Zápis z VS 20.1.2023

Zápis z VS KaKCHŠdne 20.1.2023, od 18:00 do 20:45 hod., Praha 6, restaurace U Švejka

Přítomni:     Brandstettrová, Fadel Brandstettrová, Kohoutová, Ing. Stehlík, přizvána Tereza Havlenová

 

Omluveni:   Ing. Diky, Havlena, Tutschková

 1. Výstava Kamenice 18.02.2023:  rozhodčí Lesley Kilcoyne bude posuzovat feny kavalírů, rozhodčí Leila Tarabad   bude posuzovat všechny kingy a kavalíry psy. Ubytováni rozhodčích zařízeno od 15.02.2023-19.02.2023, budou odvezeni vedoucím kruhu, jak z letiště na hotel, tak z hotelu na výstavu do Kamenice. Odvoz z výstavy na hotel bude zajištěn taxislužbou Bolt. Individuální program během pobytu si zajistí sami.  Personál na výstavu a bonitaci je zajištěn.

 

 1. Paní Tučková doposud neodevzdala účetnictví za rok 2022. Je na dovolené do 30.1.2023 a sdělila, že účetnictví za rok 2022 má zpracované. Výbor bude trvat na jeho odevzdání do 02.022023, popřípadě pro účetnictví dojede Ing. Stehlík.

 

3. Zpravodaj 2/2022 vyšel v elektronické formě v prosinci m.r..

 

 1. Volby do výboru klubu a KK 2023:
  – seznam s unikátními kódy hlasovacích obálek zapečetěn do obálky, přelepen, označen razítky a podpisy předsedy a jednatelky klubu.
  – pro všechny členy klubu, kteří zaplatili členský poplatek do 31.12.2022, byly vloženy do obálky volební lístky a odpovědní obálky opatřené známkou. Zásilku obdrží voliči příští týden. Hlasovací obálky pošlou zpět na předtištěnou adresu paní Kohoutové.
  – instrukce k volbám budou zveřejněny na webu a Facebooku klubu stejně jako seznam kandidátů a jejich profily.
  – sčítací komise bude zvolena na členské schůzi ze členů, kteří nekandidují.
  .
 2. Počet přihlášených psů na KV v Kamenici je k dnešnímu dni 190. Dnes je II. uzávěrka, katalog se začne zpracovávat s ohledem na případné opozdilce v pondělí 23.ledna. Poděkování patří Haně Fadel Brandstettrové za přepsání došlých klasických přihlášek přímo do online systému, takže odpadá slučování dvou souborů z různých zdrojů.

 

 1. Diskuze o přihlašování výstav přes Dogoffice: neúspěšné pokusy domluvit se přímo s řešitelem software DO byly učiněny v r. 2017 a znovu v roce 2021. Údajně se nyní v systému provedly změny, je třeba se znovu pokusit zjistit podrobnosti o formátu exportovaných dat, aby bylo možné zachovat zapisování textu posudku přímo do připraveného formuláře na počítačích ve výstavních kruzích.

 

 1. Brandstettrová a Ing. Stehlík navštíví v pátek 27.1. Kamenici kvůli uzavření nájemní smlouvy a finální inspekci prostor.

 

 1. Výbor odsouhlasil nákup dvou malých tiskáren na výstavy, které budou již na klubové výstavě v Kamenici.

 

Zapsal: Ing. Z. Stehlík, kontrola: Hana Brandstettrová