Termín pro prodloužení členství se blíží !

Přiblížil se konec roku a s ním jako obvykle konečný termín pro obnovení členství, nyní na rok 2021. Pokud nechcete přijít o členské výhody nebo s příspěvkem zaplatit po Novém roce znovu zápisné, poukažte prosím klubu členský příspěvek Kč 500,- (pro dalšího rodinného příslušníka Kč 300,-) do 31.12.2020. Číslo klubového účtu je 123369369/0800, platební symboly pro členství jsou SS: 02, VS: {vaše čl. číslo}. Pokud se vaše osobní údaje změnily (např. jméno u žen, telefon, adresa), vyplňte změnový formulář, který najdete společně s přihláškou na http://www.kavalir-king-klub.org/formularepoplatky/prihlaska-do-klubu/ a odešlete ho mailem paní Severové (cavalier.klub@volny.cz). Pokud se nic nezměnilo, postačí pouze správně identifikovaná platba. Zaplacené členství si můžete ověřit pod svým členským číslem v tabulce na http://www.kavalir-king-klub.org/formularepoplatky/identifikace-plateb/

Děkujeme.

Výbor klubu