Pozvánka na náhradní členskou schůzi dne 19.3.2022

Zveme vás na mimořádnou náhradní členskou schůzi 2022, která se bude konat v hotelu Svornost v Dolních Počernicích, Novozámecká 284, 190 12 Praha 9, dne 19. března 2022 od 10 hodin. Progam schůze je totožný s programem řádné členské schůze konané dne 19.2.2022.

  1. Úvod a zahájení.
  2. Vyhlášení Klubových šampionů za rok 2021 a předání pohárů.
  3. Zprávy funkcionářů.
  4. Zpráva revizní komise o hospodaření klubu.
  5. Projednání návrhů členek klubu JUDr. I. Jandové a M.Hroncové na změnu voleb a systému kontroly vrhu.
  6. Diskuse.
  7. Závěr a usnesení ČS.

 

Výbor klubu.