Aktuální přihláška na KV

Podzimní  Klubová výstava 2019-II kavalírů a kingů, sobota 19. 10.2019

 

Speciální výstava kavalírů a Klubová výstava 2019-III kingů, neděle 20.10.2019

 

Pozor – I. uzávěrka již 13.9.2019 !!!

 

Níže naleznete společnou přihlášku na podzimní Klubovou výstavu kavalírů a kingů 2019-II Speciální výstavu kavalírů a Klubovou výstavu  2019-III kingů, které se  konají 19. a 20. 10.2019 ve Sportovní hale TJ TZ Rakovník.  Posuzovat budou pan Kevan Berry a pan Brian Rix (UK). Při KV II bude  probíhat paralelní bonitace, kterou bude posuzovat paní Ing. Hana Kovaříková.

 

At the bottom of this page you find common entry form for the Autumn Cavalier and King Charles Club Show 2019-II held on Saturday 19.10.2019, Cavalier Special Show and  King Charles Club Show 2019-III held on Sunday 20.10.2019. Our invitation accepted judges Mr. Kevan Berry and Mr. Brian Rix (UK).

 

 

 

 

 

Formulář přihlášky je k dispozici ve formátu .pdf a  také .doc pro elektronické vyplnění.

 

Prihlaska vystavy II-Rakovník19a – ve formátu .pdf (Adobe Reader) pro vytištění

 

Prihlaska vystavy II-Rakovník19 – ve formátu .doc (MS Word) pro vyplnění na počítači

 

Entry_form_10-2019 – in printable format .pdf (Adobe Reader)

 

Entry_form_10-2019 – in editable format .doc (MS Word)

 

Bližší informace o výstavách najdete v sekci/More detailed information find you on following page: Výstavy/Aktuální propozice KV,SV.

 

Kontaktní adresa pro přihlášky:

Jiřina SEVEROVÁ
Chroustov 66, 289 02 Kněžice, Czech Republic
mobil: 722 982 705,

e-mail: cavalier.klub@volny.cz , vystavy@kavalir-king-klub.org