Zápis z VS 12.1.2019

Zápis z VS KaKCHŠdne 12.1.2019, od 10 do 13 hod., hotel Svornost.


Přítomni: Brandstettrová, Hradečný, Kohoutová, Severová, Ing. Stehlík, Tutschková.

Omluveni: Ing. Diky, Ing. Kovaříková

________________________________________________________________________

 

 

  1. Jednání o dalších výstavách v hotelu STEP: na základě požadavku vedení hotelu nám navýšili cenu nájmu o 11 tis. Kč na den, což nejsme schopni financovat. Rezervace sálu zrušena.
  2. Podzimní výstavy 2019 (19.a 20. října) budou v Rakovníku. Nutno ověřit u pana Kocha, slíbil dát potvrzení do konce února. Předběžně přislíbili účast rozhodčí pan Kevan Berry a pan Brian Rix (UK, CHS RicksBury), jednáno osobně s K. Berrym na Cruft´s a krátce potom přes mobil, je třeba ještě požádat o finální potvrzení.
  3. Kandidátka pro volby do výboru a KK: ze strany členské základny nepřišly žádné návrhy na nové kandidáty, kandidáty výboru jsou: Ing. Milan Diky, Hana Brandstettrová, Petra Kohoutová, Jiřina Severová, Ing. Zdeněk Stehlík, Dana Tutschková, kandidáty do kontrolní komise jsou Ing. Radomír Uher, Jiří Rojt a Zdeněk Vecka.
  4. Program ČS 2019, seznam kandidátů a další informace o volbách budou zaslány členům klubu – voličům, kteří obnovili členství do 31.12.2018 spolu s kandidátkou, hlasovacím lístkem a odpovědní ofrankovanou obálkou pro korespondenční volbu výboru a KK. Program členské schůze bude navíc zveřejněn na klubovém webu.
  5. Hospodaření klubu v r. 2018, přes zvýšené výdaje na stravování na KV ve STEPu, skončilo v podstatě s vyrovnaným rozpočtem, mírný schodek je způsoben nezaplacenými PP z konce prosince.
  6. Předseda poděkoval odcházejícím členům výboru – Ing. Haně Kovaříkové a Jiřímu Hradečnému za jejich dlouholetou obětavou práci ve výboru klubu (vzhledem k nepřítomnosti Ing. Kovaříkové na VS alespoň formou tohoto zápisu) a vyjádřil přesvědčení, že i nadále budou aktivní jako členové klubu.

 

Zapsal Ing. Stehlík, kontrola Jiřina Severová