CHARLES_web_small3
 Výsledky Klubové výstavy 2005

Fotogalerie vítězů tříd

Fotogalerie snímků z finále

Výsledky Klubové výstavy kavalírů a kingů 2005 Jesenice u Prahy, 22.10.2005, včetně posudků a jejich překladů.

1 KING PSI BH tř. ŠTĚŇAT DANDY Karaj ---

Nar.:23.5.2005 CMKU/CKC 650/05 O: DANDY Milpos M: ELIZABETH z Vyhlídky

Majitel: Jaroslava VOTÁPKOVÁ, Údlice

Bez posudku.

2 PSI BH tř. ŠTĚŇAT DRACO Karaj ---

Nar.:23.5.2005 CMKU/KCS 653/05 O: DANDY Milpos M: ELIZABETH z Vyhlídky

Majitel: Anna ČEŠKOVÁ, Řež

Bez posudku.

3 PSI BT tř. ŠTĚŇAT ALFA ROMEO ze Slunné stráně ---

Nar.: 6.5.2005 CMKU/KCS 655/05 O: LUIS ARMSTRONG Verum Gaudium M: ANABELA z Cerekvické stráně

Majitel: Zuzana CACHOVÁ, Koclířov

Bez posudku.

4 PSI BT tř. ŠTĚŇAT ARMSTRONG LUIS ze Slunné stráně ---

Nar.: 6.5.2005 CMKU/KCS 657/05 O: LUIS ARMSTRONG Verum Gaudium M: ANABELA z Cerekvické stráně

Majitel: Zuzana CACHOVÁ, Koclířov

Bez posudku.

5 PSI BT tř. ŠTĚŇAT BEDUÍN ze Zámku Lešná VN1-štěně

Nar.: 8.6.2005 CMKU/KCS 661/05 O: MAXIM MACABEUS Bedit M: CELIA GOLD Milpos

Majitel: Hana ŠAŠKOVÁ, Český Těšín

Good body, nice head, moved well, lovely temperament, straight front, compact body, level topline.

Správné tělo, pěkná hlava, dobře se pohybuje, báječný temperament, rovný vepředu, kompaktní tělo, rovná horní linie.

6 PSI RU tř. ŠTĚŇAT AMORE MIO ze Slunné stráně ---

Nar.: 6.5.2005 CMKU/KCS 656/05 O: LUIS ARMSTRONG Verum Gaudium M: ANABELA z Cerekvické stráně

Majitel: Zuzana CACHOVÁ, Koclířov

Bez posudku.

7 PSI BT tř. DOROSTU MONTY LUIS Fapella Gray VN1, NPD

Nar.:21.2.2005 CMKU/KCS 648/05 O: LUIS ARMSTRONG Verum Gaudium M: DEISY BEVERLY Fapella Gray

Majitel: Petr FASORA, Hovorany

Attractive head, good nose placement, rich tan, long well feathered ears, straight front, level topline, good turn of stifle.

Atraktivní hlava, správné umístění nosu, výrazné pálení, dlouhé dobře osrstěné uši, rovný předek, rovná horní linie, správné úhlení zadních.

8 PSI TR tř. DOROSTU Smokey Valley AMERICAN ORIGAMI VN2

Nar.:18.3.2005 CMKU/KCS 673-05/05 O: Origami's ORIGINAL AT SMOKEY VELLEY M: Smokey Valley's SKIP TO MY LOU

Majitel: Irina KORBELOVÁ, Lovosice

Attractive head, good neck and shoulders, well marked coat, moved free and easy, compact body.

Atraktivní hlava, dobrý krk a lopatky, dobře znakovaná srst, pohybuje se volně a snadno, kompaktní tělo.

9 PSI TR tř. DOROSTU TIZIAN Verum Gaudium N3

Nar.:16.2.2005 CMKU/KCS 666/05 O: Frosta ATHOS M: ZARA-LEANDER zur Alten Schmiede

Majitel: Dana ZOULOVÁ, Ústí nad Labem

Promising, nice head, slightly longer in back, level topline, good stifles, rear movement not as good as other two, nice coat.

Nadějný, pěkná hlava, trochu delší ve hřbetě, rovná horní linie, dobré úhlení, pohyb vzadu není tak dobrý jako u ostatních dvou, pěkná srst.

10 PSI BH tř. MLADÝCH ARSENE de la Bacska VD3

Nar.:11.1.2005 LOF 9 KING CH 00320O:SISLEY de la Rivieroise M: SHE'S A BABY DOLL de la Bacska

Majitel: Dorota LEDZEWICZ, Polsko, Bialystok

Smart blenheim, attractive head, large dark eyes, with spot, good coat, rangy, longer than would like, attractive lea mark, happy shoulder, fine bone.

Bystrý blenheim, atraktivní hlava, velké tmavé oči, má skvrnu (na temeni), dobrá srst, vytáhlý, delší než bych chtěla, atraktivní znak na lysině, veselé rameno,

správná kostra.

11 PSI BT tř. MLADÝCH VIDOR KING de la Bacska VD1

Nar.:23.11.2004PKR IX 45702 O: SUNRISE of Delicious Love M: LEONIDE Verum Gaudium

Majitel: Dorota LEDZEWICZ, Polsko, Bialystok

Lovely head, long ears, very good front, good bone, nice neck and shoulders, level topline.

Nádherná hlava, dlouhé uši, velmi dobrý předek, dobrá kostra, pěkný krk a lopatky, rovná horní linie.

12 PSI TR tř. MLADÝCH ARMANDO de la Bacska VD2

Nar.:11.1.2005 CMKU/KCS 675-05/05 O: SISLEY de la Rivieroise M: SHE'S A BABY DOLL de la Bacska

Majitel: Zuzana CACHOVÁ, Koclířov

Lovely head, heavily marked tricolor, rich tan, nice coat, lovely large dark eyes, very good nose placement, movement could be better.

Nádherná hlava, hodně znakovaný tricolor, bohaté pálení, pěkná srst, nádherné velké tmavé oči, velmi dobře umístěný nos, pohyb by mohl být lepší.

13 PSI TR tř. MLADÝCH BASTIEN Stamíra D

Nar.:22.12.2004CMKU/KCS 632/04 O: CLAUS z Vyhlídky M: ARETHA Astra-Nera

Majitel: Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ, Kolešovice

Correctly marked tricolor, nice head, dark eyes, slightly longer in back, good bone, nice neck and shoulders, movement ok.

Korektně vybarvený tricolor, pěkná hlava, tmavé oči, lehce delší ve hřbetě, dobrá kostra, pěkný krk a lopatky, pohyb OK.

14 PSI BT tř. MEZITŘÍDA AŠANT ze Zámku Lešná VD2

Nar.:23.2.2004 CMKU/KCS 610/04 O: LUIS ARMSTRONG Verum Gaudium M: CELIA GOLD Milpos

Majitel: Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ, Kolešovice

Very nice black and tan dog, good rich tan, nice eyes, strong head, good bone, well turned stifle.

Velmi pěkný BT pes, správně bohaté pálení, pěkné oči, mohutná hlava, dobrá kostra, správné zadní úhlení.

15 PSI BT tř. MEZITŘÍDA ERNY z Cerekvické stráně V1, CAC

Nar.:16.4.2004 CMKU/KCS 612/04 O: HSAMUEL von Santa Felicia M: DOMINOCA BLACK Metroline

Majitel: Dana FÁČKOVÁ, Nová Cerekev

Very nice BT, good coat, rich tan, extravert temperament, strong movement, large dark eyes, better on the floor than on the table, compact body, deep in chest.

Velmi pěkný BT, dobrá srst, bohaté pálení, extrovertní temperament, silný pohyb, velké tmavé oči, lepší je na podlaze než na stole, kompaktní tělo, hluboký

hrudník.

16 PSI BT tř. MEZITŘÍDA LARRY MACABEUS Fapella Gray D

Nar.:14.2.2004 CMKU/KCS 602/04 O: MORIS MACABEUS Bedit M: AILLI BEVERLY Fapella Gray

Majitel: Zuzana CACHOVÁ, Koclířov

Very happy shown BT, shows some white on his chest, smaller head, free movement, short in the body.

Velmi šťastně se předvádějící BT, ukazuje něco bílé barvy na hrudníku, menší hlava, volný pohyb, v těle krátký.

17 PSI BH tř. OTEVŘENÁ BRUNO z Cerekvické stráně VD

Nar.: 2.10.2002 CMKU/KCS 543/02/04 O: BARBAKAN Bohemia Zlatava M: HANNAH Bedit

Majitel: Dana FÁČKOVÁ, Nová Cerekev

Small lightly marked BH, attractive head, large dark eyes, good nose placement, front could be stronger, level topline, long well feathered ears.

Malý, světle zbarvený BH, atraktivní hlava, velké tmavé oči, správné umístění nosu, předek by mohl být silnější, rovná horní linie, dlouhé, dobře osrstěné uši.

18 PSI RU tř. OTEVŘENÁ GREGORY ZIMBO Fapella Gray V1, CAC, KV

Nar.:13.7.2001 CMKU/KCS 499/01/03 O: ZIMBO v.d. Gebhardshöh M: AILLI BEVERLY Fapella Gray

Majitel: Petr FASORA, Hovorany

Gorgeous ruby dog, absolutely stunning head, large dark eyes, long well fethered ears low set, long silky coat, excellent movement, level topline, uses his tail

very well, glorious colour.

Skvělý ruby pes, absolutně ohromující hlava, velké tmavé oči, dlouhé, dobře osrstěné uši, nízko nasazené, dlouhá hedvábná srst, výborný pohyb, rovná horní

linie, velmi dobře používá svůj ocas, velkolepá barva.

19 PSI RU tř. OTEVŘENÁ KARL MACABEUS Verun Gaudium VD2

Nar.:24.1.2002 CMKU/KCS 676-05/02 O: Marsward MIGHTY MACABEUS M: ANEMONE Verum Gaudium

Majitel: Zuzana CACHOVÁ, Koclířov

Pleasing head, nice dark eyes, good colour, strong bone and good movement, would prefer higher dome.

Líbivá hlava, pěkné tmavé oči, správná barva, silná kostra a dobrý pohyb, preferovala bych vyšší klenbu lebky.

20 PSI BT tř. VÍTĚZŮ MAXIM MACABEUS Bedit V2, res. CAC

Nar.:13.11.2001CMKU/KCS 512/01/03 O: Marsward MIGHTY MACABEUS M: DESDEMONA Verum Gaudium

Majitel: Dana ZOULOVÁ, Ústí nad Labem

Very nice BT dog, good head, very nice coat, strong positive movement, very good stifle, good neck and shoulders, rich tan.

Velmi pěkný BT pes, dobrá hlava, velmi pěkná srst, silný, pozitivní pohyb, velmi dobré úhlení, dobrý krk a lopatky, bohaté pálení.

21 PSI BT tř. VÍTĚZŮ MORIS MACABEUS Bedit V1, CAC

Nar.:13.11.2001CMKU/KCS 513/01/03 O: Marsward MIGHTY MACABEUS M: DESDEMONA Verum Gaudium

Majitel: Petr FASORA, Hovorany

Very attractive BT, excellent body shape, good bone, good rich tan, long well feathered ears, level topline, deep chest, very good stifle, strong

positive movement.

Velmi atraktivní BT, výborný tvar těla, správná kostra, dobré bohaté pálení, dlouhé, dobře osrstěné uši, rovná horní linka, hluboký hrudník, velmi dobré úhlení,

silný pozitivní pohyb.

22 PSI BT tř. VÍTĚZŮ RINGO Bohemia Zlatava VD3

Nar.: 7.5.2003 CMKU/KCS 569/03/04 O: HSAMUEL von Santa Felicia M: CHER Bohemia Zlatava

Majitel: Irina KORBELOVÁ, Lovosice

Short compact body, level topline, rich tan, very good temperament, nice neck and shoulders, prefer head of the two others.

Krátké kompaktní tělo, rovná horní linie, bohaté pálení, velmi dobrý temperament, pěkný krk a lopatky, preferuji hlavu, jakou mají ostatní dva.

23 PSI BH tř. VETERÁNŮ AMÁN Bohemia Zlatava VD1

Nar.:11.8.1995 CMKU/KCS 140/95/97 O: ADRIEN Bohemia Zlatava M: ANALISE Vitamín

Majitel: Irina KORBELOVÁ, Lovosice

Very nice, correct size, pleasing head, straight front, coat in nice condition, level topline, moving nicely for his age.

Velmi pěkný, korektní velikost, líbivá hlava, rovný předek, srst v pěkné kondici, rovná horní linie, na svůj věk se pěkně pohybuje.

24 FENY BT tř. ŠTĚŇAT Marjaniemen QUEEN OF HOPES VN-štěně

Nar.:28.4.2005 FIN 29354/05 O: Marsward MY MATE MARCHOG M: Marsward LITTLE MISS MOLLY

Majitel: Dorota LEDZEWICZ, Polsko, Bialystok

Very promising BT, coat shining, rich tan, nice head, but strong under jaw, good body shape.

Velmi nadějný BT, lesklá srst, bohaté pálení, pěkná hlava, ale mohutná pod čelistí, dobrý tvar těla.

25 FENY RU tř. DOROSTU MONNY DEISY Fapella Gray VN1, NFD

Nar.:21.2.2005 CMKUKCS/649/05 O: LUIS ARMSTRONG Verum Gaudium M: DEISY BEVERLY Fapella Gray

Majitel: Petr FASORA, Hovorany

Very very nice, good head, dark eyes, lovely body shape, extravert temperament, level topline, very happy show girl, coat is very nice, lovely rich ruby colour,

good neck and shoulders, dark pigment.

Velmi, velmi pěkná, dobrá hlava, tmavé oči, nádherný tvar těla, extrovertní temperamnet, rovná horní linie, velmi šťastně předvádějící se děvče, srst je velmi

pěkná, nádherně zářivá ruby barva, dobrý krk a lopatky, tmavý pigment.

26 FENY BT tř. MLADÝCH FELLIS z Cerekvické stráně V1, CAJC

Nar.:13.8.2004 PKR 45158 O: MAXIM MACABEUS Bedit M: CLARISSA z Cerekvické stráně

Majitel: Dorota LEDZEWICZ, Polsko, Bialystok

Very nice, pleasing head, very good nose placement, long feathered ears, good neck and shoulders, rich tan, short compact body, very nice bitch.

Velmi pěkná, líbivá hlava, velmi dobré umístění nosu, dlouhé osrstěné uši, dobrý krk a lopatky, zářivé pálení, krátké kompaktní tělo, velmi pěkná fena.

27 FENY BT tř. MLADÝCH GERI z Cerekvické stráně VD4

Nar.:21.10.2004CMKU/KCS 629/04 O: ALBERT z Cerekvické stráně M: ARABELLA GOLD Milpos

Majitel: Tatiana HOUŠKOVÁ, České Budějovice

Pleasing head, good nose placement, strong under jaw, very nice neck and shoulders, good topline, straight front, rear mevement could de better.

Líbivá hlava, správné umístění nosu, silná pod čelistí, velmi pěkný krk a lopatky, dobrá horní linie, rovný předek, pohyb vzadu by mohl být lepší.

28 FENY BT tř. MLADÝCH VANESA Bohemia Zlatava V3

Nar.:18.9.2004 CMKU/KCS 621/04 O: MAXIM MACABEUS Bedit M: DESPINA von Santa Felicia

Majitel: Irina KORBELOVÁ, Lovosice

Short compact body, level topline, pleasing head, good nose placement, large dark eyes, rich tan, very positive movement, very good stifle.

Krátké kompaktní tělo, rovná horní linie, líbivá hlava, správné umístění nosu, velké tmavé oči, výrazné pálení, velmi pozitivní pohyb, velmi dobré úhlení.

29 FENY RU tř. MLADÝCH FELICITA z Cerekvické stráně V2

Nar.:13.8.2004 PKR 45126 O: MAXIM MACABEUS Bedit M: CLARISSA z Cerekvické stráně

Majitel: Dorota LEDZEWICZ, Polsko, Bialystok

Richly marked ruby, shining condition, mature body, large eyes, good nose placement, straight front, very good stifle.

Výrazně zbarvená ruby fena, zářivá kondice, vyspělé tělo, velké oči, správné umístění nosu, rovný předek, velmi dobré úhlení.

30 FENY TR tř. MLADÝCH BONNIE DEMON Karaj D

Nar.:20.8.2004 CMKU/KCS 618/04 O: DEMON KARLJOHAN Bedit M: ELIZABETH z Vyhlídky

Majitel: Dana PROCHÁZKOVÁ, Teplice

Heavily marked TR, pleasing head, fine in bone, nice neck and shoulders, front could be stronger, level topline.

Těžce znakovaná tricolorka, líbivá hlava, jemná v kostře, pěkný krk a lopatky, předek by mohl být silnější, rovná horní linie.

31 FENY BH tř. MEZITŘÍDA ANNABELL Stamíra V2, res. CAC

Nar.:20.12.2003CMKU/KCS 596/03 O: YANUSCH zur Alten Schmiede M: ARETHA Astra-Nera

Majitel: Vladimíra LŮZUMOVÁ, Tábor

Lovely head, large dark eyes, lightly marked coat, good coat, pleasing dome, good nose placement, slightly taller on the leg, front movement positive, hind

could be better, good bone, large dark eyes.

Krásná hlava, velké tmavé oči, lehce znakovaná srst, dobrá srst, líbivá klenba (hlavy), správné umístění nosu, lehce vyšší v nohách, pohyb vepředu je pozitivní,

vzadu by mohl být lepší, správná kostra, velké tmavé oči.

32 FENY RU tř. MEZITŘÍDA LADY B. AILLI Fapella Gray V1, CAC

Nar.:14.2.2004 CMKU/KCS 605/04 O: MORIS MACABEUS Bedit M: AILLI BEVERLY Fapella Gray

Majitel: Petr FASORA, Hovorany

Richly marked ruby, lovely size, level topline, very positive movement, lovely head and expression, very good nose placement, gleaming coat in excellent

condition, long well feathered ears.

Výrazně zbarvená ruby (fena), nádherná velikost, rovná horní linie, velmi pozitivní pohyb, nádherná hlava a výraz, velmi dobré umístění nosu, lesklá srst ve

výborné kondici, dlouhé, dobře osrstěné uši.

33 FENY BH tř. OTEVŘENÁ PRETTY RED ROSE Verum Gaudium V1, CAC

Nar.:11.7.2003 CMKU/KCS 591-03/03 O: YANUSCH zur Alten Schmiede M: SOIZIC-BLANCHE de la Rivieroise

Majitel: Zuzana CACHOVÁ, Koclířov

Very attractive head, large dark eyes, lovely size, level topline, pleasing dome, well turned up nose, short compact body, very nice exhibit.

Velmi atraktivní hlava, velké tmavé oči, báječná velikost, rovná horní linie, líbivá klenba, dobře nahoru otočený nos, krátké kompaktní tělo, velmi pěkné

předvedení.

34 FENY RU tř. OTEVŘENÁ DEISY BEVERLY Fapella Gray V2, res. CAC

Nar.:15.6.1999 CMKU/KCS 352/99/00 O: MERCURY Milpos M: LADY BEVERLY Milpos

Majitel: Petr FASORA, Hovorany

Very mature body, good bone, lovely dark large eyes, straight front and stifles, deep chest, very attractive bitch.

Velmi vyspělé tělo, správná kostra, nádherné velké tmavé oči, rovný předek a úhlení, hluboký hrudník, velmi atraktivní fena.

35 FENY TR tř. VÍTĚZŮ ICEE CATHY Fapella Gray V1, CAC, KV, BOB, BIS

Nar.:30.12.2002CMKU/KCS 557/02/04 O: ENDY BRILLIANCY Fapella Gray M: CATHY COX Fapella Gray

Majitel: Petr FASORA, Hovorany

Gorgeous bitch, lovely head, high dome, large eyes, good neck and shoulders, short compact body, lovely expression, very attractively marked, beautiful bitch.

Skvělá fena, nádherná hlava, vysoká klenba, velké oči, dobrý krk a lopatky, krátké kompaktní tělo, půvabný výraz, velmi atraktivně zbarvená, překrásná fena.

36 FENY BH tř. VETERÁNŮ BESSI KARLJOHAN Bedit VD1

Nar.: 2.12.1996 CMKU/KCS 193/96/98 O: Nalinas KARLJOHAN M: CORRIE Karlovarský porcelán

Majitel: Dana ZOULOVÁ, Ústí nad Labem

Very nice nine years old bitch, good head, pleasing coat, very cobby body, larg dark eyes, very pleasing expression.

Velmi pěkná devítiletá fena, správná hlava, líbivá srst, velmi těžké (nízké) tělo, velké tmavé oči, velmi líbivý výraz.

37 KAVALÍR PSI BT tř. ŠTĚŇAT DAUPHIN TRES z Císařského mlýna ---

Nar.: 5.5.2005 CMKU/CKC 8356/05 O: U-TWO of Woodville M: IDRUS TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Jindra DIBLÍKOVÁ, Vodňany

Bez posudku.

38 PSI BT tř. ŠTĚŇAT NEVAEH Perle du Sahel VN1-štěně

Nar.:12.6.2005 CMKU/CKC 8461/05 O: Swynworth INDOXYL M: UPTOWN GIRL of Woodville

Majitel: A. BEDOUI-PERGLEROVÁ, Hostivice

Very promising BT, short compact body, nice neck and shoulders, level topline, positive movement, very nice head, larg dark eyes, good mouth, needs to use his

ears.

Velmi nadějný BT, krátké kompaktní tělo, pěkný krk a lopatky, rovná horní linie, pozitivní pohyb, velmi pěkná hlava, velké tmavé oči, správná tlama, potřebuje

používat svoje uši.

39 PSI TR tř. ŠTĚŇAT A TWO ALBERT z Usedlosti Újezdec ---

Nar.: 1.6.2005 CMKU/CKC 8455/05 O: PERRY BERT z Usedlosti Újezdec M: CLEMENTINA Perla Olešné

Majitel: Václava BUDKOVÁ, Přeštice

Bez posudku.

40 PSI TR tř. ŠTĚŇAT A TWO AMBER z Usedlosti Újezdec 3

Nar.: 1.6.2005 CMKU/CKC 8456/05 O: PERRY BERT z Usedlosti Újezdec M: CLEMENTINA Perla Olešné

Majitel: Jindra DIBLÍKOVÁ, Vodňany

Bez posudku.

41 PSI TR tř. ŠTĚŇAT FLEMMING z Pokerové tváře ---

Nar.: 8.5.2005 CMKU/CKC 8414/05 O: LUDVÍK Prokopská hvězda M: ENITA z Pokerové tváře

Majitel: Julie SOUKUPOVÁ, Poděbrady

Bez posudku.

42 PSI TR tř. ŠTĚŇAT IMPERÁTOR z Hradu Špilberk 2

Nar.:24.4.2005 CMKU/CKC 8350/05 O: EVANS MONARCH Hanácký ráj M: DEPPY TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Jolana BÁČOVÁ, Brandýsek

Bez posudku.

43 PSI BT tř. DOROSTU AKIM SYPARO VN3

Nar.:26.3.2005 CMKU/CKC 8264/05 O: HAPPY z Horpu M: GUDRUN TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Sylvie ROHÁČKOVÁ, Semily

Very promising, good rich tan, level topline, strong movement, very happy temperament.

Velmi nadějný, dobré výrazné pálení, rovná horní linie, silný pohyb, velmi šťastný temperament.

44 PSI BT tř. DOROSTU BERYLL Arga-Star VN4

Nar.: 9.3.2005 CMKU/CKC 8236/05 O: SHOWMASTER v.d. Hohenzollernfeste M: DANY LADY Tempo-Krč

Majitel: Blanka POLÍVKOVÁ, Praha 6

Good coat, rich tan markings, level topline, good mouth, large eyes.

Dobrá srst, bohaté tříslové znaky, rovná horní linie, správná tlama, velké oči.

45 PSI BT tř. DOROSTU BRILL BLACK z Hradu Doubravka VN1

Nar.:30.3.2005 CMKU/CKC 8404/05 O: Swynworth INDOXYL M: GWYNETH z Hradu Špilberk

Majitel: Marcela HRONCOVÁ, Velké Přílepy

Very nice, strong front movement, handsome head, correct shape of head, level topline, good stifles.

Velmi pěkný, silný pohyb vepředu, hezká hlava, korktní tvar hlavy, rovná horní linie, dobré úhlení.

46 PSI BT tř. DOROSTU DAUDELION z Buškova hradu VN2

Nar.:31.3.2005 CMKU/CKC 8290/05 O: Swynworth INDOXYL M: ESCADA Perle du Sahel

Majitel: Šárka KRÝSLOVÁ, Kolinec

Nice marking tan, handsome head, long feathered ears, level topline, positive movement.

Pěkné tříslové pálení, hezká hlava, dlouhé osrstěné uši, rovná horní linie, pozitivní pohyb.

47 PSI BT tř. MLADÝCH AGATON Tajemství Camelotu VD3

Nar.:15.10.2004CMKU/CKC 8044/04 O: NORIS Prokopská hvězda M: LILI MARLEN Res Pretiosa

Majitel: Petr MORÁVEK, Plzeň

Very nice BT, good rich tan, pleasing head, large eyes, excellent mouth, level topline, very good neck and shoulder, well turned stifle, long well feathered

ears, pleasing movement.

Velmi pěkný BT, dobré bohaté pálení, líbivá hlava, velké oči, výborná tlama, rovná horní linie, velmi dobrý krk a lopatky, správné (zadní) úhlení, dlouhé dobře

osrstěné uši, líbivý pohyb.

48 PSI BT tř. MLADÝCH CASSIUS z Panství Lomnice VD2

Nar.: 1.12.2004 CMKU/CKC 8134/04 O: HAPPY z Horpu M: ANTOINETTE z Panství Lomnice

Majitel: Ivana KOROUSOVÁ, Třinec

Very nice BT, short compact body, coat in gleaming condition, very good neck and shoulder, positive front movement, could be stronger in hind movement, long

well feathered ears.

Velmi pěkný BT, krátké kompaktní tělo, srst v lesknouci se kondici, velmi dobrý krk a lopatka, pozitivní pohyb zepředu, vzadu by mohl být silnější, dlouhé dobře

osrstěné uši.

49 PSI BT tř. MLADÝCH IMPERIO Rubínový květ V1, CAJC

Nar.:28.10.2004CMKU/CKC 8077/04 O: LANCELOT Biely démon M: ERISANA Rubínový květ

Majitel: Renata DRAJSAJTLOVÁ, Tršice

Lovely head, rich tan, compact body, well sprung ribs, correct head shape, very positive movement, happy outgouing temperament, very good bone, well

balanced, lovely dog.

Nádherná hlava, výrazné pálení, kompaktní tělo, správně vyklenutá žebra, korektní tvar hlavy, velmi pozitivní pohyb, šťastný společenský temperament, velmi

dobrá kostra, správně vyvážen, nádherný pes.

50 PSI BT tř. MEZITŘÍDA CARLOS BOND z Mokropes VD3

Nar.:11.5.2004 CMKU/CKC 7951/04 O: AGENT 007 BOND Ywo M: CAMELIA z Usedlosti Újezdec

Majitel: Martina FORTUNOVÁ, Praha 8

Larger type, but very nice, well balanced, level topline, large round eyes, good neck and shoulders, in very nice coat, pleasing on the move.

Větší typ, ale velmi pěkný, dobře vyvážen, rovná horní linie, velké kulaté oči, dobrý krk a lopatky, ve velmi pěkné srsti, líbivý v pohybu.

51 PSI BT tř. MEZITŘÍDA IONESCU Sladká krása VD1

Nar.:11.6.2004 CMKU/CKC 7962/04 O: Lisgarth DYLAN THOMAS M: FRIDOLINA Sladká krása

Majitel: Ing. Rad. RAYMANOVÁ, Praha 4

Very attractive head, correct head shape, small well balanced dog, lovely dark large eyes, very attractive expression, long well feathered ears, set correctly, on

top of the broad skull, level topline, positive front movement, not so good at rear.

Velmi atraktivní hlava, korektní tvar hlavy, malý dobře vyvážený pes, nádherně tmavé velké oči, velmi atraktivní výraz, dlouhé dobře osrstěné uši, korektně

nasazené nahoře na široké lebce, rovná horní linie, pozitivní přední pohyb, už ne tak dobrý vzadu.

52 PSI BT tř. MEZITŘÍDA PERRY BERT z Usedlosti Újezdec ---

Nar.:21.12.2003CMKU/CKC 7501/03/0O: AGENT 007 BOND Ywo M: AILEN z Hradu Špilberk

Majitel: Václava BUDKOVÁ, Přeštice

53 PSI BT tř. MEZITŘÍDA VOLPONE de la Ferme du Prieure VD2

Nar.:13.5.2004 CMKU/CKC 8165-04/0 O: TOMAHAWK de la Ferme du Prieure M: RAFFIA de la Ferme du Prieure

Majitel: A. BEDOUI-PERGLEROVÁ, Hostivice

Very nice head, shallow stop, very good bone, long well feathered ears, good shoulders, well laid back, level topline, just a bit proud of his tail, very good

movement, very good mouth.

Velmi pěkná hlava, mělký stop, velmi dobrá kostra, dlouhé dobře osrstěné uši, dobré lopatky, správně položená záď, rovná horní linie, v tomto okamžiku trochu

pyšný na svůj ocas, velmi dobrý pohyb, velmi dobrá tlama (skus).

54 PSI BT tř. OTEVŘENÁ AGENT 007 BOND Ywo VD4

Nar.:15.11.1999CMKU/CKC 5313/99/0O: Bonema Gold Sovereign for Choya M: CASSIE z Horpu

Majitel: Jindra DIBLÍKOVÁ, Vodňany

Pleasing head, good rich tan, good mouth, long well feathered ears, nice neck and shoulders, level topline, pleasing expression, plenty of coat and feathering,

good spring of rib, well balanced body.

Líbivá hlava, správné bohaté pálení, správná tlama (skus), dlouhé dobře osrstěné uši, pěkný krk a lopatky, rovná horní linie, líbivý výraz, hojnost srsti a

závěsů, dobré klenutí žeber, dobře vyvážené tělo.

55 PSI BT tř. OTEVŘENÁ ARGON z Roztockého háje V2, res. CAC

Nar.: 5.7.2002 CMMKU/CKC 6856/02 O: CASIDY z Tichého údolí M: DEZIREA Gold Ba-Ka-Ra

Majitel: Petra NOVOTNÁ, Praha 8

Very attractive head, long well feathered ears, excellent mouth, very good spring of rib, correct head shape, very positive movement, large round eyes, well

presented coat, just a little wavy.

Velmi atraktivní hlava, dlouhé dobře osrstěné uši, výborná tlama (skus), velmi dobré klenutí hrudníku, korektní tvar hlavy, velmi pozitivní pohyb, velké kulaté

oči, dobře prezentovaná srst, právě trochu vlnitá.

56 PSI BT tř. OTEVŘENÁ MAVERICK TRIES Biely démon V1, CAC

Nar.: 5.10.2003 SPKP 1665 O: LANCELOT Biely démon M: ERISANA Rubínový květ

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK - Svätý Jur

Pleasing head, good rich tan, very nice mouth, very happy outgoing temperament, silky coat, overall presents a very nice picture.

Líbivá hlava, dobré výrazné pálení, velmi pěkná tlama (skus), velmi šťastný společenský temperament, hedvábná srst, celkově představuje velmi pěkný obraz.

57 PSI BT tř. OTEVŘENÁ NIXON Prokopská hvězda VD3

Nar.:14.6.2002 CMKU/CKC 6761/02/0 O: RACCOON MAN of Fairytale castle M: CHANEL Prokopská hvězda

Majitel: Daniela ŠPAČKOVÁ, Mladá Boleslav

Very well balanced, pleasing body shape, nice neck and shoulders, level topline, large round eyes, little proud of his tail, well turned stifle, pleasing movement.

Velmi dobře vyvážený, líbivý formát těla, pěkný krk a lopatky, rovná horní linie, velké kulaté oči, trochu pyšný na svůj ocas, dobré zadní úhlení, líbivý pohyb.

58 PSI BT tř. VÍTĚZŮ Aneridee RIVERDANCE VD3

Nar.:18.2.2002 SPKP 1516 O: Grawford FLASH GORDON M: Penquite Sonata

Majitel: Viera STLOUKALOVÁ, SK - Bratislava

Attractive BT, good rich tan, very nice outline, pleasing head, long well feathered ears, large round eyes, very good spring of rib, pleasing coat, very good

mouth, kind expression, very good stifle.

Atraktivní BT, správné výrazné pálení, velmi pěkný profil, líbivá hlava, dlouhé dobře osrstěné uši, velké kulaté oči, velmi dobré klenutí hrudníku, líbivá srst,

velmi dobrá tlama (skus), milý výraz, velmi dobré úhlení.

59 PSI BT tř. VÍTĚZŮ FIGARO ze Zámku Lešná V2, res. CAC

Nar.:17.12.1999CMKU/CKC 5346/99/0O: Pamedna RICARDO M: ULRIKA ze Zámku Lešná

Majitel: Hana ŠAŠKOVÁ, Český Těšín

Lovely head and lovely tan, correct head shape, long well feathered ears, excellent mouth, strong positive movement, well balanced, deep chest, well turned

stifle, happy outgoing temperament, good neck and shoulders.

Nádherná hlava a pálení, korektní tvar hlavy, dlouhé dobře osrstěné uši, výborná tlama (skus), silný pozitivní pohyb, dobře vyvážen, hluboký hrudník, dobré

úhlení, šťastný společenský temperament, dobrý krk a ramena.

60 PSI BT tř. VÍTĚZŮ RACCOON MAN of Fairytale castle V1, CAC, VB

Nar.:21.9.1998 CMKU/CKC 7083-02/9 O: Harana TAKE FIVE M: Harana's FAIRY TALE ROXETTE

Majitel: A. BEDOUI-PERGLEROVÁ, Hostivice

Lovely headed, long well feathered ears, very good body shape, good neck and shoulders, coat in very good condition, correct head shape, moving very well at

the front, lovely outline, very well balanced dog.

Krásná hlava, dlouhé dobře osrstěné uši, velmi dobrý tvar těla, dobrý krk a lopatky, srst ve velmi dobré kondici, korektní tvar hlavy, pohybuje se vepředu

velmi dobře, nádherný formát, velmi dobře vyvážený pes.

61 PSI BH tř. DOROSTU FIDELIO Spanilá věž VN2

Nar.:30.3.2005 CMKU/CKC 8273/05 O: NABUCO TRIES Biely démon M: VERENICA Biely démon

Majitel: Naděžda PROCHÁZKOVÁ, Praha 4

Very attractive head, large dark eyes, gentle expression, well set ears, richly marked coat, very attractive over all.

Velmi atraktivní hlava, velké tmavé oči, něžný výraz, dobře nasazené uši, bohatě znakovaná srst, celkově velmi atraktivní.

62 PSI BH tř. DOROSTU FILEMON Spanilá věž N4

Nar.:30.3.2005 CMKU/CKC 8274/05 O: NABUCO TRIES Biely démon M: VERENICA Biely démon

Majitel: Martin JINDRA, Litomyšl

Pleasing puppy, well marked coat, nice size, coat in pleasing condition, attractive head, correct ear placement, dark pigment, mouth still needs to develop

correctly.

Líbivé štěně, dobře znakovaná srst, pěkná velikost, srst v líbivé kondici, atraktivní hlava, korektní poloha uší, tmavý pigment, tlama (skus) se ještě potřebuje

korektně vyvinout.

63 PSI BH tř. DOROSTU INDIANA JONES Aldaha Gold VN3

Nar.:19.4.2005 CMKU/CKC 8339/05 O: AVE CAESAR Azalea M: AMELKA Rafpap

Majitel: JAROUŠKOVÁ+DIBLÍKOVÁ, Písek

Attractive head, kind expression, large dark eyes, very good pigment of the nose, pleasing head shape, well set ears, very good neck and shoulders, level

topline and very good tail carriage, well balanced body and well developed ribcage.

Atraktivní hlava, vlídný výraz, velké tmavé oči, velmi dobrý nosní pigment, líbivý tvar hlavy, dobře nasazené uši, velmi dobrý krk a lopatky, rovná horní linie

a velmi dobré nesení ocasu, dobře vyvážené tělo a dobře vyvinutý hrudník.

64 PSI BH tř. DOROSTU WELINGTON MAN z Usedlosti Újezdec VN1

Nar.:31.3.2005 CMKU/CKC 8192/05 O: Habanera's HITCHHIKER M: ILLUSION FLEUR z Usedlosti Újezdec

Majitel: Jindra DIBLÍKOVÁ, Vodňany

Very nice puppy, lovely head and gentle expression, large dark round eyes, very good pigment, very positive movement, excellent topline and tail carriage, well

sprung ribs, richly marked coat in good condition, very happy showgirl (?).

Velmi pěkné štěně, krásná hlava a něžný výraz, velké kulaté oči, velmi dobrý pigment, velmi dobrý pigment, velmi pozitivní pohyb, výborná horní linie a nesení

ocasu, dobře klenutá žebra, bohatě znakovaná srst v dobré kondici, velmi šťastně se předvádí.

65 PSI BH tř. MLADÝCH ARCHIE Kolonáda Poděbrady VD

Nar.: 3.9.2004 CMKU/CKC 7890/04 O: FABRICIUS TWAI z Císařského mlýna M: MICHEL Fraking

Majitel: Dana FEJFAROVÁ, Poděbrady

Plain headed with longer muzzle, dark eyes, good mouth, long well feathered eyars, nice dark pigment, pleasing neck and shoulders, level topline, happy

temperament.

Plochá hlava s delším čenichem, tmavé oči, dobrá tlama (skus), dlouhé dobře osrstěné uši, pěkný tmavý pigment, líbivý krk a lopatky, rovná horní linie,

šťastný temperament.

66 PSI BH tř. MLADÝCH ARTHUR TRES z Císařského mlýna V4

Nar.:23.11.2004CMKU/CKC 8099/04 O: FOWLER TWAI z Císařského mlýna M: ORCA Dejvické údolí

Majitel: Jana FRANCLOVÁ, Bystřec

Correctly sized well balanced dog, very good front, nice neck and shoulders, level topline and good tail carriage, very nice overall picture, happy showman.

Dobře vyvážený pes korektní velikosti, velmi dobrý předek, pěkný krk a lopatky, rovná horní linie a dobré nesení ocasu, velmi pěkný celkový obraz, š'tastně se

předvádí.

67 PSI BH tř. MLADÝCH ATHOS Líbezné tváře D

Nar.:26.12.2004CMKU/CKC 8151/04 O: ELIOT ze Zámku Lešná M: IRIS Vanessa Atalanta

Majitel: RNDr. Marie BOHÁČKOVÁ, Chrudim IV.

Large headed, kind eyes, dense pigment, very good mouth, body size just too large, well broken richly marked coat, very strong bone.

Veliká hlava, laskavé oči, hustý pigment, velmi dobrá tlama (skus), rozměr těla je skoro příliš velký, dobře rozdělené intenzivní znakování srsti, velmi silná

kostra.

68 PSI BH tř. MLADÝCH BENTLEY QIRI Biely démon V2

Nar.:21.10.2004SPKP 1813 O: Judyland DIAMOND CHIP M: Immenhof's ROXETTE

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK - Svätý Jur

Very attractive headed dog, lovely large dark eyes, correct head shape, dense pigment, very good mouth, small well balanced, short compact body, good spring

of rib, very nice colour, movement pleasing both ways.

Pes s velmi atraktivní hlavou, nádherně velké tmavé oči, korktní tvar hlavy, hustý pigment, velmi dobrá tlama (skus), malý dobře vyvážený, krátké kompaktní

tělo, dobrá klenba žeber, velmi pěkná barvy, pohyb v obou směrech je líbivý.

69 PSI BH tř. MLADÝCH BODDY Pohádkový dub VD

Nar.:12.5.2004 CMKU/CKC 7781/04/0 O: ARTABAN Sweet Soul M: AMBRA Pohádkový dub

Majitel: MUDr. Jarmila TYMONOVÁ, Horní Bečva

Pleasing head, dark eyes, longer in the muzzle, very attractive coat in lovely condition, good neck and shoulders, well turned stifle, free moving, but rather

apprehensive on the table.

Líbivá hlava, tmavé oči, delší v čenichu, velmi atraktivní srst v nádherné kondici, dobrý krk a lopatky, dobré úhlení zadních, volně se pohybující, ale poněkud

bojácný na stole.

70 PSI BH tř. MLADÝCH BRIAN MAY do Kapsy V3

Nar.: 8.9.2004 CMKU/CKC 7907/04 O: LOUIS TWAI z Císařského mlýna M: DULSINEA TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Jitka BAJEROVÁ, Nová Paka

Very nice richly marked BH, nice head and eyes, pigment could be better on nose, nice white collar, very positive on the move, level topline and tail carriage,

nice size.

Velmi pěkný bohatě znakovaný BH, pěkná hlava a oči, pigment na nose by měl být lepší, pěkný bílý obojek (česky lépe límec), velmi pozitivní v pohybu, rovná

horní linie a nesení ocasu, pěkná velikost.

71 PSI BH tř. MLADÝCH CORNELIUS Moravia Eden ---

Nar.: 7.9.2004 CMKU/CKC 7923/04 O: Habanera's HITCHHIKER M: FALANGA TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Marie STEJSKALOVÁ, Havlíčkův Brod

72 PSI BH tř. MLADÝCH JOFREY Brno-Frost VD

Nar.:16.9.2004 CMKU/CKC 7936/04 O: IBES Vanessa Atalanta M: LINDA od Stříbrného groše

Majitel: Eva BURIÁNKOVÁ, Prostějov

Strong headed dog with excellent nose pigment, well marked coat, level topline, good neck and shoulder, happy showman.

Pes se silnou hlavou s výborným nosním pigmentem, dobře znakovaná srst, rovná horní linka, dobrý krk a ramena, šťastný šoumen.

73 PSI BH tř. MLADÝCH SPARKY Dejvické údolí VD

Nar.:30.12.2004CMKU/CKC 8179/04 O: NOEL Dejvické údolí M: JOCELYN Dejvické údolí

Majitel: Marta ČERNOHLÁVKOVÁ, Praha 8

Nice head, attractive expression, large dark eyes, very good nose pigment, very good mouth, pleasing head shape, good spring of rib, well balanced overall, just a

little proud of his tail, lovely colour.

Pěkná hlava, atraktivní výraz, velké tmavé oči, velmi dobrý nosní pigment, velmi dobrá tlama (skus), líbivý tvar hlavy, dobrá klenba hrudníku, celkově dobře

vyvážený, právě trochu pyšný na svůj ocas, krásná barva.

74 PSI BH tř. MLADÝCH YMMON TRIES Biely démon V1, CAJC, NMP

Nar.: 6.9.2004 SPKP 1797 O: VERSACE Biely démon M: URTICA Biely démon

Majitel: Emília LIPTÁKOVÁ, SK - Pezinok

Very nice headed dog, large full eyes, correct head shape, nose pigment could be stronger, rich well marked coat, pleasing movement, good spring of rib.

Pes s velmi pěknou hlavou, velké plné oči, korektní tvar hlavy, nosní pigment by mohl být silnější, bohatá, dobře znakovaná srst, líbivý pohyb, dobrá klenba

hrudníku.

75 PSI BH tř. MEZITŘÍDA Anncourt TEDDY BEAR V1, CAC

Nar.:13.1.2004 CMKU/CKC 7762-04/0 O: Anncourt ROYAL MCTRAMP M: Mandolix ROYAL MIX

Majitel: R.+K. ŠMEJKALOVI, Straky

Most attractive, richly marked, lovely head, large dark eyes. excellent nose, long well feathered ears, very good nose pigment, well balanced body with well

sprung ribs, good bone, silky coat in very good condition, level topline, correct tail carriage, overall a very nice dog.

Nejvíc atraktivní, bohatě znakován, krásná hlava, velké tmavé oči, výborný nos, dlouhé, dobře osrstěné uši, velmi dobrý nosní pigment, dobře vyvážené tělo s

dobře klenutými žebry, dobrá kostra, hedvábná srst ve velmi dobré kondici, rovná horní linie, korektní nesení ocasu, celkově velmi pěkný pes.

76 PSI BH tř. MEZITŘÍDA BENETTI RICO ze Zámeckých arkád VD

Nar.:31.3.2004 CMKU/CKC 7682/04 O: LOUIS TWAI z Císařského mlýna M: JOLASCA Biely démon

Majitel: Michaela VAŇKOVÁ, Černá Hora

Nice headed dog, long well feathered ears, large dark eyes, attractively marked coat, in nice condition, level topline, pleasing tail carriage, well balanced,

good bone.

Pes s pěknou hlavou, dlouhé dobře osrstěné uši, velké tmavé oči, atraktivně znakovaná srst v pěkné kondici, roná horní linie, líbivé nesení ocasu, dobře

vyvážen, dobrá kostra.

77 PSI BH tř. MEZITŘÍDA BOND Pohádkový dub VD4

Nar.:12.5.2004 CMKU/CKC 7782/04/0 O: ARTABAN Sweet Soul M: AMBRA Pohádkový dub

Majitel: MUDr. Jarmila TYMONOVÁ, Horní Bečva

Attractive headed dog, very positive hind movement, level topline, good tail carriage, a little on the lean side, pleasing movement.

Pes s atraktivní hlavou, vzadu velmi pozitivní pohyb, rovná horní linie, dobré nesení ocasu, trochu hubený, líbivý pohyb.

78 PSI BH tř. MEZITŘÍDA EDMONTH Spanilá věž V3

Nar.: 4.1.2004 CMKU/CKC 7551/04/0 O: GADDE FATIO Rubínový květ M: VERENICA Biely démon

Majitel: Věra DORAZILOVÁ, Tovačov

Very nice well balanced dog, large dark eyes, very kind expression, good pigment and excellent mouth, well balanced, lovely neck and shoulders, straight front

and well turned stifles, level topline and very good tail carriage.

Velmi pěkný dobře vyvážený pes, velké tmavé oči, velmi vlídný výraz, dobrý pigment a výborná tlama, dobře vyvážen, nádherný krk a lopatky, rovný vepředu a

dobré úhlení vzadu, rovná horní linie a velmi dobré nesení ocasu.

79 PSI BH tř. MEZITŘÍDA TIMUR TWAI z Císařského mlýna VD

Nar.:29.12.2003CMKU/CKC 7509/03 O: LOUIS TWAI z Císařského mlýna M: HUXLEY TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Martina LEFNEROVÁ, Horoměřice

Nicely marked, pleasing head shape, large eyes, nose pigment could be stronger, good mouth, short in back, well developed ribcage, happy showman.

Pěkně vybarven, líbivý tvar hlavy, velké oči, nosní pigment by mohl být silnější, dobrá tlama (skus), krátký ve hřbetě, dobře vyvinutý hrudník, šťastný šoumen.

80 PSI BH tř. MEZITŘÍDA VLAD TEPES de l' Angelarde V2, res. CAC

Nar.:14.2.2004 CMKU/CKC 8164-04/0 O: Toraylac PADRUIG M: SANTINDA-LYS de l' Angelarde

Majitel: A. BEDOUI-PERGLEROVÁ, Hostivice

Very attractive, correct size, very good neck and shoulders, large dark eyes, dark pigment, good mouth, short compact body, level topline, positive movement,

ear feathering could be fuller.

Velmi atraktivní, korektní velikost, velmi dobrý krk a lopatky, velké tmavé oči, tmavý pigment, dobrá tlama (skus), krátké kompaktní tělo, rovná horní linie,

pozitivní pohyb, osrstění uší by mohlo být plnější.

81 PSI BH tř. OTEVŘENÁ ALFÍK Královská hvězda V2, res. CAC

Nar.: 2.10.2002 CMKU/CKC 7001/02/0 O: WOODY KVět sakury M: AJKA z Velké Losenice

Majitel: Otakar JUKLÍČEK, Karlovy Vary

Pleasing head with spot, long well feathered ears set correctly, nice size, well balanced, good ribcage, pleasing front, rear movement could be more positive.

Líbivá hlava se skvrnou, dlouhé dobře osrstěné uši jsou korektně nasazeny, pěkná velikost, dobře vyvážen, dobrý hrudník, líbivý předek, pohyb zadních by mohl

být více pozitivní.

82 PSI BH tř. OTEVŘENÁ EDMOND Zaječická Horka D

Nar.: 8.10.2003 CMKU/CKC 7447/03/0 O: ROCKWELL de Castelburry M: GALTEE Kodaikanal

Majitel: Lenka VÁCHOVÁ, Pyšely

Strong head, large dark eyes, poor nose pigment, attractively marked coat, nice neck and shoulders, level topline, movement could be more positive.

Silná hlava, velké tmavé oči, slabý nosní pigment, atraktivně znakovaná srst, pěkný krk a lopatky, rovná horní linie, pohyb by mohl být více pozitivní.

83 PSI BH tř. OTEVŘENÁ FABRICIUS TWAI z Císařského mlýna V3

Nar.:12.3.2001 CMKU/CKC 6090/01/0 O: WILSON z Císařského mlýna M: Stonehill's WATERLILY

Majitel: Dana FÁČKOVÁ, Nová Cerekev

Correct shaped head, lovely eyes, nice size, long well feathered ears, very good spring of rib, good bone, strong hind movement, short compact body.

Korektně tvarovaná hlava, nádherné oči, pěkná velikost, dlouhé dobře osrstěné uši, velmi dobrá klenba hrudníku, dobrá kostra, silný pohyb vzadu, krátké

kompaktní tělo.

 

84 PSI BH tř. OTEVŘENÁ Helandros IVANHOE V4

Nar.: 9.8.2003 EST-02492/03 O: Hurleaze PARTY BOY M: Helandros WELSH PRINCESS

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK - Svätý Jur

Pleasing expression, almost flat skull, nice body shape, level topline, little short of ear feathering.

Líbivý výraz, téměř plochá lebka, pěkný tvar těla, rovná horní linie, trochu krátké osrstění uší.

 

 

 

85 PSI BH tř. OTEVŘENÁ HUNTER Petty Pun VD

Nar.:12.3.2003 CMKU/CKC 7182/03/0 O: FOWLER TWAI z Císařského mlýna M: BLONDIE Petty Pun

Majitel: Zdeňka PETRŽÍKOVÁ, Prachatice

Strong headed dog, large dark eyes, rich well marked coat, well balanced body, long well feathered ears, positive front movement, but hind action could be

better.

Pes se silnou hlavou, velké tmavé oči, bohatá, správně znakovaná srst, dobře vyvážené tělo, dlouhé dobře osrstěné uši, pohyb je pozitivní vepředu, ale zadní

akce by mohla být lepší.

86 PSI BH tř. OTEVŘENÁ IAN FILIP z Usedlosti Újezdec VD

Nar.: 7.10.2002 CMKU/CKC 7017/02/0 O: BAX Svatojanské noci M: IRRA Dejvické údolí

Majitel: MUDr. Slavoj ANTOŠ, Proboštov

Large dark eyes, rather plain head, long well feathered ears, pleasing neck and shoulders, richly marked coat, good stifle.

Velké tmavé oči, poněkud plochá lebka, dlouhé dobře osrstěné uši, líbivý krk a lopatky, bohatě znakovaná srst, dobré úhlení.

87 PSI BH tř. OTEVŘENÁ IBER Vanessa Atalanta VD

Nar.: 1.2.2003 CMKU/CKC 7154/03/0 O: ROCKWELL de Castelburry M: FÄLLDIN TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Michaela MAREČKOVÁ, Kuřim

Attractive headed dog with large dark eyes, good nose pigment, level topline, movement both ways could be better, a little wide at the front, gentle expression.

Pes s atraktivní hlavou s velkýma tmavýma očima, dobrý nosní pigment, rovná horní linie, pohyb v obou směrech by mohl být lepší, zepředu trochu široký,

něžný výraz.

88 PSI BH tř. OTEVŘENÁ NABUCO TRIES Biely démon V1, CAC, VB

Nar.:20.10.2003SPKP 1668 O: Immenhof's MOVIE STAR M: NAILEEN Biely démon

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK - Svätý Jur

Very attractive, correct size dog, soft gentle expression, lovely large dark eyes, good neck and shoulders, very well balanced, good spring of rib, level topline,

good tail carriage, moves well both ways, coat in pleasing condition.

Velmi atraktivní pes korektní velikosti, měkký něžný výraz, nádherné velké tmavé oči, dobrý krk a lopatky, velmi dobře vyvážen, dobrá klenba hrudníku, rovná

horní linka, dobré nesení ocasu, pohybuje se správně v obou směrech, srst v líbivé kondici.

89 PSI BH tř. OTEVŘENÁ NICO Fraking VD

Nar.:31.7.2002 CMKU/CKC 6885/02/0 O: Stonehill's WEST SIDE STORY M: IORIKA Fraking

Majitel: Jolana BÁČOVÁ, Brandýsek

Strong headed dog, large eyes, good nose placement, good mouth, well laid back shoulders, level topline, strong bone, could do with slightly more neck.

Pes se silnou hlavou, velké oči, správná pozice nosu, dobrá tlama (skus), správně dozadu položené lopatky, rovná horní linie, silná kostra, mohl by mít trochu

větší šíji (=delší krk).

90 PSI BH tř. VÍTĚZŮ Angel's Pride HEATRBREAKER V1, CAC

Nar.:18.10.2001CMKU/CKC 6740-02/0O: Sanicro ESCAPADE M: Royal Companion PEPSI COLA

Majitel: JUDr. Ivana JANDOVÁ, Vinořice-Tuháň

Lovely head with large dark expressive eyes, correct head shape, well balanced body, short coupled, dense dark pigment, good mouth, good neck and shoulders,

well developed ribcage, correctly marked richly coloured coat, level topline, strong positive movement.

Nádherná hlava s výraznýma velkýma tmavýma očima, korektní tvar hlavy, dobře vyvážené tělo, krátká stavba, intenzívní tmavý pigment, dobrá tlama (skus),

dobrý krk a lopatky, správně vyvinutý hrudník, korektně rozložené bohaté barevné znaky na srsti, rovná horní linie, silný pozitivní pohyb.

91 PSI BH tř. VÍTĚZŮ Azalea AVE CAESAR VD3

Nar.:10.7.2002 PKR IX-42519 O: Ricksbury ROYAL PLAYBOY M: ROYALE HIGHNESS de la Fieffe ua Songeur

Majitel: Malgorzata JUSZCZYK, Knurów, Polsko

Very nice head, large dark eyes, correct shape, long well feathered ears, short coupled body, pleasing front, good stifle, overall nice dog.

Velmi pěkná hlava, velké tmavé oči, správný tvar, dlouhé dobře osrstěné uši, krátce utvářené tělo, líbivý zepředu, dobré úhlení, celkově pěkný pes.

92 PSI BH tř. VÍTĚZŮ RUPRECHT TWAI z Císařského mlýna VD4

Nar.:12.5.2003 CMKU/CKC 7241/03/0 O: FABRICIUS TWAI z Císařského mlýna M: ONLY YOU Jizutoji

Majitel: Zuzana CACHOVÁ, Koclířov

Small well balanced dog, pleasing head, dark pigment, richly marked coat, movement could be a lot better.

Malý dobře vyvážený pes, líbivá hlava, tmavý pigment, bohatě zbarvená srst, pohyb by mohl být mnohem lepší.

93 PSI BH tř. VÍTĚZŮ Toraylac ZIG ZIGLAR V2, res. CAC

Nar.: 2.1.2004 CMKU/CKC 8163-04/0 O: Pascavale ENCHANTED M: Toraylac EXQUISITE

Majitel: JUDr. Ivana JANDOVÁ, Vinořice-Tuháň

Good head, large dark eyes, gentle expression, black-est of noses, almost flat skull, richly marked coat, good reach of neck, well laid shoulders, level topline and

correctly set tail, very free moving, excellent mouth.

 

Dobrá hlava, velké tmavé oči, něžný výraz, černě zbarvené nozdry, téměř plochá lebka, pohatě vybarvená srst, správná délka krku, správně položené lopatky,

rovná horní linie a korektně nasazený ocas, velmi uvolněný pohyb, výborná tlama (skus).

94 PSI BH tř. VETERÁNŮ BODDY Králův španěl VD1

Nar.:12.1.1997 CMKU/CKC 3757/97/9 O: WOODY Květ sakury M: DITA Říše snů

Majitel: Mgr. Dana MADĚROVÁ, Praha 8

Very nice nine year old with large dark eyes, full set of teeth, good rich colour, well marked coat, front movement good enough for his age, level topline and

correctly carried tail.

Velmi pěkný, devět let starý (pes) s velkýma tmavýma očima, úplný chrup, spráná zářivá barva, pohyb zepředu dostatečně dobrý vzhledem k věku, rovná horní

linie a korektně nesený ocas.

95 PSI RU tř. DOROSTU BOLERO GOLD z Hradu Doubravka VN2

Nar.:30.3.2005 CMKU/CKV 8402/05 O: Swynworth INDOXYL M: GWYNETH z Hradu Špilberk

Majitel: Vladimíra JALŮVKOVÁ, Praha 4

Kind head and expression, large dark eyes, excellent mouth, dark pigment, good rich colour, moving well, level topline, just needs a little more confidence.

Milá hlava a výraz, velké tmavé oči, výborná tlama, tmavý pigment, správně bohatá barva, pohybuje se dobře, rovná horní linie, ještě potřebuje trochu více

sebejistoty.

 

96 PSI RU tř. DOROSTU FAEDON Caroli Regis VN1

Nar.: 9.3.2005 CMKU/CKC 8281/05 O: Swynworth INDOXYL M: GINFIZZ Sladká krása

Majitel: Marta BŮŽKOVÁ, Ostrava

Lovely head with large dark eyes, glorious colour, coat in excellent condition, very good shoulders, overall very nice puppy, good bone, very attractive.

Krásná hlava s velkýma tmavýma očima, skvělá barva, srst ve výborné kondici, velmi dobré lopatky, celkově velmi pěkné štěně, dobrá kostra, velmi atraktivní.

97 PSI RU tř. DOROSTU KENWOOD Petty Pun N4

Nar.:13.4.2005 CMKU/CKC 8336/05 O: Lisgarth DYLAN THOMAS M: GAMZA Sladká krása

Majitel: Eva RATHOVSKÁ, Prachatice

Pleasing head and expression, large dark eyes, good pigment and mouth, pleasing neck and shoulders, level topline, could move more freely.

Líbivá hlava a výraz, velké tmavé oči, dobrý pigment a tlama, pěkný krk a lopatky, rovná horní linie, měl by se pohybovat volněji.

98 PSi RU tř. DOROSTU SOPTÍK Prokopská hvězda N3

Nar.: 5.3.2005 CMKU/CKC 8230/05 O: Lisgarth DYLAN THOMAS M: CHANEL Prokopská hvězda

Majitel: Hana NOVÁKOVÁ, Praha 5

Pleasing head and expression, good mouth, very richly coloured coat in silky condition, moved ok.

 

Líbivá hlava a výraz, dobrá tlama (skus), velmi výrazně znakovaná srst v hedvábné kondici, pohyb OK.

99 PSI RU tř. MLADÝCH ADAM Arinin sen VD2

Nar.:15.6.2004 CMKU/CKC 7843/04 O: HAPPY z Horpu M: ERRIANA Zlatý zázrak

Majitel: Ilona ŠTEKRTOVÁ, Praha 9

Attractive head, large dark eyes, shallow stop, dark nose, good mouth, good neck and shoulders, level topline, pleasing in the move.

Atraktivní hlava, velké tmavé oči, mělký stop, tmavý nos, dobrá tlama (skus), dobrý krk a lopatky, rovná horní linie, líbivý v pohybu.

100 PSI RU tř. MLADÝCH CAPUCCINO ITALY ze Slunné stráně VD1

Nar.: 9.10.2004 CMKU/CKC 8028/04 O: LANCELOT Biely démon M: GRACE Vanessa Atalanta

Majitel: Bc. Karel SLANINA Praha 6

Attractive broad head, large dark eyes, long well set ears, straight front, good bone, level topline, well set tail, two teeth just need to come correct, very nice

well balanced dog.

Atraktivní široká hlava, velké tmavé oči, dlouhé, dobře nasazené uši, rovný předek, dobrá kostra, rovná horní linie, dobře nasazený ocas, dva zuby ještě

potřebují přijít do správné pozice, velmi pěkný dobře vyvážený pes.

101 PSI RU tř. MLADÝCH CLAUDIUS z Panství Lomnice D

Nar.: 1.12.2004 CMKU/CKC 8135/04 O: HAPPY z Horpu M: ANTOINETTE z Panství Lomnice

Majitel: Mgr. Martin SKÝBA, Ostrava

Attractive head, large dark eyes, longer muzzle, very attractive colour, not moving very well, level topline.

Atraktivní hlava, velké tmavé oči, delší čenich, velmi atraktivní barva, nepohybuje se moc dobře, rovná horní linie.

102 PSI RU tř. MLADÝCH FERBUS Čajový lístek ---

Nar.:10.9.2004 CMKU/CKC 7912/04 O: LANCELOT Biely démon M: AURIKA od Ptačí skály

Majitel: Iva HANZLÍČKOVÁ, Brno

103 PSI RU tř. MEZITŘÍDA AVON Arinin sen D

Nar.:15.6.2004 CMKU/CKC 7845/04 O: HAPPY z Horpu M: ERRIANA Zlatý zázrak

Majitel: Ilona ŠTEKRTOVÁ, Praha 9

Pleasing outline, large dark eyes, longer in muzzle, good mouth, long well feathered ears, showy personality, lean in the body, still needs time to develop.

Líbivý vzhled, velké tmavé oči, delší v čenichu, dobrá tlama (skus), dlouhé dobře osrstěné uši, okázalá osobnost, hubený v těle, ještě potřebuje čas, aby se

vyvinul.

104 PSI RU tř. MEZITŘÍDA CINNEMON od Ptačí skály VD1

Nar.:26.6.2004 CMKU/CKC 7959/04 O: RACCOON MAN of Fairytale castle M: FELLINA Arušava

Majitel: J.+A. VETEŠNÍKOVI, Obrataň

Pleasing head and expression, broad skull, large dark eyes, good bone, straight front, very good neck and shoulders, moving ok, very proud of his tail.

Líbivá hlava a výraz, široká lebka, velké tmavé oči, dobrá kostra, rovný předek, velmi dobrý krk a lopatky, pohybuje se OK, je velmi pyšný na svůj ocas.

105 PSI RU tř. OTEVŘENÁ ALEXANDER z Panství Lomnice VD4

Nar.:27.12.2001CMKU/CKC 6514/01/0O: BEL CANTO Res Pretiosa M: ISIS DEA Res Pretiosa

Majitel: MUDr. Oldřich BAYER, Bruntál

Fabulous colour, correct head shape, very kind expression, dark nose pigment, very good mouth, long well feathered ears, could have more neck, hind

movement could be better.

Báječná barva, korektní tvar hlavy, velmi vlídný výraz, tmavý nosní pigment, velmi dobrá tlama (skus), dlouhé dobře osrstěné uši, mohl by mít trochu větší krk,

pohyb vzadu by mohl být lepší.

106 PSI RU tř. OTEVŘENÁ ALF z Bellai V2, res. CAC

Nar.: 2.11.2002 CMKU/CKC 7046/02/0 O: SHOWMASTER v.d. Hohenzollernfeste M: CINDY Tempo-Krč

Majitel: Zdeňka BELLOVÁ, Praha 4

Large broad head, beautiful big dark eyes, good mouth, long well feathered ears, strong positive movement, good shoulders, well turned stifle, silky coat in

good condition, mature body, very good bone.

Velká široká hlava, krásné velké tmavé oči, dobrá tlama (skus), dlouhé dobře osrstěné uši, silný pozitivní pohyb, dobré lopatky, dobře zaúhlené zadní, hedvábná

srst v dobré kondici, vyspělé tělo, velmi dobrá kostra.

107 PSI RU tř. OTEVŘENÁ ARISTON Kouzelná Metuje V1, CAC, VB, KV

Nar.: 4.9.2002 CMKU/CKC 6951/02/0 O: VIRGIL z Císařského mlýna M: AFRA Pernštejnský anděl

Majitel: Jindra DIBLÍKOVÁ, Vodňany

Very attractive head, large eyes, good mouth, long well feathered ears set correctly, good neck and shoulders, level topline, correctly set tail, very happy

showdog, well turned stifle.

Velmi atraktivní hlava, velké oči, dobrá tlama (skus), dlouhé dobře osrstěné uši správně nasazené, dobrý krk a lopatky, rovná horní linie, správně nasazený

ocas, velmi šťastný výstavní pes, dobře zaúhlené zadní.

108 PSI RU tř. OTEVŘENÁ NORIS Prokopská hvězda VD3

Nar.:14.6.2002 CMKU/CKC 6762/02/0 O: RACCOON MAN of Fairytale castle M: CHANEL Prokopská hvězda

Majitel: Jana PĚNKAVOVÁ, Praha 5

Attractive head, lovely eyes, good head shape, long well feathered ears, good mouth, good bone, short coupled in a body, movement free and easy, good reach

of neck, and well laid shoulders.

Atraktivní hlava, krásné oči, dobrý tvar hlavy, dlouhé dobře osrstěné uši, dobrá tlama (skus), správná kostra, krátký v těle, pohyb je volný a lehký, správná

délka krku a dobře položené lopatky.

109 PSI TR tř. DOROSTU ALEXANDER GREAT de l' Angelarde VN1, NPD

Nar.: 7.3.2005 LOF 045190 O: Toraylac PADRUIG M: TASSE de The de l' Angelarde

Majitel: A. BEDOUI-PERGLEROVÁ, Hostivice

Gorgeous puppy, could win well in England, lovely head, large dark eyes, gentle expression, long well feathered ears, strong bone, excellent reach of neck, well

laid back shoulders, level topline, very good tail set, stunning puppy, coat in gleaming condition, moved very well.

Skvělé štěně, mohlo by dobře vyhrát v Anglii, krásná hlava, velké tmavé oči, něžný výraz, dlouhé dobře osrstěné uši, silná kostra, výborná délka krku, dobře

nazad položené lopatky, rovná horní linie, velmi dobré nasazení ocasu, senzační štěně, srst v lesklé kondici, veden velmi dobře.¨

110 PSI TR tř. DOROSTU TADEÁŠ Fraking N2

Nar.:27.3.2005 CMKU/CKC 8300/05 O: NOEL Dejvické údolí M: BETSI Aldaha Gold

Majitel: Helena POPELÍKOVÁ, Praha 2

Attractively marked, longer head, rich tan, good mouth, movement ok.

Atraktivně znakován, delší hlava, bohaté pálení, dobrá tlama (skus), pohyb OK.

111 PSI TR tř. MLADÝCH ARAMIS Líbezné tváře V2

Nar.:26.12.2004CMKU/CKC 8150/04 O: ELIOT ze Zámku Lešná M: IRIS Vanessa Atalanta

Majitel: RNDr. Marie BOHÁČKOVÁ, Chrudim IV.

Pleasing head and expression, rich tan, good mouth, large dark eyes, strong bone, heavily marked coat in gleaming condition, nice neck and shoulders, very

good hind movement, well balanced, good spring of rib.

Líbivá hlava a výraz, výrazné pálení, dobrá tlama (skus), velké tmavé oči, silná kostra, těžce znakovaná srst v lesklé kondici, pěkný krk a lopatky, velmi

dobrý pohyb zadních, dobře vyvážen, dobrá klenba hrudníku.

112 PSI TR tř. MLADÝCH Craigowl DODGE OF AZALEA VD4

Nar.:30.9.2004 PKR IX-45842 O: Maibee LORPHIL LAGONDA M: Maibee VIENA OF GRAGOWL

Majitel: JUSZCZYK+WLADZIMIRUK, Knurów, Polsko

Very pleasing head and expression, good rich tan, correct head shape, nice neck and shoulders, short compact body, pleasing outline.

Velmi půvabná hlava a výraz, dobré syté pálení, správný tvar hlavy, pěkný krk a lopatky, krátké kompaktní tělo, půvabný tvar těla.

113 PSI TR tř. MLADÝCH KAPUCÍN-KERRY ze Zámku Lešná V3

Nar.:18.9.2004 CMKU/CKC 7926/04 O: GRANWILLE Rubínový květ M: JAMIE-LEE ze Zámku Lešná

Majitel: Dana BURIANOVÁ, Pyšely

Handsome head, large dark eyes, correct head shape, long well feathered ears set corredtly on top of his head, good mouth, well broken coat, strong movement

both ways, short coupled, very good ribcage.

Pohledná hlava, velké tmavé oči, korektní tvar hlavy, dlouhé dobře osrstěné uši, nasazeny správně na vrcholu jeho hlavy, dobrá tlama (skus), dobře rozdělená

srst (zřejmě její barva - pozn. překl.), silný v pohybu v obou směrech, krátká stavba těla, velmi dobrý hrudník.

114 PSI TR tř. MLADÝCH MATHIAS z Krásné Gladys D

Nar.:24.11.2004CMKU/CKC 8108/04 O: GRANDWILLE Rubínový květ M: NAOMI BOOM z Kamilkové zahrady

Majitel: Marie KULHAVÁ, Humpolec

Pleasing head, large dark eyes, shallow stop, rich tan, good mouth long well feathered ears, would like more body, narrow front and back, level topline.

Líbivá hlava, velké tmavé oči, mělký stop, výrazné pálení, dobrá tlama (skus), dlouhé dobře osrstěné uši, chtěl by více tělesné hmoty, uzký vepředu i vzadu,

rovná horní linie.

115 PSI TR tř. MLADÝCH TRIUMPH z Usedlosti Újezdec D

Nar.:31.10.2004CMKU/CKC 8069/04 O: OBERON TWAI z Císařského mlýna M: CLEMENTINA Perla Olešné

Majitel: Magdalena PÍNOVÁ, Praha 2

Bigger boy, nice head, good mouth, strong bone, mevement ok., longer in the back, coat in good condition.

Větší chlapec, pěkná hlava, dobrá tlama (skus), silná kostra, pohyb OK, delší ve hřbetě, srst v dobré kondici.

116 PSI TR tř. MLADÝCH UNION RONY z Usedlosti Újezdec V1, CAJC

Nar.: 6.12.2004 CMKU/CKC 8122/04 O: FOWLER TWAI z Císařského mlýna M: AIDA Perla Olešné

Majitel: Dna JAROUŠKOVÁ, Písek

Attractively marked dog with pleasing head expression, large dark eyes, long well feathered ears, lovely size, good reach of neck, well laid back shoulders, level

topline and correctly set tail.

Atraktivně znakovaný pes s líbivým výrazem hlavy, velké tmavé oči, dlouhé dobře zaúhlené uši, půvabná velikost, správná délka krku, dobře vzadu položené

lopatky, rovná horní linie a správně nasazený ocas.

117 PSI TR tř. MLADÝCH URAGAN RONY z Usedlosti Újezdec D

Nar.: 6.12.2004 CMKU/CKC 8123/04 O: FOWLER TWAI z Císařského mlýna M: AIDA Perla Olešné

Majitel: Sandra VALENTOVÁ, Praha 6

Pleasing head and expression, uses his ears very well, hind movement could be a lot better, level topline, just shows too much white around his eyes.

Líbivá hlava a výraz, dobře používá svoje uši, pohyb vzadu by mohl být o mnoho lepší, rovná horní linie, právě ukazuje příliš mnoho bílé kolem očí.

118 PSI TR tř. MEZITŘÍDA ALBERTO Jizutoji V1, CAC

Nar.:22.2.2004 CMKU/CKC 7614/04/0 O: Stonehill's WEST SIDE STORY M: NIKITA BOOM z Kamilkové zahrady

Majitel: Jiří HRADEČNÝ, Městec Králové

Very nice TR dog, lovely head and expression, straight front, large dark eyes, rich tan, good reach of neck, very good spring of rib, level topline, well laid back

shoulders, needs to move on a looser lead, very good stifle.

Velmi pěkný TR pes, krásná hlava a výraz, rovný vepředu, velké tmavé oči, výrazné pálení, správná délka krku, velmi dobrá klenba hrudníku, rovná horní linie,

dobře dozadu položené lopatky, potřebuje se pohybovat na volnějším vodítku, velmi dobré úhlení.

119 PSI TR tř. MEZITŘÍDA ERRIQUE od Zlatého Roxe D

Nar.:11.6.2004 CMKU/CKC 7820/04 O: NOEL Dejvické údolí M: ANITA od Zlatého Roxe

Majitel: Daniela KOUDELKOVÁ, Humpolec

Pleasing head and expression, dark eyes, level mouth, out at the elbows, hind movement could be stronger.

Líbivá hlava a výraz, tmavé oči, rovná tlama (kleště ?), vytočené lokty, pohyb vzadu by mohl být silnější.

120 PSI TR tř. OTEVŘENÁ ADAM Zorden VD3

Nar.:13.9.2000 CMKU/CKC 5852/00/0 O: Stonehill's WEST SIDE STORY M: ZWIGGY z Císařského mlýna

Majitel: Otakar JUKLÍČEK, Karlovy Vary

Strong headed dog with excellent dentition, broad skull, long well feathered ears, straight front, hind movement could be stronger, could lose couple of pounds

of weight (kilos).

Pes se silnou hlavou s výbornými zuby, široká lebka, dlouhé dobře osrstěné uši, rovný předek, pohyb zadních by mohl být silnější, mohl by shodit pár liber na

váze (kilogramů).

121 PSI TR tř. OTEVŘENÁ BRANBURY Biely démon VD1

Nar.:12.6.1999 CMKU/CKC 5265-99/9 O: Immenhof's MOVIE STAR M: JUDY Biely démon

Majitel: Jaromíra STAŇKOVÁ, Horažďovice

Short coupled body, good head with large dark eyes, rich tan, straight front, moved smartly, well sprung ribs, good bone, level topline, needs neck, happy

showman.

Krátce utvářené tělo, dobrá hlava s velkýma tmavýma očima, výrazné pálení, rovný předek, bystře se pohybuje, dobře klenutá žebra, dobrá kostra, rovná horní

linie, potřebuje krk, sťastný šoumen.

122 PSI TR tř. OTEVŘENÁ IRWING FILIP z Usedlosti Újezdec D

Nar.: 7.10.2002 CMKU/CKC 7019/02/0 O: BAX Svatojanské noci M: IRRA Dejvické údolí

Majitel: MUDr. Slavoj ANTOŠ, Proboštov

Larger dog, large dark eyes, rich tan, long ears, well set ears, strong hind movement, good bone, nice neck and shoulders.

Větší pes, velké tmavé oči, výrazné pálení, dlouhé uši, dobře nasazené uši, vzadu silný pohyb, dobrá kostra, pekný krk a lopatky.

123 PSI TR tř. OTEVŘENÁ KRIS Dejvické údolí D

Nar.:29.11.2000CMKU/CKC 5974/00/0O: EVENING Dejvické údolí M: Aneridee CREST OF HEARTS

Majitel: Ludmila HOLEČKOVÁ, Kolín

Attractively marked coat, very large head, dark eyes, long well feathered ears, hind movement ok, but moving widely on the front, level topline.

Atraktivně zbarvená srst, hodně velká hlava, tmavé oči, dlouhé dobře osrstěné uši, pohyb vzadu OK, ale vepředu se pohybuje zeširoka, rovná horní linie.

124 PSI TR tř. OTEVŘENÁ LUDVÍK Prokopská hvězda VD4

Nar.: 7.5.2001 CMKU/CKC 6174/01/0 O: ALAN MARVEL Růžový kavalír M: ISIDORA Prokopská hvězda

Majitel: Jana PĚNKAVOVÁ, Praha 5

Pleasing head and expression, large dark eyes, good mouth, long well feathered ears, sound at the front, but hind movement could be better, level topline, ever

wagging tail, nice neck and shoulders.

Líbivá hlava a výraz, velké tmavé oči, správná tlama (skus), dlouhé dobře osrstěné uši, zdravý pohyb vepředu, ale vzadu by mohl být lepší, rovná horní linie,

stále vrtí ocasem, pěkný krk a lopatky.

125 PSI TR tř. OTEVŘENÁ OSKAR Fraking D

Nar.: 4.6.2003 CMKU/CKC 7290/03 O: BASTIEN Aldaha Gold M: KEISY Fraking

Majitel: Lenka VOLŠTÁŘOVÁ, Mladá Boleslav

Plain headed dog with good mouth, larger type, movement ok, coat in pleasing condition.

Pes s nehezkou hlavou, s dobrou tlamou (skusem), větší typ, pohyb OK, srst v pěkné kondici.

126 PSI TR tř. OTEVŘENÁ TOTAL RECALL Jizutoji ---

Nar.:20.9.2001 CMKU/CKC 6380/01/0 O: Stonehill's WEST SIDE STORY M: AMICA MEA Paja-Keš

Majitel: Pavel BOHÁČEK, Nový Bydžov

127 PSI TR tř. OTEVŘENÁ YOU TOO Jizutoji VD2

Nar.:11.8.2003 CMKU/CKC 7362/03 O: Misty BOY BOBBY M: Aneridee CHRISTMAS WISH

Majitel: Ing. Lenka VESELÁ, Praha 8

Nice size, attractive coat markings, pleasing head, large dark eyes and good moith, movement let him down badly.

 

Pěkná velikost, atraktivní znakování srsti, líbivá hlava, velké tmavé oči a dobrá tlama (skus), pohyb ho zle poškozuje.

128 PSI TR tř. VÍTĚZŮ CAIRO Biely démon V1, CAC, BV

Nar.: 4.8.1999 SPKP 1070 O: Milkeyn MONARCH at LYMREY M: MERIEM Biely démon

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK - Svätý Jur

Lovely sized dog, short back, good spring of rib, attractive head, large dark eyes, rich tan, long well feathered ears, level topline, good tail carriage,

beautifuly marked coat in good condition, at six years old I vorgive him loosing front teeth.

Pes nádherné velikosti, krátký hřbet, správné klenutí hrudníku, atraktivní hlava, velké tmavé oči, výrazné pálení, dlouhé dobře osrstěné uši, rovná hodní linie,

správné nesení ocasu, krásně znakovaná srst v dobré kondici, v šesti letech mu prominu ztrátu předních zubů.

129 PSI TR tř. VÍTĚZŮ EVANS MONARCH Hanácký ráj V3

Nar.: 3.1.2002 CMKU/CKC 6550/02/0 O: Milkeyn MONARCH AT LYMREY M: INSIDER LADY od Fairytale forest

Majitel: Ing. Radomír UHER, Prostějov

Compact body shape, good neck and shoulders, attractive head, broad skull, long well feathered ears, good strong movement, but please move him move

slowly, good neck and shoulders.

Kompaktní tvar těla, dobrý krk a lopatky, atraktivní hlava, široká lebka, dlouhé, dobře osrstěné uši, správný silný pohyb, ale prosím o pomalejší tempo, dobrý

krk a lopatky.

130 PSI TR tř. VÍTĚZŮ JACOBIN ze Zámku Lešná VD

Nar.:17.10.2002CMKU/CKC 7025/02 O: ROCKWELL de Castelburry M: ELISHA ze Zámku Lešná

Majitel: Hana ŠAŠKOVÁ, Český Těšín

Pleasing head, large eyes, good mouth, broad skull, mature body, movement could be more posititve.

 

Líbivá hlava, velké oči, dobrá tlama (skus), široká lebka, vyspělé tělo, pohyb by měl být pozitivnější.

131 PSI TR tř. VÍTĚZŮ MONTY Fraking V4

Nar.: 6.7.2002 CMKU/CKC 6837/02 O: WARWICK Biely démon M: KEISY Fraking

Majitel: Jolana BÁČOVÁ, Brandýsek

Pleasing head, large dark eyes, pleasing mouth, long well feathered ears, short back, mature body, level topline, pleasing tail carriage.

Líbivá hlava, velké tmavé oči, pěkná tlama, dlouhé dobře osrstěné uši, krátký hřbet, vyspělé tělo, rovná horní linie, pěkné nesení ocasu.

132 PSI TR tř. VÍTĚZŮ NOEL Dejvické údolí D

Nar.:24.12.2001CMKU/CKC 6531/01/0O: WINSTON SIR of Fairytale forest M: Aneridee CREST of HEARTS

Majitel: Ing. Zdeněk STEHLÍK, Praha 6

Larger boy, strong head, large dark eyes, very good bone, long ears well set, level topline, well sprung ribs, just too big for me.

Větší chlapec, silná hlava, velké tmavé oči, velmi dobrá kostra, dlouhé uši dobře nasazené, rovná horní linie, dobře klenutá žebra, pro mne trochu příliš velký.

133 PSI TR tř. VÍTĚZŮ OBERON TWAI z Císařského mlýna V2, res. CAC

Nar.:10.10.2002CMKU/CKC 6986/02/0O: Stonehill's WEST SIDE STORY M: QUEEN of Fairytale forest

Majitel: Mgr. Jana KUDLÁKOVÁ, Písek

Very nice attractive headed dog, rich tan, good mouth, broad skull, long well set ears, strong positive movement, nice neck and shoulders, well turned stifle,

short in the back.

 

Pes s velmi pěknou atraktivní hlavou, výrazné pálení, dobrá tlama (skus), široká lebka, dlouhé dobře nasazené uši, sliný, pozitivní pohyb, pěkný krk a lopatky,

dobře zaúhlené zadní, krátký ve hřbetě.

134 PSI TR tř. VÍTĚZŮ PERCIVAL TWAI z Císařského mlýna V

Nar.:23.4.2003 CMKU/CKC 7228/03/0 O: Stonehill's WEST SIDE STORY M: AWARA TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Marcela HRONCOVÁ, Velké Přílepy

Very attractive, short backed, with very good ribcage, straight front, well laid back shoulders, very attractive head, correct shape, full muzzle, moved well both

ways.

Velmi atraktivní, krátký hřbet s velmi dobrým hrudníkem, rovný předek, správně dozadu položené lopatky, velmi atraktivní hlava, správný tvar, vyplněný

čenich, pohybuje se dobře v obou směrech.

135 PSI TR tř. VETERÁNŮ MERLIN Biely démon VD2

Nar.:27.11.1996CMKU/CKC 3973-97/9O: Immnehof's QUENTIN M: CLERY Biely démon

Majitel: L.CIKRTOVÁ + J.PALÁN, Praha 10

Pleasing head, large dark eyes, lovely rich tan, excellent mouth, very good reach of neck, well made back shoulders, straight front, well angulated at rear, coat

in pleasing condition.

 

Líbivá hlava, velké tmavé oči, nádherně syté pálení, výborná tlama (skus), velmi dobrá délka krku, dobře utvářené lopatky, rovný předek, dobře zaúhlený vzadu,

srst v báječné kondici.

136 PSI TR tř. VETERÁNŮ WOODY Květ sakury VD1

Nar.:10.4.1995 CMKU/CKC 2720/95/9 O: Immenhof's MOVIE STAR M: INKA Květ sakury

Majitel: Michaela ČERMÁKOVÁ, Praha 4

Attractive head, large dark eyes, good tan for his age, correct head shape, level topline, strong movement, well marked coat.

Atraktivní hlava, velké tmavé oči, na jeho věk dobré pálení, správný tvar hlavy, rovná horní linie, silný pohyb, dobře znakovaná srst.

137 FENY BH tř. ŠTĚŇAT DANAE PRINCESS Moravia Eden ---

Nar.:23.4.2005 CMKU/CKC 8370/05 O: DANDY Abakus M: FALANGA TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Iveta LOUDOVÁ, Pchery

Bez posudku.

138 FENY BH tř. ŠTĚŇAT DARLING CANDY Moravia Eden ---

Nar.:23.4.2005 CMKU/CKC 8371/05 O: DANDY Abakus M: FALANGA TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Dana BERNATÍKOVÁ, Brodek u Prostějova

Bez posudku.

139 FENY BH tř. ŠTĚŇAT IRINNE LADY z Hradu Špilberk ---

Nar.:24.4.2005 CMKU/CKC 8352/05 O: EVANS MONARCH Hanácký ráj M: DEPPY TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Barbora BEDNÁŘOVÁ, Praha 10

Bez posudku.

140 FENY BH tř. ŠTĚŇAT ISISS LADY z Hradu Špilberk ---

Nar.:24.4.2005 CMKU/CKC 8355/05 O: EVANS MONARCH Hanácký ráj M: DEPPY TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Vlasta HOLÍKOVÁ, Brno

Bez posudku.

141 FENY BT tř. ŠTĚŇAT BORGIA z Valldemose ---

Nar.:31.5.2005 CMKU/CKC 8453/05 O: HAPPY z Horpu M: HARRIETT Vanessa Atalanta

Majitel: Pavlína JAKUBOVÁ, Pardubice

Bez posudku.

142 FENY RU tř. ŠTĚŇAT CONCHITA z Roztockého háje ---

Nar.:10.5.2005 CMKU/CKC 8448/05 O: AMMER Perle du Sahel M: DEZIREA Gold Ba-Ka-Ra

Majitel: Hana ŠMÍDOVÁ, Roztoky

Bez posudku.

143 FENY RU tř. ŠTĚŇAT EMILY DICKINSON Moravia Eden ---

Nar.:11.5.2005 CMKU/CKC 8424/05 O: Aneridee RIVERDANCE M: MANON LESCAUT Res Pretiosa

Majitel: MVDr. Eva ČEREŠŇÁKOVÁ, Nová Paka

Bez posudku.

144 FENY RU tř. ŠTĚŇAT ENGLISH BEAUTY Moravia Eden 3

Nar.:11.5.2005 CMKU/CKC 8425/05 O: Aneridee RIVERDANCE M: MANON LESCAUT Res Pretiosa

Majitel: Marta BŮŽKOVÁ, Ostrava

Very pretty ruby, good proportions, nice angulations of shoulders and quarters, very pleasing expression, good topline, very good round dark eyes and eye

ring.

Velmi krásná rubínka, dobré proporce, pěkné úhlení lopatek i vzadu, velmi líbivý výraz, dobrá horní linie, velmi dobré tmavé oči a lemování.

145 FENY RU tř. ŠTĚŇAT NECTARINE Perle du Sahel ---

Nar.:12.6.2005 CMKU/CKC 8464/05 O: Swynworth INDOXYL M: UPTOWN GIRL of Woodville

Majitel: A. BEDOUI-PERGLEROVÁ, Hostivice

Bez posudku.

146 FENY RU tř. ŠTĚŇAT PRO FELICITATE Res Pretiosa VN1-štěně

Nar.:17.6.2005 CMKU/CKC 8495/05 O: ALEXANDER z Panství Lomnice M: LA FAYETTE Res Pretiosa

Majitel: FANFRDLOVÁ+BAYEROVÁ, Lomnice u Tišnova

Very well balanced ruby, very nice expression, lovely body shape, good tail carriage, well balanced outline, lovely size and type, excellent bone and substance.

Velmi dobře vyvážená ruby, velmi pěkný výraz, nádherný tvar těla, správné nesení ocasu, dobře vyvážený formát, báječná velikost a typ, výborná kostra a

substance.

147 FENY TR tř. ŠTĚŇAT BETTY z Vranovic ---

Nar.:28.4.2005 CMKU/CKC 8395/05 O: BEAUTIFUL Rubínový květ M: ATYNA z Frajima

Majitel: Radek BERAN, Olomouc

Bez posudku.

148 FENY TR tř. ŠTĚŇAT DIAMOND PRECIOUS Moravia Eden ---

Nar.:23.4.2005 CMKU/CKC 8372/05 O: DANDY Abakus M: FALANGA TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Jaroslava DAŇKOVÁ, Prostějov

Bez posudku.

149 FENY TR tř. ŠTĚŇAT ELISABET CAMI z Mokropes ---

Nar.:28.5.2005 CMKU/CKC 8470/05 O: PERRY BERT z Usedlosti Újezdec M: CAMELIE z Usedlosti Újezdec

Majitel: Vlasta BÁRTOVÁ, Plzeň

Bez posudku.

150 FENY TR tř. ŠTĚŇAT FIAMA ze Západní stráně ---

Nar.:28.5.2005 CMKU/CKC 8443/05 O: Habanera's HITCHHIKER M: HILDEGARDA TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Zdeňka PETRŽÍKOVÁ, Prachatice

Bez posudku.

151 FENY TR tř. ŠTĚŇAT FLEUR z Růžových poupat ---

Nar.:23.5.2005 CMKU/CKC 8429/05 O: FAYAR'S THUNDER Carova M: AIMEE z Růžových poupat

Majitel: Miroslava PEŠINOVÁ, Litomyšl

Bez posudku.

152 FENY TR tř. ŠTĚŇAT ISABELLA LADY z Hradu Špilberk 2

Nar.:24.4.2005 CMKU/CKC 8354/05 O: EVANS MONARCH Hanácký ráj M: DEPPY TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Vlasta HOLÍKOVÁ, Brno

Pretty colour, well marked, good size, well balanced outline, very pleasing expression, good tail carriage, needs to develop more substance in body - and she

will do (it ?), good topline.

Nádherná barva, dobře znakovaná, správná velikost, dobře vyvážený formát, velmi líbivý výraz, správné nesení ocasu, potřebuje si vyvinout v těle více hmoty - a

to zvládne, dobrá horní linie.

 

153 FENY TR tř. ŠTĚŇAT JOLANA Hanácký ráj ---

Nar.: 1.5.2005 CMKU/CKC 8411/05 O: EVANS MONARCH Hanácký ráj M: FERGIE Hanácký ráj

Majitel: Ing. Radomír UHER, Prostějov

Bez posudku.

154 FENY BT tř. DOROSTU ASHLEY Syparo VN2

Nar.:26.3.2005 CMKU/CKC 8268/05 O: HAPPY z Horpu M: GUDRUN TWAI z Císařského mlýna

Majitel: MVDr. Eva ČEREŠŇÁKOVÁ, Nová Paka

Very nicely balanced bitch, with very good body shape, good spring of rib, excellent tail carriage, good tan markings, nicely balanced head, pleasing

expression, mouth not scissors, moved well.

Velmi pěkně vyvážená fena s velmi pěkným tvarem těla, dobré klenutí hrudníku, výborné nesení ocasu, dobré pálení, pekně vyvážená hlava, líbivý výraz, nemá

nůžkový skus, pohybuje se dobře.

155 FENY BT tř. DOROSTU BJANKA BLACK z Hradu Doubravka VN

Nar.:30.3.2005 CMKU/CKC 8406/05 O: Swynworth INDOXYL M: GWYNETH z Hradu Špilberk

Majitel: Radka ŠPÍRKOVÁ, Praha 4

Nice size and type, rather anxious, little deep stop, tense in movements, well constructed, with more confidence be a pleasing puppy, large dark eyes, good eyes

sat, needs to develop in ribcage.

Pěkná velikost a typ, trochu úzkostlivá, trochu hluboký stop, strnulá v pohybu, dobře stavěná, s větší dávkou jistoty to bude roztomilé štěně, velké tmavé oči,

správná poloha očí, potřebuje se vyvinout v hrudníku.

156 FENY BT tř. DOROSTU BROOKE Santana Gwellian VN3

Nar.: 5.3.2005 CMKU/CKC 8243/05 O: LOUIS TWAI z Císařského mlýna M: ITURI TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Olga HÁJKOVÁ, Horoměřice

Well balanced and pleasing bitch, with lovely expression, well set ears, large round eyes, with good dark eyerings, nicely balanced outline, pleasing bone and

substance.

Dobře vyvážená a pohledná fena, s nádherným výrazem, správně nasazené uši, velké kulaté oči s dobrým tmavým lemováním, pěkně vyvážený vzhled, pěkná

kostra a hmota.

157 FENY BT tř. DOROSTU CAYLA MAID Bungee-Ann N

Nar.:15.4.2005 CMKU/CKC 8330/05 O: JESENIUS ze Zámku Lešná M: BARUNKA u Údolí Nisy

Majitel: Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Praha 10

Happy bitch with good enthusiastic movement and lovely dark eyes, moving little close behind, some white on chest, pleasing size and type, well handled.

Šťastná fenka se správně nadšeným pohybem a krásně tmavýma očima, v pohybu vzadu trochu úzká, trochu bílé barvy na hrudi, líbivá velikosta typ, dobře

předvedena.

158 FENY BT tř. DOROSTU FAIDRA Caroli Regis VN

Nar.: 9.3.2005 CMKU/CKC 8283/05 O: Swanworth INDOXYL M: GINFIZZ Sladká krása

Majitel: Viera STLOUKALOVÁ, SK - Bratislava

Pleasing bitch, very good condition, shining coat, good large dark round eyes, very nice tan markings, pleasing head type, but very anxious, little long in

coupling, tense in movement.

Líbivá fena, velmi dobrá kondice, lesklá srst, správné velké tmavé a okrouhlé oči, velmi pěkné pálení, líbivý typ hlavy, ale velmi ustrašená, trochu dlouhá v

bedrech, nervózní v pohybu.

159 FENY BT tř. DOROSTU FANTASY Caroli Regis VN

Nar.: 9.3.2005 CMKU/CKC 8284/05 O: Swynworth INDOXYL M: GINFIZZ Sladká krása

Majitel: Jana JANĚVOVÁ, Jílová

Very attractive bitch, at present a little anxious, pleasing in the move, good level topline and tail carriage, needs more cushioning in muzzle, which will come

with time, well handled.

Velmi atraktivní fenky, v současné době trochu úzkostlivá, pohledná v pohybu, dobrá úroveň horní linie a nesení ocasu, potřebuje více vyplnit čenich, což

přijde časem, dobře předvedena.

160 FENY BT tř. DOROSTU GALLICA Terako VN1

Nar.:11.4.2005 CMKU/CKC 8314/05 O: LANCELOT Biely démon M: BRIXI Pernštejnský anděl

Majitel: Lenka NOVÁKOVÁ, Praha 2

Happy bitch in great condition, very pleasing head and expression, long well set ears, good neck, nicely angulated, carries tail a little high, good type and

excellent tan markings, slightly long in coupling.

Šťastná fena ve vynikající kondici, velmi líbivá hlava a výraz, dlouhé dobře nasazené uši, dobrý krk, pěkně zaúhlená, nosí ocas trochu vysoko, správný typ a

výborné tříslové pálení, nepatrně delší v bedrech.

161 FENY BT tř. DOROSTU JOKER Sladká krása VN

Nar.:18.3.2005 CMKU/CKC 8287/05 O: HÁCHA Sladká krása M: BARBIE Pernštejnský anděl

Majitel: Jiří ALTMAN, Plzeň

Pretty bitch, with good overall propotions, carrying her tail a little high, good spring of rib, confident moving, good tan markings, good ear set, would prefere

more angle at the stifle.

Krásná fenka s všeobecně dobrými proporcemi, nesoucí svůj ocas trochu vysoko, správně klenutý hrudník, jistý pohyb, dobré pálení, správně nasazené uši,

preferoval bych vetší zaúhlení vzadu.

162 FENY BT tř. DOROSTU JOLLY Sladká krása VN4

Nar.:18.3.2005 CMKU/CKC 8288/05 O: HÁCHA Sladká krása M: BARBIE Pernštejnský anděl

Majitel: JUDr. Jana KÜHNELOVÁ, Neratovice

Seven month bitch, with lovely head proportions, very large round dark eyes, long well set ears, nicely cushion(ed) muzzle, mouth level at present, lovely

outline, balanced profile, well angulated shoulders and quarters, little anxious today.

Sedmiměsíční fena, s nádhernými proporcemi hlavy, hodně velké kulaté tmavé oči, dlouhé dobře nasazené uši, pěkně vypolštářovaný čenich, skus je momentálně

rovný (kleště ?), nádherný formát, vyvážený profil, dobře zaúhlené lopatky a zadek, dnes trochu nervózní.

163 FENY BT tř. MLADÝCH ADANA Santana Gwellian V1, CAJC

Nar.:16.8.2004 CMKU/CKC 7858/04 O: RACCOON MAN of Fairytale castle M: ITURI TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Jitka BAJEROVÁ, Nová Paka

Well proportions 14 month bitch with good outline, pleasing in the move, slightly longer in muzzle, long well set ears, good topline and type, moved well.

14-ti měsíční fenka správných proporcí s dobrým formátem, líbivá v pohybu, lehce delší čenich, dlouhé dobře nasazené uši, dobrá horní linie a typ, dobře se

pohybuje.

 

 

 

164 FENY BT tř. MLADÝCH ADINA Arinin sen V

Nar.:15.6.2004 CMKU/CKC 7847/04 O: HAPPY z Horpu M: ERRIANA Zlatý zázrak

Majitel: Ilona ŠTEKRTOVÁ, Praha 9

16 month bitch, with good driving movements, pleasing size and type, little longer in muzzle, ears long and well set.

16-ti měsíční fenka se správným energickým pohybem, líbivá velikost a typ, trochu delší v čenichu, uši jsou dlouhé a dobře nasazené.

165 FENY BT tř. MLADÝCH BARUNKA Kavalíří kvarteto ---

Nar.: 6.8.2004 CMKU/CKC 8024/04 O: Lisgarth DYLAN THOMAS M: GWENNIE z Hradu Špilberk

Majitel: Ing. Šárka KADLECOVÁ, Ostrava

166 FENY BT tř. MLADÝCH BELLINDA z Bellai V4

Nar.:16.7.2004 CMKU/CKC 8002/04 O: Lisgarth DYLAN THOMAS M: CINDY Tempo-Krč

Majitel: Sylvie ROHÁČKOVÁ, Semily

Very pretty bitch of good size and type, excellent large round dark eyes, very good tan markings, pleasing shoulders, good neck, moving a little close behind,

but a very nice bitch.

Velmi hezká fena správné velikosti a typu, vynikající velké kulaté tmavé oči, velmi dobré pálení, pěkné lopatky, dobrý krk, vzadu je v pohybu trochu úzká, ale

velmi pěkná fena.

167 FENY BT tř. MLADÝCH CRISTATA QIRI Biely démon V2

Nar.:26.10.2004SPKP 1820 O: Amatra ROYAL BLACK M: LOSTRESS Biely démon

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK - Svätý Jur

1year old bitch, lovely expression and headtype, pleasing size and outline, good tail carriage, little short of coat, in full coat will be impressive.

1 rok stará fena, nádherný výraz a typ hlavy, líbivá velikost a formát, dobré nesení ocasu, trochu krátká srst, v plné srsti bude úchvatná.

168 FENY BT tř. MLADÝCH FAEBEE JES Tempo-Krč V3

Nar.:10.1.2005 CMKU/CKC 8177/05 O: JESENIUS ze Zámku Lešná M: DORIANNE Tricyrtis

Majitel: Michaela ČERMÁKOVÁ, Praha 4

Pleasing bitch of good size and type, lovely eyes and expression, short coupled, some white on chest, very pleasing movement, balanced outline.

Líbivá fena správné velikosti a typu, nádherné oči a výraz, krátce stavěná, trochu bílé barvy na hrudi, velmi pohledná v pohybu, vyvážený formát.

169 FENY BT tř. MLADÝCH ISABELA Sladká krása VD

Nar.:11.6.2004 CMKU/CKC 7964/04 O: Lisgarth DYLAN THOMAS M: FRIDOLINA Sladká krása

Majitel: Dana VYKOUKALOVÁ, Vysoké Mýto

Well made bitch, with very good hind movements and tail carriage, happy and confident, one size larger than I prefere, good tan markings.

Dobře stavěná fena s velmi dobrým pohybem vzadu a nesením ocasu, šťastná a sebejistá, o velikost větší než já preferuji, dobré pálení.

170 FENY BT tř. MEZITŘÍDA ANASTASIA BLACK z Hradu Doubravka V1, CAC

Nar.:21.2.2004 CMKU/KCS 7623/04 O: RACCOON MAN of Fairytale castle M: GWYNETH z Hradu Špilberk

Majitel: Iveta TOMANCOVÁ, Teplice

Very pretty bitch, excellent size and type, very good topline and tail carriage, nicely cushioned muzzle, very long well set ears, moved well, eyes dark enough.

Velmi krásná fena, výborná velikost a typ, velmi dobrá horní linie a nesení ocasu, pěkně vypolštářovaný čenich, velmi dlouhé, dobře nasazené uši, dobře se

pohybuje, oči dostatečně tmavé.

171 FENY BT tř. MEZITŘÍDA CÁCORKA Fimfárum V2

Nar.: 5.5.2004 CMKU/CKC 7763/04 O: SHOWMASTER von der Hohenzollernfeste M: KITTY BLAC SILK The Empres's Refuge

Majitel: Daniela ŠPAČKOVÁ, Mladá Boleslav

Glamorous bitch, with good neck, very good dark eyes, pleasing expression, balanced outline standing, erratic on move, tail carriage high, gleaming

condition.

Okouzlující fena s dobrým krkem, velmi dobré tmavé oči, líbivý výraz, v postoji vyvážený formát, neustálená v pohybu, vysoké nesení ocasu, lesklá kondice

(srsti).

172 FENY BT tř. MEZITŘÍDA UXA TRIES Biely démon VD3

Nar.: 8.4.2004 CMKU/CKC 8248-05/0 O: CAIRO Biely démon M: TANITA Biely démon

Majitel: Monika HODKOVÁ, Kamenné Žehrovice

Good size, well set ears, could be darker, some white markings.

Správná velikost, dobře nasazené uši, oči by mohly být tmavší, něco bílých znaků.

173 FENY BT tř. OTEVŘENÁ ARANTA z Rajchardova ---

Nar.: 9.10.2003 CMKU/CKC 7422/03 O: Stonehill's VANILLÁ CRACKER M: BROOKE TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Eva BERÁNKOVÁ, Praha 6

174 FENY BT tř. OTEVŘENÁ ESCADA Perle du Sahel V2

Nar.:24.7.2003 CMKU/CKC 7325/03 O: RISING SUN of Woodville M: AGNES z Buškova hradu

Majitel: Šárka KRÝSLOVÁ, Kolinec

Well balanced, good outline but one size larger than I prefere, long well set ears, nicely cushioned muzzle, eyes just dark enough, kept outline well on the

move.

 

Dobře vyvážena, dobrý formát, ale o velikost větší než já preferuji, dlouhé dobře nasazené uši, pěkně vypolštářovaný čenich, oči právě dost tmavé, drží si v

pohybu dobře formát.

175 FENY BT tř. OTEVŘENÁ GRACE Vanessa Atalanta VD3

Nar.:31.12.2001CMKU/CKC 6542/01/0O: BERGON z Podhradí Boskovic M: VENDETA BLACK z Císařského mlýna

Majitel: Zuzana CACHOVÁ, Koclířov

Good spring of rib, little anxious, eyes could be darker.

Dobrá klenba hrudníku, trochu úzkostlivá, oči by mohly být tmavší.

176 FENY BT tř. OTEVŘENÁ PETITTE LIN z Usedlosti Újezdec V1, CAC

Nar.:21.12.2003CMKU/CKC 7505/03 O: AGENT 007 BOND Ywo M: AILEN z Hradu Špilberk

Majitel: Jindra DIBLÍKOVÁ, Vodňany

Typey (typal??) bitch of good size, pleasing in head and expression, nicely cushioned muzzle, kept profile well on the move. Good tail carriage.

Typická fenka správné velikosti, líbivá v hlavě i ve výrazu, pěkně vypolštářovaný čenich, v pohybu si držela dobře profil. Dobré nesení ocasu.

177 FENY BT tř. VÍTĚZŮ HENNETICA Rubínový květ V1, CAC, VB

Nar.: 8.3.2003 SPKP 1647 O: POWER Biely démon M: ERISANA Rubínový květ

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK - Svätý Jur

Well balanced, good type, pleasing outline and tail carriage, nice expression, bit short of coat, bright tan markings,great.

Dobře vyvážená, správný typ, líbivý formát a nesení ocasu, pěkný výraz, trochu krátká srst, jasné pálení, báječná.

178 FENY BT tř. VETERÁNŮ AMICITIA MAGNIFICA Res Pretiosa ---

Nar.:12.11.1992CSSKK 601/92/94 O: ONYX von der Saarmühle M: FAY z Císařského mlýna

Majitel: Jitka KUBÍČKOVÁ, Praha 7

179 FENY BT tř. VETERÁNŮ BRIXI Brno-Frost V1, NV

Nar.:22.10.1996CMKU/CKC 3685/96/9O: BERGON z Podhradí Boskovic M: AVE FELICITAS Res Pretiosa

Majitel: MUDr. Judita SKOUMALOVÁ, Brno

Nine years old today, lovely outline, very large round eyes, which I would prefer to be darker, excellent tail carriage, teeth in great condition.

Dnes je jí devět let, nádherný formát, velmi velké kulaté oči, které bych preferoval tmavší, výborné nesení ocasu, zuby ve výborné kondici.

180 FENY BT tř. VETERÁNŮ KEYLY z Císařského mlýna VD4

Nar.: 6.4.1993 CSSKK 1762/93/95 O: EDDY z Císařského mlýna M: HYRACO z Císařského mlýna

Majitel: MVDr. Irena KOCIÁNOVÁ, Brno

Happy 12 years old, good body shape, little light in eyes, I would prefere more cushioning of muzzle, good tail carriage, lots of coat.

Šťastná dvanáctiletá (fena), správný tvar těla, trochu světlé oči, preferoval bych více vyplněný čenich, správné nesení ocasu, spousta srsti.

 

 

 

 

 

181 FENY BT tř. VETERÁNŮ RAYA z Císařského mlýna VD3

Nar.: 2.2.1996 CMKU/CKC 3214/96/9 O: DENNY z Jiršu M: HYRACO z Císařského mlýna

Majitel: Jiřina SEVEROVÁ, Kněžice

Nearly 10 years, happy, cheerful disposition, slightly longer in coupling and in muzzle than I prefere, eyes could be darker, plenty of coat.

Skoro 10 let, šťastná, radostná povaha, trochu delší v bedrech a čenichu než já preferuji, oči by mohly být tmavší, spousta srsti.

182 FENY BT tř. VETERÁNŮ ULRIKA ze Zámku Lešná VD2

Nar.:15.1.1996 CMKU/CKC 3224/96/9 O: EDWIN EARL v.d Saarmühle M: DARK VELVET Serenade of Love

Majitel: Běla SOCHOROVÁ, Praha 4

Ten years bitch with good topline and tail carriage, nice size, a bit long in muzzle, I would prefere darker eyes, long well set ears.

Desetiletá fena s dobrou horní linií a nesením ocasu, pěkná velikost, trochu dlouhý čenich, preferoval bych tmavší oči, dlouhé dobře nasazené uši.

 

183 FENY BH tř. DOROSTU ALIS Jantarová růže N

Nar.:26.2.2005 CMKU/CKC 8226/05 O: CARLOS Růžový kavalír M: ELIZABETH z Města Zlína

Majitel: Ing. Marie STARALOVÁ, Praha 5

Well broken markings, big enough, lozenge spot, little long in muzzle, one size larger, than I prefere.

Dobře rozdělené barvy, dostatečně velká, kosočtverečná skvrna (na temeni - pozn. překl.), trochu delší čenich, o velikost větší než preferuji.

184 FENY BH tř. DOROSTU GLENNY QIRI Biely démon VN4

Nar.:17.3.2005 SPKP 1850 O: VERSACE Biely démon M: URTICA Biely démon

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK - Svätý Jur

Nicely proportioned bitch with lots to like, well marked, lovely head and expression, round dark eyes, with good size and good carriange, nicely angulated, not

at all happy on the move.

Fena pěkných proporcí, na níž je hodně co obdivovat, pěkně znakovaná, nádherná hlava a výraz, kulaté tmavé oči, s dobrou velikostí a nesením ocasu, pěkně

zaúhlená, ne úplně šťastná v pohybu.

185 FENY BH tř. DOROSTU GRACE od Zlatého Roxe N

Nar.:15.4.2005 CMKU/CKC 8334/05 O: FABRICIUS TWAI z Císařského mlýna M: TRINITY BOOM z Kamilkové zahrady

Majitel: Hana HANÁKOVÁ, Třebíč

Well marked puppy with pleasing eyes, long well set ears, shows some white in eye, not enough angulation in stifle, a little long in coupling.

Dobře vybarvené štěně s hezkýma očima, dlouhé, dobře nasazené uši, v oku ukazuje trochu bělmo, vzadu nedostatečné zaúhlení, trochu delší v bedrech.

186 FENY BH tř. DOROSTU ITICA Aldaha Gold VN1

Nar.:19.4.2005 CMKU/CKC 8342/05 O: Azalea AVE CAESAR M: AMELKA Rafpap

Majitel: Dana TOŠENOVJANOVÁ, Ostrava

Nice type of bitch, good size and shape, nice shoulders angulation, good neck, pleasing ribcage, short coupled, good tail carriage, untidy face markings,

overall very pleasing.

Pěkný typ fenky, správná velikost a tvar, pěkné zaúhlení lopatek, dobrý krk, půvabný hrudník, dobré nesení ocasu, nepravidelné znakování na tvářích, celkově

velmi pohledná.

187 FENY BH tř. DOROSTU My Exotic World PRETTY WOMAN VN2

Nar.:20.3.2005 CMKU/CKC 8541-05/0 O: BURJE van het Lamslang M: BLAZE OF GLORY Res Severa

Majitel: Daniela ŠPAČKOVÁ, Mladá Boleslav

Pretty bitch, good size, pleasing profile movements, a little deep in stop, showing some white in eye, eyes large dark and round, I would like more drive from

the rear, balanced outline.

Krásná fena, správná velikost, líbivý profil v pohybu, trochu hluboký stop, ukazuje trochu oční bělmo, oči velké, tmavé a kulaté, přál bych si (pohyb) více

hnaný zezadu, vyvážený formát.

188 FENY BH tř. DOROSTU WEINA LIZ z Usedlosti Újezdec VN3

Nar.:31.1.2005 CMKU/CKC 8196/05 O: Habanera's HITCHHIKER M: ILLUSION FLEUR z Usedlosti Újezdec

Majitel: RNDr. Jarmila FORSTOVÁ, Horoměřice

Lighly marked bitch with perfect lozange spot, a little long in muzzle, showing some white in eye, coupling should be shorter.

Lehce znakovaná fena s perfektní kosočtvercovou skvrnou, trochu delší v čenichu, ukazuje trochu oční bělmo, měla by být kratší v bedrech.

189 FENY BH tř. MLADÝCH ARABELA Líbezné tváře ---

Nar.:26.12.2004CMKU/CKC 8153/04 O: ELIOT ze Zámku Lešná M: IRIS Vanessa Atalanta

Majitel: Lucie HOFÍRKOVÁ, Pardubice

190 FENY BH tř. MLADÝCH BELLA Modranská Perla N - přeřazena do TD

Nar.:26.1.2005 SPKP 1834 O: VERSACE Biely démon M: BLACK BEAUTY Lemna Minor

Majitel: Viera STLOUKALOVÁ, SK - Bratislava

Well marked bitch with round dark eyes, which shows some white, a little long in muzzle, could be shorter in coupling, good tail carriage, I prefere more drive

from the rear.

Dobře vybarvená fena s kulatýma tmavýma očima, které ukazují trochu bělmo, trochu dlouhá v čenichu, mohla by být kratší, dobré nesení ocasu, preferuji

pohyb více hnaný zezadu.

191 FENY BH tř. MLADÝCH BUBBLE BEAU Jizutoji VD3

Nar.:30.12.2004CMKU/CKC 8156/04 O: NATHAN BOOM z Kamilkové zahrady M: ONLY PEARL Jizutoji

Majitel: Jiří HRADEČNÝ, Městec Králové

Well marked bitch with very good deep tan markings, perfect lozange on spot, one size larger than I prefere, I'd like better angulation of hind leg.

Dobře vybarvená fena s velmi dobrými tmavými znaky, skvrna ve tvaru perfektního kosočtverce, o velikost větší než preferuji, chtěl bych lepší úhlení zadních

nohou.

192 FENY BH tř. MLADÝCH CATRIONA Moravia Eden VD1

Nar.: 7.9.2004 CMKU/CKC 7925/04 O: Habanera's HITCHHIKER M: FALANGA TWAI z Císařského mlýna

Majitel: L. KRISTOVÁ+K. SLAVÍKOVÁ, Kunovice

One year bitch with well broken markings, large dark eyes showing some white, little long in muzzle, nose not black, nice topline, showing well.

Jednoroční fenka s dobře rozdělenými znaky, velké tmavé oči ukazují trochu bělmo, trochu dlouhá v čenichu, nos není černý, pěkná horní linie, předvádí se

dobře.

193 FENY BH tř. MLADÝCH EMILY Caroli Regis VD4

Nar.:17.10.2004CMKU/CKC 8057/04 O: CAIRO Biely démon M: GERTRUDA TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Mgr. Eva KONVALINKOVÁ, Kolín

Lightly marked bitch with perfect lozenge spot, little long in muzzle, showing some white in eyes, could be shorter in coupling.

Lehce znakovaná fena s perfektní kosočtverečnou skvrnou, trochu delší čenich, ukazuje trochu bělmo očí, měla by být kratší.

 

 

 

194 FENY BH tř. MLADÝCH ROSITA Prokopská hvězda VD2

Nar.:28.12.2004CMKU/CKC 8160/04 O: TOO GROOVY Jizutoji M: ISIDORA Prokopská hvězda

Majitel: Hana NOVÁKOVÁ, Praha 5

Well marked, very large round dark eyes, good dark eyerims, little long in muzzle, nose not black, I'd prefere more drive in handaction.

Dobře vybarvená, velmi velké kulaté tmavé oči, správně tmavé okraje víček, trochu dlouhá v čenichu, nos není černý, preferoval bych živější předvedení.

195 FENY BH tř. MLADÝCH TOSCA LILI z Usedlosti Újezdec VD

Nar.:31.10.2004CMKU/CKC 8070/04 O: OBERON TWAI z Císařského mlýna M: CLEMENTINA Perla Olešné

Majitel: Jiřina JÁNOŠÍKOVÁ, Praha 10

Large round eyes showing some white, little long in coupling, I'd prefere more drive from quarters, well set ears of good long.

Velké kulaté oči ukazují trochu bělmo, trochu dlouhá v těle, preferoval bych větší akci zezadu, dobře nasazené uši správné délky.

196 FENY BH tř. MEZITŘÍDA AMÉLIE Bouře přichází V3

Nar.: 6.4.2004 CMKU/CKC 7719/04 O: ROCKWELL de Castelburry M: BERONA Varadov

Majitel: Romana VAVŘINOVÁ, Praha 4

Nicely marked bitch with long well set ears, slightly anxious in expression, large dark round eyes with good eye rims, would prefere more drive from the rear.

Pěkně vybarvená fenka s dlouhýma, dobře nasazenýma ušima, lehce nervózní ve výrazu, velké kulaté oči s dobrými okraji víček, preferoval bych více pohybu

zezadu.

197 FENY BH tř. MEZITŘÍDA Azalea EXCLUSIVE V

Nar.: 8.11.2003 PKR-IX 43 905 O: Miletree NIJINSKY'S SECRET M: ROYAL HIGHNESS de la Fieffe au Songeur

Majitel: Jadwiga GÓRSKA, Polska, Mikolów

Well proportion, pleasing head and expression, very long good set ears, one size larger than I like, untidy hind movements, well angulated, cheerful

disposition.

Správné proporce, líbivá hlava a výraz, velmi dlouhé, dobře nasazené uši, o velikost větší než mám rád, neuspořádaný pohyb zadních, dobře zaúhlená, veselá

povaha.

198 FENY BH tř. MEZITŘÍDA BERENICA Llewellyn Bohemia VD

Nar.:15.3.2004 CMKU/CKC 7668/04 O: BINGO Miláček králů M: ANOUSCHKA z Hařilovy samoty

Majitel: Šárka SOUKUPOVÁ, Chotěboř

18 monts bitch with perfect lozenge spot, nice size, rather anxious, a bit deep in stop, showing some white on eyes, I'd prefere more drive from rear.

18-ti měsíční fena s perfektní kosočtvercovou skvrnou, pěkná velikost, poněkud nervózní, trochu hluboký stop, trochu ukazuje oční bělmo, preferoval bych

pohyb hnaný více zezadu.

199 FENY BH tř. MEZITŘÍDA BETTY Královská hvězda VD

Nar.:12.5.2004 CMKU/CKC 7764/04 O: WOODY Květ sakury M: AJKA z Velké Losenice

Majitel: Jolana BÁČOVÁ, Brandýsek

Very good large round dark eyes, rather on the large side for me, not enough angulation in shoulders and quarters.

Velmi dobré, velké, kulaté tmavé oči, poněkud větší velikosti pro mne, nedostatečné úhlení v lopatkách i vzadu.

200 FENY BH tř. MEZITŘÍDA EVITHA Spanilá věž V1, CAC

Nar.: 4.1.2004 CMKU/CKC 7552/04 O: GADDE FATIO Rubínový květ M: VERENICA Biely démon

Majitel: J.+A. VETEŠNÍKOVI, Obrataň

Attractive bitch with large round dark eyes, a little larger than I prefere, well handled, enough angulation, front rear, good coupling.

Atraktivní fena s velkýma, kulatýma, tmavýma očima, trochu větší než preferuji, dobře předvedena, dostatečné úhlení, vepředu vzadu, dobrá stavba.

 

 

 

201 FENY BH tř. MEZITŘÍDA HERMÍNA z Cerekvické stráně VD

Nar.:10.4.2004 CMKU/CKC 7737/04 O: FABRICIUS TWAI z Císařského mlýna M: FLEUR Evaška

Majitel: Lumír KRÁL, Praha 6

Happy bitch of 18 month, perfect lozange on spot, showing some white on eyes, size larger than I like, well broken marking.

Šťastná 18-ti měsíční fenka, perfektní kosočtverečná skvrna, v očích ukazuje trochu bělmo, velikost větší než mám rád, dobře rozdělené barvy.

202 FENY BH tř. MEZITŘÍDA PEARL TRIES Biely démon V2, res. CAC

Nar.:19.12.2003CMKU/CKC 8133-04/0O: VERSACE Biely démon M: MERIEM Biely démon

Majitel: Hana BRÁZDILOVÁ, Fryšták

Pretty bitch of good size and shape, well balanced outline, pleasing profile movements, I 'd prefere more drive from the rear, showing some white on eyes, tan

very deep colour.

Krásná fena správné velikosti a tvaru, dobře vyvážený profil, líbivý profil v pohybu, preferoval bych více akci vycházející zezadu, ukazuje trochu oční bělmo,

tříslová barva je velmi tmavá.

203 FENY BH tř. MEZITŘÍDA RUSTIGA TRIES Biely démon V4

Nar.: 5.3.2004 CMKU/CKC 7777-04/0 O: Immenhof's NIKITO M: WENITA Biely démon

Majitel: Hana HANÁKOVÁ, Třebíč

Slightly marked bitch of good size and shape, large dark round eyes, not much coat at present, I'd prefere more angulation of the quarters, good topline, nice

profile movements, needs more drive.

Slabě znakovaná fena správné velikosti a tvaru, velké, tmavé kulaté oči, v současnosti nemá mnoho srsti, preferoval bych lepší úhlení, dobrá horní linie, pěkný

profil v pohybu, potřebuje lepší akci.

204 FENY BH tř. OTEVŘENÁ BERONA Varadov VD4

Nar.:11.6.2002 CMKU/CKC 6758/02/0 O: JURÁŠEK Fraking M: ILCA Hvězdný třpyt

Majitel: Romana VAVŘINOVÁ, Praha 4

3 years old bitch with perfect lozenge spot, excellent eyes, well set ears, I'd prefere more cushioning under the eyes, a longer upper arm.

Tříletá fena s perfektní kosočtvercovou korunkou, výborné oči, dobře nasazené uši, preferoval bych více výplně pod očima, delší horní část končetin.

205 FENY BH tř. OTEVŘENÁ CONY Zaječická Horka VD

Nar.:30.8.2002 CMKU/CKC 6949/02/0 O: ROCKWELL de Castelburry M: GALTEE Kodaikanal

Majitel: Lenka VÁCHOVÁ, Pyšely

Well marked bitch with good ribcage, a bit strong head, showing some white of eye, nose pigments not black.

Dobře zbarvená fena s dobrým hrudníkem, trochu hrubá hlava, ukazuje trochu oční bělmo, nosní pigment není černý.

206 FENY BH tř. OTEVŘENÁ FERGIE Hanácký ráj VD

Nar.:30.10.2002CMKU/CKC 7051/02/0O: ELIOT ze Zámku Lešná M: DAFNE TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Ing. Radomír UHER, Prostějov

Well marked bitch, very big eyes, I'd prefere longer ears, a little heavy in type, tail a bit high.

Dobře zbarvená fena, velmi velké oči, preferoval bych delší uši, trochu těžká v typu, ocas o něco výše.

207 FENY BH tř. OTEVŘENÁ GERTRUDA TWAI z Císařského mlýna ---

Nar.:21.10.2001CMKU/CKC 6413/01/0O: Royal Companion SIMPLY THE BEST M: AWARA TWAI z Císařského mlýna

Majitel: L.CIKTROVÁ + J.PALÁN, Praha 10

208 FENY BH tř. OTEVŘENÁ GINKY Rubínový květ V2, res. CAC

Nar.:27.6.2002 SPKP 1572 O: Immnehof's DREAM LOVER M: NAILEEN Biely démon

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK - Svätý Jur

Well marked bitch with good eyes, little heavy in type, good profile movements and tail carriage, good pigment of nose and eyerims.

Dobře vybarvená fena s dobrýma očima, trochu těžká v typu, správný profil v pohybu a nesení ocasu, dobrý pigment nosu a okrajů očních víček.

 

 

 

209 FENY BH tř. OTEVŘENÁ HOLLY Dejvické údolí VD

Nar.:30.10.1998CMKU/CKC 4763/98/0O: EVENING Dejvické údolí M: Aneridee CHRISTMAS CAROL

Majitel: Ing. Bohumil VONDRÁČEK, Praha 6

Happy 7years bitch, very grace, very good eyes in shape and size, could be a little darker, a little heavy in type for me.

Šťastná 7-mi letá fena, velmi šarmantní, velmi dobré oči tvarem a velikostí, mohly by být trochu tmavší, pro mne trochu těžká v typu.

210 FENY BH tř. OTEVŘENÁ IRIS Vanessa Atalanta V1, CAC

Nar.: 1.2.2003 CMKU/CKC 7157/03/0 O: ROCKWELL de Castelburry M: FÄLLDIN TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Lucie HOFÍRKOVÁ, Pardubice

Attractive bitch, well marked, pleasing outline, very good eyes, long well set ears, good pigments.

Atraktivní fena, dobře znakovaná, líbivý formát, velmi dobré oči, dlouhé dobře nasazené uši, dobrá pigmentace.

211 FENY BH tř. OTEVŘENÁ PAMELA Fraking VD

Nar.:11.8.2003 CMKU/CKC 7372/03 O: JURÁŠEK Fraking M: BETSI Aldaha Gold

Majitel: Věra LAPÁČKOVÁ, Slaný

Lovely deep tan markings, size larger, than I like, a bit ... (vypadlo slovo) in coupling, good tail carriage.

Nádherné tmavohnědé znaky, větší velikost, než mám rád, trochu ... v bedrech, správné nesení ocasu.

212 FENY BH tř. OTEVŘENÁ TRINITY BOOM z Kamilkové zahrady VD3

Nar.:27.3.2003 CMKU/CKC 7217/03 O: Stonehill's MILLENNIUM NOW or NEVER M: LOLLIPOP BOOM z Kamilkové zahrady

Majitel: Marie KULHAVÁ, Humpolec

Good shoulders but size larger, than I prefere, pleasing profile movements and tail carriage, I'd prefere a shorter coupling, very long well set ears, good eyes

but some white showing.

Dobré lopatky, ale velikost je větší než preferuji, v pohybu líbivý profil a nesení ocasu, preferoval bych kratší stavbu těla, velmi dlouhé dobře nasazené uši,

dobré oči, ale ukazují něco bělma.

213 FENY BH tř. VÍTĚZŮ Anncourt HONEY HONEY V1, CAC, VB

Nar.:12.1.2001 CMKU/CKC 7045-02/0 O: Chantiz TYCOON M: Anncourt ABBA

Majitel: R.+K. ŠMEJKALOVI, Straky

Classic bitch with lovely head, eyes, ears, neck, beautiful outline, very good tail carriage, in super condition, balanced of muzzle to skull most impressive,

excellent profile movements.

Klasická fenka s nádhernou hlavou, očima, krkem, krásný formát, velmi dobré nesení ocasu, v super kondici, vyvážení čenichu vzhledem k lebce je nanejvýš

působivé, výborný profil v pohybu.

214 FENY BH tř. VÍTĚZŮ DULSINEA TWAI z Císařského mlýna V2, res. CAC

Nar.:21.6.2000 CMKU/CKC 5710/00/0 O: Stonehill's LOVE STORY M: Stonehill's WATERLILY

Majitel: Lucie KUDLÁČKOVÁ, Praha 4

Sound moving bitch of good type, pleasing head and the expression, good topline, well set long ears, good tail carriage, a little deep in stop.

Důkladně se pohybující fena správného typu, líbivá hlava a výraz, dobrá horní linie, dobře nasazené dlouhé uši, správné nesení ocasu, trochu hluboký stop.

215 FENY BH tř. VÍTĚZŮ JOCELYN Dejvické údolí V

Nar.:13.5.2000 CMKU/CKC 5658/00/0 O: WILSON z Císařského mlýna M: Aneridee CHRISTMAS CAROL

Majitel: Ing. Zdeněk STEHLÍK, Praha 6

Smart moving bitch with good topline and tail carriage, a size larger than I prefer, large round dark eyes, long well set eyes, a little heavy in the skull for a

bitch, deep tan marking.

Bystře se pohybující fena s dobrou horní linií a nesením ocasu, velikost větší než preferuji, velké kulaté tmavé oči, dlouhé správně nasazené uši, na fenu trochu

těžší v lebce, tmavohnědé znakování.

216 FENY BH tř. VÍTĚZŮ KISS THE BEST Arušava V3

Nar.:13.7.2003 CMKU/CKC 7333/03/0 O: Royal Companion SIMPLY THE BEST M: MILVA vom Cavaliechen

Majitel: Jiřina SEVEROVÁ, Kněžice

Attractive bitch with very good large eyes and correctly pigment eyerims, good balance of muzzle to skull, slighty heavier in type than I prefer, covered the

ground well moving.

Atraktivní fena s velmi krásnýma velkýma očima a správně pigmentovanými okraji očních víček, dobré vyvážení čenichu vzhledem k lebce, trošku těžší v typu

než preferuji, pokryla plochu pěkným pohybem.

217 FENY BH tř. VÍTĚZŮ ORCA Dejvické údolí V4

Nar.:29.1.2003 CMKU/CKC 7163/03/0 O: IDOL Dejvické údolí M: Aneridee CREST of HEATRS

Majitel: Jiřina SEVEROVÁ, Kněžice

Well marked bitch of pleasing proportions, although a little larger than I prefer, very good eyes which showing some white, well set ears with adequate length.

Dobře zbarvená fena líbivých proporcí, i když trošku větší než preferuji, velmi dobré oči, které ukazují trochu bělmo, dobře nasazené uši odpovídající délky.

218 FENY RU tř. DOROSTU CEECEE MAID Bungee-Ann N

Nar.:15.4.2005 CMKU/CKC 8331/05 O: JESENIUS ze Zámku Lešná M: BARUNKA z Údolí Nisy

Majitel: Pavla NEUMANNOVÁ, Litoměřice

Six month, nice size, pleasing angulation, carrying tail too high, some white markings, pleasing overall type.

Šest měsíců, pěkná velikost, půvabné úhlení, nese ocas příliš vysoko, něco bílých znaků, celkově líbivý typ.

219 FENY RU tř. DOROSTU DAHLIA z Buškova hradu VN2

Nar.:31.3.2005 CMKU/CKC 8291/05 O: Swynworth INDOXYL M: ESCADA Perle du Sahel

Majitel: A. BEDOUI-PERGLEROVÁ, Hostivice

7month puppy, with very pleasing body shape, good size and substance, very large dark eyes, well pigmented eyerims, well set ears of good length, good topline

and tail carriage, mouth not scissors.

7-mi měsíční štěně s velmi půvabným tvarem těla, správná velikost a substance, velmi velké tmavé oči, dobře pigmentované kraje očních víček, dobře nasazené

uši správné délky, dobrá horní linie a nesení ocasu, skus není nůžkový.

220 FENY RU tř. DOROSTU DIRKÉ ze Západní stráně VN3

Nar.:30.3.2005 CMKU/CKC 8309/05 O: Lisgarth DYLAN THOMAS M: ITHRYN Li-Ro Moravia

Majitel: Zuzana VAJDOVÁ, Havířov

Very pleasing puppy with good angulation, very good eyes, ears, head and the expression, very pleasing front movements, level topline, good tail carriage,

good body shape.

Velmi pohledné štěně s dobrým úhlením, velmi dobré oči, uši, hlava a výraz, velmi pohledný pohyb zepředu, rovná horní linie, dobré nesení ocasu, dobrý tvar

těla.

221 FENY RU tř. DOROSTU DOMINIKA CHERRY z Mokropes VN

Nar.:31.3.2005 CMKU/CKC 8373/05 O: BONIFÁC FAWLER z Mokropes M: CHERRY LIN z Usedlosti Újezdec

Majitel: Mgr. Alena ČÍHALOVÁ, Černošice

A baby with big dark eyes, coat a little piler than some not so well developed, good size, pleasing spring of rib and outline.

Mládě s velkýma tmavýma očima, srst je trochu hustší než u toho, kdo není tak dobře vyvinutý, správná velikost, pěkná klenba hrudníku a formát.

222 FENY RU tř. DOROSTU FIRUZÉ QIRI Biely démon VN1, NFD

Nar.:13.3.2005 SPKP 1848 O: Swynworth INDOXYL M: TANITA Biely démon

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK - Svätý Jur

Very appealing baby with everything on the ring place, excellent head, eyes, ears and expression, good angulation, level topline, good tail carriage, pleasing

movement from any angle, very cheerfull disposition.

Velmi přitažlivé mládě díky čemukoliv ve výstavním kruhu, výborná hlava, oči, uši a výraz, správné úhlení, rovná horní linie, správné nesení ocasu, líbivý

pohyb z jakéhokoliv úhlu, velmi veselá povaha.

223 FENY RU tř. DOROSTU FLORIDA Caroli Regis VN4

Nar.: 9.3.2005 CMKU/CKC 8285/05 O: Swynworth INDOXYL M: GINFIZZ Sladká krása

Majitel: L.CIKRTOVÁ + J.PALÁN, Praha 10

7moth baby still immature, but nicely made and of good type and size, needs to develop more cushioning in muzzle and strenghten in hind movement, good

topline and tail carriage.

7-mi měsíční mládě, ještě nevyspělé, ale pěkně stavěné a dobrého typu a velikosti, potřebuje se vyvinout více výplní na čenichu a zesílit v pohybu v zadní partii,

dobrá horní linie a nesení ocasu.

224 FENY RU tř. DOROSTU GERENICA Terako N

Nar.:11.4.2005 CMKU/CKC 8317/05 O: LANCELOT Biely démon M: BRIXI Pernštejnský anděl

Majitel: MVDr. Irena KOCIÁNOVÁ, Brno

7 month baby with big dark eyes, good size, little longer in coupling.

7-mi měsíční štěně s velkýma tmavýma očima, správná velikost, trochu delší v bedrech.

225 FENY RU tř. MLADÝCH AGÁTA Arinin sen V2

Nar.:15.6.2004 CMKU/CKC 7848/ O: HAPPY z Horpu M: ERRIANA Zlatý zázrak

Majitel: Ludmila MOTLOVÁ, Černošice

16month bitch of good size and type, very good eyes, good ear set, correct tail carriage, needs more training, but overall pleasing.

16-ti měsíční fena správné velikosti a typu, velmi dobré oči, správné nasazení uší, korektní nesení ocasu, potřebuje více tréninku, ale celkově líbivá.

226 FENY RU tř. MLADÝCH CATHERINE z Panství Lomnice V4

Nar.: 1.12.2004 CMKU/CKC 8138/04 O: HAPPY z Horpu M: ANTOINETTE z Panství Lomnice

Majitel: MAJERNÍKOVÁ+PŘIKRYLOVÁ, Lomnice u Tišnova

Pleasing proportions, nicely angulated, good head type, well set ears, good tail carriage, good size.

Líbivé proporce, pěkně úhlená, správný typ hlavy, dobře nasazené uši, správné nesení ocasu, dobrá velikost.

227 FENY RU tř. MLADÝCH IRULAN Rubínový květ V1, CAJC

Nar.:28.10.2004CMKU/CKC 8079/04 O: LANCELOT Biely démon M: ERISANA Rubínový květ

Majitel: Renata DRAJSAJTLOVÁ, Tršice

Very pleasing, well grown 12month puppy of excellent proportions, lovely angulation, lovely balanced outline, correct topline and tail carriage, lovely turn of

stifle, absolutely right for size and shape and substance, most pleasing head and expression.

Velmi pohledné, dobře rostlé 12-ti měsíční štěně s výbornými proporcemi, nádherné úhlení, nádherně vyvážený formát, korektní horní linie a nesneí ocasu,

nádherné úhlení zadních, absolutně správná velikost a tvar a hmota, nevíce líbivá hlava a výraz.

 

228 FENY RU tř. MLADÝCH SISSI DARLEE z Usedlosti Újezdec V3

Nar.: 1.10.2004 CMKU/CKC 7946/04 O: FOWLER TWAI z Císařského mlýna M: DARLEE LADY Tempo-Krč

Majitel: Jindra DIBLÍKOVÁ, Vodňany

Pleasing puppy with nicely cushioned muzzle, right size and type, would prefere a little more angulation in hind leg, excellent eyes, needs more confidence.

Líbivé štěně s pěkně vyplněným čenichem, správná velikost a typ, preferoval bych trochu větší zaúhlení zadních nohou, výborné oči, potřebuje více jistoty.

229 FENY RU tř. MEZITŘÍDA FLOPSY z Podhradí Boskovic V2 --

Nar.: 6.4.2004 CMKU/CKC 7729/04 O: LANCELOT Biely démon M: GINGER Vanessa Atalanta

Majitel: Martina ŠEBELOVÁ, Boskovice

Pleasing bitch of good size and type, very large dark eyes, well set ears of good length, good topline and tail carriage, a little anxious. Slightly deep in stop.

Líbivá fenka správné velikosti a typu, velmi velké tmavé oči, dobře nasazené uši správné délky, správná horní linie a nesení ocasu, trochu nervózní. Trochu

hluboký stop.

230 FENY RU tř. MEZITŘÍDA MERRYL Li-Ro Moravia VD3

Nar.:22.3.2004 CMKU/CKC 7674/04 O: VIRGIL z Císařského mlýna M: BRANDELLA Li-Ro Moravia

Majitel: Sylvie ROHÁČKOVÁ, Semily

Smart moving bitch with good topline and tail carriage, a little long in coupling, very large eyes, but muzzle longer and less cushioned than I would like, well

trained.

Bystře se pohybující fena s dobrou horní linií a nesením ocasu, trochu dlouhá v bedrech, velmi velké oči, ale čenich je delší a méně vyplněný než bych chtěl,

dobře trénovaná.

231 FENY RU tř. MEZITŘÍDA NIKÉ DEA Res Pretiosa V1, CAC

Nar.: 9.12.2003 CMKU/CKC 7549/03/0 O: BUCKINGHAM ze Zámku Lešná M: HANNAH Res Pretiosa

Majitel: Helena+Jan MAJERNÍKOVI, Lomnice u Tišnova

Attractive bitch with very good movement from all angles, reach (má být patrně "rich" - pozn překl.) front movement and plenty of drive from behind, balanced

outline, well angulated shoulders and quarters.

Atraktivní fena s velmi dobrým pohybem ze všech úhlů, hojný pohyb vepředu a spousta aktivity zezadu, vyvážený formát, dobře zaúhlené lopatky a zadní partie.

 

232 FENY RU tř. OTEVŘENÁ EMILY NEVER Bedit VD3

Nar.:12.7.2003 CMKU/CKC 7723/03 O: Stonehill's MILLENNIUM NOW OR NEVER M: FLORA ze Zelené

Majitel: Dana ZOULOVÁ, Ústí nad Labem

Larger type bitch with big round dark eyes, head carriange a bit low, not very self confident, pleasing balanced outline, but a little large than I prefere, nose

not quite black.

Fena většího typu s velkýma, kulatýma tmavýma očima, trochu nízké nesení hlavy, není si příliš sebejistá, líbivý vyvážený formát, ale trochu větší než preferuji,

nos není zcela černý.

233 FENY RU tř. OTEVŘENÁ KARY-AN Li-Ro Moravia VD2

Nar.:22.4.2003 CMKU/CKC 7262/03/0 O: DENIS MAN Tempo-Krč M: JETSETTER LADY of Fairytale castle

Majitel: Libuše+Iva DOSEDĚLOVÁ, Brno

Smart moving bitch with very good eyes and black nose pigments. Ears well set and good lenght, sightly long in coupling and a little ...(zde zřejmě chybí ještě

jedno slovo - pozn. překl.) than I prefere.

Bystře se pohybující fena s velmi dobrýma očima a černým nosním pigmentem. Uši dobře nasazené a správné délky, trochu delší v bedrech a trochu ... než

preferuji.

234 FENY RU tř. OTEVŘENÁ TIGER MOTH of Woodville V1, CAC

Nar.: 7.4.2002 LOF 018834/04419 O: OBISPO of Woodville M: MRS. ROBINSON of Woodville

Majitel: A. BEDOUI-PERGLEROVÁ, Hostivice

Small pretty bitch with very good body shape, short coupled a little low on the leg, but excellent tail carriage and very large dark eyes and correct lenghth of

muzzle, moved well enough keeping a level topline never stopped wagging her tail, nicely agulationded quarters.

Malá krásná fena s velmi dobrým tvarem těla, krátce stavěná, trochu nízké nohy, ale výborné nesení ocasu a velmi velké tmavé oči a správná délka čenichu,

pohybuje se dostatečně dobře, přitom si udržuje rovnou horní linii a nikdy nepřestává vrtět svým ocasem. Pěkné zaúhlení.

235 FENY RU tř. VÍTĚZŮ FRENCH KISS Perle du Sahel V1, CAC, VB, KV

Nar.: 5.8.2003 CMKU/CKC 7326/03/0 O: Leelybn TWISTER M: ONLY a ROSE d' Ysatis

Majitel: A. BEDOUI-PERGLEROVÁ, Hostivice

Striking bitch of excellent size and type. Good angles both ends. Excellent topline and tail carriage, moved with assurrance, very pretty head with excellent

dark large eyes. Correct lenght muzzle, good ear set.

Pozoruhodná fena výborné velikosti a typu. Správné úhlení na obou koncích. Výborná horní linie a nesení ocasu, pohybuje se s jistotou, velmi krásná hlava

s výbornýma tmavýma velkýma očima.

236 FENY RU tř. VÍTĚZŮ LOSTRESS Biely démon V2,---

Nar.:27.8.2000 SPKP 1226 O: SEAN PANTA RHEI v' t. Heeske M: IZAURA Biely démon

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK - Svätý Jur

Well made bitch of good proportions, one size larger than I prefere. Well constructed and good angulation and shoulders and quarters, eyes could be darker.

Well set ears of good lenght.

Dobře utvářená fena správných proporcí, o velikost větší než preferuji. Dobře stavěná a dobré úhlení, lopatky a zadní část, oči by mohly být tmavší. Dobře

nasazené uši správné délky.

237 FENY RU tř. VETERÁNŮ JETSETER LADY of Fairytale castle V1

Nar.:10.12.1996CMKU/CKC 7084-02/9O: Royal Comapnion DÉJA VU M: A KIND OF MAGIC of Fairytale castle

Majitel: Libuše+Iva DOSEDĚLOVÁ, Brno

Athletic 9 year old moving superbly, nice type, super eyes, long well set ears, really enjoying herself.

Atletická 9-ti letá (fena) skvěle se pohybující, pěkný typ, super oči, dlouhé, dobře nasazené uši, skutečně se dobře baví.

 

 

 

 

 

238 FENY TR tř. DOROSTU Aneridee BOHEMIAN DREAM ---

Nar.:11.4.2005 FIN 26313/05 O: Homerbrent DELROY M: Aneridee BOHEMIA TOUCH

Majitel: Irena KAUPPI, Praha 6

239 FENY TR tř. DOROSTU FLORENTINA Spanilá věž VN1

Nar.:30.3.2005 CMKU/CKC 8276/05 O: NABUCO TRIES Biely démon M: VERENICA Biely démon

Majitel: Dis. Aneta MATÝSKOVÁ, Kokory

7 months puppy of good size and type, good topline and tail carriage, pleasing profile movement, round eyes, would prefere more white head markings but good

length of muzzle and correct tan markings.

7-mi měsíční štěně správné velikosti a typu, dobrá horní linie a nesnení ocasu, úhledný profil v pohybu, kulaté oči, preferoval bych více bílé barvy na hlavě,

ale správná délka čenichu a korektní pálení.

 

 

 

240 FENY TR tř. DOROSTU LAVINIA Rubínový květ VN2

Nar.:23.3.2005 CMKU/CKC 8272/05 O: BEAUTIFUL Rubínový květ M: FERUCCIA Rubínový květ

Majitel: Renata DRAJSAJTLOVÁ, Tršice

Pretty 7 months puppy good size and type. Still immature but pleasing overall. Needs to strengthen behind. Good tail carriage and topline, would prefere more

white markings. Very good large eyes and correct lenght of muzzle.

Krásné 7-mi měsíční štěně dobré velikosti a typu. Dosud nedospělé, ale celkově líbivé.Vzadu potřebuje zesílit. Správné nesení ocasu a horní linie, preferoval

bych více bílých znaků. Velmi dobré velké oči a korektní délka čenichu.

241 FENY TR tř. DOROSTU TIFFANY Fraking N

Nar.:27.3.2005 CMKU/CKC 8303/05 O: NOEL Dejvické údolí M: BETSI Aldaha Gold

Majitel: Iveta LOUDOVÁ, Pchery

7 months puppy with good topline and tail carriage, a little long in body. Showing some white around the eyes. Needs (to be) more self confident. Good tan

face markings.

7-mi měsíční štěně s dobrou horní linií a nesením ocasu, trochu dlouhá v těle. Ukazuje trochu bělmo kolem očí. Potřebuje být více sebejistá. Dobré pálení na

tvářích.

 

 

 

242 FENY TR tř. MLADÝCH AILEN Kolonáda Poděbrady D

Nar.: 3.9.2004 CMKU/CKC 7891/04 O: FABRICIUS TWAI z Císařského mlýna M: MICHEL Fraking

Majitel: Jolana BÁČOVÁ, Brandýsek

13 months bitch rather long in body. Very long ears, cheerful disposition. Well broken markings, showing some white of eye. Needs more coat.

13-ti měsíční fena poněkud dlouhá v těle. Velmi dlouhé uši, veselá povaha. Dobře rozdělené barvy, ukazuje něco očního bělma. Potřebuje více srsti.

243 FENY TR tř. MLADÝCH AIMY Kolonáda Poděbrady D

Nar.: 3.9.2004 CMKU/CKC 7892/04 O: FABRICIUS TWAI z Císařského mlýna M: MICHEL Fraking

Majitel: Květoslava ŠVAJDLENKOVÁ, Plasy

13 months bitch rather long in body and muzzle. Long well set ears. Needs more training.

13-ti měsíční fena, poněkud dlouhá v těle a čenichu. Dlouhé dobře nasazené uši. Potřebuje více tréninku.

244 FENY TR tř. MLADÝCH ALISS Kolonáda Poděbrady D

Nar.: 3.9.2004 CMKU/CKC 7893/04 O: FABRICIUS TWAI z Císařského mlýna M: MICHEL Fraking

Majitel: Vendulka DENEMARKOVÁ, Městec Králové

13 months bitch rather long in body and muzzle. Very long ears, cheerful disposition.

13-ti měsíční fena, poněkud dlouhá v těle a čenichu. Velmi dlouhé uši, veselá povaha.

245 FENY TR tř. MLADÝCH ANGELA Kolonáda Poděbrady D

Nar.: 3.9.2004 CMKU/CKC 7895/04 O: FABRICIUS TWAI z Císařského mlýna M: MICHEL Fraking

Majitel: Dana FEJFAROVÁ, Poděbrady

14 months old bitch rather long in body, good round dark eyes of good size. Moving very closed behind with not enough drive.

14 měsíců stará fena, poněkud dlouhá v těle, dobré kulaté tmavé oči správné velikosti. V pohybu je vzadu velmi úzká s nedostatečnou hnací silou.

246 FENY TR tř. MLADÝCH ARANKA Líbezné tváře D

Nar.:26.12.2004CMKU/CKC 8154/04 O: ELIOT ze Zámku Lešná M: IRIS Vanessa Atalanta

Majitel: Lucie HOFÍRKOVÁ, Pardubice

10 months bitch, well broking markings, rather narrow in chest. Moving closed behind. Good eyes, muzzle correct lenght.

10-ti měsíční fena, dobře rozdělené barvy, trochu úzká v hrudi. Vzadu je při pohybu úzká. Dobré oči, čenich má korektní délku.

247 FENY TR tř. MLADÝCH BAUCIS QIRI Biely démon VD

Nar.:21.10.2004SPKP 1815 O: Judyland DIAMOND CHIP M: Immenhof's ROXETTE

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK - Svätý Jur

12 monts bitch with good topline and tail carriage. Well sprung ribs. Large dark round eyes, long well set ears. OK for size. Would prefere stronger hind

movement.

12-ti měsíční fena s dobrou horní linií a nesením ocasu. Dobře klenutá žebra. Velké, tmavé, kulaté oči, dlouhé dobře nasazené uši. Velikost je OK. Preferoval

bych vzadu silnější pohyb.

 

 

 

248 FENY TR tř. MLADÝCH ELSA Caroli Regis VD4

Nar.:17.10.2004CMKU/CKC 8060/04 O: CAIRO Biely démon M: GERTRUDA TWAI z Císařského mlýna

Majitel: L.CIKRTOVÁ + J.PALÁN, Praha 10

1 year bitch with good profile movement and tail carriage, long well set ears, round dark eyes with well pigmented rims, very chearfull.

Roční fena s dobrým profilem v pohybu a nesením ocasu, dlouhé dobře nasazené uši, kulaté tmavé oči s velmi dobře pigmentovanými víčky, velmi veselá.

249 FENY TR tř. MLADÝCH IVY Rusavská koliba VD

Nar.: 4.11.2004 CMKU/CKC 8085/04 O: EUGEN TWAI z Císařského mlýna M: BIANKA Aldaha Gold

Majitel: Lucie RIŠKOVÁ, Praha 3

1 year old bitch, good topline and tail carriage, a little longer than I prefere. Good lay back of shoulder, nice neck, round dark eyes showing some white,

needs more cushioning in muzzle.

Rok stará fena, dobrá horní linie a nesení ocasu, trochu delší než preferuji. Dobrá dozadu položená lopatky, pěkný krk, kulaté tmavé oči ukazují trochu bělmo,

potřebuje více výplně na čenichu.

250 FENY TR tř. MLADÝCH JACYNTHE Perle du Sahel V1, CAJC, NMF, BOB

Nar.:20.8.2004 CMKU/CKC 7861/04 O: Toraylac PADRUIG M: TROPHY STAR de la Fieffe au Songeur

Majitel: A. BEDOUI-PERGLEROVÁ, Hostivice

14 month old bitch of excellent shape and size. Lovely head and expression, long well set ears, muzzle of correct lenght and balanced to skull. Excellent

markings, good topline and tail carriage.

14-ti měsíční fenka výborného tvaru a velikosti. Nádherná hlava a výraz, dlouhé dobře nasazené uši, čenich správné délky a poměru k lebce. Výborné rozdělení

barev, dobrá horní linie a nesení ocasu.

251 FENY TR tř. MLADÝCH KLEOPATRA ze Starého Dobrasa ---

Nar.:29.7.2004 CMKU/CKC 8018/04 O: FABRICIUS TWAI z Císařského mlýna M: FELINA ze Starého Dobrasa

Majitel: Ing. Jaromíra WELLARTOVÁ, Ostrava

252 FENY TR tř. MLADÝCH MINNIE od Jihlavské brány VD

Nar.: 1.9.2004 CMKU/CKC 7883/04 O: FABRICIUS TWAI z Císařského mlýna M: MELISA BOOM z Kamilkové zahrady

Majitel: Milan JIRKA, Vrchlabí

13 months old bitch with good spring of rib and bright markings. Narrow white blaze. Eyes large but could be darker. Long well set ears. Moved close behind.

13-ti měsíční fenka s dobrou klenbou hrudníku a jasným pálením. Úzká bílá lysina. Oči jsou velké, ale mohly by být tmavší. Dlouhé dobře nasazené uši. Vzadu

při pohybu úzká.

253 FENY TR tř. MLADÝCH REGIA Prokopská hvězda ---

Nar.:28.12.2004CMKU/CKC 8158/04 O: TOO GROOVY Jizutoji M: ISIDORA Prokopská hvězda

Majitel: Ing. Petr MORÁVEK, Praha 5

254 FENY TR tř. MLADÝCH TRAVIATA LILI z Usedlosti Újezdec VD3

Nar.:31.10.2004CMKU/CKC 8071/04 O: OBERON TWAI z Císařského mlýna M: CLEMENTINA Perla Olešné

Majitel: Olga HÁJKOVÁ, Horoměřice

1 year old bitch with nice body shape. Muzzle of correct lenght. Long well set ears, good topline, would prefere more angulation behind. Little strong in skull

and slightly deeper stop than I prefere.

1 rok stará fena s pěkným tvarem těla. Čenich má správnou délku. Dlouhé dobře nasazené uši, správná horní linie, preferoval bych větší zaúhlení vzadu. Trochu

silná v lebce a (má) nepatrně hlubší stop než já preferuji.

255 FENY TR tř. MLADÝCH TURANDOT LILI z Usedlosti Újezdec VD

Nar.:31.10.2004CMKU/CKC 8072/04 O: OBERON TWAI z Císařského mlýna M: CLEMENTINA Perla Olešné

Majitel: Hana NOVOTNÁ, Olovnice

1 year old bitch with well broken markings. Good size. Rather anxious and would prefere more drive from the rear. Showing some white of eye.

Roční fena s dobře rozdělenými barvami. Správná velikost. Poněkud nervózní a preferoval bych výraznější pohon zezadu. Ukazuje trochu bělmo.

256 FENY TR tř. MLADÝCH UNIVERSE CHERI z Usedlosti Újezdec V2

Nar.: 6.12.2004 CMKU/CKC 8125/04 O: FOWLER TWAI z Císařského mlýna M: AIDA Perla Olešné

Majitel: Jindra DIBLÍKOVÁ, Vodňany

9 months old bitch of good size and shape. Well proportioned head, round dark eyes showing some white. Long ears good tan markings.

9-ti měsíční fenka správné velikosti a tvaru. Hlava s dobrými proporcemi, kulaté tmavé oči ukazují trochu bělmo. Dlouhé uši a dobré pálení.

257 FENY TR tř. MEZITŘÍDA RAMAYA TRIES Biely démon V1, CAC, VB

Nar.: 5.3.2004 SPKP 1721 O: Immnehof's NIKITO M: WENITTA Biely démon

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK - Svätý Jur

1,5 year old bitch of good size and shape. Excellent spring of rib. Good topline and tail carriage, nicely angulated both ends. Pleasing head type, good eyes

and ears and expresion. Very cheerful. Moved well.

1,5 roku stará fenka dobré velikosti a tvaru. Výborná klenba žeber. Dobrá horní linie a nesení ocasu, pěkně zaúhlená na obou koncích. Líbivý typ hlavy, dobré

oči, uši a výraz. Velmi veselá. Pohybuje se dobře.

258 FENY TR tř. MEZITŘÍDA ROMY Dejvické údolí VD3

Nar.:11.2.2004 CMKU/CKC 7608/04 O: NOEL Dejvické údolí M: Aneridee CREST of HEARTS

Majitel: Ing. Zdeněk STEHLÍK, Praha 6

1,5 year old bitch with dark round large eyes with very good eye rims. Would prefere more lay back of shoulder. Tail a bit high, on the big side.

1,5 roku stará fenka s tmavýma, kulatýma velkýma očima a velmi dobrým lemovámím očí. Preferoval bych více položenou lopatku. Ocas je trochu vysoko, je

velká (?).

259 FENY TR tř. MEZITŘÍDA ROSALYN Dejvické údolí D

Nar.:11.2.2004 CMKU/CKC 7609/04 O: NOEL Dejvické údolí M: Aneridee CREST of HEARTS

Majitel: Jana NOVÁ, Kladno

1,5 year old bitch rather up to size. Some white of eye showing. Erratic mover.

1,5 roku stará fenka, poněkud větší. Ukazuje trochu bělmo. Neustálený pohyb.

260 FENY TR tř. MEZITŘÍDA ULANA TWAI z Císařského mlýna VD2

Nar.:30.1.2004 CMKU/CKC 7597/04/0 O: LOUIS TWAI z Císařského mlýna M: IDRUS TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Marta BŮŽKOVÁ, Ostrava

1,5 year old bitch with very good topline and tail carriage. Well handled and presented. One size larger than I like. Long well set ears. Pleasing expresion,

although eyes could be darker.

1,5 roku stará fena s velmi dobrou horní linií a nesením ocasu. Dobře vedena a prezentována. O velikost větší než mám rád. Dlouhé dobře nasazené uši. Líbivý

výraz, ačkoliv oči by mohly být tmavší.

261 FENY TR tř. OTEVŘENÁ ANGELINA JOLIE do Kapsy VD3

Nar.: 9.9.2003 CMKU/CKC 7398/03/0 O: WILSON z Císařského mlýna M: DULSINEA TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Lucie KUDLÁČKOVÁ, Praha 4

2 years old bitch on a big side, pleasing outline, nice neck and shoulders. Correct lenght of muzzle, well set ears, very good round dark eyes.

2 roky stará fena větší velikosti, líbivý vzhled, pěkný krk a lopatky. Korektní délka čenichu, dobře nasazené uši, velmi dobré kulaté tmavé oči.

262 FENY TR tř. OTEVŘENÁ BAISHA Růžový sen D

Nar.: 7.8.2000 CMKU/CKC 5834/00/0 O: BUCKINGHAM Bražiska M: GYROSIGMA z Hukvaldského podhradí

Majitel: Jiřina SEVEROVÁ, Kněžice

5 year old bitch, good topline and tail carriage. Larger than I like, untidy face markings, well set ears.

5 let stará fena, dobrá horní linie a nesení ocasu. Větší než mám rád, nepravidelné znaky na tvářích, dobře nasazené uši.

263 FENY TR tř. OTEVŘENÁ BRITANY od Zlatého Roxe VD2

Nar.:15.2.2003 CMKU/CKC 7153/03/0 O: NATHAN BOOM z Kamilkové zahrady M: KESSY BOOM z Kamilkové zahrady

Majitel: Hana HANÁKOVÁ, Třebíč

2,5 year old bitch with good dark eyes, enthusiastic mover, high tail carriage, larger than I like, long well set ears.

2,5 roku stará fena s dobrýma tmavýma očima, nadšená z pohybu, vysoko nesený ocas, větší, než mám rád, dlouhé, dobře nasazené uši.

264 FENY TR tř. OTEVŘENÁ CLERY z Brčálníčku ---

Nar.:17.9.2003 CMKU/CKC 7408/03/0 O: EGMONT TWAI z Císařského mlýna M: ROXY Jizutoji

Majitel: Daniela ŠPAČKOVÁ, Mladá Boleslav

265 FENY TR tř. OTEVŘENÁ GUDRUN TWAI z Císařského mlýna V1,---

Nar.:21.10.2001CMKU/CKC 6414/01/0O: Royal Companion SYMPLY THE BEST M: AWARA TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Sylvie ROHÁČKOVÁ, Semily

4 years old bitch, good type, just enough white markings, pleasing head type, very good eyes, long well set ears, good topline and tail carriage, a little larger

than I prefere.

4-letá fena, správný typ, dostatek bílých znaků, líbivý tvar hlavy, velmi dobré oči, dlouhé dobře nasazené uši, správná horní linie a nesení ocasu, trochu větší,

než preferuji.

266 FENY TR tř. OTEVŘENÁ ODETTA LILI z Usedlosti Újezdec VD4

Nar.:17.10.2003CMKU/CKC 7438/03 O: FOWLER TWAI z Císařského mlýna M: CLEMENTINA Perla Olešné

Majitel: Ilona HOLCOVÁ, Pardubice

2 years old bitch with good round dark eyes and pleasing angulation. A little heavier than I like. Well broking markings.

2-letá fena s dobrýma, kulatýma tmavýma očima a líbivým úhlením. Trochu těžší, než mám rád. Dobře rozdělené barvy.

267 FENY TR tř. VETERÁNŮ BARONESA Prokopská hvězda V2

Nar.: 2.10.1994 CMKU/CKC 2490/94/9 O: EROS Kamelka M: JUSTÝNA z Kamilkové zahrady

Majitel: Hana NOVÁKOVÁ, Praha 5

11 years old bitch, good topline and tail carriage, pleasing type. Nice head and expression. In good shape for her age.

11-ti letá fena, dobrá horní linie a nesení ocasu, líbivý typ. Pěkná hlava a výraz. Dobrý vzhled na její věk.

268 FENY TR tř. VETERÁNŮ CRESTESSENCE ---

Nar.:19.11.1993SF 12557/94 O: Fontelania CREST M: Anncourt CHEEK-TOCHEECK

Majitel: Irena KAUPPI, Praha 6

269 FENY TR tř. VETERÁNŮ IDA od Stříbrného groše V1

Nar.:31.12.1994CMKU/ČKS 2502/94/9 O: RIO von der Saarmühle M: BESINKA od Stříbrného groše

Majitel: Ing. Radomír UHER, Prostějov

Nearly 11 years old bitch with good topline and tail carriage. Enough white markings, moving enthusiatically, long well set ears. In good conditon.

Téměř 11 let stará fena s dobrou horní linií a nesením ocasu. Dostatek bílé barvy, pohybuje se s nadšením, dlouhé dobře nasazené uši. V dobré kondici.