Zápis z VS 19.10.2016

Zápis z VS KaKCHŠdne 19.10.2016, od 18 hod., hotel Svornost

Přítomni: Hradečný, Kohoutová, Ing. Kovaříková, Severová, ing. Stehlík, Tutschková.

Omluveni: ing. Diky, Brandstettrová.

________________________________________________________________________

 

  1. Bilance KV II a III v Jesenici: finanční bilance výstav byla přes nenadálé zdražení nájmu v Jesenici pozitivní.
  2. Dvě mimořádné bonitace na VS: posuzuje Ing. Kovaříková, komise Jiřina Severová, Dana Tutschková – bonitovaní psi jsou v majetku pí ing. Záleské a manželů Vetešníkových.
  3. Rezervace sálu SC Jesenice na rok 2017 dosud není potvrzena, předseda požádal e-mailem paní starostku Mgr. Vladykovou o osobní schůzku. Zatím bez odezvy.
  4. Jarní KV bude 18.3., tipy na rozhodčí má H. Brandstettrová, z důvodu její nepřítomnosti na dnešní VS jí zavolá J. Severová, aby zaslala kontakty předsedovi. Propozice s přihláškou by bylo dobré poslat se Zpravodajem 2/16.
  5. Klubové chovatelské soutěže na rok 2016 – podmínky budou zveřejněny ve Zpravodaji 2/16 – případné změny budou uveřejněny rovněž ve Zpravodaj 2/16 a na klubovém webu.
  6. Ve Zpravodaji 2/16 upozornit chovatele na nevhodnost dopisování různých  poznámek o psech na KL. KL je doklad o krytí a jako takový se posílá s doklady o vyhotovení PP na PK ČMKU. Jaké má pes zuby je patrné z bonitačního kódu, stáří je patrno z data narození apod., vše toto je uvedeno v návrhu.
  7. Prostřednictvím sekretariátu ČMKU jsme dostali žádost o vyjádření k rozšíření aprobace posuzovatele MUDr. Milana Raba o naše klubová plemena. Protože pan Rab náš klub v této věci osobně nekontaktoval a nikdo z výboru klubu dotyčného nezná, nemůžeme k tomu dát závazné stanovisko. Odpoví Ing. Kovaříková.
  8. Registrace Stanov na OS v Praze 2 proběhla bez problémů ihned, jakmile byla dodána potřebná prohlášení s ověřenými podpisy členů vedení klubu. Tyto schválené Stanovy budou rozeslány členům klubu jako příloha Zpravodaje 2/16.

 

Zapsal: Ing. Stehlík, kontrola J. Severová.