Návrh stanov a řádů pro jednání na členské schůzi

Vážení přátelé, chovatelé,
překládáme vám návrh upravených stanov a zároveň návrhy řádů (chovatelský, bonitační, organizační) pro projednání na členské schůzi, která se koná v sobotu 25. 11. 2023 od 13:00 v restauraci Řeporyjská sokolovna.
Předpokládáme, že z jednání členské schůze můžou vzejít smysluplné návrhy na doplnění či úpravy. Přesto berte tyto návrhy jako stěžejní a žádáme vás, abyste si je důkladně prošli.
Naším cílem bylo stanovy a řády maximálně zpřehlednit, zjednodušit, konkretizovat a zároveň klást důraz na kvalitu chovů a to např. zpřísněním kontrol vrhů apod.
Dnes 17. 11. 2023 bylo na schůzi výboru odsouhlaseno postoupení návrhu o zavedení základních povinných vyšetření (patell/luxace patell, vyšetření očí – DOV, vyšetření srdce – min. poslechem, DNA testy – EFS/CC) při hlasování o nových stánovách a řádech, jinými slovy, aby členská základna rozhodla o tom, zda povinná vyšetření ve stanovách/chovatelském/bonitačním řádu chce či zatím nikoli. Výbor v tomto směru zastává kladné stanovisko a je pro zavedení povinných vyšetření.
Veškeré otázky a podněty k návrhům stanov a řádů budou řešeny dle programu členské schůze.
K zodpovězení otázek a právní problematiky bude na schůzi přítomen advokát z Advokátní kanceláře Volopich, Tomšíček a spol., která se v uplynulých měsících na stanovách podílela.

Návrh stanov 2023

Návrh bonitačního řádu 2023

Návrh chovatelského řádu 2023

Návrh organizačního řádu 2023