Aktuální přihláška na KV

Přihlášku na jarní klubovou výstavu, konanou 26. 3. 2022 ve sportovní hale TJ TZ Rakovník si můžete stáhnout z této stránky.

 

Vzhledem k okolnostem, vyplývajících z vyhlašování protiepidemických opatření na poslední chvíli si vyhražujeme právo zrušit konání výstavy pokud by bylo konání v rozporu s aktuálním nařízením vlády nebo MZ ČR. V případě nuceného zrušení výstavy vrátíme již zaplacené startovné po odečtení již vynaložených nákladů na pořádání výstavy.

 

 

Formulář přihlášky je k dispozici ve formátu .pdf a  také .doc pro elektronické vyplnění.

 

Přihláška ve formátu .pdf (Adobe Reader) pro vytištění: Prihlaska vystavy KV Rakovnik-březen22.pdf

 

Přihláška ve formátu .doc (MS Word) pro vyplnění na počítači: Prihlaska vystavy KV Rakovnik-březen22.doc

 

Entry form is available in English in .pdf (Adobe Reader) for printing and also in .doc (MS Word) for electronic filling-out.

 

Entry form in English (.pdf) : Entry_form_3-2022.pdf

 

Entry form in English (.doc) : Entry_form_3-2022.doc

 

Bližší informace o výstavě najdete v sekci/More detailed information find you on following page: Výstavy/Aktuální propozice KV,SV.

 

Kontaktní adresa pro přihlášky/contact address and e-mail for entry forms:

Dana TUTSCHKOVÁ
Žežická 678/21, 400 07 Ústí nad Labem, Czech Republic
mobil: 605 255 084,

e-mail: vystavy@kavalir-king-klub.org