Výsledky Klubové výstavy 2012-I

Výstava se konala v sobotu 24. března 2011 2 sále Wellnes hotelu STEP v Praze  8 – Libni. Posuzovala paní Lorraine Gillhespy – všechny kingy a kavalíry/psy a pan Michael Levy – kavalíry/feny (oba rozhodčí jsou z Velké Británie).

 

Fotogalerie – link

 

Povýstavní katalog v PDF formátu (download link)

 

Výsledky ve webovém formátu:

 

1 KING     PSI        BT tř. MLADÝCH    VIKY Karaj V1, CAJC, NMP, BOJB

Nar.: 5.2.2011  CMKU/KCS 1060/11   O: OSIAN MACABEUS Bedit    M:  ORNELLA Karaj

Majitel:   Jaroslava VOTÁPKOVÁ,             ÚDLICE

Good quality BT. very attractive head, dark eyes, good nose placement, and gentle expression, very good bone, quality coat,

very good texture, good tailset, low, well-feathered ears, sound movement, level topline, excellent neck and shoulders, moved

very well for his first show.

BT dobré kvality, velmi atraktivní hlava, tmavé oči, správně umístěný nos a něžný výraz, velmi dobrá kostra, kvalitní srst,

velmi dobrá struktura, správné nasazení ocasu, dobře osrstěné uši, jistý pohyb, rovná horní linie, výporný krk a lopatky,

pohyboval se velm dobře nato, že je to jeho první výstava.

2 PSI        BT tř. OTEVŘENÁ  PEPÍNO Karaj V1, CAC, VB

Nar.:20.10.2009CMKU/KCS 978/09     O:  CARLOS de la Tierra de Suerte    M:  DEBY z Cerekvické stráně

Majitel:   Petr FASORA,                       HOVORANY

Mature in body, slightly lengther in the back, would prefer more cobby body, in excellent coat, pleasing domed head, good

bone, rich tan, low (set) well feathered ears, moving freely, sound movement both coming and going.

Vyspělý v těle, lehce delší ve hřbetě, preferovala bych kompaktnější tělo, ve výborné srsti, nádherně klenutá hlava, dobrá kostra,

bohaté pálení, nízko nasazené dobře osrstěné uši, pohybuje se volně, jistý pohyb tam i zpět.

3 PSI        BH tř. MLADÝCH    ISSO Stamíra xxx

Nar.: 2.4.2011  CMKU/KCS 1074/11   O: ASHLEY de la Tierra de Suerte    M: DEBORAH Stamíra

Majitel:   Radek JANKŮ,                       VYŠŠÍ HRÁDEK

nebyl

4 PSI        BH tř. VÍTĚZŮ      BONSAI des Vercheres de Montdidier V1,CAC, VB

Nar.: 5.9.2006  CMKU/KCS 796-07/06 O: IMOTHY de Melcourt  M: ASTURIAS de la Bacska

Majitel:   Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,          KOLEŠOVICE

Well-marked BH, rich BH colouring, short in back, level topline, good bone, well domed head, well cushioned muzzle, good neck

and shoulders, well spring ribs, well turned stifle, correct tailset, very happy temperament, sound moving.

Dobře znakovaný BH, bohaté BH zbarvení, krátký ve hřbetě, rovná horní linie, dobrá kostra, dobře klenutá hlava, dobře

vypolštářovaný čenich, dobrý krk a lopatky, dobře klenutá žebra, dobře zaúhlená kolena, korektní nasazení ocasu, velmi

veselý temperament, jistý pohyb.

5 PSI        RU tř. VÍTĚZŮ      UNO MACABEUS Fapella Gray V1, CAC, VB, KV

Nar.:30.6.2007  CMKU/CKC 824/07    O: MORIS MACABEUS Bedit    M: MONNY DEISY Fapella Gray

Majitel:   Petr FASORA,                       HOVORANY

Short-coupled, RU, of and excellent size, moved extremely well, with level topline, pleasing head with dark eyes and well

placed nose, good neck and shoulders, cobby body, very good turn of stifle, good quality coat, very sound on move, carries his

tail very well.

Krátce stavěný RU, výborné velikosti, pohyboval se neobyčejně dobře, s rovnou horní linií, báječná hlava s tmavýma očima a

dobře umístěným nosem, dobrý krk a lopatky, kompaktní tělo, velmi dobré zaúhlení zadních, dobrá kvalita srsti, velmi jistý v

pohybu, nosí si velmi dobře ocásek.

6 PSI        TR tř. MEZITŘÍDA  URIAS Karaj V1, CAC, VB

Nar.:12.10.2010CMKU/KCS 1029/10   O:  LUPÍNEK Karaj         M: Dixie Acres TYNA AT JARKA

Majitel:   Jaroslava VOTÁPKOVÁ,             ÚDLICE

Most attractively marked TR, good stroinght front with ample bone, very good head, large dark eyes and good nose placement,

excellent neck and shoulders, good turn of stifle, well placed tail, very pleasing movement, good sound rear.

Nejatraktivněji vybarvený TR, silný předek s důkladnou kostrou, velmi dobrá hlava, velké tmavé oči a správně umístěný nos,

výborný krk a lopatky, správné úhlení zadních, dobře umístěný ocas, velmi roztomilý pohyb, dobrá pevná záď.

7 PSI        TR tř. OTEVŘENÁ  HELIO Bohemia Zlatava V1, CAC

Nar.:22.1.2010  CMKU/KCS 1000/10/1 O: CHARLIE BOY Karaj    M: ELENA EFAIEVA ze Slunné stráně

Majitel:   Irina KORBELOVÁ,                   LOVOSICE

Short in back, attractive head, with rich tan markings, dark eyes, level topline, good turn of stifle, coat just on the moult,

very sound rear movement, very attractive dog.

Krátký ve hřbetě, atraktivní hlava s bohatými znaky, tmavé oči, rovná horní linie, správné zaúhlení zadních, srst je právě v

línání, velmi silný pohyb vzadu, velmi atraktivní pes.

8 PSI        TR tř. VÍTĚZŮ      AKIM od Čitunky V1, CAC

Nar.:28.9.2009  CMKU/KCS 982/09    O: BONAPARTE des Vercheres de Montdidier   M:  VERA TIZIAN Bedit

Majitel:   Hana BRANDSTETTROVÁ,           PRAHA 8

Very attractive head, well broken coat markings, well domed head, large dark eyes, low well feathered ears, ample cushioning,

good neck and shoulders, slightly longer in back, could do with a little more weight over loins , well set tail, very happy

temperament.

Velmi atraktivní hlava, dobře rozdělené znakování, dobře klenutá hlava, velké tmavé oči, nízko zavěšení dobře osrstěné uši,

bohaté výplně (polštářování), dobrý krk a lopatky, lehce delší ve hřbetě, mohl by mít trochu více váhy v bedrech, dobře

nasazený ocas, velmi veselý temperament.

9 FENY      BH tř. OTEVŘENÁ  CONNI od Čitunky VD1

Nar.:12.10.2010CMKU/KCS 1040/10   O: MONTY Karaj M: VERA TIZIAN Bedit

Majitel:   Hana BRANDSTETTROVÁ,           PRAHA 8

Well marked BH, pleasing head, would prefer a darker eye, now between the chest, longer in back and stll needs to develop in

body, would prefer a better placed nose, sparse coat, movement is soft, needs strengthening,

Dobře znakovaná BH, roztomilá hlava, preferovala bych tmavší oko, nyní mezi hrudníkem delší ve hřbetě a tělo se potřebuje

ještě vyvinout, preferovala bych lépe umístěný nos, prořídlá srst, pohyb je měkký, potřebuje zpevnit.

10 FENY      BH tř. VÍTĚZŮ      NANCY Karaj D

Nar.:10.2.2009  CMKU/KCS 918/09    O: TIZIAN Verum Gaudium M: Dixie Acres TYNA AT JARKA

Majitel:   Jaroslava VOTÁPKOVÁ,             ÚDLICE

Well marked BH, a little hesitant in movement, attractive domed head, with poorly left eye, good nose placement, taller on the

leg and longer in the back, needs more coat, moving closely behind.

Dobře znakovaná BH, trochu zdráhavá v pohybu, atraktivně vyklenutá hlava s nemocným levým okem, dobré umístění nosu, na

vysokých nohách a delší ve hřbetě, potřebuje více srsti, za pohybu vzadu úzká.

11 FENY      RU tř. OTEVŘENÁ  BIZZY Carcharias VD1

Nar.:24.5.2009  CMKU/KCS 942/09    O: AZZARO de la Bacska  M: KELLY z Cerekvické stráně

Majitel:   Marcela MACÍKOVÁ,                 ŽABČICE

Lovely size RU, short in back, attractive head, needs more dome, slight mark on right eye, with small white flash on the

head, good spring of rib, pleasing coat, movement OK.

RU nádherné velikosti, krátká ve hřbetě, atraktivní hlava, potřebuje lepší klendu (hlavy), malý znak na pravém oku, s malou

bílou skvrnkou na hlavě, správná klenba žeber, roztomilá srst, pohyb OK.

12 FENY      RU tř. VÍTĚZŮ      AJA de la Bacska D

Nar.: 2.9.2005  CMKU/KCS 709-06/05 O: VALESPOIR au Pays du Cadre Noir M: TIHYA de la Bacska

Majitel:   Jaroslava VOTÁPKOVÁ,             ÚDLICE

Very attractive head, large dark eyes, well placed dome, good spring of rib, excellent condition for 7, appears like she is

limping on her left front leg.

Velmi atraktivní hlava, velké tmavé oči, dobře umístěná klenba, správné vyklenutí žeber, výborná kondice na 7 let, zdá se

jakoby kulhala na levou přední nohu.

13 FENY      RU tř. VÍTĚZŮ      YARIS MONNY Fapella Gray V1, CAC, VB,KV, BOB, BIS

Nar.:14.11.2008CMKU/KCS 894/08     O: ERNY z Cerekvické stráně    M: MONNY DEISY Fapella Gray

Majitel:   Petr FASORA,                       HOVORANY

Beautiful rich coloured RU, wonderful domed head, correctly placed nose, eyes could be slightly darker, straight front, good

bone, excellent shoulder, very good spring of rib, level topline, correctly set tail, very sound moving.

Krásná, výrazně zbarvená RU, znamenitě vyklenutá lebky, správně umístěný nos, oči by mohly být o trochu tmavší, rovný předek,

dobrá kostra, výborná lopatka, velmi dobře klenutá žebra, rovná horní linie, správně nasazený ocas, velmi jistý pohyb.

14 FENY      RU tř. VETERÁNŮ  NELI Bohemia Zlatava VD1

Nar.:27.5.2002  CMKU/KCS 534/02    O:  HSAMUEL von Santa Felicia    M: DESPINA von Santa Felicia

Majitel:   Lenka ŽELEZNÁ,                    PRAHA 5

RU bitch in excellent condition for her age, typical Charlie temperament, short cobby body, pleasing head and eyes, good

straight front, coat in lovely condition.

RU fena ve výborné kondici na její věk, typický kingovský temperament, krátké kompaktní tělo, roztomilá hlava a oči, dobrý

rovný předek, srst v báječné kondici.

15 FENY      TR tř. MLADÝCH    TERA Karaj VD1

Nar.:17.7.2010  CMKU/KCS 1015/10   O: BONAPARTE des Vercheres de Montdidier M:     VIVA LA MUSICA Verum Gaudium

Majitel:   Ivana HILDEBRANDOVÁ,             TUCHLOVICE

Nicely marked coat, pleasing domed head with dark large eyes and nicely placed nose, fine bone, good neck and shoulders,

short in back, she needs more body, but that will come with age, movement could be stronger both front and rear.

Pěkně znakovaná srst, rotomile vyklenutá hlava s velkýma tmavýma očima a pěkně umístěným nosem, jemná kostra, dobrý krk a

lopatky, krátká ve hřbetě, potřebuje více hmoty v těle, ale to přijde s věkem, pohyb by mohl být silnější vepředu i vzadu.

16 FENY      TR tř. MEZITŘÍDA  TIMA MAR z Valldemose VD1

Nar.:21.6.2010  CMKU/KCS 1010/10   O: BIG BANG des Trois Millets    M: BABETKA z Vesničky u hranic

Majitel:   Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,          KOLEŠOVICE

Initially not moving fluently, a little crouched low to the ground, attractive head with large dark eyes, well cushioned

muzzle, not confident, pleasing neck and shoulders, more heavily marked black in the coat, appears very low due to her

movement, needs more confidence.

Zpočátku se nepohybovala plynule, trochu nahrbená dolu k zemi, atraktivní hlava s velkýma tmavýma očima, dobře vyplněný

čenich, nejistá, půvabný krk a lopatky, hodně silně černě znakovaná v srsti, vypadá velmi nízká kvůli svému pohybu, potřebuje

více důvěry.

17 FENY      TR tř. OTEVŘENÁ  DOLORES NELLY Fapella Gray V1, CAC

Nar.:27.10.2009CMKU/KCS 984/09     O: BALTHAZAR de l’Epine á Miel   M: NELLY CHERRY Fapella Gray

Majitel:   Petr FASORA,                       HOVORANY

Beautiful TR of excellent breed type, well domed head, large dark eyes and excellent nose placement, well cushioned muzzle, low

(set) well feathered ears, good straight front, good neck and shoulder placement, very good spring of rib, short back, good turn

of stifle, level topline, very easy movement.

Krásná trikolorka výborného plemenného typu, dobře vyklenutá hlava, velké tmavé oči a výborné umístění nosu, dobře vyplněný

čenich, nízko nasazené dobře osrstěné uši , dobrý rovný předek, dobrý krk a umístění lopatky, velmi dobrá klenba žeber, krátká

záď, dobré zaúhlení kolen, rovná horní linie, velmi lehký pohyb.

18 FENY      TR tř. OTEVŘENÁ  LILIBETH z Valldemose VD2

Nar.: 2.9.2008  CMKU/KCS 888/08    O: BACCHUS de Sorine   M: BABETKA z Vesničky u hranic

Majitel:   Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,          KOLEŠOVICE

Large well domed TR head, with good dark eyes and correct nose placement, good bone, not as confident on the move, pleasing

turn of stifle, flecking in the coat.

Velká dobře klenutá TR hlava, s dobrýma tmavýma očima a správným umístěním nosu, dobrá kostra, není si moc jistá při pohybu, krásné zaúhlení kolen, flekatá srst.

19 FENY      TR tř. OTEVŘENÁ  LUCKY Karaj xxx

Nar.: 4.12.2008 CMKU/KCS 907/08    O:  Dixie Acres SIR GEORGE   M: VIVA LA MUSICA Verum Gaudium

Majitel:   Jaroslava VOTÁPKOVÁ,             ÚDLICE

nebyla

20 FENY      TR tř. VÍTĚZŮ      AURORA z Císařského mlýna V1, CAC, VB

Nar.: 6.9.2009  CMKU/KCS 972/09    O: BALTHAZAR de l’Epine á Miel  M: VICTORIA TIZIAN Bedit

Majitel:   Petr FASORA,                       HOVORANY

Beautiful marked TR, with excellent head, large eyes, with very good nose placement, well cushioned muzzle, good coat,

straight back, very good neck and shoulder placement, beautiful condition, excellent front movement, but rear movement could

be better.

Krásně znakovaná TR, s výbornou hlavou, velké oči, s dobře umístěným nosem, dobře vyplněný čenich, dobrá srst, rovný hřbet,

velmi dobrý krk a umístění lopatky, nádherná kondice, výborný pohyb vepředu, ale pohyb zadních by mohl být lepší.

21 FENY      TR tř. VÍTĚZŮ      MYSTERY z Valldemose V2, res. CAC

Nar.:24.11.2008CMKU/KCS 896/08     O:  BONSAI des Vercheres de Montdidier  M:       Smokey Valley’s KRISTINE

Majitel:   Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,          KOLEŠOVICE

A very happy girl, very attractive head with large dark eyes, very pleasing expression, well set ears, good rich tan marking,

would like to see more body for a 3 – years – old, sound moving bitch, just pulling a little to much on the lead.

Velmi veselé děvče, velmi atraktivní hlava s velkýma tmavýma očima, velmi roztomilý výraz, dobře nasazené uši, pěkné zářivé

tříslové znaky, ráda bych ve třech letech viděla vyspělejší tělo, jistě se pohybující fena, právě teď trochu moc táhne na vodítku.

22 KAVALÍR PSI        BT tř. ŠTĚŇAT     ALBI LEE Indigrace N1

Nar.: 3.10.2011 CMKU/CKC 12438/11  O: GOLDEN FIRE z Vrchu králů    M:  ISIS DEA Zlatý kavalír

Majitel:   Tereza MAŠITOVÁ,                  PRAHA 10

Free moving BT puppy, silky coat, good topline, but carring his tail rather high, rather apprehensive, pleasing head, not happy

at all on the table, very good dentition, needs a lot more training on the table, straight front, level topline when standing,

very happy temperament, just needs more handling.

Volně se pohybující BT štěně, hedvábná srst, dobrá horní linie, ale nese svůj ocas poněkud vysoko, trochu bojácný, roztomilá

hlava, není vůbec šťastný na stole, velmi dobrý skus, potřebuje o hodně více tréninku na stole, rovný vepředu, v postoji rovná

horní linie, velmi veselý temperament, potřebuje být ještě častěji předváděn.

23 PSI        BT tř. DOROSTU   ANDREW Amicitia Fidelis N1

Nar.:12.7.2011  CMKU/CKC 12361/11  O: Ace of Clubs BALTIC HARMONY    M:         AMALIE Doc Biscut

Majitel:   Mgr. Eva MATOUŠKOVÁ,            OLOMOUC

BT with good rich tan marking, broad skull, large dark brown eyes, good neck and shoulders, level topline, still needs to

develop in the body, slightly unsure, still needs to develop, lovely temperament.

BT s dobrým, bohatým pálením, široká lebky, velké tmavohnědé oči, dobrý krk a lopatky, rovná horní linie, potřebuje se ještě

vyvinout v těle, lehce nejistý, potřebuje se ještě vyvinout, báječný temperament.

24 PSI        BT tř. MLADÝCH    CEESAY OKTI Biely démon VD4

Nar.:27.2.2011  CMKU/CKC 12329-11/ O: KRISTIAN od Ptačí skály   M: QERIDA PERI Biely démon

Majitel:   Eva HRDLIČKOVÁ,                   PRAHA 4

Bigger BT dog with rich tan markings, good skull, large dark eyes, good reach of neck and layback of shoulder, longer in

back, moved OK, still needs time develop in body.

Větší BT pes s výrazným pálením, dobrá hlava, velké tmavé oči, dobrá délka krku a dozadu položené lopatky, delší ve hřbetě,

pohyboval se OK, potřebuje ještě čas, aby se vyvinulo tělo.

25 PSI        BT tř. MLADÝCH    I FEEL GOOD Flowers City VD3

Nar.: 8.11.2010 CMKU/CKC 11935/10  O:  DORIAN GRAY of Woodville   M: Carham BILLIE JEAN

Majitel:   Y.KLIKOVÁ+Z.GLADIŠOVÁ,         KLADNO

Bigger boy with rich tan markings, dark eyes, long well feathered ears, very good coat, silky texture, movement OK in front,

but narrow behind.

Větší kluk s výrazným pálením, tmavé oči, dlouhé dobře osrstěné uši, velmi dobrá srst, hedvábná struktura, pohyb je OK

vepředu, ale vzadu je úzký.

26 PSI        BT tř. MLADÝCH    Rabymar MIDNIGHT EXPRESS V1, CAJC

Nar.:10.4.2011  SLRCKŠ 000551      O:  Rabymar UNTOUCHABLE   M: Rabymar DAINTY

Majitel:   Mojca LONGAR,                      SLO, LJUBLJANA

Extremely attractive well coated BT, beautiful broad skull, large dark eyes, rich tan markings, excellent dentition, excellent

neck and shoulders, level topline, well spring ribcage, well turned stifles, short in back, very sound moving.

Mimořádně atraktivní dobře osrstěný BT, krásná, široká lebka, velké tmavé oči, bohaté tříslové znaky, výborný skus, výborný

krk a lopatky, rovná horní linie,dobře klenutý hrudník, dobře zaúhlená kolena, krátký ve hřbetě, velmi jistý pohyb.

27 PSI        BT tř. MLADÝCH    VIGO ARNY z Usedlosti Újezdec V2

Nar.:22.4.2011  CMKU/CKC 12209/11  O: ARNY z Andulčiny školky  M: VALKÝRA TRES z Císařského mlýna

Majitel:   Jindra DIBLÍKOVÁ,                   VODŇANY

Very happy BT, pleasing head, rich tan markings, good dentition, straight front with good bone, good neck and shoulders,

slightly low set tail, good turn of stifle, dark eyes, very smart on the move, well carried tail.

Hodně veselý BT, rotomilá hlava, bohaté pálení, dobrý skus, rovný předek s dobrou kostrou, dobrý krk a lopatky, nepatrně

níže nasazený ocas, dobré úhlení kolen, tmavé oči, velmi živý v pohybu, dobře nesený ocas.

28 PSI        BT tř. MEZITŘÍDA  GRAZY Royal Claris D

Nar.:23.4.2010  CMKU/CKC 11849-10/ O: TABASCO Sylena    M: ODETA Sladká krása

Majitel:   Ladislava BARÁNKOVÁ,              VALTICE

Larger boy, with very dog head, eyes could be darker, good breadth of muzzle, coat in pleasing condition, longer in the back,

movement rather stifled in the rear, not happy at all in the ring, very happy boy.

Větší chlapec, s velmi samčí hlavou, oči by mohly být tmavší, správná šířka čenichu, srst v báječné kondici, delší ve hřbatě,

pohyb vzadu poněkud vázaný, vůbec není šťastný v kruhu, hodně veselý kluk.

29 PSI        BT tř. MEZITŘÍDA  IZZY POP Flowers City V3

Nar.: 8.11.2010 CMKU/CKC 11937/10  O: DORIAN GRAY of Woodville  M: Carham BILLIE JEAN

Majitel:   Zuzana GLADIŠOVÁ,                STAŘÍČ

Attractive broad head, large dark eyes, correct dentition, long well feathared ears, good neck and shoulder placement, well

spring ribcage, short in back, well turned stifles, slightly long in hock, coat in pleasing condition, level topline on the move,

very attractive dog.

Atraktivní, široká hlava, velké tmavé oči, korektní skus, dlouhé, dobře osrstěné uši, dobrý krk a umístění lopatky, dobře

vyklenutý hrudník, krátký ve hřbetě, dobře zaúhlené zadní, ponekud dlouhá hlezna, srst v báječné kondici, v pohybu rovná horní

linie, velmi atraktivní pes.

30 PSI        BT tř. MEZITŘÍDA  LINCOLN MANY z Usedlosti Újezdec V1, CAC

Nar.:29.5.2010  CMKU/CKC 11623/10/ O: WELINGTON MAN z Usedlosti Újezdec  M:  VALKÝRA TRES z Císařského mlýna

Majitel:   Jindra DIBLÍKOVÁ,                   VODŇANY

Attractive headed dog, with rich tan markings, large eyes and correct dentition, good coat, good neck and shoulder placement,

coat could be of a better texture, silky in part, very smart on move, level topline, correct tail carriage.

Pes s atraktivní hlavou, s bohatým pálením, velké oči a korektní skus, dobrá srst, dobrý krk a umístění lopatky, srst by mohla

mít lepší strukturu, částečně hedvábná, velmi živý v pohybu, rovná horní linie, korektní nesení ocasu.

31 PSI        BT tř. MEZITŘÍDA  NAPOLEON Zaječická Horka V4

Nar.: 9.4.2010  CMKU/CKC 11522/10  O: ALFI Sylena  M: CINDERLY ze Šibeničního vrchu

Majitel:   Milada MORSTEINOVÁ,              PRAHA 10

Very attractive head with gentle expression, rich tan markings, large dark eyes, long feathered ears, slight wave in the coat,

sound on the move, very pleasing dog overall.

Velmi atraktivní hlava s něžným výrazem, bohaté pálení, velké tmavé oči, dlouhé ušní závěsy, srst lehce vlnitá, jistý v pohybu,

celkově velmi roztomilý pes.

32 PSI        BT tř. MEZITŘÍDA  URRISEY SEVI Biely démon V2, res. CAC

Nar.:15.7.2010  SPKP 2557           O:  Volney BONANZA    M: ROXETTE QIRI Biely démon

Majitel:   RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ,          SK, SVÄTY JUR

Pleasing head, good breadth of skull, would prefer slightly darker eye, good dentition, good neck and shoulders, level topline

and short in back, very good turn of stifle, presents an overall pleasing picture.

Roztomilá hlava, správná šířka lebky, preferovala bych trochu tmavší oko, dobrý skus, dobrý krk a lopatky, rovná horní linie a

krátký hřbet, velmi dobré úhlení zadních, celkově představuje roztomilý obrázek.

33 PSI        BT tř. OTEVŘENÁ  EMANUEL BLACK z Dvorů Stanislavic VD4

Nar.:17.12.2009CMKU/CKC 11292/09/  O:  Rebham RAYMOND    M:  U TWO UNIE EVE z Usedlosti Újezdec

Majitel:   Jiřina RAŠKOVÁ,                    KOPŘIVNICE

Attractive broad skull, large eyes, rich tan markings, good dentition, good bone, good shoulder placement, level topline,

short in back, movement OK, but tending to pull on the lead.

Atraktivní široká lebky, velké oči, bohaté pálení, dobrý skus, dobrá kostra, dobře umístěná lopatka,  rovná horrní linie,

krátký hřbet, pohyb OK, ale má sklony táhnout na vodítku.

34 PSI        BT tř. OTEVŘENÁ  GAWIN Minowara V3

Nar.:23.3.2010  SPKP 2548           O: Volney BONANZA      M: MIRABELA ze Zámku Lešná

Majitel:   Lubica JANKOVIČOVÁ,              SK, TOMÁŠOV

Broad head with ample cushioning on the muzzle, large eyes which could be darker, longer feathered ears, good neck and

shoulder placement, moved very well both ways, and looked lovely in profile, a very attractive dog.

Široká hlava s bohatě vyplněným čenichem, velké oči, které by mohly být tmavší, delší osrstěné uši, dobrý krk a umístění

lopatky, pohyboval se dobře v obou směrech a vypadal báječně v profilu, velmi atraktivní pes.

35 PSI        BT tř. OTEVŘENÁ  CHARLES FOON Charmander D

Nar.: 2.12.2009 CMKU/CKC 11266/09  O: YELLOW du Chateau Noblesse   M:             GEORGIA FOON Charmander

Majitel:   Jitka KOPŘIVOVÁ,                  PRAHA 9

Very pretty head of dog, with a gentle expression, nose pigment could be darker, rather tense on the table, needs more body

weight for his age, rather thin in loins, pulling too much on the lead to really asses his movement, nice sized dog.

Velmi krásná psí hlava s něžným výrazem, nosní pigment by mohl být tmavší, poněkud strnulý na stole, potřebuje ve svém věku

více tělesné váhy, poněkud útlý v bedrech, příliš táhne na vodítku než aby bylo reálné posoudit jeho pohyb, pes pěkné velikosti.

36 PSI        BT tř. OTEVŘENÁ  NANUK Sladká krása V2, res. CAC

Nar.: 1.9.2007  CMKU/CKC 9855/07/0 O: Harana STARMAN  M: ISADORA Sladká krása

Majitel:   Lenka POLÁKOVÁ,                  MNICHOVO HRADIŠTĚ

Mature dog with rich markings, and slight quiff on his face, large eyes which could be darker, ample coat in good condition,

very smart on the move, level top line and very good tail carriage.

Vyspělý pes s bohatým pálením a lehkou patkou (?) ve tváři, velké oči by mohly být tmavší, bohatá srst v dobré kondici, velmi

živý v pohybu, rovná horní linie a velmi dobré nesení ocasu.

37 PSI        BT tř. OTEVŘENÁ  Rabymar RIVER DANCER V1, CAC, VB, KV, BOB

Nar.:25.10.2012VDH-CCD 4270/11     O: Rabymar WALTZING DARKIE   M: Svena CHOCOLADE LIGUEUR

Majitel:   Tanja SCHUMANN,                   D, BORKHEIDE

Wonderful broad head with rich tan markings, large eyes, ample cushioning in muzzle, correct dentition, slightly shorten in

stop, but very well balanced in head, long well feathered ears, ample neck, good shoulder placement, very good spring of ribs,

short in loin, very good bone, well turned stifles, excellent coat presentation, excellent on the move, presents a beautiful

picture.

Nádherně široká hlava s bohatým pálením, velké oči, bohaté vypolštářování čenichu, korektní skus, trochu kratší stop, ale

velmi vyvážená hlava, dlouhé, dobře osrstěné uši, dostatečný krk, správná poloha lopatky, velmi dobrá klenba žeber, krátký v

bedrech, velmi dobrá kostra, dobře zaúhlené zadní, výborná prezentace srsti, výborný v pohybu, představuje krásný obrázek.

38 PSI        BT tř. VÍTĚZŮ      ACE OF CLUBS Baltic Harmony xxx

Nar.:16.6.2009  CMKU/CKC 11515-10/ O: CERES vom Paulinenhof   M:  BLACK OBSESSION Pomerian Beauties

Majitel:   Ivana KOROUSOVÁ,                 TŘINEC

nebyl

39 PSI        BT tř. VÍTĚZŮ      Volney BONANZA V1, CAC

Nar.: 6.6.2006  CMKU/CKC 11403-10/ O: Pascavale STANLEY   M: Volney MARGARITA

Majitel:   K.+R. ŠMEJKALOVI,                 STRAKY

Very nice breed type, correct coat, dark eyes, very good dentition, long well feathered ears, very good neck and shoulder

placement, well spring ribs, level topline, well turned stifle, ample coat, sound mover, hold in his topline on the move, excellent

tailset.

Velmi pěkný plemenný typ, korektní srst, tmavé oči, velmi dobrý skus, dlouhé, dobře osrstěné uši, velmi dobrý krk a poloha

lopatky, dobře klenutá žebra, rovná horní linie, dobře zaúhlené zadní, bohatá srst, jistý pohyb, v pohybu si drží svou horní

linii, výborné nasazení ocasu.

40 PSI        BH tř. ŠTĚŇAT     EDDY z Jezerního království N1

Nar.:17.10.2011CMKU/CKC 12475/11  O: Toraylac ZIG ZIGLAR   M:  NINA RICCI z Krásné Gladys

Majitel:   Mgr. Bronislava ŽÁČKOVÁ,           KR. DVŮR – ZÁHOŘANY

Very raw BH baby, slightly marked coat, a promising head with BH lozenge, undershot teeth, good neck and shoulders, large

dark eyes, good nose pigment, movement still needs a lot of developing, narrow in front, close behind.

Velmi nevychované bejby, lehce znakovaná srst, slibná hlava s BH korunkou, předkus, dobrý krk a lopatky, velké tmavé oči,

dobrý nosní pigment, pohyb se ještě potřebuje hodně vyvíjet, rovný vepředu, úzký vzadu.

41 PSI        BH tř. DOROSTU   MONTY Bonimo N1

Nar.: 6.8.2011  CMKU/CKC 12408/11  O: FILIPE Bonimo  M: BETTY Královská hvězda

Majitel:   Hana NOVOTNÁ,                     KOSTELEC n./Č. L.

This puppy has most beautiful large eyes and beautiful pigmentation, very broad skull, excellent dentition, a little tall in the

leg and long in back, but very good shoulders, not moving well and needs a lot more experience, but the eyes are absolutely

stunning.

Toto štěně má nejkrásnější velké oči a nádhernou pigmentaci, velmi široká lebka, výborný skus, trochu vysoký v nohou a dlouhý

ve hřbetě, ale velmi dobré lopatky, nepohybuje se dobře a potřebuje o hodně více zkušenosti, ale ty oči jsou naprosto

ohromující.

42 PSI        BH tř. MLADÝCH    ALONSO FERRARI von Starburg V3

Nar.: 8.4.2011  CMKU/CKC 12148/11  O:  D’ARTAGNAN Perle du Sahel   M: Loranka’s ELLA ENCHANTED

Majitel:   Alexandra ŠPAČKOVÁ,               SKALSKO

Very nice breed type, attractive head with dark large eyes, dense dark pigment, excellent dentition, gentle expression, straight

front, good bone, ample neck, well placed shoulder, well spring ribs, short in back, well turned stifles, level top line,

excellent movement just needs time and confidence.

Velmi pěkný plemenný typ, atraktivní hlava s velkýma tmavýma očima, hustý tmavý pigment, výborný skus, něžný výraz, rovný

předek, dobrá kostra, statný krk, dobře umístěná lopatka, dobře klenutá žebra, krátký ve hřbetě, dobře zaůhlená kolena, rovná

horní linie, výborný pohyb, ale teď potřebuje čas a důvěru.

43 PSI        BH tř. MLADÝCH    BRUNO BANANI vom Welfenhof V2

Nar.:21.2.2011  CMKU/CKC 12382-11/ O: Angel’s Pride EMERALD   M: FACY FAY vom Welfenhof

Majitel:   JUDr. Ivana JANDOVÁ,               VINAŘICE

Beautiful breed type, large dark eyes, broad skull, very gentle expression, dense pigmentation, very well set ears, skull almost

flat between ears, very good neck and layback of shoulders, well spring rib, excellent coat, well turned stifle, coat in very

attractive texture, moves very smartly, a very pleasing picture overall in profile.

Krásný plemenný typ, velké tmavé oči, široká lebka, velice něžný výraz, hustá pigmentace, velmi dobře nasazené uši, lebka je

mezi ušima téměř plochá, velmi dobrý krk a dozadu položené lopatky, dobře klenuté žebro, výborná srst, dobře úhlené koleno,

srst ve velmi atraktivní struktuře, pohybuje se velmi živě, velmi pěkný celkový obraz z profilu.

44 PSI        BH tř. MLADÝCH    CAESAR z Hustopečského údolí xxx

Nar.: 7.1.2011  CMKU/CKC 12007/11  O: Royal Times DARLINGTON    M: LINDSAY Vanessa Atalanta

Majitel:   Eva KALKUŠOVÁ,                   ČESKÉ BUDĚJOVICE

nebyl

45 PSI        BH tř. MLADÝCH    Clopsville BREEZER V1, CAJC, NMP, BOJB

Nar.:17.6.2011  CMKU/CKC 12589-11/ O: Aranel MAVERIC    M: Clopsville SEA BREEZE

Majitel:   Lenka POLÁKOVÁ,                  MNICHOVO HRADIŠTĚ

Well broken BH, very good coat marking, excellent texture, most attractive head, dark eyes, and good nose pigment, excellent

dentition, straight front with good bone, very good neck and shoulders, good spring of rib, short in the loin, well turned

stifles, a lovely young boy, excellent breed type.

BH s dobře rozdělenými barvami, velmi dobré znakování srsti, výborná struktura, nejatraktivnější hlava, tmavé oči a dobrý

nosní pigment, výborný skus, rovný předek s dobrými kostmi, velmi dobrý krk a lopatky, dobrá klenba žeber, krátký v

bedrech, dobře úhlená kolena, rozkošný mladý kluk, výborný plemenný typ.

46 PSI        BH tř. MEZITŘÍDA  Gayhalo MONTREAL V1, CAC

Nar.:26.7.2010  VDH-CCD 4241/11     O:  Maibee MONTROSE    M: Charnell FROLIC

Majitel:   Tanja SCHUMANN,                   D, BORKHEIDE

A beautifully marked gloriously headed BH, good pigmentation, correct dentition, straight front with strong bone, coat well

presented, very good neck and shoulder, well sprung ribcage, short in loin, well turned stifles, richest BH colouring, glorious

breed type, moves very well indeed both ways.

Krásně znakovaný BH s nádhernou hlavou, dobrá pigmentace, správný skus, rovný předek se silnou kostrou, srst dobře

prezentována, velmi dobrý krk a lopatka, dobře klenutý hrudník, krátký v bedrech, dobře zaúhlená kolena, BH s nejbohatším

vybarvením, nádherný plemenný typ, pohybuje se velmi dobře a jistě v obou směrech.

47 PSI        BH tř. OTEVŘENÁ  ATREY MAX Darlaimy VD 4

Nar.: 1.1.2010  CMKU/CKC 11354/10  O:  MAXWELL z Willany   M: I TWO ISABELLA BONY z Usedlosti Újezdec

Majitel:   Eva KUBÁTOVÁ,                     BORŠOV nad VLTAVOU

Very attractive head, broad skull, eyes that could be much darker, very good pigmentation, excellent dentition, low well set

ears, good bone, good neck and shoulder placement, well sprung rib, coat of excellent colour and silky texture, free moving

dog, very good for eye colour.

Velmi atraktivní hlava, široká hlava, oči by mohly být o mnoho tmavší, velmi dobrá pigmentace, výborný skus, dobře nízko

nasazené uši, dobrá kostra, dobrý krk a poloha lopatky, dobře klenuté žebro, srst výborně zbarvena a s hedvábnou strukturou,

volně se pohybující pes, je velmi dobrý kvůli barvě očí.

48 PSI        BH tř. OTEVŘENÁ  CASSIDY z Jezerního království V2, res. CAC

Nar.:29.12.2009CMKU/CKC 11336/09/  O: COWLEY z Vrchu králů  M: NINA RICCI z Krásné Gladys

Majitel:   Věra REJFKOVÁ,                    HEŘMANŮV MĚSTEC

Very attractive head, large dark eye, good pigmentation, ample cushioning of muzzle, good dentition, straight front with good

bone, good neck and shoulders, ample spring of ribs, short in back, well turned stifle, attractively marked coad, pleasing

outline on the move and when standing, front movement good, just needs to be a little stronger behind.

Velmi atraktivní hlava, velké tmavé oko, dobrá pigmentace, hojně vyplněný čenich, dobrý skus, rovný předek s dobrou kostrou,

dobrý krk a lopatky, mohutná klenba žeber, krátký ve hřbetě, dobře zaúhlená kolena, atraktivně znakovaná srst, roztomilá

silueta v pohybu a ve stoje, dobrý pohyb vepředu, teď potřebuje trochu posílit vzadu.

49 PSI        BH tř. OTEVŘENÁ  JULIAN RONNY z Mokropes D

Nar.:28.3.2009  CMKU/CKC 10865/09  O: OBERON TWAI z Císařského mlýna          M: ELICITA CAMILA z Mokropes

Majitel:   Karla ŽÁČKOVÁ,                     KR. DVŮR – ZÁHOŘANY

Slightly marked, rather coarse head and showing a lot of white around the eyes, broad skull, dark eyes, nose pigmentation could

be better, dentition OK, short ears, well sprung ribs, well turned stifle, movement OK, but could be stronger at the rear.

Slabě znakovaný, poněkud hrubá hlava a ukazuje hodně bělma v očích, široká lebka, tmavé oči, pigmentace nosu by mohla být

lepší, skus OK, krátké uši, dobře klenutá žebra, dobré úhlení kolen, pohyb OK, ale mohl by být vzadu silnější.

50 PSI        BH tř. OTEVŘENÁ  LUCIÁN TERNO z Kamilkové zahrady VD 3

Nar.:20.11.2009CMKU/CKC 11284/09/  O: CENTURIO CONTE Minowara   M: MOLLY Haliba

Majitel:   Yvona KLIKOVÁ,                     KLADNO

Well made BH dog, with broad skull and ample cushioning on muzzle, large dark eyes, excellent pigmentation, rather short

ears, good neck and shoulders, strong bone, movement OK, but pulling to one side, presentation on feet could be cleaner, a lot

of triming around his.

Dobře vyvedený BH pes, se širokou lebkou a bohatě vyplněným čenichem, velké tmavé oči, výborná pigmentace, poněkud krátké

uši, dobrý krk a lopatky, sliná kostra, pohyb OK, ale táhne na jednu stranu, předvedení ve stoje by mohlo být čistší, je hodně

trimovaný.

51 PSI        BH tř. OTEVŘENÁ  SMOKY von der Zigeunerkiefer V1, CAC

Nar.: 1.3.2010  CMKU/CKC 11726-10/ O:  My Exotic World VICTORIOUS MASTERPIECE  M: VICTORIA von der Zigeunerkiefer

Majitel:   Dana MADĚROVÁ,                   PRAHA 8

Most attractive head, broad skull, large dark eyes, nose pigmentation could be darker, excellent dentition, straight front,

good bone, very good neck and shoulders, well sprung ribcage, short loin, richly marked attractive coat, very nice breed type,

very pleasing outline standing and on move.

Nejatraktivnější hlava, široká lebka, velké tmavé oči, pigmenace nosu by mohla být tmavší, výborný skus, rovné přední, dobrá

kostra, velmi dobrý krk a lopatky, dobře klenutý hrudník, krátká bedra, bohatě znakovaná atraktivní srst, velmi pěkný chovný

typ, velmi pěkný obrys ve stoje i v pohybu.

52 PSI        BH tř. VÍTĚZŮ      ZENGY SIRI Biely démon V2, res. CAC

Nar.:26.4.2009  SPKP 2404           O: Babbler’s LATEST NEWS    M: WAIKIKI TRIES Biely démon

Majitel:   Mária HRIVŇÁKOVÁ,                 SK, TRNAVA

Attractive headed dog, good width of muzzle and broad skull, large brown eyes, excellent dentition, good bone, ample neck and

shoulders, short in back, could do with a little more body weight, very nice breed type and nice size.

Pes s atrktivní hlavou, správná šířka čenichu a široká lebka, velké hnědé oči, výborný skus, dobrá kostra, silný krk a lopatky,

krátký ve hřbetě, mohl by mít trochu více tělesné váhy, velmi pěkný plemenný typ a pěkná velikost.

53 PSI        BH tř. VÍTĚZŮ      ZIPPY Prokopská hvězda V1, CAC, VB

Nar.:13.12.2008CMKU/CKC 10642/08  O:  Miletree JAMBO   M: TORAYA Prokopská hvězda

Majitel:   Hana NOVÁKOVÁ,                   PRAHA 5

Very attractive head, large dark eyes and attractive pigmentation, correct dentition, straight front and very good bone,

excellent neck and shoulders, well sprung ribcage and short in loin, richly marked coat in good condition, wonderful breed

type, moving effortlessly, very good front and rear movement, very animated on the move.

Velmi atraktivní hlava, velké tmavé oči a atraktivní pigmentace, korektní skus, rovný předek a velmi dobrá kostra, výborný

krk a lopatky, dobře klenutý hrudník a je krátký v bedrech, bohate znakovaná srst v dobé kondici, nádherná plemenný typ,

pohybuje se bez námahy, velmi dobrý pohyb vepředu a vzadu, velmi čilý v pohybu.

54 PSI        BH tř. VETERÁNŮ  FIDDO Dianora Gold VD1

Nar.: 7.5.2001  CMKU/CKC 6112/01   O: Stonehill’s WEST SIDE STORY   M: AYCA Dianora Gold

Majitel:   Marie RYŠAVÁ,                      HODKOVICE n. MOH.

Moves very well for his age, very richly attractively marked coat, large dark eyes, very good teeth for the age, old fashioned

type of head, good neck and shoulders, short in back with level topline, moves very well for his age.

Pohybuje se na svůj věk velmi dobře, velmi bohatě a  atraktivně znakovaná srst, velké tmavé oči, na jeho věk velmi dobé zuby,

staromódní typ hlavy, dobrý krk a lopatky, krátký ve hřbetě s rovnou horní linií, pohybuje se na svůj věk velmi dobře.

55 PSI        RU tř. ŠTĚŇAT     AMON RE Indigrace VN1, NŠP

Nar.: 3.10.2011 CMKU/CKC 12439/11  O:  GOLDEN FIRE z Vrchu králů   M:  ISISS DEA Zlatý kavalír

Majitel:   Naďa TICHÁ,                         PARDUBICE

Nicely made RU baby, good topline, but carrying tail over back, attractive head, large eyes, good nose pigment, good

dentition, ample neck and shoulders, appears slightly longer in back at present, moves out freely, coat of good rich colour.

Pěkně utvářené RU bejby, dobrá horní linie, ale nese ocas nad hřbetem, atraktivní hlava, velké oči, dobrý nosní pigment, dobrý

skus, silný krk a lopatky, v současnosti vypadá trochu delší ve hřebetě, pohybuje se volně, srstmá dobrou zářivou barvu.

56 PSI        RU tř. DOROSTU   BEST OF Chilli Koliba VN1, NPD, nejlepší dorost

Nar.:29.7.2011  SPKP 2675           O:  KRISTIÁN od Ptačí skály   M: ENNESIE SIRI Biely démon

Majitel:   Lubica JANKOVIČOVÁ,              SK, TOMÁŠOV

Movement free and easy, good rich coloured coat, very attractive head, large dark eyes, good nose pigment, excellent

dentition, straight front, good bone, very good neck and shoulders, good front movement and excellent drive from the rear.

Pohyb volný a snadný, dobrá, výrazně vybarvená srst, velmi atraktivní hlava, velké tmavé oči, dobrý nosní pigment, výborný

skus, rovný vepředu, dobrá kostra, velmi dobrý krk a lopatky, dobrý pohyb vepředu a výborný odpich zezadu.

57 PSI        RU tř. MLADÝCH    ADAM na Procházce D

Nar.:21.8.2010  CMKU/CKC 11814/10  O: Lisgarth DYLAN THOMAS    M: AGATHA CHRISTIE Gardyth

Majitel:   Martin PROCHÁZKA,                 PRAHA 9

Correct size RU dog, attractive head, but rather deep in stop, very good dentition, large dark eyes, coat of rich colour, ample

neck and good lay of shoulders, good spring of ribcage, moving OK, level topline, and good tailset, just too much weight on

chest.

RU pes správné velikosti, atraktivní hlava, ale poněkud hluboký stop, velmi dobrý skus, velké tmavé oči, srst se zářivou

barvou, statný krk a správná poloha lopatek, dobrá klenba hrudníku, pohyb OK, rovná horní linie a dobré nasazení ocasu,

jenom příliš mnoho váhy v hrudníku.

58 PSI        RU tř. MLADÝCH    Helandros BRANDON LEE xxx

Nar.:20.3.2011  CMKU/CKC 12348-11/ O: KLEINER PRINZ vom Paulinenhof   M:  Helandros ENGLISH ROSE

Majitel:   Ivana KOROUSOVÁ,                 TŘINEC

nebyl

59 PSI        RU tř. MLADÝCH    Sorata GINGER ALE V1, CAJC

Nar.:15.5.2011  AM 02484802         O: Sorata DON VITO   M: Sorata RUBY WINE

Majitel:   RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ,          SK, SVÄTY JUR

This is just what i like to see in a young dog, lovely size, attractive head, broad skull, large eyes, excellent dentition, ample

neck and shoulders, good spring of rib, well turned stifles and one of best tailsets of the day, stunning to watc on the move,

really superb, quick drive.

To je to co ráda vidím u mladého psa, báječná velikost, atraktivní hlava, široká lebka, velké oči, výborný chrup, silný krk a

lopatky, dobrá klenba žebra, dobře zaúhlená kolena a jedno z nejlepších nasazení ocasu z dnešního dne, je fantastické ho

sledovat v pohybu, skutečně skvělý, rychlý pohyb.

60 PSI        RU tř. MLADÝCH    VERSACE ARNY z Usedlosti Újezdec VD2

Nar.:22.4.2011  CMKU/CKC 12208/11  O: ARNY z Andulčiny školky  M: VALKÝRA TRES z Císařského mlýna

Majitel:   Eva KUBÁTOVÁ,                     BORŠOV nad VLTAVOU

Large RU boy, broad skull, ample cushioning, large dark eyes, dense pigmentation, very good dentition, good depth of chest,

movement could be much improved, very poor rear drive.

Velký ruby chlapec, široká hlava, mohutné výplně, velké tamvé oči, hustá pigmentace, velmi dobrý skus, správná hloubka

hrudníku, pohyb by mohl být o hodně lepší, velmi slabá zadní akce.

61 PSI        RU tř. OTEVŘENÁ  APRICOT KISS Harmony Line V3

Nar.: 6.8.2007  CMKU/CKC 9801/07/0 O: LANCELOT Biely démon   M: FANTASY Caroli Regis

Majitel:   Eva FRYDRYŠKOVÁ,                PRAHA 8

Very pleasing head with large dark eyes, broad skull, good nose pigment, almost flat between the ears, good straight front,

mature in body, well turned stifles, movement rather stifled, carries his tail over his back, coat in good condition, nice type of

dog.

Velmi půvabná hlava s velkýma tmavýma očima, široká lebka, dobrý nosní pigment, (lebka) téměř plochá mezi ušima, dobré

rovné přední, vyspělý v těle, dobře úhlená kolena, pohyb poněkud toporný, nese ocas nad hřbetem, srst v dobré kondici, pěkný

typ psa.

62 PSI        RU tř. OTEVŘENÁ  ARTUR Koblížek V1, CAC

Nar.: 1.11.2009 CMKU/CKC 11230/09/ O: NELSON ze Starého Dobrasa  M:         CAVALÍRKA Arinin sen

Majitel:   MVDr. Lucie VESELÁ,                BZOVÁ u HOŘOVIC

Very attractive head, large dark eyes, good pigmentation, good dentition, ample neck, good lay of shoulder, good depth of

chest, well turned stifle, coat of rich RU colour, very sound on the move, makes an attractive picture in profile when standing.

Velmi atraktivní hlava, velké tmavé oči, dobrá pigmentace, správný skus, statný krk, správná poloha lopatky, dobrá hloubka

hrudníku, dobře zaúhlená kolena, srst s výrazným RU zbarvením, velmi jistý v pohybu, ve stoje z profilu poskytuje půvabný

obrázek.

63 PSI        RU tř. OTEVŘENÁ  EDISON Kouzelná Metuje xxx

Nar.:11.11.2006CMKU/CKC 9286/06/1  O: IMPERIO Rubínový květ M: BARONESSE Kouzelná Metuje

Majitel:   Eva KALKUŠOVÁ,                   ČESKÉ BUDĚJOVICE

nebyl

64 PSI        RU tř. OTEVŘENÁ  CHE GUEVARA Flowers City VD4

Nar.:18.4.2010  CMKU/CKC 11531/10/ O: HAKER Zlodziejska Zgraja   M: COCO DE L’AMOUR Flowers City

Majitel:   Yvona KLIKOVÁ,                     KLADNO

Broad skull, with plenty of cushioning, most beautiful large dark eyes, nose pigment could be darker, mouth just level, very

deep chest, slightly longer in back, good bone, coat very well presented, moves very well both ways, not an enthusiastic

showman.

Široká lebka se spoustou výplně, nejkrásnější velké tmavé oči, nosní pigment by mohl být tmavší, skus je teď klešťový, velmi

hluboký hrudník, trochu delší ve hřbetě, dobrá kostra, srst velmi dobře prezentována, pohybuje se dobře v obou směrech,

není to nadšený šoumen.

65 PSI        RU tř. OTEVŘENÁ  JAMES MARTY z Usedlosti Újezdec V2, res. CAC

Nar.: 6.12.2009 CMKU/CKC 11279/09  O: FIDO FOON Charmander    M: Q TWO QUENTINIA LILI z Usedlosti Újezdec

Majitel:   Jindra DIBLÍKOVÁ,                   VODŇANY

Most rightly marked coat, very attractive head, beautiful eyes, dense pigment, dentition OK, very good neck and shoulder

placement, ample spring of rib, level topline, very sound moving with excellent topline and correctly carried tail.

Nejlépe vybarvená srst, velmi půvabná hlava, krásné oči, sytý pigment, skus OK, velmi dobrý krk a umístění lopatky, mohutná

klenba žeber, rovná horní linie, velmi jistý pohyb s výbornou horní linií a správně neseným ocasem.

66 PSI        RU tř. OTEVŘENÁ  YELLOW du Chateau Noblesse VD

Nar.: 8.6.2008  CMKU/CKC 10577-08/ O: Leelyn FLASH HARRY  M: KATINKA du Chateau Noblesse

Majitel:   Lenka POLÁKOVÁ,                  MNICHOVO HRADIŠTĚ

Profusely coated RU of the richest colour, coat immaculately presented, ample neck and shoulder placement, deep chest,

appears short on leg, which makes him unbalanced, very sound moving.

Hojně osrstěný RU s nejzářivější barvou, srst dokonale prezentována, silný krk a umístění lopatek, hluboký hrudník, vypadá že

má krátké nohy, což ho činí nevyváženým,velmi jistý pohyb.

67 PSI        RU tř. VÍTĚZŮ      ARNY z Andulčiny školky V1, CAC, VB

Nar.:20.2.2009  CMKU/CKC 10806/09  O: B TWO BARNABY z Usedlosti Újezdec        M:  P TWO PATRICIA SISSI z Usedlosi Újezdec

Majitel:   Jindra DIBLÍKOVÁ,                   VODŇANY

Very well balanced dog, very attractive head, beautiful large dark lustrous eyes, very good pigment, broad skull, long well set

ears with good feathering, very good neck and shoulder, good depth to his chest, very good turn of stifle, coat in good

condition, moving very well holding level topline, very good tail carriage, happy temperament.

Dobře vyvážený pes, velmi půvabná hlava, krásné velké tmavé zářící oči, velmi dobrý pigment, široká lebka, dlouhé dobře

nasazené uši s dobrým osrstěním, velmi dobrý krk a lopatka, dobrá hloubka hrudníku, velmi dobré zaúhlení zadních,  srst v

dobré kondici, pohybuje se velmi dobře a drží rovnou horní linii, velmi dobré nesení ocasu, veselý temperament.

68 PSI        TR tř. MLADÝCH    ALFRED Cavaliers Prague D

Nar.:18.1.2011  CMKU/CKC 12037/11  O: MAXWELL z Willany   M: ARNIKA z Údolí kavalírů

Majitel:   Zdeňka MENGLEROVÁ,              PRAHA 1

Broad skull, almost flat between the ears, paler tan markings, large dark eyes, good dentition, ample neck and good layback of

shoulders, a little longer in the back, movement not very good in the rear, level topline and set tail.

Široká lebka, téměř plochá mezi ušima, světlejší tříslové znaky, velké tmavé oči, dobrý skus, silný krk a dobré dozadu

položené lopatky, trochu delší ve hřbetě, pohyb vzadu není moc dobrý, rovná horní linie a nasazení ocasu.

69 PSI        TR tř. MLADÝCH    Aneridee COMANCHE MORNING SUN V2

Nar.:22.1.2011  CMKU/CKC 12354-11/ O:  Aneridee BOHEMIAN KNIGHT    M:  Aneridee CHEROKEE SPIRIT

Majitel:   Ing. Olga ZÁLESKÁ,                 STŘEDOKLUKY

Good depth of head, large dark eyes, rich tan markings, very good pigment and excellent teeth, good neck and shoulders and

depth of chest, good turn of stifle, would prefer more white in the markings, coat of excellent texture, free moving, movement

OK, wonderful temperament and attitude in the ring.

Dobrá hloubka halvy, velké tmavé oči, bohaté pálení, velmi dobrý pigment a výborné zuby, dobrý krk a lopatky a hloubka

hrudníku, dobré zaúhlení kolen, preferovala bych více bílých znaků, výborná struktura srsti, volný pohyb, pohyb OK, báječný

temperament a chování v kruhu.

70 PSI        TR tř. MLADÝCH    ATREY Swect Cavaliers VD3

Nar.:22.6.2011  CMKU/CKC 12335/11  O: KORNEL ze Starého Dobrasa   M: CHARLEEN Merlin Bohemia

Majitel:   Lenka POLÁKOVÁ,                  MNICHOVO HRADIŠTĚ

Just a baby at nine months, head needs lots of time to broaden, muzzle needs more cushioning, that comes with age, excellent

dentition, good bone, for his age there is rather a lot of him, very good neck and shoulder and level topline on the move,

movement perfectly OK.

Dosud bejby v 9-ti měsících, hlava potřebuje hodně času, aby se rozšířila, čenich pořebuje více výplně, což přijd s věkem,

výborný skus, dobrá kostra, na jeho věk je ho poněkud velký kousek, velmi dobrý krk a lopatka a v pohybu rovná horní linie,

pohyb je dokonale OK.

71 PSI        TR tř. MLADÝCH    BAMBINO GOLD od Zlatého Roxe V1, CAJC

Nar.:21.4.2011  CMKU/CKC 12199/11  O:  DA VINCI z Vrchu králů  M: BREE VIVIEN Amor Real

Majitel:   Renata SIROTKOVÁ,                 KOLÍN

Well marked coat, attractive head, but showing a bit of white in the corners of the eye, very good dentition, straight front

with good bone, nice neck and shoulder placement, short in the back, very well turned stifles, excellent size and very good

rear drive in movement, beautifully handled.

Dobře vybarvená srst, atraktivní hlava, ale ukazuje trochu bělmo v koutcích oka, velmi dobé zuby, rovné přední s dobrými

kostmi, pěkný krk a umístění lopatky, krátký ve hřbetě, velmi dobře úhlená kolena, výborná velikost a velmi dobrá akce

zadních při pohybu, krásně předveden.

72 PSI        TR tř. MEZITŘÍDA  Samuel Adam’s HONEY PORTER V2, res. CAC

Nar.:23.6.2010  CMKU/CKC 12317-11/ O: Sheeba DISCOVER NEMO   M: Luddinton’s GUINEVERE

Majitel:   Alexandra ŠPAČKOVÁ,               SKALSKO

Attractively marked coat, broad skull, long well feathered ears, rich tan, dark eyes, excellent dentition, kind expression, good

neck and shoulder placement, good ribcage, very well turned stifles, moves smartly, covering the ground very well, very very

nice type.

Atraktivně znakovaná srst, široká lebka, dlouhé, dobře osrstěné uši, zářivé pálení, tmavé oči, výborný skus, milý výraz, dobrý

krk a umístění lopatky, dobrý hrudník, velmi dobře zaúhlená kolena, pohybuje se živě, pokrývá kruh velmi dobře, velmi, velmi

pěkný typ.

73 PSI        TR tř. MEZITŘÍDA  SCARLEYS SEVI Biely démon V1, CAC

Nar.:27.5.2010  SPKP 2525           O: NABUCO TRIES Biely démon   M: WEBBI TRIES Biely démon

Majitel:   RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ,          SK, SVÄTY JUR

Lovely size, rather tense on the table, good broad skull, excellent dentition, large dark eyes, rich tan, very good bone, short in

back, very well prepared coat, a perfect size, cannot stand badly.

Nádherná velikost, poněkud nervózní na stole, dobrá široká lebka, výborný skus, velké tmavé oči, výrazné pálení, velmi dobrá

kostra, krátký ve hřbetě, velmi dobře upravená srst, perfektní velikost, nemůže stát špatně.

74 PSI        TR tř. OTEVŘENÁ  ARCHIE of Goldenleon VD4

Nar.:22.10.2008CMKU/CKC 10570/08  O: Rakelton’s GENTLEMAN   M: KATHY TRES z Císařského mlýna

Majitel:   Mária KLEMENTOVÁ,                PRAHA 6

Attractive head, large dark eyes, rich tan, dark pigmentation, mouth not as good as it could be, ample neck, and lay of shoulder,

good depth to chest, level topline, good tailset.

Atraktivní hlava, velké tmavé oči, bohaté pálení, tmavá pigmentace, tlama (o skusu) není tak dobrá, jak by mohla být, plný

krk a (správná) poloha lopatky, dobrá hloubka hrudníku, rovná horní linie, dobré nasazení ocasu.

75 PSI        TR tř. OTEVŘENÁ  CAPPUCCINO ITALY Vanmar Majesty VD

Nar.: 1.12.2009 CMKU/CKC 11449-10/ O: Babbler’s LATEST NEWS   M: GOETTA Spanilá věž

Majitel:   Klára HUDECOVÁ,                   HRADEC KRÁLOVÉ

Pleasing head and expression, large dark eyes and good dentition, needs more body weight and more chest, moved OK, rear

drive could be a lot better.

Roztomilá hlava avýraz, velké tmavé oči a dobrý skus, potřebuje více vážit v těle a větší hrudník, pohyboval se OK, zadní akce

by mohla být o mnoho lepší.

76 PSI        TR tř. OTEVŘENÁ  DÉMON z Bořkovických lesů VD3

Nar.: 1.6.2008  CMKU/CKC 10331/08/ O:  FOWLER TWAI z Císařského mlýna  M: I TWO IMAGINE BONY z Usedlosti Újezdec

Majitel:   Magdalena PÍNOVÁ,                  PRAHA 2

Broad skull, almost flat between ears, long feathered ears, good cushioning to muzzle, large dark eyes, straight front and good

bone, good depth of chest, well turned stifles, moves out well, keeping a level topline, very sound rear movement.

Široká lebka, téměř plochá mezi ušima, dlouhé osrstěné uši, dobré výplně na čenichu, velké tmavé oči, rovné přední a dobré

kosti, správná hloubka hrudníku, dobře zaúhlená kolena, pohybuje se dobře udržujíc si rovnou horní linii, velmi silný pohyb

vzadu.

77 PSI        TR tř. OTEVŘENÁ  ECRIN DE SOIE de l’Angelarde V2, res. CAC

Nar.:18.8.2009  CMKU/CKC 11431-10/ O: VAN GOGH de l’Angelarde  M: CALYSTA de l’Angelarde

Majitel:   JUDr. Ivana JANDOVÁ,               VINAŘICE

What a lovely shape and size this dog is, very attractive head, pleasing expression, good dentition, dark eyes, rich tan, dense

pigment, very good neck and shoulders, very well turned stifles, coat in very good condition, super front movement, but

moving closely behind.

Jaký má tento pes báječný formát a velikost, velmi atraktivní hlava půvabný výraz, dobré zuby, tmavé oči, zářivé pálení, sytý

pigment, velmi dobrý krk a lopatky, velmi dobře zaúhlená kolena, srst ve velmi dobré kondici, pohyb vepředu je super, ale

vzadu se pohybuje sevřeně.

78 PSI        TR tř. OTEVŘENÁ  FRENCH LOVER de Castel Peyrac V1, CAC, VB

Nar.: 7.3.2010  CMKU/CKC 11697-10/ O: BRAVEHEART des Marais de Bremes   M: CALYPSO de Castel Peyrac

Majitel:   Dana TOŠENOVJANOVÁ,            OSTRAVA

Very attractive TR head, excellent dentition, good breadth of skull, good neck and shoulders, very good spring of rib, short in

loin, dark eyes, moves very soundly, keeping level topline, a very happy dog.

Velmi atraktivní TR hlava, výborný skus, správná šířka lebky, dobrý krk a lopatky, velmi dobrá klenba žeber, krátký v bedrech,

tmavé oči, pohybuje se velmi jistě, udržuje rovnou horní linii, velmi veselý pes.

79 PSI        TR tř. OTEVŘENÁ  PHILIP Králův španěl D

Nar.:27.5.2010  CMKU/CKC 11618/10  O: FILIPE Bonimo   M: ILAVA TRES z Císařského mlýna

Majitel:   Alena ŠLAISOVÁ,                    ČESKÁ LÍPA

Broad skull, pleasing expression with large eyes, good dentition, dense pigmentation, ample neck and shoulders, totally

incorrect tailset, well turned stifles, narrow at the rear.

Široká lebka, nádherný výraz s velkýma očima, dobrý skus, sytá pigmentace, silný krk a lopatky, naprosto nesprávné nasazení

ocasu, dobře zaúhlené zadní, vzadu úzký chod.

80 PSI        TR tř. OTEVŘENÁ  ZANBERRY PERI Biely démon xxx

Nar.: 5.10.2007 SPKP 2213/10        O: Rosscrea DIPLOMATIC  M: NAILEEN Biely démon

Majitel:   Šárka VLKOVÁ,                      ZLÍN

nebyl

81 PSI        TR tř. VÍTĚZŮ      ILLUSION Jizutoji VD1

Nar.:30.6.2009  CMKU/CKC 11058/09/ O:                                                      ALBERTO Jizutoji      M:    CAPPY TRES z Císařského mlýna

Majitel:   Jiří HRADEČNÝ,                     MĚSTEC KRÁLOVÉ

Attractively marked coat, broad skull, ample neck and shoulders, very nice size of dog, good bone, very good spring of rib,

short in back, moving rather wide in front.

Atraktivně znakovaná srst, široká lebka, silný krk a lopatky, velmi pěkná velikost psa, dobrá kostra, velmi dobrá klenba

žebra, krátký hřbet, v pohybu vepředu poněkud široký.

82 PSI        TR tř. VETERÁNŮ  ALBERTO Jizutoji V1, nejlepší veterán

Nar.:22.2.2004  CMKU/CKC 7614/04/0 O:                                                      Stonehill’s WEST SIDE STORY        M:                    NIKITA BOOM z Kamilkové zahrady

Majitel:   Jiří HRADEČNÝ,                     MĚSTEC KRÁLOVÉ

Very attractive head with large dark eyes, broad skull and rich tan markings, plenty of teeth still, excellent bone, very good

neck and shoulders, short in the back, a wonderful size, in very good coat, which is very attractively marked, very strong rear

movement, but very wide in front, lovely breed type.

Velmi atraktivní hlava s velkýma tmavýma očima, široká lebka a bohaté pálení, dosud má mnoho zubů, výborná kostra, velmi

dobrý krk a lopatky, krátký ve hřbetě, nádherná velikost, ve velmi dobré srsti, která je velmi atraktivně znakovaná, velmi

silný ohyb vzadu, ale velmi široký vepředu, nádherný plemenný typ.

83 FENY      BT tř. DOROSTU   ZUGAR KISS du Chateau Noblesse xxx

Nar.:11.8.2011  VDH-CCD 4256/11     O: DORIAN GRAY of Woodville   M: XANTANA KISS du Chateau Noblesse

Majitel:   Tanja SCHUMANN,                   D, BORKHEIDE

nebyla

84 FENY      BT tř. MLADÝCH    DAPHNE z Jezerního království VD 2

Nar.:28.3.2011  CMKU/CKC 12125/11  O:  GASTON Zaječická Horka  M: NOSTALGIA Rubínový květ

Majitel:   Ilona SPÍVALOVÁ,                   HEŘMANŮV MĚSTEC

Pleasing head, gentle expression, nice neck and shoulder, needs improvement in rear, temperament should improve with more

ring confidence, coat in good condition.

Roztomilá hlava, něžný výraz, pěkný krk a lopatky, potřebuje zlepšit vzadu, temperament by se měl zlepšit s větší jistotou v

kruhu, srst v dobré kondici.

85 FENY      BT tř. MLADÝCH    VALENZIA KARIN z Usedlosti Újezdec V1, CAJC

Nar.:22.4.2011  CMKU/CKC 12211/11  O: ARNY z Andulčiny školky  M: VALKÝRA TRES z Císařského mlýna

Majitel:   Jindra DIBLÍKOVÁ,                   VODŇANY

Nice temperament, good head with pretty face, nice expression and dark eyes, good front, moved with drive, rich tan, nice

puppy.

Pěkný emperament, dobrá hlava a krásná tvář, pěkný výraz a tmavé oči, dobrý předek, pohybuje se s odpichem, bohaté pálení,

pěkné štěně.

86 FENY      BT tř. MEZITŘÍDA  CINDY Mechový achát VD

Nar.:10.10.2010CMKU/CKC 11894/10  O:  YELLOW du Chateau Noblesse   M: EMMY z Derylova panství

Majitel:   Filip MANSFELD,                     ÚSTÍ nad LABEM

Pleasing head, nice neck and shoulder, needs stronger rear, would prefer darker eyes, nice coat condition with long ear

feathering.

Roztomilá hlava, pěkný krk a lopatka, potřebuje zsílit vzadu, preferoval bych tmavší oči, pěkná kondice srsti s dlouhými ušními

závěsy.

87 FENY      BT tř. MEZITŘÍDA  DIXIE Bezzábran V

Nar.:13.10.2010CMKU/CKC 11917/10  O: Volney BONANZA M:  AMBRA Bezzábran

Majitel:   Iveta ŠEVČÍKOVÁ,                   PRAHA 4

Pleasing head, kind expression, too big for me, would prefer in a smaller package, moves freely, in good coat.

Půvabná hlava, milý výraz, pro mne příliš velká, preferoval bych menší “balení”, pohybuje se volně, v dobré srsti.

88 FENY      BT tř. MEZITŘÍDA  LAISY GOLD Fraking V2, res. CAC

Nar.:24.10.2010CMKU/CKC 11943/10  O: L TWO LOVELY BERT z Usedlosti Újezdec       M: ELOISEz Vrchu králů

Majitel:   Iveta SLABÁ,                        ROUSÍNOV

Nice head, gentle expression, nice outline, happy girl.

Pěkná hlava, nežný výraz, pěkná silueta, veselé děvče.

89 FENY      BT tř. MEZITŘÍDA  NIKY Zaječická Horka V3

Nar.: 9.4.2010  CMKU/CKC 11525/10/ O: ALFI Sylena  M: CINDERLY ze Šibeničního vrchu

Majitel:   L.VÁCHOVÁ+P.PEŠKOVÁ,          PYŠELY

Nice body shape, good size, nice outline in profile, feminine head and sweet expression.

Pěkný tvar těla, dobrá velikost, pěkný obrys z profilu, fenčí hlava a sladký výraz.

90 FENY      BT tř. MEZITŘÍDA  ORIENTAL NIGHT du Chateau Noblesse V4

Nar.:10.5.2010  CMKU/CKC 12515-11/ O: DORIAN GRAY of Woodville   M: VALENTINE ROSE du Chateau Noblesse

Majitel:   Jolana BÁČOVÁ,                     BRANDÝSEK

Very pretty head, nice eyes giving sweet expression, good size.

Velmi krásná hlava, pěkné oči jí dávají sladký výraz, správná velikost.

91 FENY      BT tř. MEZITŘÍDA  ORIENTAL ROSE du Chateau Noblesse V1, CAC

Nar.:10.5.2010  VDH-CCD 3748/10     O: DORIAN GRAY of Woodville  M: VALENTINE ROSE du Chateau Noblesse

Majitel:   Tanja SCHUMANN,                   D, BORKHEIDE

Excellent breed type, well skulled, nice head, super expression, nice shape, moves freely, would prefer stronger rear, overal

top quality.

Výborný plemenný typ, s dobrou lebkou, pěkná hlava, super výraz, pěkný tvar, pohybuje se volně, prefeoval bych silnější zadní,

celkově dobrá kvalita.

92 FENY      BT tř. OTEVŘENÁ  EIMY ROA Karel pod Radyní V1, CAC

Nar.:24.6.2009  CMKU/CKC 11033/09/ O:  FIDO FOON Charmander   M:  LADRONKA Sladká krása

Majitel:   Vlasta BÁRTOVÁ,                    PLZEŇ

Pleasing head with sweet expression, moved freely, little too big for me, nice temperament.

Půvabná hlava se sladkým výrazem, pohybovala se volně, pro mne trochu příliš velká, pěkný temperament.

93 FENY      BT tř. OTEVŘENÁ  KATIA Santana Gwellian VD2

Nar.:29.6.2009  CMKU/CKC 11021/09/ O: BLOSSOM Perle du Sahel  M: DILIA Santana Gwellian

Majitel:   Jana BROUMOVÁ,                   RAKOVNÍK

Nice head, kind expression, moves poorly behind, too big for a bitch, in good coat, nice temperament.

Pěkná hlava, milý výraz, vzadu je pohyb slabý, na fenu je trochu velká, v dobré srsti, pěkný temeperament.

94 FENY      BT tř. VÍTĚZŮ      ENNESIE SIRI Biely démon V1, CAC, VB

Nar.:14.2.2008  SPKP 2255           O: Babbler’s LATEST NEWS   M: LOSTRESS Biely démon

Majitel:   Lubica JANKOVIČOVÁ,              SK, TOMÁŠOV

Worthy champion, good size, nice shape, good movement, lovely head with sweet expression, quality bitch.

Důstojná šampiónka, správná velikost, pěkný tvar, dobrý pohyb, nádherná hlava se sladkým výrazem, kvalitní fena.

95 FENY      BT tř. VETERÁNŮ  DALILLA Tricyrtis V1

Nar.: 7.9.1998  CMKU/CKC 4705/98/9 O: Bonema GOLD SOVEREIGN FOR CHOYA   M: AMICITIA MAGNIFICA Res Pretiosa

Majitel:   Luďka SIEGROVÁ,                   PLZEŇ

Fantastic, so light on her feet, she moves like a puppy, so much life, in very good condition, nice head with sweet expression,

congratulations!

Fantastické, tak lehká na svých nohách, pohybuje se jako štěně, tak mnoho života, ve velmi dobré kondici, pěkná hlava se

sladkým výrazem, gratuluji!

96 FENY      BH tř. ŠTĚŇAT     DAYA TÝNA z Usedlosti Újezdec VN1, NFŠ, nejlepší štěně

Nar.:23.11.2011CMKU/CKC 12538/11  O: MAXWELL z Willany  M: Q TWO QUENTINIA LILI z Usedlosti Újezdec

Majitel:   Jindra DIBLÍKOVÁ,                   VODŇANY

Smart puppy, pretty head, lovely eyes giving gentle expression, good front, nice balance, moved well, should do well.

veselé štěně, krásná hlava, nádherné oči dávající něžný výraz, dobrý předek, pěkná vyváženost, pohybovala se dobře, měla by si

vést dobře.

97 FENY      BH tř. ŠTĚŇAT     ELIZABETH z Jezerního království N3

Nar.:17.10.2011CMKU/CKC 12477/11  O: Toraylac ZIG ZIGLAR   M: NINA RICCI u Krásné Gladys

Majitel:   Věra REJFKOVÁ,                    HEŘMANŮV MĚSTEC

Pleasing head, nice dark eyes, well broken markings, happy temperament, moves freely.

Roztomilá hlava, pěkné tmavé oči, dobře rozdělené barvy, veselý temperament, pohybuje se uvolněně.

98 FENY      BH tř. ŠTĚŇAT     MESSUA OKTI Biely démon VN2

Nar.:21.10.2011SLRCKŠ ???          O: Bonitos Companeros ITZI BITZI TINY WINY  M: NESSEEM SIRI Biely démon

Majitel:   Mojca LONGAR,                      SLO, LJUBLJANA

Nice eyes, very pretty head, sweet expression, well broken markings, good overal breed type, happy temperament.

Pěkné oči, velmi krásná hlava, sladký výraz, dobře rozdělené barvy, celkově dobrý plemenný typ, veselý temperament.

99 FENY      BH tř. DOROSTU   DABOIA Prokopská hvězda VN1

Nar.:19.9.2011  CMKU/CKC 12427/11  O:  Miletree GERRY MC GUIRE   M: TORAYA Prokopská hvězda

Majitel:   Hana NOVÁKOVÁ,                   PRAHA 5

Pleasing head, dark eyes, good pigment, good front, needs stronger rear, would prefer smaller, attractive when moving.

Roztomilá hlava, tmavé oči, dobrý pigment, dobrý předek, potřebuje být silnější vzadu, preferoval bych menší, atraktivní v

pohybu.

100 FENY      BH tř. DOROSTU   ZARA SISSI z Usedlosti Újezdec N

Nar.:17.7.2011  CMKU/CKC 12372/11  O: WELINGTON MAN z Usedlosti Újezdec  M: N TWO NESSIA LIZ z Usedlosti Újezdec

Majitel:   Petra RŮŽIČKOVÁ,                  PLZEŇ

Full of energy, rich tan markings, good tailset, dark eyes giving kind expression, quite raw for her age, needs more bone and

substance, delightful temperament, very happy.

Plná energie, bohaté znakování, dobré nasazení ocasu, tmavé oči dávající milý výraz, trochu nehotová na svůj věk, potřebuje

lepší kostru a substanci, rozkošný temperament, velmi veselá.

101 FENY      BH tř. MLADÝCH    ADINA Cavalier Prague V3

Nar.:18.1.2011  CMKU/CKC 12039/11  O: MAXWELL z Willany  M:  ARNIKA z Údolí kavalírů

Majitel:   MUDr. Janka TOČÍKOVÁ,            PRAHA 2

Nicely balanced, moves freely, pleasing head, kind expression, rich BH markings.

Pěkně vyvážená, pohybuje se volně, půvabná hlava, milý výraz, bohaté BH znakování.

102 FENY      BH tř. MLADÝCH    ANGEL FLEUR Maria Valley V

Nar.: 3.6.2011  CMKU/CKC 12297/11  O: CHIANTI z Vrchu králů  M: LEAH z Panství Lomnice

Majitel:   MUDr. Radka MELOUNOVÁ,          PRAHA 10

Lots of energy, nice head with kind expression, good eyes, too long in back for me, needs to setle on the move, nice neck and

shoulder, good tailset.

Spousta energie, pěkná hlava s milým výrazem, dobré oči, pro mne příliš dlouhá ve hřbetě, potřebuje se usadit v pohybu,

pěkný krk a lopatka, správné nasazení ocasu.

103 FENY      BH tř. MLADÝCH    BAILEE GOLDod Zlatého Roxe V1, CAJC

Nar.:21.4.2011  CMKU/CKC 12203/11  O: DA VINCI z Vrchu králů  M: BREE VIVIEN Amor Real

Majitel:   Jaroslava KOSOVÁ,                  JINDŘICHŮV HRADEC

Nice size, good overal shape, good turn of stifle, nice head with sweet expression, moved free.

Pěkná velikost, celkově dobrýtvar, dobré úhlení kolen, pěkná hlava se sladkým výrazem, pohybovala se volně.

104 FENY      BH tř. MLADÝCH    DANSANTE OKTI Biely démon V4

Nar.:15.3.2011  SLRCKŠ 000553      O: GREYSTOKE PERI Biely démon  M: CHAITEN SIRI Biely démon

Majitel:   Mojca LONGAR,                      SLO, LJUBLJANA

Quality head, large dark eyes giving good expression, nice top skull and ear placement, body too raw and underdone, needs

more body, however has the making to be a star in the future.

Kvalitní hlava, velké tmavé oči, dávající správný výraz, pěkný vršek lebky a nasazení uší, tělo je příliš neupravené a nehotové,

potřebuje více hmoty v těle, avšak má na to být v budoucnu hvězdou.,

105 FENY      BH tř. MLADÝCH    EASY Severní království V

Nar.:24.10.2010CMKU/CKC 11919/10  O: Loranka’s BRANSON   M: DEBBIE Severní království

Majitel:   Marcela NOVÁ,                       PRAHA 5

Nice balance, moves freely, pleasing head, larger expressive eyes, well broken markings, good outline

Pěkně vyvážená, pohybuje se volně, roztomilá hlava, větší výrazné oči, dobře rozdělené znaky, dobrý vzhled.

106 FENY      BH tř. MLADÝCH    KEYSY QUEEN Bonimo V

Nar.:25.2.2011  CMKU/CKC 12096/11  O:  FILIPE Bonimo   M: BEATRIS Bonimo

Majitel:   Klára HUDECOVÁ,                   HRADEC KRÁLOVÉ

Happy girl, pleasing head, dark eyes, giving sweet expression, little too big for me, good tail set, nice condition.

Veselá holka, roztomilá hlava, tmavé oči, dávající sladký výraz, pro mne trochu příliš velká, správné nasazení ocasu, krásná

kondice.

107 FENY      BH tř. MLADÝCH    LUCIA Bonimo V

Nar.: 9.3.2011  CMKU/CKC 12164/11  O: DA VINCI z Vrchu králů M:  ALIZÉ z Vrchu králů

Majitel:   Iveta LOUDOVÁ,                     PCHERY

Nice size, good balance, pleasing head, gentle expression, well broken markings, needs more muscle on shoulder to improve

front movement, happy temperament.

Pěkná velikost, dobré vyvážení, roztomilá hlava, něžný výraz, dobře rozdělené znaky, potřebuje více svaloviny na lopatce, aby

zlepšila pohyb předních, veselý temperament.

108 FENY      BH tř. MLADÝCH    MINOA Jizutoji VD

Nar.: 1.2.2011  CMKU/CKC 12070/11  O: GENESIS Jizutoji   M: CAPPY TRES z Císařského mlýna

Majitel:   Václav MÍŠEK,                       PRAHA 5

Well broken markings, pleasing head, gentle expression, good bite, nice tail carriage, too big for me, nice temperament.

Dobře rozdělené znaky, roztomilá hlava, něžný výraz, správný skus, pěkné nesení ocasu, pro mne příliš velká, pěkný

temperament.

109 FENY      BH tř. MLADÝCH    NARCISSE Perle du Sahel xxx

Nar.:26.3.2011  CMKU/CKC 12145/11  O:  VLAD TEPES de l’Angelarde  M: ORINA TRES z Císařského mlýna

Majitel:   Jiří HRADEČNÝ,                     MĚSTEC KRÁLOVÉ

nebyla

110 FENY      BH tř. MLADÝCH    OTYLKA GOLD Fraking V2

Nar.: 9.3.2011  CMKU/CKC 12117/11  O:  DA VINCI z Vrchu králů M:  URŠULA Fraking

Majitel:   Jana DRVOTOVÁ,                   SLANÝ

Nice size, good overal balance, nice head, pretty face, large kind eyes, good ear placement, needs shape, needs more body to

complete picture, quality bitch.

Pěkná velikost, dobré celkové vyvážení, pěkná hlava, krásná tvář, velké milé oči, správně umístěné uši, potřebuje tvar (profil),

potřebuje více tělesné hmoty pro dokončení obrazu, kvalitní fenka.

111 FENY      BH tř. MLADÝCH    WHOPI NAOMI z Usedlosti Újezdec xxx

Nar.:26.5.2011  CMKU/CKC 12276/114 O:WELINGTON MAN z Usedlosti Újezdec                M: N TWO NAOMI LIZ z Usedlosti Újezdec

Majitel:   Lucie KUNZOVÁ-FILIMONOVÁ,       OBRUBCE

nebyla

112 FENY      BH tř. MEZITŘÍDA  AVALANCHE z Šostýnského podhradí V3

Nar.:16.9.2010  CMKU/CKC 11846/10/ O: GENESIS Jizutoji  M: BELLINDA z Dvorů Stanislavic

Majitel:   Jiřina RAŠKOVÁ,                    KOPŘIVNICE

Pleasing head, large expresive eyes, good ear placement, body too long and too tall for me, moves with lots of energy, nice

temperament.

Roztomilá hlava, velké výrazné oči, správné umístění ucha, těle jo pro mne příliš dlouhé a příliš nízké, pohybuje se se

spoustou energie, pěkný temperament.

113 FENY      BH tř. MEZITŘÍDA  OFINKA Zaječická Horka V2, res. CAC

Nar.:29.5.2010  CMKU/CKC 11617/10/ O:  MONTEK MAGIC ze Zámku Lešná M:           CONY Zaječická Horka

Majitel:   Lenka VÁCHOVÁ,                    PYŠELY

Nice size, good balance, nice shape, very goond neck and shoulder. needs stronger rear, good head, large expresive eyes,

quality bitch.

Pěkná velikost, dobrá vyváženost, pěkný tvar, velmi dobrý krk a lopatka, potřebuje silnější záď, dobrá hlava, velké, výrazné oči,

kvalitní fena.

114 FENY      BH tř. MEZITŘÍDA  QUINETE TERNO z Kamilkové zahrady V1, CAC, VB, KV

Nar.:23.7.2010  CMKU/CKC 11774/10  O:  Bonitos Companeros ITZI BITZI TINI WINY M: DOLLY TERNO z Kamilkové zahrady

Majitel:   K.+R. ŠMEJKALOVI,                 STRAKY

Good shape, good size, good balance, excellent breed type, good neck and shoulder, good rear stifle, beautiful head, large

gentle eyes, lovely topline, good temperament, quality bitch.

Dobrý tvar, správná velikost, dobrá vyváženost, výborný plemenný typ, dobrý krk a lopatky, dobré zadní úhlení, krásná hlava,

velké, něžné oči, báječná horní linie, dobrý temperament, kvalitní fena.

115 FENY      BH tř. OTEVŘENÁ  BAMBOO Prokopská hvězda V4

Nar.:26.11.2009CMKU/CKC 11263/09  O: Timsar MASTER STORMMAKER ON AZALEA    M: TORAYA Prokopská hvězda

Majitel:   Hana NOVÁKOVÁ,                   PRAHA 5

Nice shape, good overal balance, too big for me, nice head, lovely expression, good ear placement, moved freely, shown well.

Pěkný tvar, celkově dobrá vyváženost, pro mne příliš velká, pěkná hlava, nádherný výraz, správné umístění uší, pohybovala se

volně, dobře předvedena.

116 FENY      BH tř. OTEVŘENÁ  CAMILA Ba-Mi-Go V3

Nar.:17.5.2009  CMKU/CKC 11945-10/ O:                                                      JOGGUM UT’T Urmenveen    M:         MARIKA Ba-Mi-Go

Majitel:   Luďka SIEGROVÁ,                   PLZEŇ

Nicely made, good shape, nice balance, good bone, would prefer more feminine face, however she has the super expression,

large dark eyes, lovely temperament.

Pěkně utvářená, dobrý tvar, pěkná vyváženost, dobrá kostra, preferoval bych více fenčí tvář, avšak ona má super výraz, velké

tmavé oči, báječný temperament.

117 FENY      BH tř. OTEVŘENÁ  FAYCEE SEVI Biely démon V1, CAC

Nar.:12.7.2009  SPKP 2435           O:                                                      GABIN Spanilá věž     M:    WENITTA Biely démon

Majitel:   RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ,          SK, SVÄTY JUR

Super size, real toy spaniel, pretty head, sweet face, kind expression, moves with drive, quality coat – soft and silky, quality

bitch.

Super velikost, skutečně malý španěl, krásná hlava, sladká tvář, milý výraz, pohybuje se s odpichem, kvaliní srst – měkká a

hedvábná, kvalitní fenka.

118 FENY      BH tř. OTEVŘENÁ  FIORA Orineiro xxx

Nar.: 9.3.2010  CMKU/CKC 11458/10/ O:                                                      FILIPE Bonimo         M:    CAMILLA Orineiro

Majitel:   Jana KLAZAROVÁ,                  CHLUMEC

nebyla

119 FENY      BH tř. OTEVŘENÁ  NEFERTITI z Vrchu králů V2, res. CAC

Nar.:28.10.2009CMKU/CKC 11240/09  O:                                                      Lanola ROLAND GARROS    M:         Kaishmar KARRIANNA’S DREAM

Majitel:   Iveta LOUDOVÁ,                     PCHERY

Nice size, good overal shape, pretty feminine head, lovely expression, large dark eyes, good ear placement, good straight

front, moved with drive, quality bitch.

Pěkná velikost, celkově dobrý tvar, krásná fenčí hlava, nádherný výraz, velké tmavé oči, správné umístění ucha, dobý rovný

předek, pohybovala se s odpichem, kvalitní fenka.

120 FENY      BH tř. OTEVŘENÁ  VICKY Dejvické údolí V

Nar.:22.5.2009  CMKU/CKC 11006/09  O:                                                      Toraylac ZIG ZIGLAR   M:    ROMY Dejvické údolí

Majitel:   Ing. Zdeněk STEHLÍK,               PRAHA 6

Nice type, but not my type, I prefer more top skull, pretty bitch, expresive kind eyes, good overal balance, well broken

markings, outgoing temperament.

Krásný typ, ale ne můj typ, preferuji špičkovější lebku, krásná fenka, výrazné, milé oči, celkově dobrá vyváženost, dobře

rozdělené barvy, společenský temperament.

121 FENY      BH tř. VÍTĚZŮ      I TWO ISABELLA BONY z Usedlosti Újezdec V2, res. CAC

Nar.:21.4.2006  CMKU/CKC 8971/06   O:                                                      Habanera’s HITCHHIKER    M:         AIMY Jave-King

Majitel:   Eva KUBÁTOVÁ,                     BORŠOV nad VLTAVOU

Beautifuly marked bitch, pleasing head, large dark eyes, very good pigment, attractive mover, good ear placement, shown in

beautiful condition.

Krásně znakovaná fenka, roztomilá hlava, velké tmavé oči, velmi dobrý pigment, atraktivní v pohybu, správné umístění ucha,

předvedena v krásné kondici.

122 FENY      BH tř. VÍTĚZŮ      MANDYLAY PERI Biely démon V1, CAC

Nar.: 9.2.2007  CMKU/CKC 10124-08/ O:                                                      NABUCO TRIES Biely démon    M:         WAIKIKI TRIES Biely démon

Majitel:   Hana BRÁZDILOVÁ,                 FRYŠTÁK

Very pretty head, lots of cushioning and large expresive eyes, beautiful ear placement with long feathering, good front, rear

needs to improve to be ideal, in good coat, quality bitch.

Velmi krásná hlava, spousta výplní a velké výrazné oči, krásně umístěné uši s dlouhými závěsy, dobrý předek, vzadu se musí

zlepšit, aby byla ideální, v dobré srsti, kvalitní fenka.

123 FENY      BH tř. VÍTĚZŮ      MÉTIS od Ptačí skály xxx

Nar.:16.6.2010  CMKU/CKC 11652/10  O: Bonitos Companeros ITZI BITZI TINY WINY  M: FELEEN od Ptačí skály

Majitel:   Soňa TEPLÁ,                        BŘEZOVÁ nad SVITAVOU

nebyla

124 FENY      BH tř. VETERÁNŮ  KISS THE BEST Arušava V1, nejlepší veteránka

Nar.:13.7.2033  CMKU/CKC 7333/03/0 O: Royal Companion SIMPLY THE BEST          M: MILVA vom Cavalierchen

Majitel:   Luďka SIEGROVÁ,                   PLZEŇ

Beautiful head, large dark eyes, good pigment, long ear feathering, nice shoulder, good topline, good rear, nice tail

carriage, elegant movement, she reminds me of my top winning bitch in the UK, they could be sisters, congratulations.

Krásná hlava, velké tmavé oči, dobrý pigment, dlouhé ušní závěsy, pěkná lopatka, dobrá horní linie, dobrý zadek, pěkné

nesení ocasu, elegantní pohyb, připomíná mi mou špičkovou vítěznou fenku v UK, mohly by být sestrami, gratuluji.

125 FENY      RU tř. ŠTĚŇAT     AMÁLKA VIOLET Indigrace VN2

Nar.: 3.10.2011 CMKU/CKC 12441/11  O: GOLDEN FIRE z Vrchu králů    M: ISIS DEA Zlatý kavalír

Majitel:   Rostislav MINÁŘ,                     KOPIDLNO

Pretty head, sweet kind expression, nice ear placement, straight front, good color, needs more confidence which will come

with more experience.

rástná hlava, milý sladký výraz, pěkné umístení ucha, rovné přední, správná barva, potřebuje více jistoty, která přijde s další

zkušeností.

126 FENY      RU tř. ŠTĚŇAT     Rabymar SWEET WHISPER VN1

Nar.:10.10.2011KC AM04536204       O: Rabymar RIVER DANCER  M: Rabynmar SIXPENCE

Majitel:   Tanja SCHUMANN,                   D, BORKHEIDE

Needs shape, good size, lovely rear, good topline, nice tail carriage, strong head, would prefer larger eye, lovely outgoing

temperament, should mature into a quality bitch.

Potřebuje se zformovat, správná velikost, nádherná vzadu, dobrá horní linie, pěkné nesení ocasu, silná hlava, praferoval bych

větší oko, báječný společenský temperament, měla by dospět v kvalitní fenu.

127 FENY      RU tř. DOROSTU   AISCHA GINETT z Usedlosti Újezdec VN1, NFD

Nar.:25.7.2011  CMKU/CKC 12376/11  O: ARNY z Andulčiny školky  M: GINETTE FOON Charmander

Majitel:   Lucie MELICHAROVÁ,               MILÍN

Quality bitch, super type, lovely head, gentle expression, dark eyes, good topline, nice overal shape, would prefer in a smaller

size, however she uses quality.

Kvalitní fenka, super typ, nádherná hlava, něžný výraz, tmavé oči, dobrá horní linie, pěkný celkový tvar, preferoval bych menší

velikost, avšak ona má kvalitu.

128 FENY      RU tř. DOROSTU   COLETTA z Motýlí louky xxx

Nar.: 1.8.2011  CMKU/CKC 12381/11  O: ALFI Sylena  M: KATIA Santana Gwellian

Majitel:   Zina KOLKOVÁ,                      PRAHA 7

nebyla

129 FENY      RU tř. MLADÝCH    CASSAMIE OKTI Biely démon V1, CAJC, NMF

Nar.:27.2.2011  SPKP 2621           O: KRISTIAN od Ptačí skály  M: QERIDA PERI Biely démon

Majitel:   RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ,          SK, SVÄTY JUR

Super bitch, like her a lot, good shape, good overal balance, wonderful fluent movement, excellent head carriage, beautiful

face with good ear placement, large eyes giving gentle expression, good pigment, top example of the breed.

Super fena, moc se mi líbí, dobrý tvar, dobrá celková vyváženost, báječně plynulý pohyb, výborně nesená hlava, krásná tvář

se správným nasazením ucha, velké oči jí dávají něžný výraz, dobrý pigment, špičková představitelka plemene.

130 FENY      RU tř. MLADÝCH    FANTASIA du Marais des Molieres V2

Nar.:16.10.2010CMKU/CKC 12318-11/  O: JIMMY HENDRIX of Woodville  M: ARIANE du Marais des Molieres

Majitel:   Alexandra ŠPAČKOVÁ,               SKALSKO

Beautiful rich red quality coat, shown in excellent condition, nice head, good eyes, wonderful pigment, good overal

balance, super temperament, would expect her to make champion.

Krásně zářivá červená srst, předvedena ve výborné kondici, pěkná hlava, dobré oči, báječný pigment, dobrá celková

vyváženost, super temperament, očekával bych, že se stane šampiónkou.

131 FENY      RU tř. MEZITŘÍDA  BESSY Spoutaná Morava VD2

Nar.: 9.5.2010  CMKU/CKC 11593/10  O: IMPERIO Rubínový květ  M: ANIE Spoutaná Morava

Majitel:   Pavlína VOSTROVSKÁ,              ČÁSLAV

Pleasing head, large eyes, good rich color, good coat, good front, nice tailset, needs more confidence.

Roztomilá hlava, velké oči, dobrá zářivá barva, dobrá srst, dobrý předek, pěkně nasazený ocas, potřebuje více jistoty.

132 FENY      RU tř. MEZITŘÍDA  FLOWER FAIR of Sevijean’s V1, CAC

Nar.:17.9.2010  CMKU/CKC 11859-10/ O: DIOR de Sophline  M: BARBOTINE de Sophline

Majitel:   Lenka KŘUPKOVÁ,                  MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Nice size, good overal balance, nice head, pretty face, nice expression and dark eyes, good ear placement, needs improvement in

rear and tail carriage, however still a nice quality bitch.

Pěkná velikost, celkově dobrá vyváženost, pěkná hlava, pěkný výraz a tmavé oči, správné umístěné uši, potřebuje zlepšit (pohyb)

vzadu a nesení ocasu, přesto je to ještě pěkná a kvalitní fenka.

133 FENY      RU tř. OTEVŘENÁ  CANDY Bezzábran V1, CAC, VB

Nar.:18.12.2009CMKU/CKC 11324/09  O: Leelyn FLASH HARRY   M: BARKA Fimfárum

Majitel:   Radka GARZINOVÁ,                 PRAHA 4

Quality bitch, lovely head, large dark expresive eyes, very good ear placement, good front, nice overal balance, moves with

drive, needs improvement in tail carriage, wonderful breed type.

Kavlitní fenka, nádherná hlava, velké tmavé, výrazné oči, velmi dobře umístěné uši, dobrý předek, pěkná celková vyváženost,

pohybuje se s odpichem, potřebuje zlepšit nesení ocasu, báječný plemenný typ.

134 FENY      RU tř. VÍTĚZŮ      DESTINATION SOLEIL of Sevijean’s V1, CAC

Nar.:14.9.2008  LOF 79856/15861     O: ALEXIUS of Woodville  M:  VERSION  ORIGINALE de Sophline

Majitel:   Zuzana GLADIŠOVÁ,                STAŘÍČ

Nice size, good color, lovely head, kind expression, large dark eyes, moved with drive, fantastic temperament, very happy girl.

Pěkná velikost, správná barva, nádherná hlava, milý výraz, velké tmavé oči, pohybovala se s odpichem, fantastický

temperament, velmi veselá fenka.

135 FENY      TR tř. DOROSTU   ROYAL SWEETHEART Arušava VN1

Nar.: 3.9.2011  CMKU/CKC 12436/11  O: FRENCH CONNECTION de la Fieffe au Songe  M: CAMILA Ba-Mi-Go

Majitel:   MUDr. Petra VLKOVÁ,                PRAHA 4

Very good shape, moved very well, good drive from strong rear, nice size, good rich tan, pleasing head, sweet expression,

dark eyes.

Velmi pěkně tvarovaná, pohybovala se velmi dobře, dobrá akce ze silné zádi, dobré bohaté pálení, nádherná hlava, sladký

výraz, tmavé oči.

136 FENY      TR tř. MLADÝCH    BLACK BELLE Obludárium V3

Nar.:31.5.2011  CMKU/CKC 12288/11  O: DIDI z Dvorů Stanislavic  M: IZABELLE Moravia Eden

Majitel:   Iva NOVOTNÁ,                       HRADEC KRÁLOVÉ

Good overal balance, pleasing head, large expresive eyes, nice rich tan, in all the right places, nice shiny coat, good bite,

needs more confidence.

Správně celkově vyvážená, nádherná hlava, velké výrazné oči, pěkné výrazné pálení na všech správných místech, pěkná, lesklá

srst, správný skus, potřebuje více jistoty.

137 FENY      TR tř. MLADÝCH    DAMAYANTI OKTI Biely démon V2

Nar.:15.3.2011  SPKP 2625           O: GREYSTOKE PERI Biely démon  M: CHAITEN SIRI Biely démon

Majitel:   RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ,          SK, SVÄTY JUR

Very elegant bitch, nice size and shape, pretty head, kind eyes, would prefer more tan under the tail, however very eye

catching on the move, quality bitch.

Velmi elegantní fenka, pěkná velikost atvar, krásná hlava, roztomilé oči, preferoval bych více pálení pod ocáskem, avšak

upoutává pozornost v pohybu, kvalitní fenka.

138 FENY      TR tř. MLADÝCH    DEINA Jelis VD

Nar.:15.11.2010CMKU/CKC 11959/10  O: COWLEY z Vrchu králů  M: MENDY od Zlatého Roxe

Majitel:   Blanka JELÍNKOVÁ,                 PARDUBICE

Moves with drive, pleasing head, large eyes, would prefer them much darker, needs more confidence, nice ear placement.

Pohybuje se s odpichem, nádherná hlava, velké oči, preferoval bych o mnoho tmavší, poteřbuje více jistoty, pěkné umístění

uší.

139 FENY      TR tř. MLADÝCH    FRANCIS CHERI Zbirožské podzámčí VD

Nar.:19.5.2011  CMKU/CKC 12305/11  O:  MAXWELL z Willany  M: UNIVERSE CHERI z Usedlosti Újezdec

Majitel:   Radka DUŠKOVÁ,                   PŘÍBRAM

Good size, feminine head, nice front, needs more bone, lacks confidence, should be better with time.

Správná velikost, fenčí hlava, pěkný předek, potřebuje silnější kostru, postrádá jistotu, časem by měla být lepší.

140 FENY      TR tř. MLADÝCH    CHARADA FÁSIS Minowara V1, CAJC

Nar.: 6.6.2011  CMKU/CKC 12300/11  O:  HARLEQUIN Merlin Bohemia  M: MIRABELA ze Zámku Lešná

Majitel:   K.+R. ŠMEJKALOVI,                 STRAKY

Nicely balanced, good outline, nice head, good dark eyes, stands well and moves well, very well skulled, would expect to

made champion.

Pěkně vyvážená, dobrý vzhled, pěkná hlava, dobré, tmavé oči, stojí a pohybuje se dobře, velmi dobrá lebka, očekával bych, že

udělá šampióna.

141 FENY      TR tř. MLADÝCH    NICKY Mojcina VD

Nar.: 7.1.2011  SLRCKŠ 000400      O: PASSODOBLE PERI Biely démon  M: TAMILLA SIRI Biely démon

Majitel:   Mojca LONGAR,                      SLO, LJUBLJANA

Nice overal balance, pleasing head, sweet expression, moves well, too nervous to go on the table today.

Pěkná celková vyváženost, nádherná hlava, sladký výraz, pohybuje se dobře, příliš nervózní, když má jít dnes na stůl.

142 FENY      TR tř. MLADÝCH    X-AILEEN PETTY z Usedlosti Újezdec V4

Nar.:19.6.2011  CMKU/CKC 12330/11  O: B TWO BARNABY z Usedlosti Újezdec  M: PETITTE LIN z Usedlosti Újezdec

Majitel:   Jindra DIBLÍKOVÁ,                   VODŇANY

Moves with drive, well marked TR, elegant head, but not enough brow for me, good ear placement, shown well.

Pohybuje se s odpichem, dobře znakovaná TR, elegantní hlava, ale pro mne nedostatečné obočí (?), správné umístění uší,

dobře předvedena.

143 FENY      TR tř. OTEVŘENÁ  ARNIKA z Údolí kavalírů VD

Nar.:27.12.2008CMKU/CKC 10673/08/  O: WELINGTON MAN z Usedlosti Újezdec  M: CASSIE z Bořkovických lesů

Majitel:   MUDr. Janka TOČÍKOVÁ,            PRAHA 2

Pleasing head, gentle expression, good ear placement, little too big for me, carrying too much weight.

144 FENY      TR tř. MEZITŘÍDA  COFFEA Prokopská hvězda V4

Nar.:21.9.2010  CMKU/CKC 11865/10  O:  ZIPPY Prokopská hvězda   M:  OLINDA Prokopská hvězda

Majitel:   Ing. Hana KOVAŘÍKOVÁ,            PRAHA 5

Lots of energy, moves with plenty of drive, feminine head, gentle expression, well balanced, would prefer better topline, good

tan, amazing ears.

Spousta energie, pohybuje se s obrovskou akcí, fenčí hlava, něžný výraz, dobře vyvážená, preferoval bych lepší horní linii,

dobré pálení, úžasné uši.

145 FENY      TR tř. MEZITŘÍDA  ELINKA CHERI Zbirožské podzámčí V2, res. CAC

Nar.:30.3.2010  CMKU/CKC 11544/10  O: PERCIVAL TWAI z Císařského mlýna  M: UNIVERSE CHERI z Usedlosti Újezdec

Majitel:   Bc. Kateřina HOUZAROVÁ,           MORAVANY

Nicely balanced, good overal shape, nice head, sweet expression, dark eyes, nice clean face, good tan, a little too much weight

on the shoulder, overal a nice bitch.

Pěkně vyvážená, dobrý celkový tavar, pěkná hlava, sladký výraz, tmavé oči, pěkná, čistá tvář, správné pálení, trochu větší váha

na lopatkách, celkově pěkná fenka.

146 FENY      TR tř. MEZITŘÍDA  GRESSY z Královského města V

Nar.:22.7.2010  CMKU/CKC 11764/10  O: FILIPE Bonimo  M: AURA z Královského města

Majitel:   Barbora BALCAROVÁ,               POSTUPICE

Good balance, nice topline, pleasing head, nice eyes, needs more confidence to improve.

Dobré vyvážení, pěkná horní linie, nádherná hlava, pěkné oči, ke zlepšení potřebuje více jistoty.

147 FENY      TR tř. MEZITŘÍDA  MARISSA SEVI Biely démon V1, CAC

Nar.:28.3.2010  CMKU/CKC 12192/10  O: NABUCO TRIES Biely démon   M: RAMAYA TRIES Biely démon

Majitel:   Hana BRÁZDILOVÁ,                 FRYŠTÁK

Flashy TR, very pretty head, lovely expresive eyes, good ears, lots of tan to face, but would prefer more to the rear, moves

fluently.

Efektní TR, velmi krásná hlava, nádherně výrazné oči, dobré uši, hodně pálení ve tváři, ale preferoval bych ho více vzadu,

pohybuje se plynule.

148 FENY      TR tř. MEZITŘÍDA  PRETTY Králův španěl V3

Nar.:27.5.2010  CMKU/CKC 11620/10  O: FILIPE Bonimo   M: ILAVA TRES z Císařského mlýna

Majitel:   Emma MICHALOVÁ,                 PRAHA 9

Well broken markings, nice head, kind expression, good ears, nice temperament, moved with drive.

Dobře rozdělené barvy, pěkná hlava, milý výraz, dobré uši, pěkný temperament, pohybovala se s odpichem.

149 FENY      TR tř. OTEVŘENÁ  CLEOPATRA z Jezerního království V

Nar.:29.12.2009CMKU/CKC 11339/09/  O: COWLEY z Vrchu králů M: NINA RICCI z Krásné Gladys

Majitel:   Věra REJFKOVÁ,                    HEŘMANŮV MĚSTEC

Overal balanced, pleasing head, kind expression, good rear, nice tailset, would prefer smaller, good temperament.

Celkově vyvážená, nádherná hlava, milý výraz, dobrá vzadu, pěkné nasazení ocasu, preferoval bych menší, dobrý

temperament.

150 FENY      TR tř. OTEVŘENÁ  DEBBIE Severní království V1, CAC

Nar.: 2.4.2006  CMKU/CKC 8916/06/0 O: ARTABAN Sweet Soul  M: BEATRICE Severní království

Majitel:   Marcela NOVÁ,                       PRAHA 5

Good outline, moves well, pleasing head, good tan, gentle expression, would prefer darker eye, nice overal balance.

Dobrý profil, pohybuje se dobře, nádherná hlava, dobré pálení, něžný výraz, preferoval bych tmavší oko, pěkná celková

vyváženost.

151 FENY      TR tř. OTEVŘENÁ  DESTINY PRINCESS Vanmar Majesty V2, res. CAC

Nar.: 7.7.2010  SPKP 2545           O:  Graigowl SANTANA  M: GOETTA Spanilá věž

Majitel:   Petra LACKOVIČOVÁ,               SK, TRAKOVICE

Well made girl, good shape, well angulated both front and rear, good bone, strong head for a bitch, however gentle

expression, good tan.

Dobře utvářené děvče, správný tvar, správně zaúhlená vepředu a vzadu, dobrá kostra, na fenu mohutná hlava, ale má něžný

výraz, dobré pálení.

152 FENY      TR tř. OTEVŘENÁ  GRÉTTE Bonimo V3

Nar.: 6.3.2009  CMKU/CKC 10849/09  O: COWLEY z Vrchu králů  M: BETTY Královská hvězda

Majitel:   Jana BROUMOVÁ,                   RAKOVNÍK

Nice head, gentle expression, wonderful ears, good rear, nice temperament.

Pěkná hlava, něžný výraz, skvělé uši, dobrá vzadu, pěkný temperament.

153 FENY      TR tř. OTEVŘENÁ  TESALONA ze Zámku Lešná V4

Nar.:17.12.2009CMKU/CKC 11276/09/  O: Madeinoz ELVENHOME  M: PINKY POINT ze Zámku Lešná

Majitel:   Lenka KOVALČÍKOVÁ,               PRAHA 10

Nice overal balance, pleasing head, kind expression, dark eyes, good ears, good front, moved well, plenty of tan in all the

right places.

Pěkné celkové vyvážení, nádherná hlava, milý výraz, tamvé oči, dobré uši, dobrá vepředu, pohybovala se dobře, spousta

pálení na správných místech.

154 FENY      TR tř. VÍTĚZŮ      ZENNICA SIRI Biely démon V1, CAC, VB

Nar.:26.4.2009  SPKP 2405           O: Babbler’s LATES NEWS  M: WAIKIKI TRIES Biely démon

Majitel:   RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ,          SK, SVÄTY JUR

Nice size, lovely balance, well proportioned, good outline, moves with drive, keeping level topline, lovely head, kind

expression from dark eyes, good tan good tail, quality bitch.

Pěkná velikost, báječná vyváženost, dobré proporce, dobrý tvar, pohybuje se s odpichem udržujíc rovnou horní linii, nádherná

hlava, milý výraz tmavých očí, dobré pálení a dobrý ocas, kvalitní fenka.

155 FENY      TR tř. VETERÁNŮ  ROMY Dejvické údolí V1

Nar.:11.2.2004  CMKU/CKC 7608/04/0 O: NOEL Dejvické údolí  M: Aneridee CREST OF HEARTS

Majitel:   Ing. Zdeněk STEHLÍK,               PRAHA 6

Very well marked TR, very good for age, moves very light on her feet, like a 2 year old, pleasing head, gentle eypression, nice

clean face, in lovely condition, credit to her owner.

Velmi dobře vybarvená TR, velmi dobrá na svůj věk, pohybuje se na svých nohách velmi lehce, jako by byla 2-letá, nádherná

hlava, něžný výraz, pěkná čistá tvář, v báječné kondici, čest pro jejího majitele.

 

Legenda:

VN=velmi nadějný,  N=nadějný, V=výborný, VD=velmi dobrý, D=dobrý, VT=vítěz třídy,    VB=nejlepší v barvě, NPŠ/NFŠ=nejlepší pes/fena štěně, NPD/NFD=nejlepší pes/fena dorostu, NMP/F=nejlepší mladý pes/fena, NMJ = nejlepší mladý jedinec, NV=nejlepší veterán, CAJC=čekatel šampióna mladých,  CAC=čekatel Českého šampióna, BOB=Vítěz plemene, KV= Klubový vítěz, BIS= Nejlepší pes výstavy