Zápis z VS 5.3.2016

Zápis z VS KaKCHŠdne 5.3.2016, od 12 hod., hotel Svornost

Přítomni: ing. Diky, Hradečný, Kohoutová, Ing. Kovaříková, Severová, ing. Stehlík.

Omluveni: Brandstettrová, Tutschková.

________________________________________________________________________

 

  1. Paní O. Jačková nakryla nechovným (dosud nebonitovaným) psem fenu bez krycího listu a oznámila to až když se narodila štěňata. Pes Giuseppe Verdi Gardyth byl uznán chovným dodatečně na individuální bonitaci 20.02.2016. Za dvojnásobné porušení Chovatelského a zápisního řádu rozhodl chovatelce udělit kárné opatření – důtku s pokutou 1000,- Kč podle Čl. 5, odst.1), písm. c) Stanov klubu.
  2. Do budoucna výbor navrhuje zvýšit sankční poplatek na 2000,- Kč – schváleno jednomylsně.
  3. Bonitaci na KV v červnu v MK bude posuzovat Z. Kliment, rozhodčí pro KV jsou Ing. H. Kovaříková a Mgr. Z. Brotánková.
  4. Průběžná kontrola klubových financí ve spolupráci s předsedou KRK ing. Uhrem proběhne v polovině roku, po vyúčtování 1.výstavy.

 

Zapsal: Ing. Stehlík, kontrola J. Severová.

 

Termín příští VS (květen) bude upřesněn mailem