Dokument MF na stránkách ČMKU

Řada z vás jistě zaregistrovala výklad Ministerstav financí k elektronické evidenci tržeb (EET), týkající se chovu psů. Povinnost používat EET se vztahuje i na příležitostný, nepravidelný prodej štěňat, bez toho, zda je chovatelská činnost vykonávána jako registrovaná živnost, či nikoliv. Registrovaná chov. stanice je údajně důkazem opakované výdělečné činnosti za účelem dosažení zisku, bez ohledu na to, zda je zisku skutečně dosaženo, či nikoliv. Chovatelství spadá do 3. vlny EET, která startuje od 1. března 2018. Jediným způsobem, jak se vyhnout povinnosti EET podle výkladu MF je přijímat platby za štěňata výhradně převodem na účet.Bližší podrobnosti najdete v citovaném dokumentu na: http://www.cmku.cz/data/novinky/394-informace-mf-cr-eet.pdf

 

Co k tomu dodat ? Jen to, že je nám velmi líto,  že naše zastřešující organizace o tomto problému, který může, podobně jako u malých živnostníků, být pro mnoho chovů likvidační, informuje kluby “ex post” a nikoliv ve fázi, kdy se o obsahu zákona o EET jednalo v parlamentu. Problém nebyl přednesen ani na poslední valné hromadě ČMKU.

 

Spolu s povinností zvláštního hlášení mezinárodně registrované chov. stanice s více než pěti fenami Státní veterinární správě, jako by to byla nelegální množírna štěňat bez PP, to výbor klubu považuje za vážné ohrožení legálního chovu psů v ČR a to v době, kdy si naši chovatelé vybudovali dobré jméno i v zahraničí a kdy se po téměř deseti letech stagnace chov opět začal úspěšně rozvíjet.

Výbor klubu.