Výsledky Speciální výstavy 2013

Výstava se konala v neděli 2í.9.2013 v Salmově sále na zámku Štiřín, v kruhu číslo 1 posuzoval  pan Anthony Allcock (GB) všechny kingy a kavalíry – psy. V kruhu číslo 2 posuzovala paní Caroline Ackroyd-Gibson (GB) kavalíry – feny. Celkem bylo přihlášeno 131 psů. Uvádíme jako výsledky s posudky v angličtině a češtině.

 

Fotogalerie 29.9.2013

 

Povýstavní katalog ke stažení v PDF formátu

 

Posudky s překlady v html:

 

1 KING      PSI          BT  tř. MLADÝCH     FÍK Karaj VD2

Nar.:21.10.2012CMKU/KCS 1181/12   O:                                                                GIN FIZZ Karaj           M:         VENDY Karaj

Majitel:    Anna LESKOVÁ,                         ŘEŽ

Very good tan points and coat qualitites, nice head with perfectly placed ears, long and narrow in body, too fine in

bone, rather long on the neck, very good movement.

Velmi dobré tříslové znaky a kvalita srsti, pěkná hlava s perfektně umístěnýma očima, dlouhý a úzký v těle, příliš

jemná kostra, poněkud dlouhý krk, velmi dobrý pohyb.

2 PSI          BT  tř. MLADÝCH     HELIOS de la Cote Chaude V1, CAJC, NMP, BOJ

Nar.:30.11.2012CMKU/KCS 1211       O:                                                                FANTOMAS de la Bacska          M:         D’EBENE ET D’AMBRE de la Bacska

Majitel:    Světlana ROSENTHALOVÁ,            MŠENÉ LÁZNĚ

Very good BT colour, good dome of head, ear setting good, good bone, shaped OK, could be a little shorter, level back,

movement a little loose in elbow, and a little straitght in rear angulation, but moved like be bred.

Velmi dobrá BT barva, dobrá klenba hlavy, dobré nasazení uší, dobrá kostra, formát OK, mohl by být trochu kratší,

rovný hřbet, pohyb je v loktech trochu volný a je trochu strmý v zadním úhlení, ale pophybuje se jako vychovaný.

3 PSI          BT  tř. VÍTĚZŮ        OZZY MACABEUS Fapella Gray VD2

Nar.:20.10.2005CMKU/KCS 698/05/08 O:                                                                MORIS MACABEUS Bedit          M:         CATHY COX Fapella Gray

Majitel:    Ing. Danuše FOJTÍKOVÁ,               HAVÍŘOV

Excellent body, and excellent coat, moved really well, showing tongue, and mouth is wry – bite of center, which is not

desirable, in very good condition.

Výborné tělo a výborná srst, pohyboval se skutečně dobře, ukazujíc jazyk a tlama je křivá – skus je excentrický, což

je nežádoucí, je ve velmi dobré kondici.

4 PSI          BT  tř. VÍTĚZŮ        PEPÍNO Karaj V1, CAC, VB, VSV, BOB

Nar.:20.10.2009CMKU/KCS 978/09     O:                                                                CARLOS de la Tierra de Suerte   M:         DEBY z Cerekvické stráně

Majitel:    Petr FASORA,                            HOVORANY

Excellent bone, underjaw and cushioning, well placed nose and ears, good bone, level back, but could be shorter,

lovely tan colour, moved very well.

Výborná kostra, dolní čelist a výplně, dobře umístěný nos a uši, dobrá kostra, rovný hřbet, ale mohl by být kratší,

nádherná barva pálení, pohyboval se velmi dobře.

5 PSI          BH  tř. OTEVŘENÁ   ISSO Stamíra xxx

Nar.: 2.4.2011  CMKU/KCS 1074/11   O:                                                                ASHLEY de la Tierra de Suerte   M:         DEBORAH Stamíra

Majitel:    Radek JANKŮ,                            BRANDÝS nad LABEM

nebyl

6 PSI          RU  tř. MLADÝCH     HART PEPÍNO Fapella Gray V1, CAJC

Nar.:30.7.2012  CMKU/KCS 1166/12   O:                                                                PEPÍNO Karaj            M:         QUEENY DEISY Fapella Gray

Majitel:    Ing. Danuše FOJTÍKOVÁ,               HAVÍŘOV

Lovely colour, excellent coat, would like a little more height to dome and lower set ears, good neck and shoulders,

lovely bone and good shape, moved well.

Báječná barva, výborná srst, rád bych, aby měl trochu větší výšku klenby (hlavy) a níže nasazené uši, dobrý krk a

lopatky, nádhernáí kostra a dobrý formát, pohyboval se dobře.

7 PSI          RU  tř. MLADÝCH     HENRY PEPÍNO Fapella Gray V2

Nar.:30.7.2012  CMKU/KCS 1167/12   O:                                                                PEPÍNO Karaj            M:         QUEENY DEISY Fapella Gray

Majitel:    Petr FASORA,                            HOVORANY

Very appealing head, good eye, nose placement, well set ears, excellent shoulder, level back, good rear angulation,

would like more width of body and less length of back, moved sligthly restricted, good condition.

Velmi půvabná hlava, dobré oko, umístění nosu, dobře nasazené uši, výborná lopatka, rovný hřbet, dobré zadní

úhlení, rád bych, aby  měl širší tělo a kratší hřbet, pohyb lehce omezen, dobrá kondice.

8 PSI          TR  tř. MEZITŘÍDA    ARMANI TWEE z Valldemose V1, CAC

Nar.:12.11.2011CMKU/CKC 11116/11  O:                                                                BONSAI des Vercheres de Montdidier        M:         LILIBETH z Valldemose

Majitel:    Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,            KOLEŠOVICE

Very good shaped and size, good dome of head and underjaw, nicely placed nose, excellent bone, good front and

rear angulation, very short of weight, moved very well.

Velmi dobrý rámec a velikost, dobrá klenba hlavy a dolní čelist, pěkně umístěný nos, výborná kostra, dobré přední a

zadní úhlení, velmi málo váží, pohyboval se velmi dobře.

9 PSI          TR  tř. OTEVŘENÁ   HOOKI Bohemia Zlatava V1, CAC, VB

Nar.:22.1.2010  CMKU/KCS 1003/10   O:                                                                CHARLIE BOY Karaj    M:         ELENA EFAIEVA ze Slunné stráně

Majitel:    Ivana MATERNOVÁ,                     LOM u MOSTU

Very nice bite, beautiful head, with lovely dome, low ear setting, good width of jaw, reach of neck, excellent front and

rear angulation, good tail setting, moved beautifully, but so short of weight which is a bit pity, for such excellent

bitch (zde má být dog, není to fena !!).

Velmi pěkný skus, krásná hlava s báječnou klenbou, nízko nasazené ucho, správná šířka čelisti, délka krku,

výborné  úhlení vepředu a vzadu, správné nasazení ocasu, krásně se pohyboval, ale je tak hubený, což je trochu

škoda u tak výborného psa.

10 FENY       BT  tř. MLADÝCH     MY HOPE Era Bluesa V1, CAJC, NMF

Nar.:21.10.2012PKR IX. 62513          O:                                                                VIVALDI Bursztynowy Zakatek     M:         PEPSI Karaj

Majitel:    Joanna STASZUK,                       PL, BAKÓW

Lovely character, good size, would prefer a little more bone, excellent reach of neck and shoulders, level topline and

very good tan, moved beautifully, could be a little shorter in body.

Báječný charakter, dobá velikost, preferoval bych silnější kostru, výborná délka krku a lopatky, rovná horní linie a

velmi dobré pálení, pohybovala se nádherně, mohla by být o něco kratší v těle.

11 FENY       BT  tř. OTEVŘENÁ   CATHERINE Carcharias V1, CAC, VB

Nar.:29.1.2011  CMKU/KCS 1055/11/1 O:                                                                XANTOS MACABEUS Bedit       M:         KELLY z Cerekvické stráně

Majitel:    Lenka HLAVICOVÁ,                      TÁBOR

Beautiful shaped and size, nice head, nice wide and good cushioning, do not like the wide in chest, excellent bone and

topline, good rear, but very untidy in front.

Krásný formát a velikost, pěkná hlava, pěkná široká a s dobrými výplněmi, nemám rád široký hrudník, výborná

kostra a horní linie, dobrá vzadu, ale velmi rozházená vepředu.

12 FENY       BH  tř. MLADÝCH     CHERRY DOLORES Fapella Gray V1, CAJC

Nar.:30.7.2012  CMKU/KCS 1172/12   O:                                                                ZICO D. ROBSON Fapella Gray   M:         DOLORES NELLY Fapella Gray

Majitel:    Petr FASORA,                            HOVORANY

Dark expressive eyes which could be a little larger, beautiful dome of head and shoulders, would prefer shorter in

back, moved wide, could benefit a little more coat.

Tmavé výrazné oči, které by mohly být o trochu větší, krásná klenutá hlava a lopatky, preferoval bych kratší hřbet,

pohybovala se zeširoka, prospělo by jí, kdyby měla více srsti.

13 FENY       RU  tř. OTEVŘENÁ   SOFIE z Cerekvické stráně V1,—

Nar.:11.1.2011  CMKU/KCS 1049/11/1 O:                                                                AZZARO de la Bacska  M:         CLAUDIE z Cerekvické stráně

Majitel:    Ivana MATERNOVÁ,                     LOM u MOSTU

Very pretty head, good eye and expression, nice colour, a little loose in elbow, rather untidy rear movement, good

shape, well balanced, look quite nice when stand on the table.

Velmi krásná hlava, dobré oko a výraz, pěkná barva, trochu volné lokty, vepředu poněkud rozházený pohyb, dobrý

formát, dobře vyvážená, vypadá docela pěkně, když stojí na stole.

14 FENY       RU  tř. VETERÁNŮ   APHRODITE de la Bacska V1, nejlepší veter., BOV

Nar.: 2.9.2005  CMKU/KCS 751-06/05 O:                                                                VALESPOIR au Pays du Cadre Noir          M:         TIHYA de la Bacska

Majitel:    Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,            KOLEŠOVICE

Lovely body, and charlie shape, excellent bone, level back, enough neck, low placed ears, would prefer more dome

the head, moved extremely well.

Báječné tělo a formát kinga, výborná kostra, rovný hřbet, dostatečný krk, nízko nasazené uši, preferoval bych více

klenutou hlavu, pohybovala se neobyčejně dobře.

15 FENY       TR  tř. DOROSTU     CKAIRE TWEE z Valldemose N1

Nar.:20.2.2013  CMKU/KCS 1189/13   O:                                                                BONSAI des Vercheres de Montdidier        M:         TIMA MAR z Valldemose

Majitel:    Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,            KOLEŠOVICE

Nice dark eyes, and sufficient dome, very narrow jaw, narrow body throughout, large ribcage, good straight front

and rear angulations, but because body is so narrow, movement also narrow.

Pěkné, tmavé oči a dostatečná klenba, velmi úzká čelist, celé úzké tělo, velký hrudník, dobrý rovný předek a zadní

úhlení, ale protože tělo je tak úzké, pohyb je také úzký.

16 FENY       TR  tř. MLADÝCH     ANABELLA Izuz VD1

Nar.:10.9.2012  CMKU/KCS 1174       O:                                                                AZZARO de la Bacska  M:         TARA Karaj

Majitel:    Ivana HILDEBRANDOVÁ,                TUCHLOVICE

Very pretty head with ear setting good, level back and very good rear angulation, very narrow body throughout,

front movement untidy, needs to walk freely in the ring.

Velmi krásná hlava s dobrým nasazením ucha, rovný hřbet a velmi dobré zadní úhlení, celé úzké tělo, pohyb

vepředu rozhozený, potřebuje se volně procházet kruhem.

17 FENY       TR  tř. OTEVŘENÁ   TARA Karaj VD2

Nar.:17.7.2010  CMKU/KCS 1015/10   O:                                                                BONAPARTE des Vercheres de Montdidier M:         VIVA LA MUSICA Verum Gaudium

Majitel:    Ivana HILDEBRANDOVÁ,                TUCHLOVICE

Rather solid head shape, good underjaw and cushioning, could have more dome of head, nice long ears, balanced

shape but very narrow and lacked on forechest, level back and good markings.

Poněkud masívní tvar hlavy, dobrá dolní čelist a výplně, mohla by mít více klenutou hlavu, pěkné dlouhé oči,

vyvážený formát, ale velmi úzký a postrádající předhrudí, rovný hřbet a dobré znakování.

18 FENY       TR  tř. OTEVŘENÁ   TIMA MAR z Valldemose V1,—

Nar.:21.6.2010  CMKU/KCS 1010/10   O:                                                                BIG BANG des Troin Maillets      M:         BABETKA z Vesničky u hranic

Majitel:    Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,            KOLEŠOVICE

Very good bone and substance, excellent head, and reach of neck, movement OK, but moved very low to the ground

which her looked, very long, like the size and the bone.

Velmi dobrá kostra a substance, výborná hlava a délka krku, pohyb OK, ale pohybovala se velmi nízko při zemi,

takže vypadala hodně dlouhá, líbí se mi velikost a kostra.

19 FENY       TR  tř. VÍTĚZŮ        AURORA z Císařského mlýna V1, CAC, VB, VSV

Nar.: 6.9.2009  CMKU/KCS 972/09     O:                                                                BALTHAZAR de l’Epine á Miel    M:         VICTORIA TIZIAN Bedit

Majitel:    Petr FASORA,                            HOVORANY

Excellent shaped and size, good neck, nice dome, finished to the head, excellent bone, nice wide body, good front, a

little untidy behind, but very nice bitch.

Výborný formát a velikost, dobrý krk, pěkná klenba, završující hlavu, výborná kostra, pěkná šířka těla, dobrý

předek, trochu rozházená vzadu, ale velmi pěkná fenka.

20 KAVALÍR PSI          BT  tř. MLADÝCH     ISIDOR Kareli pod Radyní VD1

Nar.:27.12.2012CMKU/CKC 13123/12  O:                                                                YARIS du Chateau Noblesse      M:         LADRONKA Sladká krása

Majitel:    Martina HARTMANOVÁ,                 OSTRAVA

Lovely colour of tan, attractive head and appealing eye, rather long in body, and tail carried too high, movement needs

to settle as it was a little untidy.

Nádherná barva pálení, atraktivní hlava a půvabné oko, poněkud dlouhý v těle a ocas nesen příliš vysoko, v pohybu

se potřebuje usadit, protože je trochu rozházený.

21 PSI          BT  tř. MLADÝCH     ORIGINALE VERSION Flowers City xxx

Nar.: 5.12.2012 CMKU/CKC 13080/12  O:                                                                CHE GUEVARA Flowers City      M:         Rabymar ROSALIND

Majitel:    Ivana KOROUSOVÁ,                     TŘINEC

nebyl

22 PSI          BT  tř. MEZITŘÍDA    Clockpelters JACK V1, CAC

Nar.: 2.12.2011 PKR.IX 62819           O:                                                                Bevelmount RAZZMATAZZ         M:         Clockpelters EMMYLOU

Majitel:    RADOMSKA+NIEMIEC-KUBAK,         PL, NOWA SUCHA

Very attractive head with lovely eye, ear fringes, excellent reach of neck and shoulders, level back, I hated the tail

carriage, and rear movement is a little restricted, good body and nice condition.

Velmi atraktivní hlava s nádherným okem, ušní závěsy, výborná délka krku a lopatky, rovný hřbet, nesnáším to

nesení ocasu a pohyb zadních je trochu omezený, dobré těloa pěkná kondice.

23 PSI          BT  tř. OTEVŘENÁ   ANDREW Amicitia Fidelis V1, CAC

Nar.:12.7.2011  CMKU/CKC 12361/11/ O:                                                                ACE OF CLUBS Baltic Harmony   M:         AMALIE Doc Biscuit

Majitel:    Mgr. Eva MATOUŠKOVÁ,               OLOMOUC

Beautiful head, lovely teeth, nose placement, good reach of neck and shoulder, level back, and excellent rear, I did

not like tail high, good tan, moved accurately.

Krásná hlava, nádherné zuby, umístění nosu, dobrá délka krku a lopatka, rovný hřbet, a výborný vzadu, nelíbil se

mi vysoký ocas, dobré pálení, pohyboval se přesně.

24 PSI          BT  tř. OTEVŘENÁ   CEESAY OKTI Biely démon VD2

Nar.:27.2.2011  CMKU/CKC 12329-11/ O:                                                                KRISTIAN od Ptačí skály           M:         QERIDA PERI Biely démon

Majitel:    Eva HRDLIČKOVÁ,                       PRAHA 4

Excellent coat and condition, rather over angulated behind, gave narrow movement, high tail setting, just a little

longer cast, tan could be longer.

Výborná srst a kondice, poněkud přeúhlený vzadu, dává to úzký pohyb, vysoko nasazený ocas, jen trochu delší

forma, pálení by mohlo být delší (?).

25 PSI          BT  tř. OTEVŘENÁ   OLAF van Cavino xxx

Nar.: 5.1.2011  NHSB 2523275         O:                                                                Ttitian RHAPSODY ON BLACK    M:         JOLA van Cavino

Majitel:    Angela WIJLAND-OVERKAMP,         NL, PP HAARLO

nebyl

26 PSI          BT  tř. VÍTĚZŮ        EMANUEL BLACK z Dvorů Stanislavic V1, CAC, VB

Nar.:17.12.2009CMKU/CKC 11292/09/ O:                                                                Rebhann RAYMOND    M:         U TWO UNIE EVE z Usedlosti Újezdec

Majitel:    Jiřina RAŠKOVÁ,                         KOPŘIVNICE

Lovely head, nice dark eye, excellent teeth, ear setting as well, lovely reach of neck and shoulder, strong front

legs, level back and good tail setting, movement very close behind, look nice when standing.

Nádherná hlava, pěkné tmavé oko, výborné zuby, stejně jako nasazení ucha, báječná délka krku a lopatka, silné

přední nohy, rovný hřbet a dobré nasazení ocasu, pohyb vzadu velmi úzký, vypadá pěkně, když stojí.

27 PSI          BT  tř. VÍTĚZŮ        GAWIN Minowara V3

Nar.:23.3.2010  SPKP 2548             O:                                                                Volney BONANZA       M:         MIRABELA ze Zámku Lešná

Majitel:    Lubica JANKOVIČOVÁ,                  SK, TOMÁŠOV

Excellent head, good ears, adequate reach of neck, shoulders, nice straight front, ample rear angulation, moved a

little close behind and tail held high.

Výborná hlava, dobré uši, odpovídající délka krku, lopatek, pěkný rovný předek, dostatečné zadní úhlení, pohyboval

se vzadu trochu sevřeně a ocas držel vysoko.

28 PSI          BT  tř. VÍTĚZŮ        TRAVOLTA Górska Fantazja V2, res. CAC

Nar.: 4.5.2007  CMKU/CKC 13381-13/ O:                                                                Harana STARMANN     M:         BARBORKA Kavalíří kvarteto

Majitel:    Bc. Lucie MELICHAROVÁ,              MILÍN

Very appealing head, lovely eyes, and strong body, level back, I would like a little shorter, excellent front movement

and strong rear drive, held tail very well on move, lovely coat and brite tan.

Velmi půvabná hlava, nádherné oči a silné tělo, rovný hřbet, rád bych o trochu kratší, výborný pohyb vepředu a

silná dynamika vzadu, při pohybu držel ocas velmi dobře, nádherná srst a jasné pálení.

29 PSI          BH  tř. ŠTĚŇAT       Aksmada’s BOTAN VN3

Nar.:28.5.2013  vyžádáno                O:                                                                Turretbank GILBERT    M:         RAY OF SUNSHINE Moravia Eden

Majitel:    Danuta DUDEK-ADAMSKA,             PL, SKAWINA

Lovely overall balance, appealing head, lovely eyes, straight front and lovely rear angulation, just hope be will grow

more.

Báječné celkové vyvážení, půvabná hlava, nádherné oči, rovné přední a báječné zadní úhlení, jen doufám, že víc

vyroste.

30 PSI          BH  tř. ŠTĚŇAT       ORINOCO od Ptačí skály VN2

Nar.:22.5.2013  CMKU/CKC 13388/13  O:                                                                ALONSO FERRARI von Starburg  M:         MADELENE od Ptačí skály

Majitel:    Anežka RUDYOVÁ,                      NOVÝ MALÍN

Smart of lovely bone and substance, lovely shaped, very attractive head and neck and sholders, good tail setting, he

has only one testicle, not investigate to much to the age.

Čilý s nádhernou kostrou a substancí, nádherně formován, velmi atraktivní hlava, krk a lopatky, dobré nasazení

ocasu, má jen jedno varle, moc to nezkoumejte vzhledem k věku.

31 PSI          BH  tř. ŠTĚŇAT       SANTINI Arušava VN1

Nar.: 6.4.2013  CMKU/CKC 13279/13  O:                                                                Graigowl SANTANA     M:         CAMILA Ba-Mi-Go

Majitel:    Simona SKŘIČKOVÁ,                    PRAHA 5

Excellent attention eye and head qualitites, very not ??, but very good shaped and sized for age, looked very balanced

in profile, excellent reach of neck, just need to settle when walking, but very accurated, good coat.

Výborné ošetřené oči a kvalita hlavy, velmi ne ??, ale velmi dobrý tvar a velikost an jeho věk, vypadá velmi vyvážený

v profilu, výborná délka krku, jen se potřebuje ustálit při chůzi, ale velmi přesný, dobrá srst.

32 PSI          BH  tř. DOROSTU     PETER PAN Górska Fantazja VN2

Nar.:21.1.2013  PKR IX. 148383        O:                                                                Carolus TOMMY ATKINS           M:         CANDELIGHT vom Welfenhof

Majitel:    Izabela KLIMEK,                          PL, Radpm

Very attractive head and eyes, good neck and shoulders, well balanced throughout, tail setting a little low, moved

very well and in the actions.

Velmi atraktivní hlava a oči, dobrý krk a lopatky, celkově dobře vyvážený, ocas nasazen trochu nízko, pohyboval se

velmi dobře a v akci.

33 PSI          BH  tř. DOROSTU     Royal Romance BAXXTER VN1, NPD

Nar.:17.2.2013  VDH-CCD 4900/13     O:                                                                Angel’s Pride OCEAN’S ELEVAN M:         Royal Romance A SAMBA PA TI

Majitel:    Angélique BOBRÍKOVÁ,                SK, ŽAMBEROVCE

Beautiful head, qualitative, well grown puppy, I hope that he hocks not grown anymore, nice shoulders and front

legs, back legs need to strenghten and would benefit from slight tide of coat on back legs, good body and well

handled.

Krásná hlava, jakostní, dobře narostlé štěně, doufám, že hlezna už více neporostou, pěkné lopatky a přední nohy,

zadní nohy potřebují zesílit a získal by, kdyby mu přibylo trochu srsti na zadních nohách, dobré tělo a dobře veden.

34 PSI          BH  tř. MLADÝCH     ERWIN z Šostýnského podhradí xxx

Nar.:16.12.2012CMKU/CKC 13102/12  O:                                                                EMANUEL BLACK z Dvorů Stanislavic       M:     BELLINDA z Dvorů Stanislavic

Majitel:    Jiřina RAŠKOVÁ,                         KOPŘIVNICE

nebyl

35 PSI          BH  tř. MLADÝCH     ETAR Prokopská hvězda V2

Nar.: 6.9.2012  SPKP 2833             O:                                                                Aranel SNICKER         M:         TORAYA Prokopská hvězda

Majitel:    Martina KASANOVÁ,                     SK, DOLNÁ ŽDAŇA

Lovely size and shape, looked very nice when standing, good reach of neck and shoulders, level topline, lovely bone,

just needs to firm in rear movement, nice dark eyes, would like just a little more cushioning to sufficient the

expression.

Nádherná velikost a tvar, vypadal velmi pěkně ve stoje, dobrá délka krku a lopatky, rovná horní linie, nádherná

kostra, jen potřebuje v pohybu zpevnit záď, pěkné tmavé oči, rád bych také trochu více výplní pro přiměřený výraz.

36 PSI          BH  tř. MLADÝCH     FARANEL Prokopská hvězda V3

Nar.:30.9.2012  CMKU/CKC 13000/12  O:                                                                Aranel COSMIC          M:         BAMBOO Prokopská hvězda

Majitel:    Věra REJFKOVÁ,                         HEŘMANŮV MĚSTEC

Appealing head, just a little upright in shoulder, level back, a little long in body, rather untidy in rear movement, but

held tail very well.

Líbivá hlava, jen trochu strmá lopatka, rovný hřbet, trochu dlouhá v těle, poněkud neustálený pohyb vzadu, ale nesl

velmi dobře ocas.

37 PSI          BH  tř. MLADÝCH     HELLO TROLL Gosford Park V1, CAJC

Nar.: 5.7.2012  PKR IX. 62412          O:                                                                AXL ROSE vom Welfenhof         M:         HELLO DOLLY vom Welfenhof

Majitel:    Božena BERNHARDT,                   PL, LOMIANSKI

Beautiful dark eye and pigmentation, great shoulders, level back, and balanced throughout, look very impressive

when standing and well balanced dog in the class, very good coat, couple of small finishes, very nice dog.

Krásné tmavé oko a pigmentace, vynikající lopatky, rovný hřbet a celkové vyvážení, vypadá velmi impozantně v

postoji a je to velmi vyvážený pes ve třídě, velmi dobrá srst, pár malých dokončení, velmi pěkný pes.

38 PSI          BH  tř. MLADÝCH     CHIPPY CHIP z Jezerního království xxx

Nar.: 2.12.2012 CMKU/CKC 13015/12  O:                                                                ZIPPY Prokopská hvězda          M:         CLEOPATRA z Jezerního království

Majitel:    Marie KOLÁŘOVÁ,                       PRAHA 4

nebyl

39 PSI          BH  tř. MEZITŘÍDA    ANGEL EYES Górska Fantazja V2, res. CAC

Nar.: 1.3.2012  PKR IX. 61810          O:                                                                Angel’s Pride GENTLEMAN        M:         ANGEL LOOK Górska Fantazja

Majitel:    Beata RADOMSKA,                      PL, NOWA SUCHA

Beautiful head, excellent condition, super ear setting, great shoulders, level topline, good front, rear movement could

be slightly improved, excellent tail setting, coat presentation just OK.

Krásná hlava, výborná kondice, super nasazení ucha, vynikající lopatky, rovná horní linie, dobrý předek, pohyb

zadních by mohl být trochu lepší, výborné nastavení ocasu, srst prezentována téměř OK.

40 PSI          BH  tř. MEZITŘÍDA    EMERSON ZIPPY z Usedlosti Újezdec VD

Nar.:23.2.2012  CMKU/CKC 12643/12  O:                                                                ZIPPY Prokopská hvězda          M:         FLEUR ILLUSION z Usedlosti Újezdec

Majitel:    Jindřich TRIEBE,                         TŘEBENICE

Rather paling head, could not check the teeth, good neck  and front, rear movement OK and tail setting OK, needs

more coat.

Poněkud vybledlá hlava, nelze prohlédnout zuby, dobrý krk a předek, zadní pohyb OK a nasazení ocasu OK,

potřebuje více srsti.

41 PSI          BH  tř. MEZITŘÍDA    Chantismere CHATAHOOCHEE V1, CAC

Nar.:22.11.2011ROI 1330028            O:                                                                Angel’s Pride EMERALD           M:         Chantismere CHARLESTON

Majitel:    Marco BINDELLI+S.FERRARI,           I, CASTELFIDARDO

Fabulous head, dark eyes, framed with beautiful ears, lovely neck, flowing into excellent shoulders, coat texture

super, unfortunately the rear of the dog is not a good, he is close moving behind, tail held over the back, the best

looking dog in profile and coat.

Báječná hlava, tmavé oči, zarámovaná krásnýma ušima, báječný krk, přecházející do výborných lopatek, super

struktura srsti, naneštěstí zadní partie psa není dobrá, při pohybu je vzadu úzký, ocas nesený nad hřbetem, nejlépe

vypadající pes v profilu a v srsti.

42 PSI          BH  tř. MEZITŘÍDA    JACK DANIEL Spanilá věž VD4

Nar.:12.1.2012  CMKU/CKC 12598/12  O:                                                                MONACO SEVI Biely démon       M:         GREASY Spanilá věž

Majitel:    Věra REJFKOVÁ,                         HEŘMANŮV MĚSTEC

Attractive head, lovely dark eyes, laks coat and finish, good coloured coat, moved quite smartly.

Atraktivní hlava, nádherně tmavé oči, nedostatek srsti a úpravy, dobře vybarvená srst, pohyboval se docela bystře.

43 PSI          BH  tř. MEZITŘÍDA    NICHICCO od Ptačí skály V3

Nar.:22.1.2012  CMKU/CKC 12614/12  O:                                                                Bonitos Companeros YES WE CAN RED     M:         FELEEN od Ptačí skály

Majitel:    J.+ A. VETEŠNÍKOVI,                    OBRATAŇ

Very well balanced, with just prefer soft expression in the head, which distracts, lovely reach of neck, level topline

and tail setting, moved very well, good colour.

Velmi dobře vyvážen, s tím právě preferuji něžný výraz hlavy, která (zde) ruší, nádherná délka krku, rovná horní

linie a nasazení ocasu  pohyboval se velmi dobře, dobrá barva.

44 PSI          BH  tř. MEZITŘÍDA    ORLANDO BLOOM Bonimo VD

Nar.:21.3.2012  CMKU/CKC 12727/12  O:                                                                FILIPE Bonimo           M:         NICOLINA z Vrchu králů

Majitel:    Jolana BÁČOVÁ,                         BRANDÝSEK

Appealing head, a little upright in shoulder and straight on cycle, nice size, but unfortunately not typical character

of the breed.

Půvabná hlava, trochu strmá lopatka a přímý v akci, pěkná velikost, ale bohužel netypický charakter pro plemeno.

45 PSI          BH  tř. MEZITŘÍDA    Rakelton’s FLASHLIGHT VD

Nar.:13.2.2012  Cav. 4221/12           O:                                                                Royal Friend’s FLYNN  M:         Rakelton’s KINDLINERS

Majitel:    MAKAI Rita,                               H, ABONY

Huge coat, rather distracts from the shape of the dog, good body and rib, level back, rather short in muzzle, movement

back rather untidy, tail held a little bit high, would prefer shorter body.

Obrovská srst, poněkud ruší tvar psa, dobré tělo a žebro, rovný hřbet, poněkud krátký čenich, pohyb vzadu poněkud

neustálený, ocas držen trochu vysoko, preferoval bych kratší tělo.

46 PSI          BH  tř. OTEVŘENÁ   ANGEL VOICE Maria Valley VD4

Nar.: 3.6.2011  CMKU/CKC 12294/11  O:                                                                CHIANTI z Vrchu králů   M:         LEAH z Panství Lomnice

Majitel:    Dr. Jitka KYSELÁKOVÁ,                 OSLAVANY

Rather paling in head, too small swatch on the muzzle, level topline, good shoulders, rather long and narrow

throughout, move very smartly.

Poněkud bledá hlava, příliš malá kresba na čenichu, rovná horní linie, dobré lopatky, poněkud dlouhý a celkově

úzký, pohybuje se velmi čile.

47 PSI          BH  tř. OTEVŘENÁ   CASSIUS Doc Biscuit V3

Nar.: 5.2.2012  CMKU/CKC 12633/12  O:                                                                ZIPPY Prokopská hvězda          M:         ADELLE Doc Biscuit

Majitel:    Martina HILMAROVÁ,                    PRAHA 4

Good dark eyes, but would prefer softer expression in the head, nice size, good body and coat, moved very well,

good rear angulation.

Dobré, tmavé oči, ale preferoval bych jemnější výraz hlavy, dobré tělo a srst, pohyboval se velmi dobře, dobré

úhlení vzadu.

48 PSI          BH  tř. OTEVŘENÁ   QUIGLY TERNO z Kamilkové zahrady V2, res. CAC

Nar.:23.7.2010  CMKU/CKC 11772/10  O:                                                                Bonitos Companeros ITZI BITZI TINI WINY    M:         DOLLY TERNO z Kamilkové zahrady

Majitel:    MUDr. Radka MELOUNOVÁ,            PRAHA 10

Lovely overall shape and size and looked very nice when standing, good teeth, dark eye, reach of neck, level back,

tail held high when moving, but moved smartly.

Nádherný celkový tvar a velikost a vypadal velmi pěkně ve stoje, dobré zuby, délka krku, rovný hřbet, ocas držel

za pohybu vysoko, ale pohyboval se bystře.

49 PSI          BH  tř. OTEVŘENÁ   STEFANEL Górska Fantazja V1, CAC

Nar.:12.8.2011  PKR IX. 60148          O:                                                                Carolus STARR STRUCK           M:         ABIGAYLE Górska Fantazja

Majitel:    Beata RADOMSKA,                      PL, NOWA SUCHA

Quality dog, beautiful eyes, reach to neck, level back, straight front, rear angulation, tail held beautifully, as watch

presentation of coat as could be better, really like the movement, very accurate.

Kvalitní pes, krásné oči, délka krku, rovný předek, zadní úhlení, ocas krásně držen, jak ukazuje předvedení srsti,

mohla by být lepší, skutečně se mi líbí pohyb, je velmi přesný.

50 PSI          BH  tř. VÍTĚZŮ        ALONSO FERRARI von Starburg V1, CAC, VB, VSV

Nar.: 8.4.2011  CMKU/CKC 12148/11  O:                                                                D’ARTAGNAN Perle du Sahel     M:         Loranka’s ELLA ENCHANTED

Majitel:    J.+A. ŠPAČKOVI,                         SKALSKO

Standing head, beautiful fringing, reach of neck, super shoulders, level topline and lovely coat presented in

wonderfull long (spíše length, ne ?), lovely colour, moved super.

Vztyčená hlava, krásné závěsy, délka krku, super lopatky, rovná horní linie a báječná srst předvedená v úžasné

délce, nádherná barva, pohyboval se super.

51 PSI          BH  tř. VÍTĚZŮ        BRUNO BANANI vom Welfenhof V3

Nar.:21.2.2011  CMKU/CKC 12382-11/ O:                                                                Angel’s Pride vom Welfenhof      M:         FANCY FAY vom Welfenhof

Majitel:    JUDr. Ivana JANDOVÁ,                  VINAŘICE

Attractive expression, excellent dentition, lovely overall size and shape, super coat and super body, a little untidy

in front, movement unsightly narrow behind.

Atraktivní výraz, výborné uspořádané zuby, báječná celková velikost a tvar, super srst a super tělo, trochu

rozhozený vepředu, pohyb vzadu nepěkně úzký.

52 PSI          BH  tř. VÍTĚZŮ        Pascavale HANDSOME MARLEY V1, res. CAC

Nar.: 1.1.2010  HR 10583               O:                                                                Pascavale SMARTY     M:         Pascavale BRITTANY

Majitel:    Iva ŠEGA,                                 CRO, ZAGREB

Smart moving dog, loved his super straight topline, good tail set, coat in good condition, maybe a little more weight

just to finish, very pretty head, lovely dog eye and shown to advantage.

Bystře se pohybující pes, mám rád jeho super rovnou horní linii, dobré nasazení ocasu, srst v dobré kondici, možná

o trochu větší váha je nyní nutná k dotažení, velmi krásná hlava, báječné psí oko a předvedení jsou výhodou.

53 PSI          BH  tř. VÍTĚZŮ        ZIPPY Prokopská hvězda V4

Nar.:13.12.2008CMKU/CKC 10642/08/ O:                                                                Miletree JAMBO         M:         TORAYA Prokopská hvězda

Majitel:    Hana NOVÁKOVÁ,                       PRAHA 5

Appealing expression, lovely eyes, good teeth, a little upright in shoulder which just demonstrated a little

restriction in the movement, lovely size and shape, good rear angulation and lovely temperament.

Přitažlivý výraz, báječné oči,dobré zuby, trochu strmý v lopatkách, což je právě demonstrováno lehkým omezením

pohybu, báječná velikost a formát, dobré zadní úhlení a báječný temperament.

54 PSI          RU  tř. DOROSTU     HEARTBEAT vom Erlenbacher Hemmerich VN1

Nar.:27.1.2013  CMKU/CKC 13305-13/ O:                                                                Liane’s ZEST OF PERFECTION   M:         Liane’s GITANA

Majitel:    Zuzana GLADIŠOVÁ,                    STAŘÍČ

Excellent constitution, size and shape, lacks of maturing, to do as understood, beautiful mover, lovely front and

excellent rear angulation, very well skulled.

Výborná stavba, velikost a formát, nedostatek vyspělosti, to se rozumí, krásný v pohybu, báječný předek a výborné

zadní úhlení, velmi dobrá lebka.

55 PSI          RU  tř. VÍTĚZŮ        BEST OF Chilli Koliba V2, res. CAC

Nar.:29.7.2011  SPKP 2675             O:                                                                KRISTIÁN od Ptačí skály           M:         ENNESIE SIRI Biely démon

Majitel:    Lubica JANKOVIČOVÁ,                  SK, TOMÁŠOV

Good colour of coat, presentation of coat could be better, good shaped head, dentition, good shoulders, rear

angulation, very proud of his tail, but accurate movement.

Správná barva srsti, prezentace srsti by mohla být lepší, dobře tvarovaná hlava, zuby, dobré lopatky, zadní úhlení,

velmi pyšný na svůj ocas, ale bezchybný pohyb.

56 PSI          RU  tř. VÍTĚZŮ        CAYSSARI OKTI Biely démon V1, CAC, VB

Nar.:27.2.2011  SKPK 2618             O:                                                                KRISTIAN od Ptačí skály           M:         QERIDA PERI Biely démon

Majitel:    Martina KASANOVÁ,                     SK, DOLNÁ ŽDAŇA

Very well muscled through, which showed in excellent movement, nicely balanced head, lovely dog, dark eyes, super

reach of neck, with just (needs) a little bit more coat for the picture.

Velmi dobře celkově osvalený, což předvedl ve výborném pohybu, pěkně vyvážená hlava, báječný pes, tmavé oči, super

délka krku, s tím jen potřebuje trochu více srsti pro vzhled.

57 PSI          RU  tř. VÍTĚZŮ        CHE GUEVARA Flowers City V3

Nar.:18.4.2010  CMKU/CKC 11521/10/ O:                                                                HAKER Zlodziejska Zgraja         M:         COCO DE L’ AMOUR Flowers City

Majitel:    Yvona KLIKOVÁ,                         KLADNO

Very impressive, lovely head, good coat colour, seems very unhappy, did not want to move from behind, which was a

pity, not demonstrating the hugable temperament of the breed – it was a pity.

Velmi působivý, nádherná hlava, správná barva srsti, vypadá velmi nešťastný, nechtěl se pohybovat zezadu, což

byla škoda, nepředváděl obrovský temperament plemene – to byla škoda.

58 PSI          RU  tř. VÍTĚZŮ        Inu Yasha’s Bestia IMPERIAL RED V4

Nar.: 6.7.2009  CMKU/CKC 11495-10/ O:                                                                Lolita’s Dreaming MILLENNIUM AKEEM      M:         Bastien’s NUOMI

Majitel:    Michaela KUDLÁČKOVÁ,               STŘELICE

Lovely colour, attractive head, would prefer slightly darker eyes, good shoulder, level back, good body, would prefer a

little more rear angulation, rather narrow in front, proud of his tail.

Báječná barva, atraktivní hlava, preferoval bych o trochu tmavší oči, dobrá lopatka, rovný hřbet, dobré tělo,

preferoval bych trochu větší zaúhlení zadních, trochu strmý vepředu, pyšný na svůj ocas.

59 PSI          RU  tř. VETERÁNŮ   AICK z Derylova panství V1, nejlepší veterán pes

Nar.:15.6.2004  CMKU/CKC 7832/04   O:                                                                DENNIS Zlatý zázrak    M:         FRENZY Terako

Majitel:    Michaela KUDLÁČKOVÁ,               STŘELICE

Excellent condition for 9 years, super front and shoulders, level topline, just more coat to tail, lovely colour, great

body, good temperament, a little close behind.

Výborná kondice na 9 let, super předek a lopatky, rovná horní linie, jen více srsti na ocase, báječná barva,

vynikající tělo, dobrý temperament, trochu úzký vzadu.

60 PSI          TR  tř. ŠTĚŇAT       CASPIAN FINN z Královských mlýnů VN1

Nar.:12.5.2003  CMKU/CKC 13336/13  O:                                                                FINN Llewelyn Bohemia            M:         QUEEN VICTORIA z Panství Lomnice

Majitel:    Radka BARTMANOVÁ,                  OSTRAVA

Very sweet baby, lovely front assembly, level topline, good rear angulation and tail setting, marked nicely, beautiful

condition.

Velmi sladké děcko, báječné přední sestavení, rovná horní linie, dobré zadní úhlení a nasazení ocasu, pěkně

vybarven, krásná kondice

61 PSI          TR  tř. DOROSTU     JACOB BLACK vom Kaninchengarten VN1

Nar.:26.2.2013  VDH-CCD 4961/13     O:                                                                Pascavale KEANU      M:         KIMBERLY vom Kaninchengarten

Majitel:    Anika + Stephen STAHL,                D, BRACHTTAL

Beautifully marked colour, very good size and shaped for age, lovely shoulders and front, good rear angulation,

good attractive head and teeth, moved very well.

Krásně rozdělená barva, velmi dobrá velikost a formát na jeho věk, báječné lopatky a předek, dobré zadní úhlení,

dobrá atraktivní hlava a zuby, pohyboval se velmi dobře.

62 PSI          TR  tř. MLADÝCH     RHYTM N’BLUES Perle du Sahel V2

Nar.:12.10.2012CMKU/CKC 13085/12  O:                                                                BRUNO BANANI vom Welfenhof   M:         DAKOTA FANNING Silver Capricorn

Majitel:    Ing. Ladislav KOZÁK,                    PRAHA 5

Good shaped head, good reach of neck, level back, little loose in front, rear angulation and movement good, good

spring of rib, well balanced.

Dobře formovaná hlava, správná délka krku, rovný hřbet, trochu volné přední, zadní úhlení a pohyb dobré, správná

klenba žeber, dobře vyvážen.

63 PSI          TR  tř. MLADÝCH     XTEMPORE OKTI Biely démon V3

Nar.:12.5.2012  CMKU/CKC 12976-12/ O:                                                                BENGY SIRI Biely démon          M:         BAUCIS QIRI Biely démon

Majitel:    Jiřina RAŠKOVÁ,                         KOPŘIVNICE

Small well balanced dog, nice proportions, would prefer cleaner coat of black marking, reasonable neck, good rear

angulation, movement accurate, tail rather too high.

Mylý dobře vyvážený psík, pěkné proporce, preferoval bych čistší srst od černých znaků, přijatelný krk, dobré

zadní úhlení, správný pohyb, ocas poněkud příliš vysoko.

64 PSI          TR  tř. MLADÝCH     YANKEE TERNO z Kamilkové zahrady V1, CAJC, NMP

Nar.:15.12.2012CMKU/CKC 13115/12  O:                                                                FLOREN od Ptačí skály M:         FIONA TERNO z Kamilkové zahrady

Majitel:    Rudolf MACEK,                           SUCHÁ

Nicely shaped head, just a little of the white in the eyes, lovely shaped and size, good shoulders, topline, excellent

tail set and moved very well.

Pěkně tvarovaná hlava, jen trochu bělma v očích, báječný formát a velikost, dobré lopatky, horní linie, výborné

nasazení ocasu a pohyboval se velmi dobře.

65 PSI          TR  tř. MLADÝCH     ZIRKON ze Zámku Lešná VD4

Nar.: 4.6.2012  CMKU/CKC 12825/12  O:                                                                ZANBERRY PERI Biely démon    M:         PINKY POINT ze Zámku Lešná

Majitel:    Hana JASENSKÁ,                        ÚVALY

Good shape and size, adequate bone, lovely long ears, but there are knots, (in) the movement back was fall, the tail

setting higher, level back, good coat coming through.

Dobrý tvar a velikost, odpovídající kostra, báječně dlouhé uši, ale jsou tam cucky, v pohybu se záď svažovala, výše

nasazený ocas, rovný hřbet, přichází do dobré srsti.

66 PSI          TR  tř. MEZITŘÍDA    JOE BLACK Spanilá věž V1, CAC, VB

Nar.:12.1.2012  CMKU/CKC 12600/12  O:                                                                MONACO SEVI Biely démon       M:         GREASY Spanilá věž

Majitel:    Miloš KOPECKÝ,                         ŠTENBERK

Very nicely constructed, could just to have little more shoulder, excellent balanced, good dentition, super movement

for rear, and in front.

Velmi pěkně stavěný, jen by mohl mít trochu lepší lopatku, výborně vyvážen, dobré zuby, super pohyb vzadu a

vepředu.

67 PSI          TR  tř. OTEVŘENÁ   BATUL Cavalier Prague V1,—

Nar.:25.2.2012  CMKU/CKC 121691/12O:WELINGTON MAN z Usedlosti Újezdec                    M: BABIANA z Údolí kavalírů

Majitel:    MUDr. Janka TOČÍKOVÁ,                PRAHA 2

Nicely constructed dog, overstructuring makes seems like the long dog, would prefere less white in the eye, gold

shoulders, level back.

Pěkně stavěný pes, přelínání (?) způsobilo, že vypadá jako dlouhý pes, preferoval bych méně bělma v očích, dobré

lopatky, rovný hřbet.

68 PSI          TR  tř. OTEVŘENÁ   SPEEDY TERNO z Kamilkové zahrady VD2

Nar.:13.3.2011  CMKU/CKC 12154/11/ O:                                                                HARLEQUIN Merlin Bohemia      M:         FIONA TERNO z Kamilkové zahrady

Majitel:    Marie CHVOJKOVÁ,                     CHRUDIM II.

Quite nice shaped, a little heavy in head, good dentition, level topline, tail very high on the move, movement

typical to access because putting away.

Docela pěkný tvar, trochu hrubá hlava, dobré zuby, rovná horní linie, ocas za pohybu velmi vysoko, pohyb příznačný

pro přístup, protože táhne pryč.

69 FENY       BT  tř. ŠTĚŇAT       BORDEAUX LE CHARME Jollynea’s VN1

Nar.:22.5.2013  CMKU/CKC 13354/13  O:                                                                Loranka’s STAR PRINCE           M:         FLOWER FAIR of Sevijean’s

Majitel:    Lenka KŘUPKOVÁ,                      MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Lovely sweet baby, super shape, moved very confidental, level topline, tail set , head needs to soften, promise of

good coat, good mouth.

Nádherně sladké štěně, super formát, pohybovala se velmi jistě, rovná horní linie, nasazení ocasu, hlava potřebuje

zjemnit, příslib dobré srsti, dobrý čenich.

130 FENY       BT  tř. ŠTĚŇAT       FLEUR PEONIA Gardyth N2

Nar.: 1.5.2013  CMKU/CKC 13368/13  O:                                                                BRUNO BANANI vom Wellenhof   M:         ANNA MARIA Gardyth

Majitel:    Olga JAČKOVÁ,                          SADSKÁ

Nicely sized puppy, good rich tan, not happy today, didn’t see move, head needs to softer, needs to use her ears

better.

Štěně pěkné velikosti, dobré, bohaté pálení, dnes nešťastná, neviděla jsem pohyb, hlava potřebuje být jemnější,

potřebuje lépe ovládat uši.

70 FENY       BT  tř. MLADÝCH     COLETA Koblížek VD4

Nar.: 6.9.2012  CMKU/CKC 12981/12  O:                                                                QIRI PERI Biely démon  M:         CAVALÍRKA Arinin sen

Majitel:    Iva NOVOTNÁ,                            HRADEC KRÁLOVÉ

Correct size, lovely silky coat, would prefer darker eye, good mouth, nice shape when standing, but looses topline

on the move.

Správná velikost, nádherně hedvábná srst, preferoval bych tmavší oko, dobrý čenich, pěkný tvar, když stojí, ale v

pohybu ztrácí horní linii.

71 FENY       BT  tř. MLADÝCH     NINA Flowers City V3

Nar.:27.9.2012  CMKU/CKC 12990/12  O:                                                                Volney BONANZA       M:         COCO DE L’AMOUR Flowers City

Majitel:    Jaroslav+Luďka SIEGROVI,             PLZEŇ

Nice size, good shape when standing, sweet head and expression, excellent rich tan, well feathered ears, needs

better front angulation, moved steadily.

Pěkná velikost, dobrý tvar, když stojí, sladká hlava a výraz, výborné, bohaté pálení, dobře osrstěné uši, potřebuje

lepší zaúhlení vepředu, pohybuje se ustáleně.

72 FENY       BT  tř. MLADÝCH     ORIENTAL BEAUTY du Chateau Noblesse V1, CAJC

Nar.:15.10.2012VDH-CCD 4755/12     O:                                                                CW’12 EYE of the Tiger de la Geode        M:     ORIENTAL ROSE du Chateau Noblesse

Majitel:    Tanja SCHUMANN,                       D, BORKHEIDE

Glamorous bitch, excellent profile standing, super reach of neck, level topline and good tail set, excellent bone, good

spring of rib, good angulation, front and rear, head is little too deep in stop, eyes could be larger, movement erratic.

Okouzlující fenka, vestoje výborný profil, super délka krku, rovná horní linie a dobré nasazení ocasu, výborná

kostra, dobrá klenba žeber, dobré úhlení vepředu a vzadu, hlava má trochu příliš hluboký stop, oči by mohly být

tmavší, pohyb je nepravidelný.

73 FENY       BT  tř. MLADÝCH     ULTRAMARINE SKY Kariera V2

Nar.:13.10.2012PKR.IX 62504           O:                                                                DARK CRISTAL de la Geode      M:         JOLIEE ROSE KARIERA Moravia Eden

Majitel:    Kinga KUBIAK,                           PL, LÓDŽ

Lovely bitch, great outline, moved very well with drive, excellent tail set and carriage, good rich tan, silky coat,

head needs to mature and fill under eyes.

Nádherná fenka, vynikající vzhled, pohybovala se velmi dobře s dynamikou, výborné nasazení a nesení ocasu,

dobré, bohaté pálení, hedvábná srst, hlava potřebuje dospět a vyplnit pod očima.

74 FENY       BT  tř. MEZITŘÍDA    CELESTÍNKA BOU Chilli Koliba VD2

Nar.: 8.6.2012  SPKP 2758             O:                                                                GAWIN Minowara        M:         ENNESIE SIRI Biely démon

Majitel:    Lubica JANKOVIČOVÁ,                  SK, TOMÁŠOV

Up to size bitch, moved very well, good drive, held a level topline, front angulation is good, would prefer softer

expression, good coat and coat colour.

Příliš velká fena, pohybovala se velmi dobře, dobrá dynamika, držela rovnou horní linii, přední úhlení je dobré,

preferovala bych něžnější výraz, dobrá srst a barva srsti.

75 FENY       BT  tř. MEZITŘÍDA    HANNAH MONTANA du Chateau Noblesse V1, CAC

Nar.:20.4.2012  VDH-CCD 4528/12     O:                                                                DORIAN GRAY of Woodville       M:         LA LUNA du Chateau Noblesse

Majitel:    Tanja SCHUMANN,                       D, BORKHEIDE

Extremely glamorous bitch standing with lots of coat and feathering, lovely rich tan, head too deep in stop, ears little

low set, front is slightly upright, looses topline at times, moved close behind, overall very pleasing picture.

Mimořádně okouzlující fenka vestoje se spoustou srsti a praporců, nádherně bohaté pálení, hlava má příliš hluboký

stop, uši jsou trochu níže nasazeny, předek je trochu strmý, chvílemi ztrácí horní linii, vzadu se pohybovala sevřeně,

celkově velmi roztomilý obrázek.

76 FENY       BT  tř. OTEVŘENÁ   ZUGAR KISS du Chateau Noblesse V1, CAC

Nar.:11.8.2011  VDH-CCD 4256/11     O:                                                                DORIAN GRAY of Woodville       M:         XANTANA KISS du Chateau Noblesse

Majitel:    Tanja SCHUMANN,                       D, BORKHEIDE

Beautifully presented glamorous bitch, little long in body, low tail set, excellent presentation, great angulation,

good picture when standing spoiled by high tail carriage on the move, soft head expression, large eyes.

Krásně předvedená okouzlující fenka, trochu dlouhá v těle, nízko nasazený ocaqs, výborné předvedení, vynikající

zaúhlení, dobrý obraz ve stoje je rušen vysoko neseným ocasem za pohybu, něžný výraz hlavy, velké oči.

129 FENY       BT  tř. VÍTĚZŮ        BEATRIX ORANGE Gardyth VD2

Nar.:26.6.2009  CMKU/CKC 11080/09  O:                                                                Lisgarth DYLAN THOMAS          M:         Aneridee TIA MARIA

Majitel:    Olga JAČKOVÁ,                          SADSKÁ

Small compact bitch with too much spring of rib which make her look heavy, good front angulation, rear is adequate,

much happier on the move then on standing, head is too deep in stop with low set ears and level bite.

Malá kompaktní fenka s příliš klenutými žebry, což jí dělá na pohled těžkou, dobré přední úhlení, vzadu je

přiměřené, je o mnoho šťastnější v pohybu než v postoji, hlava má příliš hluboký stop a nízko nasazené uši a

klešťový skus.

77 FENY       BT  tř. VÍTĚZŮ        GIULIA von der Hohenzollernfeste V1, CAC, VB

Nar.:29.4.2011  PKR.IX-59575           O:                                                                Tibama’s DANCING ON THE RAINBOW       M:         CARLA von der Hohenzollernfeste

Majitel:    Dorota GOLA,                             PL, DABROWA GÓRNICZA

Correct size, sweet head, large expressive eyes, correct length muzzle, nice flat head, correct bite, adequate neck and

shoulders, good bone, nice spring of rib, moved very happily, slightly low tail set.

Korektní velikost, něžná hlava, velké výrazné oči, správná délka čenichu, pěkná, plochá hlava, korektní skus,

přiměřený krk a lopatky, dobrá kostra, pěkně klenuté žebro, pohybovala se velmi vesele, trochu nížší nasazení

ocasu.

78 FENY       BH  tř. ŠTĚŇAT       Aksmada’s BEATRICE N3

Nar.:28.5.2013  vyžádáno                O:                                                                Turretbank GILBERT    M:         RAY OF SUNSHINE Moravia Eden

Majitel:    DUDEK-ADAMSKA+JASINSKA,         PL,SKAWINA

Lightly marked baby, very mature, light in bone, needs better front angulation, sweet head and expression with well

set ears, excellent nose pigment and eyes, which could be larger, excellent bite, moved happily, needs plenty of time

to grow up.

Lehce znakované štěně, velmi vyspělé, slabá kostra, potřebuje lepší úhlení vepředu, něžná hlava a výraz s dobře

nasazenýma ušima, výborný nosní pigment a oči, ktere by mohly být větší, výborný skus, pohybovala se vesele,

potřebuje hodně času, aby vyrostla.

131 FENY       BH  tř. ŠTĚŇAT       FLORA ROSA Gardyth VN1, NFŠ, nejlepší štěně

Nar.: 1.5.2013  CMKU/CKC 13366/13  O:                                                                BRUNO BANANI vom Wellenhof   M:         ANNA MARIA Gardyth

Majitel:    Olga JAČKOVÁ,                          SADSKÁ

Sweet richly marked baby, promise of good coat, super typical head and expression, correct muzzle, well set ears

which frame the face, lovely profile standing, very happy on the move, moved well for such a young puppy.

Sladké, bohatě znakované bejby, slibuje dobrou srst, super typická hlava a výraz, správný čenich, dobře nasazené

uši rámující tvář, báječný profil ves stoje, velmi šťastná při pohybu, pohybovala se dobře na tak mladé štěně.

79 FENY       BH  tř. ŠTĚŇAT       TWILLIGHT Maradeco King VN2

Nar.: 6.4.2013  13649/IV/13             O:                                                                Clopsville LAS VEGAS M:         VANETTE Avelana

Majitel:    Joanna STASZUK,                       PL, BAKÓW

Lighly marked, mature for age, very happy on the move but not standing, sweet expression, dark eyes, muzzle needs

more fill to soften the expression, looses topline on the move, needs better rear angulation, would prefer better tail

set.

Lehce znakovaná, vyspělá na svůj věk, velmi šťastná v pohybu, ale nestojí, něžný výraz, tmavé oči, čenich potřebuje

více vyplnit pro změkčení výrazu, ztrácí horní linii za pohybu, potřebuje lepší zadní úhlení, preferovala bych lépe

nasazený ocas.

80 FENY       BH  tř. DOROSTU     JAMAICA REGGIE Silver Capricorn VN3

Nar.:17.3.2013  CMKU/CKC 13257/13  O:                                                                BRUNO BANANI vom Welfenhof   M:         DALMATIA SUNSHINE Silver Capricorn

Majitel:    JUDr. Josef ŠTĚTINA,                    DOMAŽLICE

Beautifully headed, six months baby, large dark eyes, excellent nose pigmentation, good ear set, excellent

temperament, good shape standing, moves very erractically.

Šestiměsíční štěně s krásnou hlavou, velké tmavé oči, výborná nosní pigmentace, dobré nasazení uší, výborný

temperament, dobrý profil ve stoje, pohybuje se velmi nepravidelně.

81 FENY       BH  tř. DOROSTU     JERSEY LILY LANGTRY Silver Capricorn VN2

Nar.:17.3.2013  CMKU/CKC 13259/13  O:                                                                BRUNO BANANI vom Welfenhof   M:         DALMATIA SUNSHINE Silver Capricorn

Majitel:    JUDr. Ivana JANDOVÁ,                  VINAŘICE

Correctly sized bitch, beautiful head and expression, dark eyes, very well set ears, mouth ok, lovely topline standing

spoiled by low tail set, moved very steadily, correctly for a baby.

Fenka správné velikosti, krásná hlava a výraz, tmavé oči, velmi dobře nasazené uši, tlama OK (o zubech), báječná

horní linie ve stoje rušena nízkým nasazením ocasu, pohybovala se velmi vyváženě, správně na to bejby.

82 FENY       BH  tř. DOROSTU     Royal Romance BLESS ME VN1, NDF, nejlepší dorost

Nar.:17.2.2013  VDH/CCD 4903/13     O:                                                                Angel’s Pride OCEAN’S ELEVEN M:         Royal Romance A SAMBA PA TI

Majitel:    Nadine SCHIFNER,                       D, TAUCHA

Super heavy richly coated seven month baby, very confident, lovely profile, moved happily and correctly, tail little

high at times, but overall soft head expression, good body, typical toy spaniel, must loose some weight.

Super těžké, bohatě osrstěné sedmi měsíční bejby, velmi jisté, nádherný profil, pohybovala se vesele a správně,

ocas nyní trochu vysoko, ale celkově něžný výraz hlavy, dobré tělo, typický malý španěl, musí shodit trochu váhy.

83 FENY       BH  tř. DOROSTU     Sage Seal STARRY STARRY NIGHT xxx

Nar.:19.1.2013  HR 10734 KKS         O:                                                                Pascavale HANDSOME MARLEY M:         Toraylac ESTES

Majitel:    D. KATIC + D. BIHLER,                   CRO, ZAGREB

nebyla

84 FENY       BH  tř. MLADÝCH     AILEY FRINEE Lantara VD3

Nar.:21.10.2012CMKU/CKC 13024/12  O:                                                                QUINN TERNO z Kamilkové zahrady          M:         DAVINIA LANTARA Minowara

Majitel:    Ing. Otakar VONDRÁČEK,               PRAHA 9

Beautifully marked with rich chestnut , spot, well set ears, good bite, good nose pigment, would prefer better front

and rear angulation, very happy on the move, needs time.

Krásně znakovaná se zářivou kaštanovou, korunka, dobře nasazené uši, dobrý nosní pigment, preferovala bych lepší

přední a zadní úhlení, velmi veselá v pohybu, potřebuje čas.

85 FENY       BH  tř. MLADÝCH     FANTASTICA Prokopská hvězda V2

Nar.:30.9.2012  CMKU/CKC 13001/12  O:                                                                Aranel COSMIC          M:         BAMBOO Prokopská hvězda

Majitel:    Hana NOVÁKOVÁ,                       PRAHA 5

Sweet feminine, well marked body, excellent ear set, large dark eyes, very expressive, good neck and shoulders,

excellent bone, good spring of rib, kept a level topline all times, tail set little low, spoiles the outline, moved steadily.

Něžná, fenčí, dobře vybarvené tělo, výborné nasazení uší, velké tmavé oči, velmi výrazné, dobrý krk a lopatky,

výborná kostra, dobrá klenba žeber, vždy držela rovnou horní linii, nasazení ocasu trochu nízké, ruší vzhled,

pohybovala se ustáleně.

86 FENY       BH  tř. MLADÝCH     HELLO KITTY Dobry Rok xxx

Nar.: 7.8.212    PKR IX, 62288          O:                                                                Clopsville LAS VEGAS M:         ROYAL MIRANDA Dobry Rok

Majitel:    Joanna STASZUK,                       PL, BAKÓW

nebyla

87 FENY       BH  tř. MLADÝCH     NINA SUNRISE du Chateau Noblesse V1, CAJC

Nar.:18.8.2012  VDH-CCD 4752/12     O:                                                                Angel’s Pride EMERALD           M:         Clopsville TROPICAL BABY

Majitel:    Tanja SCHUMANN,                       D, BORKHEIDE

Super mature twelve month old bitch, very expressive head, lovely dark round eyes, correct muzzle with plenty of

cusioning, nose pigment little off, excellent neck and shoulders with good forechest, correct bone, well angulated rear

quarters, moved extremely well, excellent temperament, little long in loin.

Super vyspělá 12 měsíců stará fenka, velmi výrazná hlava, nádherně tmavé kulaté oči, správný čenich se spoustou

výplně, nosní pigment je trochu slabší, výborný krk a lopatky, s dobrým předhrudím, správná kostra, dobře

zaúhlené zadní partie, pohybovala se mimořádně dobře, výborný temperament, trochu dlouhá v bedrech.

88 FENY       BH  tř. MLADÝCH     Victorian Cavaliers KISS ME KATE xxx

Nar.:22.10.2012HR 10708               O:                                                                Miletree CONSTELLATION         M:         Moorfields VICTORIANNA

Majitel:    Iva ŠEGA,                                 CRO, ZAGREB

nebyla

89 FENY       BH  tř. MLADÝCH     ZAZIE ze Zámku Lešná VD4

Nar.: 4.6.2012  CMKU/CKC 12827/12  O:                                                                ZANBERRY PERI Biely démon    M:         PINKY POINT ze Zámku Lešná

Majitel:    Lucie KUDLÁČKOVÁ,                    PRAHA 4

Lightly marked, needing more coat and feathering, chestnut could be richer, sweet expression, large round eyes,

correct lenght of muzzle, upright shoudlers, lacking rear angulation, looses topline, moved happily.

Světle znakovaná, potřebuje více srsti a třásní, kaštanová by měla být bohatší, něžný výraz, velké kulaté oči,

správná délka čenichu, strmé lopatky, nedostatečné zadní úhlení, ztrácí horní linii, pohybovala se vesele.

90 FENY       BH  tř. MEZITŘÍDA    ELZA IS THE PEARL of England V1, CAC

Nar.:11.3.2012  Cav.- 4229/12           O:                                                                FLYNN Royal Friendś   M:         Rakelton’s THONYA

Majitel:    MAKAI Rita,                               H, ABONY

Small compact well marked BH, lovely expression, would prefer more neck, needs to loose some weight, it spoiles her

outline, short level back, good tail set and carriage, well angulated rear quarters, good spring of rib, excellent

temperament.

Malá, kompaktní, dobře vybarvená blenheimka, nádherný výraz, preferovala bych delší krk, potřebuje shodit trochu

váhy, ruší to její vzhled, krátký rovný hřbet, dobré nasazení a nesení ocasu, dobře zaúhlené zadní partie, dobrá

klenba žebra, výborný temperament.

91 FENY       BH  tř. MEZITŘÍDA    GIVENCHY Moravia Eden VD3

Nar.: 2.1.2012  CMKU/CKC 12593/12  O:                                                                Angel’s Pride NAPOLEONE       M:         Turretbank EMILIE

Majitel:    Jana ŠTOLFA,                            VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Well marked richly coated BH, head little plain, needing more fill, good round eyes, excellent mouth, good bone, neck

and shoulders OK, kept level topline but tail set low, very happy on the move.

Dobře znakovaná, bohatě osrstěná BH, hleva trochu nehezká, potřebuje více vyplnit, dobré kulaté oči, výborná tlama,

dobrá kostra, krk a lopatky OK, držela rovnou horní linii, ale ocas je nízko nasazen, velmi veselá v pohybu.

92 FENY       BH  tř. MEZITŘÍDA    Victorian Cavaliers JINX V2, res. CAC

Nar.:23.1.2012  HR 10642 KKS         O:                                                                Pascavale HANDSOME MARLEY M:         Victorian Cavaliers GALAXY

Majitel:    Katja REJEC,                             SLO, ŠMARJE-JAP

Glamorous girl who came without clothes, lovely ear feathering frames a sweet head, needs little more fill under eyes

and muzzle, but very feminine, good length of neck, but would prefer better lay of shoulder, good topline, excellent

carried tail, too long in loin, quality girl.

Okouzlující holka, která přišla bez šatů, báječné ušní závěsy rámují něžnou hlavu, potřebuje o trochu víc výplní pod

očima a na čenichu, ale je velmi fenčí, správná délka krku, výborně nesený ocas, příliš dlouhá v bedrech, kvalitní

fenka.

93 FENY       BH  tř. OTEVŘENÁ   ADINA Cavalier Prague D

Nar.:18.1.2011  CMKU/CKC 12039/11  O:                                                                MAXWELL z Willany    M:         ARANKA z Údolí králů

Majitel:    MUDr. Janka TOČÍKOVÁ,                PRAHA 2

Good size, adequate bone, look good in profile, expressive eyes, good ears set, head needs more finish, topline lost

standing and on the move.

Dobrá velikost, postačující kostra, vypadá dobře v profilu, výrazné oči, dobré nasazení uší, hlava potřebuje hodně

vyspět, ztrácí horní linii ve stoje i v pohybu.

94 FENY       BH  tř. OTEVŘENÁ   Aksmada’s ANABELLE D

Nar.:10.8.2011  PKR IX. 60556          O:                                                                Turretbank OLIVER      M:         RAY OF SUNSHINE Moravia Eden

Majitel:    Danuta DUDEK-ADAMSKA,             PL, SKAWINA

Small cobby bitch, needs better angulation front and rear, good spring of rib, level topline standing, happy wagging

tail, large expressive eyes, sweet expression, moved poorly.

Malá kompaktní fenka, potřebuje lepší úhlení vepředu i vzadu, dobrá klenba žeber, ve stoje rovná horní linie,

vesele mává ocasem, velké výrazné oči, něžný výraz, pohybovala se mizerně.

95 FENY       BH  tř. OTEVŘENÁ   Alicavis FANTASY V1, CAC

Nar.: 2.11.2010 Cav. 4110/11           O:                                                                Maibee MAKE BELIEVE            M:         BLANCHENEIGE vom Welfenhof

Majitel:    MAKAI Rita,                               H, ABONY

Well broken, good ear feathering, sweet head and expression, nose pigment is off, good shape held on the move, moved

well behind, wide in front at times, excellent spring of rib, good angulation.

Dobře rozdělené barvy, dobré ušní závěsy, něžná hlava a výraz, slabý nosní pigment, drží dobrý tvar v pohybu,

vzadu se pohybuje dobře, chvílemi široká vepředu, výborná klenba žeber, dobré úhlení.

96 FENY       BH  tř. OTEVŘENÁ   FRENY BABY z Františkovy zahrady VD4

Nar.: 8.9.2011  CMKU/CKC 12432/11  O:                                                                LADYKILLER Zlodziejska Zgraja  M:         ISSIS LADY z Hradu Špilberk

Majitel:    Petra BÁTKOVÁ,                         ZLATÉ HORY

LIghtly marked BH, needs more coat and feathering, good round eye, muzzle needs more cushioning and fill under

eyes, steep shoulders, correct length of back, excellent temperament on the move.

Lehce znakovaná BH, potřebuje více srsti a praporců, dobré kulaté oko, čenich potřebuje více vypolštářovat a

vyplnit pod očima, strmé lopatky, správná délka hřbetu, výborný temperament při pohybu.

97 FENY       BH  tř. OTEVŘENÁ   JENNA QUEEN Merlin Bohemia VD3

Nar.: 2.9.2011  CMKU/CKC 12426/11  O:                                                                Sweigás GODRIC       M:         GOTHICA Merlin Bohemia

Majitel:    Ivana LIŠKOVÁ,                          DRAŽICE

Correct size, well broken, shows some white in eye, but correct shape, good nose pigment, shallow stop, needs more

cusioning, moved happily, little close behind.

Korektní velikost, dobře rozdělené barvy, v očích ukazuje trochu bělmo, ale správný formát, dobrý nosní pigment,

mělký stop, potřebuje víc výplně, pohybovala se vesele, trochu úzká vzadu.

98 FENY       BH  tř. OTEVŘENÁ   LUCIA Bonimo VD

Nar.: 9.3.2011  CMKU/CKC 12164/11  O:                                                                DA VINCI z Vrchu králů  M:         ALIZÉ z Vrchu králů

Majitel:    Iveta LOUDOVÁ,                          PCHERY

Well marked BH with spot, needs more coat and feathering, eyes large, but expression spoiled by lack of fill under

the eyes, correct mouth, adequate neck and shoulders, good spring of rib, very well carried tail.

Dobře vybarvená BH s korunkou, potřebuje více srsti a praporců, oči veké, ale výraz je rušen nedostatkem výplní

pod očima, správná tlama, přijatelný krk a lopatky, dobrá klenba žebra, velmi dobře nesený ocas.

99 FENY       BH  tř. OTEVŘENÁ   VANETTE Awelana V2,—

Nar.:16.3.2011  PKR IX. 58354          O:                                                                Royal Times DARLINGTON         M:         PHOEBE PIPER Moravia Eden

Majitel:    Joanna STASZUK,                       PL, BAKÓW

Cobby bitch with correct topline and tail set, moved well, with drive, little wide in front, would prefer better lay

of shoulder, sweet head and expression, shallow stop, needs more fill under the eyes, much better picture on the

move than standing.

Kompaktní fena se správnou horní linií a nasazením ocasu, pohybovala se dobře, s dynamikou, trochu široká vepředu,

preferovala bych lepší polohu lopatky, něžná hlava a výraz, mělký stop, potřebuje více výplně pod očima, o mnoho

lepší v pohybu, než ve stoje.

100 FENY       BH  tř. VÍTĚZŮ        AMAZING WONDER of Magic Noblesse VD4

Nar.:22.4.2011  SPKP 2645             O:                                                                Royal Times DARLINGTON         M:         ARTEMIS from Semirada’s Garden

Majitel:    Ing. Janka STIERANKOVÁ,              SK, ŠALA

Up to size, heavily coated, well broken, too much bone, hard expression, needs richer tan, needs better neck and

shoulders, moved very happily, keeping good outline on the move.

Příliš velká, hodně osrstěná, dobré rozdělení barev, příliš silná kostra, hrubý výraz, potřebuje bohatší kaštanovou,

potřebuje lepší krk a lopatky, pohybovala se velmi vesele, udržovala si dobrý vzhled v pohybu.

101 FENY       BH  tř. VÍTĚZŮ        INCOMPARABLE Azalea V2,—

Nar.:28.7.2009  CMKU/CKC 11530-10/ O:                                                                Byermoor Queens BEAU           M:         UNE ROSE de la Fieffe au Songeur

Majitel:    Dana TOŠENOVJANOVÁ,               OSTRAVA

Good size, short back, moved well, good tail carriage, shoulders and neck OK, well locked down hocks, sweet

expression, shows white in eye, good ear set.

Dobrá velikost, krátký hřbet, pohybovala se dobře, dobré nesení ocasu, lopatky a krk OK, dobře dolů položená

hlezna, sladký  výraz, ukazuje oční bělmo, dobré nasazení ucha.

102 FENY       BH  tř. VÍTĚZŮ        Royal Gigolo’s EXTRAORDINARY GIRL VD

Nar.:29.9.2010  CAV. 3872/10           O:                                                                Clopsville MAI TAI       M:         Royal Gigolo’s BEAUTY QUEEN

Majitel:    NYESTE Ádám,                           H, MEZÖKÖVESD

Up to size, richly marked with spot, too long in the loin, good topline, heavy bone, head needs to soften, shows

white of eye, moved happily.

Příliš velká, výrazně znakovaná s korunkou, příliš dlouhá v bedrech, dobrá horní linie, těžká kostra, hlava

potřebuje zjemnit, ukazuje oční bělmo, pohybovala se vesele.

103 FENY       BH  tř. VÍTĚZŮ        Royal Sweethearts FIESTA VD3

Nar.:16.6.2007  HR 10185 KKS         O:                                                                VICTOR de Castelburry M:         QUEENIE

Majitel:    D. KATIC + D. BIHLER,                   CRO, ZAGREB

Well broken, up to size, beautiful ear feathering, good bone, very unhappy on the move, eyes could be darker, good

spring of rib.

Dobře rozdělené barvy, příliš velká, krásné ušní závěsy, dobrá kostra, velmi nešťastná při pohybu, oči by mohly být

tmavší, dobrá klenba žeber.

104 FENY       BH  tř. VÍTĚZŮ        TEQUILA SUNRISE vom Kaninchengarten V1,CAC, VB, VSV, BOB, BIS

Nar.:23.2.2011  VDH-VK 11.0373       O:                                                                Pascavale KEANU      M:         MIMBERLY vom Kaninchengarten

Majitel:    Anika + Stephen STAHL,                D, BRACHTTAL

Gorgeous BH, so correct, lovely size, soft expressive head, framed by well set ear, very good shoulder angulation, level

topline, very well set tail, good rear angulation, moved accurately, at all times, excellent spring of rib, real toy

spaniel.

Nádherná BH, tak správná, báječná velikost, něžný výraz hlavy, rámované dobře nasazeným uchem, velmi dobré

úhlení lopatek, rovná horní linie, velmi dobře nasazený ocas, dobré zadní úhlení, pohybovala se přesně po celý

čas, výborná klenba žeber, skutečný malý španěl.

105 FENY       BH  tř. VETERÁNŮ   DULSINEA TWAI z Císařského mlýna V2

Nar.:21.6.2000  CMKU/CKC 5710/00   O:                                                                Stonehill’s LOVE STORY          M:         Stonehill’s WATERLILY

Majitel:    Lucie KUDLÁČKOVÁ,                    PRAHA 4

Fourteen year old in very good condition, moved better than a lot of young bitches, well marked, very good bone, level

topline, good spring of rib, lovely big eyes.

Čtrnáctiletá (pozn. bylo jí 12), ve velmi dobré kondici, pohybovala se lépe než mnoho mladých fen, dobře vybarvená,

velmi dobrá kostra, rovná horní linie, dobrá klenba žeber, nádherné velké oči.

106 FENY       BH  tř. VETERÁNŮ   ITICA Aldaha Gold V1, NVF, BOV

Nar.:19.4.2005  CMKU/CKC 8342/05/0 O:                                                                AVE CAESAR Azalea   M:         AMELKA Rafpap

Majitel:    Dana TOŠENOVJANOVÁ,               OSTRAVA

Eight year old moving with great style, excellent rear driving movement, correct tail set and carriage, good topline,

excellent spring of rib, good shoulder placement, sweet expression, well set ears, excellent bite.

Osmiletá, pohybující se ve velkém stylu, výborně zezadu hnaný pohyb, správné nasazení a nesení ocasu, dobrá

horní linie, výborná klenba žeber, správné umístění lopatky, něžný výraz, dobře nasazené uši, výborný skus.

107 FENY       BH  tř. VETERÁNŮ   KISS THE BEST Arušava V3

Nar.:13.7.2003  CMKU/CKC 7333/03/0 O:                                                                Royal Companion SIMPLY THE BEST        M:         MILVA vom Cavalierchen

Majitel:    Luďka SIEGROVÁ,                       PLZEŇ

Ten year old, moving very well, excellent tail set, very sweet head, large dark eyes, good ear set, excellent length of

neck, good bone, correct length of back.

Deset let stará, pohybuje se velmi dobře, výborné nasazení ocasu, velmi něžná hlava, velké tmavé oči, dobré

nasazení ocasu, výborná délka krku, dobrá kostra, správná délka hřbetu.

108 FENY       RU  tř. MLADÝCH     MICHELL SILKY GRAIN Terako VD2

Nar.:25.4.2012  CMKU/CKC 12785/12  O:                                                                ARTUR Koblížek         M:         Aneridee SUPER SATEEN

Majitel:    Dagmar MAREŠOVÁ,                    BATELOV

Lacking coat and feathering, sweet head, good ear set, shows white of eye, good mouth, needs more fill under eyes,

shoulders too steep, looses topline on move, moved paralel behind but wide in front, excellent temperament.

Nedostatek srsti a závěsů, něžná hlava, dobré nasazení uší, ukazuje oční bělmo, dobrá tlama, potřebuje výlně pod

očima, lopatky jsou příliš strmé, v pohybu ztrácí horní linii, pohybuje se rovnoběžně vzadu, ale zeširoka vepředu,

výborný temperament.

109 FENY       RU  tř. MLADÝCH     QUARISSA Bonimo VD1

Nar.: 6.11.2012 CMKU/CKC 12754/12  O:                                                                JOVIŠ Bonimo           M:         INSPIRACE BLACK z Hradu Doubravka

Majitel:    Jolana BÁČOVÁ,                         BRANDÝSEK

Richly colored RU, needs more feathering in coat, sweet head, correctly placed eyes, would like them larger, needs

more neck, good topline, very well carried tail, rear angulation adequate, moved very happily.

Výrazně zbarvená RU, potřebuje více střapců v srsti, něžná hlava, správně umístěné oči, ráda bych, aby byly větší,

potřebuje delší krk, dobrá horní linie, velmi dobře nesený ocas, zadní úhlení je vyhovující, pohybovala se velmi

vesele.

110 FENY       RU  tř. MEZITŘÍDA    DAKOTA Believe in Destiny VD2

Nar.:28.3.2012  PKR-IX-61178           O:                                                                Leelyn FLASH HARRY  M:         APRIL Rescator

Majitel:    Aneta DAWLEWICZ,                      PL, SMOLEC

Very happy RU, good coat colour, large eyes, sweet expressive head, good ear set, used well, good neck and shoulders,

bit long in loin, good topline, well set on and carried tail, moved happily.

Velmi šťastná RU, dobrá barva srsti, velké oči, něžný výraz hlavy, dobré nasazení uší, dobře používaných, dobrý

krk a lopatky, trochu dlouhá v bedrech, dobá horní linie, dobře nasazený a nesený ocas, pohybovala se vesele.

111 FENY       RU  tř. MEZITŘÍDA    RHAPSODY Górska Fantazja V1,—

Nar.:12.11.2011PKR IX. 61919          O:                                                                Leelyn JOHNNY CASH M:         BARBORKA Kavalíří kvarteto

Majitel:    Beata RADOMSKA,                      PL, NOWA SUCHA

Richly coloured RU, excellent nose pigment, eyes not as dark as I would like, adequate neck and shoulders, little

long in body, kept a good topline, tail set and carriage OK, good spring of rib, good bone, would prefer more

angulated rear.

Bohatě vybarvená RU, výborný nosní pigment, oči nejsou tak tmavé, jak bych si přála, vyhovující krk a lopatky,

trochu dlouhá v těle, držela dobrou horní linii, nasazení a nesení ocasu OK, dobrá klenba žeber, dobrá kostra,

preferovala bych více zaúhlené zadní.

112 FENY       RU  tř. OTEVŘENÁ   AISCHA GINETT z Usedlosti Újezdec VD2

Nar.:25.7.2011  CMKU/CKC 12376/11/ O:                                                                ARNY z Andulčiny školky          M:         GINETTE FOON Charmander

Majitel:    Bc. Lucie MELICHAROVÁ,              MILÍN

Up to size but with classic head, good expression, good eyes, nose little off, too long in body, needs better rear

angulation, moved happily, covering the ground well.

Příliš veliká, ale s klasickou hlavou, dobrý výraz, dobré oči, nos trochu z pigmentu, příliš dlouhá v těle, potřebuje

lepší zadní úhlení, pohybovala se vesele, dobře pokrývajíc prostor.

113 FENY       RU  tř. OTEVŘENÁ   JOAN OF ARC Flowers City VD1

Nar.:28.6.2011  CMKU/CKC 12325/11  O:                                                                Loranka’s STAR PRINCE           M:         COCO DE L’AMOUR Flowers City

Majitel:    Zuzana GLADIŠOVÁ,                    STAŘÍČ

Bitch of good size, good length of loin, OK for bone, good coat colour, would prefer more neck, was not happy to be

judged on table, but moved well, happy wagging tail, good head and expression.

Fenka dobré velikosti, správná délka beder, OK pro kostru, dobrá barva srsti, preferovala bych delší krk, nebyla

příliš šťastná z posuzování na stole, ale pohybovala se dobře, šťastně vrtěla ocasem, dobrá hlava a výraz.

114 FENY       TR  tř. ŠTĚŇAT       SHAKIRA Arušava VN1

Nar.: 6.4.2013  CMKU/CKC 13280/13  O:                                                                Graigowl SANTANA     M:         CAMILA Ba-Mi-Go

Majitel:    Luďka SIEGROVÁ,                       PLZEŇ

Heavily marked baby, narrow blaze, rich tan, good mouth, large dark expressive eyes, well filled face, excellent tail

carriage, good topline, would prefer more neck and better angulated front and rear quarters, moved happily with good

drive, but occasionally would throw its rear legs.

Těžce znakované (černé) štěně, úzká lysinka, dobrá tlama, velké tmavé výrazné oči, dobře vyplněná tvář, výborné

nesení ocasu, dobrá horní linie, preferovala bych delší krk a lépe zaúhlené přední a zadní partie, pohybovala se

vesele s dobrou dynamikou, ale občas bych vyhodila její zadní nohy (?).

115 FENY       TR  tř. DOROSTU     HARLEKIN vom Kaninchengarten VN1

Nar.: 8.1.2013  VDH-CCD 4851/13     O:                                                                Angel’s Pride LOVE VEGAS       M:         TINKERBELL vom Kaninchengarten

Majitel:    Anika + Stephan STAHL,                D, BRACHTTAL

Good size with excellent bone, little long in back, well set on tail, carried well, good type feet, markings give impression

of being longer then she is, excellent ear set, well filled face, eyes could be little larger, excellent bite.

Správná velikost s výbornou kostrou, trochu dlouhá ve hřbetě, dobře nasazený ocas, dobře nesený, dobrý typ tlapek,

zbarvení budí dojem, že je delší, než skutečně je, výborné nasazení uší, dobře vyplněná tvář, oči by mohly být

trochu větší, výborný skus.

116 FENY       TR  tř. MLADÝCH     ADDIS ABABA Valachlan beauty V2

Nar.: 2.9.2012  CMKU/CKC 13013/12  O:                                                                FRENCH LOVER de Castel Peyrac           M:         JAMAICA z Vrchu králů

Majitel:    Urszula PRZYGODSKA,                 PL, SZYDLOWIEC

Up to size, pleasing outline, kept a good topline on the move, good tail set, adequate neck and shoulders, would prefer

more rear angulation, head could be softer, eyes little light, excellent ear set.

Příliš velká, nádherný tvar, při pohybu držela dobrou horní lini, dobře nasazený ocas, přijatelný krk a lopatky,

preferovala bych větší zadní úhlení, hlava by mohla být jemnější, světlejší oči, výborně nasazené uši.,

117 FENY       TR  tř. MLADÝCH     KHANDRA Merlin Bohemia VD3

Nar.: 7.9.2012  CMKU/CKC 12987/12  O:                                                                ZIPPY Prokopská hvězda          M:         Anncourt DIANA

Majitel:    Ivana LIŠKOVÁ,                          DRAŽICE

Heavily marked, good size, little long in loin, tail set low, moved happily with good rear movement, wide in front,

good spring of rib, classic head, pleasing expression, good tan, eyes could be larger.

Těžce znakovaná, dobrá velikost, trochu dlouhá v bedrech, nízké nasazení ocasu, pohybovala se vesela s dobrým

pohybem zezadu, široká vepředu, dobrá klenba žeber, klasická hlava, nádherný výraz, dobré pálení, oči by mohly

být větší.

118 FENY       TR  tř. MLADÝCH     RHUBARB PIE Perle du Sahel V1, CAJC, NMF, BOJ

Nar.:12.10.2012CMKU/CKC 13086/12  O:                                                                BRUNO BANANI vom Welfenhof   M:         DAKOTA FANNING Silver Capricorn

Majitel:    J.+A. ŠPAČKOVI,                         SKALSKO

Compact heavily marked bitch eleven months, super rear angulation, moved with drive, little loose in front, excellent

forechest, good spring of rib, correct length of loin, super head and expression with huge dog eyes, very sweet, good

muzzle, lots of cusioning.

Kompaktní, těžce znakovaná jedenáctiměsíční fenka, super zadní úhlení, pohybovala se s dynamikou, trochu

rozházená vepředu, výborné předhrudí, dobrá klenba žeber, správná délka beder, super hlava a výraz s obrovskýma

psíma očima, velmi něžná, dobrý čenich, spousta výplní.

119 FENY       TR  tř. MLADÝCH     TREISY Králův španěl VD4

Nar.:21.10.2012CMKU/CKC 13025/12  O:                                                                SMOKYvon der Zigeunerliefer     M:         PRETTY Králův španěl

Majitel:    Pavlína POLÁKOVÁ,                    ÚSTÍ nad LABEM

Well marked, good size, light in bone, upright shoulder, sweet head and expression, good dark eyes, mouth level,

not very happy to be examined.

Dobře znakovaná, správná velikost, slabá kostra, strmá lopatka, něžná hlava a výraz, dobré tmavé oči, skus

klešťový, není příliš šťastná z toho, že je zkoumána.

120 FENY       TR  tř. MEZITŘÍDA    EIMI BELLE od Jihlavské brány VD2

Nar.:11.6.2012  CMKU/CKC 12835/12  O:                                                                ILLUSION Jizutoji        M:         NUSSIE od Jihlavské brány

Majitel:    Rudolf MACEK,                           SUCHÁ

Well marked with good silky coat, good bone, little up to size, needs better rear angulation, very weak behind, good

neck and shoulders classic head, large eye but showing white, good ears, ears used to advantage, little heavy in

muzzle.

Dobře znakovaná s dobrou, hedvábnou srstí, dobrá kostra, trochu větší velikost, potřebuje lepší zadní úhlení, velmi

slabá vzadu, dobrý krk a lopatky, klasická hlava, velké oko, ale ukazuje bělmo, dobré uši, použití uši patří k jejím

výhodám, trochu těžký čenich.

121 FENY       TR  tř. MEZITŘÍDA    Royal Gigolo’s GET THE SUNSHINE VD1

Nar.:26.3.2012  CAV. 4244/12           O:                                                                Pascavale HANSDOME MARLEY M:         Royal Gigolo’s BEAUTY QUEEN

Majitel:    NYESTE Ádám,                           H, MEZÖKÖVESD

Good size, excellent bone, sweet head but lacking blaze which can harder the expression, undershot mouth, good

cushioning to muzzle, well layed shoulders, good topline, moved happily when settled.

Správná velikost, výborná kostra, něžná hlava, ale chybějící lysina, což může dělat tvrdší výraz, předkus, dobré

vypolštářování čenichu, dobře položené lopatky, dobrá horní linie, když se usadila, pohybovala se vesele.

122 FENY       TR  tř. MEZITŘÍDA    TABBY GOLD Fraking VD4

Nar.:16.5.2012  CMKU/CKC 12817/12  O:                                                                JOVIŠ Bonimo           M:         CHANTÉ z Vrchu králů

Majitel:    Iveta LOUDOVÁ,                          PCHERY

Blanket marked, up to size, in proportion, good topline, adequate rear angulation, moved well with good tail

carriage, pleasant head and expression, but eyes could be rounder, would like them darker, good mouth, happy

and outgoing temperament.

Plášťové zbarvení, příliš veliká, v proporcích, dobrá horní linie, přijatelné zadní úhlení, pohybovala se dobře s

dobrým nesením ocasu, nádherná hlava a výraz, ale oči by mohly být kulatější, líbily by se mi tmavší, dobrá tlama

(zuby), veselý a společenský temperament.

123 FENY       TR  tř. MEZITŘÍDA    ZAZU vom Kaninchengarten VD3

Nar.:19.3.2012  VDH-CCD 4581/12     O:                                                                JUZANDIA Likely Lad   M:         HERMINE vom Kaninchengarten

Majitel:    Anika + Stephen STAHL,                D, BRACHTTAL

Correct size and shape, well broken body, very narrow blaze detracts from expression, good bone for size, well

angulated rear, would prefer better front angulation, not very happy on the move or standing.

Správná velikost a tvar, dobře rozdělené tělo, velmi úzká lysina ubírá na výrazu, na tu velikost dobrá kostra, dobře

zaúhlená záď, preferovala bych lepší přední úhlení, není příliš šťastná ať v pohybu nebo ve stoje.

124 FENY       TR  tř. OTEVŘENÁ   BLACK BELLE Obludárium VD2

Nar.:31.5.2011  CMKU/CKC 12288/11  O:                                                                DIDI z Dvorů Stanislavic            M:         IZABELLE Moravia Eden

Majitel:    Iva NOVOTNÁ,                            HRADEC KRÁLOVÉ

Heavily marked with rich tan, narrow blaze, correct mouth, moved happily, adequate angulation, good spring of rib,

pleasing expression.

Těžce znakovaná s bohatým pálením, úzká lysinka, korektní tlama (skus), pohybovala se vesele, přijatelné úhlení,

správná klenba žeber, nádherný výraz.

125 FENY       TR  tř. OTEVŘENÁ   CLEA z Bellai D

Nar.:14.1.2008  CMKU/CKC 10720/09/ O:                                                                BAYARDI PERI Biely démon       M:         COCO CHANEL do Kapsy

Majitel:    Kristýna JUSTOVÁ,                      HRADEC KRÁLOVÉ

Up to size, too long in the body, heavy bone, good tan, correct mouth, needs more forechest, too straight in the

stifle, moved happily.

Příliš velká, příliš dlouhá v těle, těžká kostra, dobré pálení, správná tlama (skus), potřebuje větší předhrudí, příliš

rovná v kolenou, pohybovala se vesele.

126 FENY       TR  tř. OTEVŘENÁ   DASHENKA Buco Cassanova V1,—

Nar.:27.12.2011SPKP 2711             O:                                                                MONACO SEVI Biely démon       M:         BIZZY Royal Highness

Majitel:    Martina KASANOVÁ,                     SK, DOLNÁ ŽDAŇA

Good picture on the move with good tail carriage, correct length of back, good spring of rib, well set ears, head

needs to be soften, adequate front angulation, would prefer more rear angulation.

Dobrý obraz v pohybu s dobrým nesením ocasu, správná délka hřbetu, správná klenba žeber, dobře nasazené uši,

hlava potřebuje být jemnější, přijatelné zaúhlení vepředu, preferovala bych větší úhlení vzadu.

127 FENY       TR  tř. VÍTĚZŮ        FLY.JIP v.d.Vijf Gezellen V2, res. CAC

Nar.:28.4.2009  SPKP 2812/13          O:                                                                Juci Bacardi RIGO       M:         JIP-NICKY v.d.Vijf Gezellen

Majitel:    Angélique BOBRÍKOVÁ,                SK, ŽAMBEROVCE

Nicely made TR but very overweight, pleasing head with gentle expression, good eyes and mouth, correct length of

back, short and compact, lovely tail carriage, moved soundly behind, little wide in front, well handled.

Pěkně stavěná TR, ale hodně přes váhu, nádherná hlava s něžným výrazem, dobré oči a tlama, správná délka

hřbetu, krátká a kompaktní, báječně nesený ocas, vzadu se pohybovala správně, trochu zeširoka vepředu, dobře

předváděna.

128 FENY       TR  tř. VÍTĚZŮ        TANGERINE Perle du Sahel V1, CAC, VB

Nar.: 6.11.2008 HR 10336 KKS         O:                                                                Toraylac BOHEMIAN RHAPSODY M:         SOREEN de Castelburry

Majitel:    D. KATIC + D. BIHLER,                   CRO, ZAGREB

Correctly sized with short, compact body, nice make and shape, would prefer better rear angulation, adequate

front angulation, extremely feminine head with long feathered ears, sweet expression, good mouth, not very happy

on the move.

Správně veliká s krátkým, kompaktním tělem, pěkně stavěná a tvarovaná, preferovala bych lepší zadní úhlení,

přijatelné přední úhlení, mimořádně fenčí hlava s dlouhými ušními závěsy, něžný výraz, dobrá tlama (zuby), není

příliš veselá v pohybu.