Výsledky Klubové výstavy kavalírů a kingů 2018-II

Druhá klubová výstava v roce 2018 se konala 20. října 2018 ve Wellness hotelu STEP v Praze 8. V 1. kruhu posuzoval pan Robert Lamont (UK) všechny kingy a kavalíry – psy, posudky zapisovala slečna Lucie Malcová. V 2. kruhu posuzovala paní Heather Lamont kavalíry – feny, zapisovala slečna Andrea Malcová. Korektury výsledků provedla paní Jiřina Severová, překlad textů posudků paní Kateřina Schreibová. Jazykovou korekturu, úpravu  formátu dat pro web, fotografie a generování fotogalerie provedl Ing. Zdeněk  Stehlík.

 

Níže na stránce jsou uvedeny výsledky s posudky k prohlížení na webu, můžete si je stáhnout také ve formátu PDF přes následující link: POVCT18B

 

Fotogalerie z výstavy je k prohlédnutí zde: Galerie 2018-II

 

 

VÝSLEDKY KLUBOVÉ VÝSTAVY 2018-II, hotel STEP, 20. 10. 2018, s posudky.

 

Význam zkratek:

VN=velmi nadějný, N=nadějný, V=výborný, VD=velmi dobrý, D=dobrý, VT=vítěz třídy, VB=nejlepší v barvě,

NPŠ/NFŠ=nejlepší pes/fena štěně, NPD/NFD=nejlepší pes/fena do NMP/F=nejlepší mladý pes/fena NV=nejlepší veterán,

CAJC=čekatel šampióna mladých, CAC=čekatel Českého šampióna, BOJ-nejlepší mladý jedinec

BOB=Vítěz plemene, BOS=Vítěz opačného pohlaví KV= Klubový vítěz, BIS= Nejlepší pes výstavy

___________________________________________________________

 

1 KING      PSI          BT  tř. MLADÝCH    Marsward MAGIC MOMENTS V1, CAJC, NMP, BOJ

Nar.:11.8.2017 ČLP/KCS 1545          O:                                                                Marsward MASTERPIECE CLASSIC         M:     Marsward BLACK MAGIC WOMAN

Majitel:    Ivana HILDEBRANDOVÁ,               TUCHLOVICE

Nice overall prop., good construction front and rear, nice head and eyes, correct tan markings, a little unsure on the table, good coat condition, moved positively and happily, presenting a nice overall picture.

Hezké celkové proporce, dobrá stavba vpředu i vzadu, hezká hlava a oko, správné tan znakování, trochu nejistý na stole, dobrá kondice srsti, pohybuje se pozitivně a šťastně, vzbuzuje hezký celkový dojem.

2 PSI          BT  tř. OTEVŘENÁ   CIRO z Lískových oříšků V1, CAC

Nar.: 7.11.2015 CMKU/KCS 1395/15/1 O:                                                                EGESI Bohemia Zlatava            M:         DOROTHY z Rosenthalu

Majitel:    Eva SÝKOROVÁ,                        ŽAMBERK

BT of correct size, nice rich tan mark., masculine head, nice eyes, correct proportions, coat  a little bit wavy, happy disposition, moving a little close behind, needs to gain confidence and be more positive on the move, overall a nice type.

BT správné velikosti, hezky syté tan znakování, samčí hlava, hezké oko, správné proporce, srst poněkud vlnitá, veselá povaha, pohyb vzadu trochu užší, potřebuje získat sebevědomí a být pozitivnější v pohybu, celkově hezký typ.

3 PSI          BT  tř. VÍTĚZŮ        EXPERT TWEE z Valldemose V1, CAC, VB

Nar.:12.2.2014 CMKU/KCS 1259/14/1 O:                                                                PEPINO Karaj M:         YENNY z Valldemose

Majitel:    Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,          KOLEŠOVICE

BT of good size, type  very happy and outgoing, nice head and eyes, good front, slightly long in hock, very animated on the move, nice front movement, good drive from behind, a litlle close at times, good positive ring presentation.

BT dobré velikosti, typu velmi veselý a společenský, hezká hlava a oko, dobrá přední fronta, trochu delší hlezno, velmi živý v pohybu, hezký pohyb vpředu, dobrá akce vzadu, občas trošku užší, dobrá pozitivní prezentace v kruhu

4 PSI          BH  tř. MEZITŘÍDA    SIMBA od Čitunky VD1

Nar.:31.1.2017 CMKU/KCS 1482/17   O:                                                                LUIS Bohemia Zlatava  M:         DERRICA od Čitunky

Majitel:    Hana BRANDSTETTROVÁ,             LIŠANY

A larger type than prefered, immature in body, nice head and eyes, nice outline, long in hock, good neck, good topline, loose in front movement, needs to tighten in rear movement, happy disposition but needs to mature and muscle up.

Vetší typ než preferováno, plně nevyvinutý v těle, hezká hlava a oko, hezké vnější linie, dlouhý v hlezně, dobrý krk, dobrá horní linie, volný v pohybu vpředu, potřebuje zpevnit v pohybu vzadu, veselá povaha, ale potřebuje dospět a osvalit

5 PSI          BH  tř. OTEVŘENÁ   MERMOZ des Rochers d’Agerna V1, CAC, VB

Nar.:22.5.2016 CMKU/KCS 1499-17/1 O:                                                                CAMBRIDGE de la Bacska         M:         Just a Dream Dite JUSTINE

Majitel:    Petr FASORA,                            HOVORANY

BH dog with well defined markings, nice rich chestnut colour, good head and eyes, a little bit narrow in front, good overall proportions, happy temperament, good body, correct coat, good condition, moves happily and confidently.

BH pes s dobrým znakováním, hezky sytá oříšková barva, dobrá hlava a oko, poněkud strmější v přední frontě, dobré celkové proporce, veselý temperament, dobré tělo, správné osrstění, dobrá kondice, pohybuje se vesele a sebevědomě.

6 PSI          RU  tř. DOROSTU    BENJAMIN Milpos N1

Nar.:11.4.2018 ČLP/KCS 1546/18      O:                                                                HELIOS de la Cote Chaude        M:         HOLLY QUEENY Fapella Gray

Majitel:    SÝKOROVÁ+KULHÁNKOVÁ Dis.     ŽAMBERK

Very immature ruby, nice shape and size, good head and eyes, really lacks confidence, good front, good outline, long in hock, very reluctant to move, moving close behind, needs time to mature and gain confidence.

Velmi nedovyvinutý ruby, hezký tvar a velikost, dobrá hlava a oko, opravdu mu chybí sebevědomí, dobrá přední fronta, dobré vnější linie, dlouhý v hleznech, velmi neochotný k pohybu, v pohybu vzadu užší, potřebuje čas dospět a získat sebevědomí.

7 PSI          RU  tř. OTEVŘENÁ   CEDRIK z Lískových oříšků V1, CAC

Nar.: 7.11.2015 CMKU/KCS 1394/15/1 O:                                                                EGESI Bohemia Zlatava            M:         DOROTHY z Rosenthalu

Majitel:    Eva SÝKOROVÁ,                        ŽAMBERK

Nice overall shape and size, good coat and condition, nice rich colour, nice in profile, good front and hind construction, very happy, outgoing temp., masculine head, good eyes, very happy and positive on the move, moved confidently.

Hezký celkový tvar a velikost, dobré osrstění a kondice, hezky sytá barva, hezký v profilu, dobrá přední fronta a stavba vzadu, velmi veselý, společenská povaha, samčí hlava, dobré oko, velmi veselý a pizitivní v pohybu, pohybuje se sebevědomě.

8 PSI          RU  tř. VÍTĚZŮ        HENRY PEPÍNO Fapella Gray V1, CAC, VB, KV, BOB

Nar.:30.7.2012 CMKU/KCS 1167/12   O:                                                                PEPÍNO Karaj M:         QUENNY DEISY Fapella Gray

Majitel:    Petr FASORA,                            HOVORANY

Very nice type, correct proportions, nice construction front and rear, lovely coat and condition, desired head, good eyes, nice ear fringes, good outline and topline, good neck, a little uncertain on the movement sometimes, when moving presented a very nice picture.

Velmi hezký typ, správné proporce, hezká stavba vpředu i vzadu, půvabné osrstění a kondice, žádaná hlava, dobré oko, hezky osrstěné ucho, dobré vnější linie a horní linie, dobrý krk, někdy poněkud nejistý v pohybu, když se pohybuje vzbuzuje velmi hezký dojem.

9 PSI          RU  tř. VETERÁNŮ   Bonitos Companeros DELUXE DELIKATO V1, NPV, BOV

Nar.:22.8.2010 CMKU/CKC 1067-11/1 O:                                                                Verum Gaudium LUDWIG          M:         Castle od Roses INSPIRATION

Majitel:    Hana ŠAŠKOVÁ,                        JEVÍČKO

A spritely veteran, very outgoing temperament, happy disposition, good overall construction, nice head and eyes, moving very happily and confidently, very attentive to handler.

Skotačivý veterán, velmi společenský temperament, veselá povaha, dobrá celková tělesná stavba, hezká hlava a oko, pohybuje se velmi vesele a sebevědomě, velmi pozorný k handlerovi.

10 PSI          RU  tř. VETERÁNŮ   JOLIOT z Valldemose V2

Nar.:25.2.2008 CMKU/KCS 863/08     O:                                                                AMADEE de la Bacska M:         BABETKA z Vesničky u hranic

Majitel:    Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,          KOLEŠOVICE

Very happy and outgoing veteran,  confident, ,enjoying himslef, good overall shape and construction, a little long in hock, good outline, correct head and eyes, nice rich colour, moved happily and connfidently, a little close behind at times.

Velmi veselý a společenský veterán, sebevědomý, užívající si sám sebe, dobrý celkový tvar a stavba, trochu delší v hleznech, dobré vnější linie, správná hlava a oko, hezky sytá barva, pohybuje se vesele a sebevědomě, občas trochu užší vzadu.

11 PSI          TR  tř. OTEVŘENÁ   GIMLI od Čitunky VD2

Nar.: 6.8.2013  CMKU/KCS 1225/13   O:                                                                PADDY z Cerekvické stráně      M:         DEBBIE od Čitunky

Majitel:    Anna LESKOVÁ,                         HUSINEC-ŘEŽ

TR of larger type than prefered, good overall construction front and rear, slightly long in hock, nice rich tan markings, good head and eyes, nice outline, hind  movement very erratic, happy outgoing temperament, moving well in front.

Tricolor většího typu než je proferováno, dobrá celková stavba vpředu i vzadu, lehce delší v hleznech, hezky syté tan znakování, dobrá hlava a oko, hezké vnější linie, pohyb vzadu velmi kolísavý, veselý společenský temperament, vpředu se pohybuje dobře.

12 PSI          TR  tř. OTEVŘENÁ   KING BALTHAZAR Fapella Gray V1, CAC, VB

Nar.:18.2.2016 CMKU/KCS 1424/16   O:                                                                CEDRIK TWEE z Valldemose      M:         GINNY AURORA Fapella Gray

Majitel:    Petr FASORA,                            HOVORANY

TR of correct shape, size and proportions, well broken markings, nice rich tan, lovely head and expression, nice eyes, good front and rear construction, very nice outline, outgoing temperament, nice neck and shoulders, moving very positively and happily, presenting a nice overall picture.

Tricolor správného tvaru, velikosti a proporcí, dobře oddělené znaky, hezky sytá tan barva, půvabná hlava a výraz, hezké oko, dobrá přední fronta a stavba vzadu, velmi hezké vnější linie, společenský temperament, hezký krk a ramena, pohybuje se velmi pozitivně a vesele, vzbuzuje hezký celkový dojem.

13 FENY       BH  tř. OTEVŘENÁ   HENRIETTA TWEE z Valldemose V1, CAC, VB, KV, BOS

Nar.:24.7.2015 CMKU/KCS 1380/15   O:                                                                BALTHAZAR de l’Epine á Miel    M:         BRILLIANT GIRL z Valldemose

Majitel:    Petr FASORA,                            HOVORANY

BH of very nice shape and size, well broken markings, nice rich chestnut colour, desired head, nice eyes, good expression, nice shoulders, good topline, a little unsure on the table, moved positively and happily, very nice overall type.

BH velmi hezkého tvaru a velikosti, dobře oddělené znaky, hezky sytá oříšková barva, žádaná hlava, hezké oko, dobrý výraz, hezká ramena, dobrá horní linie, trochu nejistá na stole, pohybuje se pozitivně a vesele, velmy hezký celkový typ.

14 FENY       BH  tř. OTEVŘENÁ   JAPITA od Čitunky VD2

Nar.: 9.9.2014  CMKU/KCS 1312/14   O:                                                                ROKY Karaj  M:         VERA TIZIAN Bedit

Majitel:    Hana BRANDSTETTROVÁ,             LIŠANY

Good shape and size, quite lightly marked, very unsure on the table, nice in profile on the stand, nice head, nice dark eyes, a little long in hock, good shoulder,  good topline, very loose on the move, needs to tighten in movement and gain confidence.

Dobrý tvar a velikost, docela světlé znaky, velmi nejistá na stole, hezký profil v postoji, hezká hlava, hezky tmavé oko, poněkud delší v hleznech, dobrá ramena, dobrá horní linie, velmi volná v pohybu, potřebuje zpevnit v pohybu a získat sebevědomí.

15 FENY       RU  tř. DOROSTU    BERNARDINE Milpos N1

Nar.:11.4.2018 ČLP/KCS 1548/18      O:                                                                HELIOS de la Cote Chaude        M:         HOLLY QUEENY Fapella Gray

Majitel:    Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,          KOLEŠOVICE

Very immature, needs to gain confidence, very nice head, good eyes, good outline, nice topline, good shoulders, a little long in hock, very erratic on the move, needs to muscle up and be more positive.

Velmi nedovyvinutá, potřebuje získat sebevědomí, velmi hezká hlava, dobré oko, dobré vnější linie, dobrá ramena, poněkud delší v hleznech, velmi kolísavá v pohybu, potřebuje osvalit a být víc pozitivní.

16 FENY       RU  tř. OTEVŘENÁ   FINE JANE TWEE z Valldemose VD1

Nar.:28.11.2014CMKU/KCS 1318/14/1 O:                                                                FIVE o Frenchies Rhett M:         ZORETKA z Valldemose

Majitel:    Eva SÝKOROVÁ,                        ŽAMBERK

Nice size, nice rich colour, good head and eyes, little bit unsure ont he table, good topline, good shoulders, needs to be more positive on the move, loosen hind movement, generally happy when off the table, needs to gain confidence and tighten the movement.

Hezká velikost, hezky sytá barva, dobrá hlava a oko, poněkud nejistá na stole, dobrá horní linie, dobrá ramena, potřebuje být víc pozitivní v pohybu, volný pohyb vzadu, obecně šťastná, když se sundá se stolu, potřebuje získat více sebevědomí a zpevnit se v pohybu.

17 FENY       TR  tř. OTEVŘENÁ   Bonitos Companeros DELUXE WAIKIKI D

Nar.:16.10.2016CMKU/KCS 1504-17/1O: Bonitos Companeros DELUXE MAJORAN               M: Bonitos Comaneros DELUXE QUITTE

Majitel:    Anna LESKOVÁ,                         HUSINEC-ŘEŽ

Nice size TR, good overall proportions, nice domen head, nice dark eyes, marking on face distract from expression, verfy loose front movement and rear movement erratic and close, very reluctant on the table, neds to tighten in movement and gain confidence.

Tricolorka hezké velikosti, dobré celkové proporce, hezká věžička, hezky tmavé oko, znaky v obličeji ruší výraz, velmi volný pohyb vpředu a pohyb vzadu kolísavý a úzký, velmi neochotná na stole, potřebuje se zpevnit v pohybu a získat sebevědomí.

18 FENY       TR  tř. OTEVŘENÁ   LADY CELESTINE Fapella Gray V1, CAC, VB

Nar.:28.2.2016 CMKU/KCS 1430/16   O:                                                                CEDRIK TWEE z Valldemose      M:         CELESTINE LILY Fapella Gray

Majitel:    Petr FASORA,                            HOVORANY

Lovely size and shape, well defined markings, nice rich tan higlights, very nice head, nice dark eyes, well laid back shoulders, good hind construction, good reach of neck, nice topline, moving very happily and positively, little weak in hind actions at times, overall a very nice type.

Půvabná velikost a tvar, dobře definované znaky, hezky syté tan znaky, velmi hezká hlava, hezky tmavé oko, dobře uložené lopatky, dobrá stavba vzadu, dobrá délka krku, hezké horní linie, pohybuje se velmi vesele a pozitivně, občas slabá akce zadních, celkově velmi hezký typ.

19 FENY       TR  tř. VÍTĚZŮ        KIMI Karaj V1, CAC

Nar.:10.9.2014 CMKU/KCS 1311/14/1 O:                                                                YASPER Karaj           M:         VENDY Karaj

Majitel:    Jaroslava VOTÁPKOVÁ,               ÚDLICE

TR of good overall size, would like to see a little longer leg, good body, good general construction front and rear, good topline, nice head and eyes, nice ear fringes, very confident on the move, although moving a little close in hind action at times, happy temperament.

Tricolorka dobré celkové velikosti, ráda bych viděla trochu delší nohy, dobré tělo, dobrá celková stavba,vpředu i vzadu, dobrá horní linie, hezká hlava a oko, hezké závěsy na uchu, velmi sebevědomý v pohybu, přesto se občas pohybuje trochu úzce vzadu, veselý temperament.

20 FENY       TR  tř. VETERÁNŮ   MYSTERY z Valldemose V1, NFV

Nar.:24.11.2008CMKU/KCS 896/08/10 O:                                                                BONSAI des Vercheres de Montdidier      M:         Smokey Valley’s KRISTINA

Majitel:    Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,          KOLEŠOVICE

Very nice shape and size, desired head and expression, nice eyes, good overall const. front and rear, nice outline, good temperament, very happy on the table and on the move, moves positively, nice overall type, shoving well for her age.

Velmi hezký tvar a velikost, žádoucí hlava a výraz, hezké oko, dobrá celková stavba vpředu i vzadu, hezké vnější linie, dobrý temperament, velmi veselá na stole a v pohybu, pohybuje se pozitivně, hezký celkový typ, prezentuje do dobře na svůj věk.

21 KAVALÍR PSI          BT  tř. MLADÝCH    NORRINGTON JAMES Moravia Eden VD

Nar.:15.6.2017 CMKU/CKC 15529/17  O:                                                                Turretbank GO FOR GOLD        M:         Rabymar ROSALIND

Majitel:    Libuše KRISTOVÁ,                      KUNOVICE

BT male of larger type than prefered, good front and shoulders, nice reach of neck, good topline, a little long in hock, drops of at the croup, nice rich tan markings, good coat condition, a little unsure on the table, moving okay in front but needs to tighten in hind movements.

BT pes většího typu než je preferováno, dobrá přední fronta a ramena, hezká délka krku, dobrá horní linie, trochu delší v hleznech, spadá v zádí, hezky syté tříslové  znakování, dobrá kondice strsti, trochu nejistý na stole, pohybuje se o.k. vpředu, ale potřebuje zpevnit vzadu.

22 PSI          BT  tř. MLADÝCH    VOLTAIRE z Vrchu králů V1, CAJC

Nar.:14.1.2018 CMKU/CKC 15822/18  O:                                                                Turretbank TRIBERRY  M:         OOH LALA z Vrchu králů

Majitel:    Daniela FIALOVÁ,                       BŘEZNO

BT of nice size, good overall shape, needs to fill in muzzle, nice rich tan markings, good reach of neck, nice outline, good shoulders, slightly long in hock, good angulation, happy and outgoing, moved happily, generally soundly, will  improve with age.

BT hezké velikosti, dobrý celkový tvar, potřebuje vyplnit tváře, hezky tmavé znakování, dobrá délka krku, hezké vnější linie, dobrá ramena, lehce delší v hleznech, dobré úhlení, veselý a společenský, pohybuje se vesele, celkově harmonický, zlepší se časem.

23 PSI          BT  tř. MEZITŘÍDA    ASCOT ANTHONY z Usedlosti Újezdec VD2

Nar.:24.6.2017 CMKU/CKC 15492/17  O:                                                                ANTHONY VIGO z Usedlosti Újezdec       M:         ADÉLKA GINETT z Usedlosti Újezdec

Majitel:    Martin SLÁDEK,                          POSTŘELMOV

Nice overall type, good shape and size, good shoulders, good front, nice outline, good coat condition, nice head, good dark eyes, rich tan markings, good reach of neck, really unsettled on the move, very difficult to asses movement which spoils chances on the day, needs to learn to settle.

Hezký celkový typ, dobrý tvar a velikost, dobrá ramena, dobrá přední fronta, hezké vnější linie, dobrá kondice osrstění, hezká hlava, dobře tmavé oko, syté tan znakování, dobrá délka krku, opravdu neklidný v pohybu, velmi obtížné zhodnotit pohyb, který mu dnes kazí šance, potřebuje se naučit zklidnit se.

24 PSI          BT  tř. MEZITŘÍDA    CIPÍSEK AURI z Lomnice V1, CAC

Nar.:24.2.2017 CMKU/CKC 15355/17  O:                                                                IAN DANIEL Minowara M:         RAYA z Panství Lomnice

Majitel:    Helena MAJERNÍKOVÁ,                 LOMNICE

Good structure, very nice shoulders, good hind angulation, a little long in hock, correct head, nice dark eyes, rich tan highlights, good reach of neck, nice outline, a little bit erratic on the move at times, needs to gain confidence and be more positive when  moving.

Dobrá stavba, velmi hezká ramena, dobré úhlení vzadu, trochu dělší v hleznech, správná hlava, hezky tmavé oko, syté tan zankování, dobrá délka krku, hezké vnější linie, občas poněkud kolísavý v pohybu, potřebuje získat sebevědomí a být pozitivnější v pohybu.

25 PSI          BT  tř. MEZITŘÍDA    JIMI HENDRIX Bonimo VD4

Nar.: 7.3.2017  CMKU/CKC 15361/17  O:                                                                DAVIDOFF Bonimo      M:         ZEPPELIN Bonimo

Majitel:    Pavla BURIÁNOVÁ,                      PLZEŇ

Larger type than prefered, needs to fill in muzzle, nice dark eyes, good reach of neck, drops sligghtly at the croup, well laid back shoulders, good in front movement, needs to tighten in hind movement, carries his tail a little high at times.

Větší typ než je preferováno, potřebuje vyplnit v tvářích, hezky tmavé oko, dobrá délka krku, lehce spáditější záď, dobře uložená lopatka, dobrý pohyb vpředu, potřebuje zpevnit pohyb vzadu, občas nese poněkud výše ocas.

26 PSI          BT  tř. MEZITŘÍDA    URIÁŠ BOY z Usedlosti Újezdec VD3

Nar.:26.11.2016CMKU/CKC 15200/16/O: IRON-MAN Krásná louka                                   M: CASANDRA BABY z Františkovy zahrady

Majitel:    Vladimíra FURSTOVÁ,                  HOLOUBKOV

Nice masculine head, good dark eyes, tan is spoiled by sootiness, nice overall shape, good shoulders, good outline, good angulation, a little long in hock, happy temperament, a little loose and close in hind movement, loose in front.

Hezká samčí hlava, dobře tmavé oko, tříslová barva je zkažená černým mourováním, hezký celkový tvar, dobrá ramena, dobré vnější linie, dobré úhlení, trochu delší v hleznech, veselý temperament, trochu volnější a užší pohyb vzadu, volnější vpředu.

27 PSI          BT  tř. OTEVŘENÁ   APOLLO ze Starého dvora XXX

Nar.:25.10.2016CMKU/CKC 15158/16  O:                                                                HARRY POTTER Krásná louka    M:         CHERRY Krásná louka

Majitel:    Dagmar STÝBLOVÁ,                    CHOMUTOV

Nenastoupil

28 PSI          BT  tř. OTEVŘENÁ   ARRIANNA’S SCOUT of Timodie V2, res. CAC

Nar.:20.7.2016 CMKU/CKC 15037/16  O:                                                                ARTUR Koblížek         M:         Timond’s DIAMONDS ARE FOREVER

Majitel:    Jana HOVORKOVÁ,                     KARLOVY VARY

Nice type with correct head, nice dark eyes, good ear fringes, good coat condition, rich tan highlights, well laid back shoulders, drops a little at crib, nice on the stand, nice  temperament, moves freely, generally soundly, a little proud of his tail at times.

Hezký typ se správnou hlavou, hezky tmavé oko, dobré ušní  závěsy, dobrá kondice srsti, sytě tmavé znakování, dobře uložené lopatky, poněkud spáditější záď, hezký v postoji, hezký temperament, pohybuje sevolně, celkově harmonický, občas poněkud pyšnější na svůj ocas.

29 PSI          BT  tř. OTEVŘENÁ   BOLESLAV AURI z Panství Lomnice V1, CAC

Nar.:18.1.2017 CMKU/CKC 15307/17  O:                                                                A-RUBENS Rubínový květ         M:         RORRY z Panství Lomnice

Majitel:    Helena MAJERNÍKOVÁ,                 LOMNICE

Nice size, very nice coat condition, good outline, nice head, good eyes, nice rich tan highlights, very nice outline, good shoulders, good hind construction, a little unsure on the table, moved happily and freely.

Hezká velikost, velmi hezká kondice srsti, dobré vnější linie, hezká hlava, dobré oko, hezky syté tan znakování, velmi hezké vnější linie, dobrá ramena, dobrá stavba vzadu, poněkud nejistý na stole, pohybuje se vesele a volně.

30 PSI          BT  tř. OTEVŘENÁ   GAMBI z Herlifské stráně VD3

Nar.:14.9.2016 CMKU/CKC 15080/17  O:                                                                ARNY z Andulčiny školky         M:         SAXANA TÝNA z Usedlosti Újezdec

Majitel:    Jolana BALIHAROVÁ,                   PRAHA 8

A larger type than prefered, good overall construction, nice front, good shoulders, nice reach of neck, good topline, long in hock , needs to gain confidence on the table, needs to tighten up in rear movement, nice front movement, needs to be more positive overall.

Větší typ než je preferováno, dobrá celková stavba, hezká přední fronta, dobrá ramena, hezká délka krku, dobrá horní linie, dlouhý v hleznech, potřebuje získat sebedůvěru na stole, potřebuje zpevnit pohyb vzadu, hezký pohyb vpředu, pořebuje být celkově pozitivnější.

31 PSI          BT  tř. VÍTĚZŮ        LADIES NIGHT du Jardin de Claire V1, CAC, VB

Nar.:18.9.2015 CMKU/CKC 14740-15/ O:                                                                IMPULSE du jardin de Claire       M:         JAYA du Jardin de Claire

Majitel:    Zuzana GLADIŠOVÁ,                   STAŘÍČ

Stylish dog of correct size and type, very nice shape overall, well laid back shoulders, good reach of neck, nice topline, good hind angul., short hocks, would be preffered shorter in body, nice head and eyes, very confident, moves soundly and freely, at one with his handler.

Stylový pes dobré velikosti a typu, velmi hezký celkový tvar, dobře uložené lopatky, dobrá délka krku, hezká horní linie, dobré úhlení PK, krátká hlezna, preferovala bych kratší v těle, hezká hlava a oko, velmi sebevědomý, pohybuje se harmonicky a volně, jako jeden se svým handlerem.

32 PSI          BT  tř. VÍTĚZŮ        Melrose SMARTY V2, res. CAC

Nar.: 1.9.2015  CMKU/CKC 14879-16/ O:                                                                Harana ALFIE BOE      M:         Bonitos Companeros MARLENE DIETRICH

Majitel:    Dana VYKOUKALOVÁ,                 VYSOKÉ MÝTO

Nice shape and size, good overall cxonstruction, nice front, good angul., drops slightly in crib, nice head and eyes, good rich tan highlights, confident on the move, moving a little close behind at times, good in front, a little bit proud of his tail.

Hezký tvar a velikost, dobrá celková stavba, hezká přední fronta, dobré úhlení, poněkud spííditější záď, hezká hlava a oko, dobře syté tam znakování, sebevědomý v pohybu, pohyb vzadu občas užší, dobrý vpředu, poněkud pyšnější na svůj ocas.

33 PSI          BT  tř. VÍTĚZŮ        WILLIBALD GLUCK Bonimo V3

Nar.: 2.10.2013 CMKU/CKC 13572/13/ O:                                                                Volney BONANZA      M:         ORIENTAL NIGHT du Chateau Noblesse

Majitel:    Marie ČALKOVÁ,                        UHLÍŘSKÉ JANOVICE

Happy and outgoing dog, strong masculine, nice head and eyes, nice rich tan highlights, very nice outline, good front and rear constr., happy on the stand and when moving very nice front movement, would prefer stronger hind drive, a little proud of his tail at times.

Veselý a společenský pes, silný samčí, hezká hlava a oko, hezky syté tam znakování, velmi hezké vnější linie, veselý v postoji a když se pohybuje velmi hezký pohyb vpředu, preferovala bych silnější akci zadních, občas poněkud pyšnější na svůj ocas.

34 PSI          BT  tř. VETERÁNŮ   EMANUEL BLACK z Dvorů Stanislavic VD1

Nar.:17.12.2009CMKU/CKC 11292/09/O: Rebhann RAYMOND                                       M: U TWO UNIE EVE z Usedlosti Újezdec

Majitel:    Jiřina RAŠKOVÁ,                        KOPŘIVNICE

Very lively veteran, good shoulders, nice front, good hind quarters, good reach of neck, good topline, would prefer more cussion in muzzle, a little long in body, moving very happily, but a little erratic and close in hind quarters.

Velmi živý veterán, dobrá ramena, hezká přední fronta, dobré PK, dobrá délka krku, dobrá horní linie, preferovala bych více vyplněné tvářě, trochu delší v těle, pohybuje se velmi vesele, ale poněkud kolísavě a úzce vzadu.

35 PSI          BH  tř. ŠTĚŇAT       ASTERIX Forever Joyful N4

Nar.: 1.5.2018  CMKU/CKC 15998/18  O:                                                                FARANEL Prokopská hvězda     M:         LILIEN z Jezerního království

Majitel:    Hana KRAUSOVÁ,                      DALOVICE

Nice size, good overall proportions, nice head and eyes, good front and shoulders, little bit long in hock, drops slightly at the croup, moving well in front, but weak in hind quarters, needs to mature, and muscle up.

Hezká velikost, dobré celkové proporce, hezká hlava a oko, dobrá přední fronta a ramena, poněkud delší v hleznech, poněkud spáditější záď, pohybuje se dobře vpředu, ale slabé zadní končetiny, potřebuje dospět a osvalit.

36 PSI          BH  tř. ŠTĚŇAT       FRANCOIS VILLON z Usedlosti Újezdec VN2

Nar.: 1.6.2018  CMKU/CKC 16050/18  O:                                                                CONOR z Malého majera          M:         EMMA FIDWOR z Císařského mlýna

Majitel:    Martin SLÁDEK,                          POSTŘELMOV

Nice shape and size, good head, nice dark eyes, good overall construction, drops off a little at croup, well defined markings, moved happily, but a little loose in hind quarters, needs to mature.

Hezký tvar a velikost, dobrá hlava, hezky tmavé oko, dobrá celková stavba, poněkud spáditější záď, dobře definované znakování, pohybuje se vesele, ale trochu volně vzadu, potřebuje dospě.t

37 PSI          BH  tř. ŠTĚŇAT       LOVE ME TENDER Canis Satelles VN1, NPŠ

Nar.:30.5.2018 PKR.IX-7915            O:                                                                MERLIN Canis Satelles M:         Kinvaar THE LOOK OF LOVE

Majitel:    Božena GRZESIK,                       PL, WODZISLAW SLASKI

Very nice overall shape and size, good reach of neck, good shoulders, nice hind angulation, good hocks, very nice on the stand, moved very positively and soundly, presenting a very nice picture, happy and outgoing temperament.

Velmi hezký celkový tvar a velikost, dobrá délka krku, dobrá ramena, hezké úhlení zadních, dobrá hlezna, velmi hezký v postoji, pohybuje se pozitivně a harmonicky, vzbuzuje velmi hezký dojem, veselý a společenský temperament.

38 PSI          BH  tř. ŠTĚŇAT       Onitsha’s ORPHÉE VN3

Nar.: 7.5.2018  vyžádáno               O:                                                                Let it Be Style ORGANDI           M:         Onitsha’s MISS FINE

Majitel:    JUDr. Ivana JANDOVÁ,                 VINAŘICE

Good size and shape, needs to mature and fill in  muzzle, nice reach of neck, good topline, good shoulders, nice rich colouring, happy temp., good hind angulation, but slightly long in hock, moved happily and generally soundly.

Dobrá velikost a tvar, potřebuje dospět a vyplnit tváře, hezká délka krku, dobrá horní linie, dobrá ramena, hezká sytá barva, dobré úhlení vzadu, ale trošku delěí v hleznech, pohybuje se vesele a velkově harmonicky.

39 PSI          BH  tř. DOROSTU    MATÚŠ Chilli koliba VN1, NPD, BOP

Nar.: 7.4.2018  CMKU/CKC 16102-18/ O:                                                                RIVERDALE of an Excellent Choice          M:     DELICATESSA Chilli Koliba

Majitel:    Hana ŠAŠKOVÁ,                        JEVÍČKO

Very nice type of correct size and proportions, nice full head, nice dark eyes, bite needs to finish, very nice overall constr., good front, nice shoulders, nice hind angul., nice short hocks, very nice on the move, carrying himself with style.

Velmi hezký ty správné velikosti a proporcí, hezká plná hlava, hezké tmané oko, skus se potřebuje dotvořit, velmi hezké celkové stavby, dobrá přední fronta, hezká ramena, hezké úhlení zadních, hezky krátká hlezna, velmi hezký v pohybu, nese se stylově.

40 PSI          BH  tř. MLADÝCH    Castleville HABAKUK VD3

Nar.:25.12.2017VDH-CCD 7220/17     O:                                                                HOT TODDY of Excellent Choice M:         Castleville BRITTANY

Majitel:    Karolina SLAWINSKA,                  PL, SWIDNIK

Slightly larger than prefered, a little unsure of himself on the table, more cushioning in muzzle, good front and shoulders, good reach of neck, drops slightly at the croup, slightly long in hock, good front movement, a little loose in rear movement, needs to gain confidence.

Lehce větší než je preferováno, trochu nejistý sám sebou na stole, více plné tváře, dobrá přední fronta a ramena, dobrá délka krku, lehce spáditá záď, lehce delší v hleznech, dobrý pohyb vpředu, trochu volnější vzadu, potřebuje získat sebevědomí.

41 PSI          BH  tř. MLADÝCH    OFICÍR Prokopská hvězda V1, CAJC, NMP

Nar.:15.10.2017CMKU/CKC 15677/17  O:                                                                Orchard Hill JUST ENOUGH CASH           M:     FANTASTICA Prokopská hvězda

Majitel:    Eva KUBÁTOVÁ,                        BORŠOV nad VLTAVOU

Good overall proportions, nice head, desired dark eyes, good shoulders, nice front, well defined markings, good coat condition, happy and outgoing temperament, moving well in  front movement, needs to tighten in rear movement, carried himself well on the move.

Dobré celkové proporce, hezká hlava, žádoucí tmavé oko, dobrá ramena, hezká přední fronta, dobře definované znaky, dobrá kondice srsti, veselý a společenský temperament, pohybuje se dobře vpředu, potřebuje zpevnit v pohyb vzadu, v pohybu se nese dobře.

42 PSI          BH  tř. MLADÝCH    QASHQAI Prokopská hvězda V2

Nar.:30.12.2017CMKU/CKC 15768/17  O:                                                                Orchard Hill JUST ENOUGH CASH           M:     CHIKICHAKA Prokopská hvězda

Majitel:    Věra REJFKOVÁ,                        HEŘMANŮV MĚSTEC

Nice shape and size, slightly short in muzzle, very nice eyes, very nice profile, well defined markings, good reach of neck, good topline, drops slightly at croup, nice shoulders, good hind construction, moving happily, a little close behind at times, but good in front.

Hezký tvar a velikost, lehce kratší čenichová partie, velmi hezké oko, velmi hezký profil, dobře definované znakování, dobrá délka krku, dobrá horní linie, lehce spáditější záď, hezká ramena, dobrá stavba vzadu, pohybuje se vesele, pohyb občas vzadu poněkud užší, ale dobrý vpředu.

43 PSI          BH  tř. MEZITŘÍDA    Bonitos Companeros ADIOS V2, res. CAC

Nar.: 8.3.2017  CMKU/CKC 15577-17/ O:                                                                Bonitos Companeros EVERLASTING DREAM          M:     Bonitos Companeros CLEOPATRA OF PINE CRE

Majitel:    MUDr. Janka TOČÍKOVÁ,               PRAHA 2

Nice masculine type, full head, correct expression, nice dark eyes, good outline, nice front and shoulders, good coat condition, nice ear fringes, moves confidently and happily.

Hezký samčí typ, plná hlava, správný výraz, hezky tmavé oko, dobré vnější linie, hezká přední fronta a ramena, dobrá kondice srsti, hezké ušní závěsy, pohybuje se sebevědomě a vesele.

44 PSI          BH  tř. MEZITŘÍDA    HAGRID Obludárium VD3

Nar.:29.10.2016CMKU/CKC 15167/16  O:                                                                FLAVIO GOLD od Zlatého Roxe  M:         ALŽBĚTA Obludárium

Majitel:    RNDr. Zdeňka MATOUŠKOVÁ,        BRNO

Slightly larger type, good overall construct. and proportion, well defined markings, nice dark eyes, would prefer softer expression, good ear fringes, good front and shoulders, a little long in hock, needs to gain confidence and be more positive on the move, moving closely behind today.

Lehce větší typ, dobrá celková stavba a proporce, dobře definované znakování, hezky tmavé oko, preferovala bych jemnější výraz, dobré ušní závěsy, dobrá přední fronta a ramena, poněkud delší v hleznech, potřebuje získat sebevědomí a být pozitivnější v pohybu, dnes vzadu v pohybu užší.

45 PSI          BH  tř. MEZITŘÍDA    JUDE LAW z Wiolinowej Doliny V1, CAC

Nar.:21.1.2017 CMKU/CKC 15498-17/ O:                                                                Lovetrac SUPERMAN   M:         HILARY SWANJK z Wiolinowej Doliny

Majitel:    Vladimíra JALŮVKOVÁ,                MNÍŠEK pod BRDY

Nice type overall, very happy and animated, showing himself to full advantage, nice masc. head with desired dark eyes, good ear fringes, very nice on the stand, very attentive to his handler, moves freely and soundly, moving a little close behind at times, but a nice overall picture, coat in good condition.

Celkově hezký typ, velmi veselý a čilý, předvádí plně své přednosti, hezká maska, hlava s požadovaným tmavým okem, dobré ušní závěsy, velmi hezký v postoji, velmi pozorný k svému handlerovi, pohybuje se volně a harmonicky, trochu užší pohyb vzadu, ale celkově vzbuzuje dobrý dojem, srst v dobré kondici.

46 PSI          BH  tř. MEZITŘÍDA    WINDSOR OSCAR z Usedlosti Újezdec VD4

Nar.:11.2.2017 CMKU/CKC 15310/17/ O:                                                                LINCOLN OSCAR z Usedlosti Újezdec      M:         FLEUR ILLUSION z Usedlosti Újezdec

Majitel:    Karel VOBORNÍK,                        PRAHA 11

Good overall proportions, good front, well laid back shoulders, good hind angulations, but a little bit long in hock, nice full head with dark eyes, would like a little more neck, moved very happily, generally sound in front, but moving weakly and close in hind movement.

Dobré celkové proporce, dobrá přední fronta, dobře uložené lopatky, dobré úhlení PK, ale trochu delší v hleznech, hezká plná hlava s tmavým okem, přála bych si trochu více krku, pohybuje se velmi vesele, celkově harmonický vpředu, ale pohyb vzadu je slabý a úzký.

47 PSI          BH  tř. OTEVŘENÁ   CELEBRANT Telperion V2, res. CAC

Nar.:27.7.2016 CMKU/CKC 15127/16/ O:                                                                TOMINO of Gillbrock    M:         JAMAICA REGGAE Silver Capricorn

Majitel:    Martina BARNÁŠOVÁ,                  DOMAŽLICE

Good overall shape and proportions, nice head, nice dark eyes, framed by long ear fringes, nice shoulder placement, good front, nice coat and good feathering, good topline, slightly long in hock, moves very happily.

Dobrý celkový tvar a proporce, hezká hlava s hezky tmavým okem, orámována dlouhými ušními závěsy, hezké uložení lopatek, dobrá přední fronta, hezké osrstění a třásně, dobrá horní linie, lehce delěí v hleznech, pohybuje se velmi vesele.

48 PSI          BH  tř. OTEVŘENÁ   DAVIDOFF Bonimo VD3

Nar.:12.5.2015 CMKU/CKC 14433/15/ O:                                                                Pascavale VALENTINO            M:         NICOLINA z Vrchu králů

Majitel:    Jolana BÁČOVÁ,                        BRANDÝSEK

Nice overall shape and size, nice full head, shows a little white in one eye which spoils expression, good front, a little long in hock, not very animated, moving close behind with tail down, needs to gain confidence and move more positively.

Hezký celkový tvar a velikost, hezky plná hlava, ukazuje tochu bělma v jednom oku, což kazí výraz, dobrá přední fronta, poněkud delší v hleznech, ne moc čilý, pohybuje se úzce vzadu se staženým ocasem, potřebuje získat sebevědomí a pohybovat se pozitivněji.

49 PSI          BH  tř. OTEVŘENÁ   GURU Bezzábran D

Nar.:24.6.2014 CMKU/CKC 13938/14/ O:                                                                ALFI Sylena  M:         AMBRA Bezzábran

Majitel:    Vladimíra ŠTEFKOVÁ,                   RYCHNOV nad KNĚŽNOU

Very happy and outgoing, nice head and expression, nice dark eyes, coat not in good condition, drops slightly in croup, long in hock, very happy on the move, but loose in both front and hind movemend.

Velmi veselý a společenský, hezká hlava a výraz, hezky tmavé oko, osrstění v nedobré kondici, lehce spáditější záď, dlouhý v hleznech, velmi veselý v pohybu, avšak volný jak vpředu, tak vzadu.

50 PSI          BH  tř. OTEVŘENÁ   TEXAS RANGER Silver Capricorn V1, CAC

Nar.: 4.7.2016  CMKU/CKC 15005/16  O:                                                                ICARE de la Tour d’Alicelia        M:         JERSEY LILY LANGTRY Silver Capricorn

Majitel:    JUDr. Ivana JANDOVÁ,                 VINAŘICE

A real toy spaniel of lovely size and type, very nice head, lovely expression, dark eyes, lovely long ear fringes, good shoulders, very nice outline, good reach of neck, attentive to his handler, very nice carrige on the move, happy and positive, coat in good condition.

Skutečný malý španěl půvabné velikosti a typu, velmi hezká hlava, tmavé oko, půvabně dlouhé ušní závěsy, dobrá ramena, velmi hezké vnější linie, dobrá délka krku, pozorný ke svému handlerovi, velmi hezky se nese v pohybu, veselý a pozitivní, srst v dobré kondici.

51 PSI          BH  tř. OTEVŘENÁ   WINSTON OSCAR z Usedlosti Újezdec VD4

Nar.:11.2.2017 CMKU/CKC 15312/17  O:                                                                LINCOLN OSCAR z Usedlosti Újezdec      M:         FLEUR ILLUSION z Usedlosti Újezdec

Majitel:    Ing. Jiří VOLDÁN,                        PRAHA 8

Larger type than prefered, well defined markings, nice head and eyes, nice outline, but drops slightly at croup, good front and shoulders, happy and outgoing temp., very weak in hind movement, lacks drive, front movement needs to tighten.

Větší typ než je preferováno, dobře definované znaky, hezká hlava a oko, hezké vnější linie, avšak lehce spáditější záď, dobrá přední fronta a ramena, veselý a přátelský temperament, velmi slabý v pohybu vzadu, chybí akce, pohyb vpředu potřebuje zpevnit.

52 PSI          BH  tř. VÍTĚZŮ        CRANE Naše radost V3

Nar.: 2.8.2014  CMKU/CKC 14047/14/ O:                                                                PICCOLO MONTY z Usedlosti Újezdec      M:     CHEROKEE GLORY Silver Capricorn

Majitel:    Petra ZVAROVÁ,                        PŘEZLETICE

A larger type than prefered, well defined markings, nice rich chestnut colouring, good reach of neck, nice head with dark eyes, good topline, drops slightly at croup, coat in good condition, moving okay in front but close behind, proud of his tail on the day.

Větší typ než preferováno, dobře definované znaky, hezky sytě oříšková barva, dobrá délka krku, hezká hlava s tmavým okem, dobrá horní linie, lehce spáditější záď, srst v dobré kondici, pohybuje se o.k. Vpředu, ale úzce vzadu, dnes pyšný na svůj ocas.

53 PSI          BH  tř. VÍTĚZŮ        JUMPING JACK FLASH Chilli koliba V1, CAC, VB

Nar.:29.4.2017 CMKU/CKC 15558-17/ O:                                                                Charalier DRESS TO THE NINES FOR CHARLES       M:     DELICATESSA Chilli Koliba

Majitel:    Hana ŠAŠKOVÁ,                        JEVÍČKO

Nice type, super temperament, happy and outgoing, good overall proportions and construction, good front and rear, masc. head, nice eyes, nice silky coat, very nice carriage on the move, very attentive to his handler, moves positively and soundly.

Hezký typ, super temperament, veselý a společenský, dobré celkové proporce a stavba, dobrá přední fronta a záď, samčí hlava, hezké oko, hedvábná srst, velmi hezky se nese v pohybu, velmi pozorný ke svému handlerovi, pohybuje se pozitivně a harmonicky.

54 PSI          BH  tř. VÍTĚZŮ        KUBULA Prokopská hvězda V2, res. CAC

Nar.:31.3.2016 CMKU/CKC 14856/16/ O:                                                                Turretbank TRIBERRY  M:         GOYA Prokopská hvězda

Majitel:    Eva KUBÁTOVÁ,                        BORŠOV nad VLTAVOU

Very happy dog with good temperament, very nice outline, slightly larger type than prefered, coat in good condition, good head, nice expression, nice eyes, good ear fringes, nice front, nice profile, very happy on the move, moving slightgly close behind at times.

Velmi veselý pes s dobrým temperamentem, velmi hezké vnější linie, lehce větší než preferováno, srst v dobré kondici, dobrá hlava, hezký výraz, dobré ušní závěsy, hezká přední fronta, hezký profil, velmi veselý v pohybu, občas v pohybu vzadu užší.

55 PSI          BH  tř. VÍTĚZŮ        WINSOME MR HANDSOME Azalea XXX

Nar.:31.5.2015 PKR.IX-70605           O:                                                                Brookhaven BELIEVE IT OR NOT M:         PALOMA BLANCA Azalea

Majitel:    Malgorzata JUSZCZYK,                 PL, KATOWICE

Nenastoupil

56 PSI          BH  tř. VETERÁNŮ   BALTAZAR Azgard V1

Nar.: 5.9.2018  PKR-IX-57477          O:                                                                Bonitos Companeros CORETTE RUM        M:         LILLY OF THE VALLEY Azgard

Majitel:    Slawomir SLAWINSKI,                  PL, SWIDNIK

Good overall construction, nice outline, masculine head with dark eyes, well laid back shoulders, long ear fringes, very nice on the stand, not really driving from behind on the day, good in front movement, in good condition for his age.

Celkově dobrá stavba, hezké vnější linie, samčí hlava s tmavým okem, dobře uložené lopatky, dlouhé ušní závěsy, velmi hezký v postoji, dnes ne zcela s akcí vzadu, dobrý v pohybu vpředu, v dobré kondici na jeho věk.

57 PSI          RU  tř. ŠTĚŇAT       ASHTON My Pure Joy N2

Nar.:29.4.2018 CMKU/CKC 16039/18  O:                                                                HAKER Zlodziejska Zgraja        M:         JENIFFER HOPE z Vyhonkovce

Majitel:    Milan ŠICNER,                             TÁBOR

Ruby nice colour, quite strong in head for age, overall construction good front, long in hock, larger in type than prefered, nice eyes, really needs to learn to move without pulling, very difficult to asses movement.

Ruby hezké barvy, docela silný v hlavě na svůj věk, celkově dobrá stavba vpředu, dlouhý v hleznech, větší v typu než preferováno, hezké oko, opravdu se potřebuje naučit pohybovat se bez tahání, velmi obtížné hodnotit pohyb.

58 PSI          RU  tř. ŠTĚŇAT       BRIAN CORI Sweetheart from Lenti VN1

Nar.:29.5.2018 CMKU/CKC 16105/18  O:                                                                ELLECK ELI Biely démon           M:         CÁCORKA Kopidlenský kavalír

Majitel:    Jiřina RAŠKOVÁ,                        KOPŘIVNICE

Happy outgoing puppy with good temperament, nice on the stand, with good front and rear construction, slightly long in hock, muzzle needs to fill, very smart on the move, although needs to tighten up in movement, nice outline, stands well.

Veselé společenské štěně s dobrým temperamentem, hezký v postoji, s dobrou stavbou vpředu i vzadu, lehce delší v hleznech, čenichová partie potřebuje vyplnit, velmi elegantní v pohybu, přesto potřebuje zpevnit, hezké vnější linie, stojí dobře.

59 PSI          RU  tř. DOROSTU    BARNEY SHADOW Mi-Ja-Kra N1

Nar.:18.2.2018 CMKU/CKC 15872/18  O:                                                                ILLIAM SHAKESPEARE Bonimo   M:         ABBY BENNETT Jollynea’s

Majitel:    Jolana BALIHAROVÁ,                   PRAHA 8

Nice overall proportions, good shoulders, slightly long in hock, nice rich colour, good head and eyes, drops slightly at croup, nice reach of neck, movement at the moment is loose, moving very close behind, front movement is better, needs to mature.

Hezké celkové proporce, dobrá ramena, lehce delší v hleznech, hezky sytá barva, dobrá hlava a oko, lehce spáditější záď, hezká délka krku, pohyb je momentálně volný, pohybuje se úzce vzadu, pohyb vpředu je lepší, potřebuje dospět.

60 PSI          RU  tř. DOROSTU    BOTISEN z Jezerního království N2

Nar.:26.3.2018 CMKU/CKC 15941/18  O:                                                                Melrose SMARTY       M:         HELGA MAY z Jezerního království

Majitel:    Jana BUDKOVÁ,                         ČELÁKOVICE

Happy and outgoing temperament, head needs to fill at muzzle, nice eyes, good topline, good front construction, slightly long in hock, front movement is okay, but rear movement is very weak and needs to tighten, nice on the stand, but needs to mature.

Veselý a společenský temperament, hlava potřebuje vyplnit v čenichové partii, hezké oko, dobrá horní linie, dobrá stavba vpředu, lehce delší v hleznech, pohyb vpředu je o.k. Ale pohyb vzadu je velmi slabý a potřebuje zpevnit, hezký v postoji, ale potřebuje dospět.

61 PSI          RU  tř. DOROSTU    CEASAR ze Starého dvora N3

Nar.: 6.3.2018  CMKU/CKC 15893/18  O:                                                                ALEXIUS Černý turmalín           M:         WALLEY NINI Biely démon

Majitel:    Pavla BURIÁNOVÁ,                      PLZEŇ

Larger type than prefered, happy outgoing temperament, nice eyes, needs to fill in muzzle, would prefer stronger shoulders, shorter hocks, topline drops slightly at croup, movement is very loose, need to tighten, needs to mature.

Větší typ než preferováno, veselý společenský temperament, hezké oko, potřebuje vyplnit v čenichové partii, preferoval bych silnější ramena, kratší hlezna, horní linie poněku spáditější v zádi, pohyb je velmi volný, potřebuje zpevnit, potřebuje dospět.

62 PSI          RU  tř. MEZITŘÍDA    IOS Bonimo D

Nar.:10.11.2016CMKU/CKC 15218/16  O:                                                                HUBERT Prokopská hvězda       M:         QUARISSA Bonimo

Majitel:    Dana MATERNOVÁ,                     PRAHA 4

Very happy and outgoing temperament, handler struggles to get him to show, nice overall proportions, good rich colour, nice head and eyes, correct bite, good shoulders, good hind angulation, a little long in hock, very difficult to asses movement because of pulling, needs to settle down and learn to show himmslef correctly.

Velmi veselý a společenský temperament, handler má potíže, aby ho přesvědčil předvádět se, hezké celkové proporce, dobře sytá barva, hezká hlava a oko, správný skus, dobrá ramena, dobré úhlení vzadu, trochu delší v hleznech, velmi obtížné hodnotit pobyb kvůli táhnutí, potřebuje se zklidnit a naučit se správně se předvádět.

63 PSI          RU  tř. MEZITŘÍDA    MAVERICK ROYAUME des Cavaliers Valaisans V1, CAC

Nar.: 7.1.2017  CMKU/CKC 15467-17/ O:                                                                IMPULSE du Jardin Claire          M:         I’M LADY BELLE des Cavaliers de Canine C

Majitel:    Ing. Olga ZÁLESKÁ,                     STŘEDOKLUKY

Nicely balanced dog, good overall shape, size and proportions, nice coat condition, good rich colour, correct head and eyes, nice ear fringes, good topline, nice shoulder placement, good hind angulation, perhaps a little long in hock, stood and showed well, moved freely and happily, a little close behind at times.

Hezky vyvážený pes, dobrý celkový tvar, velikost a proporce, hezká kondice srsti, dobře sytá barva, správná hlava a oko, hezké ušní závěsy, dobrá horní linie, dobře uložené lopatky, dobré úhlení vzadu, možná poněkud delší v hleznech, stál a předváděl se dobře, pohyboval se volně a vesele, občas poněkud úzce vzadu.

64 PSI          RU  tř. OTEVŘENÁ   HORATIO CANE Charles Garden V2, res. CAC

Nar.:26.8.2016 CMKU/CKC 15046/16/ O:                                                                FARANEL Prokopská hvězda     M:         AISCHA GINETT z Usedlosti Újezdec

Majitel:    Bc. Lucie MELICHAROVÁ,              MILÍN

Nice masc. head, good dark eyes, correct bite, long ear fringes, nice outline, well laid back shoulders, good topline, a little long in hock, good rear angulation, would prefer to see him more animated on the stand, moves freely, but a little bit close behind today.

Hezky samčí hlava, dobré tmavé oko, správný skus, dlouhé ušní závěsy, hezké vnější linie, dobře uložené lopatky, dobrá horní linie, poněkud delší v hleznech, dobré úhlení vzadu, preferovala bych ho vidět živějšího v postoji, pohybuje se volně, ale dnes poněkud úže vzadu.

65 PSI          RU  tř. OTEVŘENÁ   JIMRAM ROMEO Gardyth VD3

Nar.:27.1.2016 CMKU/CKC 14831/16/ O:                                                                GIUSEPPE VERDI Gardyth         M:         BEATRIX VAN ORANJE Gardyth

Majitel:    Ing. Jiří BUREŠ,                           PRAHA 4

A stronger type than prefered, nice masc. head, good eyes, good ears, well positioned shoulders, good condition, slightly long in hock, moved happily and confidently, good in front movement but a little loose in rear movement at times, was proud of his tail on the day.

Statnější typ než preferováno, hezky samčí hlava, dobré oko, dobrě ucho, dobře uložené lopatky, dobrá kondice, lehce delší v hleznech, pohybuje se vesele a sebevědomě, ale občas poněkud volněji vzadu, dnes byl pyšný na svůj ocas.

66 PSI          RU  tř. OTEVŘENÁ   KAI LEE z Dvorů Stanislavic XXX

Nar.: 7.3.2015  CMKU/CKC 14304/15/ O:                                                                Helandros BRANDON LEE         M:         EMMA RUTH z Dvorů Stanislavic

Majitel:    Jindra DIBLÍKOVÁ,                       VODŇANY

Nenastoupil

67 PSI          RU  tř. OTEVŘENÁ   Lagiva BACK IN STYLE V1, CAC

Nar.: 1.2.2017  CMKU/CKC 15499-17/ O:                                                                Homesweet’s XTREME HEARTBREAKER   M:         ELAYNA STAR Lagiva

Majitel:    Vladimíra JALŮVKOVÁ,                MNÍŠEK pod BRDY

Happy outgoing temperament, shown in very nice condition, very smart on the stand, good reach of neck, nice head and eyes, good front and shoulders, good angulation, loses his topline on the move, moves smartly and confidently, at one with his handler.

Veselý společenský temperament, předveden ve velmi hezké kondici, velmi elegantní v postoji, dobrá délka krku, hezká hlava a oko, dobrá přední linie a ramena, dobré úhlení, nedrží horní linii v pohybu, pohybuje se elegantně a sebevědomě, jako jeden se svým handlerem.

68 PSI          RU  tř. VÍTĚZŮ        BASTIEN Gold Wiktoris V1, CAC, VB

Nar.:21.9.2013 CMKU/CKC 13539/13/ O:                                                                Volney BONANZA      M:         LAISY GOLD Fraking

Majitel:    Martina BARNÁŠOVÁ,                  DOMAŽLICE

Very nice shape and size, good overall type, nice head, desired eyes, good expression, nice ear fringes, good coat condition, very nice front, good shoulders, nice hind angulation, good hocks, good reach of neck, very nice in outline, moving soundl front and rear, happily and confidently.

Velmi hezký tvar a velikost, dobrý celkový typ, hezká hlava, žádoucí oko, dobrý výraz, hezké ušní závěsy, dobrá kondice srsti, velmi hezká přední fronta dobrá ramena, hezké úhlení vzadu, dobrá hlezna, dobrá délka krku, velmi hezké vnější linie, pohybuje se harmonicky vpředu i vzadu, vesele a sebevědomě.

69 PSI          RU  tř. VÍTĚZŮ        WILLIAM SHAKESPEARE Bonimo V2, res. CAC

Nar.: 2.10.2013 CMKU/CKC 13571/13/ O:                                                                Volney BONANZA      M:         ORIENTAL NIGHT du Chateau Noblesse

Majitel:    Jolana BÁČOVÁ,                        BRANDÝSEK

Masc. head, nice eyes, long ear fringes, very nice coat condition, nice rich colour, good shoulders, nice front, nice outline, good reach of neck, good tail carriage, good angulation, moved positively, but a little closely behind, good in front movement.

Samčí hlava, hezké oko, dlouhé ušní závěsy, velmi hezká kondice srsti, hezky sytá barva, dobrá ramena, hezké vnější linie, dobrá délka krku, dobře nesený ocas, dobré úhlení, pohyboval se pozitivně, avšak poněku úzce vzadu, dobře vpředu.

70 PSI          RU  tř. VETERÁNŮ   Bonitos Companeros YES WE CAN RED V1, NPV, BOV

Nar.: 2.7.2010  CMKU/CKC 11991-10/ O:                                                                Bonitos Companeros HALLI GALLI          M:     Rattlebridge MINIATUR ROSE

Majitel:    Hana ŠAŠKOVÁ,                        JEVÍČKO

A very stylish veteran for his age, good overall proportions, good shoulders, nice front, good hind constr., nice topline, nice masc. head, good eyes, nice ear fringes, good reach of neck, very nicely balanced on the move, moving very nicely in front, but a little close behind, attentive to handler.

Velmi elegantní veterán na svůj věk, dobré celkové proporce, dobrá ramena, hezká přední fronta, dobrá stavba vzadu, hezká horní linie, hezky samčí hlava, dobré oko, hezké ušní závěsy, dobrá délka krku, velmi hezky harmonický v pohybu, pohybuje se velmi hezky vpředu, ale trochu úzce vzadu, pozorný k handlerovi.

71 PSI          TR  tř. DOROSTU    ATHOS Bohemia Cavalier N3

Nar.: 5.4.2018  CMKU/CKC 15969/18  O:                                                                CHAPLIN Prokopská hvězda      M:         QVIEN ANIE z Jezerního království

Majitel:    Vendula SOUKUPOVÁ,                 PRAHA 4

Happy and very playfull, good overall proportions, nice eyes, needs to fill in muzzle, good front and shoulders, topline drops a little at the croup, a little long in hock, needs to learn to settle, movement at the moment is very erratic, difficult to asses.

Veselý a velmi hravý, dobré celkové proporce, hezké oko, potřebuje vyplnit čenichovou partii, dobrá přední fronta a ramena, horní linie trochu spadá v zádi, trochu delší v hleznech, potřebuje se naučit zklidnit, pohyb je momentálně velmi kolísavý, těžko posoudit.

72 PSI          TR  tř. DOROSTU    BREEZER ze Starého dvora VN1

Nar.: 1.3.2018  CMKU/CKC 15889/18  O:                                                                MASTERPIECE Elensis-The Royal Choice   M:     FATAMORGANA Magic Noblesse

Majitel:    Vladimíra JALŮVKOVÁ,                MNÍŠEK pod BRDY

Good overall shape and proportions, good front, a little long in hock, nice rich tan markings, good dark eyes, topline drops a little at croup, needs to fill in muzzle, happy and playfull on the move, but rear movement is a little loose at the moment and needs to tighten.

Dobrý celkový tvar a proporce, dobrá přední fronta, trochu delší v hleznech, hezky syté tan znakování, dobře tmavé oko, horní linie trochu spadá v zádi, potřebuje vyplnit čenichovou partii, veselý a hravý v pohybu, ale pohyb vzadu je momentálně trochu volný a potřebuje zpevnit.

73 PSI          TR  tř. DOROSTU    THORN Zlodziejska Zgraja N2

Nar.:10.4.2018 PKR.IX-81440           O:                                                                Gayhalo BLACKJACK  M:         GINGER Sylena

Majitel:    HSM KORKUS,                           PL, KATOWICE

Good overall shape and size, good front, nice shoulders, good hind angulation, a little long in hock, topline drops of slightly at the croup, good reach of neck, head really needs to fill out, nice eyes, ears are set too low which spoils the overall picture, very confident on the move, moving well in front, a little loose behind.

Dobrý celkový tvar a velikost, dobrá přední fronta, hezká ramena, dobré úhlení vzadu, poněkud delší v hleznech, horní linie trochu spadá v zádi, dobrá délka krku, hlava opravdu potřebuje vyplnit, hezké oko, ucho je nasazeno příliš nízko, což kazí celkový dojem, velmi sebevědomý v pohybu, pohybuje se dobře vpředu, poněkud volně vzadu.

74 PSI          TR  tř. MLADÝCH    BOCCACIO Bonnie Fable V2

Nar.:29.11.2017CMKU/CKC 16103-18/O: FERDYNAND Kosmaty Dzszek                           M: AMETIS Cara Bonita

Majitel:    Radka ROKYTOVÁ,                     KOPŘIVNICE

Very nicely broken TR, good front, nice hind angulation, drops slightly at croup, good reach of neck, needs to fill and soften in muzzle, nice eyes, would prefer darker tan highlights, moved generally well, but a little loose behind at times, nice coat in condition, needs to mature.

Tricolor s velmi hezky oddělenými znaky, dobá přední fronta, hezké úhlení vzadu, lehce spáditější záď, dobrá délka krku, potřebuje vyplnit a zjemnit v čenichové partii, hezké oko, preferovala bych tmavší tan znakování, pohybuje se vcelku dobře, ale občas poněkud volně vzadu, hezká srst v kondici, potřebuje dospět.

75 PSI          TR  tř. MLADÝCH    YANKEE DOODLE Silver Capricorn V1, CAJC

Nar.: 5.1.2018  CMKU/CKC 15788/18  O:                                                                BRUNO BANANI vom Welfenhof M:         OKLAHOMA ADO ANNIE Silver Capricorn

Majitel:    JUDr. Ivana JANDOVÁ,                 VINAŘICE

Very smart TR of correct size and type, very nice in outline, good reach of neck, nice dark eyes, would like to see more fill in muzzle ,good front, very nice hind quarters, well angulated with short hocks, shown in very nice coat condition, moved positively and soundly, at one with his handler.

Velmi elegantní tricolor dobré velikkosti a typu, velmi hezké vnější linie, dobrá délka krku, hezky tmavé oko, ráda bych viděla vyplněněnší čenichovou partii, dobrá přední fronta, velmi hezké PK, dobře zaúhlené s krátkými hlezny, předveden ve velmi dobré kondici srsti, pohyboval se pozitivně a harmonicky, jako jeden se svým handlerem.

76 PSI          TR  tř. MEZITŘÍDA    DENPASAR Valachian Beauty V1, CAC

Nar.: 9.11.2016 CMKU/CKC 15270/16/ O:                                                                LAMBERT Love Me     M:         GIVENCHY Moravia Eden

Majitel:    Libuše KRISTOVÁ,                      KUNOVICE

Very stylish TR, showed ibeautiful lovely masc. head, large dark eyes framed by long silky ears, very nice rich tan highlights, good shoulders, nice front, nice hind quarters with good angulation, very nice in outline, lovely profile on the move, moved soundly and positively good.

Velmi elegantní tricolor, ukazuje krásnou, půvabnáou samčí hlavu, velké tmavé oko orámované dlouhýma hedvábnýma ušima, velmi hezky syté tan znakování, dobrá ramena, hezká přední fronta, hezké PK s dobrým úhlením, velmi hezké vnější linie, půvabný profil v pohybu, pohyboval se harmonicky a dobře pozitivně.

77 PSI          TR  tř. MEZITŘÍDA    ELROY PRIMA Petulenka VD2

Nar.: 6.12.2016 CMKU/CKC 15241/16  O:                                                                JOE BLACK Spanilá věž           M:         VIOLETA TERNO z Kamilkové zahrady

Majitel:    Kateřina TÁBORSKÁ,                   PRAHA 5

Well broken TR, good overall type, good front and shoulders, would prefer shorter hocks, topline drops at croup slightly, nice dark eyes, would prefer softer expression, hind movement is a littlebit weak, needs to tighten, moving a little loose in front at times.

Tricolor s dobře odělenými znaky, dobrý celkový typ, dobrá přední fronta a ramena, preferovala bych kratší hlezna, horní linie lehce spadá v zádi, hezky tmavé oko, preferoval bych jemnější výraz, pohyb vzadu je poněkud slabší, potřebuje zpevnit, občas se pohybuje trochu volně vpředu.

78 PSI          TR  tř. OTEVŘENÁ   HUGO QUATRO z Kamilkové zahrady VD3

Nar.:15.5.2015 CMKU/CKC 14408/15  O:                                                                PHOENIX TERNO z Kamilkové zahrady      M:         COLETE GOLD od Zlatého Roxe

Majitel:    Denisa JIROUTOVÁ,                     PRAHA 9

Nice size, good overall proportions, profused coat (slightly wavy), shows a little white in eye which spoils expression, nice rich tan markings, good front and rear construction, drove very well behind and moved freely, might need to get fitter, loose a little weight, carrying his tail high on the day.

Hezká velikost, dobré celkové proporce, hojná srst (lehce zvlněná), oko ukazuje trochu bělma, což kazí výraz, hezky syté tan znakování, dobrá stavba vpředu i vzadu, velmi dobrá akce zadních končetin a volný pohyb, mohl by být v lepší kondici, trochu zhubnout, dnes nese ocas vysoko.

79 PSI          TR  tř. OTEVŘENÁ   INDY z Částkova D

Nar.:18.5.2014 CMKU/CKC 13872/14  O:                                                                ARNY z Andulčiny školky         M:         LINDA KARIN z Usedlosti Újezdec

Majitel:    Jana KOLIHOVÁ,                        PŘIMDA

Nice head and eyes, good front construction, a little long in hock and hind quarters, nice tan markings, coat is not really in show condition as it is wavy, unsure of himself on the table, moving very close behind, front movement okay, needs to learn to settle and show himself.

Hezká hlava a oko, dobrá stavba vpředu, poněkud delší v hleznech a zadních partiích, hezké tan znakování, srst není zrovna ve výstavní kondici protože je vlnitá, nejistý na stole, pohybuje se velmi úzce vzadu, pohyb vpředu o.k., potřebuje se naučit zklidnit a předvádět se.

80 PSI          TR  tř. OTEVŘENÁ   UNION JACK Silver Capricorn VD2

Nar.:11.6.2017 CMKU/CKC 15473/17  O:                                                                Loranka’s KING OF POP           M:         MONTANA HANNAH Silver Capricorn

Majitel:    JUDr. Ivana JANDOVÁ,                 VINAŘICE

A larger type than prefered, coat not really in show condition, good front and shoulders, nice reach of neck, destinctive markings, would prefer softer expression, long in hock, moving closely behind on the day, front movement okay, would like to see more animation.

Větší typ než preferováno, srst není zrovna ve výstavní kondici, dobrá přední fronta a lopatky, hezká délka krku, charakteristické znakování, preferovala bych jemnější výraz, dlouhý v hleznech, pohybuje se dnes úzce vzadu, pohyb vpředu o.k., ráda bych viděla více čilosti.

81 PSI          TR  tř. OTEVŘENÁ   WIMBLEDON STRAWBERRY Silver Capricorn V1, CAC

Nar.: 1.7.2017  CMKU/CKC 15512/17  O:                                                                BRUNO BANANI vom Welfenhof M:         OKLAHOMA ADO ANNIE Silver Capricorn

Majitel:    JUDr. Ivana JANDOVÁ,                 VINAŘICE

Nice masc. head, lovely dark eyes, correct overall proportions, nice ear fringes, well broken markings, good coat condition, nice front, drops slightly in top line at the croup, very happy on the stand, moved positively and generally soundly, very attentive to his handler.

Hezky samčí hlava, půvabné tmavé oko, správné celkové proporce, hezké ušní závěsy, dobře oddělené znaky, dobrá kondice srsti, hezká přední fronta, horní linie poněkud spadá k zádi, velmi veselý v postoji, pohybuje se pozitivně a celkově harmonicky, velmi pozorný ke svému handlerovi.

82 PSI          TR  tř. VÍTĚZŮ        BRUCE Royal shine XXX

Nar.:27.8.2014 CMKU/CKC 14058/14  O:                                                                Pascavale VALENTINO            M:         FRANCIS CHERI Zbirožské podzámčí

Majitel:    Marcela DUŠKOVÁ,                     PŘÍBRAM

Nenastoupil

83 PSI          TR  tř. VÍTĚZŮ        CALLEGAN ROYAUME des Cavaliers Valaisans V4

Nar.:11.4.2015 CMKU/CKC 14535-15/ O:                                                                IT’S ME FOR EVER du Bois de Villiers       M:         LEYLA ROYAUME des Cavaliers Valaisans

Majitel:    Ing. Olga ZÁLESKÁ,                     STŘEDOKLUKY

Larger type than prefered, good overall construction, nice proportions, good front, good hind, nice outline, in full coat, mature head, nice dark eyes, good ear fringes, happy on stand, moved generally freely, attentive to his handler generally.

Větší typ než preferováno, dobrá celková stavba, hezké proporce, dobrý vpředu, dobrý vzadu, hezké vnější linie, v plné srsti, vyspělá hlava, hezky tmavé oko, dobré ušní závěsy, veselý v postoji, pohybuje se celkově volně, celkově pozorný ke svému handlerovi.

84 PSI          TR  tř. VÍTĚZŮ        CHAPLIN Prokopská hvězda V1, CAC, VB, KV, BOS

Nar.: 9.3.2015  CMKU/CKC 14273/15/ O:                                                                Stonepit MAKE IT HAPPEN         M:         GOYA Prokopská hvězda

Majitel:    Hana NOVÁKOVÁ,                      PRAHA 5

Very nicely proportioned TR of good type, shape and size, good front and shoulders, nice hind quarters, good topline, lovely reach of neck, nice head, dark eyes, good expression, nice ear fringes, good coat in condition, very attentive to his handler, presented in a very nice picture on the move, happy and outgoing, movinng a little close behind at times, overall a nice type.

Tricolor velmi hezkých proporcí a dobrého typu, tvaru a velikosti, dobrá přední fronta a ramena, hezké PK, dobrá horní linie, půvabná délka krku, hezká hlava, tmavé oko, dobrý výraz, hezké ušní závěsy, dobrá srst v kondici, velmi pozorný ke svému handlerovi, vzbuzuje velmi hezký dojem v pohybu, veselý a společenský, pohybuje se občas poněkud úzce vzadu, celkově hezký typ.

85 PSI          TR  tř. VÍTĚZŮ        MY DEAR MACHO Elensis-The Royal Choice V

Nar.: 7.11.2015 CMKU/CKC 14812-16/ O:                                                                Angel’s Pride KASANOVA        M:         CHANTÉ z Vrchu králů

Majitel:    Iveta LOUDOVÁ,                         PCHERY

Larger type than prefered, very nice outline, good front and shoulders, good angulation, slightly long in hock, nice dark eyes, rich tan markings, would prefer a little more fill in muzzle for softer expresson, very happy on the stand, moved freely, a little close behind.

Větší typ než preferováno, velmi hezké vnější linie, dobrá přední fronta a ramena, dobré úhlení, lehce delší v hleznech, hezky tmavé oko, syté tan znakování, preferovala bych vyplněnější čenichovou partii pro jemnější výraz, velmi veselý v postoji, pohybuje se volně, poněkud úzce vzadu.

86 PSI          TR  tř. VÍTĚZŮ        TITISIOWY KYLAR Ufna Morda V3

Nar.:17.10.2015CMKU/CKC 14713-15/O: TO JA SAM Ufna Morda                                   M: TITICA Aldaha Gold

Majitel:    Simona PATOČKOVÁ,                  PRAHA 10

Well broken TR, very nice markings, correct size and type, very happy outgoing temperament, nice head and eyes, correct dark eyes, nice tan highlights, good reach o f neck, topline dorps slightly at the croup, good front and shoulders, a little long in hock, moved very happily and positively, a little close behind.

Tricolor s dobře oddělenými znaky, správná velikost a typ, velmi veselý, společenský temperament, hezká hlava a oko, správně tmavé oko, hezké tan znakování, dobrá délka krku, horní linie lehce padá v zádi, dobrá přední fronta a ramena, poněkud delší v hleznech, pohybuje se velmi vesele a pozitivně, poněkud úzce vzadu.

87 PSI          TR  tř. VÍTĚZŮ        YANKEE TERNO z Kamilkové zahrady V2, res. CAC

Nar.:15.12.2012CMKU/CKC 13115/12/O: FLOREN od Ptačí skály                                     M: FIONA TERNO z Kamilkové zahrady

Majitel:    Rudolf a Dana MACKOVI,               SUCHÁ

Good size and shape, nice overall proportions, good front and shoulders, nice dark eyes, good expression, long ear fringes, shows a little white in one eye which spoils expression, moved very happily and positively, nice coat condition.

Dobrá velikost a tvar, hezké celkové proporce, dobrá přední fronta a ramena, hezky tmavé oko, dobrý výraz, dlouhé ušní závěsy, ukazuje v jednom oku trochu bělma, což ruší výraz, pohyboval se velmi vesele a pozitivně, hezká kondice srsti.

88 FENY       BT  tř. DOROSTU    BEYLIS z Jezerního království VN1

Nar.:26.3.2018 CMKU/CKC 15942/18  O:                                                                Melrose SMARTY       M:         HELGA MAY z Jezerního království

Majitel:    Věra REJFKOVÁ,                        HEŘMANŮV MĚSTEC

Very femimine, BT, correct size, substance, lovely rich tan markings, dark eyes, would prefare more fill in muzzle, enough

neck, leveled topline, well angulated rear, lovely temperament, very promising.

Velmi femininí, BT, správné velikosti, substance, půvabně syté tan znakování, tmavé oko, preferovala bych více vyplněnou čenichovou partii, dostatěčný krk, rovná horní linie, dobré úhlení vzadu, půvabný temperament, velmi nadějná.

89 FENY       BT  tř. DOROSTU    GRÉTA z Lískových oříšků XXX

Nar.:25.3.2018 CMKU/CKC 15965/18  O:                                                                ALEXIUS Černý turmalín           M:         FELICIA z Lískových oříšků

Majitel:    Eva SÝKOROVÁ,                        ŽAMBERK

Nenastoupila

90 FENY       BT  tř. MLADÝCH    ABBA ADÉLKA z Usedlosti Újezdec V1, CAJC

Nar.:24.6.2017 CMKU/CKC 15494/17  O:                                                                ANTHONY VIGO z Usedlosti Újezdec       M:         ADÉLKA GINETT z Usedlosti Újezdec

Majitel:    Jindra DIBLÍKOVÁ,                       VODŇANY

Attractive BT of correct size, very typical, attractive head, sore eye today, her tan could be a little richer, enough neck, good shoulders, substance plenty, moved a little close behind, lovely gentle temperament.

Atraktivní BT správné velikosti, velmi typický, atraktivní hlava, dnes podrážděné oko, její pálení by mohlo být sytější, dostatečný krk, dobrá ramena, hodně substance, pohybuje se lehce úzce vzadu, půvabný jemný temperament.

91 FENY       BT  tř. MLADÝCH    JACKIE LADY Zlatý kavalír V2

Nar.:14.12.2017CMKU/CKC 15760/17  O:                                                                YARIS du Chateau Noblesse     M:         DASHA z Lískových oříšků

Majitel:    Michaela MAŠTALÍŘOVÁ,              ŠTOKY

Rich tan markings, attractive head, showing good coat and condition, well enough angulated throughout, moved and showed well, but just a sign is too big, excellent temperament.

Syté tan znakování, atraktivní hlava, vykazuje dobrou srst a kondici, dostatečně dobře úhlená všude, pohyboval a předváděl se dobře, jen je trochu příliš velký, výborný temperament.

92 FENY       BT  tř. MEZITŘÍDA    AGILA ADÉLKA z Usedlosti Újezdec VD4

Nar.:24.6.2017 CMKU/CKC 15495/17  O:                                                                ANTHONY VIGO z Usedlosti Újezdec       M:         ADÉLKA GINETT z Usedlosti Újezdec

Majitel:    Jaroslav LINHART,                       HAVLÍČKŮV BROD

Good size, pretty face, just enough coat, altought ears are rather framed, tan could be a richer colour, very aprehensive, needs more ringtraining, her position could be improved.

Dobrá velikost, hezká tvář, právě dostatečná srst, avšak ucho je dosti orámováno, pálení by mohlo být sytější, velmi znepokojená, potřebuje více tréningu v kruhu, její pozice se může zlepšit.

93 FENY       BT  tř. MEZITŘÍDA    BEATRIX AURI z Panství Lomnice V3

Nar.:18.1.2017 CMKU/CKC 15309/17  O:                                                                A-RUBENS Rubínový květ         M:         RORRY z Panství Lomnice

Majitel:    Monika HEČOVÁ,                        TIŠNOV

Pretty, feminine, BT, with rich tan markings, huge lustrous dark eyes, well comfored front, rather straight and stifle, moved and showed very well, correct size, excellent temperament.

Hezká, femininí BT se sytým tan znakování, orovské lesklé tmavé oko, dobře rozložitá přední fronta, poměrně rovná a potlačená, pohybuje se a předvádí se velmi dobře, správná velikost, výborný temperament.

94 FENY       BT  tř. MEZITŘÍDA    ENYA FOON Charmander XXX

Nar.:26.4.2017 CMKU/CKC 15391/17  O:                                                                Melrose SMARTY       M:         OLIVIE FOON Charmander

Majitel:    Lenka SLÁDKOVÁ,                      BRNO

Nenastoupila

95 FENY       BT  tř. MEZITŘÍDA    FRANCESKA FOON Charmander V1, CAC

Nar.:26.4.2017 CMKU/CKC 15393/17  O:                                                                Melrose SMARTY       M:         ULMA FOON Charmander

Majitel:    Dana VYKOUKALOVÁ,                 VYSOKÉ MÝTO

Pretty, feminine, BT, with rich tan markings, good dark eyes and soft, good neck and shoulders, leveled topline, moved a little close behind, excellent temperament, would like a little more fill in muzzle, moved and showed well.

Hezká femininí BT se sytými tříslovými znaky, dobré tmavé oko a jemná, dobrý krk a ramena, rovná horní linie, pohybuje se poněkud úzce vzadu, výborný temperament, líbila by se mi více vyplněná čenichová partie, pohybovala a předváděla se dobře.

96 FENY       BT  tř. MEZITŘÍDA    JULIETTA Believe in Destiny V2, res. CAC

Nar.:11.2.2017 PKR.IX-77035           O:                                                                Bonitos Companeros BELLINI     M:         DAKOTA Believe in Destiny

Majitel:    Aneta DAWLEWICZ,                     PL, SMOLEC

Up to size BT, excellent conformation, good rich neck, well laid back shoulders, leveled topline, well angulated rear, moved briefly showing her attributes, good flat skull but head was a little masculine for my taste, showed in excellent coat and condition.

BT na hranici velikosti, výborná stavba, dobrá délka krku, dobře uložené lopatky, rovná horní linie, dobré úhlení vzadu, pohybovala se krátce předvádějící své rysy, dobrá plochá lebka, avšak hlava je na můj vkus trochu samčí, předvedena ve výborné srsti a kondici.

97 FENY       BT  tř. OTEVŘENÁ   ABBY BENNETT Jollynea’s VD4

Nar.:29.1.2013 CMKU/CKC 13166/13/ O:                                                                ENRICO BLACK z Dvorů Stanislavic         M:         NEMÉNIE z Panství Lomnice

Majitel:    Pavlína LAVIČKOVÁ,                    PRAHA 10

Up to size BT, wouldnt cooperate today, nice dark eyes, attractive head, well furnished, good conformation, very apprehensive.

BT na hranici velikkosti, dnes nespolupracuje, hezky tmavé oko, atraktivní hlava, dobře vybavená, dobře vyhovující, velmi bystrá.

98 FENY       BT  tř. OTEVŘENÁ   ASHLEY BELLA Mi-Ja-Kra VD3

Nar.:11.8.2016 CMKU/CKC 15028/16  O:                                                                PICCOLO MONTY z Usedlosti Újezdec      M:         ABBY BENNETT Jollynea’s

Majitel:    Kateřina ŠEVČÍKOVÁ,                  BUŠTĚHRAD

Smaller anf feminine BT, correct size and substance, pretty enough, with large dark eyes but spoiled by apprehension, coat today not showed in good condition, but this can be improved.

Menší a femininnější BT, správná velikost a substance, docela dost, s velkým tmavým okem, které však kazí strach, osrstění dnes však v nedobré kondici, ale to se dá zlepšit.

99 FENY       BT  tř. OTEVŘENÁ   MISSOURI Santana Gwellian V2, res. CAC

Nar.:28.8.2016 CMKU/CKC 15035/16  O:                                                                CHAPLIN Prokopská hvězda      M:         CORVETTE LA BORGHINI von Starburg

Majitel:    Jan a Jitka ŠVÉDÍKOVI,                 NOVÁ PAKA

Attractive BT, of excellent substance and bone, attractive head with huge lustrous dark eyes, a little short in foreface, which means her dentition is just correct and no more, in good coat and condition altough lack in a tail feathers.

Atraktivní BT, výborné substance a kostry, atraktivní hlava s obrovskýma lesklýma očima, trochu kratší čenichová partie, což způsobuje, že její chrup je skoro správný, ale ne více, v dobé srsti a kondici ačkoliv chybí osrstění na ocase.

100 FENY       BT  tř. OTEVŘENÁ   ZAZU Flowers City V1, CAC

Nar.: 7.2.2016  CMKU/CKC 14803/16/ O:                                                                Laciervá’s IM STILL IN LOVE      M:         TROYA Flowers City

Majitel:    Zuzana GLADIŠOVÁ,                   STAŘÍČ

Glossy black and tan (colour), excellent size, with enough bone, very pretty haired, with dark eyes, tan is a little sooty, good neck and shoulders, leveled topline, well angulated rear, would like more feathering in the back end, moved and showed well.

Lesklá BT (barva), výborná velikost, s dostatečnou kostrou, velmi pěkně osrstěna, s tmavým okem, pálení je trochu prokvetlé černou, dobrý krk a ramena, rovná horní linie, dobré úhlení vzadu, ráda bych více osrstění vzadu, pohybovala a předváděla se dobře.

101 FENY       BT  tř. VÍTĚZŮ        EBONY QUEEN Darling Daisy V1, CAC, VB

Nar.:27.7.2015 CMKU/CKC 14510/15/ O:                                                                EMANUEL BLACK z Dvorů Stanislavic      M:     COLETTE Darling Daisy

Majitel:    Jiřina RAŠKOVÁ,                        KOPŘIVNICE

Very glossy, little girl, excellent size and substance, very pretty haired, with large dark eyes, and rich tan markings, just enough neck, good shoulders leveled topline, could use more angulation behind, just loved her for her personality, exhuberance.

Velmi elegantní, malá hfenka, výborná velikost a substance, velmi hezky osrstěná, s obrovským tmavým okem a sytým tan znakováním, ještě dostatečný krk, dobrá ramena, rovná horní linie, mohla by mít lepší úhlení vzadu, miluji ji právě pro její pro její osobnost, nadšení.

102 FENY       BT  tř. VÍTĚZŮ        LOULOU L’AMOUR du Chateau Noblesse V2, res. CAC

Nar.: 1.5.2016  CCD-VDH 6332/16     O:                                                                Rabymar RIVER DANCER          M:         HANNAH MONTANA du Chateau Noblesse

Majitel:    G. KULINSKA-PODBIELSKÁ,           PL, LUBLIN

Up to size, Bt, showed an excellent coat condition, her long silky coat was just gleaming, very well constructed, lovely large dark eyes, rich tan markings, but would prefere more fill in the muzzle to give more femininity.

Větší BT, ve výborné kondici srsti, její dlouhá hedvábná srst se jen leskla, velmi dobře stavěná, půvabné velké tmavé oko, syté tan znakování, ale preferovala bych vyplněnější čenichovou partii, což by jí dodalo více femininity.

103 FENY       BH  tř. ŠTĚŇAT       BEÁTA Prima Kavalír VN2

Nar.:19.5.2018 CMKU/CKC 16047/18  O:                                                                CRANE Naše radost    M:         GENOMIA NESSI z Usedlosti Újezdec

Majitel:    Dita LUDVÍKOVÁ,                        PARDUBICE

Very well marked little girl of correct size, rich chestnut colour, complete with lozenge, enough neck, a little long in loin, very attentive to handler, moved and showed very well, lovely personality.

Velmi dobře znakovaná malá fenka správné velikosti, sytá kaštanová barva, doplněná korunkou,  dostatečný krk, trochu delší v  bedrech, velmi pozorná k handlerovi, pohybuje a předvádí se velmi dobře, půvabná osobnost.

104 FENY       BH  tř. ŠTĚŇAT       LOVE OF MY LIVE Canis Satelles VN1, NFŠ, nejlepší štěně

Nar.:30.5.2018 PKR.IX-81174           O:                                                                MERLIN Canis Satelles M:         Kinvaar THE LOOK OF LOVE

Majitel:    Božena GRZESIK,                       PL, WODZISLAW SLASKI

I am in love with this puppy, wonderful arched neck, well laid back shoulders, leveled topline, well angulated rear, moved and showed beautifully, dark eyes, dense pigmentation on nose, would like a little more fill in muzzle, quality coat comming throught, I forecast a very exciting future.

Zamilovala jsem se do tohoto štěněte, nádherně klenutý krk, dobře uložené lopatky, rovná horní linie, dobré úhlení vzadu, pohybuje a předvádí se krásně, tmavé oko, hutná pigmentace na nose, ráda bych o trochu více vyplněnější čenichovou partii, bude mít kvalitní srst, předpovídám jí velmi strhující budoucnost.

105 FENY       BH  tř. DOROSTU    AMANDA Bohemia Cavalier VN2

Nar.: 5.4.2018  CMKU/CKC 15970/18  O:                                                                CHAPLIN Prokopská hvězda      M:         QVIEN ANIE z Jezerního království

Majitel:    Markéta POUŠKOVÁ,                   MLADÁ BOLESLAV

Very well marked, couloured richly, BH, typical exhibitant personality, dark eyes, good dense nose pigmentation, would like a little more cushioning on muzzle, well enough constructed, a little high up the rear, at present, but this will change with growth.

Velmi dobře znakovaná, výrazně zbarvená BH, typicky výstavní osobnost, tmavé oko, dobře hutná pigmentace na nose, přála bych si více vyplněné tváře v čenichové partii, dostatečně dobře stavěná, momentálně trochu vyšší vzadu, ale to se růstem změní.

106 FENY       BH  tř. DOROSTU    ANIMAL ISABELA Stříbrná Tadarinda N

Nar.: 1.2.2018  CMKU/CKC 15836/18  O:                                                                CONOR z Malého majera          M:         IFIGENIE BONY z Usedlosti Újezdec

Majitel:    Edita SOUKUPOVÁ,                     FRÝDLANT

Richly marked BH, correct size and bone, dark eyes and good pigmentation, would prefere even marking on muzzle, well enough constructed, but needs more training and experience, good temperament.

Výrazně znakovaná BH, správná velikost a kostra, tmavé oko a pigmentace, preferovala bych znakování i na čenichové partii, dostatečně dobře stavěná, ale potřebuje více tréninku a zkušeností, dobrý temperament.

107 FENY       BH  tř. DOROSTU    ANNIE ISABELA Stříbrná Tamarinda N4

Nar.: 1.2.2018  CMKU/CKC 15837/18  O:                                                                CONOR z Malého majera          M:         IFIGENIE BONY z Usedlosti Újezdec

Majitel:    Renáta RIEGERTOVÁ,                   PRAHA 3

Well marked BH, with dark eyes, feminine expression, good size, and outline, exhibitant personality, difficult to assess her movement as she needs more ringtraining, and her presentation could be better, these can both be improved on.

Dobře znakovaná BH, s tmavým okem, samiččím výrazem, dobrá velikost a vnější linie, výstavní osobnost, je složité zhodnotit pohyb, protože potřebuje více tréninku v kruhu a její prezentace by mohla být lepší, obojí toto se může zlepšit.

108 FENY       BH  tř. DOROSTU    EMMA Redstone Cavalier VN3

Nar.: 1.2.2018  CMKU/CKC 16114-18/ O:                                                                MASTERPLECE Elensis-The Royal Choice  M:     ELEKTRA Chilli koliba

Majitel:    Bc. Monika VADÁSOVÁ,               SEPEKOV

Such a lively character, very small and feminine, I do hope she grows some more, attractive head, dark eyes, good expression, well marked, with rich tan covering, looks well on the stand altought movement is difficult to assess.

Takový živý charakter, velmi malá a samiččí, doufám, že ještě vyroste, atraktivní hlava, tmavé oko, dobrý výraz, dobré znakování, se sytě tříslovým pokrytím, vypadá dobře v postoji, avšak pohyb je těžké posoudit.

109 FENY       BH  tř. DOROSTU    POMPADOUR FIDWOR z Císařského mlýna N

Nar.: 7.4.2018  CMKU/CKC 15934/18  O:                                                                CONOR z Malého majera          M:         UNIQA NANY z Usedlosti Újezdec

Majitel:    Ing. Čestmír MALEC,                     HORNÍ POČAPLY

Well marked BH, moved and showed well, pretty head with dark eyes, good coat comming through, she moved ok, however she is too large and too long in the neck for her age, nice temperament.

Dobře znakovaná BH, pohybovala a předváděla se dobře, hezká hlava s tmavým okem, bude mít dobré osrstění, pohybovala se o.k., ačkoliv je příliš velká a má příliš dlouhý krk na svůj věk, hezký temperament.

110 FENY       BH  tř. DOROSTU    XELMIA MIA BELLE od Jihlavské brány VN1, NFD

Nar.: 2.3.2018  CMKU/CKC 15905/18  O:                                                                QUINN TERNO z Kamilkové zahrady         M:         HEARTS BABY BELLE od Jihlavské brány

Majitel:    Rudolf a Dana MACKOVI,               SUCHÁ

Top quality well marked puppy, beautiful head, with large dark eyes and dense nose pigmentation, very well made through age, with neck and shoulder placement, leveled topline, good turn of stifle, moved and showed well, but could show more animation, be careful not to overtrain her.

Štěně dobře znakované a top kvality, krásná hlava, s velkým tmavým okem a hutnou pigmentací nosu, velmi dobře vyvinutá na její věk, s krkem a uložením lopatky, rovná horní linie, dobré zaúhlení kolene,  pohybovala a předváděla se dobře, ale mohla by předvést větší čilost, buďte opatrní, abyste ji nepřetrénovali.

111 FENY       BH  tř. DOROSTU    ZAHRA Caressema XXX

Nar.: 4.4.2018  CMKU/CKC 16015/18  O:                                                                Graigowl OUT OF TOUCH         M:         NINA RICCI Caressema

Majitel:    Eva MACHAČOVÁ,                      HOLEŠOV

Nenastoupila

112 FENY       BH  tř. MLADÝCH    A SOUND OF THUNDER Aldaha Gold V2

Nar.: 4.6.2017  CMKU/CKC 15463/17  O:                                                                RIVERDALE of An Excellent Choice         M:     Brenhora HEAD OVER HEETS

Majitel:    Dana TOŠENOVJANOVÁ,              OSTRAVA

Top quality girl, over the top drawer, beautiful head, with large dark lustrous eyes, well marked through, beautifully constructed, moved and showed well, could just use a little more neck to make a perfect picture, excellent temperament.

Fenka špičkové kvality, více než nejvyšší kvality, krásná hlava, s velikým tmavým lesklým okem, po celém těle dobře znakovaná, krásně stavěná, pohybovala a předváděla se dobře, mohla by jen k perfektnímu dojmu trochu ukázat svůj krk, výborný temperament.

113 FENY       BH  tř. MLADÝCH    BERRY Arconte Cani VD4

Nar.: 2.8.2017  CMKU/CKC 15570/17  O:                                                                FLAVIO GOLD od Zlatého Roxe  M:         ORNELA Rusavská koliba

Majitel:    Pavlína LAVIČKOVÁ,                    PRAHA 10

well marked BH, with rich tan colour, wonderfull personality, moved and showed well, just a little too big for me, head is ok

with dark eyes, nose pigmentation , coat requir. some attention

dobře znakovaný BH, e sytou tan barvou, úžasná osobnost, pohybovala a předváděla se dobře, jen na mě trošku velká, hlava o.k., s tmavým okem, pigmentací čenichu, srst by potřebovala trochu pozornosti

114 FENY       BH  tř. MLADÝCH    OPAVIA Prokopská hvězda V1, CAJC, BOJ, BOB, BIS

Nar.:15.10.2017CMKU/CKC 15681/17  O:                                                                Orchard Hill JUST ENOUGH CASH           M:     FANTASTICA Prokopská hvězda

Majitel:    Ivana ŠMÍDKOVÁ,                       HRADÍŠTKO

Super quality girl from the top drawer, very feminine, correct size, and bone, fur rich, large lustrous dark eyes, good nose pigmentation, allert expression, good rich neck, with ellegant carriage, short coup body with good angulation throughout, she moved and showed with a pomp.

Fenka super kvality, nejvyšší kvality, velmi samičí, správné velikosti a kostry, bohatá srst, velké lesklé tmavé oko, dobrá pigmentace čenichu, pozorný výraz, dobře silný krk, elegantně nesen, krátké tělo s dobrým úhlením všude, pohybovala a předváděla se s okázalostí.

115 FENY       BH  tř. MLADÝCH    PENELOPE du Chateau Noblesse V3

Nar.: 9.1.2018  CMKU/CKC 16125-18/ O:                                                                XCELLENTO du Chateau Noblesse          M:     LUCINDA du Chateau Noblesse

Majitel:    Daniela FIALOVÁ,                       BŘEZNO

Well marked BH, of correct size, enough bone, pretty haired, with dark eyes and nose pigmentation, moved and showed well alt. a little close behind, excellent temperament.

Dobře znakovaná BH, správné velikosti, dostatečné kostry, hezky osrstěná, s tmavým okem a pigmentací čenichu, pohybovala a předváděla se dobře, přesto vzadu poněkud úzká, výborný temperament.

116 FENY       BH  tř. MEZITŘÍDA    DIANI Valachian Beauty V2, res. CAC

Nar.: 9.11.2016 CMKU/CKC 15272/16  O:                                                                LAMBERT Love Me     M:         GIVENCHI Moravia Eden

Majitel:    Šárka VLKOVÁ,                         ZLÍN

Richly coloured well marked BH of excellent quality, attractive head with dark eyes, good nose pigmentation, framed by long ears, muzzle just right, well constructed troughout. she moved and showed well, but I would like more animation, excellent coat condition.

Výrazně barevná, dobře znakovaná BH výborné kvality, atraktivní hlava s tmavým okem, dobrá pigmentace čenichu, orámovaná dlouhýma ušima, čenichová partie tak akorát, celkově dobře stavěná, pohybovala a předváděla se, ale ráda bych více čilosti, výborná kondice srsti.

117 FENY       BH  tř. MEZITŘÍDA    GLORY OF LOVE Canis Satelles V1, CAC, VB, KV

Nar.:12.2.2017 PKR.IX-77424           O:                                                                MERLIN Canis Satelles M:         Kinvaar THE LOOK OF LOVE

Majitel:    Božena GRZESIK,                       PL, WODZISLAW SLASKI

Exclusivelly pretty, BH with huge dark eyes lustrous, dense nose pigmentation, such pretty expression, framed by long ears, excellent neck carriage, and yet shortcoupled in body so difficult to find, well angulated throughout, she moved and showed beatifull, quality well marked coat, this is a top quality girl with amazing potential

Exkluzivně půvabná, BH s obrovskýma tmavýma lesklýma očima, hutná pigmentace čenichu, velmi hezký výraz, orámovaný dlouhýma ušima, výborné nesení krku a nyní je tak krátce stavěná, že bylo těžké to zjistit , celkově dobře úhlená, pohybovala a předváděla se krásně, kvalitní, dobře znakovaná srst, toto je fenka top kvality s úžasným potenciálem.

119 FENY       BH  tř. MEZITŘÍDA    JENNY GUMP Chilli Koliba V3

Nar.:29.4.2017 SPKP 3404              O:                                                                Charalier DRESS TO THE NINES FOR CHARLES       M:     DELICAESSA Chilli koliba

Majitel:    Lubica JANKOVIČOVÁ,                 SK, TOMÁŠOV

Top quality girl, well marked, beautiful head, large dark eyes and dense nose pigmentation, I didnt notice the rosette , but it did not distract, well angulated and well constructed, moved and showed well, could show a little more animation,

Fenka top kvality, dobře znakovaná, krásná hlava, velké tmavé oko a hutná pigmentace čenichu, nevšimla jsem si rozetky, ale nerušila, dobře úhlená a dobře stavěná, pohybovala a předváděla se dobře, mohla by být živější.

120 FENY       BH  tř. MEZITŘÍDA    UTOPIA EMPIRE Silver Capricorn XXX

Nar.:11.6.2017 CMKU/CKC 15477/17  O:                                                                Loranka’s KING OF POP           M:         MONTANA HANNAH Silver Capricorn

Majitel:    JUDr. Ivana JANDOVÁ,                 VINAŘICE

Nenastoupila

121 FENY       BH  tř. MEZITŘÍDA    VENUŠE z Jezerního království VD

Nar.: 3.2.2017  CMKU/CKC 15315/17  O:                                                                FARANEL Prokopská hvězda     M:         CLEOPATRA z Jezerního království

Majitel:    Hana KOŠŤÁLOVÁ,                     STŘÍBRNÁ SKALICE

Lightly marked BH, moved and showed very well, excellent neck and well laid back shoulders, excellent temperament, could be showed in better coat condition, large dark eyes, but they show white lens around them, and nose could be darker.

Lehce znakovaná BH, pohybovala a předváděla se velmi dobře, výborný krk a dobře uložené lopatky, výborný temperament, mohla by být předvedena v lepší kondici srsti, velké tmavé oko, kde je však viditelné bělmo a čenich by mohl být tmavší.

122 FENY       BH  tř. MEZITŘÍDA    YOKO z Jezerního království V4

Nar.:15.7.2017 CMKU/CKC 15518/17  O:                                                                Gayhalo MONTREAL   M:         PEGGY z Jezerního království

Majitel:    Věra REJFKOVÁ,                        HEŘMANŮV MĚSTEC

Very feminine richly coloured little girl, pretty head, with dark eyes and good nose pigmentation, very attentive to her handler, good neck, shoulders, topline and rear, just needs to mature some more but the quality is there, very good temperament.

Velmi femininní, výrazně zbarvená malá fenka, hezká hlava, s tmavým okem a dobrou pigmentací čenichu, velmi pozorná ke svému handlerovi, dobrý krk, ramena, horní linie a zadní část, potřebuje jen trochu víc dospět, avšak kvalita je již vidět, velmi dobrý temperament.

123 FENY       BH  tř. OTEVŘENÁ   CLARISS Royal shine XXX

Nar.:24.9.2015 CMKU/CKC 14646/15  O:                                                                Angel’s Pride KASANOVA        M:         FRANCIS CHERI Zbirožské podzámčí

Majitel:    Marcela DUŠKOVÁ,                     PŘÍBRAM

Nenastoupila

124 FENY       BH  tř. OTEVŘENÁ   IOCASTA Prokopská hvězda VD

Nar.:28.10.2015CMKU/CKC 14652/15  O:                                                                Aranel SNICKER         M:         BAMBOO Prokopská hvězda

Majitel:    Tereza NĚMCOVÁ,                      PRAHA 5

Very pretty feminine, well mark BH, pretty head with dark eyes, nose could be blacker, mouth is incorrect, well made topline, but would like more neck, well angulated, moved and showed well but a little apprehensive.

velmi hezká femininní, dobře znakovaná BH, hezká hlava s tmavým okem, čenich by mohl být černější, skus je nekorektní, dobrá horní linie, ale ráda bych více krku, dobře úhlená, pohybovala a předváděla se dobře, ale trochu bázlivě.

125 FENY       BH  tř. OTEVŘENÁ   JOLLY JOKER Chilli Koliba V1, CAC

Nar.:29.4.2017 SPKP 3406              O:                                                                Charalier DRESS TO THE NINES FOR CHARLES       M:     DELICAESSA Chilli Koliba

Majitel:    Lubica JANKOVIČOVÁ,                 SK, TOMÁŠOV

Well marked richly coloured, girl who is just up to size, shown in beautiful condition with dripping coat, good neck, shoulders and rear, moved and showed well with good temp., dark eyes and nose, but would prefer more cushioning on muzzle.

Dobře znakovaná výrazně zbarvená fenka, která je na horní hranici velikosti, předvedena v krásné kondici s lesklou srstí, dobrý krk, ramena a zadní část, pohybovala a předváděla se dobře s dobrým temperamentem, tmavé oko a čenich, ale preferovala bych více vyplněné tváře v čenichové partii.

126 FENY       BH  tř. OTEVŘENÁ   LOREEN Prokopská hvězda V2, res. CAC

Nar.: 8.10.2016 CMKU/CKC 15136/16  O:                                                                Charalier DRESS TO THE NINES  M:         FANTASTICA Prokopská hvězda

Majitel:    Hana NOVÁKOVÁ,                      PRAHA 5

Well marked girl who is just up to size, shown in beautiful coat condition, attractive head with dark eyes and nose pigmentation, nicely framed by ears, good neck, and angulations throug., moved and showed expertly, super temperament.

Dobře znakovaná fena, která je na horní hranici velikosti, předvedena v krásně kondici srsti, atraktivní hlava s tmavým okem a pigmentací čenichu, hezky orámovaná ušima, dobrý krk, a úhlení všude, pohybovala a předváděla se zkušeně, super temperament.

127 FENY       BH  tř. OTEVŘENÁ   MEGGIE Salvia Rose VD

Nar.: 8.4.2013  CMKU/CKC 13296/13/ O:                                                                KENDY GOLD Fraking  M:         GWENDY QUINN Salvia Rose

Majitel:    Daniela Barbora JUGASOVÁ,          VESELÍ nad MORAVOU

Well marked girl, complete with lozenge, moved and showed beautifully, excellent temperament, well made alt. carrying a little weight, huge lined eyes, but too light coloured, nose pigm. is off today.

Dobře znakovaná fenka, kompletní s korunkou, pohybovala a předváděla se krásně, výborný temperament, dobře stavěná, přestože má trochu nadváhu, obrovské lemované oko, avšak příliš světlé, dnes bez pigmentace čenichu.

128 FENY       BH  tř. OTEVŘENÁ   PEGGY z Jezerního království V3

Nar.:21.5.2015 CMKU/CKC 14416/15/ O:                                                                FARANEL Prokopská hvězda     M:         BARBARA z Jezerního království

Majitel:    Věra REJFKOVÁ,                        HEŘMANŮV MĚSTEC

Richly marked, moved and showed well, pretty head, with dark eyes and dark nose pigmentation, well constructed thr., but carrying a little too much weight, good coat, I´d like a little more animation, but quality is there.

Bohatě znakovaná, pohybovala a předváděla se dobře, hezká hlava, s tmavým okem a tmavou pigmentací čenichu, celkově dobře stavěná, avšak s troškou nadváhy, dobrá srst, ráda bych trochu více živosti, ale je zde kvalita.

129 FENY       BH  tř. OTEVŘENÁ   QVIEN ANIE z Jezerního království VD

Nar.: 5.7.2015  CMKU/CKC 14492/15/ O:                                                                FARANEL Prokopská hvězda     M:         CLARISSE z Jezerního království

Majitel:    František BÁRTŮ,                        PELHŘIMOV

Well marked, with pretty hairs, dark eyes and pigment, she´s carrying a little too much weight and her coat is rather wavy, these could be improved on, so she has potential, I would like more drawing personality.

Dobře znakovaná, s hezkou srstí, tmavým okem a pigmentem, má trošku nadváhy a její srst je poměrně vlnitá, toto může být zlepšeno, protože má potenciál, ráda bych více přitažlivou osobnost.

130 FENY       BH  tř. OTEVŘENÁ   TAMARA z Jezerního království VD

Nar.:13.7.2016 CMKU/CKC 14972/16/ O:                                                                ETAR Prokopská hvězda          M:         MELODIE z Jezerního království

Majitel:    Radka VELECHOVSKÁ,                 BŘEZNO

Well marked BH, very attentive to her young handler, dark eyes, would prefer more fill in the muzzle, and darker nose, moved and showed well, but would prefer more animation, very well handled.

Dobře znakovaná BH, velmi pozorná ke svému mladému handlerovi, tmavé oko, preferovala bych více vyplněnou čenichovou partii a tmavší čenich, pohybovala a předváděla se dobře, ale preferovala bych více živosti, velmi dobře předvedená.

131 FENY       BH  tř. OTEVŘENÁ   TOFFIFE z Jezerního království V4

Nar.:13.7.2016 CMKU/CKC 14974/16  O:                                                                ETAR Prokopská hvězda          M:         MELODIE z Jezerního království

Majitel:    Lada KOMÁNKOVÁ,                    VALTICE

Richly marked BH, attractive head, with dark eyes and good nose pigmentation, just enough neck, good body, but must not gain any more weight, moved and showed well, but I would like more animation.

Bohatě znakovaná BH, atraktivní hlava s tmavým okem a dobrou pigmentací čenichu, dostatečný krk, dobré tělo, avšak už nemusí přibírat, pohybovala a předváděla se dobře, avšak ráda bych více živosti.

118 FENY       BH  tř. VÍTĚZŮ        ISABELLA Believe in Destiny V2, res. CAC

Nar.:17.11.2016PKR.IX-76288          O:                                                                DAN Zlodziejska Zgraja            M:         EMMA WATSON z Wiolinowej Doliny

Majitel:    Aneta DAWLEWICZ,                     PL, SMOLEC

Well marked BH, of correct size with plenty of substance, well made through. she moved and showed very well, lovely coat and condition, beautiful large dark lustrous eyes, pigment could be a little darker, little short in muzzle and teeth just a little, would prefer more leveled skull, but overall a top quality.

Dobře znakovaná BH správné velikosti s hojností substance, celkově dobře stavěná, pohybovala a předváděla se velmi dobře, půvabná srst a kondice, krásné velké tmavé lesklé oko, pigment by mohl výt trochu tmavší, trochu kratší čenichová partie a jen malé zuby, preferovala bych plošší lebku, ale celkově top kvalita.

132 FENY       BH  tř. VÍTĚZŮ        KOFILA Prokopská hvězda V1, CAC

Nar.:31.3.2016 CMKU/CKC 14858/16/ O:                                                                Turretbank TRIBERRY  M:         GOYA Prokopská hvězda

Majitel:    Věra REJFKOVÁ,                        HEŘMANŮV MĚSTEC

Richly marked BH, a little bit out of coat today but she had nothing to hide, good neck and shoulders, leveled topline, good angulation, she moved and showed well, large dark eyes, and dark nose pigmentation, would just prefer more cushioning on the muzzle, and perhaps a size smaller.

Bohatě znakovaná BH, dnes trochu vylínaná, avšak nemá co schovávat, dobrý krk a ramena, rovná horní linie, dobré úhlení, pohybovala a předváděla se dobře, velké tmavé oko a tmavý pigment čenichu, preferovala bych jen více vyplněné tváře v čenichové partii a možná menší velikost.

133 FENY       RU  tř. ŠTĚŇAT       IZABELLE EMPATHIA Obludárium VN1

Nar.:30.5.2018 CMKU/CKC 16081/18  O:                                                                A-RUBENS Rubínový květ         M:         GRACE Obludárium

Majitel:    Monika HEČOVÁ,                        TIŠNOV

What a gorgeous baby, well skulled already and so attentive to her handler, very pretty and feminine, good rich colour, good neck, angles and topline, moved and showed really well, excellent temperament and should have a great future.

Jaké skvělé štěně, již dobrá lebka, a tak pozorná ke svému handlerovi, velmi hezká a femininní, dobře sytá barva, dobrý krk, úhlení a horní linie, pohybovala a předváděla se dobře, výborný temperament a měla by mít skvělou budoucnost.

134 FENY       RU  tř. DOROSTU    FLÁVEA AURI z Panství Lomnice N

Nar.:12.3.2018 CMKU/CKC 15937/18  O:                                                                TIMOTHY z Panství Lomnice      M:         RORRY z Panství Lomnice

Majitel:    Monika HEČOVÁ,                        TIŠNOV

Very feminine and pretty, little ruby, with rich dark chestnut coat, pretty face with dark eyes and dense nose pigmentation, she has a little mohican hairstyle and some quite which i hope will dissappear. her teeth are just leveled but this too could change. Well constructed and moved well, with good temperament.

Velmi femininí a hezká, malá ruby, se sytě tmavou kaštanovou srstí, hezká tvář s tmavým okem a hutným pigmentem čenichu, má trochu účes ve stylu „mohykána“( u nás známý jako hřeben u pankáčů – pozn. překl.)  a trochu dost, který doufám zmizí, její skus je rovný (klešťový), ale i to se může změnit. Dobře stavěná a pohybuje se dobře s dobrým temperamentem.

135 FENY       RU  tř. MLADÝCH    DELIA von der Hohenzollernfeste V1,—

Nar.:23.6.2017 CMKU/CKC 15774-18/ O:                                                                PENNYS BOY vom Erlenbacher-Hemmerich           M:     FRENCH KISS von der Hohenzollernfeste

Majitel:    MUDr.Štěp. DOČEKALOVÁ,            HRADEC KRÁLOVÉ,

Richly coloured ruby, of correct size and substance, a little out of coat today, pretty head, with dark eyes and good nose pigmentation, not very cooperative on the stand, but moved well, good personality.

Sytě zbarvená ruby, správné velikosti a substance, dnes trochu vylínaná, hezká hlava, s tmavým okem a dobrou pigmentací čenichu, v postoji ne zcela spolupracuje, ale pohybovala se dobře dobrá osobnost.

136 FENY       RU  tř. MEZITŘÍDA    CECILKA AURI z Panství Lomnice V1, CAC, VB

Nar.:24.2.2017 CMKU/CKC 15356/17  O:                                                                IAN DANIEL Minowara M:         RAYA z Panství Lomnice

Majitel:    Helena MAJERNÍKOVÁ,                 LOMNICE

Richly coloured, excellent size and substance, pretty head, with large dark eyes and good nose pigmentation, well enough constructed throughout and moved and showed well, good temperament, just out of coat today and lack some furnishement.

Sytě zbarvená, výborná velikost a substance, hezká hlava, s velkým tmavým okem a dobrou pigmentací čenichu, celkově dostatečně dobře stavěná a pohybuje a předvádí se dobře, dobrý temperament, jen dnes vylínaná a chybí jí některé vybavení.

137 FENY       RU  tř. MEZITŘÍDA    ENYA SILVER LADY Dagymery VD3

Nar.:16.12.2016CMKU/CKC 15268/16  O:                                                                A.RUBENS Rubínový květ         M:         MICHELL SILKY GRAIN Terako

Majitel:    Pavla KOVÁŘOVÁ,                      TURNOV

Up to size ruby, rich dark colour, her head is ok, with dark eyes but nose could be darker, enough neck, a little long in body, and her tail is too loose , moved and showed well but would like more animation.

Ruby na horní hranici velikosti, sytě tmavá barva, její hlava je o.k., s tmavým okem, ale čenich by mohl být tmavší, dostatečný krk, trochu delší v těle a její ocas je příliš volný, pohybovala a předváděla se dobře, ale ráda bych více živosti.

138 FENY       RU  tř. MEZITŘÍDA    WATANAY Arušava V2, res. CAC

Nar.:20.3.2017 CMKU/CKC 15360/17  O:                                                                ALFI Sylena  M:         NINA Flowers City

Majitel:    Jaroslav+Luďka SIEGROVI,            PLZEŇ

This ruby has an exquisit head, huge round dark lustrous eyes, dense nose pigmentation, softness of expression framed by long ears, she is well enough constructed troughout, but is just a size larger than I like, she moved and showed well, but her head is her strongness.

Tato ruby  má nádhernou hlavu, obrovské kulaté tmavé lesklé oko, hutná pigmentace čenichu, jemný výraz orámována dlouhýma ušima, je celkově dostatečně dobře stavěná, ale je o velikost větší než bych ráda, pohybovala a předváděla se dobře, ale její hlava je její síla.

139 FENY       RU  tř. OTEVŘENÁ   AMMY ROSE Cavalier of Paradise VD2

Nar.:22.3.2016 CMKU/CKC 14853/16  O:                                                                BASTIEN Gold Wiktoris M:         CUFFY ze Sezimova Ústí

Majitel:    František BÁRTŮ,                        PELHŘIMOV

Richly coloured fur, moved and showed beutifully for her young handler, pretty head, with dark eyes, but nose could be darker, teeth are just level, well enough constructed but carrying a little too much weight, deligtful gentle personality.

Sytě zbarvená srst, pohybovala a předváděla se krásně pro svého mladého handlera, hezká hlava, s tmavým okem, ale čenich by mohl být tmavší, zuby jsou ještě rovné, dostatečně dobře stavěná, avšak s trochou více nadváhy, rozkošně jemná osobnost.

140 FENY       RU  tř. OTEVŘENÁ   EMBER SUN Černý turmalín V1, CAC

Nar.: 9.11.2016 CMKU/CKC 15255/16/ O:                                                                RAMBUS Zlodziejska Zgraja      M:         BAILEY Gold Wiktoris

Majitel:    Bc. Monika VADÁSOVÁ,               SEPEKOV

Verry happy outgoing girl who showed beautifully, nice head, with dark eyes and good pigmentation, enough neck, leveled topline, well angulated rear, she mustnt put on any more weight, lovely gentle disposition.

Velmi veselá společenská fenka, která se předvedla krásně, hezká hlava, s tmavým okem a dobrou pigmentací, dostatečný krk, rovná horní linie, dobře úhlená vzadu, nesmí už přibrat, půvabně jemná povaha.

141 FENY       RU  tř. OTEVŘENÁ   GINGER SPICE Charles Garden VD3

Nar.:14.7.2016 CMKU/CKC 14977/16  O:                                                                TRAVOLTA Górska Fantazja     M:         EVELY Górska Fantazja

Majitel:    Veronika TÓTHOVÁ,                    PRAHA 9

Very well constructed ruby, excellent neck, layback of shoulders, topline and rear angulation, dark eyes, but needs a lot more cushioning on her muzzle , the whole picture was unfortunately destroyed by her apprehential, which was a shame.

Velmi dobře stavěná ruby, výborný krk, uložení lopatek, horní linie a úhlení vzadu, tmavé oko, ale potřebuje mnohem víc vyplnit tváře v čenichové partii , její celkový dojem bohužel  kazil její strach, což byla škoda.

142 FENY       RU  tř. VÍTĚZŮ        POLLY z Jezerního království XXX

Nar.:21.5.2015 CMKU/CKC 14418/15  O:                                                                FARANEL Prokopská hvězda     M:         BARBARA z Jezerního království

Majitel:    Iva NOVOTNÁ,                           HRADEC KRÁLOVÉ

Nenastoupila

143 FENY       RU  tř. VÍTĚZŮ        ULRIKE FOON Charmander V1, CAC

Nar.:18.4.2014 CMKU/CKC 13829/14  O:                                                                HOCUS POCUS of Woodville      M:         NESSIE FOON Charmander

Majitel:    František KAŠNÝ,                       ZLÍN

Very elegant ruby, rich colouring, pretty head, with dark eyes, good nose pigmentation, soft expression, good head, well laid back shoulders, leveled topline, moved and showed beautifully, with lovely proud and courage, good coat condition lovely temperament.

Velmi elegantní ruby, syté zbarvení, hezká hlava, s tmavým okem, dobrá pigmentace čenichu, jemný výraz, dobrá hlava, dobře uložené lopatky, rovná horní linie, pohybovala a předváděla se krásně, půvabně hrdá a kurážná, dobrá kondice srsti, půvabný temperament.

144 FENY       TR  tř. DOROSTU    ASHLY Bohemia Cavalier N

Nar.: 5.4.2018  CMKU/CKC 15972/18  O:                                                                CHAPLIN Prokopská hvězda      M:         QUIEN ANIE z Jezerního království

Majitel:    Markéta HANZLÍKOVÁ,                 STOCHOV

Heavily marked TR, of correct size and good bone, pretty enough haired, with dark eyes, would prefer more white on her blaze, enough neck and well enough constructed, very apprehensive on the table which made her grading for today.

Težce znakovaná TR správné velikosti a dobré kostry, docela hodně osrstěná, s tmavým okem, preferovala bych více bílé na její lysině, dostatečný krk a dostatečně dobře stavěná, velmi bázlivá na stole, což dnes ovlivnilo její známku.

145 FENY       TR  tř. DOROSTU    BELINDA z Vysoké meze N4

Nar.:16.2.2018 CMKU/CKC 15926/18  O:                                                                FARANEL Prokopská hvězda     M:         DAPHNE LADY Vanilla Wafer

Majitel:    Monika VOGELTANZOVÁ,             PRAHA 9

Stylish TR, quite heavily marked, nice eyes, and expression, just enough neck, a little bit long in loin, and must not grow any longer, excellent temperament, coat need more grooming for show presentation.

Elegantní TR, docela těžce znakovaná, hezké oko a výraz, dostatečný krk, trochu delší v bedrech, a nemusí už více růst, výborný temperament, srst potřebuje více výstavní úpravy.

146 FENY       TR  tř. DOROSTU    FELICITY DREAMY Kopidlenský kavalír VN1

Nar.:24.1.2018 CMKU/CKC 15852/18  O:                                                                CHEISSY ELI Biely démon         M:         CHARLOTTE Magnolia PassCo

Majitel:    Alena DRAGOUNOVÁ Dis.,            JIČÍNĚVES

Quite heavily marked, with exclusive personality, pretty head with dark eyes, expression aided by rich tan marks, perfect size and bone , well constructed troughout., moved and showed well.

Docela těžce znakovaná, s exkluzivní osobností, hezká hlava s tmavým okem, výrazu prospívá syté tan znaky, perfektní velikost a kostra, celkově dobře stavěná, pohybovala a předváděla se dobře.

147 FENY       TR  tř. DOROSTU    LESLEY GOLD od Zlatého Roxe N3

Nar.:13.3.2018 CMKU/CKC 15917/18  O:                                                                Turretbank TRIBERRY  M:         HESSY GOLD od Zlaté Roxe

Majitel:    Tereza ŠEVČÍKOVÁ,                    BUŠTĚHRAD

Pretty little TR, with really good temper, attractive head, but would prefer more blaze, good neck, shoulders and angulation, recquires better grooming for show presentation and more training but these can be improved.

Hezká malá TR s opravdu dobrou povahou, atraktivní hlava, ale preferovala bych více pláště, dobrý krk, ramena a úhlení, potřebovala by lepší úpravu na prezentaci na výstavě a více tréninku, ale toto může být zlepšeno.

148 FENY       TR  tř. DOROSTU    RADÚZA QUATRO z Kamilkové zahrady N

Nar.:25.1.2018 CMKU/CKC 15879/18  O:                                                                Turretbank TRIBERRY  M:         CLOE QUATRO z Kamilkové zahrady

Majitel:    Veronika FABIÁN Mgr.,                 PRAHA 15

Happy TR, with well broken markings, moved and showed well, pretty enough haired with dark eyes, good neck and shoulders but lurches her back on move, I don´t like the ticking on her coat, because it is so hard to breath out (patrně má být ” breed ” – pozn. překl.).

Veselá TR, s dobře roddělenými znaky, pohybovala a prezentovala se dobře, docela dost osrstěná, s tmavým okem, dobrý krk a ramena ale kymácí zády v pohybu, nelíbí se mi její tečkování na srsti, protože je to tak těžké dostat z chovu.

149 FENY       TR  tř. DOROSTU    TYCIA Zlodziejska Zgraja VN2

Nar.:10.4.2018 PKR.IX-81441           O:                                                                Gayhalo BLACKJACK  M:         GINGER Sylena

Majitel:    HSM KORKUS,                           PL, KATOWICE

Very feminine little girl, shown a lovely silky coat and condition, excellent construction, with good neck, shoulders, topline and well turned back (shoulders). lovely large lined dark eyes, unfortun. rather domned skull, i hope she grows on some more.

Velmi femininí malá fenka, půvabná hedvábná srst a kondice, výborná stavba, s dobrým krkem, lopatkami, horní linii a dobře dozadu otočenými (lopatkami) , půvabné velké ohraničené tmavé oko, bohužel spíše klenutá lebka, doufám, že trochu vyroste.

150 FENY       TR  tř. MLADÝCH    DERRILYN LAIQUENDI Telperion VD3

Nar.:25.8.2017 CMKU/CKC 15596/17  O:                                                                LINCOLN ABRAHAM de lof Ursidos Kodiak M:     JAMAICA REGGAE Silver Capricorn

Majitel:    Helena DAVIDOVÁ,                     PRAHA 1

Very well marked TR, with rich tan, in the right places, attractive head with dark eyes, shown in good coat condition, unfortunately not showing typical cav. temperament, well enough constructed but lurches her back on the move, otherwise a very sweet little girl.

Velmi dobře znakovaná TR se sytou tan barvou na správných místech, atraktivní hlava s tmavým okem, předvedena v dobré kondici srsti, bohužel nepředvádí typický kavalíří temperament, dostatečně dobře stavěná, ale kymácí v pohybu zády, jinak velmi líbezná malá fenka.

151 FENY       TR  tř. MLADÝCH    DORIATH LAIQUENDI Telperion V2

Nar.:25.8.2017 CMKU/CKC 15597/17  O:                                                                LINCOLN ABRAHAM de los Uraidos Kodiak            M:     JAMAICA REGGAE Silver Capricorn

Majitel:    Josef ŠTĚTINA,                          DOMAŽLICE

Very well looking TR, shown in lovely coat and condition, tan could be a little ritcher, attractive head, nicely framed by long ears, good front and shoulders, tail is a little loose, which prevents her drive, excellent temperament.

Velmi dobře vypadající TR, předvedený v půvabné srsti a kondici, tan by mohla být sytější, atraktivní hlava, hezky orámovaná s dlouhýma ušima, dobrá přední fronta a ramena, ocas je poněkud volný, což jí brání v akci PK, výborný temperament.

152 FENY     TR         tř. MLADÝCH        GWENDOLINA Charle’s Angels V1, CAJC

Nar.: 3.12.2017 CMKU/CKC 15758/17  O:                                                                PORTORICO Merlin Bohemia      M:         MARSEY Merlin Bohemia

Majitel:    Miloslava PAVELKOVÁ,                JÁCHYMOV

Heavily marked TR, shown in g. coat and great condition attractive enough head, though more cushioning would give softer expression, nice neck, well angulated shoulders, good topline, well angulated rear, allowed her to move beautifully, just needs more furnishings to complete the picture

Těžce znakovaná TR, předvedena v dobré srsti a skvělé kondici, dostatečně atraktivní hlava, která by měla jemnější výraz, kdyby měla více vyplněné tváře, hezký krk, dobře úhlené lopatky, dobrá horní linie, dobré úhlení vzadu jí umožňuje krásně se pohybovat, potřebuje více vybavení, aby zlepšíla dojem.

153 FENY       TR  tř. MEZITŘÍDA    COLETTE von der Hohenzollernfeste V3

Nar.:12.5.2017 CMKU/CKC 15699-17/ O:                                                                JUSTE UNE ILLUSION Du Domainr De Machri           M:     INDIRA von der Hohenzollernfeste

Majitel:    Jindra DIBLÍKOVÁ,                       VODŇANY

Well marked TR, wasnt cooperating so well today, dark eyes and pretty head, would prefer darker tan, good size and substance, she moved well enough, but could drive more from behind, would prefer more animation.

Dobře znakovaná TR, dnes moc dobře nespolupracovala, tmavé oko a hezká hlava, preferovala bych tmavší tan, dobrá velikost a substance, dostatečně dobře se pohybovala, ale mohla by mít větší akci PK, preferovala bych více živosti.

154 FENY       TR  tř. MEZITŘÍDA    ESTERKA AURI z Panství Lomnice V4

Nar.:18.4.2017 CMKU/CKC 15409/17  O:                                                                TIMOTHY z Panství Lomnice      M:         ORNELA z Panství Lomnice

Majitel:    Magdalena ČERNÁ,                      NÝŘANY

Well marked TR, would prefer a darker tan, showing good coat condition, attractive head with dark eyes and sweet gentle expression, well constructed in front, but rather long in a hock, which spoiled her drive, would like some more animation.

Dobře znakovaná TR, preferovala bych tmavší tan, předvedena v dobré kondici srsti, aktkraktivní hlava s tmavým okem a líbezným jemným výrazem, dobře stavěná vpředu,  ale poněkud delší v hleznech, což kazí její dynamiku, ráda bych více živosti.

155 FENY       TR  tř. MEZITŘÍDA    MATTHIOLA Prokopská hvězda V2,—

Nar.:19.12.2016CMKU/CKC 15249/16  O:                                                                CHAPLIN Prokopská hvězda      M:         DABOIA prokopská hvězda

Majitel:    Hana KOŠŤÁLOVÁ,                     STŘÍBRNÁ SKALICE

Well marked TR, very ellegant, with excellent construc. good neck, leveled topline, good turn of stifl. moved and showed beautifully, attractive enough head, unfortunately teeth are just leveled, coat is not in show condition today, excellent temperament.

Dobře znakovaný TR, velmi elegantní s výbornou stavbou, dobrý krk, rovná horní linie, dobrý ohyb kolene, pohybovala a předváděla se krásně, dostatečně atraktivní hlava, bohužel její zuby jsou rovné, srst dnes není ve výstavní kondici, výborný temperament

156 FENY       TR  tř. MEZITŘÍDA    VALERIE JOHANA z Usedlosti Újezdec V1, CAC

Nar.:26.12.2016CMKU/CKC 15256/16  O:                                                                ANTHONY VIGO z Usedlosti Újezdec       M:     JOHANKA FLORENCIE z Usedlosti Újezdec

Majitel:    Renáta RIEGERTOVÁ,                   PRAHA 3

Heavily marked TR, moved and showed beaut. with her handler, attractive head, with dark eyes and soft expression, very attentive to her handler, well enough constructed, she moved and showed well, altough a little backward on the table.

Těžce znakovaný TR, pohyboval a předváděl se krásně se svým handlerem, atraktivní hlava s tmavým okem a jemným výrazem, velmi pozorná ke svému handlerovi, dostatečně dobře stavěná, pohybovala a předváděla se dobře, přestože na stole byla trochu zdrženlivá.

157 FENY       TR  tř. OTEVŘENÁ   CECILIE Obludárium V4

Nar.:18.5.2012 CMKU/CKC 12808/12  O:                                                                FILIPE Bonimo            M:         IZABELLE Moravie Eden

Majitel:    Monika HEČOVÁ,                        TIŠNOV

Well marked TR, moved and showed beautifully, correct size, plenty of bone, exquisite head with large dark lustrous eyes,given lovely expression, good neck, shoulders and topline, rather close behind and loses drive, excellent temperament.

Dobře znakovaná TR, pohybovala a předváděla se krásně, správná velikost, silné kostry, nádherná hlava s velkým tmavým lesklým okem, kterí jí dává půvabný výraz, dobrý krk, ramena a horní linie, poněkud užší vzadu a ztrácí dynamiku, výborný temperament.

158 FENY       TR  tř. OTEVŘENÁ   CINDY Zlodziejska Zgraja V1, CAC

Nar.: 2.9.2016  PKR.IX-75279           O:                                                                SCAPE Zlodziejskla Zgraja        M:         ONE IN A MILION Cursum Perficio

Majitel:    HSM KORKUS,                           PL, KATOWICE

Exhib. little girl who oozed w. femininity, very pretty haired of dark eyes, rich markings, enough neck, good topline and rear,

moved with a plomb (patrně: pomp) , delightful character.

Výstavní malá fenka, která se vyklubala do feminity, velice krásně osrstěna, tmavých očí,  syté znakování, dostatečný krk, dobrá horní linie a zadní část, pohybovala se s okázalostí, nádherný charakter.

159 FENY       TR  tř. OTEVŘENÁ   ELISABETH Cavalier Prague V

Nar.: 8.1.2015  CMKU/CKC 14182/15  O:                                                                OSCAR WILDE z Usedlosti Újezdec         M:         ARNIKA z Údolí kavalírů

Majitel:    MUDr. Janka TOČÍKOVÁ,               PRAHA 2

Well marked TR, with a little fl. on her back, pretty head, with soft gentle expression, good neck, shoulders, and overall construction, moved and showed well, in good coat condition, happy personality.

Dobře znakovaná TR s malou skvrnou na zádech, hezká hlava s jemným něžným výrazem, dobrý krk, lopatky a celková stavba, pohybovala a předváděla se dobře, v dobré kondici srsti, veselá osobnost.

160 FENY       TR  tř. OTEVŘENÁ   QUELLA Merlin Bohemia V

Nar.:29.8.2016 CMKU/CKC 15090/16/ O:                                                                Turretbank TRIBERRY  M:         MELODIA Merlin Bohemia

Majitel:    Miroslav JÍLEK,                           PLZEŇ

Well marked girl, shown in very nice coat and condition, good bone and substance, large dark round eyes, soft expression, tan could be a little darker, and I would like a wider blaze, moved and showed well altough a little close behind

Dobře znakovaná fenka, předvedena ve velmi hezké srsti a kondici, dobrá kostra a substance, velké tmavé kulaté oko, jemný výraz, pálení by mohlo být trochu tmavší, a já bych ráda širší lysinu, pohybovala a předváděla se dobře, přestože vzadu trochu sevřeně.

161 FENY       TR  tř. OTEVŘENÁ   ROSARIA Merlin Bohemia V3

Nar.:13.9.2016 CMKU/CKC 15097/16/ O:                                                                Royal Times DARLINGTON        M:         MARSEY Merlin Bohemia

Majitel:    Miloslava PAVELKOVÁ,                JÁCHYMOV

Well marked TR, very ellegant on the move, her head is pretty, but the spots do detract, and I would like a richer tan, very well constructed with elegant neck, well laid back, shoulders, leveled topline, excellent stifle, she moved and showed beautifully, coat is lovely, silky condition.

Dobře znakovaná TR, velmi elegantní v pohybu, pěkná hlava, ale skvrnky to kazí a ráda bych sytější tan, velmi dobře stavěná s elegantním krkem, dobře dozadu položené lopatky, rovná horní linie, výborné koleno, pohybovala a předváděla se krásně, osrstění je půvabné, hedvábná kondice.

162 FENY       TR  tř. OTEVŘENÁ   Turretbank DAISY MAI V2, res. CAC

Nar.:15.12.2015CMKU/CKC 15015-16/O: GAMBLE on You des Contemplations At Pas.          M: Turretbank SILVER STAR

Majitel:    Hana BRÁZDILOVÁ,                    FRYŠTÁK

Quite heavily marked TR, correct size, plenty of bone, very feminine head, dark eyes and soft expression, good neck, shoulders topline and rear constructure, she moved well and showed with animation, excellent coat and just would like her ears to be better presented, temperament excellent.

Docela těžce znakovaná TR, správné velikosti, velmi silné kostry, velmi femininní hlava, tmavé oči a jemný výraz, dobrý krk, lopatky, horní linie a stavba vzadu, pohybovala a předváděla se dobře s živostí, výborné osrstění a jen bych si přála, aby prezentovala lépe své uši, výborný temperament.

163 FENY       TR  tř. OTEVŘENÁ   ZUZANKA z Panství Lomnice V

Nar.:31.1.2016 CMKU/CKC 14795/16  O:                                                                TIMOTHY z Pnaství lomnice       M:         ORNELA z Panství Lomnice

Majitel:    Magdalena ČERNÁ,                      NÝŘANY

Well marked TR, altough I would prefer a whiter blaze, attractive head, with soft expresion, good neck, level topline, good angulation, she moved and showed beautifully, her eyes are fortunes – large dark, lustrous, a sweet girl.

Dobře znakovaná TR, přesto bych preferovala bělejší lysinu, atraktivní hlava s jemným výrazem, dobrý krk, rovná horní linie, dobré úhlení, pohybovala a předváděla se krásně, její oči jsou poklad – velké tmavé lesklé, líbezná fenka.

164 FENY       TR  tř. VÍTĚZŮ        ANDĚLKA AURI z Panství Lomnice XXX

Nar.:20.6.2016 CMKU/CKC 14956/16  O:                                                                WONDERFUL TOY Scarlett team M:         THEA z Panství Lomnice

Majitel:    Iva NOVOTNÁ,                           HRADEC KRÁLOVÉ

Nenastoupila

165 FENY       TR  tř. VÍTĚZŮ        GENNA Cavalier Prague V3

Nar.:16.2.2016 CMKU/CKC 14818/16/ O:                                                                Rosebury HERMES     M:         ARNIKA z Údolí kavalírů

Majitel:    MUDr. Janka TOČÍKOVÁ,               PRAHA 2

Well marked TR, whos rather up to size, shown in lovely coat and condition, attractive head with dark eyes and soft expression, well constructed throughout, she moves with animation, very happy show girl.

Dobře znakovaná TR, která je poněkud na hranici velikosti, předvedena v půvabné srsti a kondici, aktraktivní hlava s tmavýma očima a jemným výrazem, celkově dobře stavěná, pohybuje se živě, velmi veselá výstavní fenka.

166 FENY       TR  tř. VÍTĚZŮ        CHLOE Magnolia PassCo V2, res. CAC

Nar.: 1.6.2015  CMKU/CKC 14644-15/ O:                                                                LAMBERT Love Me     M:         MÉDEA od Ptačí skály

Majitel:    Daniela Barbora JUGASOVÁ,          VESELÍ nad MORAVOU

Very heavily marked girl, but in beautiful coat of lovely silky texture, super condition, excellent size and substance, attractive head, large dark limpid eyes, well constructed throughout, she moved and showed beautifully, really worthy of champion.

Velmi těžce znakovaná fenka, ale v krásné srsti půvabné hedvábné textury, super kondice, výborná velikost a substance, atraktivní hlava, velké tmavé jasné oko, celkově dobře stavěná, pohybovala a předváděla se krásně, opravdu právem šampionka

167 FENY       TR  tř. VÍTĚZŮ        PENNY z Jezerního království V4

Nar.:21.5.2015 CMKU/CKC 14417/15/ O:                                                                FARANEL Prokopská hvězda     M:         BARBARA z Jezerního království

Majitel:    Radka VELECHOVSKÁ,                 BŘEZNO

Quite heavily marked girl whos up to size, nice head, dark eyes, gentle expression, carrying too much weight today, which makes it difficult to see her neck and shoulders, moved and showed well, good enough coat, nice temperament.

Docela těžce znakovaná fenka, která je na hranici velikosti, hezká hlava, tmavé oko, jemný výraz, dnes nosí příliš velkou váhu, což znemožňuje vidět její krk a lopatky, pohybovala a předváděla se dobře, dostatečně dobrá srst, hezký temperament.

168 FENY       TR  tř. VÍTĚZŮ        TITISIOWA VIRIDIANA Ufna Morda V1, CAC, VB

Nar.:17.10.2015CMKU/CKC 14732-15/O: TO JA SAM Ufna Morda                                   M: TITICA Aldaha Gold

Majitel:    Dana TOŠENOVJANOVÁ,              OSTRAVA

Very well marked TR, excellent size, with good bone and substance, feminine head, with dark eyes, alert yet soft expression, ellegant neck, carrying a little weight on her shoulders, level topline, well angulated, moved and showed beautifully, showing off her excellent construciton, wonderful temperament, top quality champion.

Velmi dobře znakovaná TR, výborné velikosti, s dobrou kostrou a substancí, femininí hlava s tmavým oke, pozorný jemným výrazem, elegantní krk, má na svých ramenou trochu nadváhy, rovná horní linie, dobré úhlení, pophybovala a předváděla se krásně, dávala vyniknout její výbornou stavbu, překrásný temperament, šampionka špičkové kvality.

169 FENY       TR  tř. VETERÁNŮ   CLEOPATRA z Jezerního království V2

Nar.:29.12.2009CMKU/CKC 11339/09/O: COWLEY z Vrchu králů                                    M: NINA RICCI z Krásné Gladys

Majitel:    Věra REJFKOVÁ,                        HEŘMANŮV MĚSTEC

Very well marked TR, enjoying her day out, she moved well, defying her age, attractive head, dark eyes soft expresion, not a grey hair in sight at 9 years of age, carrying little bit too much weight, excellent temperament

Velmi dobře znakovaná TR, užívající si svého dne venku, pohybovala se dobře, nevypadající na svůj věk, atraktivní hlava, tmavé oko, jemný výraz, není vidět žádná šedivá srst ve věku 9 let, má trošku nadváhu, výborný temperament.

170 FENY       TR  tř. VETERÁNŮ   PRETTY Králův španěl V1, NFV

Nar.:27.5.2010 CMKU/CKC 11620/10/ O:                                                                FILIPE Bonimo            M:         ILAVA TRES z Císařského mlýna

Majitel:    Emma MICHALOVÁ,                     PRAHA 9

Well marked TR, of good size, plenty of substance, very sttractive head, with dark eyes, good flat skull, and full dentition, at 8 and a half, she is in a good shape and enjoyed her day out, moved in the ring happily.

Dobře znakovaná TR dobré velikosti, mnoho substance, velmi atraktivní hlava, s tmavým okem, dobře plochá hlava a plný chrup v 8,5 letech,  je dobrého tvaru a užívá si svého dne venku, pohybovala se v kruhu vesele.

Přiložené soubory

POVCT18B
File: POVCT18B.pdf (461 KB)