CHARLES_web_small3
 Výsledky Klubové výstavy 2003

Fotogalerie vítězů tříd

Fotogalerie snímků z finále

Výsledky klubové výstavy kavalírů a kingů 2003, Jesenice u Prahy, 11.10.2003, včetně posudků a jejich překladů.

    1   KING             tř.   MLADÝCH    CLARISSA  z Cerekvické stráně                                 V2

 

10 months, nice size but imature, good dom, bit lite (light ?) eye, good reach of neck, firm hind legs, impuve by age (zřejmě "will

improve") , good colour, needs time, untidy movement.

 

 

10 měsíců, hezká velikost, ale nevyspělá, dobrá klenba hlavy, trochu světlé oko, dobrá délka krku,  pevné zadní nohy, zlepší se s

věkem, dobrá barva, potřebuje čas, neúhledný (neuspořádaný) pohyb.

 

    2                      tř.   MLADÝCH    ELIZABETH  z Vyhlídky                                              V3

 

10 months old TR, good size and body, nice size dom, good stop, straight front, good ribcage, would prefer shorter, good markings,

moved very well.

 

 

10 měsíců stará TR, dobrá velikost a tělo, pěkná velikost klenutí hlavy, dobrý stop, rovný předek (přední), dobrý hrudník,

preferoval bych kratší, dobré znakování (vybarvení), pohybovala se velmi dobře.

 

    3                      tř.   MLADÝCH    ICCE CATHY  Fapella Gray                                         V1,CAJC,NMF

 

10-month TR, very imature but excellent type, very good head type, low settings, very good eye, need to body up, very good shape,

attractive margins ( správně markings ), free movement

 

 

10-ti měsíční TR, velmi nevyspělá, ale výborný typ, velmi dobrý typ hlavy, nízko nasazené (uši ?), velmi dobré oko, potřebuje zesílit

v těle, velmi dobý formát, atraktivní znakování, volný pohyb.

 

    4                      tř.   MLADÝCH    JACLYNE DEISY  Fapella Gray                                   VD4

 

10 months, rather big but good substance, sufficient tomb (dome?) not enough turn up, to much nose, straight front, very good

ribcage, little big long back, nice coat, moves very well.

 

10 měsíců, dosti velká, ale dobrá substance (dobře stavěná), dostatečná klenba (hlavy), ne dosti zvednutá, příliš dlouhý nos, rovný

předek, velmi dobrý hrudník, trochu delší záď, nádherná srst, pohybuje se velmi dobře.

 

 

Pozn. překl.: tomb = hrob !

 

    5                      tř.   MLADÝCH    NYMUE MACABEUS  Bedit                                        x

 

 

 

    6                      tř.   MEZITŘÍDA    ADÉLKA  z Vesničky u hranic                                    V1,CAC

 

Nice TR, feminine expression, good dom, sufficient stop, dark eye giving soft expression, would prefer more compact, strong hind

legs, good markings, sufficient coat, good movement, good temperament.

 

 

Pěkná TR, fenčí výraz, dobrá klenba hlavy, dostatečný stop, tmavé oko dávající měkký výraz, preferoval bych kompaktnější, silné

zadní nohy, dobré znakování, dostatečné osrstění, dobrý pohyb, dobrý temperament.

 

    7                      tř.   OTEVŘENÁ   ÁJA  ze Zámecké ratejny                                            VD2

 

Good size and shape, good skull, bulged eye, fine boned, good tail set, not much coat, would prefer better movement.

 

 

Dobrá velikost a formát, dobrá lebka, vypouklé oko, jemná kostra, dobré nasazení ocasu, nepříliš osrstěná, preferoval bych lepší

pohyb.

 

    8                      tř.   OTEVŘENÁ   GABIE AILLI  Fapella Gray                                          V1,CAC

 

Solid BH, sufficient gently expression, needs feeling ( správně filling) under eyes, good boned, little bit long, nice markings,

sufficient free movement.

 

 

Dobře stavěná BH, dostatečně jemný výraz, potřebuje výplň pod očima, dobře kostnatá, trochu delší, pěkné znakování, dostatečně

volný pohyb.

 

    9                      tř.   VÍTĚZŮ        FIDJI KARLJOHAN  Bedit                                           x

 

 

 

  10                      tř.   VÍTĚZŮ        INAJA  Bohemia Zlatava                                             V1,CAC,KV

 

3 years old RU, lovely size and shape. I prefer soft dom and expression. C by body, good boned. Would prefer better hind legs.

Very good coat and colour. Very good movement and nice temperament.

 

 

Tříletá RU, nádherná velikost a formát, Preferuji jemnější klenutí hlavy a výraz. ??? , dobrá kostra, preferoval bych lepší zadní

nohy. Velmi dobrá srst a barva. Velmi dobrý pohyb a báječný temperament.

 

  11                      tř.   VETERÁNŮ   LADY BEVERLY  Milpos                                             V1,NV

 

8 year compact BH, good skull, good stop, good boned, nice markings, not very good hind, silky coat. Good temperament.

 

 

8 letá kompaktní BH, Dobrá hlava, dobrý stop, dobré kosti, pěkné znakování, nepříliš dobré zadní (nohy ?), hedvábná srst. Dobrý

temperament.

 

 

 

  12                      tř.   MLADÝCH    ALBERT  z Cerekvické stráně                                    VD3

 

Rather big 12 month BT. Needs more substance and more large head. Legs (lack ?) cushioning, very good hind legs, silky coat, a bit

thin. Moves well. Needs time to fill in body.

 

 

Dosti velký 12-ti měsíční BT. Potřebuje více substance (hmoty) a větší hlavu. Nedostatečné (?) polštářování (hlavy), velmi dobré

zadní nohy, hedvábná srst, trochu hubený. Pohybuje se dobře. Potřebuje čas, aby se vyplnilo tělo (vyzrál).

 

 

Pozn překl.: cushioning obvykle značí výplň (polštářování) hlavy pod očima, spojení s nohama (legs) je málo pravděpodobné, podle

p. Schemela jde o chybný zápis..

 

  13                      tř.   MLADÝCH    EVAN  z Vyhlídky                                                       V2

 

9 month TR. Nice shape and size. Good dom and stop. Little more compact would prefer(ed). Needs to fill up in chest. Good hind

legs. Would prefer clearer colour. Happy temperament. Front movement must be improved.

 

 

9- ti měsíční TR. Pěkný formát a velikost. Dobrá klenba hlavy a stop. Preferoval bych trochu kompaktnější. Potřebuje vyplnit hruď.

Dobré zadní nohy. Preferoval bych čistší barvu. Šťastný temperament. Musí se zlepšit v pohybu vepředu.

 

  14                      tř.   MLADÝCH    LUIS ARMSTRONG  Verum Gaudium                          V1,CAJC,NMP

 

14 month BT. Lovely shape size and outline. Good dom. Legs (?) cushioning. Good ribcage. Good legs. A bit thin. Moves well,

good temperament.

 

 

14-ti měsíční BT. Nádherný formát, velikost a linie. Dobrá klenba hlavy. Polštářování hlavy??. Dobře klenutý hrudník. Dobré

nohy. Dobrá srst. Trochu hubený. Pohybuje se dobře, dobrý temperament.

 

 

  Pozn překl.: cushioning obvykle značí výplň (polštářování) hlavy pod očima, spojení s nohama je málo nepravděpodobné, podle p.

Schemela jde o chybný zápis..

 

  15                      tř.   MEZITŘÍDA    HARMON ZIMBO  Fapella Gray                                   VD3

 

Rather large RU. Would prefer shorter. Too much nose. Dark eye. Small ribcage. Long back. Good hind legs. Not much coat. Would

like richer colour. Slightly limping.

 

 

Dosti velký RU. Preferoval bych kratší (tělo). Příliš velký nos. Tmavé oko. Malý hrudník. Dlouhý hřbet. Dobré zadní nohy. Ne dosti

osrstěný. Přál bych si bohatší (výraznější) barvu. Nepatrně kulhá.

 

  16                      tř.   MEZITŘÍDA    MAXIM MACABEUS  Bedit                                          V2,res.CAC

 

2 years BT good shape and outline and size. Big head, very good cushioning, expression spoilt by eyes showing a lot of white.

Very good ribcage and back. Good hind angulation. Very good coat and colour. Very good groomed. 

 

 

2 letý BT dobrého formátu, vzhledu a velikosti. Velká hlava, velmi dobře vyplněná, výraz rušen očima ukazujícíma hodně bělma.

Velmi dobrý hrudník a hřbet. Dobré zadní zaúhlení. Velmi dobrá srst a barva. Velmi dobře upraven (srst).

 

  17                      tř.   MEZITŘÍDA    MORIS MACABEUS  Bedit                                          V1,CAC,KV,BOB

 

2 years old BT. Very good shape. Excellent large head, good expression. Good dom, good cushioning. Good reach of neck.Would

prefer little bit boned. Silky coat. Move and shows well. Good temperament.

 

 

2 roky starrý BT. Velmi dobrý formát. Výborná velká hlava, dobrý výraz. Dobrá klenba hlavy, dobře vyplněné tváře. Dobrá délka

krku. Preferoval bych nepatrně kostnatější. Hedvábná srst. Dobře se pohybuje a předvádí. Dobrý temperament.

 

  18                      tř.   OTEVŘENÁ   GREGORY ZIMBO  Fapella Gray                                 V2,res.CAC

 

2 years old RU, good size but bit longer back. Sufficiently dark eye. Not enough cushioning. A bit thin, need be more boned.

Beautiful coat and colour. Moves very well but needs more time.

 

 

2 roky starý RU, dobrá velikost, ale trochu delší hřbet. Dostatečně tmavé oko. Nedostatečné vyplnění (hlava/tváře). Trochu hubený

(slabý), měl by být kostnatější. Krásná srst a barva. Pohybuje se velmi dobře, ale potřebuje více času.

  

 

  19                      tř.   OTEVŘENÁ   ULFIE  Karlovarský porcelán                                     V1,CAC

 

TR very good shaped and size. Square body. Good dom. Dark round eye, good cushioning. Short back, very good markings. Moves

very well.

 

 

TR velmi dobrého formátu a velikosti. Tělo čtvercového formátu. Dobrá klenba (hlavy). Tmavé, kulaté oko, dobře vyplněné tváře.

Krátká záď, velmi dobré znakování (vybarvení). Pohybuje se velmi dobře.

 

  20                      tř.   VÍTĚZŮ        ENDY BRILLIANCY  Fapella Gray                               V1,CAC

 

3 year BH. Very good type and outline. Excellent skull. Super pigment, lovely eye. Would prefere more substance. Silky coat,

lovely markings. Good hind legs. Very good movement, excellent temperament.

 

 

3-letý BH. Velmi dobrý typ a linie. Výborná lebka. Super pigmentace, nádherné oko. Preferoval bych více hmoty. Hedvábná srst,

nádherné znakování (vybarvení). Dobré zadní nohy. Velmi dobrý pohyb, vynikající temperament.

 

 

 

  21                      tř.   VETERÁNŮ   ALWIN KARLJOHAN  Bedit                                        x

 

 

 

  22                      tř.   VETERÁNŮ   AMÁN  Bohemia Zlatava                                             V1,NV

 

9 year BH, very good shape,. Dark eye, a big nose, very good ribcage. Good markings. Coat a bit untidy. Moves well for age. High

ear set.

 

 

9-ti letý BH, velmi dobrý formát. Tmavé oko, velký nos, velmi dobře klenutý hrudník. Dobré znakování (vybavení). Srst je trochu

neupravená. Pohybuje se dobře na svůj věk. Vysoko nasazené ucho.

 

  23   KAVALÍR    BT tř.   DOROSTU    HENETICA  Rubínový květ                                         VN1,NFD

 

7 month BT, super size and shape. Gently expression, very good reach of neck and top line. Good front and hind legs. Silky coat,

lovely markings. Moves and shows very well for age.

 

 

7-mi měsíční BT, super formát a velikost. Jemný výraz, velmi dobrá délka krku a horní linie. Dobré přední a zadní nohy. Hedvábná

srst, krásné znakování. Pohybuje a předvádí se  vzhledem k věku velmi dobře.

 

  24                  BT tř.   MLADÝCH    CAROLANS  Perle du Sahel                                       V1,CAJC,NMF

 

15 months femine BT, elegant, right size. Good expression. Good reach of neck. Very good top line. Good tail set. Would prefere more

parallel hind legs. Nice coat. Nice marks. Moves little bet(ter ?) behind.

 

 

15 měsíční fenka BT, elegantní, správná velikost. Dobrý výraz. Správná délka krku. Velmi dobrá horní linie. Správné nasazení

ocasu. Preferoval bych více rovnoběžné zadní nohy. Pěkná srst. Pěkné znaky. V pohybu je vzadu trochu lepší.

 

  25                  BT tř.   MLADÝCH    CRYSTAL  Perle du sahel                                           V2

 

15 months,  beautiful expression, dark eyes, good reach of neck, good hind legs. Bit steep in pelvis. Lovely coat, representative. Moves

well, bit proud of the tail. 

 

 

15 měsíců, krásný výraz, tmavé oči, dobrá délka krku, dobré zadní nohy. Trochu strmá v pánvi.  Nádherná srst, reprezentativní.

Pohybuje se dobře, trochu pyšná na ocas.

 

 

 

  26                  BT tř.   MLADÝCH    FATYMA  z Cerekvické stráně                                    VD4

 

Posudek nebyl k dispozici.

 

  27                  BT tř.   MLADÝCH    INNES  Li-Ro Moravia                                                VD

 

15 months BT, big size, would prefer bigger eye, good ribcage, would prefer more elegant, good angulation. Not very good

temperament. Needs more ring training and confidence.

 

 

15-ti měsíční BT, velká, preferoval bych větší oko, dobrý hrudník, preferoval bych více elegantní, dobré úhlení. Nepříliš dobrý

temperament. Potřebuje více tréninku v kruhu a sebejistoty.

 

  28                  BT tř.   MLADÝCH    ITHRYN  Li-Ro Moravia                                              V3

 

13 months BT, rather big but balanced. Good expression but light eyes. Well set ears. Need a bit more angulation. Good coat. Moves

a bit closed behind. 

 

 

13- měsíční BT, spíše větší, ale vyvážená. Dobrý výraz, ale světlé oči. Dobře nasazené uši. Potřebuje o trochu větší zaúhlení. Dobrá

srst. V pohybu vzadu trochu užší.

 

 

 

  29                  BT tř.   MLADÝCH    LILI MARLEN  Res Pretiosa                                        VD

 

Good size and shape. A touch long in loin. Not enough fill in eyes, a bit light eye. Small ribcage. Good soft expression. Moves and

showes well.

 

 

Správná velikost a formát. Trochu dlouhá v bedrech.Nedostatečná výplň v očích, trochu světlé oko. Malý hrudník. Dobrý něžný

výraz. Pohybuje a předvádí se dobře.

 

  30                  BT tř.   MEZITŘÍDA    IDRUS TWAI  z Císařského mlýna                              V1,CAC

 

2 years. Not small but balanced. Rather nice expression. Sufficiently dark eye. Good body and bone. Moves very well, good

temperament. 

 

 

2 letá. Není malá, ale je vyvážená. Spíš pěkný výraz. Dostatečně tmavé oko. Dobré tělo a kostra. Pohybuje se velmi dobře, dobrý

temperament.

  

 

  31                  BT tř.   MEZITŘÍDA    ITURI TWAI  z Císařského mlýna                                V2,res.CAC

 

2 years and nice representaion and shape. Dark eye. Needs more filling under eyes. Nice ears. Good reach of neck. Lovely coat in

condition. Moves well.

 

 

2 roky a pěkné předvedení a formát. Tmavé oko. Potřebuje více vyplnění pod očima. Pěkné uši. Dobrá délka krku. Nádherná srst v

kondici. Pohybuje se dobře.

 

 

  32                  BT tř.   OTEVŘENÁ   ALYSON  ze Šibeničního vrchu                                  VD

 

2 years. Very large masculine bitch. Eye shows  a little bit more white. Not enough filling. Good angulation, heavy boned, silky

coat, to wavy. Doesn't showed very well, should be more elegant.  

 

 

2 roky. Hodně velká, samčí fena. Oko ukazuje trochu více bílé. Nedostatečné výplně. Dobré úhlení, těžká kostra, hedvábná srst,

příliš vlnitá. Nepředvádí se dobře, měla by být více elegantní.

 

 

  33                  BT tř.   OTEVŘENÁ   ARETTA  z Dračích ocásků                                        VD

 

2 years. Big size. Rather bulgy eyes. Not enough filling under the eyes. Narrow ribcage. Nice markings. Good angulation. Moves

very closed behind.

 

 

2 roky. Veliká. Dosti  vypouklé oči. Ne dost výplně pod očima. Úzký hrudník. Pěkné znakování. Dobré zaúhlení. V pohybu vzadu

velmi úzká.

 

  34                  BT tř.   OTEVŘENÁ   ARIENA  z Dračích ocásků                                         V1,CAC

 

Nice shape and size. Sufficiently gently expression. Good rib cage. A bit much weight at this moment. Needs coat more silky.

Free movement, good temperament.

 

 

Pěkný formát a velikost. Dostatečně jemný výraz. Dobrý hrudník. Momentálně trochu více váží. Potřebuje hedvábnější srst. Volný

pohyb, dobrý temperament.

 

 

 

 

  35                  BT tř.   OTEVŘENÁ   BARUNKA  z Údolí Nisy                                             V4

 

2 years, rather large and long in back. Eyes show white and lacks filling under eyes. Low ear set. Good hind angulation. Silky coat.

Moves well. 

 

 

2 roky, dosti velká a dlouhá ve hřbetě. Oči ukazují bělmo a chybí výplně pod očima. Nízko nasazené uši. Dobré zaúhlení vzadu.

Hedvábná srst. Pohybuje se dobře.

 

 

 

 

  36                  BT tř.   OTEVŘENÁ   ELIZABETH  z Hradu Špilberk                                    V3

 

3 years. Sufficiently elegant, good muzzle, good ears, a bit light eyes. Bit heavy boned. Would prefere more elegant but good type.

 

 

3 roky. Dostatečně elegantní, dobrý čenich, dobré uši, trochu světlé oko. Trochu těžká kostra. Preferoval bych o něco více elegance,

ale dobrý typ.

 

  37                  BT tř.   OTEVŘENÁ   FRENZY  Terako                                                        VD

 

3 years. Slightly big eyes. Lacks fillings under eyes. Low set ears. Medium boned. At this moment very much out of coat. Good

temperament.

 

 

3 roky. Trochu velké oči. Nedostatečné výplně pod očima. Nízko nasazené uši. Středně kostnatá. Momentálně je hodně bez srsti.

Dobrý temperament.

 

 

 

 

  38                  BT tř.   OTEVŘENÁ   FREYJA  z Hukvaldského podhradí                            V2,res.CAC

 

Very good shape and size. Gently expression. Bit bulgy eyes. Good angulation, nice coat. Moves a bit close behind.

 

 

Velmi dobrý formát a velikost. Jemný výraz. Trochu vypouklé oči. Dobré úhlení, pěkná srst. Pohybuje se vzadu trochu těsně.

 

 

 

  39                  BT tř.   VÍTĚZŮ        CINDY  Tempo-Krč                                                    V2,res.CAC

 

4 years. A bit big for me. Eye shows a bit white. Solid body, good boned. Nice markings. Silky well grounded coat. Moves OK.

 

 

4 roky. Pro mne trochu velká. Oko ukazuje trochu bělma.  Pvné tělo, dobře kostnatá. Pěkné znakování. Hedvábná, dobře založená

srst. Pohybuje se OK.

 

  40                  BT tř.   VÍTĚZŮ        GWYNNETH  z Hradu Špilberk                                   V1,CAC,VB

 

Very elegant bitch, good size, compact. Lovely ears. Slightly bulged eyes. Good body, lovely coat. Moves vell.

 

 

Velmi elegantní fena. Dobrá velikost, kompaktní. Nádherné uši. Trochu vypouklé oči. Dobré tělo, nádherná srst. Dobře se pohybuje.

 

 

  41                  BT tř.   VÍTĚZŮ        KITTY BLACK SILK  Empres's Refuge                        x

 

 

 

  42                  BT tř.   VETERÁNŮ   AMICITIA MAGNIFICA  Res Pretiosa                            V1

 

Super conditioned for age. Lovely coat. Solid body. Still moves well. Very good condition.

 

 

V super kondici vzhledem k věku. Báječná srst. Pevné tělo. Stále se dobře pohybuje. Velmi dobrá kondice.

 

  43                  BH tř.   DOROSTU    LUCIE BONNY  z Usedlosti Újezdec                           VN2

 

Pretty puppy, lovely pigment. Dark eye. Good boned. Nice markings. Lovely temperament. Very imature, but promising. Moves well

for her age. Very promising.

 

 

Krásné štěně, nádherný pigment. Tmavé oko. Dobré kosti. Pěkné znaky (vybarvení). Nádherný temperament. Velmi nevyspělá, ale

slibná. Pohybuje se na svůj věk dobře. Velmi nadějná.

 

  44                  BH tř.   DOROSTU    ORCA  Dejvické údolí                                                 VN3

 

A bit big but enough feminine. Very short ears. Dark eyes, good pigment. Good boned. Very good reach of neck. Good angulation.

Moves well but would prefer more elegant.

 

 

Trochu velká, ale dostatečně fenčí. Velmi krátké uši. Tmavé oči, dobrý pigment. Doře kostnatá. Velmi dobrá délka krku. Dobré

zaúhlení. Pohybuje se dobře, ale preferoval bych více elegance.

 

  45                  BH tř.   DOROSTU    TRINITY BOOM  z Kamilkové zahrady                         VN1

 

Very good size and shape. A bit bigger. Lovely pigment. Good ears. Good reach of neck and hind legs. Promising coat. Moves and

shows wel for her age.

 

 

Velmi dobrá velikost a formát. Trochu větší. Nádherný pigment. Dobré uši. Dobrá délka krku a zadní nohy. Slibná srst. Dobrý

pohyb a předvedení vzhledem k věku.

 

  46                  BH tř.   MLADÝCH    CONY  Zaječická Horka                                              V2

 

Nice balanced bitch, good outline, good head expression. Dark eye. Nose a bit light. Good body. Good markings. Silky coat.

Movement a bit untidy in front. Very elegant.

 

 

Pěkně vyvážená fena, dobrý vzhled, dobrý výraz hlavy. Tmavé oko. Nos trochu světlý. Dobré tělo. Dobré znakování (vybarvení).

Hedvábná srst. Pohyb vepředu trochu neuspořádaný. Velmi elegantní.

 

  47                  BH tř.   MLADÝCH    DAFNE  Bedit                                                            x

 

 

 

  48                  BH tř.   MLADÝCH    ENITA  z Pokerové tváře                                            V

 

9 months, feminine, good size. Dark eye shows a bit white, good pigment. Good angulation, needs to body up. Good for her age.

Moves a bit closed front and behind.

 

 

9 měsíců, fenčí (výraz), dobrá velikost. Tmavé oko ukazuje trochu bělmo, dobrý pigment. Dobré zaúhlení, potřebuje přibrat (vyspět

?). Na svůj věk dobrá. V pohybu trochu úzká vpředu a vzadu.

 

  49                  BH tř.   MLADÝCH    FERGIE  Hanácký ráj                                                 V3

 

Very balanced, good size, excellent outline, very good show training. Dark eye. Needs more filling under the eyes. Very good

ribcage and topline. Atractive markings. Good coat. Moves very well. 

 

 

Velmi vyvážená, dobrá velikost, výborný vzhled, velmi dobře trénovaná v předvádění. Tmavé oko. Potřebuje více výplně pod očima (=

více vyplněné tváře). Velmi dobrý hrudník a horní linie. Atraktivní znakování (vybarvení). Dobrá srst. Pohybuje se velmi dobře. 

 

 

 

  50                  BH tř.   MLADÝCH    GINKY  Rubínový květ                                               V4

 

15 months. Nice balanced, good size, just a little bit long. Lovely dark eyes. Needs to fill in ribcage. Good angulation. Atractive

markings. Silky coat. Moves and shows well.

 

 

15 měsíců. Pěkně vyvážená, dobrá velikost, skoro trochu dlouhá. Nádherně tmavé oči. Potřebuje vyplnit v hrudníku. Dobré zaúhlení.

Atraktivní vybarvení. Hedvábná srst. Pohybuje a předvádí se dobře.

 

 

 

  51                  BH tř.   MLADÝCH    ILLUSION FLEUR  z Usedlosti Újezdec                      V1,CAJC

 

1 year. Very good outline. Good size. Lovely dark eyes, good expression. Good neck and front. Correct hind angulation. Very good

markings on the coat. Shows well.

 

 

1 rok stará. Velmi dobrý obrys (vzhled). Správná velikost. Nádherně tmavé oči, dobrý výraz. Dobrý krk a přední část. Korektní

zaúhlení vzadu. Velmi dobré znakování srsti (rozložení barev). Dobře se předvádí.

 

  52                  BH tř.   MLADÝCH    KEROLAIN  Evaška                                                   VD

 

1year. Slightly heavy in head, would prefer more feminine. Very light nose. Good ears. A bit narrow ribcage. Needs more angulation

behind. Silky coat, atractive markings. Doesn't move very well today.

 

 

1 rok. Trochu těžká hlava, preferoval bych více ženskosti (fenčího výrazu). Velmi světlý nos. Dobré uši. Trochu úzký hrudník.

Potřebuje větší zaúhlení vzadu (=strmé zadní). Hedvábná srst, atraktivní znakování (vybarvení). Dnes se nepohybuje příliš dobře.

 

 

 

  53                  BH tř.   MEZITŘÍDA    BERONA  Varadov                                                     VD4

 

Nice size, pretty head, dark eye, good pigment. Narrow chest. Good hind legs and tail. Sufficient coat. Moves well, happy

temperament.

 

 

Pěkná velikost, krásná hlava, tmavé oko, dobrý pigment. Plochá hruď. Dobré zadní nohy a ocas. Dostatečná srst. Pohybuje se

dobře, šťastný temperament.

 

 

 

 

  54                  BH tř.   MEZITŘÍDA    BINTA TRIES  Biely démon                                        x

 

 

 

  55                  BH tř.   MEZITŘÍDA    CONNIE  od Pyšelské Lorety                                      V1,CAC

 

22 months old very balanced bitch. Gently expression. Dark eye, good ears. Sufficient short back. Good hind legs. Moves touch

behind. Happy movement. 

 

 

22 měsíců stará, velmi vyvážená (harmonická) fena. Jemný výraz. Tmavé oko, dobré uši. Dostatečně krátká záď. Dobré zadní nohy.

Těsná v pohybu vzadu (užší chod zadních). Šťastná v pohybu.

 

  56                  BH tř.   MEZITŘÍDA    ESTER LADY  Hanácký ráj                                         V2,res.CAC

 

20 months, very good shape and size, good head proportions, good stop, eyes show white - slightly spoilt expression. Well set ears.

Good top line and angulation. Moves fearly (fairly) well.

 

 

20 měsíců, velmi dobrý formát a velikost., dobré proporce hlavy, dobrý (správný) stop, oči ukazují bělmo - trochu pokažený výraz.

Dobře nasazené uši. Dobrá horní linie a zaúhlení. Pohybuje se dosti dobře.

 

 

 

 

  57                  BH tř.   MEZITŘÍDA    HUXLEY TWAI  z Císařského mlýna                           VD

 

2 years, right heavy, would prefer more elegant, dark eye shows little white. Heavy expression. Firm boned. Good angulation, bit short

fringes. Little bit loosing front.

 

 

2 roky, řádně těžká, preferoval bych více elegance, tmavé oči ukazují trochu bělmo. Těžký výraz. Pevná kostra. Dobré úhlení, trochu

krátké třásně (závěsy). Trochu uvolněný předek.

 

  58                  BH tř.   MEZITŘÍDA    CHANTIZ  ze Zámku Lešná                                         V3

 

Heavily marked. Little bit long. Gently expression. Good neck and front. Most a bit loose in front and not good in behind. 

 

 

Těžce znakovaná (hodně hnědá). Trochu dlouhá. Jemný výraz. Dobrý krk a předek. Většinou trochu volná vepředu a ne dobrá vzadu

(míněn zřejmě pohyb).

 

 

 

  59                  BH tř.   OTEVŘENÁ   BELLE AMIE  Miláček králů                                        VD

 

4 years, rather heavy bitch, would prefer more elegant, smaller. Eyes show a little bit white. Needs more filling under the eyes.

Slightly raising in the top line. Silky coat. Needs to be more elegant and more feminine.

 

 

4 roky, poněkud těžká fena, preferoval bych elegantnější, menší. Oči trochu ukazují bělmo. Potřebuje více výpně pod očima. Nepatrně

vystupující (vyklenutá) v horní linii. Hedvábná srst. Potřebuje být elegantnější a více fenčí.

 

 

 

 

  60                  BH tř.   OTEVŘENÁ   CARUMA  z Pokerové tváře                                        V2,res.CAC

 

Very good size and shape. Good head. Dark eye showing a little white. Good stop. Good pigment. Very good neck and top line. Good

hind legs. Silky coat. Good markings. Elegant movement, a bit closed behind.

 

 

Vekmi dobrá velikost a formát. Dobrá hlava. Tmavé oko ukazuje trochu bělmo. Dobrý stop. Dobrý pigment. Velmi dobrý krk a horní

linie. Dobré zadní nohy. Hedvábná srst. Dobré znakování (vybarvení). Elegantní pohyb, trochu úzká vzadu. 

 

 

 

  61                  BH tř.   OTEVŘENÁ   CASSIOPEA  Bedit                                                     x

 

 

 

  62                  BH tř.   OTEVŘENÁ   FANY  Viola Tricolor                                                   D

 

Very fine, lacking body. A bit light eye. Not very good pigment. Too fine boned. Legs code. Showes very well for young handle(r).

Super temperament.

 

 

Velmi jemná, nedostatečné (slabé) tělo. Trochu světlé oko. Ne moc dobrý pigment. Příliš útlá kostra. Kód nohou (zřejmě chyba

zápisu). Předvádí se velmi dobře na mladého handlera. Super temperamentní. 

 

 

  63                  BH tř.   OTEVŘENÁ   FANYNKA  ze Starého Dobrasa                                  x

 

 

 

  64                  BH tř.   OTEVŘENÁ   GERTRUDA TWAI  z Císařského mlýna                      V3

 

Good type, a little big for me and would like more feminine. Dark eye showing white. Good boned and ribcage. A bit long in loin.

Very good coat in presentation. A bit closed front and behind. Would be a bit more elegant.

 

 

Dobrý typ, pro mne trochu velká a uvítal bych více fenčí (výraz). Tmavé oko ukazuje bělmo. Dobrá kostra a hrudník. Trochu dlouhá

v bedrech. V předvedení velmi dobrá srst. Trochu úzká vepředu a vzadu. Měla by být o trochu elegantnější.

 

 

 

  65                  BH tř.   OTEVŘENÁ   HOLLY  Dejvické údolí                                               V

 

5 years, nice type, but wish a little bit more elegant, slightly deeping topline, gently expression, slightly off in pigment. Good hind

angulation. Silky coat. Should move with more drive, a bit much food (fed ?)

 

 

5 let, pěkný typ, ale přeji si trochu více elegantní, nepatrně pronesená horní linie, jemný výraz, nepatrná ztráta pigmentu. Dobré

zadní úhlení. Hedvábná srst. Měla by se pohybovat s větším "odpichem", trochu moc krmena.

 

  66                  BH tř.   OTEVŘENÁ   HOLLY  od Jihlavské brány                                        VD

 

3 and half. Good size aand shape. Slightly pitched muzzle, eyes shows white. Pigment is not good today. A bit closed in front and

behind. Beautiful coat in the presentation. Moves a bit closed. Happy temperament.

 

 

3 a půl roku. Dobrá velikost a formát. Trochu úzký čenich, oči ukazují bělmo. Pigment dnes není dobrý. Trochu úzká vepředu a

vzadu. Předvedena nádherná srst. Pohyb trochu uzavřený (úzký). Šťastný temperament.

 

  67                  BH tř.   OTEVŘENÁ   JACKIE  Hvězdný třpyt                                              V

 

Slightly in big size. Would prefer a bit more elegant. Bit slightly bulged eye. Very good pigment. Good neck and boned. Bit

heavily marked. Silky coat. Moves a bit out at elbow(s). Happy temperament.

 

 

Nepatrně větší velikosti. Preferovar bych více elegantní. Nepatrně vypouklé oko. Velmi dobrý pigment. Dobrý krk a kostra. Trochu

těžké znakování (hodně hnědé). Hedvábná srst. Pohybuje se s trochu vytočenými lokty. Šťastný temperament.

 

  68                  BH tř.   OTEVŘENÁ   LOLLIPOP BOOM  z Kamilkové zahrady                     V4

 

3 years, nice balanced, good size. Good head proportioned. Eye showes a bit white. Good proportioned, good boned and angulation,

good coat. Free movement a bit closed behind and bit loose in elbow(s).

 

 

3 roky, pěkně vyvážená, dobrá velikost. Dobré proporce hlavy. Oko ukazuje trochu bělmo. Dobré proporce, dobrá kostnatost a

zaúhlení, dobrá srst. Volný pohyb, trochu uzavřená (úzká) vzadu a trochu volná v loktech.

 

  69                  BH tř.   OTEVŘENÁ   MILVA  vom Cavalierchen                                          VD

 

5 years, nice size but unfortunatelly not in good - top show condition. Gently expression, dark eye, lovely long ears, slightly deeping

in topline. Rather out of the coat. A bit closed front and behind.

 

 

5 let, pěkná velikost, ale na neštěstí není v dobré kondici pro vrcholnou výstavu. Jemný výraz, tmavé oko, nádherně dlouhé uši, lehce

se pronáší v horní linii. Spíše bez srsti. Trochu uzavřená (úzká) vpředu i vzadu.

 

 

  70                  BH tř.   OTEVŘENÁ   SOREEN  de Prettylburry                                           V1,CAC

 

Just over 2 years, beatifully balaced, lovely shape nad size. Excellent pigment, gently expression, very good topline and hind

angulation. Would like to see more coat but silky condition. Moves well, excellent temperament. 

 

 

Právě přes 2 roky, nádherně vyvážená, pěkný formát a velikost. Výborný pigment, něžný výraz, velmi dobrá horní linie a zaúhlení

zadních. Rád bych viděl více srsti, ale je v hedvábné kondici. Pohybuje se dobře, výborný temperament.

 

 

  71                  BH tř.   VÍTĚZŮ        Anncourt  HONEY HONEY                                          V1,CAC,VB

 

Very nice balanced bitch, good size, dark eyes, good expression, touch off nose pigment, well set ears. Very good neck and top line.

Sufficient hind angulation, good tail set. Silky coat, rather sparse in this moment. Very happy temperament, outgoing movement a

bit closed behind.

 

 

Velmi pěkně vyvážená fena, správná velikost, tmavé oči, dobrý výraz, trochu chybějící nosní pigment, dobře nasazené ucho. Velmi

dobrý krk a horní linie. Dostatečné zaúhlení vzadu, dobré nasazení ocasu. Hedvábná srst v současnosti poněkud řídká.

Velmi šťastný temperament, společenský (přátelsky temperamentní) pohyb, trochu úzká vzadu.

 

  72                  BH tř.   VÍTĚZŮ        JOCELYN  Dejvické údolí                                           V2,res.CAC

 

3 and half. Not small but feminine and nice balanced bitch. Gently expression. Eye shows a little bit of white. Good neck and front.

A touch long in loin. Very good rich colour. Silky coat. Moves well.

 

 

3 a půl roku. Není malá, ale fenčí a pěkně vyvážená fena. Jemný výraz. Oko ukazuje nepatrně bělmo. Dobrý krk a předek. Trochu

delší v bedrech. Velmi dobrá bohatá barva. Hedvábná srst. Pohybuje se dobře.

 

 

 

 

  73                  BH tř.   VÍTĚZŮ        ONLY PEARL  Jizutoji                                                V3

 

Nice size and substance. Gently expression with slightly bulged eyes. A bit heavy in shoulders. Slightly deeping in topline. Nice

rich colour. Good move, would like a bit more drive.  

 

 

Pěkná velikost a substance (hmota). Jemný výraz s nepatrně vypouklýma očima. Trochu těžká v lopatkách. Nepatrně pronesená horní

linie. Pěkná, bohatá barva. Dobrý pohyb, chtěl by trochu více aktivity.

 

 

 

 

 

 

 

  74                  BH tř.   VETERÁNŮ   MONTESPAN  ze Zámku Lešná                                  V1

 

Very nice size and shape. Still happy temperament. Nice formed body, soft coat. Moves well for her age. 

 

 

Velmi pěkná velikost a formát. Stále má šťastný temperament. Pěkně formované tělo, jemná srst. Na svůj věk se dobře pohybuje.

 

  75                  RU tř.   DOROSTU    HAYNTHA  Rubínový květ                                          VN2

 

7 months. Well matured for her age, good pigment and head proportion. Top line has the settle. Needs bit more high angulation.

Rich colour. Moves well.

 

 

7 měsíců. Dobře vyspělá na svůj věk, dobrý pigment a proporce hlavy. Horní linie se musí ustálit. Potřebuje vyšší zaúhlení. Bohatá

(sytá) barva. Pohybuje se dobře.

 

  76                  RU tř.   DOROSTU    MANON LESCAUT  Res Pretiosa                                VN1

 

Very well matured bitch. Pretty expression. Good angulation front and behind. Good top line. Lovely colour. Very good eye.

 

 

Velmi dobře vyspělá fena. Krásný výraz. Dobré zaúhlení vpředu a vzadu. Dobrá horní linie. Nádherná barva. Velmi dobré oko.

 

 

 

  77                  RU tř.   MLADÝCH    AMANDA MAID  Bungee-Ann                                     VD1

 

10 months. Good size but legs (lacks?) body. Lovely pigment, dark eyes. Sufficient boned. Silky coat. Rich colour. Top line should

improve in age. 

 

 

10 měsíců. Dobrá velikost ale potřebuje tělo. Nádherný pigment, tmavé oči. Dostatečná kostra. Hedvábná srst. Bohatá barva. Horní

linie se musí zlepšit s věkem.

 

  78                  RU tř.   MLADÝCH    CHERRY LIN  z Usedlosti Újezdec                             VD2

 

Good size. Lovely dark eye, good stop. Not correct bite at the moment. Good neck. Good hind angulation. Still puppy coat left. Would

prefer a bit better colour. A little bit closed in behind.

 

 

Dobrá velikost. Nádherně tmavé oko, dobrý stop. V tomto okamžiku nemá korektní skus. Dobrý krk. Dobré zadní úhlení. Ještě

přetrvává štěněcí srst. Preferoval bych trochu lepší barvu. Nepatrně užší vzadu.

 

 

 

 

  79                  RU tř.   MEZITŘÍDA    ANTOINETTE  z Panství Lomnice                               VD2

 

2 years. Good size. Would prefer a little bit more elegant. Dark big eyes. Sufficient filling under the eyes. Good boned. Silky coat

but rather out of coat. Would prefer more drive in front.

 

 

2 roky. Dobrá velikost. Preferoval bych trochu elegantnější. Velké tmavé oči. Dostatečné výplně pod očima. Dobrá kostra. Hedvábná

srst, ale spíš bez srsti. Preferoval bych trochu víc aktivity v pohybu vepředu.

 

 

 

 

  80                  RU tř.   MEZITŘÍDA    GINFIZZ  Sladká krása                                                V1,CAC

 

Very nice bitch, attractive outline. Good presented. Gently expression. Dark pigment. Well shaped rib cage. Good hind quarters.

Super colour, moves and shows very well.

 

 

Velmi krásná fena, atraktivní vzhled. Dobře předvedena. Jemný výraz. Tmavý pigment. Dobře tvarovaný hrudník. Dobrá zadní část.

Super barva, pohybuje a předvádí se velmi dobře.

 

  81                  RU tř.   OTEVŘENÁ   ARLETA  ze Šibeničního vrchu                                  x

 

 

 

  82                  RU tř.   OTEVŘENÁ   DARLEE LADY  Tempo-Krč                                        V1,CAC

 

Not small but still femine (feminine). Sufficiently gently. Dark eye. Good pigment. Touch heavy boned. Sufficiently hind angulation.

Moves well. I prefere rich colour.

 

 

Není malá, ale ještě je fenčí. Dostatečně jemná. Tmavé oko. Dobrý pigment. Trochu těžká kostra. Dostatečné zaúhlení vzadu.

Pohybuje se dobře. Preferuji bohatou (sytější) barvu.

 

 

 

  83                  RU tř.   OTEVŘENÁ   DIANA  Arušava                                                         VD4

 

Rather big bitch. Would like more feminine and elegant. Gently expression. Light pigment today. Rather heavy boned. Long loin.

Slightly wavy coat. Good move but more drive.

 

 

Dost (spíš) velká fena. Měl bych raději více fenčí a elegantní. Jemný výraz. Dnes má světlý pigment. Dost těžká kostra. Dlouhá bedra.

Trochu vlnitá srst. Dobrý pohyb, ale více aktivity. 

 

 

  84                  RU tř.   OTEVŘENÁ   FIDJI  Gold Ba-Ka-Ra                                                 V3

 

Good size. Touch heavy. Pleasing expression, dark eye, too much weight. Very good colour. Silky coat. Moves fearly (fairly ?) well.

Put better in shows.

 

 

Dobrá velikost. Dost těžká. Líbivý výraz, tmavé oko, příliš váží. Velmi dobrá barva. Hedvábná srst. Pohybuje se dost dobře.

Zdokonalujte to na výstavách.

 

 

 

  85                  RU tř.   OTEVŘENÁ   TANITA  Biely démon                                                 V2,res.CAC

 

Slightly on the big side, needs to body up. Dark eye, excellent pigment, a little bit lippy. A touch a long loin. Very good colour. Silky

flat coat. Needs time to finish.

 

 

Poněkud velká, potřebuje zesílit v těle. Tmavé oko, výborný pigment, trochu velké (volné) pysky. Trochu dlouhá v bedrech. Hedvábná

rovná srst. Potřebuje čas, aby dozrála.

 

  86                  RU tř.   VÍTĚZŮ        FELLINA  Arušava                                                     x

 

 

 

  87                  RU tř.   VÍTĚZŮ        LOSTRESS  Biely démon                                           V1,CAC,VB

 

Not small but very nice type and shape. Gently expression. Sufficiently dark eyes. Well set ears. Good reach of neck. Straight

topline. Good angulation. Sufficient coat. Showes movement very well.

 

 

Není malá, ale je velmi pěkná v typu a formátu. Jemný výraz. Dostatečně tmavé oči. Dobře nasazené uši. Spávná délka krku. Rovná

horní linie. Dobré úhlení. Dostatek srsti. Předvádí se velmi dobře v pohybu. 

 

  88                  RU tř.   VETERÁNŮ   BIBI  Tempo-Krč                                                        V2

 

11 and half years old. Gentle expression. Good type. Good teeth for her age. Good body for her age, heavy coated. Shows very well

for her age.

 

 

11 a půl roku stará. Jemný výraz. Na její věk dobré zuby. Na její věk dobré tělo, mohutně osrstěné. Na svůj věk se dobře předvádí.

 

  89                  RU tř.   VETERÁNŮ   BRITANNICA FLAVEA  Res Pretiosa                          V1

 

11 years old. Very active for her age. Super condition, good body, very good colour and texture. Still very active movement, happy

temperament.

 

 

11 let stará. Velmi aktivní na její stáří. Super kondice, dobré tělo, velmi dobrá barva a struktura (srsti). Stále velmi aktivní pohyb,

šťastný temperament.

 

  90                  RU tř.   VETERÁNŮ   IZAURA  Biely démon                                                 x

 

 

 

  91                  TR tř.   DOROSTU    BRITANY  od Zlatého Roxe                                        VN3

 

8 months, nice type, nice expression, dark eyes. At this moment a bit long in the back. Good angulation, good coat texture. Moves

and shows well for her age. Good temperament. 

 

 

8 měsíců, pěkný typ, pěkný výraz, tmavé oči. Momentálně trochu dlouhá ve hřbetě. Dobré zaúhlení, dobrá struktura srsti. Pohybuje

a předvádí se na svůj věk dobře. Dobrý temperament.

 

  92                  TR tř.   DOROSTU    GAISSY TRIES  Biely démon                                      VN2

 

Nicely balanced. Good proportioned head. Needs a little bit more filling under the eyes. Very good neck and topline. Good hind

angulation and tail set. Moves well, little bit outgoing.

 

 

Pěkně vyvážená. Dobré proporce hlavy. Potřebuje trochu více výplně pod očima. Velmi dobrý krk a horní linie. Dobré zadní

zaúhlení a nasazení ocasu. Pohybuje se dobře, se společenským (přátelským) temperamentem.

 

  93                  TR tř.   DOROSTU    TEGGY BOOM  z Kamilkové zahrady                          VN4 /přeřaz.do BH

 

Sweet puppy, good expression, dark eye. Straight front, good reach of neck, nice markings. Moves well for age, very confident.

 

 

Sladké štěně, dobrý výraz, tmavé oko. Rovné přední (končetiny), dobrá délka krku, pěkné znakování (vybarvení). Pohybuje se na svůj

věk dobře, velmi sebejistá.

 

 

  94                  TR tř.   DOROSTU    TIFFANY BOOM  z Kamilkové zahrady                        VN1

 

True baby. Pretty expression, dark eyes. Good reach of neck. Short back. Sufficient hind angulation. Nice markings. Silky straight

coat. Still a little bit lose in movement but very good temperament.

 

 

Pravé "dítě". Krásný výraz, tmavé oči. Správná délka krku. Krátká záď. Dostatečné zadní úhlení. Krásné znakování. Hedvábná rovná

srst. Ještě trochu ztrácí v pohybu, ale velmi dobrý temperament.

 

  95                  TR tř.   MLADÝCH    ANITA  od Zlatého Roxe                                             x

 

 

 

  96                  TR tř.   MLADÝCH    JAMIE-LEE  ze Zámku Lešná                                      V3

 

Very nice, well balanced bitch. Good shape. Very pretty expression. Good medium boned. Good angulation. Fine silky coat. Moves

well, but unfortunatelly doesn't shows well. Very good well.

 

 

Velmi pěkná, dobře vyvážená feny. Dobrý formát. Velmi hezký výraz, Dorá střední kostra. Dobré zaúhlení. Jemná, hedvábná srst.

Pohybuje se dobře, ale naneštěstí se nepředvádí dobře. Velmi dobrá kvalita.

 

 

 

  97                  TR tř.   MLADÝCH    MICHEL  Fraking                                                       V2

 

Touch high the legs. Nice expression. Sufficient dark eye. Good tail set. Attractive markings. Silky coat. Moves a little bit closed in

front and behind.

 

 

Trochu vysoké nohy. Pěkný výraz. Dostatečně tmavé oko. Dobré nasazení ocasu. Atraktivní znakování (vybarvení). Hedvábná srst.

V pohybu trochu úzká vpředu i vzadu.

 

  98                  TR tř.   MLADÝCH    OLINDA  Prokopská hvězda                                       V1,CAJC

 

Nicely balanced, good shape and size. Well proportioned head, eye shows a little bit of white. Good neck. Medium boned. Good top

line and tail set. Slightly heavily marked. A little bit closed behind in movement.

 

 

Pěkně vyvážená, dobrý formát a velikost. Dobré proporce hlavy, oči ukazují trochu bělma. Dobrý krk. Střední kostnatost. Dobrá

horní linie a nasazení ocasu. Trochu mohutně znakována (více černé barvy) . Trochu úzká vzadu při pohybu.

 

  99                  TR tř.   MEZITŘÍDA    BETA  Karneval kavalírů                                            VD

 

Very heavily marked. Eyes show a little bit of white and needs more filling under eyes. Deeping topline. Hind legs are not 100%

OK. Needs more ring training.

 

 

Velmi mohutně znakována (hodně černé). Oči ukazují trochu bělmo a potřebuje více vyplnění pod očima (tváře). Pronáší horní linii.

Zadní nohy nejsou stoprocentně v pořádku. Potřebuje více trénovat v kruhu.

 

100                  TR tř.   MEZITŘÍDA    CINDY  pod Čerchovem                                             x

 

 

 

101                  TR tř.   MEZITŘÍDA    DAISY QUEEN  Zlatý sen                                            VD4

 

Good size. Very good condition. Good head, but rather big eyes. A bit nervous. Good boned. Silky coat. Good and soft expression

and more even temperament. Needs more training in ring.

 

 

Dorá velikost. Velmi dobrá kondice. Dobrá hlava, ale dosti velké oči. Trochu nervózní. Dorá kostra. Dobrý a jemný výraz a navíc

také temperament. Potřebuje více tréninku v kruhu.

 

102                  TR tř.   MEZITŘÍDA    HILDEGARDA TWAI  z Císařského mlýna                   V2,res.CAC

 

Very matured bitch. Very nice outline. Typically expression of dark eyes. Good ears. Good neck and front. Well rounded ribcage. Good

hind angulation and tail set. Silky coat. Moves little closed behind and loose in front. 

 

 

Velmi vyspělá fena. Velmi pěkný vzhled. Typický výraz tmavých očí. Dobré uši. Dobrý krk a předek. Dobře zaoblený hrudník. Dobé

zadní úhlení a nasazení ocasu. Hedvábná srst. Pohybuje se trochu úzká vzadu a volnější vepředu.

 

 

 

 

103                  TR tř.   MEZITŘÍDA    JANNIS  Evaška                                                        VD

 

Good size. Slightly hard expression. Lacks filling under eyes. Slightly sloping croup. Moves wide in front.

 

 

Dobrá (správná) velikost. Trochu tvrdý výraz. Chybí výplně pod očima. Trochu spáditá záď. Vpředu se pohybuje zeširoka.

 

104                  TR tř.   MEZITŘÍDA    MAUREEN  Dejvické údolí                                          VD

 

Feminine young looking bitch. Rather narrow face. Eyes show a bit white. Very fine boned. Very attractive markings. Silky coat. Needs

time to body up. A little bit loose in front.

 

 

Fenčí, mladě vyhlížející fena. Poněkud úzká tvář. Oči trochu ukazují bělmo. Velmi jemná (slabá) kostra. Hedvábná srst. Potřebuje

čas, aby vyspěla. Nepatrně uvolněná vepředu.

 

105                  TR tř.   MEZITŘÍDA    TROPHY STAR  de la Fieffe au Songeur                     V1,CAC

 

Super shape and size. Excellent outline. Lovelly head and expression. Beautiful dark eyes. Slightly spoil tear stainer, beautiful

neck and topline. Very good rib cage. Very good hind angulation. Attractive markings. Silky coat texture. Just a bit out of coat.

Moves and showes very well, happy temperament.

 

 

Super formát a velikost. Výborný vzhled. Krásná hlava a výraz. Překrásné tmavé oči. Nepatrné poškození barvivem slz. Překrásný krk

a horní linie. Velmi dobře klenutý hrudník (prostorný). Velmi dobré zaúhlení vzadu. Atraktivní znakování. Hevábná struktura srsti.

Právě trochu bez srsti. Pohybuje a předvádí se velmi dobře, šťastný temperament.

  

 

106                  TR tř.   MEZITŔÍDA    VELVET GIRL  Jizutoji                                               VD3

 

18 months, touch high legs. Slightly legs balanced (lacks balance) at this moment. Sufficient gently expression. A bit long in loin.

Rather heavily marked. Silky coat, not much fringers. And moves a bit closed behind.

 

 

18 měsíců, trošku vysoké nohy. Trochu jí v tomto okamžiku chybí vyvážení. Dostatečně jemný výraz. Trochu dlouhá v bedrech.

Poněkud těžké znakování (příliš černé barvy). Hedvábná srst, ne mnoho třepení (závěsů). A pohybuje se trochu úzká (uzavřená)

vzadu.

 

 

 

107                  TR tř.   OTEVŘENÁ   ANOUSCHKA  z Hařilovy samoty                               x

 

 

 

108                  TR tř.   OTEVŘENÁ   CAMELIA  z Usedlosti Újezdec                                   VD

 

Nice size, would prefer a little bit more soft expression. Eyes showing white. Short back, good ribcage. Nice markings. Rather out

of coat. Movement closed in front and behind.

 

 

Pěkná velikost, preferoval bych trochu měkčí (jemnější) výraz. Oči ukazují bělmo. Krátký hřbet, dobrý hrudník. Pěkné znakování

(vybarvení). Poněkud bez srsti. Pohyb je úzký vpředu i vzadu.

 

109                  TR tř.   OTEVŘENÁ   CLEMENTINE  Caroli Regis                                        VD

 

Rather big bitch. Would prefer a bit more feminine. Slightly heavy expression. Narrow ribcage. A bit long in loin. Good silky coat

and rather heavilly marked. Shows well but moves cow hocks.

 

 

Poněkud velká fena. Preferoval bych trochu více fenčí (ženštější). Trochu težký výraz. Úzký hrudník. Trochu dlouhá v bedrech.

Dobrá, hedvábná srst je poněkud těžce znakována (hodně černé). Předvádí se dobře, ale v pohybu kravská (sbíhavá) hlezna.

 

110                  TR tř.   OTEVŘENÁ   COLLETE  z Podkomorských lesů                             VD

 

Good shape and size. Gently expression. Dark eyes. Fine boned. Rather thin. Slightly rounded the topline. Silky coat. Would show

better.

¨

Dobrý formát a velikost. Jemný výraz. Tmavé oči. Jemná (slabá) kostra. Poněkud hubená. Nepatrně kulatá (vyklenutá) horní linie.

Hedvábná srst. Měla by se lépe předvádět.

  

 

111                  TR tř.   OTEVŘENÁ   FALANGA TWAI  z Císařského mlýna                         V

 

2 and half. Rather big but well balanced bitch. Head OK. Sufficiently feminine. Good reach of neck and top line, attractive marks,

good angulation. Moves a bit closed behind. Shows well. 

 

 

2 a půl roku. Poněkud velká, ale dobře vyvážená fena. Hlava je v pořádku. Dostatečně fenčí. Dobrá délka krku a horní linie,

atraktivní znaky, dobré úhlení. Pohybuje se vzadu trochu uzavřená (úzká). Předvádí se dobře.

 

 

 

 

112                  TR tř.   OTEVŘENÁ   FÄLLDIN TWAI  z Císařského mlýna                           V3

 

Good medium size and good shape. Gently expression. Good reach of neck. Well developed ribcage. Good hind angulation.

Attractive markings. Silky coat. Move and shows well.

 

 

Dobrá střední velikost a dobrý formát. Jemný výraz. Dobrá délka krku. Dobře vyvinutý hrudník. Dobré zadní zaúhlení. Atraktivní

znakování (vybarvení). Hedvábná srst. Dobře se pohybuje a předvádí.

 

 

 

113                  TR tř.   OTEVŘENÁ   HAPPY  od Jihlavské brány                                        V2,res.CAC

 

Lovely shape, beautiful presented, well matured, sufficient gently expression. Dark eyes, lovely ears. Excellent shape body. Very

good markings, good coat. Moves and shows well.

 

 

Nádherný formát,  překrásně předvedena, velmi vyspělá, dostatečně jemný výraz. Tmavé oči, nádherné uši. Výborný tvar těla. Velmi

dobré znakování (vybarvení), dobrá srst. Pohybuje a předvádí se dobře.

 

 

 

114                  TR tř.   OTEVŘENÁ   Immenhof's  ROXETTE                                              V4

 

3 and half years. Balanced outline and good size. Well proportioned head. Good stop and muzzle. Well set ears. Wery good neck.

Sufficient boned. Good hind angulation. Silky coat a bit heavily marked. Moves a little bit closed behind, at the moment lacks

fringers. 

 

 

3 a půl roku. Vyvážený vzhlad a dobrá velikost. Hlava správných proporcí. Dobrý stop a čenich. Dobře nasazené uši. Velmi dobrý

krk. Dostatečně kostnatá. Dobré zadní zaúhlení. Hedvábná srst trochu těžce znakována (více černé). Pohybuje se vzadu trochu

uzavřeně, v současnosti chybí závěsy (střapce srsti).

 

 

 

 

115                  TR tř.   OTEVŘENÁ   KESSY BOOM  z Kamilkové zahrady                          V

 

3 years, rather big and would prefer more elegant. Gently expression, dark eye, lovely ears. Well build body. Good angulation.

Sufficient silky coat. Moves with sufficient drive.

 

 

3 roky, poněkud velká a preferoval bych elegantnější. Jemný výraz, tmavé oko, nádherné oči. Dobře stavěné tělo. Dobré úhlení.

Dostatečně hedvábná srst. Pohybuje se s dostatečnou dynamikou.

 

116                  TR tř.   OTEVŘENÁ   NAOMI BOOM  z Kamilkové zahrady                           V1,CAC,VB,KV

 

Very nice balanced, beautiful coat condition. Lovely soft expression. Dark eyes. Good neck and front. Well developed rib cage.

Good hind angulation and tail set. Heavily coat marked. Elegant movement a bit closed behind.

 

 

Velmi pěkně vyvážená, překrásná kondice srsti. Krásný měkký výraz. Tmavé oči. Dobrý krk a předek (hruď). Dobře vyvinutý hrudník.

Dobré úhlení vzadu a nasazení ocasu. Silné (výrazné) znakování srsti. Elegantní pohyb, trochu úzká vzadu.

 

117                  TR tř.   VÍTĚZŮ        IBERIA  Biely démon                                                  V1,CAC

 

Beautiful shape and balanced. Very femine, gently expression. Dark eyes. Long ears. Nicely shaped body. Good boned. Beautifuly

presented. Lovely silky coat. Moves and shows very well.

 

 

Pěkný formát a vyvážená. Velmi fenčí, jemný výraz. Tmavé oči. Dlouhé uši. Pěkně tvarované tělo. Dobré kosti. Krásně předvedená.

Krásně hedvábná srst. Pohybuje a vystavuje se velmi dobře.

 

118                  TR tř.   VÍTĚZŮ        INSIDER LADY  of Fairytale forest                              V2,res.CAC

 

Nice type and shape. Dark eye. Pretty expression. Good body and hind angulation. Excellent tail set. Very attractive markings, silky

coat. Moves well.

 

 

Pěkný typ a formát. Tmavé oko. Hezký výraz. Dobré tělo a zadní úhlení. Výborné nasazení ocasu. Velmi atraktivní znakování,

hedvábná srst. Pohybuje se dobře.

 

 

 

119                  TR tř.   VÍTĚZŮ        ISABELLA  Dejvické údolí                                          V3

 

Well matured. Sufficient elegant. Gently expression. Eyes shows a little bit of white. Substance closed with size. Good hind

angulation. Beautiful coat and markings. Well representative. Moves well but shows better with animation.

 

 

Dobře vyspělá. Dostatečně elegantní. Jemný výraz. Oči ukazují trochu bělmo. Substance (hmota) odpovídá velikosti. Dobré zadní

úhlení. Krásná srst a znakování (vybarvení). Dobře (správně) reprezentující. Pohybuje se dobře, ale předvádí se lépe s animací

(míněno zřejmě ve statickém postoji)..

 

120                  TR tř.   VÍTĚZŮ        ONLY YOU  Jizutoji                                                    x

 

 

 

121                  TR tř.   VETERÁNŮ   CIARA  Biely démon                                                  V2

 

11 years, super condition. Still gently expression. Good body. Good hind angulation, good coat. Free movement. Shows well.

 

 

11 let, super kondice. Dosud jemný výraz. Dobré tělo. Dobré zadní úhlení, dobrá srst. Volný pohyb. Předvádí se dobře.

 

 

122                  TR tř.   VETERÁNŮ   CLERY  Biely démon                                                 V3

 

11 years, very active, does not show her age. Still pretty dark eyes. Solid body. Coat according her age. Happy movement and good

temperament. 

 

 

11 let, velmi aktívní, nedává najevo svůj věk. Dosud krásné tmavé oči. Srst odpovídající jejímu věku. Šťastný pohyb a dobrý

temperament.

 

123                  TR tř.   VETERÁNŮ   DONNA  Dejvické údolí                                              V1,VT,NV

 

11 years in beautiful condition. Full coat. Dark eyes. Super teeth for her age. Moves very well.

 

 

11-ti letá v báječné kondici. Plné osrstění. Tmavé oči. Super zuby na její věk. Pohybuje se velmi dobře.

 

124                  TR tř.   VETERÁNŮ   HAIDI  z Diova chrámu                                               V4

 

Slightly a bit big size. Gently and soft expression. Likes her food. Good boned. Kept in lovely coat condition. Movement is not so free

as it used to be. 

 

 

Nepatrně větší velikost. Jemný a něžný výraz. Má ráda jídlo. Doře kostnatá. Srst udržována v nádherné kondici. Pohyb není tak

volný (uvolněný) jak obvykle bývá. 

 

 

 

 

125                  BT tř.   DOROSTU    MARCO POLO  Res Pretiosa                                      VN1

 

6 month, good bone, pleasing outline, good neck and shoulders, good spring of rib, head slightly fine in muzzle, moves slightly close

behind, carried his tail rather high, moves well in front, would him a little bit smaller, very good temperament.

 

 

6-ti měsíční, dobrá kostra, líbivý vzhled, dobrý krk a lopatky,  dobře klenuté žebro, hlava trochu jemná v čenichové partii, v

pohybu je vzadu trochu úzký, nesoucí svůj ocas dosti vysoko, dobrý pohyb vpředu, měl by být trochu menší, velmi dobrý

temperament.

 

 

126                  BT tř.   MLADÝCH    AKIM  Charle's Angels                                               neposouzen

 

 

 

127                  BT tř.   MLADÝCH    ARGON  z Roztockého háje                                       V2

 

Pleasing size, gentle expression, good front, nice spring of rib, tail a little bit low set, good outline, moved well in front, would like

stronger hind quarters, moved tail rather high.

 

 

Líbivá velikost, jemný výraz, dobrý předek, pěkná klenba žeber, ocas trochu nízko nasazen, dobrá vzhled (tvar), vepředu se pohybuje

dobře, chtěla bych silnější zadní část, nese ocas poněkud vysoko.

 

 

 

 

 

 

128                  BT tř.   MLADÝCH    ATTILA  z Bellai                                                         V1,CAJC

 

Good size, correct moderate bone, good width of skull, well set muzzle, correct depth of chest, good topline, would like stronger

hindquarters, moved well keeping his outline at all times.

 

 

Správná velikost, korektní střední kostra, dobrá šířka lebky, správně nasazený čenich, korektní hloubka hrudníku, dobrá horní linie,

raději bych silnější zadní nohy, pohybuje se dobře udržujíc si stále svůj vzhled.

 

129                  BT tř.   MLADÝCH    CALVIN KLEIN  Perle du Sahel                                   V3

 

Nice size, pleasing outline, good neck and front, level topline, good turn of stifle, slightly plain in expression, but overall pleasing

dog, moved well, moved with tail to high.

 

 

Pěkná velikost, líbivý vzhled, dobrý krk a předek, rovná horní linie, dobré úhlení kolenního kloubu, trochu nehezký ve výrazu, ale

celkově líbivý pes, pohyboval se dobře, pohyboval se s ocasem příliš vysoko.

 

 

130                  BT tř.   MLADÝCH    NIXON  Prokopská hvězda                                         V4

 

Pleasing expression, good width of skull, well set muzzle, pleasing size, good moderate bone, moved lightly close coming towards to

me, carried his tail rather high.

 

 

Líbivý výraz, dobrá šířka lebky, dobře nasazený čenich, líbivá velikost, dobrá střední kostra, pohyboval se trochu uzavřeně (úzký)

při pohybu ke mně, nesouc ocas poněkud vysoko.

 

131                  BT tř.   MEZITŔÍDA    Aneridee  RIVERDANCE                                            x

 

 

 

132                  BT tř.   MEZITŘÍDA    CHADWICK SAM  Arušava                                         V1,CAC

 

Well balanced dog, good neck and shoulders, good moderate bone, good width of skull, well set muzzle, slightly light eye, moved well

keeping his outline, would like better tail set, very good temperament.

 

 

Dobře vyvážený pes, dobrý krk a lopatky, správná střední kostnatost, dobrá šíře lebky, dobře nasazený čenich, trochu světlé oko,

pohybuje se dobře udržujíc svůj vzhled, chtěla bych lepší nasazení ocasu, velmi dobrý temperament.

 

133                  BT tř.   OTEVŘENÁ   AGENT 007 BOND  Ywo                                             V

 

Rather bigger than I like, slightly plain in expression, good bone, good turn of stifle, good neck and shoulders, moved well with level

topline. 

 

 

Poněkud větší, než mám ráda, trochu nehezký ve výrazu, dobrá kostra, dobré úhlení kolenního kloubu, dobrý krk a lopatky, pohyboval

se dobře s rovnou horní linií.

 

 

 

134                  BT tř.   OTEVŘENÁ   ARGO  ze Šibeničního vrchu                                      V2,-

 

Good size, pleasing head and expession, good moderate bone, good spring og rib, neat body, pleasing outline, coat of nice texture,

moved well but carried his tail very high.

 

 

Dobrá velikost, líbivá hlava a výraz, dobrá střední kostra, dobrá klenba žeber (hrudníku), pěkné tělo, líbivý vzhled, srst s pěknou

strukturou, pohyboval se dobře, ale nesl svůj ocas velmi vysoko.

 

135                  BT tř.   OTEVŘENÁ   ARON  Rodina Brendy                                               VD

 

Rather heavy in head, good neck and shoulders, moved rather close behind, very good temperament.

 

 

Poněkud těžká hlava, dobrý krk a lopatky, vzadu se pohyboval poněkud uzavřeně (úzký chod), velmi dobrý temperament.

 

 

136                  BT tř.   OTEVŘENÁ   BELLIS  Kada-Roan                                                   V4

 

Rather heavier than I would like, pleasing head, moved rather close behind but well in front, good temperament. 

 

 

Trochu těžší, než bych ráda, líbivá hlava, pohyboval se poněkud úzce vzadu, ale dobře vepředu, dobrý temperament.

 

 

 

137                  BT tř.   OTEVŘENÁ   BREAK  Li-Ro Moravia                                               V1,-

 

Pleasing size and outline, would like darker eyes, good head shape, rather lacking in tail feathering, good moderate bone, moved

rather close behind, very good temperament. 

 

 

Líbivá velikost a vzhled, měla bych raději tmavší oči, dobrý tvar hlavy, poněkud nedostatečné osrstění ocasu, dobrá střední

kostnatost, v pohybu vzadu poněkud úzký, velmi dobrý temperament.

 

138                  BT tř.   OTEVŘENÁ   GASTON  Evaška                                                       V3

 

Good outline, good neck and shoulders, nice head shape, well balanced, good body, moved close behind, carried his tail rather

high, good temperament.

 

 

Dobrý vzhled, dobrý krk a lopatky, pěkný tvar hlavy, dobře vyvážen, dobré tělo, pohyboval se uzavřeně vzadu (úzký chod), nesl

svůj ocas poněkud vysoko, dobrý temperament.

 

139                  BT tř.   VÍTĚZŮ        CASIDY  z Tichého údolí                                            V4

 

Rather larger, than I would like, good rich tan, good neck and shoulders, good turn of stifle, good head shape but slightly plain in

expression, moved rather close behind, kept level topline on move, very good temperament.

 

 

Trochu větší, než bych chtěla, dobré bohaté pálení, dobrý krk a lopatky, dobré úhlení kolenního kloubu, dobrý tvar hlavy, ale

trochu nehezký ve výrazu, pohyboval se trochu uzavřeně vzadu, držel v pohybu rovnou horní linii, velmi dobrý temperament.

 

 

140                  BT tř.   VÍTĚZŮ        FIGARO  ze Zámku Lešná                                          V1,CAC,VB,KV,BOB,VKV

 

Very good size and outline, very well balanced, good head shape and expression, well set muzzle, neat body, very good bone, nicely

presented, good turn of stifle, overall - very pleasing dog, lovely dog.

 

 

Velmi dobrá velikost a vzhled, velmi dobře vyvážen, správný tvar hlavy a výraz, dobře nasazený čenich, pěkné tělo, velmi dobrá

kostra, nádherně předveden, dobré zaúhlení zadních končetin, celkově - velmi líbivý pes, nádherný pes.

 

141                  BT tř.   VÍTĚZŮ        HAPPY  z Horpu                                                        V3

 

Good head shape, good bone and body, neat short back, good tan, moved rather close behind, kept his good outline on move, good

temperament.

 

 

Dobrý tvar hlavy, dobrá páteř a tělo, úhledný krátký hřbet, dobré pálení, pohyboval se vzadu poněkud uzavřeně, držel si za pohybu

svůj dobrý vzhled, dobrý temperament.

 

 

 

 

142                  BT tř.   VÍTĚZŮ        LANCASTER  Biely démon                                        V2,res.CAC

 

Pleasing head and expression, good neck and shoulders, good turn of stifle, very good tan, moved well with excellent tail carriage.

 

 

Líbivá hlava a výraz, dobrý krk a lopatky, dobré zaúhlení zadních končetin, velmi pěkné pálení, pohyboval se dobře s výborným

nesením ocasu.

 

143                  BT tř.   VETERÁNŮ   ALMSBURY  Zlatý kavalír                                           V1,VT,NV

 

Very pretty head and expression, very balanced head, ex. body, good front, moved well, very good tail set and carriage, very good

temperament, nicely balanced.

 

 

Velmi krásná hlava a výraz, velmi vyvážená hlava, výborné tělo, dobrý předek, pohybuje se dobře, velmi dobré nasazení a nesení

ocasu, velmi dobrý temperament, krásně vyvážený.

 

144                  BT tř.   VETERÁNŮ   Pamedna  RICARDO                                                  x

 

 

 

145                  BH tř.   DOROSTU    IBER  Vanessa Atalanta                                             VN1,NPD

 

Good neck and shoulders, pleasing bone, good turn of stifle, neat short body, strode out well covering the ground with easy

movement, needs to tighten up. Very good temperament, gentle expression.

 

 

Dobrý krk a lopatky, líbivá kostra, dobré úhlení zadních končetin, pěkné, krátké tělo, dobře si vykročil a pokrývá místo lehkým

pohybem, potřebuje přitáhnout. Velmi dobrý temperament, jemný výraz.

 

146                  BH tř.   DOROSTU    RAMON BOOM  z Kamilkové zahrady                         VN2

 

Rather large, but not coarse, very good neck and shoulders, would like larger eye, good head shape, moved soundly, very good

temperament.

 

 

Ponekud velký, ale ne hrubý, velmi dobrý krk a lopatky, chtěla bych větší oko, dobrý tvar hlavy, pohyboval se správně (důkladně),

velmi dobrý temperament.

 

147                  BH tř.   MLADÝCH    BUFFY  Varadov                                                        VD

 

Good neck, good tail set, good level topline, would like gentle expression, rich color, rather fine through out, moved well with good

tail carriage, very good temperament.

 

 

Dobrý krk, dobré nasazení ocasu, dobrá rovná horní linie, ráda bych jemnější výraz, bohatá barva, celkově poněkud útlý,

pohyboval se s dobrým nesením ocasu, velmi dobrý temperament.

 

148                  BH tř.   MLADÝCH    CARLOS  Růžový kavalír                                           VD3

 

Good dark large round eye, good neck and shoulder, needs to body up, up to size, moved soundly, very good temperament.

 

 

Dobré, velké, tmavé, kulaté oko, dobrý krk a lopatka, potřebuje vyspět (v těle), přiměřená velikost, pohybuje se pěkně (důkladně),

velmi dobrý temperament.

 

 

149                  BH tř.   MLADÝCH    CUPIDO  Růžový kavalír                                            x

 

 

 

150                  BH tř.   MLADÝCH    DAWN  z Vendulčina srdíčka                                      VD

 

Up to size for age, plain expression, very good dark eye, moved well, very good temperament.

 

 

Velikost odpovídající věku, nehezký výraz, velmi dobré, tmavé oko, pohyboval se dobře, velmi dobrý temperament.

 

 

151                  BH tř.   MLADÝCH    DIABLO  Bedit                                                           VD

 

Rather large for age, rather long in body, good neck and shoulders, would prefer softer head, rather weak in hind quarters.

 

 

Na svůj věk poněkud velký, poněkud dlouhý v těle, dobrý krk a lopatky, preferovala bych jemnější hlavu, poněkud slabá záď.

 

152                  BH tř.   MLADÝCH    FIGARO  Haliba                                                          V1,CAJC

 

Good size, good neck, good width of skull, nice marked, rich color, moved well, pleasing outline.

 

 

Dobrá velikost, dobrý krk, správná šířka lebky, pěkně znakován, bohaté vybarvení, pohyboval se dobře, líbivý vzhled.

 

153                  BH tř.   MLADÝCH    GRANDWILLE  Rubínový květ                                    V2

 

Nice size, good bone, nice head shape, rather plain expression, dark eye, good neck and shoulders, nicely marked, moved well, good

tail carriage.

 

 

Pěkná velikost, dobrá kostra, pěkný tvar hlavy, poněkud nehezký výraz, tmavé oko, dobrý krk a lopatky, pěkně znakován

(vybarven), pohyboval se dobře, dobré nesení ocasu.

 

 

 

 

154                  BH tř.   MLADÝCH    GREG  Králův španěl                                                 VD

 

Rather large for age, good outline, nice turn of stifle, good neck, slightly plain in expression, neat short body, moved soundly, good

temperament.

 

 

Na svůj věk poněkud velký, dobrý vzhled, pěkné zaúhlení kolenních kloubů, dobrý krk, trochu nehezký výraz, pěkné krátké tělo,

pohybuje se pěkně, dobrý temperament.

 

155                  BH tř.   MLADÝCH    IAN FILIP  z Usedlosti Újezdec                                   VD

 

Plain expression, good size, good bone and body, nice turn in stifle, nicely marked, would like stronger hindquarters, kept his

outline on move, nicely balanced, good temperament.

 

 

Nehezký výraz, dobrá velikost, dobrá kostra a tělo, pěkné zaúhlení kolenního kloubu, pěkně znakován (vybarven), chtěla bych

silnější zadní partii, udržuje si vzhled (obrys) za pohybu, pěkně vyvážen, dobrý temperament.

 

 

156                  BH tř.   MLADÝCH    NICO  Fraking                                                            VD4

 

Nicely balanced, good neck, good bone, pleasing outline, overall well balanced, nicely marked.

 

 

Pěkně vyvážen, dobrý krk, dobrá kostra, líbivý vzhled, celkově pěkně vyvážen, pěkně znakován (vybarven).

 

157                  BH tř.   MEZITŘÍDA    Angel's Pride  HEARTBREAKER                                V2,res.CAC

 

Good size, nicely balanced, good width of skull, nicely set on muzzle, good neck and shoulders, good turn of stifle, face marking is

unfortunate, would like more body for age, moved well behind but slightly pinned in  front, good topline, kept on the

move.

 

 

Dobrá velikost, pěkně vyvážen, dobrá šířka lebky, pěkně nasazený čenich, dobrý krk a lopatky, dobré zaúhlení vzadu, nešťastný je znak

na tváři, chtěla bych větší (vyspělejší) tělo v jeho věku, pohyboval se dobře vzadu, ale vpředu byl trochu úzký , dobrá

horní linie držena v pohybu. 

 

 

 

158                  BH tř.   MEZITŘÍDA    BRISTOT  z Kateřinek                                                VD

 

Slightly larger dog, nicely marked, good neck and front, well balanced, moved with a jolly temperament.

 

 

Nepatrně větší pes, pěkně vybarven, dobrý krk a předek, dobře vyvážen, pohyboval se s dovádivým temperamentem.

 

159                  BH tř.   MEZITŘÍDA    GADDE FATIO  Rubínový květ                                    V1,CAC

 

Nicely balanced with good bone and body, attractive head shape, pleasing expression, exc. black pigment, good neck and shoulders,

moved soundly, attractive outline, good temperament, would like more turn of stifle.

 

 

Nádherně vyvážený s dobrými kostmi a tělem, atraktivní tvar hlavy, líbivý výraz, výborný černý pigmnet, dobrý krk a lopatky,

pohyboval se správně, atraktivní vzhled, dobrý temperament, měl by mít lepší úhlení zadních končetin.

 

160                  BH tř.   MEZITŘÍDA    HAROLD  Brno-Frost                                                 V

 

Good size, nicely balanced, good body, good turn stifle, nice outline, good head shape but slightly plain expression, very good

temperament, tended to pace on the move, carried his tail somewhat high. 

 

 

Dobrá velikost, pěkně vyvážen, dobré tělo, dobré zaúhlení zadních končetin, pěkný vzhled, pěkný tvar hlavy, ale trochu nehezký

výraz, velmi dobrý temperament, v pohybu přecházel (směřoval) do kroku, nesl ocas poněkud vysoko.

 

161                  BH tř.   MEZITŘÍDA    Stonehill's  VANILLÁ CRACKER                                V4

 

Nicely balanced, neat short back, nice turn of stifle, good black pigment, good bone and body, well made head, needs to strengthen

in hindquarters, very good temperament.

 

 

Pěkně vyvážen, pěkně krátký hřbet, pěkné úhlení zadních končetin, dobrý černý pigment, dobrá kostra a tělo, dobře utvářená hlava,

potřebuje zesílit v zadní partii, velmi dobrý temperament.

 

162                  BH tř.   MEZITŘÍDA    VERSACE  Biely démon                                             V3

 

Pleasing size and balance, good bone and body, would like a darker eye, slightly plain in expression, neat outline, good turn of

stifle, moved well keeping outline with good tail set and carriage, good temperament.

 

 

Libivá velikost a vyvážení, dobrá kostra a tělo, chtěla bych tmavší oko, trochu nehezký ve výrazu, pěkný vzhled, dobré zaúhlení

zadních končetin, pohyboval se dobře, udržujíc si vzhled s dobrým nazazením ocasu a jeho nesením, dobrý temperament. 

 

163                  BH tř.   OTEVŘENÁ   BENJAMIN  Caroli Regis                                            VD

 

Neat outline, good turn of stifle, black pigment, clear white markings, movement could be stronger, good depth of body, pleasing

temperament.

 

 

Pěkný vzhled, dobré úhlení zadních končetin, černý pigment, čisté bílé znaky, pohyb by měl být silnější, dobrá hloubka těla

(hrudníku), líbivý temperament.

 

164                  BH tř.   OTEVŘENÁ   BINGO  Miláček králů                                                 x

 

 

 

165                  BH tř.   OTEVŘENÁ   DAMIAN  Haliba                                                         V3

 

Good size, attractive outline, well balanced, good width of skull, well set muzzle, good depth of body, short back, unfortunate face

markings, moved well. 

 

 

Dobrá velikost, atraktivní vzhled, dobře vyvážen, dobrá šířka lebky, dobře nasazený čenich, dobrá hloubka těla (hrudníku), krátký

hřbet (záď), nešťastné znakování na tváři, pohyboval se dobře.

 

 

166                  BH tř.   OTEVŘENÁ   EGMONT TWAI  z Císařského mlýna                           VD

 

Nice size, well balanced, large dark eye, rather fine in muzzle, good bone, nicely marked, good topline, stands four-square, good

tail set and carriage, very good temperament. 

 

 

Pěkná velikost, dobře vyvážen, velké tmavé oko, poněkud útlý čenich, dobrá kostra, pěkně znakován, dobrá horní linie, v postoji

čtvercový (formát), dobré nasazení a nesení ocasu, velmi dobrý temperament.

 

167                  BH tř.   OTEVŘENÁ   FABRICIUS TWAI  z Císařského mlýna                       V1,CAC,VB

 

Very good size, nicely balanced, good body and bone, pretty head expression, slightly wide in front, would like stronger

hindquarters on the move, overall nice dog.

 

 

Velmi dobrá velikost, krásně vyvážený, dobré tělo a kosti, krásný výraz hlavy, nepatrně široký vpředu, měla bych raději silnější záď

v pohybu, celkově krásný pes.

 

 

168                  BH tř.   OTEVŘENÁ   FLICK  Brno-Frost                                                     VD

 

Attractive head shape, slightly plain in expression, would like a little bit more body, good neck and front, good turn of stifle, moved

with a good topline, good outline. 

 

 

Atraktivní tvar hlavy, trochu nehezkyý ve vyrazu, chtěla bych trochu silnější tělo, dobrý krk a předek, dobré zaúhlení zadních

končetin, pohyboval se s dobrou horní linií, dobrý vzhled.

 

 

 

 

169                  BH tř.   OTEVŘENÁ   LUCAS  Dejvické údolí                                               VD4

 

Rather large, slightly plain in expression, good body and bone, level topline, good turn of stifle, moved well. 

 

 

Poněkud velký, trochu nehezký výraz, dobré tělo a kostra, rovná horní linie, dobré zaúhlení zadních končetin, pohyboval se dobře.

 

170                  BH tř.   OTEVŘENÁ   NATHAN BOOM  z Kamilkové zahrady                       V2,res.CAC

 

Pleasing outline, lovely dark large eye, good neck and front, good body, nicely balanced bone and body, well marked, pleasing head

and expression, moved well, overall pleasing dog.

 

 

Líbivý vzhled, krásně tmavé, velké oko, dobrý krk a předek, dobré tělo, pěkně vyvážená kostra a tělo, dobře znakován (vybarven),

líbivá hlava a výraz, pohyboval se dobře, celkově líbivý pes.

 

171                  BH tř.   VÍTĚZŮ        CANDYLINE CRAIG  Lemna Minor                              x

 

 

 

172                  BH tř.   VÍTĚZŮ        ROCKWELL  de Castelburry                                      V1,CAC

 

Nice size, well balanced, good neck and front, good head shape, well set muzzle, level topline, moved well, attractive markings,

rich colour, good bone, pleasing temperament.

 

 

Pěkná velikost, dobře vyvážen, dobrý krk a předek, dobrý tvar hlavy, dobré nasazení čenichu, rovná horní linie, pohyboval se dobře,

atraktivní znakování, bohaté vybarvení, dobré kosti, líbivý temperament,

 

173                  BH tř.   VETERÁNŮ   Milkeyn  MONARCH AT LYMREY                                x

 

 

 

174                  RU tř.   MLADÝCH    ALF  z Bellai                                                              V3

 

Good size, well balanced, level topline, good tailset, moved rather close behind, good turn of stifle, good depth of body, slightly

plain expression.

 

 

Dobrá velikost, dobře vyvážen, rovná horní linie, dobré nasazení ocasu, pohyboval se vzaadu poněkud uzavřeně (úzký chod), dobré

zaúhlení kolenních kloubů, dobrá hloubka těla (objem a hl. hrudníku), trošku nehezký výraz.

 

 

 

 

175                  RU tř.   MLADÝCH    ANDY  Damiján Bílovec                                              VD

 

Lovely rich color, slightly large for age, good bone, good turn of stifle, moved rather closed behind, very good temperament.

 

 

Krásně bohatá (sytá) barva, trochu velký na svůj věk, dobrá kostra, dobré zaúhlení kolenních kloubů, pohyboval se vzadu  poněkud

uzavřeně (úzký chod), velmi dobrý temperament.

 

176                  RU tř.   MLADÝCH    ARDEN  z Roztockého háje                                       VD

 

Good size and outline, well balanced, good head shape, rich color, hindquarters are rather weak, good depth of body.

 

 

Dobrá velikost a vzhled (formát), dobře vyvážen, dobrý tvar hlavy, bohatá (sytá) barva, zadní partie jsou poněkud slabé, dobrá

hloubka těla.

 

 

177                  RU tř.   MLADÝCH    ARISTONN  Kouzelná Metuje                                     V4

 

Nice outline, pleasing head shape, would like a darker eye, good neck and front, good turn of stifle, well set tail, rich color, moved

soundly, good temperament. 

 

 

Pěkný vzhled (formát), líbivý tvar hlavy, chtěla bych tmavší oko, dobrý krk a předek, dobré zaúhlení kolenních kloubů, dobře

nasazený ocas, bohatá (sytá) barva, pohyboval se správně, dobrý temperament.

 

178                  RU tř.   MLADÝCH    ATREJ  Charle's Angels                                             VD

 

Neat short back, level topline, good neck, would like more body, slightly plain expression, moved close behind, good tail set and

carriage.

 

 

Pěkně krátký hřbet, rovná horní linie, dobrý krk, uvítala bych lepší tělo (trup), trošku nehezký výraz, pohyboval se vzadu uzavřeně

(úzký chod), dobré nasazení a nesení ocasu.

 

 

 

 

179                  RU tř.   MLADÝCH    JUMBO JET BERT  z Usedlosti Újezdec                     V2

 

Well balanced, good bone and body, good neck, neat short back, pleasing head shape, pinned in front on the move, kept

level topline.

 

 

Dobře vyvážen, dobrá kostra a tělo, dobrý krk, pěkně krátký hřbet, líbivý tvar hlavy, úzký v pohybu vepředu, držel si rovnou

linii.

 

 

180                  RU tř.   MLADÝCH    NORIS  Prokopská hvězda                                         V1,CAJC

 

Nice size, balanced, attractive head and expression, good body, pleasing outline, moved well, good temperament.

 

 

Pěkná velikost, vyvážen, atraktivní hlava a  výraz, dobré tělo, líbivý vzhled, pohyboval se dobře, dobrý temperament.

 

 

 

 

181                  RU tř.   MEZITŘÍDA    ALEXANDER  z Panství Lomnice                               V2,-

 

Nice size, balanced, good body, good neck and front, good width of skull, well set muzzle, lovely rich color, hindquarters weak,

good temperament.

 

 

Pěkná velikost, vyvážen, dobré tělo, dobrý krk a předek, dobrá šířka lebky, dobře nasazený čenich, nádherně bohatá barva, slabý

zadek, dobrý temperament.

 

182                  RU tř.   MEZITŘÍDA    BONIFÁC  Fimfárum                                                  V1,CAC

 

Attractive head expression, good outline, moderate bone, good depth of body, moved soundly, level topline.

 

 

Atraktivní výraz hlavy, dobrý vzhled, střední kostnatost, dobrá hloubka těla, pohyboval se správně, rovná horní linie.

 

Pozn. překl.: podle p. Schemela je hloubkou těla míněna hloubka hrudníku a jeho objem (klenutí)

 

 

 

183                  RU tř.   MEZITŘÍDA    REDDY  Karlovarský porcelán                                   VD3

 

Short back, good bone, pleasing expression, well bodied, full of life.

 

 

Krátký hřbet, dobrá kostra, líbivý výraz, dobře tělnatý, plný života.

 

184                  RU tř.   OTEVŘENÁ   ALFRED  z Buškova hradu                                        VD3

 

Good width of skull, well spaced eyes, good bone, would like more turn of stifle, moved close behind, carried his tail high, moved

well in front, good temperament.

 

 

Dobrá šířka hlavy, dobře umístěné oči, dobrá kostra, ráda bych měla větší zaúhlení zadních končetin (kolenních kloubů),

pohyboval se vzadu úzký, vepředu se pohyboval dobře, dobrý temperament.

 

 

 

 

185                  RU tř.   OTEVŘENÁ   ALOIS  Fimfárum                                                       V1,CAC

 

Nice outline and size, pretty head, good neck, level topline, good bone, moved close behind, but well in front, good tail set and

carriage.

 

 

Pěkný vzhled a velikost, krásná hlava, dobrý krk, rovná horní linie, dobré kosti,  v pohybu vzadu úzký, ale  vpředu dobrý, dobré

nasazení a nesení ocasu.

 

 

 

186                  RU tř.   OTEVŘENÁ   AMEER  Perle du Sahel                                              VD4

 

Lovely rich color, slightly long in body, good bone, good turn of stifle, moved close behind, he could have a slightly darker eye.

 

 

Nádherně bohatá barva, trošku dlouhý v těle, dobrá kostra, dobré zaúhlení zadních končetin, pohyboval se vzadu úzký,  mohl by mít

trochu tmavší oko.

 

187                  RU tř.   OTEVŘENÁ   BUCKINGHAM  ze Zámku Lešná                                x

 

 

 

188                  RU tř.   OTEVŘENÁ   DARWIN MAN  Tempo-Krč                                         V2,res.CAC

 

Nice size and outline, good neck and front, good depth of body, nice turn of stifle, pleasing head, on the moves he paced, kept level

topline, good tail set and carriage.

 

 

Pěkná velikost a vzhled, dobrý krk a předek, dobrá (správná) hloubka těla, správné úhlení zadních končetin, líbivá hlava, v pohybu

šel krokem (valivá chůze), držel rovnou horní linii, dobré nasazení a nesení ocasu.

 

189                  RU tř.   VÍTĚZŮ        LANCELOT  Biely démon                                           V2,res.CAC

 

Very nice size, well balanced, very pretty head and expression, good width of skull, well set muzzle, good bone, well set tail, nice

rich color, pleasing teperament, moved well in front, slightly close behind.

 

 

Velmi pěkná velikost, dobře vyvážen, velmi krásná hlava a výraz, dobrá šířka lebky, dobře nasazený čenich, dobrá kostra, dobře

nasazený ocas, pěkná bohatá (sytá) barva, líbivý temperament, pohyboval se správně vepředu, trochu úzký vzadu. 

 

 

 

 

 

 

190                  RU tř.   VÍTĚZŮ        SHOWMASTER  v.d. Hohenzollernfeste                      V1,CAC,VB

 

Nice size and balanced, good depth of body, pleasing head and expression, moved well keeping his outline and good tail carriage,

pleasing temperament.

 

 

Pěkná velikost a vyváženost, dobrá hloubka těla, líbivá hlava a výraz, pohybuje se dobře, v pohybu si dobře drží svůj vzhled a

dobře nese ocas, pěkný temperament.

 

 

 

191                  RU tř.   VETERÁNŮ   BOSTON  Zlatý kavalír                                                V2

 

Well balanced, good bone and body, pleasing head shape, could have a darker eye, neat short back, standing foursquare, good

temperament.

 

 

Dobře vyvážen, dobrá kostra a tělo, líbivý tvar hlavy, měl by mít tmavší oko, pěkně krátký hřbet, v postoji čtvercový, dobrý

temperament.

 

 

 

 

192                  RU tř.   VETERÁNŮ   DAN  z Jiršu                                                              V1,VT

 

Very good size and balance, pleasing head and expression, large round eye, good bone, well set tail, in good condition for his age.

 

 

Velmi dobrá velikost a vyváženost, líbivá hlava a výraz, velké kulaté oko, dobré kosti, dobře nasazená ocas, v dobré kondici

vzhledem k věku.

 

 

 

193                  TR tř.   DOROSTU    BENJAMÍN  od Zlatého Roxe                                      N2

 

8 months, good dark eye, rather up to size, level topline, good bone, good temperament.

 

 

8 měsíců, dobré tmavé oko, poněkud větší velikost, rovná horní linie, dobrá kostra, dobrý temperament.

 

194                  TR tř.   DOROSTU    OTHELLO  Dejvické údolí                                           N1

 

Dark eye, good bone and body, pleasing temperament. 

 

 

Tmavé oko, dobrá kostra a tělo, báječný temperament.

 

195                  TR tř.   MLADÝCH    BERTÍK  z Motýlí louky                                              VD

 

Up to size, rather heavy in head, good front, good body, movement could be stronger, level topline, carried his tail high, very good

temperament. 

 

 

Větší velikosti, poněkud těžká (hrubá) hlava, dobrý předek, dobré tělo, pohyb by měl být silnější, rovná horní linie, nesl ocas

vysoko, velmi dobrý temperament.

 

196                  TR tř.   MLADÝCH    DOMINIK  Aldaha Gold                                               VD

 

Rather fine muzzle, good neck, fine bone, well set tail, movement could be stronger, stood foursquare, level topline.

 

 

Poněkud útlý čenich, dobrý krk, útlá kostra, dobře nasazený ocas, pohyb by měl být silnější (důraznější), v postoji byl kvadratický,

rovná horní linie.

 

197                  TR tř.   MLADÝCH    IRWING FILIP  z Usedlosti Újezdec                             VD4

 

Nice size, rather plain in expression, neat short back, good body for age, well set and carried tail, slightly fine in bone, level topline,

would like better turn of stifle.

 

 

Pěkná velikost, poněkud nehezký ve výrazu, pěkně krátký hřbet, na jeho věk pěkné tělo, dobře nasazený anesený ocas, trochu útlá

kostra, rovná horní linie, přála bych si lepší zaúhlení zadních končetin.

 

 

 

 

198                  TR tř.   MLADÝCH    JACOBIN  ze Zámku Lešná                                        V1,CAJC,NMP

 

Pleasing size and outline, good bone, well balanced, would like a darker eye, head of good shape and balance, neat short back and

body, well set tail, good turn of stifle, moved soundly and smartly.

 

 

Pěkná  velikost a vzhled, dobré kosti, dobře vyvážen (harmonický), uvítala bych tmavší oko, hlava správného tvaru a proporcí,

úhledný krátký hřbet a tělo, dobře nasazený ocas,  dobré zaúhlení vzadu, pohybuje se správně a bystře.

 

 

199                  TR tř.   MLADÝCH    JESENIUS  ze Zámku Lešná                                      V2

 

Nice size and balance, pleasing head and expression, good turn of stifle, moderate bone, well set tail and carriage, level topline,

movement could be stronger, pleasing temperament.

 

 

Pěkná velikost a vyvážení, líbivá hlava a výraz, dobré zaúhlení zadních končetin, střední kostra, dobře nasazený a nesený ocas, rovná

horní linie, pohyb by mohl být silnější (více energický), líbivý (báječný) temperament.

 

 

 

200                  TR tř.   MLADÝCH    MONTY  Fraking                                                        V3

 

Good size and substance, good spring of rib, dark eye, pleasing expression, moved well, could be stronger behind, nice outline,

good temperament.

 

 

Dobrá velikost a substance (hmota), dobré klenutí žeber, tmavé oko, líbivý výraz, pohyboval se dobře, mohl by vzadu být silnější,

pěkný vzhled, dobrý temperament.

 

 

 

201                  TR tř.   MLADÝCH    OBERON TWAI  z Císařského mlýna                          x

 

 

 

202                  TR tř.   MLADÝCH    OLDŘICH  Prokopská hvězda                                    x

 

 

 

203                  TR tř.   MEZITŘÍDA    ARTABAN  Sweet Soul                                              V3

 

Pleasing size and outline, good bone and substance, good neck and shoulders, moved well, stood nicely, good rich tan.

 

 

Libivá velikost a vzhled, dobrá kostra a substance, dobrý krka a lopatky, pohyboval se dobře, stál pěkně, dobré bohaté (syté) pálení.

 

204                  TR tř.   MEZITŘÍDA    FUNNY BOY  Haliba                                                   x

 

 

 

205                  TR tř.   MEZITŘÍDA    LOUIS TWAI  z Císařského mlýna                               V1,CAC

 

Pleasing size and outline, good bone and substance, neat short back, good neck and shoulders, pleasing head and expression, good

temperament, needs to settle on the move.

 

 

Líbivá velikost a vzhled, dobré kosti a substance, pěkně krátký ve hřbetě, dobrý krk a lopatky, líbivá hlava a výraz, dobrý

temperament, potřebuje se ustálit v pohybu.

 

206                  TR tř.   MEZITŘÍDA    NOEL  Dejvické údolí                                                 V4

 

Well balanced, good outline, good body, moved soundly with level topline, good tail set and carriage.

 

 

Dobře vyvážen, dobrý vzhled, dobré tělo, pohybuje se správně s rovnou horní linií, správně nasazený a nesený ocas.

 

207                  TR tř.   MEZITŘÍDA    TO THE TOP  de la Fieffe au Songeur                         V

 

Good size, well marked, slightly fine in bone, very good temperament, level topline, neat short back.

 

 

Dobrá velikost, správně znakován (vybarven), trochu jemá kostra, velmi dobrý temperament, rovná horní linie, pěkný krátký hřbet.

 

 

 

208                  TR tř.   MEZITŘÍDA    VAMPIRELLI  Biely démon                                         V2,res.CAC

 

Nice size with good bone and substance, good depth of body, level topline, good temperament, pleasing outline, good turn of stifle,

moved well but carried his tail high.

 

 

Pěkná velikost s dobrou kostrou a substancí (hmotou), správná hloubka těla, rovná horní linie, dobrý temperament, líbivý vzhled,

dobré zaúhlení zadních končetin, pohyboval se dobře, ale nesl svůj ocas vysoko.

 

 

209                  TR tř.   OTEVŘENÁ   AGASSI  Zorden                                                         V

 

Nice size and balance, good turn of stifle, pleasing head and expression, low tail set, good bone and substance, level topline, neat

outline.

 

 

Pěkná velikost a vyvážení, dobré zaúhlení zadních končetin, líbivá hlava a výraz, nízko nasazený ocas, dobrá kostra a substance

(hmota), rovná horní linie, pěkný vzhled.

 

 

 

 

210                  TR tř.   OTEVŘENÁ   ALBI TWAI  z Císařského mlýna                                 VD

 

Nice size and balance, dark eye, good bone and substance, level topline, good tailset, well marked, rich tan, moved closed behind,

pleasing temperament, one testical with vet certificate.

 

 

Pěkná velikost a vyvážení, tmavé oko, dobrá kostra a hmota, rovná horní linie, správné nasazení ocasu, dobře znakován (vybarven),

bohatá tříslová (pálení), pohyboval se vzadu uzavřený (úzký), monorchid (jedno varle) s veterinárním osvědčením.

 

211                  TR tř.   OTEVŘENÁ   ARMANDY  Zorden                                                    VD

 

Up to size, heavily marked, gentle expression, good bone and substance, not coarse, good turn of stifle, moved with a level topline

and good tail carriage. 

 

 

Odpovídající velikosti, těžce znakován (hodně barvy), jemný výraz, dobrá kostra a substance (hmota), není hrubý, dobré zaúhlení

zadních končetin, pohyboval se s rovnou horní linií a dobře neseným ocasem. 

 

212                  TR tř.   OTEVŘENÁ   ÁRON  z Usedlosti Újezdec                                        VD

 

Good size, well balanced, good body, well set tail, good tail carriage, pleasing bones, good turn of stifle.

 

 

Dobrá velikost, dobře vyvážen, dobré tělo, správně nasazený ocas, dobré nesení ocasu, atraktivní kostra, dobré zaúhlení zadních

končetin.

 

213                  TR tř.   OTEVŘENÁ   BRANBURY  Biely démon                                          V

 

Nice size and outline, nice head shape and expression, good bone and substance, pleasing temperament, moved well, would like

more neck.

 

 

Pěkná velikost a vzhled, pěkný tvar hlavy a výraz, dobrá kostra a substance, líbivý (roztomilý) temperament, pohyboval se dobře,

přála bych si delší krk.

 

214                  TR tř.   OTEVŘENÁ   EVANS MONARCH  Hanácký ráj                                 V1,CAC,VB

 

Nice size, well balanced, pleasing outline, good head and expression, good width of skull, well set muzzle, good black pigment, good

neck and shoulders, easy free mover with level topline, excellent temperament, overall smart dog.

 

 

Pěkná velikost, dobře vyvážen, líbivý vzhled, dobrá hlava a výraz, správná šířka lebky, dobře nasazený čenich, dobrý černý pigment,

dobrý krk a lopatky, lehký volný pohyb s rovnou horní linií, výborný temperament, celkově bystrý pes.

 

 

 

215                  TR tř.   OTEVŘENÁ   KRIS  Dejvické údolí                                                  x

 

 

 

216                  TR tř.   OTEVŘENÁ   LEON  Fraking                                                           VD

 

Up to size, good black pigment, good neck, rich tan, dark eye, short back, good temperament, level topline, well set tail and carriage.

 

 

Odpovídající velikost, dobrý černý pigment, dobrý krk, bohaté (výrazné) pálení, tmavé oko, krátký hřbet, dobrý temperament, rovná

horní linie, dobře nasazený a nesený ocas.

 

217                  TR tř.   OTEVŘENÁ   LUDVÍK  Prokopská hvězda                                       V2,res.CAC

 

Good size, pleasing outline, good bone and depth of body, good neck and shoulders, attractive head and expression, good dark eye,

good black pigment, moved close behind, level topline.

 

 

Správná velikost, líbivý vzhled, dobrá kostra a hloubka trupu, dobrý krk a lopatky, atraktivní hlava a výraz, dobré tmavé oko, dobrý

černý pigment, v pohybu úzký vzadu, rovná horní linie.

 

218                  TR tř.   OTEVŘENÁ   MAVERICK BOOM  z Kamilkové zahrady                    VD

 

Up to size, good black pigment, rich tan, good neck and front, pleasing outline, moved with the level topline, correct tail set and

carriage, good temperament. 

 

 

Odpovídající velikosti, dobrý černý pigment, bohaté pálení, dobrý krk a předek, líbivý vzhled, pohyboval se s rovnou horní linií,

správné nasazení a nesení ocasu, dobrý temperament.

 

 

219                  TR tř.   OTEVŘENÁ   Stonehill's  MILLENNIUM NOW OR NEVER                 V4

 

Good size, good bone and substance, large dark eye, black pigment, good depth of body, good tail set, moved well with good tail

carriage, pleasing temperament.

 

 

Dobrá velikost, dobrá kostra a substance (hmota), velké tmavé oko, černý pigment, dobrá hloubka těla (rozměry hrudníku), dobré

nasazení ocasu, pohyboval se dobře se správně neseným ocasem, líbivý (atraktivní) temperament.

 

220                  TR tř.   OTEVŘENÁ   TOTAL RECAL  Jizutoji                                              V3

 

Nice size, nice head shape, black pigment, good width of skull, well set muzzle, good bone and substance, moved slightly wide in

front, good tail set and carriage, pleasing temperament.

 

 

Pěkná velikost, pěkný tvar hlavy, černý pigment, správná šířka lebky, dobře nasazený čenich, dobrá kostra a substance (hmota),

pohyboval se vepředu trochu zeširoka, dobré nasazení a nesení ocasu, líbivý (atraktivní) temperament.

 

221                  TR tř.   VÍTĚZŮ        CAIRO  Biely démon                                                  V1,CAC

 

Nice size, attractive outline, good tail set, nice turn of stifle, pleasing head and expression, good body and bone, slightly straight

in shoulders, moved well behind, level topline, good tail set and carriage, rich dark tan, good temperament.

 

 

Pěkná velikost, atraktivní vzhled, dobré nasazení ocasu, pěkné zaúhlení zadních končetin, líbivá hlava a výraz, dobré tělo a kosti,

trochu strmější úhlení lopatek, dobrý pohyb zadních, rovná horní linie, dobré nasazení a nesení ocasu, bohaté tmavé pálení, dobrý

temperament. 

 

222                  TR tř.   VETERÁNŮ   ARON  Klášter lady Cheri                                           V1,VT

 

In good condition in his 10 and half years, good bone and body, level topline, good tail set, well made, gentle expression, moved

soundly.

 

 

V dobré kondici na jeho 10 a půl roku, dobrá kostra a tělo, rovná horní linie, správné nasazení ocasu, dobře udělán (utvářen), jemný

výraz, pohybuje se správně.

 

223                  TR tř.   VETERÁNŮ   WOODY  Květ sakury                                                 V2

 

Pleasing head expression, well marked, dark eye, black pigment, good bone, good temperament.

 

 

Líbivý výraz hlavy, dobře znakován (vybarven), tmavé oko, černý pigment, dobrá kostra, dobrý temperament.