Termín korespondenčního hlasování o nových stanovách a řádech

Na základě usnesení výboru klubu ze dne 28. 12. 2023 (viz. zápis z výborové schůze) byl stanoven termín korespondenčního hlasování o přijetí nových stanov a řádů (chovatelský, bonitační, organizační).

 

Termín: od 12. 1. 2024 – 9. 2. 2024 (včetně, nejzazší termín pro odeslání hlasovacího lístku)

 

Členům budou nejpozději 12. 1. 2024 poštovně rozeslány hlasovací lístky, které musí být odeslány v přiložených obálkách označených zabezpečovacími kódy (podobně jako při volbách) zpět na adresu klubu nejpozději 9. 2. 2024 (nejzazší termín pro podání na poště).
Výbor klubu následně vyčká 5 pracovních dnů pro doručení všech hlasovacích lístků. Po sečtení hlasů bude členskou základnu informovat o výsledku hlasování.

 

Současně s hlasovacím lístkem bude zaslán druhý lístek , který slouží průzkumu názorů členů klubu na povinné zdravotní vyšetření a testy chovných psů a fen. Pokud povinné zdravotní testy podpoří nadpoloviční většina členů, bude se výbor klubu touto otázkou zabývat. V dané situaci to neznamená, že na základě kladného výsledku referenda budou povinné testy ihned zavedeny.

 

Návrh stanov a řádů předložil výbor na členské schůzi 25. 11. 2023 (viz. zápis z členské schůze), se zapracovanými změnami 16. 12. 2023 na náhradní členské schůzi (viz zápis z náhradní členské schůze), na které bylo jednomyslně odsouhlaseno, že tyto návrhy budou postoupeny hlasování členské základně formou korespondenčního hlasování.

Návrh stanov a řádů naleznete níže.

návrh STANOV návrh Bonitačního řádu návrh Organizační řádu návrh Chovatelského řádunávrh Bonitačního řádunávrh Chovatelského řádunávrh Organizační řádu

Přiložené soubory

návrh STANOV
File: návrh-STANOV.pdf (260 KB)
návrh Bonitačního řádu
File: návrh-Bonitačního-řádu.pdf (155 KB)
návrh Chovatelského řádu
File: návrh-Chovatelského-řádu.pdf (201 KB)
návrh Organizační řádu
File: návrh-Organizační-řádu.pdf (184 KB)