Zápis z VS 12.5.2016

Zápis z VS KaKCHŠdne 12.5.2016, od 18 hod., hotel Svornost

Přítomni: Brandstettrová, Hradečný, Kohoutová, Severová, ing. Stehlík.

Omluveni: ing. Diky, Ing. Kovaříková, Tutschková.

________________________________________________________________________

 

 

1. Příprava KV v Městci Králové:

přihlášeno je 86 psů a fen, budeme stavět jen 1 kruh, posuzovat bude Ing. Hana Kovaříková, ved. kruhu bude M. Diky, zapisovatelka paní Ing. Kateřina Ferdinandová. Přejímka psů Helena Severová, pokladna paní Kohoutová, zápis Brandstettrová a Ing. Dikyová. Kruh bude v sále KD. Katalog jde do tisku zítra, vstupní listy jsou vytištěny a budou rozesílány v příštím týdnu. Výstavní stoly  přiveze Hradečný, megafon a koberce přiveze Ing. Stehlík.  Doprava z Prahy: Ing.  Stehlík přiveze pí Kohoutovou a Ing. Kovaříkovou.  Po zahájení KV budou předány poháry Klubovým šampiónům 2015.

 

2. Bonitace: rozhodčí pan Zdeněk Kliment, komise Jiřina Severová, Hradečný, Ing. Stehlík (+foto).

 

3. K návrhu zpracovatelek na zastřešení soutěží klubem, rozhodnutí se odkládá na příští schůzi po KV.

 

4. Sponzoring podzimní výstavy – J. Severová projedná možnosti.

 

 

Zapsal: Ing. Stehlík, kontrola J. Severová.