Rubrika: Informace/články

Výňatek ze Základního předpisu FCI pro rozhodčí pro posuzování exteriéru psů.

15. října 2015

Výbor nyní obdržel český překlad uvedeného dokumentu, vydaného FCI v angličtině již v 10/2013. Dokument obsahuje kritéria pro zohlednění zdravotního stavu a kondice psa při předvádění, která jsou určena rozhodčím, jedna partie se však bezprostředně dotýká předvádějících, proto ji zvěřejňujeme. Citujeme ” Předvádění psa. Je stále obvyklejší, že plemena jsou ve stoji i v pohybu v kruhu předváděna na vzhůru drženém vodítku a s těsným obojkem. Toto není v souladu s podporou pohody psa a navíc je tím tlumen správný pohyb a není možno dosáhnout přirozeného pro plemeno specifického pohybu. Pes by měl být předváděn …

Vyšetření srdce – nabídka fy Boehringer Ingelheim Vetmedica

14. dubna 2015

Paní MVDr. Zuzana Růžičková se obrátila na náš klub s nabídkou bezplatného vyšetření srdce psů neinvazívní ultrazvukovou metodou. Vyšetření bude prováděno v rámci specializovaného kardiologického semináře pro veterinární lékaře. Termín je 30.5.2015 a je nutná registrace. Bližší informace naleznete na následujícím letáku.  

Změny výstavního řádu ČMKU platném od r. 2014

07. listopadu 2014

Změny ve Výstavním řádu ČMKU platném od 1. ledna 2014 P ČMKU na svém zasedání dne 12.9.2013 provedlo dílčí změny ve Výstavním řádu ČMKU.  K uvedeným úpravám došlo ze dvou důvodů. Platí nový Výstavní řád FCI a bylo povinností členských států upravit svoje předpisy tak, aby s řádem FCI nebyly v rozporu. Některé úpravy našeho Výstavního řádu byly přijaty na základě požadavků členů ČMKU a vystavovatelů. Upozornit je třeba na to, že pokud jsou již vydané propozice na výstavy konané v r. 2014 podle stávajícího řádu, musí být uveden do …

Stop množírnám psů !

04. listopadu 2014

Konečně někdo zakročil proti množírnám psů TISKOVÁ ZPRÁVA SVS 17. 9. 2014 – Stop množírnám!   Ne tak často se podaří postihnout tzv. množírnu psů. Nyní se to povedlo v Praze. Jak je obtížné prokázat týrání v tzv. množírně psů, kde jsou zvířata chována v neodpovídajících podmínkách, přičemž se tito „podnikatelé“ tváří jako „zájmový chov“, o tom by mohli pohovořit mnozí pracovníci státního veterinárního dozoru. Ostatně se tomuto tématu letos věnoval zvláštní seminář v Senátu. V uplynulém týdnu (v pátek 12. 9.) provedli inspektoři Městské veterinární správy v Praze kontrolu …

Bonitace a přeregistrace.

04. listopadu 2014

Jak to bude po bonitaci s odevzdaným PP Vašeho psa? Jedinec je chovným až po úspěšně absolvované bonitaci a přeregistraci psa v PK ČMKU. Náš klub zařizuje tuto přeregistaci automaticky, majitel psa se o to nemusí starat. Kopii chovné karty obdrží majitel uvedeného jedince spolu s přeregistrovaným PP dobírkou cca do 1 měsíce po bonitaci z naší PK (Plemenná kniha).   Případné dotazy směrujte na paní Severovou: tel.+ fax: 325 640 067, mobil 722 982 705, e-mail: cavalier.klub@volny.cz, hlavni.poradce@kavalir-king-klub.org   Souhlas nebo nesouhlas s vyjádřením bonitační komise je vyjádřen podpisem majitele bonitovaného jedince …

Genetické testy a zdravotní vyšetření u Kingů

04. listopadu 2014

Genetické testy a jiná vyšetření pro kingy Protože se obě plemena – kavalíři a kingové – během staletí prolínala, po kavalírech starého typu se objevili kingové a opět se z některých kingů byli vyšlechtěni kavalíři, a až začátkem 20-tého století se obě plemena ustálila a oddělila, takže dnes tedy existují vedle sebe kavalíři a kingové jako dvě samostatná plemena. Pro stejný původ mají obě plemena mnoho stejných genů a pochopitelně také i vloh pro stejné neduhy. Proto by i majitelé a chovatelů kingů měli věnovat svou pozornost prevenci zdraví kingů. …

Klub uzavřel smlouvu s laboratoří Genomia

06. října 2014

Oznamujeme všem chovatelům – členům našeho klubu, že Klub chvatelů Kavalír a King Charles španělů uzavřel dne 2.10. 2014 smlouvu s plzeňskou laboratoří Genomia, která našim členům umožňuje u on-line objednávek DNA testů učiněných po tomto datu uplatnit slevu ve výši 10 % z ceníkových cen. Smlouva platí pro roky 2014 a 2015. Genomia si při každé objednávce ověří aktuální platnost členství dotazem u našeho klubu. Bližší podmínky najdete na http://www.genomia.cz/cz/terms_conditions/#kluby_dog . Výbor klubu.

Nová pravidla a bodovací tabulka pro získání titulu Klubový šampión.

24. května 2014

Nová pravidla a bodovací tabulka pro získání titulu Klubový šampión platná od 1.5.2014 byla zveřejněna ve Zpravodaji 1/14 a nyní in a našem webu na stránce Pravidla soutěží. Zároveň byly aktualizovány údaje pro chovatelské soutěže.   Ke změně pravidel pro titul Klubový šampión sděluje výbor klubu následující komentář:   1. K omezení započítávaných výsledků na Klubové a Speciální výstavy pořádané všemi českými chovatelskými kluby našich plemen vedly tyto důvody:   – titul KŠ je “klubový”, v posledních letech jej však získávali mnozí jedinci převážně z bodů na Mezinárodních výstavách s …

Navštivte nás na Facebooku

25. března 2014

Dog freaks, navštivte klubovou stránku na Facebooku (viz link a QR kód pro mobilkáře :-) ) a dejte nám zdvižený palec !   Link na Facebook      

Stránka 14 z 16« První...101213141516