přední zaúhlení je lepší, dobré tělo a formát.

36 FENY BT tř. ŠTĚŇAT EMPRESS z Buškova hradu VN3

Nar.:18.12.2006CMKU/CKC 9351/06 O: Loranka's STARLITE M: ESCADA Perle du Sahel

Majitel: Šárka KRÝSLOVÁ, Klatovy

Cleaming coated BT, dark eye, mouth needs to settle, good body, moved little wide in front, lacked a little drive in rear, topline needs to firm, well presented,

sweet temperament.

BT s lesklou srstí, tmavé oko, tlama se potřebuje dotáhnout, dobré tělo, vepředu se pohybovala trochu zeširoka, trochu postrádá hnací sílu vzadu, horní linie

potřebuje zpevnit, dobře předvedena, sladký temperament.

37 FENY BT tř. MLADÝCH AILEN Baby Nelly VD

Nar.: 4.2.2006 CMKU/CKC 8800/06 O: FOWLER TWAI z Císařského mlýna M: JULIET Vanessa Atalanta

Majitel: Ladislav CHYŇAVA, České Budějovice

Mismarked BT, didn't want to be examined on table, good mouth, would like a darker eye, very apprehensive on move, didn't hold the topline, needs work on the

ring craft, excellent coat condition.

Špatně znakovaná BT, nechtěla se nechat prohlédnout na stole, dobrý čenich, raději bych tmavší oko, velmi úzkostlivá v pohybu, nedržela rovnou horní lini,

potřebuje ještě pracovat na obratnosti v kruhu, výborná kondice srsti.

38 FENY BT tř. MLADÝCH CAROLINA BLACK z Hradu Doubravka V2

Nar.:10.4.2006 CMKU/CKC 8987/06 O: VOLPONE de la Ferme du Prieure M: ANASTASIA BLACK z Hradu Doubravka

Majitel: Zdeněk+Ivana MARKOVI, Česká Čermná

BT good size and shape, pretty head, good eye, excellent coat, good neck, would like better shoulder angulation, moved well front and rear, she looks good in

profile, good topline and tail set, good temperament.

BT správné velikosti a formátu, krásná hlava, dobré oko, výborná srst, dobrý krk, potřebovala by lepší úhlení lopatek, pohybovala se dobře vepředu a vzadu,

vypadá dobře v profilu, dobrá horní linie a nasazení ocasu, dobrý temperament.

39 FENY BT tř. MLADÝCH H TWO HANNAH EVE z Usedlosti Újezdec V3

Nar.:21.4.2006 CMKU/CKC 8964/06 O: ARISTONN Kouzelná Metuje M: EVE ROYAL Tempo-Krč

Majitel: Jindra DIBLÍKOVÁ, Vodňany

Well presented BT, pretty head, good round eye, good reach of neck and shoulders, would like her a slightly shorter in back, moves with drive from rear,

topline could be firmer, well presented, sweet temperament.

Dobře prezentovaná BT, krásná hlava, dobré, kulaté oko, správná délka krku a lopatky, chtěla bych, aby byla lehce kratší ve hřbetě, pohybuje se pohybem

vycházejícím zezadu, horní linie by mohla být pevnější, dobře předvedena, sladký temperament.

40 FENY BT tř. MLADÝCH HAPPY HARLEQUIN Moravia Eden V4

Nar.: 2.6.2006 CMKU/CKC 9091/06 O: DARCY Li-Ro Moravia M: FALANGA TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Libuše KRISTOVÁ, Kunovice

Pretty headed BT, good eyes and expression, good reach of neck, topline and tail set, little matronly in body for age, moved in front, would prefer more hind

angulation, moved close behind, excellent condition and presentation.

BT s krásnou hlavou, dobré oči a výraz, správná délka krku, horní linie a nasazení ocasu, trochu matrónovitá v těle na svůj věk, pohybovala se vepředu (dobře

?), preferovala bych větší zaúhlení zadních, při pohybu vzadu úzká, výborná kondice a předvedení.

41 FENY BT tř. MLADÝCH XSARA QIRI Biely démon V1, CAJC

Nar.:27.4.2006 SPKP 2078 O: Helandros IVANHOE M: HENNETICA Rubínový květ

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK, Svätý Jur

Pretty headed BT, good round dark eye, well set ears, good size, well ribbed body, good tailset and topline, moved happily, good rear movement, slightly wide in

front, nice type.

BT s krásnou hlavou, dobré, kulaté, tmavé oko, dobře nasazené uši, správná velikost, dobře klenutý hrudník, správné nasazení ocasu a horní linie, pohybovala

se šťastně, dobrý pohyb zezadu, lehce širiká vepředu, pěkný typ.

42 FENY BT tř. MEZITŘÍDA Aneridee TIA MARIA V1, CAC, VB

Nar.:10.1.2006 CMKU/CKC 9111-06/0 O: Clopsville DRAMBUIE M: Penquite SONATA

Majitel: O.JAČKOVÁ + I. KAUPPI, Praha 1

Lovely BT, well balanced, feminine head, large dark eyes, correct lenght of muzzle, good size and shape, good bone, lovely neck, level topline, well carried tail,

moved easily, with drive and reach in front, excellent presentation and condition.

Půvabná BT, dobře vyvážena, fenčí hlava, velké, tmavé oči, korektní délka čenichu, správná velikost a formát, dobrá kostra, nádherný krk, rovná horní linie,

dobře nesený ocas, pohybuje se lehce s odpichem a záběrem vepředu, výborné předvedení a kondice.

43 FENY BT tř. MEZITŘÍDA CAVINO-ANGEE fan de Zwemmer V2, res. CAC

Nar.:13.1.2006 CMKU/CKC 9154-06/0 O: REMBRANT de Sophline M: AN ENGLISH ROSE od Ptačí skály

Majitel: J.+A. VETEŠNÍKOVI, Obrataň

Quality BT, feminine head, good round dark eye, shapely body, good reach of neck, good topline, well laid shoulder, good front movement, would like a little

more drive from rear, good silky coat in excellent condition, showy bitch.

Kvalitní BT, fenčí hlava, dobré, kulaté, tmavé oko, hezky tvarované tělo, správná délka krku, správná horní linie, dobře položená lopatka, dobrý pohyb vepředu,

chtěla bych, aby byl více hnaný zezadu, dobrá hedvábná srst ve výborné kondici, efektní fena.

44 FENY BT tř. OTEVŘENÁ ADANA Santana Gwellian V2, res. CAC

Nar.:16.8.2004 CMKU/CVKC 7858/04/O: RACCOON MAN of Fairytale castle M: ITURI TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Jitka BAJEROVÁ, Nová Paka

Pretty BT, good eye and mouth, good ears, good reach of neck and shoulder angulation, moved well, lots of drive from rear, well presented, silky coat, no tail

feathering today, I prefer a size smaller, nice quality, lovely temperament.

Krásná BT, dobré oko a tlama, dobré uši, správná délka krku a zaúhlení lopatky, pohybovala se dobře, mnoho pohybu zezadu, dobře předvedena, hedvábná srst,

dnes nemá osrstěný ocas, já preferuji o velikost menší, pěkná kvalita, báječný temperament.

45 FENY BT tř. OTEVŘENÁ ANGELA z Derylova panství V3

Nar.:15.6.2004 CMKU/CKC 7838/04 O: DENNIS Zlatý zázrak M: FRENZY Terako

Majitel: Petra BREINEKOVÁ, Brno

Well presented BT, in excellent coat condition, feminine head, good ears, moved happily, I would prefer better shoulder angulation, little wide in front, moved

close behind, would prefer better rear angulation, very typy and showed well.

Dobře prezentovaná BT, ve výborné kondici srsti, fenčí hlava, dobré uši, pohybovala se šťastně, preferovala bych lepší zaúhlení lopatek, trochu široká

vepředu, vzadu v pohybu úzká, preferovala bych lepší zadní zaúhlení, velmi typická a dobře předvedená.

46 FENY BT tř. OTEVŘENÁ ASHLEY Syparo V4

Nar.:26.2.2005 CMKU/CKC 8268/05 O: HAPPY z Horpu M: GUDRUN TWAI z Císařského mlýna

Majitel: MVDr. Eva ČEREŠŇÁKOVÁ, Nová Paka

Shapy BT, good eye, well set ears, would prefer slightly fuller muzzle and more neck, good body, moved happily, went well in front, but was a little close

behind, good topline and tailset, well presented, sweet temparament.

Pěkně formovaná BT, dobré oko, dobře nasazené uši, preferovala bych trochu plnější čenich a delší krk, dobré tělo, pohybovala se šťastně, šla dobře vepředu,

ale byla trochu úzká vzadu, dobrá horní linie a nasazení ocasu, dobře předvedena, sladký temperament.

47 FENY BT tř. OTEVŘENÁ BETTY od Říčky Bělé VD

Nar.: 9.2.2005 CMKU/CKC 8214/05 O: LUDVÍK Prokopská hvězda M: JANNIS Šarmar

Majitel: Ivana ROUBOVÁ, Radim

BT rich tan, sweet expression, would prefer a darker eye, mouth needs to settle, moved happily, she lacked drive from rear and topline could be firmer, well

presented, sweet temperament.

BT s bohatým pálením, sladký výraz, prferovala bych tmavší oko, tlama potřebuje dotáhnout, pohybovala se šťastně, postrádá hnací sílu zezadu a horní linie

by mohla být pevnější, dobře předvedena, sladký temperament.

48 FENY BT tř. OTEVŘENÁ CRISTATA QIRI Biely démon xxx

Nar.:26.10.2004SPKP 1820 O: Amantra ROYAL BLACK M: LOSTRESS Biely démon

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK, Svätý Jur

nebyla

49 FENY BT tř. OTEVŘENÁ PETITTE LIN z Usedlosti Újezdec V1, CAC

Nar.:21.12.2003CMKU/CKC 7505 O: AGENT 007 BOND Ywo M: AILEN z Hradu Špilberk

Majitel: Jindra DIBLÍKOVÁ, Vodňany

Shapely BT, good size, good body and bone, feminine head, dark eye, enough neck, level topline, well carried tail, moved freely little wide in front, moved

with drive from rear, lovely profile and temperament.

Pěkně tvarovaná BT, správná velikost, dobré tělo a kostra, fenčí hlava, tmavé oko, dostatečný krk, roná horní linie, dobře nesený ocas, pohybuje se volně,

trochu zeširoka vepředu, pohyb je hnán zezadu, nádherný profil a temperament.

50 FENY BT tř. VETERÁNŮ DAISY Li-Ro Moravia V1, nejlepší veteránka

Nar.:25.12.1994CMKU/CKC 2602/94/9O: FERO z Hukvaldského podhradí M: FALWI z Císařského mlýna

Majitel: Libuše DOSEDĚLOVÁ, Brno

Beautiful headed BT of quality, dark eyes, well set ears, good size and shape, moved really well for her age, still driving from rear, well presented, in excellent

condition, credit to her owner.

BT s krásnou hlavou s kvalitníma, tmavýma očima, dobře nasazené uši, dobrá velikost a formát, na svůj věk se pohybovala skutečně dobře, pohyb stále vychází

zezadu, dobře předvedena, ve výborné kondici, dělá čest svému majiteli.

51 FENY BT tř. VETERÁNŮ CHANEL Prokopská hvězda V2

Nar.: 7.5.1998 CMKU/CKC 4518/98/9 O: Marjaniemen Q'ASSIOUM M: BONSISI ze Slavonína

Majitel: Hana NOVÁKOVÁ, Praha 5

Cleaming BT, excellent condition, pretty head, dark eyes, well set ears, good neck, tail set and topline, quality bitch, good for her age, moving well and happily,

nice type.

Lesknoucí se BT, výborná kondice, krásná hlava, tmavé oči, dobře nasazené uši, dobrý krk, nasazení ocasu a horní linie, kvalitní fena, dobrá na její věk,

pohybuje se dobře a šťastně, pěkný typ.

52 FENY BT tř. VETERÁNŮ VIRGINIA z Císařského mlýna xxx

Nar.: 5.2.1998 CMKU/CKC 4372/98/9 O: FELLOW MAN of Fairytale castle M: RAYA z Císařského mlýna

Majitel: Vlasta HOLÍKOVÁ, Sivice

nebyla

53 FENY BH tř. ŠTĚŇAT DANAE do Kapsy VN3

Nar.:22.12.2006CMKU/CKC 9392/06 O: NABUCO TRIES Biely démon M: DULSINEA TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Zuzana STÁDNÍKOVÁ, Praha 3

Pretty headed BH, good size and shape, well set ears, good round dark eye, good lenght of muzzle, dark nose pigment, elegant neck, level topline, well carriad

tail, she moved well, has well broken markings, excellent breed type, mouth needs to settle.

BH s krásnou hlavou, správná velikost a formát, dobře nasazené uši, správné, kulaté, tmavé oči, správná délka čenichu, tmavý nosní pigment, elegantní krk,

rovná horní linie, dobře nesený ocas, pohybovala se dobře, má dobře rozdělené barvy, výborný chovný typ, tlama se potřebuje usadit.

54 FENY BH tř. ŠTĚŇAT DOMINICA z Vrchu králů VN

Nar.:14.1.2007 CMKU/CKC 8440/07 O: Toraylac ZIG ZIGLAR M: My Exotic World PRETTY WOMEN

Majitel: Iveta LOUDOVÁ, Pchery

Well marked BH, good size and shape, dark eye, well carried ears, good reach of neck, good front, well ribbed body, moves happily, she went well in front,

more positive rear action and slightly larger eye, good temperament, well presented.

Dobře vybarvená BH, správná velikost a formát, tmavé oko, dobře nesené uši, správná délka krku, dobrý předek, tělo s dobrým hrudníkem, pohybuje se šťastně,

pozitivnější je zadní akce a poněkud větší oko, dobrý temperament, dobře předvedena.

55 FENY BH tř. ŠTĚŇAT DOROTHEA do Kapsy N

Nar.:22.12.2006CMKU/CKC 9394/06 O: NABUCO TRIES Biely démon M: DULSINEA TWAI z Císařského mlýna

Majitel: ŠEVČÍKOVI, Praha 4

Pretty marked BH, good head shape, round eye, good nose pigment, mouth needs to settle, needs more training on the table, good neck, laid shoulder, moved

happily, little wide in front, lacked drive from rear, well presented, sweet temperament.

Krásně znakovaná BH, správný tvar hlavy, kulaté oko, správný nosní pigment, tlama se potřebuje usadit, potřebuje více trénovat na stole, dobrý krk a poloha

lopatky, pohybovala se šťastně, trochu široká vepředu, postrádá pohyb zezadu, dobře předvedena, sladký temperamnent.

56 FENY BH tř. ŠTĚŇAT ENISETTE Caressema VN4

Nar.:25.1.2007 CMKU/CKC 9465/07 O: BENTLEY QIRI Biely démon M: Immnehof's RAVER-GIRL

Majitel: Eva MACHAČOVÁ, Holešov

Lightly marked BH, pretty head, good eye, black nose pigment, well balanced body, good shoulders and rear angulation, moved happily, good tail set and

topline, super temperament.

Světle znakovaná BH, krásná hlava, dobré oko, černý nosní pigment, dobře vyvážené tělo, dobré lopatky a zadní úhlení, pohybovala se šťastně, dobré nasazení

ocasu a horní linie, super temperament.

57 FENY BH tř. ŠTĚŇAT ICE FLOWER Moravia Eden VN1, NFŠ

Nar.:16.2.2007 CMKU/CKC 9503/07 O: Azalea ENTHRALLING M: LUCY z Krásné Gladys

Majitel: Libuše KRISTOVÁ, Kunovice

Pretty headed BH, good eye and nose pigment, good ear set, lovely size and shape, everything in the right place for age, she moved truly both front and rear,

lovely balance and type, super temperament.

BH s nádhernou hlavou, dobré oko a nosní pigment, správné nasazení ucha, půvabná velikost a formát, na svůj věk má všechno na správném místě, pohybovala

se právně vepředu i vzadu, půvabná vyváženost a typ, super temperament.

58 FENY BH tř. ŠTĚŇAT TRIADA Rubínový květ VN2

Nar.:15.2.2007 CMKU/CKC 9477/07 O: VEGAS TRIES Biely démon M: EASY Jižní sen

Majitel: Renata DRAJSAJTLOVÁ, Tršice

Lovely headed, richly marked BH, good eye and nose pigment, shapy puppy, good bone, good neck and topline, good tail set, moving soundly both front and

rear, quality puppy, super temperament.

BH s roztomilou hlavou a bohatým vybarvením, dobré oko a nosní pigment, dobře utvářené štěně, dobrá kostra, dobrý krk a horní linie, správné nasazení ocasu,

pohybuje se důkladně vpředu i vzadu, kvalitní štěně, super temperament.

59 FENY BH tř. DOROSTU BEATRIS Bonimo N

Nar.:17.9.2006 CMKU/CKC 9214/06 O: ROCKWELL de Castelburry M: AILEN Kolonáda Poděbrady

Majitel: Jolana BÁČOVÁ, Brandýsek

Well broken BH, rich color, dark eye and dark nose pigment, would prefer her slightly smaller and shorter in body, well presented, in lovely condition, she

needs more confidence to make best of herself, moved close behind, attended (správně zřejmě "and tended") to drop her topline.

BH s dobře rozdělenými barvami, výrazná barva, tmavé oko a tmavý nosní pigment, preferovala bych, aby byla trochu menší a kratší v těle, dobře předvedena v

půvabné kondici, potřebuje více jistoty, aby ze sebe vydala to nejlepší, pohybovala se s úzkým chodem zadních a měla sklon ztrácet svou horní lini.

60 FENY BH tř. MLADÝCH FELEEN od Ptačí skály V2

Nar.:28.8.2006 CMKU/CKC 9174/06 O: ALEXANDER THE GREAT de l'Angelarde M: EVITHA Spanilá věž

Majitel: J.+A. VETEŠNÍKOVI, Obrataň

Well broken BH, pretty head, good eye and nose pigment, good reach of neck, little pride in shoulder, excellent topline and tailset, would like a little more drive

from rear, still little imature in body, excellent condition, coat and temperament.

Dobře vybarvená BH, krásná hlava, dobré oko a nosní pigment, správná délka krku, trochu pyšná na svá ramena, výborná horní linie a nasazení, chtěla bych

více pohybu zezadu, dosud maličko nevyspělá v těle, výborná kondice, srst a temperament.

61 FENY BH tř. MLADÝCH GOETA Spanilá věž V3

Nar.: 3.5.2006 SPKP 2110 O: Helandros IVANHOE M: VERENICA Biely démon

Majitel: Petra LACKOVIČOVÁ, SK, Trakovice

Pretty head, good round eye, good pigment, shapy body, good balance, good reach of neck, short level back, good turn of stifle, well laid shoulder, moved well,

attractively marked, good rich color, well presented, lovely temperament.

Krásná hlava, dobré kulaté oko, dobrý pigment, dobře utvářené tělo, správné vyvážení, správná délka krku, krátká rovná záda, dobré zaúhlení zadních

končetin, pohybovala se dobře, atraktivně vybarvená, dobrá zářivá barva, dobře předvedena, půvabný temperament.

198 FENY BH tř. MLADÝCH GRAESY Spanilá věž V

Nar.: 3.5.2006 CMKU/CKC 8985/06 O: Helandros IVANHOE M: VERENICA Biely démon

Majitel: Věra DORAZILOVÁ, Tovačov

Pretty head, large eye, good nose pigment, well set ears, looks good in profile with good neck, body shape and good size, would prefer more length of upper

arm, needs more confidence on move, moved well behind but wide in front.

Krásná hlava, velké oko, dobrý nosní pigment, dobře nasazené uši, vypadá dobře v profilu s dobrým krkem, formátem a správnou velikostí, preferovala bych

delší nadloktí, potřebuje více jistoty v pohybu, vzadu se pohybovala dobře, ale vepředu zeširoka.

62 FENY BH tř. MLADÝCH I TWO IMAGINE BONY z Usedlosti Újezdec V

Nar.:21.4.2006 CMKU/CKC 8967/06 O: Habanera's HITCHHIKER M: AIMY Jave-King

Majitel: Magdalena PÍNOVÁ, Praha 2

Pretty head, well marked, large dark round eyes, good nose pigment, good neck and bone, moved well tended to fall away little at croup, good temperament,

well presented, very raw at this moment.

Krásná hlava, dobře vybarvená, velké, tmavé, kulaté oči, dobrý nosní pigment, dobrý krk a kostra, pohybovala se dobře, se sklonem k trochu pokleslému

zadku, dobrý temperament, dobře předvedena, v současnosti velmi neupravená.

63 FENY BH tř. MLADÝCH I TWO ISABELLA BONY z Usedlosti Újezdec V1, CAJC

Nar.:21.4.2006 CMKU/CKC 8971/06 O: Habanera's HITCHHIKER M: AIMY Jave-King

Majitel: Eva KUBÁTOVÁ, Boršov nad Vltavou

Well marked, richly colored BH, pretty head, large dark eye, good nose pigment, good size and bone, good front and rear, moved soundly and happily, would like

slightly shorter in body, but quality bitch, well presented, lovely temperament.

Dobře znakovaná, bohatě vybarvená BH, krásná hlava, velké tmavé oko, dobrý nosní pigment, správná velikost a kostra, dobrý předek i záď, pohybovala se

důkladně a šťastně, ráda bych, aby byla trochu kratší v těle, ale kvalitní fena, dobře předvedena, půvabný temperament.

64 FENY BH tř. MLADÝCH MENDDY od Zlatého Roxe VD

Nar.:14.6.2006 CMKU/CKC 9088/06 O: Anncourt TEDDY BEAR M: ESTER NOELI od Zlatého Roxe

Majitel: Blanka JELÍNKOVÁ, Pardubice

Well marked BH, good color, well set ears, would like a softer expression, muzzle needs to fill, excellent presentation and temperament, good reach of neck,

topline tended to fall away at croup, would like slightly more drive from rear, good temperament.

BH s dobře rozdělenými barvami, správná barva, dobře nasazené uši, ráda bych měla něžnější výraz, čenich potřebuje být vyplněný, výborná prezentace a

temperament, správná délka krku, horní linie má na zádi sklon klesat, ráda bych trochu více pohybu vycházejícího zezadu, dobrý temperament.

65 FENY BH tř. MLADÝCH MIRABELA ze Zámku Lešná V4

Nar.:19.12.2005CMKU/CKC 8730/05 O: Helandros IVANHOE M: CHANTIZ ze Zámku Lešná

Majitel: R.+K.ŠMEJKALOVI, Straky

Shapy well marked BH, super outline, good neck and topline, large eye, nose pigment could be better, needs fringing on ears, moved well in front, would like

more drive from rear, well presented.

Dobře formovaná a znakovaná BH, super silueta, dobrý krk a horní linie, velké oko, nosní pigment by mohl být lepší, potřebuje osrstění na uších, pohybovala

se dobře vepředu, ráda bych více pohybu zezadu, dobře předvedena.

66 FENY BH tř. MLADÝCH NORA Hanácký ráj V

Nar.: 1.6.2006 CMKU/CKC 9049/06 O: ELIOT ze Zámku Lešná M: ESTER LADY Hanácký ráj

Majitel: Ing. Radek BERAN, Olomouc

Well marked BH, good nose pigment, eyes could be softer, needs to fill in muzzle, hope she doesn't grow on, moved soundly, good temperament.

Dobře znakovaná BH, dobrý nosní pigment, oči by mohly být něžnější, potřebuje vyplnit na čenichu, doufejme, že už neporoste, pohybovala se důkladně, dobrý

temperament.

67 FENY BH tř. MLADÝCH OXANKA z Vesničky u hranic VD

Nar.:20.4.2006 CMKU/CKC 8943/06 O: ANDY z Usedlosti Újezdec M: JUDITKA z Vesničky u hranic

Majitel: Dana FÁČKOVÁ, Nová Cerekev

Well broken BH, good nose pigment, eye could be softer, needs cushioning on muzzle, little rangy at the present, she lacked drive when moving, needs

confidence, well presented, sweet temperament.

BH s dobře rozdělenými barvami, dobrý nosní pigment, oko by mělo být něžnější, potřebuje vypolštářování na čenichu, v současnosti trochu vytáhlá, při

pohybu postrádá dynamiku, potřebuje jistotu, dobře prezentována, sladký temperament.

68 FENY BH tř. MEZITŘÍDA FORTUNA TRES z Císařského mlýna VD3

Nar.: 1.1.2006 CMKU/CKC 8744/06 O: VLAD TEPES de l'Angelarde M: IDRUS TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Mgr. Lenka KREPLOVÁ, Dolany

Well marked BH, lovely dark eye, mouth could be better, shapy bitch, good size, excellent neck and topline, good tail set, moved freely, well presented, good

coat, good temperament.

Dobře znakovaný BH, milé tmavé oko, tlama by mohla být lepší, dobře formovaná fena, správná velikost, výborný krk a horní linie, správně nasazený ocas,

pohybovala se volně, dobře předvedena, dobrá srst, dobrý temperament.

69 FENY BH tř. MEZITŘÍDA PURE PASSION Perle du Sahel V1, CAC

Nar.:22.9.2005 CMKU/CKC 8586/05/0 O: Toraylac ZIG ZIGLAR M: TROPHY STAR de la Fieffe au Songeur

Majitel: JUDr. Ivana JANDOVÁ, Vinařice-Tuháň

Shapy, attractively marked BH, super size and bone, large dark eye, black nose pigment, needs to pay attention to stain on eyes which spoils expression, would

prefer slightly better shoulder placement, quality bitch, good body, good coat, moved with drive, super profile.

Dobře formovaná, atraktivně znakovaná BH, super velikost a kostra, černý nosní pigment, je třeba věnovat pozornost skvrnám u očí, které kazí výraz, preferovala

bych trochu lépe umístěné lopatky, kvalitní fena, dobré tělo, dobrá srst, pohybovala se živě, super profil.

70 FENY BH tř. MEZITŘÍDA URŠULA Fraking V2, res. CAC

Nar.:29.8.2005 CMKU/CKC 8571/05 O: TOO GROOVY Jizutoji M: KEISY Fraking

Majitel: Iveta LOUDOVÁ, Pchery

Well broken BH, pretty head, dark eye, good nose pigment, good size and shape, needs to drop a little in chest, excellent neck and topline, movement ok, well

presented, excellent temperament.

BH s dobrým rozdělením barev, krásná hlava, tmavé oko, dobrý nosní pigment, dobrá velikost a formát, potřebuje trochu hlubší hrudník, výborný krk a horní

linie, pohyb OK, dobře předvedena, výborný temperament.

71 FENY BH tř. MEZITŘÍDA URŠULA Prokopská hvězda VD4

Nar.:31.12.2005CMKU/CKC 8727/05 O: VLAD TEPES de l'Angelarde M: ISIDORA Prokopská hvězda

Majitel: Daniela KŘÍŽOVÁ, Liberec 14

Well broken BH, excellent coat and condition, good eye, black nose pigment, moved happily, didn't hold her topline, movement little bit difficult to assess,

needs to be more at one with the handler, good temperament.

BH s dobrým rozdělením barev, výborná srst a kondice, dobré oko, černý nosní pigment, pohybovala se šťastně, nedržela horní linii, pohyb je trochu těžké

posoudit, potřebuje být více zajedno s předvádějícím, dobrý temperament.

72 FENY BH tř. OTEVŘENÁ EVITHA Spanilá věž V2, res. CAC

Nar.: 4.1.2004 CMKU/CKC 7552/04 O: GADDE FATIO Rubínový květ M: VERENICA Biely démon

Majitel: J.+A. VETEŠNÍKOVI, Obrataň

Well marked BH, good color, lovely eye, black nose pigment, would like her sligthly smaller, moved soundly, well presented, good honest bitch.

Dobře znakovaná BH, dobrá barva, půvabnné oko, černý nosní pigment, ráda bych, aby byla trochu menší, pohybuje se důkladně, dobře předvedena, dobrá,

poctivá fena.

73 FENY BH tř. OTEVŘENÁ IRINNE LADY z Hradu Špilberk VD3

Nar.:24.4.2005 CMKU/CKC 6352/05 O: EVANS MONARCH Hanácký ráj M: DEPPY TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Barbora BEDNÁŘOVÁ, Praha 10

Well marked BH, large eye, would like softer expression, black nose pigment, I would like her slightly smaller, moved ok in front, but was close behind, a little

proud of her tail which spoils her outline, good temperament, excellent presentation.

Dobře vybarvená BH, velké oko, ráda bych něžnější výraz, černý nosní pigment, ráda bych, aby byla trochu menší, vepředu se pohybovala OK, ale byla úzká

vzadu, trochu pyšná na svůj ocas, který ruší její siluetu, dobrý temperament, výborné předvedení.

74 FENY BH tř. OTEVŘENÁ ISISS LADY z Hradu Špilberk xxx

Nar.:24.4.2005 CMKU/CKC 8355/05 O: EVANS MONARCH Hanácký ráj M: DEPPY TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Vlasta HOLÍKOVÁ, Sivice

nebyla

75 FENY BH tř. OTEVŘENÁ TORAYA Prokopská hvězda V1, CAC

Nar.:29.8.2005 CMKU/CKC 8566/05/0 O: Toraylac ZIG ZIGLAR M: OLINDA Prokopská hvězda

Majitel: Hana NOVÁKOVÁ, Praha 5

Richly marked BH, attractive head, huge round dark eyes, excellent pigment, shapy bitch, good size, good reach of neck, good topline and tail set, moved well,

lovely in profile, face marking does detract from expression, but a nice type.

Bohatě znakovaná BH, atraktivní hlava, velké, kulaté, tmavé oči, výborný pigment, dobře formovaná fena, správná velikost, správná délka krku, dobrá horní linie

a nasazení ocasu, pohybovala se dobře, půvabná v profilu, znaky na tváři jí ubírají na výrazu, ale je to rozkošná fena.

76 FENY BH tř. VÍTĚZŮ KIRISS TRIES Biely démon V1, CAC, VB, VKV

Nar.: 8.5.2003 CMKU/CKC 7465-03/0 O: POWER Biely démon M: Immenfos's ROXETTE

Majitel: Eva MACHAČOVÁ, Holešov

Beautiful headed well marked BH, excellent ear set, large dark eyes, sweet expression, very typy bitch, correct size and shape, moved well, keeping good

outline, would like more drive from rear, quality bitch in any country.

Dobře znakovaná BH s překrásnou hlavou, výborné nasazení ucha, velké tmavé oči, sladký výraz, velmi tipická fena, korektní velikost a formát, pohybovala se

dobře, držela dobrou siluetu, ráda bych viděla více pohybu zezadu, kvalitní fena v každé zemi.

77 FENY BH tř. VÍTĚZŮ ROSITA Prokopská hvězda VD2

Nar.:28.12.2004CMKU/CKC 8160/04/0O: TOO GROOVY Jizutoji M: ISIDORA Prokopská hvězda

Majitel: Hana NOVÁKOVÁ, Praha 5

Well marked BH, little long in muzzle for me, round eye could be darker, little up to size, would prefer her more compact, good neck and topline, didn't move

well, tended to hop.

Dobře znakovaná BH, pro mne trochu delší čenich, kulaté oko by mohlo být tmavší, trochu na hranici výšky, preferovala bych více kompaktní, dobrý krk a horní

linie, nepohybovala se dobře, měla sklon ke skákání.78 FENY RU tř. DOROSTU CARMEN Arga-Star VN1

Nar.:22.11.2006CMKU/CKC 9313/06 O: AMEER Perle du Sahel M: DANNY LADY Tempo-Krč

Majitel: Dana FEJFAROVÁ, Poděbrady

Well grown ruby, six monts, good round dark eye, black nose pigment, muzzle very imature, shapy body, good neck and topline, moved well in front, tended to crab

in rear, rangy at present, little straight in stifle, well presented, good temperament.

Dobře rostlá ruby fena, šest měsíců, dobré, kulaté tmavé oko, černý nosní pigment, čenich velmi nedospělý, dobře utvářené tělo, dobrý krk a horní linie, dobře

se pohybovala vepředu, se sklonem jít stranou vzadu, v současnosti vytáhlá, lehce strmé zadní, dobře předvedena, dobrý temperament.

79 FENY RU tř. DOROSTU CRISTEL z Derylova panství VN2

Nar.:21.11.2006CMKU/CKC 9302/06 O: FAEDON Caroli Regis M: ANGELA z Derylova panství

Majitel: Petra BREINEKOVÁ, Brno

Richly colored ruby, dark eye, good nose pigment, well set ears, very raw 6 months old, moved well in front, little straight in rear, tail carriage little high,

body quite balanced for size, super condition and temperament.

Bohatě vybarvená ruby, tmavé oko, dobrý nosní pigment, dobře nasazené uši, velmi nezkušená, 6 měsíců stará, pohybovala se dobře vepředu, trochu strmá

vzadu, trochu vysoké nesení ocasu, tělo docela vyváženo vzhledem k velikosti, super kondice a temperament.

80 FENY RU tř. MLADÝCH BEYONCÉ z Vrchu králů V3

Nar.: 1.5.2006 CMKU/CKC 8981/06 O: Lisgarth DYLAN THOMAS M: CÁCORKA Fimfárum

Majitel: Dana HOROVÁ, Nové Jirny

Pretty headed ruby, large dark round eyes, well set ears, good reach of neck, good topline, would like her slightly shorter in back, moved briskly and happily,

excellent coat and condition, nice type.

Ruby s krásnou hlavou, velké tmavé kulaté oči, dobře nasazené uši, dobrá délka krku, dobrá horní linie, ráda bych ji měla s trochu kratšími zády, pohybovala se

živě a vesele, výborná srst a kondice, pěkný typ.

81 FENY RU tř. MLADÝCH EROICA PERI Biely démon V1, NMF

Nar.:13.7.2006 SPKP 2101 O: NABUCO TRIES Biely démon M: LOSTRESS Biely démon

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK, Svätý Jur

Richly colored ruby, super size and shape, pretty head, large dark eye, black nose pigment, good reach of neck, well laid shoulders, well ribbed body, good turn

of stifle, moved soundly and happily, good in profile, must watch her weight, quality bitch.

Zářivě zbarvená ruby, super velikost a formát, krásná hlava, velké tmavé oko, černý nosní pigment, správná délka krku, dobře položené lopadky, dobře klenutá

žebra, správné úhlení zadních, pohybovala se dobře a šťastně, dobrá v profilu, misí si hlídat váhu, kvalitní fena.

82 FENY RU tř. MLADÝCH HOLDWINE Terako V4

Nar.:18.6.2006 CMKU/CKC 9109/06 O: LANCELOT Biely démon M: BRIXI Pernštejnský anděl

Majitel: MVDr. Irena KOCIÁNOVÁ, Brno

Richly colored ruby, pretty head, large dark eyes, good nose pigment, well carried ears, mouth could be better, moved happily and freely, tended to lose her

topline on move, was a little bit proud of her tail, nice type, super presentation and temperament.

Zářivě zbarvená ruby, krásná hlava, velké tmavé oči, dobrý nosní pigment, dobře nesené uši, tlama by mohla být lepší, pohybovala se šťastně a volně, měla

sklon při pohybu ztrácet svou horní linii, byla trochu pyšná na svůj ocas, pěkný typ, super předvedení a temperament.

83 FENY RU tř. MLADÝCH VORŠILA Prokopská hvězda VD

Nar.:30.3.2006 CMKU/CKC 8891/06 O: Lisgarth DYLAN THOMAS M: OLINDA Prokopská hvězda

Majitel: Hana NOVÁKOVÁ, Praha 5

Ruby good colored, round eye, good nose pigment, would prefer shorter muzzle, needs to fill in muzzle, good neck, would like her more compact, moved ok,

well presented.

Dobře vybarvená ruby fena, kulaté oko, dobrý nosní pigment, prferovala bych kratší čenich, potřebuje vyplnit čenich, dobrý krk, měla bych ji ráda

kompaktnější, pohybovala se OK, dobře předvedena.

84 FENY RU tř. MLADÝCH YIPPEE Perle du Sahel V2

Nar.: 6.6.2006 CMKU/CKC 9125/06 O: Clopsville JACK DANIELS M: FRENCH KISS Perle du Sahel

Majitel: Alexandra BEDOUI, Hostivice

Shapy ruby, good size, good neck and topline, good tail set, pretty head and expression, large dark round eye, black nose pigment, mouth needs to settle, good

rear angulation, moved with drive, quality puppy in excellent coat condition.

Dobře formovaná ruby, správná velikost, dobrý krk a horní linie, dobré nasazení ocasu, krásná hlava a výraz, velké, tmavé, kulaté oko, černý nosní pigment,

tlama se potřebuje usadit, dobré zadní úhlení, pohybovala se s odpichem, kvalitní štěně (?!) se srstí ve výborné kondici.

85 FENY RU tř. MEZITŘÍDA C TWO CANDIDA z Usedlosti Újezdec V1,---

Nar.:16.10.2005CMKU/CKC 8625/05 O: Aneridee RIVERDANCE M: DARLEE LADY Tempo-Krč

Majitel: Eva KUBÁTOVÁ, Boršov nad Vltavou

20 month old, pretty head, large eyes would like them darker, good nose pigment, good reach of neck, top line could be firmer, ok in front but would prefer

more angulation in rear, well presented, good temperament.

20-ti měsíční fena, krásná hlava, velké oči bych chtěla mít tmavší, dobrý nosní pigment, dobrá délka krku, horní linie ny mohla být pevnější, dobrá je

vepředu, ale preferovala bych větší zaúhlení zadních, dobře předvedena, dobrý temperament.

86 FENY RU tř. OTEVŘENÁ DIRKÉ ze Západní stráně xxx

Nar.:30.3.2005 CMKU/CKC 8309/05 O: Lisghart DYLAN THOMAS M: ITHRYN Li-Ro Moravia

Majitel: Zuzana VAJDOVÁ, Havířov

nebyla

87 FENY RU tř. OTEVŘENÁ EMILY DICKINSON Moravia Eden V2, res. CAC

Nar.:11.5.2005 CMKU/CKC 8424/05 O: Aneridee RIVERDANCE M: MANON LESCAUT Res Pretiosa

Majitel: MVDr. Eva ČEREŠŇÁKOVÁ, Nová Paka

Pretty headed ruby, good dark round eye, black nose pigment, moved well and happily, good front, would like a little more drive from rear, good topline and

tailset, excellent condition, good temperament.

Ruby s krásnou hlavou, dobré, tmavé, kulaté oko, černý nosní pigment, pohybovala se dobře a radostně dobrý předek, ráda bych, aby měla trochu více pohybu

zezadu, dobrá horní linie a nasazení ocasu, výborná kondice, dobrý temperament.

88 FENY RU tř. OTEVŘENÁ FIRUZÉ QIRI Biely démon V1, CAC, VB

Nar.:13.3.2005 SPKP 1848 O: Swynworth INDOXYL M: TANITA Biely démon

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK, Svätý Jur

Pretty ruby, super pigment, good eye and ear set, soft expression, excellent reach of neck, topline and tail. Little straight in front, well angulated hind

quarters, moved well, excellent presentation and temperament.

Krásná ruby, super pigment, dobré oko a nasazení ucha, něžný výraz, výborná délka krku, horní linie a ocas. Trochu strmá vepředu, dobře zaúhlené zadní,

pohybuje se dobře, výborné předvedení a temperament.

89 FENY RU tř. OTEVŘENÁ GERENIKA Terako V3

Nar.:11.4.2005 CMKU/CKC 8317/05/0 O: LANCELOT Biely démon M: BRIXI Pernštejnský anděl

Majitel: MVDr. Irena KOCIÁNOVÁ, Brno

Richly colored ruby, pretty head, good eyes and pigment, moved happily, good tailset and topline, nice size, would like her slightly shorter in back, excellent

presentation and temperament.

Zářivě zbarvená ruby, krásná hlava, dobré oči a pigment, pohybovala se vesele, dobré nasazení ocasu a horní linie, pěkná velikost, měla bych ji ráda trochu

kratší ve hřbetě, výborné předvedení a temperament.

90 FENY RU tř. VÍTĚZŮ FRENCH KISS Perle du Sahel xxx

Nar.: 5.8.2003 CMKU/CKC 7326/03 O: Leelyn TWISTER M: ONLY AROSE d'Ysatis

Majitel: Alexandra BEDOUI, Hostivice

nebyla

91 FENY RU tř. VÍTĚZŮ IRULAN Rubínový květ V1, CAC

Nar.:28.10.2004CMKU/CKC 8079/04 O: LANCELOT Biely démon M: ERISANA Rubínový květ

Majitel: Renata DRAJSAJTLOVÁ, Tršice

Very feminine headed ruby, round dark eye, good nose pigment, ear placement could be slightly higher, good size and shape, super bone, looks good in profil,

standing and on the move, moved soundly, quality bitch, good temperament.

Ruby s velmi fenčí hlavou, kulaté tmavé oko, dobrý nosní pigment, uši by mohly být nasazeny trochu výše, správná velikost a formát, super kostra, vypadá dobře

z profilu, ve stoje a v pohybu, pohybovala se důkledně, kvalitní fena, dobrý temperament.

92 FENY RU tř. VETERÁNŮ ADÉLKA Gold Ba-Ka-Ra V1

Nar.: 1.8.1998 CMKU/CKC 4648/98 O: ASTOR z Kozlovic M: ETNA Kouzelný oheň

Majitel: Jindra DIBLÍKOVÁ, Vodňany

Nine year old, round eye, pretty expression, good neck and topline, good temperament, moved happily.

Devítiletá fena, kulaté oko, krásný výraz, dobrý krk a horní linie, dobrý temperament, pohybovala se radostně.

93 FENY TR tř. ŠTĚŇAT BREE Andělská tvář VN1

Nar.:20.2.2007 CMKU/CKC 9485/07 O: ELIOT ze Zámku Lešná M: VELVET GIRL Jizutoji

Majitel: Ing. Radek BERAN, Olomouc

4 month old well marked TR, good tan, would like a larger eye and slightly shorter muzzle, markings from topline on one side of body, super temperament.

4 měsíce stará TR fenka, dobré pálení, ráda bych, aby měla větší oko a trochu kratší čenich, znakování je od hřbetu na jedné straně těla, super temperament.

94 FENY TR tř. ŠTĚŇAT EMMA WATSON do Kapsy VN2

Nar.: 1.1.2007 CMKU/CKC 9397/07 O: KAPUCÍN-KERRY ze Zámku Lešná M: ANGELINA JOLIE do Kapsy

Majitel: Pavla RÁZOVÁ, Praha 6

Pretty 5 months TR, round eye, tend to show lot of white, would like a little more of her at this age, topline needs to settle down, sweet temperament.

Krásná 5-ti měsíční trikolorka, má sklon ukazovat hodně bělmo, měla by mít více hmoty na svůj věk, horní linije se potřebuje usadit, sladký temperament.

95 FENY TR tř. DOROSTU ABIGAIL Well-Art xxx

Nar.:16.10.2006CMKU/CKC 9271/06 O: Habanera's HITCHHIKER M: KLEOPATRA ze Starého Dobrasa

Majitel: DiS. Zita KOVAŘÍKOVÁ, Chomutov

nebyla

96 FENY TR tř. DOROSTU ANABEL z Královského města N

Nar.:12.9.2006 CMKU/CKC 9200/06 O: PERCIVAL TWAI z Císařského mlýna M: PAMELA Fraking

Majitel: Věra LAPÁČKOVÁ, Slaný

Heavily marked TR, round dark eye, needs to fill in muzzle, would like more bone, needs confidence, this was reflected in her movement, didn't move freely, front

of rear and dind't holt her topline, needs work.

Hodně znakovaná (černá) trikolorka, kulaté tmavé oko, potřebuje vyplnit čenich, přála bych si mohutnější kosti, potřebuje sebedůvěru, to se odrazilo na jejím

pohybu, nepohybovala se volně vpředu a vzadu a nedržela svou horní linii, potřebuje na tom pracovat.

97 FENY TR tř. DOROSTU EPPLE BRANDY Perle du Sahel VN1, NFD

Nar.:22.11.2006CMKU/CKC 9370/06 O: ALEXANDER THE GREAT Perle du Sahel M: TROPHY STAR de la Fieffe au Songeur

Majitel: Alexandra BEDOUI, Hostivice

Well marked TR, good tan, excellent size and shape, good bone and expression, dark eye, good ears, moved soundly and confidently, excellent ring presents,

top quality puppy.

Dobře vybarvená TR, dobré pálení, výborná velikost a formát, dobrá kostra a výraz, tmavé oko, dobré uši, pohybuje se důkladně a jistě, výborné předvedení v

kruhu, štěně špičkové kvality.

98 FENY TR tř. MLADÝCH ALIZÉ z Vrchu králů VD

Nar.:25.11.2005CMKU/CKC 8696/05 O: VLAD TEPES de l'Angelarde M: CLERY z Brčálníčku

Majitel: Jolana BÁČOVÁ, Brandýsek

Heavily marked TR, good size and shape, dark eye, well set ears, would like more bone and substance, moved happily, but very close behind, excellent

presentation.

Hodně zbarvená (černá) TR, dobrá velikost a formát, tmavé oko, dobře nasazené uši, ráda bych viděla silnější kosti a substanci, pohybovala se šťastně, ale s

velmi úzkým chodem vzadu, výborná prezentace.

99 FENY TR tř. MLADÝCH CALYPSO PERI Biely démon V1, CAJC

Nar.: 6.6.2006 SPKP 2076 O: Helandros IVANHOE M: BAUCIS QIRI Biely démon

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK, Svätý Jur

Nicely marked TR, good tan, well balanced body, good bone, looks very good in profile, excellent neck and topline, large eye, would prefer it slightly darker,

would prefer better shoulder angulation, moved well from rear, nice type, well presented.

Krásně zbarvená TR, dobré pálení, dobře vyvážené tělo, dobré kosti, vypadá velmi dobře z profilu, výborný krk a horní linie, velké oko, preferovala bych ho

trochu tmavší, preferovala bych lepší úhlení lopatek, pohybovala se dobře poháněna zezadu, pěkný typ, dobře předvedena.

100 FENY TR tř. MLADÝCH CAROLINA Santana Gwellian V3

Nar.:10.6.2006 CMKU/CKC 9069/06 O: LOUIS TWAI z Císařského mlýna M: RIVERA TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Jitka BAJEROVÁ, Nová Paka

Shapy TR, good size, pretty head, large dark eye, good muzzle, good reach of neck, would prefer better laid shoulder, well presented, in excellent condition,

lacked drive from rear, super temperament.

Dobře utvářená trikolorka, správná velikost, krásná hlava, velké tmavé oko, dobrý čenich, dobrá délka krku, preferovala bych lépe položenou lopatku, dobře

předvedena, ve výborné kondici, postrádá pohyb vedený zezadu, super temperament.

101 FENY TR tř. MLADÝCH DEBBIE Severní Království V4

Nar.: 2.4.2006 CMKU/CKC 8916/06 O: ARTABAN Sweet Soul M: BEATRICE Severní království

Majitel: Marcela NOVÁ, Praha 5

102 FENY TR tř. MLADÝCH DIXIE Severní království VD

Nar.: 2.4.2006 CMKU/CKC 8917/06 O: ARTABAN Sweet Soul M: BEATRICE Severní království

Majitel: Kamila TOMÁŠKOVÁ, Orlová

Shapy TR, well marked, good neck and topline, well carried tail, moved happily with a little cow-hocked on move, would like softer expression, eyes are little

harsh, well presented.

Dobře utvářená trikolorka, dobře vybarvená, dobrý krk a horní linie, dobře nesený ocas, pohybuje se radostně s trochu kravskými hlezny za pohybu, ráda bych

něžnější výraz, oči jsou trochu pronikavé, dobře předvedena.

103 FENY TR tř. MLADÝCH MONA LISA Hanácký ráj V2

Nar.:10.3.2006 CMKU/CKC 8862/06 O: CAIRO Biely démon M: INSIDER LADY of Fairytale forest

Majitel: Ing. Radomír UHER, Prostějov

Pretty headed TR, good round dark eye, well set ears, would like a little more neck and more angulation to shoulder, moved well from rear, plenty of drive, good

topline and tail set, excellent coat and condition.

Trikolorka s krásnou hlavou, dobré, kulaté, tmavé oko, dobře nasazené uši, uvítala bych větší krk a větší zaúhlení lopatky, pohybovala se dobře zezadu, spousta

hnací síly, dobrá horní linie a nasazení ocasu, výborná srst a kondice.

104 FENY TR tř. MEZITŘÍDA COCO CHANEL do Kapsy V3

Nar.: 8.1.2006 CMKU/CKC 8760/06 O: Toraylac ZIG ZIGLAR M: ANGELINA JOLIE do Kapsy

Majitel: Zdenka BELLOVÁ, Praha 4

Heavily marked TR, pretty head, good dark eye, coat in excellent condition, lacked confidence, moved ok front and rear, carried her tail little high.

Hodně tmavě zbarvená trikolorka, krásná hlava, dobré tmavé oko, srst ve výborné kondici, nedostatek jistoty, pohybovala se dobře vpředu i vzadu, nesouce

svůj ocas trochu vysoko.

106 FENY TR tř. MEZITŘÍDA ILAVA TRES z Císařského mlýna V2, res. CAC

Nar.: 3.3.2006 CMKU/CKC 8831/06 O: THUNDERBOLT des Plaines de la Varenne M: KISS THE BEST Arušava

Majitel: Emma MICHALOVÁ, Praha 1

Shapy TR, well marked, would prefer better coat quality, well set ears, shows too much white in her eyes which spoil her expression, moved happily and

soundly, good size and shape, would like a little more bone.

Dobře utvářená TR, dobře vybarvená, preferovala bych lepší kvalitu srsti, dobře nasazené uši, ukazuje v očích příliš mnoho bělma, což ruší její výraz,

pohybovala se radostně a důkladně, správná velikost a formát, chtěla bych, aby měla trochu silnější kosti.

107 FENY TR tř. MEZITŘÍDA VERITY QIRI Biely démon V1, CAC

Nar.: 6.3.2006 SPKP 2022 O: Helandros IVANHOE M: RAMAYA TRIES Biely démon

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK, Svätý Jur

Shapy well marked TR, excellent coat quality, typy head, round dark eye, level bite, moved adequately, but would like more animation, lovely outline, full of

breed type.

Dobře utvářená a vybarvená TR, výborná kvalita srsti, typická hlava, kulaté tmavé oko, pohybuje se přiměřeně, ale chtěla bych více animace, půvabné tvary,

plně vyjadřuje plemenný typ.

108 FENY TR tř. OTEVŘENÁ RAMAYA TRIES Biely démon V1, CAC

Nar.: 5.3.2004 SPKP 1721 O: Immenhof's NIKITO M: WENITTA Biely démon

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK, Svätý Jur

Well marked extrovert TR, good size and shape, feminine head, dark eye, would prefer a softer expression, moved happily, but was a little wide in front, must

watch her topline when moving, good rear angulation, moved with drive.

Dobře vybarvená, extrovertovaná trikolorka, dobrá velikost a formát, fenčí hlava, tmavé oko, preferovala bych něžnější výraz, pohybovala se vesele, ale byla

trochu široká vepředu, při pohybu musí dávat pozor na svou horní linii, dobré zadní úhlení, pohybovala se s odpichem.

109 FENY TR tř. OTEVŘENÁ TARRA Prokopská hvězda V2, ---

Nar.:29.8.2005 CMKU/CKC 8565/05 O: Toraylac ZIG ZIGLAR M: OLINDA Prokopská hvězda

Majitel: Alena JELÍNKOVÁ, Praha 4

Lightly marked TR, good tan, dark eye, would prefer more cushioning in muzzle, little higher legs, needs to come together, moved strongly from rear, but lacked

reach in front, excellent presentation, needs more confidence.

Lehce znakovaná TR, dobré pálení, tmavé oko, preferovala bych více vyplněný čenich, trochu vyšší nohy, potřebuje se dát dohromady, pohybovala se silně

zezadu, ale postrádala záběr vpředu, výborné předvedení, potřebuje více sebedůvěry.

110 FENY TR tř. VÍTĚZŮ ANGELINA JOLIE do Kapsy V2, res. CAC

Nar.: 9.9.2003 CMKU/CKC 7398/03/0 O: WILSON z Císařského mlýna M: DULSINEA TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Lucie KUDLÁČKOVÁ, Praha 4

Most beautiful headed TR, soft expression, round dark eye, well set ears, good reach of neck and topline, good tail set, would like slightly better front and rear

angulation, top quality bitch, would like her slightly smaller allround, lovely type and worthy champion, excellent presentation and condition.

Trikolorka s nejkrásněji utvářenou hlavou, něžný výraz, kulaté tmavé oko, dobře nasazené uši, dobrá délka krku a horní linie, dobré nasazení ocasu, chtěla

bych nepatrně lepší zaúhlení vepředu i vzadu, fena vysoké kvality, chtěla bych, aby byla všude nepatrně menší, báječný typ a úcty hodná šampiónka, výborná

prezentace a kondice.

111 FENY TR tř. VÍTĚZŮ FILOMENA TRES z Císařského mlýna V1, CAC, VB

Nar.: 1.1.2006 CMKU/CKC 8743/06/0 O: VLAD TEPES de l'Angelarde M: IDRUS TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Jiřina SEVEROVÁ, Kněžice

Well marked TR, excellent coat condition, feminine head, round dark eye, lovely soft expression, good size and shape, good neck and topline, moved happily,

would like slightly more drive from rear, good show girl, excellent temperament.

Dobře vybarvená trikolorka, výborná kondice srsti, fenčí hlava, kulaté tmavé oko, roztomilý něžný výraz, dobrá velikosta formát, dobrý krk a horní linie,

pohybovala se šťastně, ráda bych, aby její pohyb vycházel trochu více zezadu, dobré výstavní děvče, výborný temperament.

112 FENY TR tř. VETERÁNŮ DESIREÉ BOOM z Kamilkové zahrady V2

Nar.:23.12.1997CMKU/CKC 4334/97/9O: PALOMINO ze Zámku Lešná M: ANTOINETTA z Jižní zahrady

Majitel: Petra KOHOUTOVÁ, Praha 3

Well marked TR, shapy body, well set ears, showing little white in eyes, excellent condition, good coat, moved happily and soundly, delightful temperament.

Dobře vybarvená trikolorka, dobře utvářené tělo, dobře nasazené uši, ukazuje trochu bělmo v očích, výborná kondice, dobrá srst, pohybovala se vesele a

důkladně, úchvatný temperament.

113 FENY TR tř. VETERÁNŮ IDA od Stříbrného groše V1

Nar.:31.12.1994CMKU/CKC 2502/94/9O: RIO v.d. Saarmühle M: BESINKA od Stříbrného groše

Majitel: Ing. Radomír UHER, Prostějov

Pretty head, nice size and shape, lovely kind eye, moved well for her age, good type and quality.

Krásná hlava, pěkná velikost a formát, roztomilé, milé oko, pohybovala se na její věk dobře, dobrý typ a kvalita.

114 PSI BT tř. ŠTĚŇAT ESCONT BOY Království Canny VN1

Nar.:22.1.2007 CMKU/CKC 9451/07 O: AMEER Perle du Sahel M: DAFNE GIRL Království Canny

Majitel: Miroslava ŠTĚPÁNOVÁ, Praha 9

Nice size for age, good balance, good skull, needs to fill out in face, very good front and hind angulation, moves and shows well for age.

Pěkná velikost na jeho věk, dobré vyvážení, dobrá lebka, potřebuje vyplnit tváře, velmi dobré přední a zadní úhlení, pohybuje se a předvádí velmi dobře na svůj

věk.

115 PSI BT tř. DOROSTU CASPER Arga-Star N2

Nar.:22.11.2006CMKU/CKC 9311/06 O: AMEER Perle du Sahel M: DANNY LADY Tempo-Krč

Majitel: Jana FLORIÁNOVÁ, Hluboká nad Vltavou

6 months, good size, but still immature, touch light eye, needs to fill out under the eyes, long in loin, sufficient hind angulation, needs to fill out in body,

lovely silky coat and good marking, moves well for age.

Šestiměsíční, dobrá velikost, ale ještě nevyspělý, citelně světlé oko, potřebuje výplně pod očima, dlouhý v bedrech, dostatečné zadní úhlení, potřebuje vyspět v

těle, půvabná hedvábná srst a správné znakování, pohybuje se na svůj věk dobře.

116 PSI BT tř. DOROSTU L TWO LAWRENCE BERT z Usedlosti ÚjezdecVN1

Nar.: 3.10.2006 CMKU/CKC 9224/06 O: AGENT 007 BOND Ywo M: DARLEE LADY Tempo-Krč

Majitel: Jan VESELÝ, Praha 9

Rather big, but good proportion and type, very nice head type, soft expression, good front, needs to drops in body, hind angulation sufficient, lovely silky coat,

rich marking.

Poněkud velký, ale dobré proporce a typ, velmi krásný typ hlavy, nežný výraz, dobrý předek, potřebuje shodit v těle, zadní úhlení je dostatečné, nádherná

hedvábná srst, bohaté znakování.

117 PSI BT tř. MLADÝCH BASTIEN z Derylova panství VD

Nar.:30.8.2006 CMKU/CKC 9165/06 O: IMPEROI Rubínový květ M: ALEXIA z Derylova panství

Majitel: Dagmar STAŇKOVÁ, Slabce

Rather large for age, needs to drop in body, I would like him shorter in loin, I would like a bit softer expression, darker eye, good ears, strong bone, good

ribcage, slightly cow-hocked, lovely silky coat, should move and show better.

Poněkud velký na svůj věk, potřebuje shodit v těle, byl bych rád, aby byl kratší v bedrech, chtěl bych trochu něžnější výraz, tmavší oko, dobré uši, silné kosti,

dobrý hrudník, lehce kravský postoj, nádherná hedvábná srst, měl by se lépe pohybovat a předvádět.

118 PSI BT tř. MLADÝCH BAXTER z Derylova panství VD4

Nar.:30.8.2006 CMKU/CKC 9166/06 O: IMPERIO Rubínový květ M: ALEXIA z Derylova panství

Majitel: Libuše SEDLÁČKOVÁ, Praha 8

I would like him a better compact, maskuline head, I would like softer expression, lighter eye, too much lips, needs to drops in rib cage, long in loin, lovely

coat and colour, should move with more drive.

Chtěl bych ho mít více kompaktního, samčí hlava, uvítal bych něžnější výraz, má světlejší oko, příliš velké pysky, potřebuje se spadnout v hrudníku, dlouhý v

bedrech, báječná srst a barva, měl by se pohybovat s větším temperamentem.

119 PSI BT tř. MLADÝCH JONÁŠ z Cerekvické stráně V2

Nar.:21.5.2006 CMKU/CKC 9018/06 O: EDISON Sladká krása M: FATYMA z Cerekvické stráně

Majitel: Mgr. Jana KUDLÁKOVÁ, Písek

Very nice shape nad balance, good size, at the moment topline not at his best point, but hopefully it improves with the age, well proportioned head, I would prefer

softer eye, well set ears, good neck, needs to fill out in ribcage, sufficient hind angulation, I would like more substance, nice coat, moved a bit close behind, but

good side case, straight line.

Velmi pěkný formát a vyváženost, správná velikost, momentálně není jeho horní linie v nejlepším stavu, ale doufejme se zlepší s věkem, hlava s dobrými

proporcemi, preferoval bych něžnější oko, dobře nasazené uši, dobrý krk, potřebuje vyspět v hrudníku, dostatečné zadní úhlení, chtěl bych více substance, pěkná

srst, vzadu se pohyboval trochu sevřeně, ale ze strany to bylo dobré, rovná (horní) linie.

120 PSI BT tř. MLADÝCH MAZANEC Sladká krása VD

Nar.:17.7.2006 CMKU/CKC 9142/06 O: Lolita's DREAMING MILLENNIUM AKEEM M: ISADORA Sladká krása

Majitel: Mgr. Jan MUSÍLEK, Zbiroh

Good shape and size, but very unhappy, sufficient and pleasing head, good stop, needs to body up and improve in topline, well presented, silky coat,

unfortunately very nervous.

Dobrý formát a velikost, ale velmi nešťastný, dostatečná a půvabná hlava, dobrý stop, potřebuje nabrat v těle a zlepšit horní linii, dobře předveden, hedvábná

srst, bohužel velmi nervózní.

121 PSI BT tř. MLADÝCH MOLODĚC Sladká krása V1, CAJC

Nar.:17.7.2006 CMKU/CKC 9145/06 O: Lolita's DREAMING MILLENNIUM AKEEM M: ISADORA Sladká krása

Majitel: Vladimíra JALŮVKOVÁ, Praha 4

Not small, but nicely balanced, masculine dog, masculine and sufficiently gently expression, well proportioned head, dark eye, good ridge of neck, sufficiently

deep ribcage, good medium bone, well angulated, suffciently paralel hind angulation, beautiful coat, rich colour, shows well and moves freely.

Není malý, ale je pěkně vyvážený, samčí typ, samčí a dostatečně něžný výraz, hlava dobrých proporcí, tmavé oko, dobrý hřbet krku, dostatečně hluboký krudník,

dobrá střední kostra, dobře zaúhlený, dostatečně paralelní zadní zaúhlení, báječná srst, výrazná barva, vypadá dobře a pohybuje se volně.

122 PSI BT tř. MLADÝCH MULISÁK Sladká krása V3

Nar.:17.7.2006 CMKU/CKC 9146/06 O: Lolita's DREAMING MILLENNIUM AKEEM M: ISADORA Sladká krása

Majitel: Kateřina JELÍNKOVÁ, Praha 9

Good size, but a bit long in loin, I would like him more compact, soft and gentle expression, well set ears, needs to body up and drop in ribcage, sufficiently

paralel hind quarters, silky coat texture, could show better, but sufficiently free movement, good overall type.

Správná velikost, ale trochu dlouhý v bedrech, měl bych ho raději více kompaktního, jemný a něžný výraz, dobře nasazené uši, potřebuje zesílit v těle a

prohloubit hrudník, dostatečně souběžné zadní končetiny, hedvábná textura srsti, měl by se lépe předvádět, ale pohyb má dostatečně volný, celkově dobrý typ.

123 PSI BT tř. MLADÝCH VENDELÍN Prokopská hvězda VD

Nar.:30.3.2006 CMKU/CKC 8889/06 O: Lisgarth DYLAN THOMAS M: OLINDA Prokopská hvězda

Majitel: Hana NOVÁKOVÁ, Praha 5

Rather large dog, needs to drop in body, now high legs, large head with sufficiently soft expression, dark eye, really needs to drop and wide in ribcage, rather

long in loin, straight silky coat. Move rather close front and behind, happy tail.

Poněkud velký pes, potřebuje snížit v těle, nyní má vysoké nohy, velká hlava s dostatečně jemným výrazem, tmavé oko, opravdu potřebuje prohloubit a rozšířit

hrudník, poněkud dlouhý v bedrech, rovná, hedvábná srst. Pohyb poněkud úzký vepředu i vzadu, veselý ocas.

124 PSI BT tř. MLADÝCH YARDLEY Perle du Sahel xxx

Nar.: 6.6.2006 CMKU/CKC 9121/06 O: Clopsville JACK DANIELS M: FRENCH KISS Perle du Sahel

Majitel: JUDr. Ivana JANDOVÁ, Vinařice-Tuháň

nebyl

125 PSI BT tř. MEZITŘÍDA C TWO CROMWELL z Usedlosti Újezdec V3

Nar.:16.10.2005CMKU/CKC 8624/05/0O: Aneridee RIVERDANCE M: DARLEE LADY Tempo-Krč

Majitel: Ing. Olga ZÁLESKÁ, Středokluky

Rather large and long masculine dog, head goes with type, good skull, round a bit light eye, lovely ears, good front angulation, but too narrow in ribcage, rather

long in loin, good tailset, straight and silky coat, moves with sufficient drive, but rather narrow behind.

Poněkud veký a dlouhý pes se samčím výrazem, hlava odpovídá typu, dobrá lebka, kulaté, trochu světlé oko, nádherné uši, dobré přední úhlení, ale příliš

plochý hrudník, poněkud dlouhý v bedrech, dobré nasazení ocasu, rovná a hedvábná srst, pohybuje se s dostatečným odpichem, ale je poněkud strmý vzadu.

126 PSI BT tř. MEZITŘÍDA NEVAEH Perle du Sahel V1, CAC, VB

Nar.:12.6.2005 CMKU/CKV 8461/05/0 O: Swynworth INDOXYL M: UPTOWN GIRL of Woodville

Majitel: Alexandra BEDOUI, Hostivice

Not small, but nicely balanced, good overall proportions, scores on his lovely head and gently expression, very good neck and topline, needs to drop in body,

excellent tail set, good hind angulation, sufficiently silky coat, now not at 100% condition, scores on his head and very good general balance.

Není malý, ale pěkně vyvážený, dobré celkové proporce, skóruje prostřednictvím své nádherné hlavy a něžného výrazu, velmi dobrý krk, a horní linie, snížit

(shodit ?) v těle, výborné nasazení ocasu, dobré zadní úhlení, dostatečně hedvábná srst, není teď ve stoprocentní kondici, získává svou hlavou a velmi dobrým

celkovým vyvážením.

127 PSI BT tř. MEZITŘÍDA ONTARICO QIRI Biely démon V2, res. CAC

Nar.:29.9.2005 SPKP 1952 O: MAVERICK TRIES Biely démon M: TANITA Biely démon

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK, Svätý Jur

Sufficiently compact, with good substance, masculine head, sufficiently soft expression, I would prefer slightly rounder and bigger eye, good bone and hind

angulation, sufficiently silky coat, I would prefer more drive from behind.

Dostatečně kompaktní, s dobrou substancí, samčí hlava, dostatečně jemný výraz, preferoval bych trochu kulatější a větší oko, dobrá kostra a zadní úhlení,

dostatečně hedvábná srst, preferoval bych více pohybu zezadu.

128 PSI BT tř. OTEVŘENÁ AKIM Syparo V1, CAC

Nar.:26.3.2005 CMKU/CKC 8264/05/0 O: HAPPY z Horpu M: GUDRUN TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Sylvie ROHÁČKOVÁ, Semily

129 PSI BT tř. OTEVŘENÁ BERYLL Arga-Star VD4

Nar.: 9.3.2005 CMKU/CKC 8236/05 O: SHOWMASTER v.d. Hohenzollernfeste M: DANNY-LADY Tempo-Krč

Majitel: Blanka POLÍVKOVÁ, Praha 6

Very big dog, lacking elegance, nicely balanced head, but expression spoiled by light eyes and lack of filling under eyes, lovely ears, for the size lacks body, long

in loin, good hind angulation, beautiful silky coat and lovely fringing, could show a little bit freely.

Hodně velký pes, postrádající eleganci, pěkně vyvážená hlava, ale výraz ruší světlé oči a nedostatečné vyplnění pod očima, nádherné uši, kvůli velikosti ztrácí

v těle, dlouhý v bedrech, dobré zadní úhlení, krásně hedvábná srst a nádherné třepení, mohl by se předvádět trochu volněji.

130 PSI BT tř. OTEVŘENÁ IMHOTEP Rubínový květ V2, res. CAC

Nar.:28.10.2004CMKU/CKC 8076/04/0O: LANCELOT Rubínový květ M: ERISANA Rubínový květ

Majitel: Pavlína BENEŠOVÁ, Písek

Good medium size, could be presented better, ok in proportion, slightly bulging eye which could be bigger, good front and ribcage, good hind angulation,

unfortunatelly not presented in show condition, although this dog is not well presented, he is good overall breed type.

Dobrá střední velikost, mohl by být lépe předveden, OK v proporcích, lehce vypoulené oko, které by mohlo být větší, dobrý předek a hrudník, dobré zadní

úhlení, bohužel není prezentován ve výstavní kondici, ačkoliv tento pes není dobře předveden, je celkově dobrým plemenným typem.

131 PSI BT tř. OTEVŘENÁ NIXON Prokopská hvězda VD3

Nar.:14.6.2002 CMKU/CKC 6761/02/0 O: RACCOON MAN of Fairytale castle M: CHANEL Prokopská hvězda

Majitel: Daniela ŠPAČKOVÁ, Mladá Boleslav

Masculine dog, I'd like him more ellegant and a bit shorter coupled, slightly deep in topline, rather masculine expression, I'd prefer a bit softer, sufficiently

dark eye, stands a bit narrow in front, rather narrow ribcage, good tailset and hind angulation, sufficiently silky coat, moves very close behind, very proud for

his tail.

Samčí výraz, chtěl bych, aby byl elegantnější a trochu měl kratší stavbu, lehce pronesený v horní linii, dost samčí výraz, preferoval bych trochu jemnější,

dostatečně tmavé oko, ve stoje vepředu trochu úzký, poněkud úzký hrudník, dobré nasazení ocasu azadní úhlení, dostatečně hedvábná srst, v pohybu je vzadu

velmi úzký, velmi pyšný na svůj ocas.

132 PSI BT tř. VÍTĚZŮ HAPPY z Horpu V2, res. CAC

Nar.:28.7.2000 CMKU/CKC 5788/00/0 O: BERTRAM ze Zámku Lešná M: CINDA Trias

Majitel: Daniela ŠPAČKOVÁ, Mladá Boleslav

Very masculine, mature dog, slightly lost his ellegance with age, but presented in good condition, pleasing head, I'd prefer darker eye, good front, I'd prefer

slightly straighter back, good hind angulation, presented in full coat with good texture for age. Could move with a bit more drive, he will be a very nice

veteran.

Velmi samčí, vyspělý pes, lehce ztratil svou eleganci s věkem, ale předveden v dobré kondici, půvabná hlava, preferoval bych tmavší oko, dobrý předek,

preferoval bych trochu rovnější hřbet, dobré zadní úhlení, předveden v plné srsti s dobrou texturou na jeho věk. Mohl by se pohybovat s větší dynamikou, bude

z něho velmi pěkný veterán.

133 PSI BT tř. VÍTĚZŮ IMPERIO Rubínový květ V1, CAC

Nar.:28.10.2004CMKU/CKC 8077/04/0O: LANCELOT Biely démon M: ERISANA Rubínový květ

Majitel: Renata DRAJSAJTLOVÁ, Tršice

Very nice shape, balance and size, pleasing well balanced head, with soft expression, excellent earset, a bit lippy, very good reach of neck, well round ribcage,

good tail set, good coat texture, but he could be presented in better condition, free movement, carries himself nicely.

Velmi pěkný formát, vyvážení a velikost, roztomilá dobře vyvážená hlava s něžným výrazem, výborné nasazení ucha, trochu pyskatý, velmi dobrá délka krku,

dobře zaoblený hrudník, dobré nasazení ocasu, dobrá struktura srsti, ale mohl být prezentován v lepší kondici, volný pohyb, nese se nádherně.

134 PSI BH tř. ŠTĚŇAT CONNERY Victorian Cavaliers VN1, NPŠ

Nar.:18.12.2006CMKU/CKC 9524-07/0O: Sanickro DELIGHT M: DARLEEN Perle du Sahel

Majitel: JUDr. Ivana JANDOVÁ, Vinařice-Tuháň

Eye-catching puppy, beautiful proportions, shows him well, lovely skull, good stop, dark round eye, at the moment I'm not too happy with his chin and bite,

which will hopefully improve with age, super ridge of neck and topline, attractive markings, shows and moves very well for age, the future of this puppy depends

entirely what happens with his teeth, the rest very promising.

Štěně budící pozornost, krásné proporce, předvádí se dobře, rozkošná hlava, dobrý stop, tmavé kulaté oko, v této chvíli nejmám příliš radost z jeho brady a

skusu, které se doufejme zlepší s věkem, vrchol krku a horní linie jsou super, atraktivní vybarvení, předvádí a pohybuje se velmi dobře na jeho věk, budoucnost

tohoto štěněte zcela závisí na tom, co se stane s jeho zuby, zbytek je velmi nadějný.

135 PSI BH tř. ŠTĚŇAT DA VINCI z Vrchu králů VN2

Nar.:14.1.2007 CMKU/CKC 9439/07 O: Toraylac ZIG ZIGLAR M: My Exotic World PRETTY WOMAN

Majitel: Jolana BÁČOVÁ, Brandýsek

Good size for age, body coming on nicely, good front angulation, ok behind, good skull, but needs to fill out in muzzle, dark eye, lovely rich colour and

markings, super pigment, shows and moves well.

Správná velikost vzhledem k věku, tělo se pěkně vyvíjí, dobré přední úhlení, vzadu v pořádku, dobrá hlava, ale potřenuje vyplnit na čenichu, tmavé oko,

nádherná zářivá barva a znakování, super pigment, předvádí a a pohybuje se dobře.

136 PSI BH tř. ŠTĚŇAT DORIAN GRAY do Kapsy VN3

Nar.:22.12.2006CMKU/CKC 9391/06 O: NABUCO TRIES Biely démon M: DULSINEA TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Zdenka BELLOVÁ, Praha 4

Build in slightly large lines, masculine head, lovely dark eye, excellent stop, good pigment, needs to fill out in muzzle, good bone, already deep ribcage, moves

and shows well, attractive markings.

Stavěn v trochu velkých rozměrech, samčí hlava, nádherné tmavé oko, výborný stop, dobrý pigment, potřebuje vyplnit v čenichu, dobrá kostra, již hluboký

hrudník, pohybuje a předvádí se dobře, atraktivní vybarvení.

137 PSI BH tř. DOROSTU Anncourt FABERGE VN1

Nar.:24.9.2006 CMKU/CKC 9461-07/0 O: Chacombe ARMANI M: Anncourt TRAMPOLINE

Majitel: R.+K.ŠMEJKALOVI, Straky

Eye-catching outline, beautifully balanced, excellent size, nicely balanced head, dark eye, very good profile, super pigment, fantastic ridge of neck and

topline, very good hind angulation, very attractive markings, promising coat, carries himself beautifully, movement with good drive.

Vzhled, který budí pozornost, krásně vyvážen, výborná velikost, pěkně vyvážená hlava, tmavé oko, velmi dobrý profil, super pigment, úžasná horní linie krku a

hřbetu, velmi dobré zadní úhlení, velmi atraktivní vybarvení, slibná srst, báječně se nese, pohyb s dobrou dynamikou.

138 PSI BH tř. DOROSTU BENJAMIN Bonimo N3

Nar.:17.9.2006 CMKU/CKC 9213/06 O: ROCKWELL de Castelburry M: AILEN Kolonáda Poděbrady

Majitel: Jiří LÁTAL, Slatinice

Rather heavy and large boy, head goes with type nad size, good stop, very good pigment, the eyes shows a little bit of white, solid bone, needs to drop in body,

very rich coat for age, shows well, I'd really like him a bit more ellegant.

Poněkud těžký a velký kluk, hlava odpovídá typu a velikosti, dobrý stop, velmi dobrý pigment, oči ukazují trochu bělmo, pevné kosti, potřebuje shodit v těle, na

jeho věk velmi bohatá srst, předvádí se dobře, chtěl bych u něj více elegance.

139 PSI BH tř. DOROSTU SEMIR Rubínový květ VN2

Nar.:29.11.2006CMKU/CKC 9330/06 O: VEGAS TRIES Biely démon M: FERUCCIA Rubínový květ

Majitel: Renata DRAJSAJTLOVÁ, Tršice

Good size and shape for age, nicely balanced, pleasing head nicely proportioned, lovely dark eye, excellent pigment, good neck and topline, nicely dropped

ribcage, attractive marking, coat is coming, I'd prefer slightly more parallel movement, but shows well, very promising type.

Dobrá velikost a formát na jeho věk, pěkně vyvážen, krásná hlava pěkných proporcí, báječné tmavé oko, výborný pigment, dob rý krk a horní linie, pěkně

hluboký hrudník, atraktivní vybarvení, osrsťuje se. Preferoval bych trochu více souběžný pohyb, ale předvádí se dobře, velmi nadějný typ.

140 PSI BH tř. MLADÝCH ARNOŠT Bonimo VD3

Nar.:16.3.2006 CMKU/CKC 8898/06 O: MONTY Fraking M: BETTY Královská hvězda

Majitel: Jiřina VAŇKOVÁ, Teplice

Larger size, needs to body up, topline needs to improve with age, the dark eye shows a little bit of white, needs to fill out under the eye, good depths of

ribcage, but needs to fill out, at the moment a bit thin, with more weight be should improve, good coat quality, moves rather close behind, not unattractive dog,

but he needs time to develop.

Větší velikost, potřebuje vyspět, horní linie se potřebuje s věkem zlepšit, tmavé oko ukazuje trochu bělmo, potřebuje vyplnit pod očima, dobrá hloubka hrudníku,

ale ten potřebuje zmohutnět, v tomto okamžiku trochu hubený, s větší váhou by se zlepšil, dobrá kvalita srsti, vzadu v pohybu trochu úzký, není to neatraktivní

pes, ale potřebuje čas na to, aby se zlepšil.

141 PSI BH tř. MLADÝCH Azalea SPENDID V1, CAJC, NMP

Nar.:15.12.2005CMKU/CKC 9160-06/0O: Keyingham BRANWELL M: ROYAL HIGHNESS de la Fieffe au Songeur

Majitel: Dana TOŠENOVJANOVÁ, Ostrava

Very mature and balanced dog, truly masculine, but still ellegant, lovely gently expression, beautiful dark eye, good depths of body, but still needs to fill out,

good bone, parallel front, good hind angulation and tail set, lovely silky coat texture, already good fringing, perefect floating movement, shows well.

Velmi vyspělý a vyvážený pes, opravdu samčí, ale ještě elegantní, nádherný něžný výraz, krásné, tmavé oko, dobrá hloubka těla, ale ještě potřebuje vyplnit,

dobrá kostra, souběžné přední, dobré zadní úhlení a nasazení ocasu, nádherná

hedvábná struktura struktura srsti, již dobré třásně, perfektně plynulý pohyb, předvádí se dobře.

142 PSI BH tř. MLADÝCH CAMOMILE CANDY Perle du Sahel xxx

Nar.: 3.9.2006 CMKU/CKC 9562/06 O: VLAD TEPES de l'Angelarde M: SMOOTH OPERATOR of Woodville

Majitel: Alexandra BEDOUI, Hostivice

nebyl

143 PSI BH tř. MLADÝCH CARTIER z Vrchu králů VD4

Nar.: 2.6.2006 CMKU/CKC 9071/06 O: Toraylac ZIG ZIGLAR M: CLERY z Brčálníčku

Majitel: Josef ONDRÁČEK, Měchenice

Good size, but still rather immature, I'd like him a bit shorter coupled, pleasing head with sufficiently dark eye, good pigment, rather thin, needs to body up,

good angulation, attractive rich marking, front moves rather narrow, needs time to develop.

Správná velikost, ale dosud poněkud nedospělý, dobrý pigment, měl bych ho rád, kdyby byl o něco kratší, roztomilá hlava, s dostatečně tmavým okem, dobrý

pigment, trochu hubený, potřebuje zesílit, dobré úhlení, atraktivní bohaté vybarvení, v pohybu vepředu trochu úzký, potřebuje čas na vývoj.

144 PSI BH tř. MLADÝCH CONCORDE PERI Biely démon V2

Nar.: 6.6.2006 SPKP 2075 O: Helandros IVANHOE M: BAUCIS QIRI Biely démon

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK, Svätý Jur

Eye - catching shape, size and balance, lovely classical profile, sufficiently dark eye, I'd prefer slightly higher set ears, for his age slightly heavy in muzzle,

but still gently expression, super ridge of neck, ribcage, very nice hind angulation and tail set, super coat and marking, moves well, could show with more

animation, prefered slightly expression of 1.

Formát, velikost a vyvážení, které padnou do oka, milý, klasický profil, dostatečně tmavé oko, preferoval bych lehce výše nasazené uši, na svůj věk má trochu

mohutný čenich, ale ještě něžný výraz, super linie krku, hrudník, velmi pěkné zadní úhlení a nasazení ocasu, super srst a vybarvení, pohybuje se dobře, měl by být

předveden s větší animací, lehce preferuji výraz toho prvního.

145 PSI BH tř. MLADÝCH I TWO IVOR HANY z Usedlosti Újezdec VD

Nar.:21.4.2006 CMKU/CKC 8966/06 O: Habanera's HITCHHIKER M: AIMY Jave-King

Majitel: Přemysl DAVID, Praha 10

Up to size, still very much puppy in proportion, needs to drop in body, too long in cast, the dark eye shows a little bit of white, nicely balanced head, good

pigment, lovely colour and silky coat, could show better, the age is on his side, he needs time to mature.

Na hranici velikosti, dosud je hodně štěnětem v proporcích, potřebuje spadnout v těle, příliš dlouhý formát, tmavé oko ukazuje trochu bělmo, pěkně vyvážená

hlava, dobrý pigment, rozkošná barva a hedvábná srst, mohl by se předvádět lépe, věk je na jeho straně, potřebuje čas, aby vyspěl.

146 PSI BH tř. MEZITŘÍDA BENJI Kolonáda Poděbrady VD4

Nar.:22.8.2005 CMKU/CKC 8545/05 O: IBER Vanessa Atalanta M: MICHEL Fraking

Majitel: Dana FEJFAROVÁ, Poděbrady

Good size and shape, but a bit too high on the leg, I'd prefer softer expression and better filling under the eye, eye shows a little bit of white, good pigments,

sufficient neck, but needs to drop in body, I'd prefer better hind angulation, nice marking with lovely spot, nice silky coat, moves a bit narrow, could show

better.

Dobrá velikost a formát, ale trochu příliš vysoké nohy, preferoval bych jemnější výraz a lepší výplně pod očima, oko ukazuje trochu bělmo, dobré pigmenty,

dostatečný krk, ale potřebuje spadnout v těle, preferoval bych lepší zaúhlení zadních, pěkné vybarvení s půvabným znakem na temeni, pěkná hedvábná srst, v

pohybu trochu úzký, mohl by se předvádět lépe.

147 PSI BH tř. MEZITŘÍDA ISSYK TRES z Císařského mlýna D

Nar.: 3.3.2006 CMKU/CKC 8830/06 O: THUNDERBOLT des Plaines de la Varenne M: KISS THE BEST Arušava

Majitel: Jiří HRADEČNÝ, Městec Králové

Good size and shape, but rather heavy in type, I'd prefer more typical head and expression, sufficient neck, hind angulation accordingly, good markings, could

show and move better, not presented in good conditions.

Dobrá velikost a formát, ale poněkud těžký v typu, preferoval bych typičtější hlavu a výraz, dostatečný krk, odpovídající zadní úhlení, dobré znakování, mohl

by se předvádět a pohybovat lépe, nebyl předveden v dobré kondici.

148 PSI BH tř. MEZITŘÍDA MONTEK MAGIC ze Zámku Lešná V3

Nar.:19.12.2005CMKU/CKC 8728/05/0O: Helandros IVANHOE M: CHANTIZ ze Zámku Lešná

Majitel: Dana BURIÁNOVÁ, Pyšely

Not small and rather long in cast, but nicely presented, sufficiently soft expression, sufficiently dark eye, lovely ears, good front, bit narrow in ribcage, I'd

prefer slightly better topline, good hind angulation and tail set, lovely coat and condition, shows well, but could move with a little bit drive.

Není malý a má poněkud dlouhý formát, ale báječně předveden, dostatečně jemný výraz, dostatečně tmavé oko, nádherné uši, dobrý předek, trochu plochý

hrudník, preferoval bych trochu lepší horní lini, dobré zadní úhlení a nasazení ocasu, nádherná srst a kondice, předvádí se dobře, ale mohl by se pohybovat s

větší dynamikou.

149 PSI BH tř. MEZITŘÍDA RALPH LAUREN Perle du Sahel V1, CAC

Nar.:27.9.2005 CMKU/CKC 8590/05 O: Homerbrent PENNYROYAL M: TENDRE MARGOT de Castelburry

Majitel: Alexandra BEDOUI, Hostivice

Certainly best shape and size, with very good outline, scores on his good reach of neck, masculine, but still gentle expression, super pigment, good front, very

good hind angulation, lovely markings, good coat texture, I'd like a little bit more substance, moves and shows well, lovely temperament.

Určitě nejlepší formát a velikost, s velmi dobrou siluetou, boduje svou dobrou délkou krku, je samčí, ale má ještě něžný výraz, super pigment, dobrý předek,

velmi dobré zadní úhlení, nádherné vybarvení, dobrá struktura srsti, chtěl bych trochu více substance, pohybuje a předvádí se dobře, milý temperament.

150 PSI BH tř. MEZITŘÍDA WESLEY Květ sakury V2, res. CAC

Nar.:18.7.2005 CMKU/CKC 8518/05 O: MARIUS Svatojanské noci M: CLARISA z Plavecké samoty

Majitel: Dagmar KRČMOVÁ, Mladá Boleslav

Not small, but still balanced, sufficiently compact, head sufficiently well balanced, I'd prefer slightly soft expression, well angulated front, I'd prefer slightly

firmer topline, good hind angulation, slightly wawy coat with silky texture. Shows with right breed attitude.

Není malý, ale ještě vyvážený, dostatečně kompaktní, hlava dostatečně dobře vyvážená, preferoval bych trochu něžný výraz, dobře zaúhlený předek, preferoval

bych trochu pevnější horní lini, dobré zadní zaúhlení, lehce zvlněná srst s hedvábnou strukturou. Předvádí se s správným držením těla daného plemene.

151 PSI BH tř. OTEVŘENÁ ARCHIE Kolonáda Poděbrady VD4

Nar.: 3.9.2004 CMKU/CKC 7890/04/0 O: FABRICIUS TWAI z Císařského mlýna M: MICHEL Fraking

Majitel: Dana FEJFAROVÁ, Poděbrady

On the bigger size, rather high legs, straight topline, masculine head, rather light eye shows a bit of white, I'd more filling under the eye, good pigment,

lovely ears, good front, deep ribcage, sufficient hind angulation, good colour and marking, but I'd prefer better coat texture, good side movement, but a bit

closed behind.

Větší velikosti, poněkud vysoké nohy, rovná horní linie, samčí hlava, dost světlé oko, ukazuje trochu bělmo, chtěl bych více výplně pod očima, dobrý pigment,

půvabné uši, dobrý předek, hluboký hrudník, dostatečné zadní úhlení, dobrá barva a rozložení, ale preferoval bych lepší strukturu srsti, dobrý pohyb z profilu,

ale trochu úzký chod vzadu.

152 PSI BH tř. OTEVŘENÁ BENTLEY QIRI Biely démon V2, res. CAC

Nar.:21.10.2004SPKP 1813 O: Judyland DIAMOND CHIP M: Immenhof's ROXETTE

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK, Svätý Jur

Lovely shape, size and outline, classical profile, I love his reach of neck and topline, good skull, stop, good lenght of muzzle, from my liking a little bit too

lippy, but lovely dark eye and pigment, still very nice expression, lovely conformation, attractive marking , a bit out of coat, sufficiently silky in texture. Super

side, but I'd prefer more drive from behind.

Nádherný formát, velikost a tvar, klasický profil, miluji jeho délku krku a horní linii, dobrá lebky, stop, správná délka čenichu, na můj vkus trochu moc

paskatý, ale milé tmavé oko a pigment, ještě velmi pěkný výraz, báječná stavba, atraktivní znakování, trochu bez srsti, dostatečně hedvábné ve struktuře. Ze

strany je super (v pohybu), ale preferoval bych více dynamiky zezadu.

153 PSI BH tř. OTEVŘENÁ EDMONTH Spanilá věž V3

Nar.: 4.1.2004 CMKU/CKC 7551/04/0 O: GADDE FATIO Rubínový květ M: VERENICA Biely démon

Majitel: Věra DORAZILOVÁ, Tovačov

On the large side, I'd prefer more substance and to be more compact, sufficiently gently expression, very good pigment, long well set ears, needs to drop in body,

good hind angulation, tailset, rich colour, silky texture, I'd prefer more drive from behind, overall acceptable type.

Na straně těch velkých, preferoval bych více substance a aby byl kompaktnější, dostatečně nežný výraz, velmi dobrý pigment, dlouhé, dobře nasazené uši,

potřebuje spadnout v těle, dobré zadní úhlení, nasazení ocasu, zářivá barva, hedvábná struktura, preferoval bych více dynamiky zezadu, celkově přijatelný typ.

154 PSI BH tř. OTEVŘENÁ CHERUBÍN Res Severa VD

Nar.:14.2.2004 CMKU/CKC 8538-05/0 O: YOSTER NOBLE DUKE vom Grauen Granit M: COCO CHANEL zur Alten Schmiede

Majitel: Jindra DIBLÍKOVÁ, Vodňany

155 PSI BH tř. OTEVŘENÁ INDIANA JONES Aldaha Gold VD

Nar.:19.4.2005 CMKU/CKC 8339/05 O: AVE CAESAR Azalea M: AMELKA Rafpap

Majitel: Dana JAROUŠKOVÁ, Písek

Rather square and high on legs, lacks angulation front and behind, masculine head with sufficiently gently expression, super dark pigment and eyes, lovely long

ears, needs a little more substance, silky coat texture, but lacks fringing at the moment, I'd prefer better movement from behind.

Poněkud kvadratický a na vysokých nohách, nedostatky v úhlení vpředu i vzadu, samčí hlava s dostatečně jemným výrazem, super tmavý pigment a oči, roztomilé,

dlouhé uši, potřebuje trochu více substance, hedvábná struktura srsti, ale v tomto momentě postrádá třásně (délku), preferoval bych lepší pohyb zezadu.

156 PSI BH tř. OTEVŘENÁ Lanola MONTLUCON V1,CAC, VB, VKV, BOB, BIS

Nar.:13.1.2005 LOF 63272/8396 O: Maibee MONTROSE M: Lanola LOVE IN A MIST

Majitel: Alexandra BEDOUI, Hostivice

Classical type, beautiful shape and balance, masculine, but equally gentle and soft expression, lovely dark round eye, super pigment, lovely ears, excellent

reach of neck, compact firm back, good hind angulation, lovely rich colour, silky coat, presented in good condition, shows and moves beautiful, my type of

cavaliers.

Klasický typ, krásný formát a vyváženost, samčí, ale dostatečně něžný a jemný výraz, roztomilé, tmavé, kulaté oči, super pigment, roztomilé uši, výborná délka

krku, kompaktní pevný hřbet, dobré zadní úhlení, nádherně zářivá barva, hedvábná srst, prezentován v dobré kondici, předvádí a pohybuje se krásně, můj typ

kavalíra.

157 PSI BH tř. VÍTĚZŮ Anncourt TEDDY BEAR V4

Nar.:13.1.2004 CMKU/CKC 7762-04/0 O: Anncourt Mc TRAMP M: Mandolic ROYAL MIX

Majitel: R.+K.ŠMEJKALOVI, Straky

Lovely shape, a bit big size, I 'd prefer shorter coupled, nicely balanced head, but unfortunately expression a bit spoiled by eyes showing white, lovely ear,

good neck, shorter arm, good hind angulation, presented in good condition, I'd prefer slightly more floating movement, excellet for general type.

Báječný formát, trochu velká velikost, preferoval bych kratší stavbu, pěkně vyvážená hlava, ale výraz je bohužel trochu pokažen očima ukazujícima bělmo,

půvabné uši, dobrý krk, kratší rameno, dobré zadní úhlení, předveden v dobré kondici, preferoval bych trochu plynulejší pohyb, výborný pro celkový typ.

158 PSI BH tř. VÍTĚZŮ KLEO QIRI Biely démon V2, res. CAC

Nar.:27.4.2005 SPKP 1870 O: NABUCO TRIES Biely démon M: Immenhof's ROXETTE

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK, Svätý Jur

Lovely shape, size and outline, true toy spaniel, lovely dark eye, good muzzle and stop, good front, nicely balanced ribcage, short loin, very good hind

angulation, good markings, rich colour, silky coat, lovely side with floating lines, but a bit untidy in frint movement.

Krásný formát, velikost a tvar, pravý trpasličí španěl, půvabné tmavé oko, dobrý čenich a stop, dovrý předek, pěkně vyvážený hrudník, krátká bedra, velmi

dobré zadní úhlení, dobré rozdělení barvy, zářivá barva, hedvábná srst, půvabný z boku s měnícími se liniemi, ale trochu neuspořádaný pohyb předních.

159 PSI BH tř. VÍTĚZŮ NABUCO TRIES Biely démon V1, CAC

Nar.:20.10.2003SPKP 1668 O: Immenhof's MOVIE STAR M: NAILEEN Biely démon

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK, Svätý Jur

Egually masculine and still ellegant dog of lovely medium size, very pleasing lines, lovely dark round eye, sufficient pigment of honest type, good neck and front,

very good hind quarter, firm topline, super tail set, lovely silky coat a slight wave, moves very well.

Dostatečně samčí a stále elegantní pes báječné střední velikosti, velmi líbivé linie, nádherné, tmavé, kulaté oko, dostatečný pigment poctivého typu, dobrý krk

a předek, velmi dobrá zadní partie, pevná horní linie, super nasazení ocasu, nádherná hedvábná srst trochu vlnitá, pohybuje se velmi dobře.

160 PSI BH tř. VÍTĚZŮ Toraylac ZIG ZIGLAR V3

Nar.: 2.1.2004 CMKU/CKC 8163-04/0 O: Pascavale ENCHANTED M: Toraylac EXQUISITE

Majitel: JUDr. Ivana JANDOVÁ, Vinařice-Tuháň

Truly masculine dog, substance compact, well balanced head, dark eye, sufficiently soft expression, I would prefer slightly longer feathers and fringing, good

reach of neck and topline, a touch long in loin, good tailset, lovely rich colour, silky coat, moves with sufficient drive from behind.

Pravý pes samčího typu, kompaktní substance, dobře vyvážená hlava, tmavé oko, dostatečně jemný výraz, preferoval bych trochu delší osrstění a třásně, dobrá

délka krku a horní linie, trochu delší v bedrech, dobré nasazení ocasu, nádherně zářivá barva, hedvábná srst, pohybuje se s dostatečnou dynamikou zezadu.

161 PSI BH tř. VETERÁNŮ WARWICK Bielý démon V1, nejlepší veterán

Nar.: 8.8.1998 CMKU/CKC 4728-98/9 O: Spar-to GOLDEN GLINT IMMENHOF M: CLERY Biely démon

Majitel: Olga JAČKOVÁ, Praha 1

Lovely substantial boy, presented in very good condition, masculine head, very good balanced, shows well and enjoyes himself.

Roztomilý bytelný chlapec, předvedený ve velmi dobré kondici, samčí hlava, velmi dobře vyvážen, předvádí se dobře a užívá si sám sebe.

162 PSI RU tř. ŠTĚŇAT TABASCO Sylena VN1

Nar.:27.12.2006neuvedeno O: ACAJOU de Passeriphane M: FLY ME TO THE STAR Sylena

Majitel: Ivana KOROUSOVÁ, Třinec

Lovely shape and type, good substance for age, lovely soft expression, super pigment, lovely dark eye, good front and hind angulation, moves well for age.

Nádherný formát a typ, dobrá substance na jeho věk, roztomilý, něžný výraz, super pigment, nádherné tmavé oko, dobré přední a zadní úhlení, pohybuje se na

svůj věk dobře.

163 PSI RU tř. DOROSTU L TWO LOVELY BERT z Usedlosti Újezdec VN1

Nar.:13.10.2006CMKU/CKC 9227/06 O: AGENT 007 BOND Ywo M: DARLEE LADY Tempo-Krč

Majitel: Ing. Olga ZÁLESKÁ, Středokluky

Hopefully he's reached his target size, nice type but needs to fill out, lovely head, beautiful eye, beautiful expression, lovely neck, straight front, good hind

angulation, richest of colour, promising coat, moves and shows well.

Doufejme, že dosáhl své cílové velikosti, pěkný typ, ale potřebuje vyspět, roztomilá hlava, krásné oko, krásný výraz, báječná krk, rovné přední, dobré zadní

zaúhlení, nejzářivější v barvě, slibná srst, pohybuje a předvádí se dobře.

164 PSI RU tř. MLADÝCH BLOSSOM Perle du Sahel V2

Nar.: 1.9.2006 CMKU/CKC 9263/06 O: RACCOON MAN of Fairytale castle M: UPTOWN GIRL of Woodville

Majitel: Alexandra BEDOUI, Hostivice

Lovely balanced ruby, very good size and shape, true puppy, feminine expression, lovely dark eye, super pigment, very good angulations, obviously needs to

drop in body, promising coat, a raw puppy, but full of promise, correct movement, showmanship could come with age.

Nádherně vyvážený rubín, velmi dobrá velikost a formát, správné štěně, fenčí výraz, nádherné tmavé oko, super pigment, velmi dobré úhlení, samozřejmě se

potřebuje spadnout v těle, slibná srst, nezkušené štěně, ale plné naděje, korektní pohyb, schopnost se předvádět by mohla přijít s věkem.

165 PSI RU tř. MLADÝCH ENRICO PERI Biely démon VD3

Nar.:13.7.2006 CMKU/CKC 9390-06/0 O: NABUCO TRIES Biely démon M: LOSTRESS Biely démon

Majitel: Eva HRDLIČKOVÁ, Praha 4

Not small, masculine general appearance, I'd like him more compact, pleasing head with sufficiently soft expression, well set ears, dark eye, good pigment, good

neck, body needs to grow, a touch long in loin, rather mismarked, silky coat texture, moves rather close behind, a bit proud for his tail.

Není malý, celkově samčí vzhled, chtěl bych, aby byl více kompaktní, nádherná hlava s dostatečně jemným výrazem, dobře nasazené uši, tmavé oko, dobrý

pigment, dobrý krk, v těle potřebuje vyrůst, citelně dlouhý v bedrech, poněkud špatně vybarven, hedvábná struktura srsti, poněkud úzký chod zadních končetin v

pohybu, trochu pyšný na svůj ocas.

166 PSI RU tř. MLADÝCH H TWO HAPPY ART z Usedlosti Újezdec V1, CAJC

Nar.:21.4.2006 CMKU/CKC 8959/06 O: ARISTONN Kouzelná Metuje M: EVE ROYAL Tempo-Krč

Majitel: Jindra DIBLÍKOVÁ, Vodňany

Good substance and sufficiently balanced, gentle and pleasing expression, large dark eye, well set ears, good reach of neck, good ribcage, sufficiently short

coupled, just needs to drop in body, good hind angulation, silky coat, moves well, could show better.

Dobrá substance a dostatečně vyvážen, jemný a nádherný výraz, velké tmavé oko, dobře nasazené uši, dobrá délka krku, dobrý hrudník, dostatečně krátká stavba,

ještě potřebuje shodit v těle, dobé zadní úhlení, hedvábná srst, pohybuje se dobře, mohl by být lépe předveden.

167 PSI RU tř. OTEVŘENÁ BOLERO GOLD z Hradu Doubravka xxx

Nar.:30.3.2005 CMKU/CKC 8402/05 O: Swynworth INDOXYL M: GWYNETH z Hradu Špilberk

Majitel: Vladimíra JALŮVKOVÁ, Praha 4

nebyl

168 PSI RU tř. OTEVŘENÁ CAPUCCINO ITALY ze Slunné stráně VD3

Nar.: 9.10.2004 CMKU/CKC 8028/04/0 O: LANCELOT Biely démon M: GRACE Vanessa Atalanta

Majitel: Karel SLANINA, Praha 6

Rather big and too heavy for my liking, head goes with type, sufficiently dark eye, I'd like more depthles of body for the size, a bit long in loin, slightly curly

coat, silky in texture, moves well, I'd like him more ellegant.

Poněkud velký a příliš těžký na můj vkus, hlava odpovídá typu, dostatečně tmavé oko, rád bych, aby měl hlubší hrudník na jeho velikost, trochu dlouhý v

bedrech, lehce kudrnatá srst, hevábná textura, pohybuje se dobře, rád bych ho měl více elegantního.

169 PSI RU tř. OTEVŘENÁ GREFFY Terako V1, CAC

Nar.:11.4.2005 CMKU/CKC 8315/05/0 O: LANCELOT Biely démon M: BRIXI Pernštejnský anděl

Majitel: Miloš ŠRÁMEK, Hradec Králové

Not small, very masculine, I'd like him a bit shorter, however still appeals, masculine head, lovely dark eye, excellent pigment, a bit extreme in muzzle, lovely

ears, very good front angulation, strong hind quartes, a bit long in loin, really lovely rich colour, silky coat, moves well, but a bit close behuind.

Není malý, velmi samčí, chtěl bych, aby byl kratší, avšak ještě je líbivý, samčí hlava, nádherně tmavé oko, výborný pigment, trochu extrémní v čenichu,

roztomilé uši, velmi dobré přední úhlení, silná zadní část, trochu dlouhý v bedrech, skutečně krásná, bohatá barva, hedvábná srst, pohybuje se dobře, ale je

trochu úzký vzadu.

170 PSI RU tř. OTEVŘENÁ Loranka STARLITE V2, res. CAC

Nar.:27.9.2004 CMKU/CKC 9197-06/0 O: Loranka's STARSTEALER M: Chantismere HOT SAHARA LORANKA

Majitel: Alexandra BEDOUI, Hostivice

Pretty dog, right size, nicely balanced, I'd like him a bit more masculine and better body condition, gentle expression, good front, shallow in ribcage, good hind

angulation, sufficiently silky coat, for a dog in open class would need more coat, certainly a dog I would like for his shape and size, but the condition is not

good enough, excellent for type.

Krásný pes, správná velikost, pěkně vyvážen, rád bych, aby byl trochu více samčí a měl lepší tělesnou kondici, něžný výraz, dobrý předek, mělký hrudník, dobré

zadní úhlení, dostatečně hedvábná srst, pro psa v otevřené třídě by potřeboval více srsti, určitě je to pes, kterého bych chtěl pro jeho formát a velikost, ale

jeho kondice není dostatečně dobrá, výborný v typu.

171 PSI RU tř. VÍTĚZŮ ALF z Bellai V2, res. CAC

Nar.: 2.11.2002 CMKU/CKC 7046/02/0 O: SHOWMASTER v.d. Hohenzollernfeste M: CINDY Tempo-Krč

Majitel: Zdenka BELLOVÁ, Praha 4

Very solid large dog, totally masculine head goes with type, lovely eye pigment, good stop, I'd prefer a bit more neck and shorter loin, good hind angulation and

tailset, lovely silky coat and well presented, good side, but a bit close behind.

Velmi solidní velký pes, totálně samčí hlava odpovídá typu, nádherný oční pigment, dorbý stop, prferoval bych trochu delší krk a kratší bedra, dobré zadní

úhlení a nasazení ocasu, krásná hedvábná srst a dobře předveden, dobrý ze strany, ale trochu úzký chod vzadu.

172 PSI RU tř. VÍTĚZŮ Lisgarth DYLAN THOMAS V1, CAC, VB

Nar.: 3.1.2003 CMKU/CKC 7272-03/0 O: Sallcott ADAGIOOF CULVERHILL M: POLLYBENT GOLDEN ROSE of Lisgarth

Majitel: Olga JAČKOVÁ, Praha 1

Lovely balanced and good proportion, masculine head a bit extreme for my liking but still balanced, very good dark eye, lovely ears, good neck and front,

nicely shaped ribcage, strong hind quartes, silky coat, parallel movement with excellent drive.

Nádherně vyvážen a dobré proporce, samčí hlava, trochu extrémní na můj vkus, ale ještě vyvážená, velmi dobré, tmavé oko, roztomilé uši, dobý krk a předek,

báječně tvarovaný hrudník, silné zadní končetiny, hedvábná srst, souběžný pohyb s výbornou dynamikou.

173 PSI TR tř. DOROSTU AMOR z Královského města N

Nar.:12.9.2006 CMKU/CKC 9198/06 O: PERCIVAL TWAI z Císařského mlýna M: PAMELA Fraking

Majitel: Dagmar KRČMOVÁ, Mladá Boleslav

At the moment a bit high, mustn't get bigger, slightly round at skull, I'd prefer a little bit more filling under the eye, very good ears, good shoulder, neds to drop

in body, a bit long in loin, silky coat texture, but heavy in markings, shows ok.

V tomto momentě trochu velký, nesmí už růst, trochu kulatý v lebce, preferoval bych trochu více výplně pod očima, velmi pěkné uši, dobrá lopatka, potřebuje

shodit v těle, trochu dlouhý v bedrech, hedvábná struktura srsti, ale hodně černé znakování, předvádí se dobře.

174 PSI TR tř. DOROSTU BRONISLAV od Vyšehradského kláštera VN4

Nar.:21.11.2006CMKU/CKC 9305/06 O: OBERON TWAI z Císařského mlýna M: ADINA od Žižkovské hraběnky

Majitel: Jana FLORIÁNOVÁ, Hluboká nad Vltavou

Nice type and shape, pleasing head, sufficient neck, sufficient hind angulation, promising coat, moves well, a true puppy.

Pěkný typ a tvar, atraktivní hlava, dostatečný krk, dostatečné zadní úhlení, slibná srst, pohybuje se dobře, pravé štěně.

175 PSI TR tř. DOROSTU GARP z Pokerové tváře VN2

Nar.:13.10.2006CMKU/CKC 9235/06 O: KAPUCÍN-KERRY ze Zámku Lešná M: ZITA TWAI z Císařského mlýna

Majitel: David MICHL, Praha 4

Nicely balanced, already very mature puppy, nicely balanced head with good stop, dark eyes shows a bit of white, good front, sufficient hind angulation,

attractive marking, promising coat, moves well, jolly temperament.

Pěkně vyvážený, již velmi vyspělé štěně, pěkně vyvážená hlava s dobrým stopem, tmavé oči ukazují trochu bělmo, dobrý předek, dostatečné zadní úhlení,

atraktivní vybarvení, slibná srst, pohybuje se dobře, veselý temperament.

176 PSI TR tř. DOROSTU GREYSTOKE PERI Biely démon VN1, NPD

Nar.:31.10.2006SPKP 2116 O: NABUCO TRIES Biely démon M: HENNETICA Rubínový květ

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK, Svätý Jur

Stunning puppy, most beautifully balanced, lovely shape and type, gorgeous head with lovely dark eye, good head proportions, lovely topline, good hind

quarters, attractive markings, lovely coat, shows and moves well for such a young dog, should have bright future.

Senzační štěně, nejkrásněji vyvážen, nádherný formát a typ, nádherná hlava s krásně tmavým okem, dobré proporce hlavy, nádherná horní linie, dobrá zaní

část, atraktivní zbarvení, nádherná srst, předvádí a pohybuje se dobře na takového mladého psa, měl by mít světlou budoucnost.

177 PSI TR tř. DOROSTU Rakelton's GENTLEMAN VN3

Nar.:28.11.2006CMKU/CKC 9553-07/0O: Graigowl DODGE OF AZALEA M: Lazycrofts XPRESS YOUR SELF

Majitel: Jindra DIBLÍKOVÁ, Vodňany

Sufficiently balanced, but I'd like him shorter in loin, slightly rounded skull, I'd prefer slightly softer eye, needs to body up, good markings, once moving shows

well, true puppy, needs time.

Dostatečně vyvážen, ale chtěl bych ho kratšího v bedrech, lehce zakulacená lebka, preferoval bych trochu jemnější oko, potřebuje vyspět v těle, dobré

vybarvení, když se pohybuje vypadá dobře, pravé štěně, potřebuje čas.

178 PSI TR tř. MLADÝCH ALWAYS MARVELOUS Perle du Sahel VD

Nar.:12.8.2006 CMKU/CKC 9257/06 O: ALEXANDER THE GREAT de l'Angelarde M: SOREEN de Prettylburry

Majitel: Alexandra BEDOUI, Hostivice

Lovely shape, size, I'd like more substance, he's too thin, well balanced head with gentle and soft expression, good angulation, attractive markings, coat texture

could be better, unfortunately doesn't show, needs time to settle, not in very good condition.

Nádherný formát, velikost, chtěl bych více substance, je příliš hubený, dobře vyvážená hlava s něžným a jemným výrazem, dobré zaúhlení, atraktivní rozdělení

barev, struktura srsti by mohla být lepší, bohužel se nepředvádí, potřebuje se usadit, není v příliš dobré kondici.

179 PSI TR tř. MLADÝCH Babbler's LATEST NEWS V1, CAJC

Nar.:22.3.2006 SPKP 2135 O: Babbler's McLAREN M: Baletta's LILLA LI

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK, Svätý Jur

Eye-catching young dog, super shape, size and outline, classical lines, most attractive markings, nicely balanced head with sufficiently typical expression, in

an ideal world I'd like larger eye, but very good stop, muzzle and general head proportions, super confirmation, coat is coming, floating movement, happy

temperament.

Pozornost budící mladý pes, super formát, velikost a vzhled, klasické linie, nejatraktivnější vybarvení, pěkně vyvážená hlava s dostatečně typickým výrazem, v

idealálním světě bych rád větší oko, le velmi dobrý stop, čenich a celkové proporce hlavy, super potvrzení, začíná se osrsťovat, plynulý pohyb, šťastný

temperament.

180 PSI TR tř. MLADÝCH CAPOTE Santana Gwellian V3

Nar.:10.6.2006 CMKU/CKC 9068/06 O: LOUIS TWAI z Císařského mlýna M: RIVERA TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Jana HALLOVÁ, Praha 7

Nicely balanced, well presented dog, masculine withount being coarse, good head type, just slightly spoiled by eyes showing white, clean neck, good topline, I'd

prefer slightly more parallel hind quarters, very attractive marking, silky coat, moves and shows well, promising youngster.

Pěkně vyvážen, dobře předvedený pes, samčí aniž by byl hrubý, dobrý typ hlavy, teď trochu pokažen očima ukazujícíma bělmo, čistý krk, dobrá horní linie,

preferoval bych trochu více rovnoběžné zadní končetiny, velmi atraktivní vybarvení, hedvábná srst, pohybuje a předvádí se dobře, slibný mladík.

181 PSI TR tř. MLADÝCH COWLEY z Vrchu králů VD

Nar.: 2.6.2006 CMKU/CKC 9072/06 O: Toraylac ZIG ZIGLAR M: CLERY z Brčálníčku

Majitel: Daniela ŠPAČKOVÁ, Mladá Boleslav

Good size, but rather long in loin, slightly unfortunate markings, quite nice head, but slightly bulging eye, good stop and muzzle, good neck, needs to wide in

ribcage, too long loin, silky straight coat, moves rather close front and behind, needs time.

Dobrá velikost, ale poněkud dlouhý v bedrech, trochu nešťastné zbarvení, docela hezká hlava, ale lehce vypoulené oko, dobrý stop a čenich, dobrý krk,

potřebuje rozšířit hrudník, příliš dlouhá bedra, hedvábná dlouhá srst, v pohybu je poněkud úzký vpředu i vzadu, potřebuje čas.

182 PSI TR tř. MLADÝCH FLOREN od Ptačí skály V4

Nar.:28.8.2006 CMKU/CKC 9171/06 O: ALEXANDER THE GREAT de l'Angelarde M: EVITHA Spanilá věž

Majitel: Zuzana NOVÁKOVÁ, Pardubice

Nice shape nad outline, well balanced head, gentle expression, good neck, front and hind angulation, needs to gain more substance, silky coat, nice fringing,

nicely floating movement, still a bit untidy at front, good everall type.

Pěkný formát a vzhled, dobře vyvážená hlava, něžný výraz, dobrý krk, přední a zadní úhlení, potřebuje získat více substance, hedvábná srst, pěkné závěsy,

nádherně plynulý pohyb, ještě trochu neustálený vpředu, celkově dobrý typ.

183 PSI TR tř. MLADÝCH GABIN Spanilá věž V2

Nar.: 3.5.2006 SPKP 2113 O: Helandros IVANHOE M: VERENICA Biely démon

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK, Svätý Jur

Not most attractive markings, but still very nicely balanced dog of correct proportions, head with narrow blaze, but on 2nd look is a gentle expression, lovely

eye, good reach of neck, excellent front and ribcage, good hind angulation and good side, would prefer better hind movement, very good overall type.

Nikoliv nejatraktivnější vybarvení, ale přesto velmi pěkně vyvážený pes správných proporcí, hlava s úzkou lysinou, ale na druhý pohled má něžný výraz,

půvabnné oko, dobrá délka krku, výborný předek a hrudník, dobré zadní úhlení a dobrý z boku, preferoval bych lepší pohyb zadních, celkově velmi dobrý typ.

184 PSI TR tř. MEZITŘÍDA F TWO FANDANGO z Usedlosti Újezdec V2, res. CAC

Nar.:23.1.2006 CMKU/CKC 8775/06 O: FOWLER TWAI z Císařského mlýna M: AIDA Perla Olešné

Majitel: Jindra DIBLÍKOVÁ, Vodňany

Nice shape and size, I'd like a bit more substance, too thin for my like, nicely balanced head, slightly bulging eye, lovely ears, well angulated front, sufficiently

parallel hind quarter, attractive markings, sufficient silky coat, good markings, moves a bit close front and behind, likeable dog, but he really needs time to fill

out, excellent for his overall quality.

Pěkný formát a velikost, uvítal bych více substance (hmoty), příliš hubený na můj vkus, pěkně vyvážená hlava, lehce vypoulené oko, roztomilé uši, dobře

zaúhlené přední, dostatečně souběžné zadní končetiny, atraktivní zbarvení, dostatečně hedvábná srst, dobré znakování, pohybuje se úzkým chodem vpředu i

vzadu, sympatický pes, ale on skutečně potřebuje přibrat, výborný pro jeho celkovou kvalitu.

185 PSI TR tř. MEZITŘÍDA TWISTER Dejvické údolí V1, CAC

Nar.:15.1.2006 CMKU/CKC 8762/06/0 O: THUNDERBOLT des Plaines de la Varenne M: JOCELYN Dejvické údolí

Majitel: Ing. Zdeněk STEHLÍK, Praha 6

Not small, but nicely balanced, masculine dog, well shaped head with good expression, lovely ears, dark eye, good reach of neck, I'd like a little bit larger

ribcage, he should have more flash on him, silky coat of good length, moves with parallel case, should be showed with more animation, good overall type.

Není malý, ale je pěkně vyvážený, samčí typ, dobře tvarovaná hlava s dobrým výrazem, roztomilé uši, správná délka krku, uvítal bych o trochu větší hrudník,

měl by se více lesknout, hedvábná srst správné délky, v pohybu rovnoběžný chod, měl by být předváděn s větší animací, celkově dobrý typ.

186 PSI TR tř. OTEVŘENÁ ALBERT Šťasná tlapka VD4

Nar.: 9.10.2005 CMKU/CKC 8655/05/0 O: FOWLER TWAI z Císařského mlýna M: AGNETHA Královská hvězda

Majitel: Barbora HABÁŇOVÁ, Koloveč

Rather big dog, but correctly proportioned, topline not his fortune, despite his size gently expression, good eye, muzzle and stop, lovely heavy ear feather, good

neck, I'd like to have more for chest, well angulated hind quarters, silky coat, moves very close behind, he should carry more weight, that should improve his

topline.

Poněkud velký pes, ale korektních proporcí, horní linie není jeho předností, navzdory jeho velikosti má jemný výraz, dobré oko, čenich a stop, nádherně těžké

ušní závěsy, chtěl bych, aby měl větší hrudník, dobre zaúhlené zadní, hedvábná srst, v zadu se pohybuje velmi úzce, měl by nést více váhy, což by mělo zlepšit

jeho horní linii.

187 PSI TR tř. OTEVŘENÁ ALEXANDER THE GREAT de l'Angelarde V1, CAC, VB

Nar.: 7.3.2005 CMKU/CKC 8692-05/0 O: Toraylac PADRUIG M: TASSE-DE-THE de l'Angelarde

Majitel: Alexandra BEDOUI, Hostivice

Nicely balanced, scores on his lovely floating lines, ellegant, egually gentle and masculine expression, nicely balanced head, soft dark eye, lovely neck, front

and sufficiently wide ribcage, firm topline, to be overcritical - should be shorter in loin, very good tailset and hind quarters, doesn't carry big coat, but of

good texture, ellegant movement with good dtrive.

Pěkně vyvážen, boduje za své nádherně ladné linie, elegantní, stejně tak jemný, jako samčí výraz, pěkně vyvážená hlava, něžné tmavé oko, báječný krk, předek a

dostatečně široký hrudník, pevná horní linie, pokud mám být příliš kritický - měl by být kratší v bedrech, velmi dobré nasazení ocasu a zadek, nenosí velkou srst, ale

srst má dobrou strukturu, elegantní pohyb s dobrou dynamikou.

188 PSI TR tř. OTEVŘENÁ ELF TRES z Císařského mlýna VD

Nar.: 7.5.2005 CMKU/CKC 8357/05 O: LOUIS TWAI z Císařského mlýna M: AWARA TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Jana HOŠPESOVÁ, Říčany

Rather heavily marked, good shape and size, good skull, eye and ear, bit too short in muzzle, a bit narrow in chest, I'd prefer straighter topline, sufficiently

silky coat, I would prefer more parallel movement.

Poněkud těžce znakován (tmavý), dobrý formát a velikost, dobrá lebka, oko a ucho, trochu příliš krátký čenich, trochu úzký v hrudi, preferoval bych rovnější

horní linii, dostatečně hedvábná srst, preferoval bych rovnoběžnější pohyb (končetin).

189 PSI TR tř. OTEVŘENÁ GULIVER ze Starého Dobrasa VD

Nar.:27.4.2000 CMKU/CKC 5589/00 O: GIR Moravské lázně M: GITA z Jiříkova

Majitel: Vojtěch KRÁTKÝ, Praha 9

Rather heavy, very mature dog, not small lost some of his former ellegance, light eye showing white, slightly shallow ribcage, deeping in topline, slightly wooly

coat texture, I would prefer better movement, he would be better veteran.

Poněkud těžký, velmi vyspělý pes, není malý, ztratil něco ze své dřívější elegance, světlé oko ukazuje bělmo, trochu mělký hrudník, pronášející se v horní linii,

lehce vlnatá struktura srsti, preferoval bych lepší pohyb, byl by lepší veterán.

190 PSI TR tř. OTEVŘENÁ IMPERÁTOR z Hradu Špilberk V2, res. CAC

Nar.:24.4.2005 CMKU/CKC 8350/05/0 O: EVANS MONARCH Hanácký ráj M: DEPPY TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Jolana BÁČOVÁ, Brandýsek

Not small, but I like his outline and general appearance, nicely balanced head, unfortunatelly expression a bit spoiled by eyes showing white, clean neck,

excellent ribcage, firm topline, strong hind quarters, very attractive markings, silky rich coat, very good side case with good drive.

Není malý, ale líbí se mi jeho profil a celkový vzhled, pěkně vyvážená hlava, bohužel výraz je trochu rušen očima ukazujícíma bělmo, čistý krk, výborný

hrudník, pevná horní linie, silná zadní část, velmi atraktivní vybarvení, bohatá hedvábná srst, velmi dobrý pohyb ze strany, s dobrou dynamikou.

191 PSI TR tř. OTEVŘENÁ IWANHOE z Hradu Špilberk VD

Nar.:24.4.2005 CMKU/CKC 8351/05/0 O: EVANS MONARCH Hanácký ráj M: DEPPY TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Jana SVOBODOVÁ, Kutná Hora

Rather large and long in body, I'd prefer better markings, nicely balanced head unfortunately spoiled by light eye, nice ears, clean neck, rather long in loin,

silky well kept coat, moves rather close behind.

Poněkud velký a dlouhý v těle, prefroval bych lepší vybarvení, pěkně vyvážená hlava, bohužel ji ruší světlé oko, pěkné uši, čistý krk, poněkud dlouhý v

bedrech, hedvábná, dobře udržovaná srst, při pohybu vzadu poněkud úzký.

192 PSI TR tř. OTEVŘENÁ KIMMY KIN Paja-Keš xxx

Nar.: 3.3.2005 CMKU/CKC 8233/05 O: NATHAN BOOM z Kamilkové zahrady M: EYE MAGIC Paja-Keš

Majitel: Ivona KRIŠTOFOVÁ, Bystřice n./Pernšt.

nebyl

193 PSI TR tř. OTEVŘENÁ UBU Fraking VD

Nar.:29.8.2005 CMKU/CKC 8567/05 O: TOO GROOVY Jizutoji M: KEISY Fraking

Majitel: Kateřina JELÍNKOVÁ, Praha 9

Really too big and too heavy for me, big head with sufficiently gentle expression, lovely ears, heavy bone, good angulation, very nice marking, silky coat, this is

not a toy spaniel.

Je pro mne skutečně příliš velký a příliš těžký, velká hlava s dostatěčně něžným výrazem, nádherné uši, těžká kostra, dobré úhlení, velmi pěkné vybarvení,

hedvábná srst, toto není malý španěl.

194 PSI TR tř. OTEVŘENÁ UNION RONY z Usedlosti Újezdec V3

Nar.: 6.12.2004 CMKU/CKC 8122/04 O: FOWLER TWAI z Císařského mlýna M: AIDA Perla Olešné

Majitel: Dana JAROUŠKOVÁ, Písek

Nice shape and size, well balanced, a bit long in loin, but it doesn't disattack from overall balance, pleasing head with sufficiently gentle expression, good

muzzle, good neck, I'd prefer slightly straighter front, good hind angulation, coat should be in better condition, moves well.

Pěkný formát a velikost, dobře vyvážen, trochu dlouhý v bedrech, ale to nikterak neubírá na celkové vyvážení, roztomilá hlava s dostečně jemným výrazem, dobrý

čenich, dobrý krk, preferoval bych nepatrně rovnější přední, dobré zadní úhlení, srst by měla být v lepší kondici, pohybuje se dobře.

195 PSI TR tř. VÍTĚZŮ ALBERTO Jizutoji V1, CAC

Nar.:22.2.2004 CMKU/CKC 7614/04/0 O: Stonehill's WEST SIDE STORY M: NIKITA BOOM z Kamilkové zahrady

Majitel: Jiří HRADEČNÝ, Městec Králové

Lovely balanced, very good size and shape, egually masculine and gentle expression, very good neck, excellent ribcage, short loin, good tailset, attractive

markings, silky well kept coat, very good side, but I'd prefer more parallel movement, excellent for his overall quality.

Báječně vyvážen, velmi dobrá velikost a formát, stejně samčí jako jemný výraz, velmi dobrý krk, výborný hrudník, krátká bedra, dobré nasazení ocasu,

atraktivní znakování, hedvábná, dobře udržovaná srst, velmi dobrý ze strany, ale preferoval bych rovnoběžnější pohyb končetin, výborný pro svou celkovou

kvalitu.

196 PSI TR tř. VÍTĚZŮ KAPUCÍN-KERRY ze Zámku Lešná V2, res. CAC

Nar.:18.9.2004 CMKU/CKC 7926/04/0 O: GRANDWILLE Rubínový květ M: JAMIE-LEE ze Zámku Lešná

Majitel: Dana BURIÁNOVÁ, Pyšely

Ellegant type, for the size I'd prefer a bit more substance, masculine head, eyes show a bit of white, most beautiful long heavy ears, a bit long in loin,

sufficiently parallel hind quarters, attractive markings, silky coat, floating movement, a bit closed behind.

Elegantní typ, na jeho velikost bych preferoval více hmoty, samčí hlava, oči ukazují trochu bělmo, nejkrásnější, dlouhé, těžké uši, trochu dlouhý v bedrech,

dostatečně rovnoběžné zadní končetiny, atraktivní vybarvení, hedvábná srst, plynulý pohyb, trochu úzký vzadu.

197 PSI TR tř. VÍTĚZŮ MONTY Fraking V3

Nar.: 6.7.2002 CMKU/CKC 6837/02/0 O: WARWICK Biely démon M: KEISY Fraking

Majitel: Jolana BÁČOVÁ, Brandýsek

Sufficiently balanced, masculine head with sufficiently gentle expression, I'd prefer more filling under eyes, good neck, I'd prefer slightly straighter topline,

good angulation, nicely marked, good coat, moves with good drive from behind, show well.

Dostatečně vyvážen, samčí hlava s dostatečně jemným výrazem, preferoval bych více výplně pod očima, dobrý krk, preferoval bych trochu rovnější horní linii,

dobré úhlení, pěkně vybarven, dobrá srst, pohybuje se s dobrou dynamikou vycházející zezadu.