Zápis z VS dne 5.11.2021

Zápis z VS klubu KaKCHŠ – dne 5.11.2021, od 17:30 do 19:30 hod.,

v restauraci U Švejka, Praha 6

 

Přítomni:     Brandstettrová, Brandstettrová ml., Ing. Diky, Kohoutová, Ing. Stehlík,

Omluvena:  Tutschková.

________________________________________________________________________

 

1.     Výbor nevidí důvod ke svolání mimořádné členské schůze, jak to požaduje zaslaná petice. Podpisové archy podepsala řada členů bez toho, aby je organizátorky seznámily s obsahem této petice. Po seznámení se s textem 16 členů svůj podpis odvolalo, dále 1 podpis je nečlena a 3 jsou bývalí členové, kteří neprodloužili členství. Počet platných podpisů nesplňuje podmínku danou stanovami. Stanovisko výboru bylo zveřejněno na webu.

2.     Výstava KV II. kavalírů a KV III. kingů se konala dne 23.10.2021 ve Sportovní hale TJ TZ Rakovník. Výstava se vydařila, stihli jsme to ještě před zpřísněním hygienických opatření. Rozhodčí paní MVDr. Gabriela Ridarčíková po výstavě v zaslaném mailu vyjádřila poděkování za dobře zorganizovanou výstavu.

3.     Jarní výstava 2022 je plánována na 26.3.2022 opět do Rakovníka. Pozváni byli a účast předběžně přislíbili rozhodčí z Polska paní Marzena Kaca-Bibrich a pan Jerzy  Olszewski. Předseda požádá ČMKU o jejich delegaci.

4.     Uznání dluhu po Jiřině Severové:  předseda kontaktoval notářku – soudní vykonavatelku, která má na starosti dědické řízení a požádal o připojení dluhu k tomuto řízení. Podle její informace dědické řízení dosud neproběhlo.

5.     Předseda RK pan Ing. Uher sdělil výsledek mimořádné kontroly účetnictví k 31.8.2021. Saldo klubových financí je výrazně aktívní. Předseda a ekonom ho budou kontaktovat ohledně detailů.

6.     Příspěvky do Zpravodaje, hlavně zpráva o bonitacích, kontrolách vrhu apod. se očekávají do 20.11.2021.

7.     Návrh na doplnění výboru, kooptování pana Davida Havleny, jako referenta propagace a IT. Návrh přijat všemi přítomnými. Předseda zajistí zápis do spolkového rejstříku.

8.     Ing. Stehlík kontaktoval mailem sekretariát ČMKU se žádostí o aktuální informace o stavu služeb DogOffice pro KV a o případný další odborný kontakt či dokumentaci pro kluby. Naposledy poskytnuté údaje v r. 2017 totiž byly neúplné a tak nepoužitelné. Dosud nedostal žádnou odpověď. Bude to urgovat.

9.     S ohledem na růst cen PHM se náhrada  jízdného s platností od 1.11. zvyšuje na 4,50 Kč/km.

 

Zapsal: Ing. Z. Stehlík

Kontrola: Hana Brandstettrová