In Memoriam – Zdeňka Krausová

Se zármutkem oznamujeme klubové veřejnosti, že dne 6. května 2018 zemřela paní Zdeňka Krausová ve věku 86 let. Zdenička byla dlouholetou chovatelkou kavalírů a členkou našeho klubu. Do roku 2004 pracovala ve výboru klubu, kde zastávala funkci pokladní. Agendu měla vždy ve vzorném pořádku, i když se účetnictví tehdy vedlo ještě klasickou papírovou formou. Zdeňka byla vždy milá a optimistická a velmi dobře vycházela s lidmi. Vzpomínáme na  schůze výboru pro které poskytovala prostory ve svém domku v Kyjích.  I po odchodu z výboru se zajímala o klub, navštěvovala členské schůze a klubové výstavy. Setkání s ní bylo vždy milé a příjemné. My, kdo jí pamatujeme, budeme na ni navždy vzpomínat jako na dobrého člověka,

 

Za výbor klubu Ing. Zdeněk Stehlík