CHARLES_web_small3
 Výsledky Speciální výstavy 2005

Fotogalerie vítězů tříd

Fotogalerie snímků z finále

Výsledky speciální výstavy kavalírů a kingů 2005 Jesenice u Prahy, 16.4.2005, včetně posudků a jejich překladů.

1 King PSI RU tř. MLADÝCH ANÚBIS ze Zámku Lešná V3

Good size, bit long in loin, nice head, beautiful eyes, good ear set, needs more body, well angulated, good color, needs more ring training.

Správná velikost, trochu dlouhý v bedrech, pěkná hlava, krásné oči, správné nasazení ucha, potřebuje více tělesné hmoty, dobře zaúhlený, dobrá barva, potřebuje více tréninku v kruhu.

 

2 PSI BT tř. MLADÝCH ERNY z Cerekvické stráně V2

Good size, a bit long in loin, good head, a bit too much nose, good dom, good ear set, good bone, good body, a bit straight behind, nice color, moves well.

Správná velikost, trochu dlouhý v bedrech, dobrá hlava, nosu je trochu moc, dobrá klenba, správné nasazení ucha, dobrá kostra, dobré tělo, vzadu trochu strmý, pěkná barva, dobře se pohybuje.

 

3 PSI BT tř. MLADÝCH LUCKY MACABEUS Fapella Gray V1, CAJC, NMP

Very good size, nice head, good dom, good eyes and ears, good body, well angulated, nice color, moves well.

Velmi dobrá velikost, pěkná hlava, dobrá klenba, dobré oči a uši, dobré tělo, dobře úhlený, pěkná barva, pohybuje se dobře.

 

4 PSI BT tř. MEZITŘÍDA OSIAN MACABEUS Bedit V2

A bit big, high legs, beautiful head, masculine head, good head, good nose placement, good bone, needs more body, well angulated, a bit long in loin, good coat, needs more ring training, topline could be straighter, excellent for the head. 

Trochu velký, vysoké nohy, krásná hlava, samčí hlava, správná hlava, dobře umístěný nos, dobrá kostra, potřebuje více tělesné hmoty, dobře zaúhlený, trochu dlouhý v bedrech, dobrá srst, potřebuje více trénovat v kruhu, horní linie by mohla být rovnější, je výborný kvůli hlavě.

 

5 PSI BT tř. MEZITŘÍDA RINGO Bohemia Zlatava V1, CAC

Good size, could be be better groomed, good head, nice eyes, good ear set, good bone, well angulated, good chest.

Správná velikost, mohl by být lépe upraven, dobrá hlava, pěkné oči, správné nasazení uší, dobrá kostra, dobře zaúhlený, dobrý hrudník.

 

6 PSI BH tř. OTEVŘENÁ BRUNO z Cerekvické stráně V2

Good size, bit too skiny, nice dom and eyes, needs more bone, needs more body, well angulated, nice character, moves ok, needs to body up.

Správná velikost, trochu příliš holý, pěkná klenba lebky a oči, potřebuje silnější kosti, potřebuje více tělesné hmoty, dobře zaúhlený, pěkný charakter, pohybuje se OK, potřebuje vyspět.

 

7 PSI RU tř. OTEVŘENÁ GREGORY ZIMBO Fapella Gray V1, CAC, VSV

Good size, good head, good ear set, good bone, could be more angulated behind, good body, nice color.

Správná velikost, dobrá hlava, správně nasazené ucho, dobrá kostra, mohl by být vzadu více zaúhlený, dobré tělo, pěkná barva.

 

8 PSI RU tř. OTEVŘENÁ HARMON ZIMBO Fapella Gray VD3

Big enough, jaw is not perfect, musculine head, good ear set, needs a bit more dom, very good body, good bone, nice color, a bit curly, moves well.

Dosti velký, čelist není perfektní, samčí hlava, dobré nasazení ucha, potřebuje trochu více klenutou lebku, velmi dobré tělo, dobrá kostra, pěkná barva, trochu vlnitá (srst), pohybuje se dobře.

 

9 PSI BT tř. VÍTĚZŮ MORIS MACABEUS Bedit V1, CAC

Good size, beautiful masculine head, good bone, compact body, well angulated, good chest, nice coat, move well. Beautiful dog.

Správná velikost, krásná samčí hlava, dobrá kostra, kompaktní tělo, dobře zaúhlený, dobrý hrudník, pěkná srst, dobrý pohyb. Krásný pes.

 

10 PSI BH tř. VETERÁNŮ AMÁN Bohemia Zlatava V1, NV

Good (zjevně má být "could" - pozn. překl.) be cleaner, could be shorter nose, nice size and compact body, well angulated.

Mohl by být čistší, nos by mohl být kratší, pěkná velikost a kompaktní tělo, dobře zaúhlený.

 

11 PSI TR tř. VETERÁNŮ BARBAKAN Bohemia Zlatava ---

Nedostavil se

 

12 FENY BT tř. ŠTĚŇAT GERI z Cerekvické stráně VN1

Very pretty bitch, good body shape, head must finish, good chest, well angulated, nice color, moves very well, good front.

Velmi krásná fenka, správný tvar těla, hlava musí dozrát, dobrý hrudník, dobře zaúhlená, pěkná barva, pohybuje se velmi dobře, dobrý předek.

 

13 FENY BT tř. DOROSTU BABETKA z Vesničky u hranic VN2

Well bodied, good size, pretty head, good dome and ears, good bone, very good chest, well angulated, nice color, she moves ok, just needs more ring training.

Dobré tělo, správná velikost, krásná hlava, dobrá klenba lebky a uši, velmi dobrý hrudník, dobře zaúhlená, pěkná barva, pohybuje se OK, teď potřebuje více tréninku v kruhu.

 

14 FENY TR tř. DOROSTU BONNIE DEMON Karaj N3

She needs to body up, and get a bigger head, beautiful eyes. good dome, good ear set, a bit thin, good color and coat, good temperament.

Potřebuje vyspět a získat tak větší hlavu, krásné oči, dobrá klenba (lebky), správné nasazení uší, trochu hubená, dobrá barva a srst, dobrý temperament.

 

15 FENY BT tř. DOROSTU VANESA Bohemia Zlatava VN1

Good size, good body, pretty head, good eyes, good dome, very good chest, well angulated, nice color, moves ok.

Správná velikost, dobré tělo, krásná hlava, dobré oši, dobrá klenba (lebky), velmi dobrý hrudník, dobře úhlená, pěkná barva, pohyb OK.

 

16 FENY TR tř. MLADÝCH AILLI GABIE Údolí Kingů V3

Good size, but a bit higher legs, pretty face, good dome, beautiful eyes, good nose, needs a bit more wider in jaw, good bone and chest, a bit straight behind, very nice color, moves ok, just needs to set on.

Správná velikost, ale trohu vyšší nohy, krásná tvář, dobrá klenba, krásné oči, dobrý nos, potřebuje trochu širší čelist, dobrá kostra a hrudník, vzadu trochu strmá, velmi pěkná barva, pohybuje se OK, právě potřebuje popohnat.

 

17 FENY BH tř. MLADÝCH ANNABELL Stamíra V1, CAJC, NMF

Beautiful bitch, beautiful head, lovely eyes, very good dome and nose placement, good bone, good body, well angulated, nice coat, she moves well, i like her a lot.

Krásná fenka, krásná hlava, nádherné oči, velmi dobrá klenba lebky a umístění nosu, dobrá páteř, dobré tělo, dobře úhlená, pěkná srst, pohybuje se dobře, moc se mi líbí.

 

18 FENY RU tř. MLADÝCH LADY B. AILLI Fapella Gray V2

Nice body, good size, good head, beautiful eyes, good bone and front, well angulated in front and straight behind, good chest, good color, move ok, nice bitch.

Pěkné tělo, správná velikost, dobrá hlava, krásné oči, dobrá páteř a předek, vepředu dobře zaúhlena a vzadu je strmá, dobrý hrudník, správná barva, pohyb OK, pěkná fena.

 

19 FENY RU tř. MEZITŘÍDA DINA z Cerekvické stráně ---

Nedostavila se.

 

20 FENY TR tř. OTEVŘENÁ ARINKA z Vesničky u hranic V3

Good size, good head, sweet expression, good bone, very good chest, well angulated, compact, moves ok.

Dobrá velikost, dobrá hlava, sladký výraz, dobrá kostra, velmi dobrý hrudník, dobře zaúhlena, kompaktní, pohybuje se OK.

 

21 FENY RU tř. OTEVŘENÁ CLARISSA z Cerekvické stráně V2, res.CAC

Nice size, short compact body, good head, good bone, very good chest, well angulated behind, nice color, she moves very well, beautiful bitch.

Pěkná velikost, krátké kompaktní tělo, dobrá hlava, dobrá kostra, velmi dobrý hrudník, vzadu dobře zaúhlena, pěkná barva, pohybuje se velmi dobře, krásná fena.

 

22 FENY TR tř. OTEVŘENÁ ICEE CATHY Fapella Gray V1, CAC, VSV, BOB, BIS

Very good size, short and compact, super (everyhing), good bone, very good chest, well angulated, nice coat, very close to the standard.

Velmi dobrá velikost, krátká a kompaktní, super (všechno), správná kostra, velmi dobrý hrudník, dobře zaúhlená, pěkná srst, má velmi blízko ke standardu.

 

23 FENY RU tř. VÍTĚZŮ INAJA Bohemia Zlatava V1, CAC

Good size, well bodied, could have a better dome, but pretty head, good bone, compact body, well angulated, good color, she moves very well - good style.

Správná velikost, dobrá v těle (míněny svaly), mohla by mít lepší klenbu (lebky), ale krásná hlava, dobrá kostra, kompaktní tělo, dobře úhlená, správná barva, pohybuje se velmi dobře - dobrý styl.

 

24 FENY BH tř. VETERÁNŮ BESSI KARLJOHAN Bedit V1, NV

Still beautiful bitch, beautiful eyes, pretty head, very well angulated, in top condition for her age, moves well.

Stále krásná fena, krásné oči, krásná hlava, velmi dobře zaúhlena, na svůj věk je ve špičkové kondici, dobře se pohybuje.

 

25 Kavalír PSI BH tř. ŠTĚŇAT ARTHUR TRES z Císařského mlýna VN2

Very good size, pretty head, good pigmentation, good ears set, good bone, well angulated, good body, moves very well.

Velmi dobrá velikost, krásná hlava, dobrá pigmentace, správné nasazení uší, dobrá kostra, dobře úhlený, dobré tělo, pohybuje se velmi dobře.

 

26 PSI BT tř. ŠTĚŇAT CASSIUS z Panství Lomnice VN

Big enough for 4month, good head, good eyes and ear set, good bite, good chest, angulation ok, low tail set, moves a bit wide.

Dostatečně velký na 4 měsíce, dobrá hlava, dobré oči a nasazení uší, správný skus, dobrý hrudník, úhlení OK, nízko nasazený ocas, pohybuje se trochu zeširoka.

 

27 PSI RU tř. ŠTĚŇAT CLAUDIUS z Panství Lomnice ---

Nedostavil se.

 

28 PSI BT tř. ŠTĚŇAT IMHOTEP Rubínový květ VN

Good size, pretty head, good bite, good ear set, enough bone, good chest, well angulated, low tail set, good color, very nice character, move ok.

Správná velikost, krásná hlava, dobrý skus, dobré nasazení uší, dostatečná kostra, dobrý hrudník, dobře úhlený, nízko nasazený ocas, dobrá barva, velmi pěkný charakter, pohyb OK.

 

29 PSI BT tř. ŠTĚŇAT IMPERIO Rubínový květ N

Ok in size, a bit long in loin, ear set a bit behind, good bite, good bone, nice character, angulation ok, low tail set, at the moment the bottom is higher than front.

Velikost OK, trochu dlouhý v bedrech, uši nasazeny trochu vzadu, dobrý skus, dobrá kostra, pěkný charakter, úhlení OK, nízko nasazený ocas, v tomto momentě je zadek výše než předek.

 

30 PSI RU tř. ŠTĚŇAT Loranka's STARLITE VN3

Nice size, pretty head, good ear set, still a baby in bite, good angulated, good chest, good color, moves very well.

Pěkná velikost, krásná hlava, dobré nasazení uší, skus ještě štěněcí, dobře úhlený, dobrý hrudník, dobrá barva, pohybuje se velmi dobře.

 

31 PSI TR tř. ŠTĚŇAT MATHIAS z Krásné Gladys VN

Good size, nice head, still baby teeth, good ear set, very well angulated, good chest, slightly sloping croup, nice color, well marked, moves well.

Správná velikost, pěkná hlava, má ještě štěněcí zuby, správné nasazení uší, velmi dobře zaúhlený, dobrý hrudník, lehce skloněná záď, pěkná barva, dobře znakován, pohybuje se dobře.

 

32 PSI BH tř. ŠTĚŇAT UMBERTO RONY z Usedlosti Újezdec ---

Nedostavil se.

 

33 PSI TR tř. ŠTĚŇAT UNION RONY z Usedlosti Újezdec VN1

Very good size, nice short body, pretty head, good ear set, bite ok, good bone, nice little boy, nice tail set, very well marked, moves well.

Velmi pěkná velikost, pěkné krátké tělo, krásná hlava, skus OK, dobrá kostra, hezký malý kluk, pěkné nasazení ocasu, velmi pěkně znakován (vybarven), pohybuje se dobře.

 

34 PSI TR tř. ŠTĚŇAT URAGAN RONY z Usedlosti Újezdec N

Big enough, at the moment a bit plain head, good bite, good bone, very good chest, well angulated - both sites, left leg is not perfectly sound at the moment.

Dost velký, v tomto okamžiku nehezká hlava, správný skus, dobrá kostra, velmi dobrý hrudník, dobře zaúhlen - na obou místech, levá noha není v tomto okamžiku úplně v pořádku (doslova "zdravá", pozn. překl.)

 

35 PSI BT tř. DOROSTU AGATON Tajemství Camelotu VN1

Big enough, slightly long in loin, good head, good bite, good ear set, good bone, well angulated, good color and coat, tail set a bit higher.

Dost velký, trochu dlouhý v bedrech, správná hlava, dobrý skus, dobré nasazení uší, dobrá srst a barva, ocas nasazen trochu výše.

 

36 PSI BT tř. MLADÝCH CARLOS BOND z Mokropes V1, CAJC

On the big size, correct head, good bone, good shoulder angulation, good chest, a bit long in loin, good back angulation, low tail set, very nice coat and color, moves ok, a bit too much white on chest.

Je velký, korektní hlava, dobrá kostra, dobré úhlení lopatek, dobrý hrudník, trochu dlouhý v bedrech, dobré zadní úhlení, nízko nasazený ocas, velmi pěkná srst a barva, pohybuje se OK, trochu moc bílý na hrudi.

 

37 PSI BT tř. MLADÝCH FLAVIUS z Podhradí Boskovic V4

Correct size, needs more body - too thin, correct head, good ears, needs to fill under the eyes, very good bone, good front angulation, needs more chest, well angulated behind, falling croup with low tail set, a bit long in loin, nice character, a bit too gay tail.

Korektní velikost, potřebuje přibrat v těle - příliš hubený, korektní hlava, potřebuje výplnit pod očima, velmi dobrá kostra, dobré přední zaúhlení, potřebuje větší hrudník, dobře zaúhlen vzadu, spáditá záď s nízko nasazeným ocasem, trochu dlouhý v bedrech, pěkný charakter, trochu příliš veselý ocas.

 

38 PSI BT tř. MLADÝCH HÁCHA Sladká krása V3

Big boy, a bit long in loin, beautiful head, nice eyes, nice ear set, good bite, good bone, needs a bit more chest, good angulation behind, good coat texture and good color, moves well, a bit too gay tail.

Velký chlapec, trochu dlouhý v bedrech, krásná hlava, pěkné oči, pěkně nasazené uši, správný skus, dobrá kostra, potřebuje vetší hrudník, dobré zaúhlení vzadu, dobrá struktura srsti a dobrá barva, pphybuje se dobře, trochu příliš veselý ocas (míněno vysoké nesení ocasu – pozn. překl.).

 

39 PSI BT tř. MLADÝCH VOLPONE de la Ferme de Prieure V2

Good size, pretty head, ears a bit too low set, good bite, good bone, well angulated, nice chest, good tail set, good coat texture but a bit out of coat, a bit too gay tail.

Správná velikost, krásná hlava, uši jsou nasazeny přiliš nízko, správný skus, dobrá kostra, dobře úhlený, pěkný hrudník, dobré nasazení ocasu, dobrá struktura srsti, ale trochu vylínaný, trochu příliš veselý ocas (míněno vysoké nesení ocasu – pozn. překl.).

 

40 PSI BT tř. MEZITŘÍDA MAVERICK TRIES Biely démon V1, CAC, VB

Good size, pretty head, masculine, good ear set, good head proportion, good bite, good bone, good chest, good angulation behind, a bit timid, very nice coat texture, nice topline, moves well.

Správná velikost, krásná hlava, samčí (výraz), dobré nasazení uší, správné proporce hlavy, správný skus, dobrý hrudník, dobré zaúhlení vzadu, trochu bázlivý, velmi pěkná struktura srsti, pěkná horní linie, pohybuje se dobře.

 

41 PSI BT tř. MEZITŘÍDA PERRY BERT z Usedlosti Újezdec VD2

Biger size, old type of head, could have darker eyes, good bite, very good bone, straight in shoulder, very good chest, well angulated, good coat and nice color, low tail set, wide in front.

Větší velikost, starý typ hlavy, mohl by mít tmavší oči, správný skus, velmi dobrá kostra, strmá lopatka, velmi dobrý hrudník, dobře zaúhlený, dobrá srst a pěkná barva, nízko nasazený ocas, vepředu je široký.

 

42 PSI BT tř. OTEVŘENÁ NIXON Prokopská hvězda V1, CAC

Good size, a bit long loin, good head, nice expression, good head proportion, good bite, good bone, well angulated both sites, chest ok, low tail set, nice coat texture and condition, moves well, a bit too gay tail.

Správná velikost, trochu dlouhá bedra, dobrá hlava, pěkný výraz, správné proporce hlavy, správný skus, dobrá kostra, dobře zaúhlený v obou partiích, hrudník OK, nízko nasazený ocas, pěkná struktura a kondice srsti, pohybuje se dobře, trochu příliš čilý ocas (míněno vysoké nesení ocasu – pozn. překl.).

 

43 PSI BT tř. VÍTĚZŮ HAPPY z Horpu V1, CAC

Good size, a bit too fat, good bite, good bone, well angulated, good tail set, eyes could be darker, moves ok.

Správná velikost, trochu příliš tlustý, správný skus, dobrá kostra, dobře zaúhlený, dobré nasazení ocasu, oči by mohly být tmavší.

 

44 PSI BT tř. VÍTĚZŮ LANCASTER Biely démon V2, res. CAC

Super condition, good size, nice head, a bit heavy in type, eyes could bedarker, good bite, good bone and front, needs a bit more neck, good chest, could be a bit more angulated behind, moves well.

Super kondice, správná velikost, pěkná hlava, trochu těžká v typu, oči by měly být tmavší, správný skus, dobrá kostra a předek, potřebuje trochu delší krk, dobrý hrudník, vzadu by mohl být trochu více zaúhlený, pohybuje se dobře.

 

45 PSI BH tř. DOROSTU ARCHIE Kolonáda Poděbrady N3

Good size, he has to finish his head, good bite, good bone, nice angulated both sites, good body proportion, low tail set, moves well with style.

Správná velikost, musí dokončit svou hlavu (vyspět), dobrý skus, dobrá kostra, pěkně zaúhlený na obou místech, správné proporce těla, nízko nasazený ocas, pohybuje se stylově.

 

46 PSI BH tř. DOROSTU BRIAN MAY do Kapsy VN1, NPD

Pretty dog, very nice type, pretty head, beautiful expression and eyes, ears a bit low set, good bite, very good bone, good front, nicely angulated both sites, nice color, nice coat texture, moves very well, good topline.

Krásný pes, velmi pěkný typ, krásná hlava, nádherný výraz a oči, uši trochu nízko nasazené, dobrý skus, velmi dobrá kostra, dobrý předek, pěkně zaúhlený na obou místech, pěkná barva, pěkná struktura srsti, pohybuje se velmi dobře, dobrá horní linie.

 

47 PSI BH tř. DOROSTU YMMON TRIES Biely démon VN2

Good size, lovely head, good bite, good bone and front, nicely angulated, good chest, good color and coat, a bit close behind, moves ok.

Správná velikost, krásná hlava, dobrý skus, pěkně úhlený, dobrý hrudník, dobrá barva a srst, trochu úzký vzadu, pohybuje se OK.

 

48 PSI BH tř. MLADÝCH Anncourt TEDDY BEAR V3

Nice size, nice body proportion, good head proportion, expression could be better because of the white aroung the eyes, good bone and front, well angulated, very good chest, good tail set, nice color and coat texture, moves very well, a bit higher tail on the move.

Pěkná velikost, pěkné proporce těla, pěkný tvar hlavy, výraz by mohl být lepší vzhledem k tomu, že ukazuje bělmo kolem očí, dobrá kostra a předek, dobře úhlený, velmi dobrý hrudník, správné nasazení ocasu, pěkná barva a striktura srsti, pohybuje se velmi dobře, při pohybu je ocas trochu výše.

 

49 PSI BH tř. MLADÝCH DENNY od Zlatého Roxe VD

A bit higher legs, correct head, nice eyes, needs to fill under the eyes, good bite, good bone and front, a bit straight in shoulder, needs to finish-to body up, nice color and rich, topline could be straighter, needs move ring training.

Trochu vyšší nohy, korektní hlava, pěkné oči, potřebuje vyplnit pod očima, správný skus, dobrá kostra a předek, trochu strmý v lopatkách, potřebuje vyspět v těle, pěkná a bohatá barva, horní linie by mohla být rovnější, potřebuje více tréninku v kruhu.

 

50 PSI BH tř. MLADÝCH EDMONTH Spanilá věž V

Good size, good nice head, good ears set, good head proportion, good bite, good bone, could have a bit more angulation in front, well angulated behind, rich color, a bit close behind, topline could be straighter, moves ok.

Správná velikost, správná pěkná hlava, doře nasazené uši, správné proporce hlavy, správný skus, měl by být vepředu více zaúhlený, dobře zaúhlen vzadu, bohatá barva, vzadu trochu úzký, horní linie by mohla být rovnější, pohybuje se OK.

 

51 PSI BH tř. MLADÝCH IVORY MAGIC Paja-Keš V

Nice size, short compact body, correct head, head proportion good, expression a bit spoilt by the white around the eyes, a bit open in front, good chest, well angulated behind, low tail set, drop a bit on the shoulders.

Pěkná velikost, krátké kompaktní tělo, korektní hlava, proporce hlavy jsou správné, výraz poněkud rušen bělmem okolo očí, trochu otevřený vepředu, dobrý hrudník, vzadu dobře zaúhlený, nízko nasazený ocas, trochu pronesený v lopatkách.

 

52 PSI BH tř. MLADÝCH PITT Dejvické údolí V

Good size, s a bit heavy in skull, good ear set, good bite, a bit too much white aroung the eyes, very good bone, nicely angulated, short body, nice color and coat, correct topline, gay tail.

Správná velikost, trochu těžší v lebce, správné nasazení uší, správný skus, trochu více bělma okolo očí, velmi dobrá kostra, pěkně úhlený, krátké tělo, pěkná barva a srst, korektní horní linie, čilý ocas.

 

53 PSI BH tř. MLADÝCH TIMUR TWAI z Císařského mlýna VD

Good size, a bit plain in the head, ear set too behind, good bite, good bone, a bit open front, nicely angulated, low tailset, short body, nice color and coat, needs more ring training.

Správná velikost, trochu nehezká hlava, uši nasazeny příliš vzadu, správný skus, dobrá kostra, trochu otevřený vepředu, pěkně úhlený, nízké nasazení ocasu, pěkná barva a srst, potřebuje víc tréninku v kruhu.

 

54 PSI BH tř. MLADÝCH Toraylac ZIG ZIGLAR V1, CAJC, NMP, BOB

Good size, correct proportion of the head, good ear set, nice eyes, good bite, good front and bone, nicely angulated front and rear, good tail set, good color, good coat, moves very well, good topline, good dynamic.

Správná velikost, korektní proporce hlavy, dobré nasazení uší, pěkné oči, správný skus, dobrý předek a kostra, pěkně zaúhlený vepředu a vzadu, správné nasazení ocasu, dobrá barva, dobrá srst, pohybuje se velmi dobře, dobrá horní linie, dobrá dynamika.

 

55 PSI BH tř. MLADÝCH VEGAS TRIES Biely démon V4

Good size, very rich color, needs to finish in head, nice eyes, good bite, good front and bone, nicely angulated front and rear, good tail set, moves well with good topline.

Správná velikost, velmi bohatá barva, hlava potřebuje dozrát, pěkné oči, správný skus, dobrý předek a kostra, pěkně zaúhlený vpředu i vzadu, dobře nasazený ocas, pohybuje se dobře se správnou horní linií.

 

56 PSI BH tř. MLADÝCH VLAD TEPES de l'Angelarde V2

Nice size, short body, beautiful head, nice eyes, soft expression, good bite, well angulated front and rear, good front and bone, needs a little bit more chest, good tail set, well marked, moves well.

Pěkná velikost, krátké tělo, krásná hlava, pěkné oči, měkký výraz, dobrý skus, dobré úhlení vpředu i vzadu, dobrý předek a kostra, potřebuje trochu větší hrudník, dobré nasazení ocasu, dobře znakován, pohybuje se dobře.

 

57 PSI BH tř. MEZITŘÍDA CAESAR od Zlatého Roxe V3

Nice size, good proportion of head, eyes are nice and large but a bit bulged, needs to fill under the eyes, good bite, good bone, well angulated behind, low tail set, very rich color, a bit too gay tail.

Pěkná velikost, dobré proporce hlavy, oči jsou pěkné a velké, ale trochu vypoulené, potřebuje výplně pod očima, dobrý skus, vzadu dobře úhlený, nízko nasazený ocas, velmi bohatá barva, trochu příliš čilý ocas.

 

58 PSI BH tř. MEZITŘÍDA EDMOND Zaječická Horka VD

A bit heavy in head, good ear set, good bite, good bone, well angulated, could be more compact, low tail set, too gay tail, moves well, good topline.

Trochu těžká hlava, správné nasazení uší, správný skus, dobře zaúhlený, mohl by být více kompaktní, nízko nasazený ocas, příliš čilý ocas (míněno vysoké nesení ocasu – pozn. překl.), pohybuje se dobře, dobrá horní linie.

 

59 PSI BH tř. MEZITŘÍDA ELVIS Zaječická Horka V2, res. CAC

In the biggest size, nice head, good ears set, nice expression and character, good bite, rich color a little bit curly, moves well with good topline, is a bit jawly.

Na hranici velikosti, pěkná hlava, dobré nasazení uší, pěkný výraz a charakter, dobrý skus, bohatá barva, trochu kudrnatý, pohybuje se dobře s dobrou horní linií,čelist je trochu velká.

 

60 PSI BH tř. MEZITŘÍDA GORDON z Cerekvické stráně VD4

Big boy, a bit long in loin, heavy head, needs to fill under the eyes, nice ears set, good bone, well angulated, rich color, close behind, very long..

Velký chlapec, trochu dlouhý v bedrech, těžká hlava, potřebuje vyplnění pod očima, pěkné nasazení uší, dobrá kostra, dobře úhlený, úzký vzadu, velmi dlouhý.

 

61 PSI BH tř. MEZITŘÍDA NABUCCO TRIES Biely démon V1, CAC

Nice size, pretty head, nice expression, good ears set, good bite, good front and bone, nicely angulated, good tail set, moved well with good topline.

Pěkná velikost, krásná hlava, pěkný výraz, dobré nasazení uší, správný skus, správný předek a kostra, pěkně úhlený, dobře nasazený ocas, pohyboval se dobře se správnou horní linií.

 

62 PSI BH tř. OTEVŘENÁ ALFÍK Královská hvězda V2, res. CAC

Good size, pretty face, slightly feminine, nice ears set, nice eyes, good bite and pigment, good bone, could be more angulated behind, low tail set, nice color and coat texture, moves ok, needs more ring training.

Správná velikost, krásná tvář, lehce fenčí, pěkné nasazení uší, pěkné oči, správný skus a pigment, dobrá kostra, mohl by být více zaúhlený vzadu, nízko nasazený ocas, pěkná barva a struktura srsti, pohybuje se OK, potřebuje více tréninku v kruhu.

 

63 PSI BH tř. OTEVŘENÁ CARLOS Růžový kavalír V

Big boy, pretty head, nice expression, beautiful dark eyes, good bite, good bone and front, low tail set, good chest, good color, close behind, a bit heavy but still an excellent dog.

Velký chlapec, krásná hlava, pěkný výraz, krásné tmavé oči, správný skus, dobrá kostra a předek, nízko nasazený ocas, dobrý hrudník, dobrá barva, uzký vzadu, trochu těžký, ale ještě výborný pes.

 

64 PSi BH tř. OTEVŘENÁ FABRICIUS TWAI z Císařského mlýna V3

Good size, pretty head, nice expression, good pigmentation, good bite, good bone and front, could be slightly more angulated front and rear, good tail set, nice color, moves well, topline ok.

Správná velikost, krásná hlava, pěkný výraz, dobrá pigmentace, správný skus, správná kostra a předek, mohl by být trochu více zaúhlený vepředu i vzadu, dobré nasazení ocasu, pěkná barva, pohybuje se'dobře, horní linie OK.

 

65 PSI BH tř. OTEVŘENÁ FIGARO Haliba VD

Big boy, a bit plain in head, eyes are a bit prominent, good bone, good chest, well angulated, a bit low tail set, very rich color.

Velký chlapec, trochu nehezká hlava, oči jsou trochu vypoulené, dobrá kostra, dobrý hrudník, dobře zaúhlený, trochu nižší nasazení ocasu, velmi bohatá barva.

 

66 PSI BH tř. OTEVŘENÁ GREG Králův španěl VD

Very strong boy, heavy head, nice expression, good bite, good bone, a bit fat, well angulated behind, nice color, gay tail, moves ok.

Velmi silný chlapec, těžká hlava, pěkný výraz, správný skus, dobrá kostra, trochu tlustý, vzadu dobře zaúhlený, pěkná barva, veselý ocas, pohybuje se OK.

 

67 PSI BH tř. OTEVŘENÁ HUNTER Petty Pun V4

Size ok, good proportion of head, good bite, dark eyes, good bone, good chest, good color, angulation ok, close behind, moves well.

Velikost je OK, správné proporce hlavy, správný skus, tmavé oči, dobrá kostra, dobrý hrudník, dobrá barva, úhlení OK, úzký vzadu, pohybuje se dobře.

 

68 PSI BH tř. OTEVŘENÁ IAN FILIP z Usedosti Újezdec VD

Big boy, a bit heavy in head, old type, good dark eyes and good bite, good bone, good chest, low tail set, long in loin, gay tail.

Velký chlapec, trochu těžká hlava, starý typ, dobré tmavé oči a správný skus, dobrá kostra, dobrý hrudník, nízko nasazený ocas, dlouhý v bedrech, veselý ocas.

 

69 PSI BH tř. OTEVŘENÁ IBER Vanessa Atalanta V1, CAC

A bit higher legs, good head, low ear set, nice dark eyes, good bite, good bone, well angulated front, ok tail set, nice color, gay tail, moves well with good topline.

Trochu delší nohy, dobrá hlava, nízko nasazené uši, pěkné tmavé oči, správný skus, dobrá kostra, dobře zaúhlené přední, nasazení ocasu OK, pěkná barva, veselý ocas, pohybuje se dobře se správnou horní linií.

 

70 PSI BH tř. OTEVŘENÁ MATES Fraking VD

Higher legs, a bit plain in a head, ear set behind, too much white around the eyes, good bite, good bone, angulation allright, gay tail, needs more ring training.

Vyšší nohy, trochu nehezká hlava, uši nasazené vzadu, příliš mnoho bělma okolo očí, správný skus, dobrá kostra, úhlení v pořádku, veselý ocas, potřebuje více tréninku v kruhu.

 

71 PSI BH tř. OTEVŘENÁ NICO Fraking VD

Big boy, good head, well proportioned head but a bit heavy, good ear set, nice eyes but could be darker, good bite, good bone, good chest, could have more angulation front and rear, low tail set, nice color, needs more ring training, drop in front.

Velký chlapec, dobrá hlava, dobré proporce hlavy, ale trochu těžká, dobré nasazení uší, pěkné oči, ale měly by být tmavší, správný skus, dobrá kostra, dobrý hrudník, měl by mít lepší úhlení vepředu i vzadu, nízko nasazený ocas, pěkná barva, potřebuje více tréninku v kruhu, nízký vepředu.

 

72 PSI BH tř. OTEVŘENÁ RAMÓN BOOM z Kamilkové zahrady VD

Big boy, bit fat, too heavy head, bit coarse, good bite, very good bone, well angulated, low tail set, very nice color and coat texture, needs more ring training, no drive behind.

Velký chlapec, trochu tlustý, příliš těžká hlava, trochu hrubý, správný skus, velmi pěkná kostra, dobře úhlený, nísko nasazený ocas, velmi pěkná barva a kvalita srsti, potřebuje více tréninku v kruhu, není aktivní vzadu (v pohybu).

 

73 PSI BH tř. VÍTĚZŮ GRANDWILLE Rubínový květ V2, res. CAC

Good size, a bit heavy in skull, nice dark eyes, good bite, good bone, well angulated both sites, short compact body, good tail set, very nice rich color, moves very well, good topline.

Správná velikost, trochu těžký v lebce, pěkné tmavé oči, správný skus, dobrá kostra, dobře úhlený na obou místech, krátké kompaktní tělo, dobré nasazení ocasu, velmi pěkná zářivá barva, pohybujes evelmi dobře, dobrá horní linie.

 

74 PSI BH tř. VÍTĚZŮ NATHAN BOOM z Kamilkové zahrady V1, CAC, VB

On the biggest size, but ok, lovely head, nice ears set, eyes, pigment and mounh, good bone, nicely angulated, good chest, good color, good topline, moves well.

Na hranici velikosti, ale OK, krásná hlava, pěkné nasazení uší, pigment a tlama, dobrá kostra, pěkně úhlený, dobrý hrudník, dobrá barva, dobrá horní linie, pohybuje se dobře.

 

75 PSI BH tř. VÍTĚZŮ Stonehill's VANILLÁ CRACKER V3

Good size, correct head, nice dark eyes, good bite, good bone, well angulated, little bit low tail set, close behind, gay tail, moves ok.

Spávná velikost, korektní hlava, pěkné tmavé oči, správný skus, dobrá kostra, dobře úhlený, trochu nízké nasazení ocasu, vzadu úzký, veselý ocas, pohybuje se OK.

 

76 PSI BH tř. VETERÁNŮ MARIUS Svatojanské noci ---

Nedostavil se.

 

77 PSI RU tř. MLADÝCH ADAM Arinin sen V3

A bit high on leg, pretty head, nice dark eyes, ears a bit behind, good pigmentation, good bite, bit narrow in chest and front, nice color, low tail set, ok in topline.

Trochu nohatý, krásná hlava, pěkné tmavé oči, uši trochu vzadu, dobrá pigmentace, správný skus, trochu útlý v hrudníku a vepředu, pěkná barva, nízko nasazený ocas, OK v horní linii.

 

78 PSI RU tř. MLADÝCH AVON Arinin sen VD4

Higher legs, pretty head, nice dark eyes, good bite and pigment, a bit narrow in front and chest, low tail set, very nice color and coat, gay tail, drop in front.

Vyšší nohy, krásná hlava, pěkné tmavé oči, dobrý skus a pigment, trochu úzký vepředu a v hrudníku, nízko nasazený ocas, velmi pěkná barva a srst, veselý ocas, nízký vepředu.

 

79 PSI RU tř. MLADÝCH CINNEMON od Ptačí skály V1, CAJC

A bit big, but still well made, lovely head, beautiful dark eyes, good ear set, good bite and pigment, good bone in front, well angulated both sites, good chest, compact enough, very nice color, bit close behind, gay tail, moves well.

Trochu velký, ale ještě dobře stavěný, pěkná hlava, krásné tmavé oči, dobré nasazení ocasu, dobrý skus a pigment, dobrá kostra vepředu, správně úhlený na obou místech, dobrý hrudník, dostatečně kompaktní, velmi pěkná barva, vzadu trochu úzký, veselý ocas, pohybuje se dobře.

 

80 PSI RU tř. MLADÝCH FABIANO z Podhradí Boskovic V2

Good size, a bit long in loin, head is correct, nice dark eyes, needs to fill under the eyes, good bite, good front and bone, needs more weight, well angulated, nice color, moves well.

Správná velikost, trochu dlouhý v bedrech, hlava je korektní, pěkné tmavé oči, potřebuje výplně pod očima, sprábný skus, dobrý předek a kostra, potřebuje přibrat váhu, správně zaúhlený, pěkná barva, pohybuje se dobře.

 

81 PSI RU tř. MEZITŘÍDA BEL CANTO II. z Panství Lomnice V

Big boy, heavy head but still in good proportion, good ear set, good pigment, good bite, a bit too jawly, very good bone, good chest, well angulated front, a bit wide behind, very nice color, close behind when he walks, gay tail.

Velký chlapec, těžká hlava, ale ještě v dobrých proporcích, dobrý pigment, správný skus, trochu velká čelist, velmi dobrá kostra, dobrý hrudník, dobře úhlený vzadu, trochu strmý vzadu, velmi pěkná barva, velmi pěkná barva, úzký vzadu při chůzi, veselý ocas.

 

82 PSI RU tř. OTEVŘENÁ ALEXANDER z Panství Lomnice V2, res. CAC

Good size, pretty head, good ears set, good bite, good expression, good front and bone, good chest, well angulated front and could be better angulated behind, nice color, very close behind, needs more drive.

Správná velikost, krásná hlava, dobré nasazení uší, správný skus, dobrý výraz, dobrý předek a kostra, dobrý hrudník, správně zaúhlený vepředu a mohl by být lépe zaúhlen vzadu, pěkná barva, velmi úzký vzadu, potřebuje být více aktivní.

 

83 PSI RU tř. OTEVŘENÁ ALF z Bellai V3

Big boy, beautiful head, very sweet expression, nice ears set, beautiful dark eyes, good bite, good bone and front, well angulated front, good chest, could be more compact, good tail set, good color, also a bit close behind, a bit heavy but moves well.

Velký chlapec, krásná hlava, velmi sladký výraz, pěkné nasazení uší, nádherně tmavé oči, správný skus, dobrá kostra a předek, dobře zaúhlené přední, měl by být více kompaktní, správné nasazení ocasu, dobrá barva, také trochu úzký vzadu, trochu těžký, ale pohybuje se dobře.

 

84 PSI RU tř. OTEVŘENÁ ARISTON Kouzelná Metuje V4

A bit heavy head, round skull, lovely expression, good bite, good bone, eyes could be darker, needs more weight, correct angulation, nice color, moves ok.

Trochu těžká hlava, kulatá lebka, nádherný výraz, správný skus, správná kostra, oči by mohly být tmavší, potřebuje přibrat, korktní úhlení, pěkná barva, pohybuje se OK.

 

85 PSI RU tř. OTEVŘENÁ NORIS Prokopská hvězda V1, CAC

Good size, good proportion, nice head, good ear set, nice dark eyes, good bite, good bone, good chest, nicely angulated front and rear, low tail set, color ok, moves well with level topline.

Správná velikost, správné proporce, pěkná hlava, správně nasazené uši, pěkné tmavé oči, správný skus, dobrý hrudník, pěkné zaúhlení vpředu i vzadu, nízko nasazený ocas, barva OK, pohybuje se dobře s rovnou horní linií.

 

86 PSI RU tř. VÍTĚZŮ Lisgarth DYLAN THOMAS V1, CAC, VB

Beautiful dog, good size, lovely head, beautiful dark eyes, sweet expression, good bite, good front and bone, nicely angulated front and rear, very nice color and coat texture, moves well, mind the topline - is a bit soft.

Krásný pes, správná velikost, půvabná hlava, krásné tmavé oči, sladký výraz, správný skus, dobrý předek a kostra, pěkně zaúhlený vepředu a vzadu, velmi pěkná barva a struktura srsti, pohybuje se dobře, pohybuje se dobře, pokud jde o horní linii - je trochu měkká.

 

87 PSI TR tř. MLADÝCH ALBERTO Jizutoji V2

Good size, nice head a bit heavy in skull, nice ears set, nice dark eyes, good proportion of head, good bite, very good bone, nice chest, well angulated, tail set a little bit low, very nice coat and color, a bit wide in front, moves well mind the topline.

Správná velikost, pěkná hlava, trochu těžká v lebce, pěkně nasazené uši, pěkné tmavé oči, dobré proporce hlavy, dobrý skus, velmi dobrá kostra, pěkný hrudník, dobře úhlený, nasazení ocasu trochu nízko, velmi pěkná srst a barva, trochu široký vepředu, pohybuje se dobře - míněna horní linie.

 

88 PSI TR tř. MLADÝCH HAMLET NEVER Bedit V1, CAJC

Good size, a bit higher legs, nice head, nice ear set, needs to fill under the eyes, good bite, dark eyes, good front and bone, good chest, well angulated, low tail set, good color, moves well with topline.

Správná velikost, trochu vyšší nohy, pěkná hlava, pěkné nasazení ucha, potřebuje více výplně pod očima, dobrý skus, tmavé oči, dobrý předek a kostra, dobrý hrudník, dobře úhlený, nízko nasazený ocas, dobrá barva, pohybuje se dobře s (dobrou) horní linií.

 

89 PSI TR tř. MEZITŘÍDA ALEC BALDWIN do Kapsy VD

Very big boy, head - old type, round skull, soft expression, good pigment and good bite, good bone, good chest, angulation could be better behind, needs more ring training for the dog and for the handler.

Hodně velký chlapec, hlava - starý typ, kulatá lebka, něžný výraz, dobrý pigment a dobrý skus, dobrá kostra, dobrý hrudník, úhlení vzadu by mohlo být lepší, pes i předvádějící potřebují více tréninku v kruhu.

 

90 PSI TR tř. MEZITŘÍDA BOLERO od Ptačí skály VD

A bit higher legs, pretty face, with sweet expression, skull a bit round, nice dark eyes, needs to fill up under the eyes, good bite, bone ok, could have better angulation in front, definitely needs more weight, correct angulation behind, happy dog, gay tail, correct topline.

Trochu vyšší nohy, krásná tvář se sladkým výrazem, lebka je trochu kulatá, pěkné tmavé oči, potřebuje výplň pod očima, dobrý skus, kostra OK, muhl by mít vepředu lepší zaúhlení, určitě potřebuje více váhy, úhlení vzadu korektní, šťastný pes, veselý ocas, korektní horní linie.

 

91 PSI TR tř. MEZITŘÍDA OSKAR Fraking VD

Big boy, tall, correct head, good ear set, nice eyes, good bite, goot bone, correct angulation, correct chest, good color, needs a bit more white on the head, close behind, needs more drive, correct topline.

Veký chlapec, vysoký, korektní hlava, dobré nasazení ucha, pěkné oči, správný skus, dobrá kostra, korektní zaúhlení, korektní hrudník, dobrá barva, potřebuje trochu více bílé na hlavě, úzký vzadu, pořebuje být živější (v pohybu), korektní horní linie.

 

92 PSI TR tř. MEZITŘÍDA PASCAL Dejvické údolí V2, res. CAC

Good size, nice head, good eyes, good pigment, good bone and front, well angulated front and rear, very good chest, compact body, nicely marked, gay tail, happy character, good topline.

Správná velikost, pěkná hlava, správné oči, dobrý pigment, dobrá kostra a předek, dobře zaúhlený vepředu i vzadu, velmi dobrý hrudník, kompaktní tělo, pěkně znakován (vybarven), veselý ocas, šťastný charakter, dobrá horní linie.

 

93 PSI TR tř. MEZITŘÍDA PERCIVAL TWAI z Císařského mlýna V1, CAC

Very good size, compact, nice head, beautiful eyes, well proportioned head, good bite, good ear set, good bone and front, well angulated front and rear, perfect chest, well marked, good topline, move ok, needs more drive.

Velmi dobrá velikost, kompaktní, pěkná hlava, krásné oči, dobře utvářená hlava, správný skus, správné nasazení uchy, dobrá kostra a předek, dobře zaúhlený vepředu i vzadu, perfektní hrudník, dobře znakován (vybarven), dobrá horní linie, potřebuje být živější (v pohybu).

 

94 PSI TR tř. MEZITŘÍDA YOU TOO Jizutoji VD3

Good size, nice dark eyes, old type of head, good bite, good mouth, bit low ear set, good bone, front could be straighter, correct angulation, needs more body, a bit low tail set, nicely marked, moves well with good topline.

Správná velikost, pěkné tmavé oči, starý typ hlavy, správný skus, dobrá tlama, trochu nižší nasazení ucha, dobrá kostra, předek by mohl být rovnější, korektní úhlení, potřebuje víc tělesné hmoty, trochu nízko nasazený ocas, pěkně znakován (vybarven), pohybuje se dobře se správnou horní linií.

 

95 PSI TR tř. OTEVŘENÁ BONIFÁC FAWLER z Mokropes V3

Good size, correct head, good eyes but shows a bit white around the eyes, good bite, good front and bone, could be slightly more angulated behind, good chest, well marked, moves well with level topline, gay tail from time to time.

Správná velikost, korektní hlava, dobré oči, ale ukazuje trochu bělmo kolem očí, správný skus, dobrý předek a kostra, mohl by být vzadu trochu lépe zaúhlený, dobrý hrudník, dobře znakován (vybarven), pohybuje se dobře s rovnou horní linií, čas od času veselý ocásek.

 

96 PSI TR tř. OTEVŘENÁ CLIFF z Růžových poupat VD

Big boy, head is correct, but the old type, nice dark eyes, ears set a bit behind, good bite, very good bone, good chest, nicely angulated, very nice character, tail set is too low, but too high, moves ok.

Velký chlapec, hlava je korektní, ale starého typu, pěkné tmavé oči, uši jsou nasazeny trochu více vzadu, dobrý skus, velmi dobrá kostra, dobrý hrudník, pěkně zaúhlený, velmi pěkný charakter, ocas nasazen příliš nízko, ale je příliš vysoho, pohybuje se OK.

Poznámka: Pes je BH, ale paní majitelka ho přihlásila jako TR, oprava barvy byla nahlášena až po posouzení všech psů barvy BH, byl proto posouzen mimo svou třídu bez nároku na umístění a případné tituly!

 

97 PSI TR tř. OTEVŘENÁ COLLIN z Růžových poupat VD

Big boy, a bit long in loin, correct head, shows too much white, good bite, nice bone and front, correct angulation, a bit heavy marked, happy character, moves ok in front, good topline.

Velký chlapec, trochu dlouhý v bedrech, korektní hlava, ukazuje příliš bělmo, dobrý skus, pěkná kostra a předek, korektní úhlení, trochu těžce znakován (převládá černá), šťastný charakter, vepředu se pohybuje OK, dobrá horní linie.

 

98 PSI TR tř. OTEVŘENÁ IRWING FILIP z Usedlosti Újezdec V

Good size, correct head, good ear set, good dark eyes, good bite, needs to fill under the eyes, good front and bone, well angulated in front, but too straight behind, good chest, good tail set, well marked, needs more ring training, moves ok.

Správná velikost, korektní hlava, správné nasazení uší, správné tmavé oči, správný skus, potřebuje výplně pod očima, dobrý předek a páteř, dobře zaúhlený vepředu, ale  příliš strmý vzadu, dobrý hrudník, dobré nazasení ocasu, dobře znakován, potřebuje více tréninku v kruhu, pohybuje se OK.

 

99 PSI TR tř. OTEVŘENÁ KRIS Dejvické údolí VD

Big boy, a bit heavy, old type of head, correct proportion, low ear set, good bite, good bone and front, good chest, correct angulation, low tail set, well marked, is too heavy when he moves, not very sound.

Velký chlapec, trochu těžký, starý typ hlavy, korektní proporce, nízko nasazené ucho, dobrý skus, dobrá kostra a předek, korektní úhlení, nízko nasazený ocas, dobré znakování, když se pohybuje,je příliš těžký, ne moc jistý.

 

100 PSI TR tř. OTEVŘENÁ LUDVÍK Prokopská hvězda V

Good size, correct head, a bit low ear set, correct eyes, shows some white, good bite, good bone and front, good chest, correctly angulated, low tail set, moves well in front and his topline.

Správná velikost, korektní hlava, trochu nízko nasazené ucho, korektní oči, ukazují trochu bělmo, dobrý skus, dobrá kostra a předek, dobrý hrudník, korektně zaúhlený, nízko nasazený ocas, v pohybu dobrý vepředu a v horní linii.

 

101 PSI TR tř. OTEVŘENÁ MONTY Fraking V2, res. CAC

Good size, good head, nice eyes, sweet expression, good bite, ears could be higher set, good bone and front, could be a bit more angulated in front, good chest, correct angulation behind, well broken color, moves well with good topline.

Správná velikost, dobrá hlava, pěkné oči, sladký výraz, správný skus, uši by mohly být výše nasazené, dobrá kostra a předek, mohl by být více zaúhlený vepředu, dobrý hrudník, korektní zaúhlení vzadu, dobře rozdělené barvy, pohybuje se dobře se správnou horní linií.

 

102 PSI TR tř. OTEVŘENÁ OBERON TWAI z Císařského mlýna V1, CAC, VB, VSV

Good size, pretty head, good ear set, nice dark eyes, good bite, good front and bone, nicely angulated front and rear, nicely broken color, moves well with drive, good topline, compact body from profil.

Správná velikost, krásná hlava, dobré nasazení uší, správný skus, dobrý předek a kostra, pěkně zaúhlený vepředu a vzadu, pěkně rozdělené barvy, pohybuje se dobře a energicky, dobrá horní linie, z profilu kompaktní tělo.

 

103 PSI TR tř. OTEVŘENÁ OLDŘICH Prokopská hvězda VD

Big boy, slightly long in loin, correct head but could be sweeter, needs to fill, anyway soft expression, good bone and front, good chest, correctly angulated, needs more ring training, gay tail, correct topline.

Velký chlapec, trochu dlouhý v bedrech, korektní hlava, ale mohla by být sladší (= jemnější), potřebuje vyplnit, v každém případě měkký výraz, dobrý hrudník, korektně úhlený, potřebuje více tréninku v kruhu, čilý ocas, korektní horní linie.

 

104 PSI TR tř. OTEVŘENÁ TOTAL RECALL Jizutoji V4

Good size, good head, could have bigger eyes, but they are still good, good ear set, good bite, good front and bone, good angulation in front, good chest, a little bit straight behind, nicely broken color, compact body, needs more drive, a bit low tail set, correct in topline.

Správná velikost, dobrá hlava, měl by mít větší oči, ale tyto jsou ještě vyhovující, dobré nasazení uší, správný skus, dobrý předek a kostra, dobré přední úhlení, dobrý hrudník, trochu strmý vzadu, pěkně rozdělené barvy, kompaktní tělo, potřebuje více energie, trochu nižší nasazení ocasu, korektní horní linie.

 

105 PSI TR tř. VÍTĚZŮ CAIRO Biely démon V3

Good size, a bit feminine in head, but very pretty, sweet expression, good bite, correctly angulated front and rear, good chest, good tail set, nicely broken color, super condition, correct topline, could have a bit more neck.

Správná velikost, trochu fenčí hlava, ale velmi pěkná, sladký výraz, dobrý skus, správně zaúhlený vepředu a vzadu, dobrý hrudník, dobré nasazení ocasu, pěkně rozdělené barvy, super kondice, korektní horní linie, měl by mít delší krk.

 

106 PSI TR tř. VÍTĚZŮ EVANS MONARCH Hanácký ráj V2, res. CAC

Correct size, a bit long in loin, lovely head, nice ear set, nice expression, good bite, good bone, nicely angulated front and rear, good tailset, good chest, moves well with nice topline.

Správná velikost, trochu dlouhý v bedrech, krásná hlava, pěkně nasazené uši, pěkný výraz, dobrý skus, dobrá kostra, pěkné úhlení vepředu i vzadu, dobré nasazení ocasu, dobrá hruď, pohybuje se dobře s pěknou horní linií.

 

107 PSI TR tř. VÍTĚZŮ LOUIS TWAI z Císařského mlýna V4

Good size, good head, low ear set, nice dark eyes, good bite, good front and bone, nicely angulated front and rear, short compact body, low tail set, nicely broken color, moves well with the good topline.

Správná velikost, dobrá hlava, nízko nasazené uši, pěkné tmavé oči, správný skus, dobrý předek a kostra, pěkně zaúhlený vepředu a vzadu, krátké kompaktní tělo, nízko nasazený ocas, pěkně rozdělené batvy, pohybuje se dobře s dobrou horní linií.

 

108 PSI TR tř. VÍTĚZŮ NOEL Dejvické údolí VD

Big boy, correct head but a bit heavy, good expression, good bite, goot bone, a bit fat, well angulated, goot chest, well broken color, low tail set, but carried too high, a bit soft in topline because of he is too fat.

Velký chlapec, korektní hlava, ale trochu těžká, správný výraz, správný skus, trochu tlustý, dobře zaúhlený, dobrá hruď, dobře rozdělené barvy, nizko nasazený, ale příliš vysoko nesený ocas, trochu měkký v horní linii, protože je příliš tlustý.

 

109 PSI TR tř. VÍTĚZŮ TO THE TOP de la Fieffe au Songeur V1, CAC

Good size, compact body, pretty head, well proportioned, nice dark eyes, good bite, good bone and front, nicely angulated in front and could be more behind, very good chest, nicely broken color, very nice shape profile with neck and style.

Správná velikost, kompaktní tělo, krásná hlava, dobré proporce, pěkné tmavé oči, správný skus, dobrá kostra a předek, pěkně zaúhlený vepředu a mohl by být více vzadu, velmi dobrá hruď, pěkně rozdělené barvy, velmi pěkný tvar v profilu s krkem a styl.

 

110 FENY TR tř. ŠTĚŇAT ANNONA TRES z Císařského mlýna VN

Pretty puppy, well made, exc. eyes, good mouth, moves very well.

Krásné štěně, pěkně stavěné, výborné oči, dobrá tlama, pohybuje se velmi dobře.

 

111 FENY RU tř. ŠTĚŇAT CATHERINE z Panství Lomnice VN

Exc. colour, pretty head, good eyes a mouth, exc. bone, moves well, good tail carriage.

Výborná barva, krásná hlava, dobré oči a tlama, výborná kostra, pohybuje se dobře, správné nesení ocasu.

 

112 FENY TR tř. ŠTĚŇAT ELSA Caroli Regis VN

Exc. colour, good mouth, exc. eye colour, construction, good ribcage, well set ears, good angulation front and rear, moves well.

Výborná barva, dobrá tlama, výborná barva očí, stavba, dobrý hrudník, dobře nasazené uši, dobré úhlení vepředu a vzadu, pohybuje se dobře.

 

113 FENY RU tř. ŠTĚŇAT IRULAN Rubínový květ VN

Exc. eyes, mouth, exc. bone, good construction front and rear, moves ok.

Výborné oči, tlama, výborná kostra, dobře stavěná vepředu i vzadu, pohybuje se OK.

 

114 FENY BH tř. ŠTĚŇAT TOSCA LILI z Usedlosti Újezdec VN2

Showing a little white in left eye, very pretty head proportions, good mouth, exc. bone, moves ok.

Ukazuje trochu bělmo v levém oku, velice krásné proporce hlavy, dobrá tlama, výborná kostra, pohybuje se OK.

 

115 FENY TR tř. ŠTĚŇAT TRAVIATA LILI z Usedlosti Újezdec VN1

Very pretty head and well proportioned, exc. eye color, good mouth, well filled muzzle, good hind and front angulations, good bone, moves well.

Velmi krásná hlava a s dobrými proporcemi, výborná barva očí, dobrá tlama, správně vyplněný čenich, dobré zadní a přední úhlení, dobrá kostra, pohybuje se dobře.

 

116 FENY TR tř. ŠTĚŇAT UNIVERSE CHERI z Usedlosti Újezdec VN3

Very pretty head, well laid shoulders, good bone, well proportioned body, good tail set, moves very well.

Velmi krásná hlava, dobře položené lopatky, dobrá kostra, dobré tělesné proporce, správné nasazení ocasu, pohybuje se velmi dobře.

 

117 FENY BT tř. DOROSTU ADANA Santana Gwellian VN1

Well set ears, pretty head, good eye colour, good mouth, well angulated front and rear, good bone, well set ribs, moves well, good tail set.

Dobře nasazené uši, krásná hlava, dobrá barva očí, dobrá tlama, správně zaúhlena vepředu a vzadu, dobře nasazená žebra, pohybuje se dobře, správné nasazení ocasu.

 

118 FENY BT tř. DOROSTU ADELAIDA Tajemství Camelotu VN3

Exc. colour, good eye colour, good mouth, little long in forerace, a bit light in bone, good angulations, needs ring training.

Výborná barva, správná barva očí, dobrá tlama, trochu dlouhý čenich, trochu subtilní kostra, dobré úhlení, potřebuje trénink v kruhu.

 

119 FENY BT tř. DOROSTU DAFNE GIRL Království Canny VN2

Exc. proportions in general, good eye colour, good mouth, well set ears, good ribcage, good bone, moves ok.

Výborné celkové proporce, dobrá barva oka, dobrá tlama, dobře nasazené uši, dobrý hrudník, dobrá kostra, pohybuje se OK.

 

120 FENY BT tř. MLADÝCH ANASTASIA BLACK z Hradu Doubravka V1, CAJC

Very pretty head, well proportioned, good eye colour, sweet expression, good overall shape, good angulations front and rear, moves well, good tail carriage.

Velmi krásná hlavy, dobré proporce, dobrá barva oka, sladký výraz, dobrý celkový tvar, dobré úhlení vpředu a vzadu, pohybuje se dobře, dobré nesení ocasu.

 

121 FENY BT tř. MLADÝCH ANGELA z Derylova panství V

Exc. head proportions, well set ears, good eye colour, good mouth, well laid shoulders, well angulated front and rear, good construction overall, moves well, needs more substance.

Výborné proporce hlavy, dobře nasazené uši, správná barva očí, dobrá tlama, správně uložené lopatky, dobře zaúhlena vepředu i vzadu, dobrá celková stavba, pohybuje se dobře, potřebuje více hmoty.

 

122 FENY BT tř. MLADÝCH CÁCORKA Fimfárum V2

Pretty head, well proportioned, good eye colour, well filled muzzle, good mouth, well laid shoulders, good bone, good angulations front and rear, lovely overall shape, tail carried too high, moves a bit erratically (needs to settle).

Krásná hlava, dobré proporce, dobrá barva očí, správně vyplněný čenich, dobrá tlama, správně uložené lopatky, dobrá kostra, dobré úhlení vpředu i vzadu, celkově půvabný tvar, ocas nesen příliš vysoko, pohybuje se trochu nevypočitatelně (potřebuje se uklidnit).

 

123 FENY BT tř. MLADÝCH FLORRIE z Podhradí Boskovic VD

Good eye colour, good head proportions, muzzle needs more cushioning, good mouth, good shoulders, good bone, good ribcage, rather timid, a bit straight in stifle, good tail carriage, moves ok.

Dobrá barva oka, správné proporce hlavy, čenich potřebuje víc vyplnit, dobrá tlama, dobré lopatky, dobrý hrudník, poněkud plachá, trochu strmá vzadu, dobré nesení ocasu, pohybuje se OK.

 

124 FENY BT tř. MLADÝCH ISABELA Sladká krása V4

Head a bit masculine, but well proportioned, good eyes, good colour, good mouth, good bone, good ribcage, good angulations front and rear, good topline, moves well.

Hlava je trochu samčí, ale se správnými proporcemi, dobré oči, dobrá barva, dobrá tlama, dobrá kostra, dobrý hrudník, správné úhlení vpřeu a vzadu, dobrá horní linie, pohybuje se dobře.

 

125 FENY BT tř. MLADÝCH ISADORA Sladká krása V3

Good eyes and colour, good mouth, well proportioned head, good angulations front and rear, good bone, tail set a bit low, good topline, moves very well, a bit close behind.

Dobré oči a barva, dobrá tlama, správné proporce hlavy, dobré úhlení vepředu a vzadu, dobrá kostra, ocas nasazen trochu nízko, dobrá horní linie, pohybuje se velmi dobře, trochu úzká vzadu.

 

126 FENY BT tř. MLADÝCH UXA TRIES Biely démon VD

Black&tan with a lot of white, limit tricolour (badly marked), good head proportions, good eye colour, good bone, well constructed, good ribcage, good topline.

BT se spoustou bílé, na hranici s tricolorem (špatně znakovaným), dobré proporce hlavy, dobrá barva oka, dobrá kostra, správně stavěná, dobrý hrudník, dobrá horní linie.

 

127 FENY BT tř. MEZITŘÍDA AMY Kavalíří kvarteto ---

Nedostavila se.

 

128 FENY BT tř. MEZITŘÍDA ARANTA z Rajchardova V1, CAC

Exc. head shape, well set ears, good head proportions, good eye colour, good mouth, good ribcage, exc. bone carrying a bit too much weight, good topline, well set tail.

Výborný tvar hlavy, dobře nasazené uši, dobré proporce hlavy, dobrá barva očí, dobrá tlama, dobrý hrudník, výborná kostra nesoucí trochu příliš mnoho váhy, dobrá horní linie, správně nasazený ocas.

 

129 FENY BT tř. MEZITŘÍDA PETITTE LIN z Usedlosti Újezdec ---

Nedostavila se.

 

130 FENY BT tř. OTEVŘENÁ ARETTA z Dračích ocásků V

Good eye colours, well set ears, good head proportions, good mouth, muzzle needs more filling, good shoulders, good bone and ribcage, tail set a bit low, good hind and front angulations, topline could be better, movement correct.

Dobrá barva očí, správně nasazené uši, dobré proporce hlavy, dobrá tlama, čenich potřebuje více vyplnit, dobré lopatky, dobrá kostra a hrudník, ocas nasazen trochu nízko, dobré zadní a přední úhlení, horní linie by mohly být lepší, korektní pohyb.

 

131 FENY BT tř. OTEVŘENÁ ARIENA z Dračích ocásků V4

Good head proportions, good eye color, good mouth, good bone, good ribcage, tail carried too high, wide in front, needs more ring training.

Správné proporce hlavy, dobrá barva očí, dobrá tlama, dobrý hrudník, ocas nesen příliš vysoko, siroká vepředu, potřebuje více tréninku v kruhu.

 

132 FENY BT tř. OTEVŘENÁ DEANEIRA Tricyrtis V

Good head proportions, good mouth, good eye colour, good angulations front and rear, a little overweight, good tail carriage, moves ok.

Dobré proporce hlavy, dobrá tlama, správná barva oka, dobré úhlení vpředu i vzadu, trochu přes váhu, dobré nesení ocasu, pohybuje se OK.

 

133 FENY BT tř. OTEVŘENÁ ELIZABETH z Hradu Špilberk V

A bit overweight, good eye colour, good mouth and head proportions, well filled muzzle, good bone, good substance, moves well, happy character.

Trochu přes váhu, správná barva oka, dobrá tlama a proporce hlavy, dobře vyplněný čenich, dobrá kostra, dobrá substance, pohybuje se dobře, šťastný charakter.

 

134 FENY BT tř. OTEVŘENÁ EVE ROYAL Tempo-Krč V2, res. CAC

Exc. head proportions, good mouth, good eye colour, good bone, exc. angulations front and rear, a bit down at pasterns, knits in front on the move, good tail carriage.

Výborné proporce hlavy, dobrá tlama, správná barva oka, dobrá kostra, výborné zaúhlení vepředu a vzadu, trochu pokleslé spinky, plete předníma při pohybu, dobré nesení ocasu.

 

135 FENY BT tř. OTEVŘENÁ HENNETICA Rubínový květ V1, CAC, VB

Exc. general proportions, good head shape, nice eyes, good colour, good mouth, good bone, good lay of shoulders, good ribcage, good angulations front and rear, good topline, moves very well.

Výborné obecné proporce, dobrý tvar hlavy, pěkné oči, dobrá barva, dobrá tlama, dobrá kostra, správná poloha lopatek, dobrý hrudník, dobré zaúhlení vepředu a vzadu, dobrá horní linie, pohybuje se velmi dobře.

 

136 FENY BT tř. OTEVŘENÁ ISIS DEA Res Pretiosa V3

Pretty head, good eye colour, good head proportions, good mouth, good bone, a bit heavy in weight, good tail carriage, moves ok, tailset good, a bit wide in front on the move.

Krásná hlava, správná barva očí, dobré proporce hlavy, dobrá tlama, dobrá kostra, trochu těžká váha, dobré nesení ocasu, pohybuje se OK, nasazení ocasu dobré, v pohybu vepředu trochu široká.

 

137 FENY BT tř. VÍTĚZŮ CINDY Tempo-Krč V3

Eye colour ok, good head, good mouth, muzzle needs filling, a bit short in neck, exc. angulations front and rear, good ribcage, good tail carriage, moves well.

Barva očí OK, dobrá hlava, dobrá tlama, čenich potřebuje vyplnit, trochu krátký krk, výborné úhlení vepředu a vzadu, dobrý hrudník, dobré nesení ocasu, pohybuje se dobře.

 

138 FENY BT tř. VÍTĚZŮ CRYSTAL Perle du Sahel V2

Good head proportions, exc. eyes, exc. mouth, good shoulders, exc. angulations front and rear, good tail set, feminine little girl, tail carriage too high, moves ok.

Dobré proporce hlavy, výborné oči, výborná tlama, dobré lopatky, výborné úhlení vpředu i vzadu, dobré nasazení ocasu, malá fenčí holka, nese ocas příliš vysoko, pohybuje se dobře.

 

139 FENY BT tř. VÍTĚZŮ GWENNIE z Hradu Špilberk V1, CAC

Eyes rather light, good head proportions, needs more width to foreface, good bone, good mouth, well presented, in good coat and condition, good tail set, moves well.

Oči poněkud světlé, dobré proporce hlavy, potřebuje širší líce, dobrá páteř, dobrá tlama, dobře předvedena, v dobré srsti a kondici, dobré nasazení ocasu, pohybuje se dobře.

 

140 FENY BT tř. VETERÁNŮ AVE FELICITAS Res Pretiosa V1, NV

Very nice coat, lovely head proportions, lovely ear leathers and very well set, good bone, good constructions, a little down in pasterns, moves ok.

Velmi pěkná srst, nádherné proporce hlavy, nádherné ušní závěsy a velmi dobře nasazené, dobrá kostra, dobrá stavba těla, trochu pokleslé spinky, pohybuje se OK.

 

141 FENY BH tř. DOROSTU JESSICA Brno-Frost VN3

Exc. head proportions, good eye colour, good mouth, ears well set, well laid shoulders, good bone, good ribcage, good tail set, rich blenheim colour, moves ok, topline still soft.

Výborné proporce hlavy, správná barva oka, dobrá tlama, uši dobře nasazeny, dobře umístěné lopatky, dobrá kostra, dobrý hrudník, dobré nasazení ocasu, bohatá blenheim barva, pohybuje se OK, horní linie dosud měkká.

 

142 FENY BH tř. DOROSTU KOMTESA ze Starého Dobrasa VN2

Exc. head proportions, good eye colour, good mouth, needs more chin, good neck and shoulders, good hind and front angulations, well balanced overall, tail set a bit low, moves well.

Výborné proporce hlavy, dobrá barva oka, dobrá tlama, potřebuje větší bradu, dobrý krk a lopatky, dobré zadní a přední zaúhlení, celkově dobře vyvážená, ocas nasazen trochu nízko, pohybuje se dobře.

 

143 FENY BH tř. DOROSTU WAIKIKI TRIES Biely démon VN1

Very pretty head and well proportioned, good eye colour, nice finish to foreface, mouth could be better, good overall construction, very feminine, good angulations front and rear, needs more ring training.

Velmi pěkná hlava s dobrými proporcemi, správná barva oka, pěkný výraz tváře, tlama by mohla být lepší, dobrá celková stavba, velmi fenčí, dobré úhlení vepředu i vzadu, potřebuje více tréninku v kruhu.

 

144 FENY BH tř. MLADÝCH AMÉLIE Bouře přichází VD

Good eye colour, needs more width in muzzle, good mouth, good shoulders, good tail carriage, moves ok.

Správná barva očí, potřebuje šírší čenich, dobrá tlama, dobré lopatky, dobré nesení ocasu, pohybuje se OK.

 

145 FENY BH tř. MLADÝCH Anncourt THELMA V4

Well set ears, good eye colour, mouth could be better, well laid shoulders, good bone, well constructed front and rear, good ribcage, moves well.

Dobře nasazené uši, správná barva očí, tlama (čenich) by mohla být lepší, dobře položené lopadky, dobrá kostra, dobře stavěná vepředu i vzadu, dobrý hrudník, pohybuje se dobře.

 

146 FENY BH tř. MLADÝCH BETTY Královská hvězda V

Well set ears, good mouth, good lay of shoulders, good angulations front and rear, exc. ribcage, good tail set, moves well, good tail carriage, head lacks feminity.

Dobře nasazené uši, dobrá tlama, dobrá poloha lopatek, dobré zaúhlení vepředu i vzadu, výborný hrudník, dobré nasazení ocasu, pohybuje se dobře, dobré nesení ocasu, hlava postrádá fenčí výraz ("ženskost").

 

147 FENY BH tř. MLADÝCH ELIS od Pyšelské Lorety V1, CAJC

Exc. head proportions, good eye colour, good mouth, good lay of shoulders, good ribcage, good overall proportions, good topline, carries tail well, very elegant.

Výborné proporce hlavy, dobrá barva očí, dobrá tlama, dobrá poloha lopatek, dobrý hrudník, celové proporce dobé, dobrá horní linie, dobře nese ocas, velmi elegantní.

 

148 FENY BH tř. MLADÝCH EVITHA Spanilá věž V3

Exc. head proportions, good eye colour, good mouth, good ribcage, good tail set, good bone, exc. angulations front and rear, could be a bit shorter in body, moves ok.

Výborné proporce hlavy, dobrá barva očí, dobrá tlama, dobrý hrudník, dobré nasazení ocasu, dobrá kostra, výborné úhlení vpředu a vzadu, mohla by být trochu kratší v těle, pohybuje se OK.

 

149 FENY BH tř. MLADÝCH HANDY NEVER Bedit V

Exc. head proportions, good eye colour, good mouth, nice lay of shoulders, good angulations front and rear, good ribcage, good overall proportions, good bone, moves well.

Výborné proporce hlavy, dobrá barva očí, dobrá tlama, pěkná poloha lopatek, dobré úhlení vepředu a vzadu, dobrý hrudník, dobré celkové proporce, dobrá kostra, pohybuje se dobře.

 

150 FENY BH tř. MLADÝCH HERMÍNA z Cerekvické stráně V

Good head shape, good head proportions, good eyes and colour, exc. mouth, well set ears, exc. bone and good shoulders, exc. ribcage, moves well, good tail carriage.

Dobrý tvar hlavy, dobré proporce hlavy, dobré oči a barva, výborná tlama, dobře nasazené uši, výborná kostra a dobré lopatky, výborný hrudník, pohybuje se dobře, dobré nesení ocasu.

 

151 FENY BH tř. MLADÝCH PEARL TRIES Biely démon V2

Good head proportions, exc. eye colour, exc. mouth, exc. bone, very good ribcage, exc. angulations front and rear, very good overall shape.Good tail carriage, very good topline.

Dobré proporce hlavy, výborná barva očí, výborná tlama, výborná kostra, velmi dobrý hrudník, výborné úhlení vepředu a vzadu, velmi dobrý celkový tvar (vzhled). Dobré nesení ocasu, velmi dobrá horní linie.

 

152 FENY BH tř. MLADÝCH UMMA TWAI z Císařského mlýna ---

Nedostavila se.

 

153 FENY BH tř. MEZITŘÍDA KIRISS TRIES Biely démon V2, res. CAC

Exc. head proportions, very good eyes and colour, needs more width to foreface, good mouth, nice lay of shoulders, very good bone, very good ribcage, tail well set, exc. movement and tail carriage, very feminine.

Výborné proporce hlavy, velmi dobré oči a barva, potřebuje širší čenich, dobrá tlama, pěkná poloha lopatek, velmi dobrá kostra, velmi dobrý hrudník, ocas dobře nasazen, výborný pohyb a nesení ocasu, velmi fenčí.

 

154 FENY BH tř. MEZITŘÍDA KISS THE BEST Arušava V1, CAC

Exc. eyes and shape, exc. head proportions, well set ears, exc. mouth, exc. shoulders, exc. front and rear angulations, exc. ribcage, very good overall proportions, exc. topline, moves well.

Výborné oči a tvar, výborné proporce hlavy, dobře nasazené uši, výborná tlama, výborné lopatky, výborné přední a zadní úhlení, výborný hrudník, velmi dobré celkové proporce, výborná horní linie, pohybuje se dobře.

 

155 FENY BH tř. MEZITŘÍDA OLYMPIA LILI z Usedlosti Újezdec ---

Nedostavila se.

 

156 FENY BH tř. MEZITŘÍDA PAMELA Fraking V3

Exc. eye colour, foreface a bit long, ears well set, exc. mouth, nice lay of shoulders, exc. angulations front and rear, exc. ribcage, good tail set and carried well on the move, moves well.

Výborná barva očí, trohu delší v čenichu, uši dobře nasazeny, výborná tlama, pěkná poloha lopatek, výborné úhlení vepředu a vzadu, výborný hrudník, dobře nasazený ocas a v pohybu nesený dobře, dobře se pohybuje.

 

157 FENY BH tř. OTEVŘENÁ BERONA Varadov V

Exc. eye colour, needs more filling under the eyes, ears well set, exc. mouth, good shoulders, exc. angulations front and rear, exc. ribcage, exc. bone, could be in cleaner coat and condition, moves well, good tail set.

Výborná barva očí, potřebuje více výplně pod očima, uši dobře nasazeny, výborná tlama, dobré lopatky, výborné úhlení vpředu a vzadu, výborný hrudník, výborná kostra, mohla by mít čistší srst a kondici, pohybuje se dobře, dobré nasazení ocasu.

 

158 FENY BH tř. OTEVŘENÁ BINTA TRIES Biely démon V2, res. CAC

Exc. mouth, exc. head proportions, exc. eyes and colour, exc. lay of shoulders, exc. angulations front and rear, exc. chest, good tail set, exc. overall proportions, moves well, exc. tail carriage.

Výborná tlama, výborné proporce hlavy, výborné oči a barva, výborná poloha lopatek, výborné zaúhlení vepředu a vzadu, výborná hruď, dobré nasazení ocasu, výborné celkové proporce, pohybuje se dobře, výborné nesení ocasu.

 

159 FENY BH tř. OTEVŘENÁ BONNIE od Zlatého Roxe V

Exc. eye colour, needs more volume in muzzle, exc. mouth, exc. bone, exc. angulations front and rear, very good ribcage, moves ok, good tail carriage.

Výborná barva očí, potřebuje větší objem čenichu, výborná tlama, výborná kostra, výborné úhlení vepředu a vzadu, velmi dobrý hrudník, pohybuje se OK, dobré nesení ocasu.

 

160 FENY BH tř. OTEVŘENÁ CARUMA z Pokerové tváře V1, CAC

Exc. eye colour, but showing some white of eye, exc. head proportions, needs more filling under eyes, exc. mouth, ears could be better set, nice lay of shoulders, exc. ribcage, exc. front and rear angulations, exc. topline, good tailset, moves well, good tailset.

Výborná barva očí, ale ukazuje trochu bělmo, výborné proporce hlavy, potřebuje více výplně pod očima, výborná tlama, uši by měly být lépe nasazeny, pěkná poloha lopatek, výborný hrudník, výborné přední a zadní úhlení, výborná horní linie, dobré nasazení ocasu, pohybuje se dobře, dobré nasazení ocasu.

 

161 FENY BH tř. OTEVŘENÁ CONY Zaječická Horka V4

Exc. head, exc. head proportions, very good skull, well set ears, exc. muzzle, nose pigment a bit pale today, exc. angulation in front, a bit straight behind, exc. bone, exc. ribcage, exc. overall proportions, moves very well, exc. tail carriage.

Výborná hlava, výborné proporce hlavy, velmi dobrá lebka, dobře nasazené uši, výborný čenich, nosní pigment je dnes trochu mdlý, výborné zaúhlení vepředu, trochu strmé vzadu, výborná kostra, výborný hrudník, výborné celkové proporce, pohybuje se velmi dobře, výborné nesení ocasu.

 

162 FENY BH tř. OTEVŘENÁ ESTER LADY Hanácký ráj V

Exc. eyes but showing some white, exc. head proportions, needs more filling under eyes, exc. mouth, ears could be set further forward, very nice lay of shoulders, exc. bone, exc. ribcage, exc. angulations front and rear, a bit out at elbow on the move, good tail carriage.

Výborné oči, ale ukazuje trochu bělmo, výborné proporce hlavy, potřebuje více výplně pod očima, výborná tlama, uši by měly být nasazeny více vepředu, velmi pěkná poloha lopatek, výborná kostra, výborný hrudník, výborné úhlení vepředu a vzadu, v pohybu trochu vybočuje v loktech, dobré nesení ocasu.

 

163 FENY BH tř. OTEVŘENÁ GERTRUDA TWAI z Císařského mlýna VD

Exc. skull, exc. eyes, good colour but showing some white, exc. head proportions, exc. mouth, very good cushioning to muzzle, a bit masculine in type, shoulders ok, exc. angulations front and rear, well set tail, a little long in body, exc. tailset, a bit down in pasterns.

Výborná lebka, výborné oči, dobrá barva, ale ukazuje trochu bělmo, výborné proporce hlavy, výborná tlama, velmi dobré vypolštářování čenichu, trochu samčí v typu, lopatky OK, výborné úhlení vpředu a vzadu, dobře nasazený ocas, trochu dlouhá v těle, výborné nasazení ocasu, trochu pokleslé spinky.

 

164 FENY BH tř. OTEVŘENÁ HATONIA Dekor-beta V3

Nice eyes nad colour, exc. stop, muzzle could be shorten, nice cushioning to muzzle, exc. mouth, ears set a little too far back, nice lay of shoulder, exc. bone, exc. ribcage, exc. angulations front and movement not so good behind, good tailset, moves gaily.

Pěkné oči a barva, výborný stop, čenich by mohl být kratší, pěkné vyplnění čenichu, výborná tlama, uši nasazeny poněkud daleko vzadu, pěkná poloha lopatky, výborná kostra, výborný hrudník, výborné přední zaúhlení a pohyb, není tak dobré vzadu, dobré nasazení ocasu, pohybuje se vesele.

 

165 FENY BH tř. OTEVŘENÁ ORCA Dejvické údolí V

Exc. head proportions, very good eyes and colour, exc. mouth, nice shoulders, exc. bone, exc. front angulations and rear, exc. ribcage, exc. overall proportions, movement correct.

Výborné proporce hlavy, velmi dobré oči a barva, výborná tlama, pěkné lopatky, výborná kostra, výborné přední úhlení i zadní, výborný hrudník, výborné celkové proporce, pohyb korektní.

 

166 FENY BH tř. VÍTĚZŮ JOCELYN Dejvické údolí V2, res. CAC

Exc. head proportions, exc. mouth, lovely filling to foreface, lovely shoulders, exc. angulations front and rear, exc. bone, exc. ribcage, well set tail, moves well, out of coat today.

Výborné proporce hlavy, výborná tlama, půvabně vyplněné líce, nádherné lopatky, výborné úhlení vpředu a vzadu, výborná kostra, výborný hrudník, dobře nasazený ocas, dobře se pohybuje, dnes je bez srsti.

 

167 FENY BH tř. VÍTĚZŮ TENDRE MARGOT de Castelburry V1, CAC, VB, VSV

Pretty head with lovely cushioning, exc. eyes and colour, very good filling to foreface, exc. anglulations front and rear, exc. bone, exc. tailset, exc. ribcage, exc. movement with well carried tail.

Krásná hlava s pěkným vyplněním, výborné oči a barva, velmi dobré vyplnění lící, výborné zaúhlení vepředu a vzadu, výborná kostra, výborné nasazení ocasu, výborný hrudník, výborný pohyb s dobře neseným ocasem.

 

168 FENY BH tř. VETERÁNŮ MOREEN des Marliviers V1

Exc. head with lovely proportions, exc. eyes form and colour, exc. cushioning to muzzle, exc. bone, lovely lay of shoulders, exc. ribcage, exc. tailset, still moves very well, a little out at elbow, angulation a little straight behind, exc. presentation.

Výborná hlava s půvabnými proporcemi, výborná forma a barva očí, výborné vypolštářovaný čenich, výborná kostra, báječná poloha lopatek, výborný hrudník, výborné nasazení ocasu, stále se velmi dobře pohybuje, trochu vybočuje v loktech, zaúhlení je vzadu trochu strmé, výborné předvedení.

 

169 FENY RU tř. DOROSTU NIKÉ Bohemia Zlatava VN2

Pretty head, exc. proportions, exc. eyes colour and form, exc. head and muzzle, mouth could be better, ears set rather too far back, very good overall balance, exc. ribcage, exc. bone, exc. tailset, movement needs improvement and training.

Krásná hlava, výborné proporce, výborná barva a forma očí, výborná hlava a čenich, tlama by mohla být lepší, uši nasazeny trochu příliš vzadu, velmi dobré celkové vyvážení, výborný hrudník, výborná kostra, výborné nasazení ocasu, pohyb potřebuje zlepšení a trénink.

 

170 FENY RU tř. DOROSTU SISSI DARLEE z Usedlosti Újezdec VN1

Exc. head, exc. eyes shape and colour, exc. head proportions, exc. month, ears could be set further forward, exc. bone, nice lay of shoulder, exc. angulation (front), needs better hind agnulation, exc. topline, exc. tailset, a little out of ebow on the move, exc. overall construction.

Výborná hlava, výborný tvar a barva očí, výborné proporce hlavy, výborná tlama, uši by měly být nasazeny dále vepředu, výborná kostra, pěkná poloha lopatky, výborné úhlení (vpředu), potřebuje zlepšit zadní úhlení, výborná horní linie, výborné nasazení ocasu, v pohybu trochu vybočuje v loktech, výborná celková konstrukce.

 

171 FENY RU tř. MLADÝCH AGÁTA Arinin sen V3

Exc. head proportions, exc. eyes: colour and shape, ears set rather too far back, exc. mouth, nice lay of shoulder, exc. bone, exc. angulation (front), rear (sufficient), exc. ribcage, moves well and carries tail nicely, exc. overall construction.

Výborné proporce hlavy, výborné oči: barva a tvar, uši nasazeny trochu moc vzadu, výborná tlama, pěkná poloha lopatky, výborná kostra, výborné úhlení (vepředu), vzadu (dostatečné), výborný hrudník, pohybuje se dobře a pěkně nese ocas, výborná celková konstrukce.

 

172 FENY RU tř. MLADÝCH ANETKA Arga-Star V4

Exc. skull, exc. eyes make and shape, exc. head proportions, exc. mouth, ears set too far back, exc. bone, exc. angulations front and rear, exc. ribcage, moves well, good tail carriage, lacks femininity.

Výborná lebka, výborné oči a jejich tvar, výborné proporce hlavy, výborná tlama, uši nasazeny hodně vzadu, výborná kostra, výborné úhlení vepředu a vzadu, výborný hrudník, pohybuje se dobře, dobré nesení ocasu, postrádá fenčí výraz.

 

173 FENY RU tř. MLADÝCH BARONESSE Kouzelná Metuje V2

Exc. head proportions, eyes could be darker, exc. stop, exc. mouth, nice cushioning of muzzle, needs more filling under eyes, ears slightly too far back, nice shoulders, good angulations front and rear, exc. ribcage, exc. overall construction. Moves a little out at elbow, moving a bit close behind, elegant mover with good tailset.

Výborné proporce hlavy, oči by mohly být tmavší, výborný stop, výborná tlama, pěkné vyplněný čenich, potřebuje více výplně pod očima, uši trochu příliš vzadu, pěkné lopatky, dobré úhlení vpředu a vzadu, výborný hrudník, výborná celková konstrukce. V pohybu trochu vybočuje v loktech, vzadu je v pohybu trochu úzká, elegantní pohyb s dobrým nasazením ocasu.

 

174 FENY RU tř. MLADÝCH FLOPSY z Podhradí Boskovic V1, CAJC

Pretty head, very good head proportions, exc. eyes make and shape, exc. ear placement, mouth could be better, good lay of shoulder, exc. angulations front and rear, exc. ribcage, moves very well with exc. tail carriage.

Krásná hlava, velmi dobré proporce hlavy, výborně utvářené oči a jejich tvar, výborné umístění uší, tlama by mohla být lepší, dobrá poloha lopatky, výborné úhlení vpředu i vzadu, výborný hrudník, pohybuje se velmi dobře s výborně neseným ocasem.

 

175 FENY RU tř. MEZITŘÍDA ANELA z Rajchardova VD3

Good head proportions, exc. eyes colour and shape, exc. mouth, needs chin, ears well set, needs more neck, exc. bone, exc. ribcage, poor hind angulation, too heavy in condition, poor hind movement.

Dobré proporce hlavy, výborná barva a tvar očí, výborná tlama, potřebuje (větší ?) bradu, uši dobře nasazeny, potřebuje delší krk, výborná kostra, výborný hrudník, špatné zaúhlení vzadu, příliš těžká kondice, špatný pohyb zadních.

 

176 FENY RU tř. MEZITŘÍDA FRENCH KISS Perle du Sahel V1, CAC, VB

Exc. head, exc. head proportions, exc. bone, exc. shoulders, exc. movement.

Výborná hlava, výborné proporce hlavy, výborná kostra, výborné lopatky, výborný pohyb.

 

177 FENY RU tř. MEZITŘÍDA KARY-AN Li-Ro Moravia V2, res. CAC

Bit long in muzzle, exc. mouth, exc. eyes, good ear set, exc. ribcage, exc. bone.

Trochu delší čenich, výborná tlama, výborné oči, dobře nasazené uši, výborný hrudník, výborná kostra.

 

178 FENY RU tř. OTEVŘENÁ ANNY Charle's Angels V2, res. CAC

Exc. skull, exc. eye colour, well set ears, needs more filling in foreface, exc. mouth, exc. ribcage, exc. bone, nose pigment off today, well set tail, very good movement.

Výborná lebka, výborná barva očí, dobře nasazené uši, potřebuje mít více vyplněné tváře, výborná tlama, výborný hrudník, výborná kostra, dnes bez nosního pigmentu, dobře nasazený ocas, velmi dobrý pohyb.

 

179 FENY RU tř. OTEVŘENÁ AURIKA od Ptačí skály V1, CAC

Exc. eyes shape and colour, exc. skull, well set ears, exc. month, nice shoulders, exc. angulations front and rear, exc. ribcage, exc. overall proportions, good mover.

Výborný tvar a barva očí, výborná lebka, dobře nasazené uši, výborná tlama, pěkné lopatky, výborné úhlení vepředu a vzadu, výborný hrudník, výborné celkové proporce, dobrý pohyb.

 

180 FENY RU tř. VÍTĚZŮ FELLINA Arušava ---

Nedostavila se.

 

181 FENY TR tř. DOROSTU AILEN Kolonáda Poděbrady N4

Eyes of correct colour, but showing white, exc. month, well set ears, exc. head proportions, well laid shoulders, exc. ribcage, moving too close behind, poor hind angulation.

Oči správné barvy, ale ukazují bělmo, výborná tlama, dobře nasazené uši, dobře položené lopadky, výborný hrudník, v pohybu vzadu příliš úzká, špatné zadní úhlení.

 

182 FENY TR tř. DOROSTU ALISS Kolonáda Poděbrady ---

Nedostavila se.

 

183 FENY TR tř. DOROSTU ANGELA Kolonáda Poděbrady ---

Nedostavila se.

 

184 FENY TR tř. DOROSTU JACYNTHE Perle du Sahel VN2

Exc. head proportions, exc. eyes: shape and colour, exc. stop, exc. mouth, ears set rather too far back, good shoulders, exc. front and rear angulations, exc. bone, exc. ribcage, good tail set, moves nad shows very well.

Výborné proporce hlavy, výborné oči: tvar a barva, výborný stop, výborná tlama, uši nasazeny příliš daleko vzadu, dobré lopatky, výborné přední a zadní úhlení, výborná kostra, výborný hrudník, dobré nasazení ocasu, pohybuje a předvádí se velmi dobře.

 

185 FENY TR tř. DOROSTU WEBBI TRIES Biely démon VN1

Exc. head proportions, exc. mouth, needs more filling in muzzle, eyes: good make and shape, nice shoulders, exc. bone, exc. ribcage, exc. angulations front and rear, a little tight in front, exc. character.

Výborné proporce hlavy, výborná tlama, potřebuje více výplně na čenichu, oči: dobrá poloha a tvar, pěkné lopatky, výborná kostra, výborný hrudník, výborné zaúhlení vepředu a vzadu, vepředu trochu úzká, výborný charakter.

 

186 FENY TR tř. DOROSTU ZITA TWAI z Císařského mlýna N3

Eyes: good colour but showing white, exc. month, needs more filling in muzzle, good shoulders, exc. angulations front and rear, moves close behind, good topline, carries tail well.

Oči: dobrá barva, ale ukazuje bělmo, výborná tlama, potřebuje více vyplnit čenich, dobré lopatky, výborné úhlení vepředu a vzadu, v pohybu úzká vzadu, dobrá horní linie, dobře nese ocas.

 

187 FENY TR tř. MLADÝCH CAROLAIN ze Západní stráně D

Tric with no blaze, freckles (too many) on face, exc. head proportions, eyes of good colour and shape, mouth could be better, good angulation, front and rear, exc. bone, exc. ribcage, movement needs improving, very good tail carriage.

Tricolorka s chybějicí lysinou, pihy (příliš mnoho) na tváři, výborné proporce hlavy, dobrá barva a tvar očí, čenich by mohl být lepší, dobré úhlení vepředu i vzadu, výborná kostra, výborný hrudník, pohyb potřebuje zlepšit, velmi dobré nesení ocasu.

 

188 FENY TR tř. MLADÝCH ESTER NOELI od Zlatého Roxe ---

Nedostavila se.

 

189 FENY TR tř. MLADÝCH RAMAYA TRIES Biely démon V2

Exc. head proportions, exc. eyes: make and shape, exc. mouth, ears could be set further forward, nice lay of shoulders, exc. angulations front and rear, exc. ribcage, moves happily.

Výborné proporce hlavy, výborné oči: vzhled a tvar, výborný čenich, uši by mohly být nasazeny více vepředu, pěkná poloha lopatek, výborné zaúhlení vepředu a vzadu, výborný hrudník, pohybuje se šťastně.

 

190 FENY TR tř. MLADÝCH ROMY Dejvické údolí V3

Exc. head proportions, exc. eyes: make and shape, exc. month, nicely cushioned foreface, nice lay of shoulders, exc. bone and ribcage, tail set rather too low, moves hapily.

Výborné proporce hlavy, výborné oči: poloha a tvar, výborný čenich, pěkně vypolštářované tváře, pěkně položené lopatky, výborná kostra a hrudník, ocas nasazený poněkud nízko, pohybuje se šťastně.

 

191 FENY TR tř. MLADÝCH ROSALYN Dejvické údolí VD4

Exc. eye colour but showing too much white (especially the right), exc. mont, exc. head proportions, nice lay of shoulders, exc. angulations, front and rear, exc. ribcage, exc. bone, topline not good, movement erratic.

Výborná barva očí, ale ukazují příliš mnoho bělma (zvlášť pravé), výborný čenich, výborné proporce hlavy, pěkná poloha lopatek, výborné úhlení vepředu i vzadu, výborný hrudník, výborná kostra, horní linie není dobrá, pohyb nejistý.

 

192 FENY TR tř. MLADÝCH ULANA TWAI z Císařského mlýna V1, CAJC, NMF

Exc. head proportions, well set ears, exc. stop, pity about white in eyes, eyes of good colour, good month, exc. bone, exc. ribcage, exc. overall construction, moves very well and happy temperament.

Výborné proporce hlavy, dobře nasazené uši, výborný stop, škoda očního bělma, správná barva očí, dobrý čenich, výborná kostra, výborný hrudník, výborná celková konstrukce, pohybuje se velmi dobře a se šťastným temperamentem.

 

193 FENY TR tř. MEZITŘÍDA ANGELINA JOLIE do Kapsy V1, CAC

Nice head proportions, exc. stop, exc. mouth, ears set rather too far back, nice shoulders, exc. bone, could be in cleaner condition, exc. ribcage, exc. angulations hind and front, good topline, moves well, exc. general construction, happy character.

Pěkné proporce hlavy, výborný stop, výborný čenich, uši nasazeny příliš daleko vzadu, pěkné lopatky, výborná kostra, mohla by být v čistší kondici, výborný hrudník, výborné úhlení vzadu i vepředu, dobrá horní linie, pohybuje se dobře, výborná celková konstrukce, šťastná povaha.

 

194 FENY TR tř. MEZITŘÍDA CLERY z Brčálníčku VD2

Left eye showing too white and too protuberant, exc. stop, exc. tan, exc. month, needs more filling under eyes, exc. ears well placed and well fringed, small bitch but nicely proportioned. Hind angulation rather straight. Rather light in bone, moves ok, tail carried rather too high.

 Levé oko ukazuje příliš bělmo a je příliš vypouklé, výborný stop, výborné pálení, pěkný čenich, potřebuje více výplně pod očima, výborné uši dobře umístěné a osrstěné, malá fenka, ale pěkných proporcí. Zadní úhlení poněkud strmé. Poněkud subtilní kostra, pohybuje se OK, ocas nesen poněkud vysoko.

 

195 FENY TR tř. OTEVŘENÁ ANITA od Zlatého Roxe V3

Exc. eyes, exc. stop, exc. mouth, nice filling to muzzle, exc. bone, exc. ribcage, exc. angulation (front), solid construction, tail carriged too high, moves well.

Výborné oči, výborný stop, výborná tlama (pysky), pěkně vyplněný čenich, výborná kostra, výborně klenutý hrudník, výborné úhlení (vepředu), pevná stavba, ocas nesený příliš vysoko, pohybuje se dobře.

 

196 FENY TR tř. OTEVŘENÁ BRITANY od Zlatého Roxe V4

Ears well set, eyes good make and shape, exc. head proportions, exc. mouth, needs more filling under eyes, exc. angulations front and rear, nice shoulders, good tailset, exc. bone, tail too high on the move, but moves ok and happily.

Uši dobře nasazeny, oči dobře utvářené a tvarované, výborné proporce hlavy, výborná tlama, potřebuje více výplně pod očima, výborné úhlení vepředu a vzadu, pěkné lopatky, dobré nasazení ocasu, výborná kostra, ocas je v pohybu příliš vysoko, ale pohybuje se OK a šťastně.

 

197 FENY TR tř. OTEVŘENÁ KESSY BOOM z Kamilkové zahrady V1, CAC

Exc. skull. well set ears and nicely fringed, exc. eyes make and shape, exc. head proportions, needs more chin, exc. mouth, exc. bone and ribcage, exc. angulations (front), a little too straight behind, solid body, topline could be better, carries tail well on move.

Výborná lebka, dobře umístěné uši a pěkně osrstěné, výborný tvar a výraz očí, výborné proporce hlavy, potřebuje větší bradu, výborná tlama, výborná kostra a hrudník, výborné úhlení (vepředu), trochu příliš strmé vzadu, pevné tělo, horní linie by mohla být lepší, ocas nese příliš vysoko.

 

198 FENY TR tř. OTEVŘENÁ MICHEL Fraking V2, res. CAC

Rather long in muzzle nad lacks cushioning, exc. month, lacks chin, exc. angulation in front but a bit straight behind, exc. ribcage, exc. bone, tail well set but carried too high, movement ok.

Dosti dlouhý čenich a nedostatečně vyplněný, výborná tlama (pysky), postrádá bradu, výborné úhlení vepředu, ale trochu strmá vzadu, výborný hrudník, výborná kostra, ocas dobře nasazen, ale nesen příliš vysoko, pohyb OK.

 

199 FENY TR tř. OTEVŘENÁ OLINDA Prokopská hvězda V

Goot eye colour but showing too much white in right eye, exc. mouth, exc. stop, smudge on left cheek, well fringed ears, shouders ok, exc. tailset, exc. ribcage, exc. bone, tail carried too high, movement ok, happy character.

Dobrá barva očí, ale ukazuje příliš mnoho bílé na pravém oku, výborná tlama, výborný stop, skvrna na levé tváři, dobře osrstěné uši, lopatky OK, výborné nasazení ocasu, výborný hrudník, výborná kostra, ocas nesen příliš vysoko, pohyb OK, šťastná povaha.

 

200 FENY TR tř. VÍTĚZŮ HILDEGARDA TWAI z Císařského mlýna V2, res. CAC

Exc. head proportions, ears well set and well fringed, exc. eyes make and shape and colour, exc. mouth, nice lay of shoulders, exc. bones, exc. ribcage, tail carried too high, topline could be better.

Výborné proporce hlavy, uši dobře nasazeny a osrstěny, výborně utvářené oči, jejich tvar a barva, výborná tlama, pěkná poloha lopatek, výborná kostra, výborný hrudník, ocas nesen příliš vysoko, horní linie by mohla být lepší.

 

201 FENY TR tř. VÍTĚZŮ TROPHY STAR de la Fieffe au Songeur V1, CAC,VB

Exc. head proportion, exc. eyes: colour, make and shape, well filled muzzle, well proportined muzzle, exc. overall shape, exc. tailset, exc. bone, exc. size, moves very well, with good tail carriage.

Výborné proporce hlavy, výborné oči: barva, uspořádání a tvar, dobře vyplněný čenich, dobré proporce čenichu, výborný celkový vzhled, výborné nasazení ocasu, výborná kostra, výborná velikost, pohybuje se velmi dobře s dobře neseným ocasem.